You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN NG K M LP, CP GIY PHP DY THM CP TRUNG HC C S V TIU HC


K m hiu Ln ban hnh : HD.GD.04 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013
( k v ng du)

19/ 9 /2013
( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.04/02

HNG DN NG K M LP, CP GIY PHP DY THM CP TRUNG HC C S V TIU HC I. Thnh phn h s 1. i vi m lp dy thm a) n ngh cp php m lp dy thm (i vi cc t chc, cc nhn ngoi nh trng: h s phi c xc nhn ca chnh quyn a phng cp phng ni t a im dy thm). b) Danh sch gio vin (c vn bng, chng ch s phm ca ngi i din ng tn xin m lp v ca gio vin tham gia dy thm; giy php dy thm ca gio vin trc tip ging dy), s lp hc cn m. c) Vn bn xut mc thu hc ph dy thm km theo d ton thu, chi tin hc thm. d) Cc h s lin quan khc nh a im dy thm, c s vt cht, n xin hc thm ca i din ph huynh 2. i vi gio vin c nhu cu tham gia dy thm ngoi nh trng a) n ngh cp giy php dy thm (c xc nhn ng ca Hiu trng, Th trng n v i vi gio vin, cn b, cng chc, vin chc hoc c xc nhn ca UBND phng i vi cc i tng khc). i vi gio vin thuc cc c s gio dc ang hng lng t qu lng ca n v s nghip cng lp, gio vin cc trng ph thng t thc phi c giy cam kt khng dy thm cho hc sinh ca lp chnh kha m gio vin ang dy trng. b) Vn bng, chng ch s phm ca ngi ng k. c) Danh sch trng hc, t chc, n v ngi ng k cp php dy thm tham gia ging dy (nu ti thi im xin cp php, ngi ng k cha xc nh c danh sch ny th phi np b sung trc khi bt u tham gia dy thm). d) Trng hp gio vin thuc cc c s gio dc ang hng lng t qu lng ca n v s nghip cng lp, gio vin cc trng ph thng t thc ng k dy km th np n ng k dy km c s ng bng vn bn ca Hiu trng trng hc m gio vin ang cng tc (trong vn bn th hin r: gio vin dy bao nhiu nhm, a im, thi gian v danh sch cc nhm hc km). II. Trnh t thc hin 1. T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh v np h s ti B phn Tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn Tip nhn v tr kt qu tip nhn h s v hng dn, yu cu
2

HD.GD.04/02

b sung h s nu cha y , chuyn Phng Gio dc v o to x l. 3. Chuyn vin ph trch cng tc thanh tra Phng Gio dc v o to x l h s, trnh lnh o Phng Gio dc v o to k giy php. 4. B phn Tip nhn v tr kt qu giao giy php cho t chc, c nhn. IV. Thi hn gii quyt 10 ngy lm vic k t khi nhn h s hp l. ---------------------------------------