No Kod : EDU3104

BAHAGIAN A (20 Markah ) Jawab semua soalan.

1. Manakah antara penyataan yang berikut paling tepat bagi menyatakan sebab pengurusan bilik darjah begitu mencabar kepada seseorang guru? A Banyak peristiwa yang tidak dijangka berlaku semerta dan serentak di dalam bilik darjah Guru menghadapi kesukaran mengawal tingkah laku murid kerana ramai murid suka melawan Ramai guru lebih fokus kepada bilik darjah daripada pengurusan pembelajaran murid Kebanyakkan guru lebih pengurusan bilik darjah fokus kepada pengajaran daripada menekankan

B

C D

2. Guru yang berkesan menggunakan kemahiran peribadi dengan murid kerana kemahiran ini memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran, pencapaian dan tingkah laku murid. Manakah antara penyataan yang berikut menggambarkan ciri terpenting seseorang guru yang berkesan dalam menguruskan proses pembelajaran murid?

A

Guru mereka bentuk satu pelan displin ysng sesuai untuk meningkatkan kebolehan murid belajar Guru menunjukkan ekspektasi positif agar setiap orang murid mempercayai dirinya boleh cemerlang Ramai guru lebih fokus kepada bilik darjah daripada pengurusan pembelajaran murid Guru menunjukkan keperihatinan dan simpati ikhlas terhadap tingkah laku murid agar mereka akan sentiasa rajin

B

C D

Manakah antara penyataan yang berikut menerangkan perbezaan antara prosedur bilik darjah dengan peraturan bilik darjah? A Pelajar sentiasa diberi peneguhan apabila mematuhi peraturan bilik darjah tetapi tidak untuk prosedur bilik darjah Prosedur bilik darjah menghuraikan tingkah laku yang boleh diterima manakala peraturan bilik darjah menghuraikan tingkah laku yang tidak boleh diterima Prosedur bilik darjah menghuraikan rutin yang perlu diikuti manakala peraturan bilik darjah menghuraikan standard untuk tingkah laku yang boleh diterima Prosedur bilik darjah berfokuskan kepada pendekatan pengurusan manakala peraturan bilik darjah berfokuskan kepada pendekatan displin ke arah membentuk suatu bilik darjah yang teratur B C D 5. pemantauan dan pnyelarasan Membantu dalam menambah baik pembelajaran murid berasaskan data yang telah dikumpul tentang pencapaian . Aktiviti – aktiviti yang berikut perlu dilaksanakan oleh guru apabila menguruskan pentaksiran berasaskan sekolah kecuali A B C D Menyediakan alat pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Melaksanakan mesyuarat.No Kod : EDU3104 3. Guru yang berkesan mempunyai kepakaran dalam menguruskan pentaksiran bilik darjah. Antara strategi yang digunakan oleh seseorang guru boleh menggunakan untuk mewujudkan satu iklim bilik darjah yang penuh kemesraan dan menggalakkan ialah I II III IV A B C D Menyusun atur tempat duduk murid dalam bentuk U Mereka bentuk satu pelan displin bilik darjah untuk semua murid Menunjukkan kemesraan supaya murid boleh meluahkan perasaan Menunjukkan keterbukaan dan kefahaman terhadap keperluan murid I dan II I dan III I dan IV III dan IV 4.

Displin bilik darjah merujuk kepada A B C D keupayaan seseorang guru dalam mengurus pesalah laku pengaruh seseorang guru dalam membina estim kendiri murid keupayaan seseorang guru memberi ganjaran dan mendenda murid pengaruh seseorang guru dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang positif . guru memastikan murid tersebut ditanda sebagai tidak hadir. seorang kanak – kanak meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah. Semasa menanda daftar bilik darjah. Salah satu sebab utama mengapa perlu dibina hubungan positif guru-murid adalah supaya murid A B C D tidak akan ponteng sekolah akan mempunyai tingkah laku yang sesuai dapat membentuk persahabatan yang akrab dapat membincangkan masalah keluarga secra terbuka 8. tetapi tidak menghadirkan diri di dalam bilik darjah. Mengapakah daftar bilik darjah penting ? A B Ia menyimpan data tentang prestasi akademik murid mengikut semester Ia menyediakan rujukan untuk mengesan murid yang masuk dan keluar dari sesebuah sekolah Ia merupakan dokumen bersejarah atau rujukan dengan rekod terperinci setiap orang Ia merupakan rujukan untuk mengenalpasti murid yang selalu hadir ke sekolah serta murid yang sakit.No Kod : EDU3104 6. Dinamika bilik darjah yang baik boleh diwujudkan dengan cara A B C D menggalakkan kolaborasi mengadakan peraturan yang ketat melayani semua soalan daripada murid semasa pelajaran membenarkan semua murid bertindak sesuka hati sepanjang masa 9. ponteng dan tidak hadir ke sekolah C D 7.

Salah laku kerap berlaku jika arahan tidak jelas dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tidak menarik. Model displin yang manakah tepat bagi penyataan di atas ? A B C D Canter Kounin Glasser Dreikurs 12. Mengikut Model Displin Dreikurs.No Kod : EDU3104 10. salah satu sebab kebanyakkan murid tidak melibatkan diri dengan kurikulum adalah kerana A B C D keperluan mereka tidak dipenuhi mereka tidak diajar untuk membentuk kawalan dalaman terdapat terlalu banyak pertindihan dalam peranan seseorang murid mereka tidak diberi ganjaran apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang positif 13. Mengikut Glasser. Dislpin bilik darjah yang baik boleh diwujudkan melalui pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kebanyakan tingkah laku yang bermasalah berpunca daripada A B C D guru yang kurang asertif kegagalan murid untuk memperole pengiktirafan murid yang melakukan kesilapan terlepas daripada hukuman guru yang gagal membimbing murid membuat pilihan rasional 11. yang manakah merupakan masalah displin disruptif di dalam bilik darjah ? A B C D memeras ugut rakan kerap lewat masuk ke kelas tidak memakai lencana sekolah menconteng dinding tandas sekolah . Antara berikut.

Manakah antara berikut merupakan faktor yang kurang penting untuk menerangkan tingkah muridnya ? A B C D persekitaran pembelajaran kondusif pelajar mempunyai tempoh tumpuan yang terhad pelajaran tidak melibatkan penggunaan teknologi pelajar berasa bosan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan 15. Cikgu Zuli mengajar kelas 3 Bakti. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh anda untuk menangani masalah ini ? A B C D membuat refleksi tentang cara pengajaran menghubungi ibu bapa murid yang bercakap menyerahkan murid yang bermasalah kepada guru besar memanggil murid yang bermasalah dan mengenakan hukuman 16. Apakah teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh Puan Sunia. Muridnya sering meminta kebenaran keluar untuk membasuh muka. Untuk menghukumnya. anda mendapati murid sering bercakap semasa anda mengajar. A B C D time out peneguhan negatif kontrak tingkah laku pembentukan ( shaping ) 17.No Kod : EDU3104 14. Puan Sunia meminta murid tersebut duduk di sebelah meja guru selama 5 minit. Manakah antara berikut merupakan kemahiran yang penting dikuasai oleh guru semasa menjalankan bimbingan ? A B C D menyoal memberi teguran menunjukkan empati memberi tindak balas . Seorang murid di dalam kelas Puan Sunia sering berjalan – jalan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bimbingan merupakan salah satu intervensi dalam menangani masalah displin di sekolah.

jelas dan ringkas Meletakkan Daly di bahagian belakang kelas supaya dia dapat terus belajar tanpa perasaan malu I dan II I dan III II dan III I.No Kod : EDU3104 18. Walaupun kanak – kanak pintar cerdas menunjukkan keupayaan intelek secara prestasi akademik yang cemerlang. Manakah berikut menerangkan masalah utama kanak – kanak pintar cerdas ? A B C D Berkomunikasi dengan rakan Menyesuaikan diri dengan persekitaran Memberi perhatian di dalam bilik darjah Berasa terasing dalam kalangan rakan sekelas 20. Manakah antara berikut menerangkan aktiviti pengurusan bilik darjah yang terpenting ? A B C D Mewujudkan jadual tugas bilik darjah Mewujudkan papan notis yang interaktif Menyediakan peraturan dan amalan bilik darjah Menyediakan satu pelan pengurusan bilik darjah . namun mereka juga menghadapi masalah di dalam bilik darjah.Pengurusan bilik darjah yang berkesan merupakan salah satu aspek terpenting ke arah pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. mengeja dan menulis. Daly Merupakan kanak – kanak keperluan khas disleksia yang mempunyai masalah membaca. Manakah berikut perlu dilakukan oleh guru untuk membantu Daly? I II III IV A B C D Memberi masa tambahan untuk membuat latihan Menulis arahan yang jelas dan ringkas pada papan tulis Memberi arahan secara perlahan – lahan. II dan IV 19.

No Kod : EDU3104 BAHAGIAN B (40 Markah ) Jawab semua soalan. a) Terangkan dua matlamat yang dapat dicapai jika sesebuah bilik darjah diuruskan dengan berkesan. Menguruskan bilik darjah yang penuh dengan murid merupakan satu cabaran besar yang dihadapi oleh seseorang guru. [ 4 markah ] b) Salah satu kualiti utama seseorang guru profesional dalam pengurusan bilik darjah adalah kompetensi pengajaran dan pembelajaran Huraikan tiga aspek penting dalam kompetensi ini yang perlu dikuasai oleh guru di dalam bilik darjah [ 6 markah ] . 1.

Huraikan dua strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam mewujudkan budaya penyayang di dalam bilik darjah. [ 4 markah ] 3. [ 6 markah ] b) Guru memainkan peranan penting dalam mewujudkan budaya penyayang di dalam bilik darjah. Hubungan guru-murid yang baik boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi murid a) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid di dalam bilik darjah. a) Terangkan tujuan utama displin bilik darjah [ 4 markah ] .No Kod : EDU3104 2.

Jika seseorang guru ingin menjadi asertif dan berkesan.No Kod : EDU3104 B) Model displin Canter mencadangkan bahawa guru perlu bertindak asertif di dalam bilik darjah. Bilik darjah yang tidak produktif boleh disebabkan oleh kegagalan guru mengurus dengan baik beberapa aspek tertentu seperti masa dan peluang pembelajaran. [ 6 markah ] 4. i) Masa . a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kegagalan mengurus masa dan peluang pembelajaran. Canter mencadangkan beliau perlu mengamalkan beberapa tingkah laku tertentu dengan konsisten Huraikan tiga daripada tingkah laku tersebut.

No Kod : EDU3104 ii) Peluang pembelajaran [ 6 markah ] b) Terangkan dua cara bagaimana guru dapat menguruskan masa dengan lebih baik di dalam bilik darjah. [ 4 markah ] .

Pada ketika ini. dia perhatikan. sebaliknya asyik membaca komik. John terus tidak mengendahkan Encik Chan dan membuat kerja sendirinya setiap kali Encik Chan mengajar Dengan merujuk kepada satu atau lebih Model displin. Encik Chan berteriak kepada John. Dia diminta untuk mengajar kelas Tahun 6 yang murid – muridnya mempunyai masalah sangat lemah dalam pelajaran. 1. Encik Chan cepat . Beliau juga mendapati bahawa John tidak berminat terhadap pembelajaran. Ini membuatkan John marah. Akhirnya Encik Chan mengetahui bahawa John merupakan antara pelajar yang terlemah dalam kelas tersebut dan banyak menimbulkan masalah. akibatnya jika murid – murid semakin tidak mendengar cakapnya.cepat berjalan ke arah John. tidak mengendahkannya. Pada minggu – minggu yang berikutnya.No Kod : EDU3104 BAHAGIAN c (40 Markah ) Jawab dua soalan. [ 20 markah ] 2. Dia mula memarahinya dengan suara yang tinggi. sebaliknya dia masih membaca komiknya. perkara yang dia harapkan dan jenis tingkah laku yang dilarang. beliau memulakannya dengan menegaskan peraturan asas bilik darjahnya. [ 20 markah ] . bincangkan apakah yang dapat dilakukan oleh Encik Chan untuk membimbing John suapaya menunjukkan tingkah laku yang sesuai. Encik Chan ialah seorang guru permulaan. Ini membuatkan Encik Chan marah dan dia menyuruh John berdiri. Pengurusan bilik darjah yang berkesan bermula dengan penentuan peraturan bilik darjah pada hari pertama sekolah demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar sepanjang tahun. Semasa dia sedang menyatakan peraturannya. bertujuan untuk menjadikan John sebagai contoh. Bincangkan sejauh mana peraturan bilik darjah boleh diaplikasi secara berkesan di dalam bilik darjah di Malaysia. Dia berdiri dan bertentang mata dengan Encik John kemudian meninggalkan kelas tanpa kebenaran. seorang murid yang duduk di belakang kelas. John. Pada hari pertama beliau mengajar di kelas tersebut. Sekali lagi John tidak mengendahkannya dan berpura – pura tidak mendengarnya. iaitu tentang perkara yang diizinkan. dari tempat dia sedang berdiri. John tidak mengendahkan Encik Chan. lalu merentap buku komik John dan mencampakkannya ke atas lantai.

[ 20 markah ] . Bincangkan cara – cara bagaimana guru dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk murid lambat pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru perlu menyediakan peluang pembelajaran yang terbaik untuk murid lambat pembelajaran supaya mereka dapat menyempurnakan tugasan bilik darjah secara produktif. Kemukakan contoh yang sesuai bagi menyokong hujah anda.No Kod : EDU3104 3.