Interfoni i video-interfoni

vilama. Masovno se koriste u kućama.Ulaz (prolaz) mora biti prethodno pripremljen (električna ili magnetna brava. vojnim objektima. automat za vrata.….). Osnovna namena im je kontrola onih koji žele da se predstave. stambenim i poslovnim objektima. . fiksni rukohvati itd.

.

Pritiskom na pozivni taster na spoljnoj jedinici na monitoru se trenutno dobija signal. Sa svakog monitora moguće je pomerati bilo koju kameru gore-dole. .Sa ovim sistemom mogu se kontrolisati tri ulaza i moguće je postaviti pet monitora. Dok je slušalica monitora spuštena nije uspostavljena audio veza sa spoljašnjom jedinicom.

.Na monitoru se vidi koji ulaz je u pitanju i pritiskom na taster otvaraju se samo ta vrata. Moguće je snimanje fotografije stranke sa bilo kog ulaza na posebnom uređaju koji se postavlja odmah pored master monitora sa datumom i vremenom. Za napajanje se koristi stabilisani izvor napajanja 24 VDC i na tome insistira proizvođač.

Moguća je audio komunikacija između monitora. Za povezivanje se koristi dvožilni neupredeni kabl. Ugrađene led diode u kućište kamere omogućavaju da se stranka ispred ulaza vidi i u noćnim uslovima. .

.

.

.

.Moguće formiranje različitih kompleta na ulazima i sa strane korisnika. oko 170 stepeni. Sistem podržava kontrolu do 16 ulaznih panela i do 500 korisnika. Alfanumerička tastatura omogućava korišćenje do 500 šifara za kontrolu pristupa. PTZ video kamera na ulazu ima ekstremno veliki ugao objektiva.

On omogućava komunikaciju između recepcije i korisnika/stanara. Opciono je moguć panik taster za pozivanje recepcije iz stana/kancelarije.U audio varijanti za kabliranje se koristi samo jedan jednoparični neupredeni kabl. U sistemu se mogu istovremeno koristiti i audio i audio-video jedinice u stanovima/kancelarijama. . Sistem dozvoljava upotrebu do 4 aparata na recepciji objekta.

WAN mreže) .Ovi sistemi se lako integrišu u sistem tehničke zaštite. Za velike poslovne sisteme se projektuju video interfonski sistemi koji koriste strukturni kablovski sistem (tako postaju deo LAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful