ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WORD

ΘΥΜΑΜΑΙ …τους συνδυασμούς πλήκτρων

Ctrl + B

έντονα

Ctrl + R

Ctrl + I

πλάγια

Ctrl + E

Ctrl + U

υπογραμμισμένα

Ctrl + L

Ctrl + S

αποθήκευση

Ctrl + J

Ctrl +F4

κλείνει το έγγραφό μας
αλλά όχι το WORD

Alt + F4

κλείνει ολόκληρο το
WORD

Στο κείμενο μας
θα εφαρμόζεται
στοίχιση δεξιά
Στο κείμενο μας
θα εφαρμόζεται
στοίχιση κέντρο
Στο κείμενο μας
θα εφαρμόζεται
στοίχιση αριστερά
Στο κείμενο μας
θα
εφαρμόζεται
στοίχιση πλήρης

ΘΥΜΑΜΑΙ …τους κανόνες γραψίματος
1. Ανάμεσα από δύο λέξεις αφήνω ΜΟΝΟ ΕΝΑ κενό (..και ΟΧΙ παραπάνω)
Όταν τελειώνω μία πρόταση βάζω τελεία κολλητά με το τελευτ. γράμμα και
μετά αφήνω ΜΟΝΟ ΕΝΑ κενό μέχρι την επόμενη λέξη, (πχ: Έφυγε. Ήρθε)
2. Πατάω το ENTER … ΜΟΝΟ όταν θέλω να αλλάξω παράγραφο!
Οι γραμμές μέσα σε μία παράγραφο αλλάζουν μόνες τους αυτόματα από το WORD.
3. Αλλάζω γλώσσα (Ελληνικά  Αγγλικά) με τα πλήκτρα: A l t + S h i f t
4. Ο τ ό ν ο ς σ τ α γ ρ ά μ μ α τ α (π.χ. : ά, έ, ή, ό… ) ε ί ν α ι τ ο π λ ή κ τ ρ ο
ακριβώς

δεξιά

από το

Λ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful