You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN TIP NHN GIO VIN


K m hiu Ln ban hnh : HD.GD.01 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013
( k v ng du)

19/ 9 /2013
( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.01/02

HNG DN TIP NHN GIO VIN

I. Thnh phn h s 1. n ngh chuyn cng tc (t vit). 2. Vn bn ng cho thuyn chuyn cng tc ca c quan c thm quyn qun l cng chc, vin chc theo phn cp qun l. 3. L lch bn thn. 4. Phiu nh gi vin chc (2 nm lin tc gn nht). 5. Bn sao vn bng chuyn mn (c cng chng). 6. Bn sao h khu. 7. Quyt nh tuyn dng. 8. Quyt nh nng lng mi nht. 9. Giy khm sc khe ca Bnh vin cp qun tr ln (c gi tr trong thi hn 6 thng). 10. Cc loi giy t u tin khc (nu c). II. Trnh t thc hin 1. C nhn c nhu cu thuyn chuyn, hon thin h s theo hng dn v np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v kim tra y cc loi giy t c trong h s (nu thy thiu ngh c nhn b sung cho ph hp), chuyn cho Phng Gio dc v o to tng hp. 3. Phng Gio dc v o to chuyn h s tip nhn v UBND qun t chc hp xt theo quy nh. 4. Kt qu cuc hp c chuyn v S Ni v thnh ph thm nh. 5. Sau khi S Ni v thm nh, UBND qun ra quyt nh tip nhn gio vin v thng bo n c nhn c tip nhn, n nhn quyt nh ti Phng Gio dc v o to v trnh din nhn cng tc ti n v trng. III. iu kin, yu cu 1. C thi gian cng tc t nht t 05 nm tr ln i vi nam, 03 nm tr ln i vi n (tnh t thi im c quyt nh tuyn dng) tr trng hp c bit phi c kin ca c quan qun l cng chc, vin chc. 2. C vn bng tt nghip chuyn mn v cc chng ch ph hp vi tiu chun ca ngch cng chc, vin chc.
2

HD.GD.01/02

3. C sc khe m nhn nhim v, c tui i khng qu 45 tui; cc trng hp c bit phi c kin ca S Ni v thnh ph nhng phi cn tui cng tc t nht 05 nm trc khi n tui ngh hu theo Lut Bo him x hi. 4. C phm cht o c, hon thnh cc nhim v c giao hoc c thnh tch ti n v c v khng trong thi gian b k lut, b truy cu trch nhim hnh s, chp hnh n pht t, ci to khng giam gi, qun ch, ang b p dng bin php gio dc ti cp phng hoc a vo c s cha bnh, c s gio dc. IV. Thi hn gii quyt Thng bo kt qu vo thng 8 nm hc . -------------------------------------------