You are on page 1of 3

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

H THNG QUN L CHT LNG

TCVN ISO 9001: 2008

HNG DN
GII QUYT TH TC CHUYN TRNG I RA NGOI TP. NNG V TIP NHN HC SINH N T TNH, THNH PH KHC K m hiu Ln ban hnh : HD.GD.08 : 02

Trch nhim H v tn Ngy Ch k

Son tho
Nguyn Th Tho

Sot xt
Hunh Th Liu Hoa

Ph duyt
Nguyn Thi Phin

19/ 9 /2013 19/ 9 /2013 HNG DN


( k v ng du) ( k)

19/ 9 /2013
( k v ng du)

HD.GD.08/02

A. HNG DN GII QUYT TH TC CHUYN TRNG I RA NGOI THNH PH NNG I. Thnh phn h s 1. n xin chuyn trng do cha m hoc ngi gim h vit v c s ng tip nhn ca Hiu trng nh trng. 2. Hc b (bn chnh). 3. Bn sao bng tt nghip cp hc di. 4. Bn sao Giy khai sinh. 5. Giy gii thiu chuyn trng. Nhng trng hp chuyn i, nh trng c trch nhim hon chnh h s chuyn trng cho hc sinh. Trng hp chuyn trng trong nm hc, ngoi vic ghi im trung bnh cc mn hc vo hc b, hc sinh chuyn trng cn phi c phiu kt qu hc tp, trong ghi im tng mn hc (ghi y cc ct im kim tra), im trung bnh mn, im trung bnh hc k... kt qu xp loi hc lc, hnh kim cng vi nhn xt ca gio vin ch nhim. Phiu ny do gio vin ch nhim lp v Hiu trng kim tra, k xc nhn. II. Trnh t thc hin 1.T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh; np h s ti B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn h s (hng dn, yu cu b sung h s nu cha y ), chuyn h s cho Phng GD&T x l. 3. Chuyn vin Phng GD&T x l h s, trnh lnh o phng k giy gii thiu. 4. B phn tip nhn v tr kt qu giao tr giy gii thiu cho c nhn. III. Thi hn gii quyt 01 ngy lm vic. B. HNG DN GII QUYT TH TC TIP NHN HC SINH N T TNH, THNH PH KHC I. Thnh phn h s 1. n xin chuyn n hc do cha m hoc ngi gim h vit v c s
2

HD.GD.08/02

xc nhn kin ng tip nhn ca hiu trng nh trng ni n. 2. Hc b (bn chnh). 3. Bn sao bng tt nghip cp hc di. 4. Bn sao Giy khai sinh. 5. Giy gii thiu chuyn trng do Phng GD&T (ni i) cp. 6. H khu hoc giy chng nhn tm tr do cng an a phng ni c tr cp hoc quyt nh iu ng cng tc ca cha (m) hoc ngi gim h, ni s chuyn n. 7. Cc giy t hp l hng ch u tin, khuyn khch trong hc tp, thi tuyn sinh, thi tt nghip (nu c). 8. Giy xc nhn ca chnh quyn a phng ni hc sinh c tr vi nhng hc sinh c hon cnh c bit kh khn v gia nh (nu c). II. Trnh t thc hin 1.T chc, c nhn hon thin h s theo quy nh; np h s ti B phn tip nhn v tr kt qu thuc Vn phng UBND qun. 2. B phn tip nhn v tr kt qu tip nhn h s (hng dn, yu cu b sung h s nu cha y ), chuyn h s cho Phng GD&T x l. 3. Chuyn vin Phng GD&T x l h s, trnh lnh o phng k giy gii thiu. 4. B phn tip nhn v tr kt qu giao giy gii thiu cho c nhn. III. Thi hn gii quyt 01 ngy lm vic. ----------------------