You are on page 1of 27

Guia

de recursos

bibliogrfics i virtuals

per a laprenentatge i la consulta del CATAL

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Aquesta guia est pensada per ajudar a trobar material adequat per aprendre catal. Hi recollim llibres i webs, programes en CD-ROM i en lnia, tot plegat recollit en dos grans apartats: en primer lloc un de dedicat a laprenentatge, dividit en tres parts: nivells Llindar, Bsic i Elemental; nivells Intermedi i Suficincia, i nivell Superior. I en el segon reunim material de consulta com sn els diccionaris, obres de temtica gramatical, de conjugaci verbal i de fraseologia. En cada un hi aportem una sinopsi i enllaos a les pgines de les editorials i, en alguns casos, a unitats de mostra. El recull mira de ser complet i actual, sense pretendre ser exhaustiu per s procurant no ometre cap dels recursos que des del Centre de Normalitzaci Lingstica de Tarragona considerem que sn els ms tils per aprendre la llengua. Confiem que us far servei. Centre de Normalitzaci Lingstica de Tarragona

NDEX

A.1. APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (NO CATALANOPARLANTS) .... 1 En paper (llibres de text) ................................................................................................. 1 En paper (llibres de lectura fcil)..................................................................................... 5 A Internet ........................................................................................................................ 6 Programes ...................................................................................................................... 5 Vocabularis en paper ...................................................................................................... 9 A.2. APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (CATALANOPARLANTS) ............ 11 En paper ....................................................................................................................... 11 A Internet ...................................................................................................................... 13 Programes .................................................................................................................... 14 A.3. APRENENTATGE> Nivell Superior (CATALANOPARLANTS) ..................................... 15 En paper ....................................................................................................................... 15 A Internet ...................................................................................................................... 15

B. MATERIAL DE CONSULTA ........................................................................................ 16 Diccionaris .................................................................................................................... 16 Qestions gramaticals, dubtes lingstics ..................................................................... 18 Verbs ............................................................................................................................ 21 Fraseologia ................................................................................................................... 22 Webs ............................................................................................................................ 23

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

A.1

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

En paper (llibres de TEXT)


Catal Inicial (A1)
De Jordi ESTEBAN. Editorial Teide, 2012. [Proposta daprenentatge que t en compte el programa de la DGPL (2011), el qual segueix les directrius del Marc europeu com de referncia per a les llenges per als nivells bsics inicials. Segons el MECR, un usuari bsic de nivell A1 pot comprendre i usar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats; pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot fer i respondre preguntes sobre detalls personals []; pot interactuar duna manera senzilla a condici que laltra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.] Fitxa editorial Unitat de mostra

Llengua catalana, nivell llindar 1 / 2 / 3


De Dolors BADIA i Conxita SALLARI. Edicions Llber, 2003. [Srie destinada als estudiants adults no catalanoparlants que s inicien en el coneixement del catal en el marc dels cursos organitzats per institucions diverses (CNLs, universitats, etc.). Aquest material pot ser utilitzat tamb com a instrument dautoaprenentatge o com a material de suport per als alumnes dincorporaci tardana en lESO. Cada nivell t el seu llibre, que consta de quinze unitats temtiques basades en situacions de comunicaci quotidianes. Inclou llibre i CD.] Fitxa editorial de tots els llibres

Passos 1 (nivell Bsic) Passos 2 (nivell Elemental)


Curs de catal per a no catalanoparlants. Llibre de classe De Nuri ROIG (coord.). Octaedro, 2011. [Curs pensat per a persones que no entenen el catal o lentenen poc i no el parlen, i permet treballar des del primer contacte amb la llengua. Contingut dividit en tres mduls. Segueix els programes de la DGPL de nivell Bsic i Elemental. A banda tamb lacompanyen una guia didctica (amb CD) i un quadern dexercicis per nivell.] Fitxes editorials de tots els llibres Publicitat de les noves edicions

Catal bsic. Iniciaci a la llengua oral


De Nria BASTONS. Secretaria de Poltica Lingstica, 1999. Catal bsic II. Iniciaci a la llengua oral De Nria BASTONS i Berta PUIG. Direcci General de Poltica Lingstica, 2003. [Recull dactivitats orals adreades a alumnat immigrant adult. El material sarticula en cinc unitats que inclouen diferents activitats de comprensi i expressi oral; a ms, tamb hi ha propostes de lectoescriptura funcional per reconixer paraules clau, rtols, fitxes, etc. Cada unitat, a ms dels objectius i continguts, t unes explicacions generals i unes despecfiques sobre cada activitat que poden ser dutilitat al professorat a lhora de presentar-les a classe. Descarregables en PDF.] http://www.gencat.cat/llengua/catalabasic Fitxa de Llibres.cat http://www.gencat.cat/llengua/catalabasic2 Fitxa de Llibres.cat

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012 (v. 4)

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Catal Bsic (A2)


De Jordi ESTEBAN. Editorial Teide, 2012. [Proposta daprenentatge que t en compte el programa de la DGPL (2011), que segueix les directrius del MECR. Segons el Marc, un usuari bsic de nivell A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes dimportncia immediata. Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe dinformaci sobre temes familiars i habituals. Por descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experincia o bagatge personal, aspectes de lentorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.] Fitxa editorial

Nou Nivell bsic 1 / bsic 2 / bsic 3 Nou Nivell elemental 1 / elemental 2 / elemental 3
Curs de llengua catalana. Formaci de persones adultes DIns GUERRERO i altres. Ed. Castellnou, 2010. [Cada un dels tres volums de cada nivell sorganitza en set unitats temtiques, les quals sestructuren a partir dobjectius comunicatius. Els continguts, organitzats a partir de diversos objectius comunicatius, es basen en la programaci fixada per la DGPL i el CPNL, que, al seu torn, es correspon amb la divisi de nivells i continguts que estableix el MECR (A2, B1 i B2). Al final de cada llibre hi ha un annex amb els continguts gramaticals i els tres volums inclouen un CD amb les locucions i les transcripcions de les activitats.] Fitxa del llibre de Bsic 1 Fitxa editorial Fullet explicatiu

Llengua catalana. Bsic 1, 2 i 3 Llengua catalana. Elemental 1, 2 i 3


De Xavier ABELL i Judith RODRGUEZ. Ed. Barcanova, 2006. [Un llibre per nivell. Cada llibre est estructurat en sis unitats. El contingut daprenentatge est organitzat per tasques, amb pautes davaluaci diagnstica, de seguiment i tasca final. En cada unitat hi ha tamb la teoria i els exercicis de text (per al nivell Elemental), i els apartats de gramtica i lxic necessaris per realitzar les tasques. Aquest material es basa en els programes de la DGPL i del CPNL, i t en compte les orientacions del Marc europeu com de referncia per a les llenges: aprendre, ensenyar, avaluar.] Catleg de Barcanova

Veus 1 / Veus 2 / Veus 3. Curs de catal


De Marta MAS i altres. PAM, 2005-2008. [Cont els exercicis orals del Llibre de lalumne i del Llibre dexercicis. La tipologia del exercicis orals del Llibre dexercicis s ms diversa: exercicis de repetici per fixar estructures i per practicar la pronunciaci i lentonaci, exercicis de discriminaci fontica, exercicis de comprensi global o especfica. Altres materials del curs: llibre de lalumne, llibre del professor i llibre dexercicis i gramtica. Un llibre per nivell: o Veus 1 (A1) = Bsic 1 o Veus 2 (A2) = Bsic 3 o Veus 3 (B1) = Elemental 3.] Pgina de leditorial

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Catal Elemental (B1)


De Montserrat CAMPOY, Jordi ESTEBAN i Merc SAGRERA. Editorial Teide, 2011. [El llibre (amb CD incls) fa una proposta daprenentatge per tasques i promou, entre els aprenents, ls social del catal. Laprenent que duu a terme les tasques s vist com a company i usuari que t interessos diversos i aprn a desenvoluparse en catal en situacions estndard que el fan ms hbil per relacionar-se socialment. Els continguts del material estan orientats perqu els aprenents adquireixin competncia gramatical, sociocultural i textual tot exposant-se a una mplia varietat de situacions ds i daprenentatge de la llengua.] Fitxa editorial del llibre

El trampol. 120 impulsos per llanar-se a parlar


De Jordi ESTEBAN. Editorial Teide, 2012. [Proposta ldica que t per finalitat consolidar la competncia oral en els aprenents dels nivells inicials. El quadern es compon de deu taulers de jocs corresponents als deu propsits comunicatius que representen la trama dels manuals Catal Inicial (A1) i Catal Bsic (A2). Cada tauler pot ser treballat de manera independent en tres nivells progressius de complexitat discursiva: el nivell 1, amb frases en qu predominen els verbs en present o en perfet dindicatiu; el nivell 2, amb frases orientades a ls de temps verbals en passat; el nivell 3, amb frases en qu solen aparixer els temps verbals en subjuntiu.] Fitxa editorial del llibre

On s lona?
De Maria J. CASAJOANA i altres. Ed. Llber, 2004. [Activitats per a la prctica oral de la llengua. Presenta, en una trentena de captols breus, la histria de la desaparici duna cantant de rock. Mentre lalumne observa les peripcies dels personatges i participa en la investigaci, es van creant situacions quotidianes i jocs que el conviden a expressar-se oralment en catal tot practicant les principals funcions comunicatives de la llengua.] Fitxa editorial del llibre

156 activitats per a parlar en catal


De Carme MONEGAL. Ed. Llber, 2003. [Llibre ple de suggeriments prctics que pot ser til per a tots els mestres i professors que volen fer prctiques de catal parlat als seus alumnes. El llibre es divideix en dues parts: en la primera hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 rees temtiques; la segona part cont tots els elements que es necessiten per dur a la prctica les activitats proposades a la primera part: fotografies, esquemes, dibuixos, llistes... Tot el material daquesta segona part s fotocopiable per tal de facilitar encara ms la tasca del professor.] Fitxa editorial del llibre

40 jocs per parlar catal


De Slvia CASULLERAS, Jacqueline JACQUET i Nria MIRABET. Editorial Gra, 2006 (3a ed.). [Entre tots els mitjans de qu disposa el professorat, hi ha el joc. Aquest llibre s un bon recurs per al professorat a lhora dajudar els seus alumnes a parlar. 40 jocs per parlar catal presenta un recull de jocs que tenen com a objectiu principal afavorir lexpressi oral entre els alumnes, ja siguin nens, adolescents o adults. Sn jocs explicats fil per randa amb material adjunt per facilitar la tasca del professorat de primria, secundria i de batxillerat, i que alhora el professorat de catal pot utilitzar a classe, a les escoles didiomes, a les escoles dadults, als centres cvics, etc.] Fitxa editorial del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Fem-la petar. Recursos per a la conducci de grups de conversa


De Jordi ESTEBAN. Ed. llber, 2003. [Es tracta duna guia per a les persones que animen les sessions de conversa de grups dalumnes, joves o adults, que necessiten practicar el catal oral tant per adquirir destreses comunicatives i ampliar el vocabulari com per millorar la fludesa i la correcci de la seva expressi. Cont les instruccions i els suggeriments per alimentar converses sobre 40 temes diferents, i cont tamb les instruccions necessries per fer un seguiment detallat de l'expressi oral dels alumnes.] Fitxa editorial del llibre Pgines de mostra

Cam de Ronda. 40 primeres classes de catal


De Dolors BADIA i Montserrat PREZ. Ed. llber, 2008. [El llibre pretn ser un ajut per a totes aquelles persones que volen iniciar els seus alumnes en laprenentatge de la llengua catalana, per tal que assoleixin unes nocions generals. Material inicialment pensat per dur-se a terme a travs duna frmula rotativa en qu a cada sessi sincorporen nous alumnes, tamb es pot aplicar a altres frmules ms tradicionals daprenentatge. El llibre cont quatre blocs de 10 unitats cadascun. Es presenta en dos volums: en un hi trobem la guia didctica amb lexplicaci de les activitats de cada bloc i lannex dexercicis fotocopiables per als alumnes; i en laltre, material com imatges i targetes, a tot color, que es poden manipular durant les sessions.] Fitxa editorial del llibre Pgines de mostra

Destapat. Jocs i activitats orals


De Dolors BADIA i Lydia VERDENY. Ed. llber, 2007. [Material que t com a objectiu ajudar els alumnes nouvinguts a posar en prctica, mitjanant jocs i activitats ldiques, el treball oral de la llengua catalana en els primers estadis daprenentatge. Consta de dos volums: la guia didctica que cont les instruccions dels jocs i de les activitats i lannex amb material fotocopiable; i el bloc de materials amb les imatges a tot color necessries per dur a terme algunes de les activitats i els jocs. s un bon recurs per treballar la llengua oral en les classes on sutilitza el llibre Llengua Catalana. Nivell Inicial, tamb publicat per Edicions llber.] Fitxa editorial del llibre ndex i pgines de mostra

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

En paper (llibres de LECTURA)


Llibres de Lectura Fcil

Entenem per llibres de lectura fcil aquells que sn redactats i elaborats amb una atenci especial, per tal que puguin ser entesos per les persones que tenen dificultats lectores o de comprensi per causes diverses. La finalitat, en aquestes obres, s narrar una histria concreta, lgica, de manera lineal i amb pocs personatges. El llenguatge cal que sigui senzill, clar i directe, prescindint de les construccions ms abstractes i recaragolades.

Per tenir accs a lltim catleg publicat de llibres de lectura fcil recollits per lAssociaci Lectura Fcil, cliqueu en aquest enlla.

Quaderns de lectura progressiva Nivell Bsic 1 / Bsic 2 / Bsic 3 - Elemental 1 / Elemental 2 / Elemental 3
De J. Ramon BERENGUERAS i Rosa BONAFONT. Ed. Castellnou, 2005. [Un llibre per cadascun dels sis nivells. Els llibres de lectura progressiva contenen textos de dificultat creixent i dextensi controlada per facilitar-ne la lectura i la comprensi segons els nivells daprenentatge del llibre de lalumne. Hi trobem lectures fora variades que permeten a lalumnat adquirir diversos coneixements de tipus cultural i social, ms enll dels estrictament lingstics. Text adaptat per facilitar-ne la lectura. Material: llibre i CD, complementat amb el llibre alumne, guia didctica, carpeta de recursos.] Catleg de Castellnou (p. 8-9 i 16-17)

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

A Internet
Parla.cat
Direcci General de Poltica Lingstica, Consorci per a la Normalitzaci Lingstica i Institut Ramon Llull. [Espai virtual daprenentatge que posa a labast de tothom materials didctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure (gratuta) o amb tutoria (amb matrcula), i en modalitat semipresencial a travs del CPNL. Sofereixen tots els mduls dels nivells Bsic, Elemental, Intermedi i Suficincia.] http://www.parla.cat Accs a la demo Guia de gencat.cat

Gal. Guia per a lautoaprenentatge de la llengua interactiu


Generalitat de Catalunya, Departament dEnsenyament (2000, CD-ROM). [Activitats dudio i exercicis interactius per practicar la llengua, per Internet o amb CD-ROM. Especialment recomanat per als alumnes nouvinguts incorporats tardanament al sistema educatiu catal. Gal introdueix lalumnat a un nivell bsic de llengua a partir d activitats seqenciades i programades que permeten desenvolupar les habilitats bsiques de coneixement lingstic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Es treballen el vocabulari i les expressions ms bsiques que requereix la integraci de lalumnat dins del sistema educatiu, en el marc de la metodologia dautoaprenentatge lingstic.] http://clic.xtec.net/gali Fitxa CD-ROM

Vincles
De M. Josep SIM. Generalitat de Catalunya, Departament dEducaci. [Eines daprenentatge per al professorat perqu lalumnat de procedncies culturals i geogrfiques diverses assoleixi les quatre habilitats prpies de tota competncia comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure). Els materials interactius shan dissenyat de manera que es puguin utilitzar amb autonomia, ja que noms sn necessries habilitats bsiques en ls de les TIC. Estan dividits en tres apartats: Els altres i jo, Aqu i all i Qu fas?.] http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm

Resum de gramtica bsica


Universitat de Barcelona. Serveis Lingstics. [Resum dels aspectes bsics de la gramtica catalana.] http://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

FontdelCat
Institut de Cincies de lEducaci de la Universitat Autnoma de Barcelona, amb el suport de la Secretaria dUniversitats i Recerca del Departament dEconomia i Coneixement. [Aplicaci en lnia per a laccs al catal. Comprn cinc mduls: dilegs amb situacions habituals que es donen entre estudiants; monlegs sobre diversos temes relacionats amb lmbit acadmic; jocs informtics sobre un tema cultural; documents audiovisuals, i espai dactivitats orals, escrites i de lectura. Adreat a alumnes de nivell Bsic, amb lobjectiu que puguin accedir a la comprensi del catal parlat i escrit. Pensat per a estudiants universitaris que coneguin b una altra llengua romnica.] http://ice.uab.cat/fontdelcat/

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Inter_cat
Universitat de Barcelona i altres. [Conjunt de recursos electrnics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes. Inclou lSpeakcat i el Lingcat, explicats ms avall.] http://www.intercat.cat

Speakc@t
Universitat de Barcelona, Universitat Autnoma de Barcelona, Universitat Politcnica de Catalunya, i altres. [Curs de catal dirigit especialment a estudiants estrangers i ambientat en un context universitari, amb tot un seguit dexercicis i dactivitats que et permetran conixer la gramtica i el vocabulari bsics de la llengua, entendre-la i animar-te a parlar en catal. Si tens cap dubte, lassistent tajudar. A partir dexercicis i activitats es descobreixen aspectes prctics de la vida quotidiana universitria.] http://www.intercat.cat/speakcat

Lingcat
Serveis Lingstics de la Universitat de Barcelona. [Presentaci sobre la llengua catalana que t com a objectiu resoldre els principals dubtes que els participants en programes dintercanvi universitaris puguin tenir sobre la realitat sociolingstica de Catalunya i de lrea de parla catalana en general i sobre com aquesta realitat es reflecteix en la vida universitria. Sen pot descarregar una versi en PowerPoint.] http://www.intercat.cat/lingcat

Edu3.cat
Departament dEducaci, Corporaci Catalana de Rdio i Televisi. [Portal educatiu de rdio i televisi, amb ms de 2.200 audiovisuals dmbits de coneixement agrupats en Cincies naturals, Cincies socials, Educaci artstica, Educaci fsica, llengua i Literatura, Tecnologia, Matemtiques i Tutoria. Els recursos sn: Fotografia, WebTV, Cinema, rdio i Nous formats. Tamb disposa dun bloc.] http://www.edu3.cat/ http://blocs.xtec.cat/edu3cat [bloc]

Mud (miniunitats didctiques)


[Activitats per aprendre continguts de llengua sobre: tipus de text, lxic, sons i grafies i gramtica en general.] http://www.edu365.com/eso/muds/catala/totes_mud.htm

Muds de mots
[Propostes per treballar el lxic: significat, formaci de paraules, sinnims i antnims, precisi semntica, barbarismes, etc.] http://www.edu365.com/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

Programa densenyament de la llengua catalana (PELC)


Govern de les Illes Balears i Universitat de les Illes Balears. [Programa impulsat per la Direcci General de Poltica Lingstica (DGPL) del Govern de les Illes Balears i el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (COFUC). Inclou teoria i exercicis autocorrectius dels nivells elemental (per a parlants amb un domini inicial suficient de la llengua catalana a nivell oral i de comprensi lectora), mitj i superior. El nivell d iniciaci s en procs delaboraci. Cal donar-shi dalta per correu electrnic.] http://pelc.illesbalears.cat/

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Digital Dialects (Language Learning Games)


[Web multilinge per aprendre vocabulari bsic a partir de jocs en lnia. el portal presenta activitats per a seixanta llenges, inclosa la catalana, sobre frases, nmeros, vocabulari, animals, colors, fruites i vegetals, etc. La interfcie s en angls.] http://www.digitaldialects.com/Catalan.htm

4 cats. 20 captols per aprendre catal


Institut Ramon Llull. [Srie televisiva didctica, de ficci en lnia (i tamb descarregable), que consta de vint captols en qu es presenten diverses situacions quotidianes protagonitzades per cinc joves provinents de diferents zones dialectals que viuen a Barcelona. Cada vdeo va acompanyat de la transcripci, el context (aspectes sociolingstics), alguns apunts gramaticals i un glossari. En cada captol es presenta una situaci quotidiana, amb un tast de gastronomia, arquitectura, teatre, esports, msica] http://www.llull.tv/4cats/
[Puja a lndex ]

Programes
Dileg multimdia 1 / 2 / 3
Consorci per a la Normalitzaci Lingstica. [Curs de catal bsic en CD-ROM, basat en un mtode densenyament interactiu per a la llengua oral que incorpora la tecnologia ms actual i els sistemes ms avanats densenyament didiomes. Cada CD-ROM inclou unes historietes que posen lalumne en situacions de la vida quotidiana que el motiven a parlar i el posen en contacte amb la llengua oral. Tamb hi ha una mplia varietat dexercicis amb el model de correcci, i es pot gravar la veu i fer prctiques dautocorrecci.] Fitxa CD-ROM

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

Vocabularis en paper
Vivim junts. Materials per aprendre catal
Generalitat de Catalunya (DG de Poltica Lingstica i DG per a la Immigraci), 2009. [Collecci de materials organitzats per temes que sinsereixen en la publicaci Vivim junts de la DG per a la Immigraci i en altres publicacions adreades principalment a la poblaci immigrada. Inclou dues sries diferents: la primera cont 23 lmines que presenten dilegs sobre activitats quotidianes i una guia didctica per facilitar-ne la utilitzaci a laula. Les lmines de la segona srie inclouen dilegs basats en fets i personatges histrics catalans i recollits en els noms dels carrers. Les dues colleccions, descarregables en PDF, estan indicades per fer acolliment lingstic i nivell bsic.] http://www.gencat.cat/llengua/vivimjunts

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges


Generalitat de Catalunya, 2003 [Vocabulari bsic en imatges adreat a les persones que acaben darribar i no coneixen lidioma. Dues parts: una primera de vocabulari en imatges i una segona integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari t ms de mil paraules en catal, associades a una illustraci i agrupades per temes (l escola bressol, lescola dadults, la farmcia, els pats, etc.). El centre dinters a qu correspon cada lmina es troba en catal, castell, francs, angls, itali, alemany, rab i xins. Inclou un mapa comarcal i un mapamundi. Descarregable en PDF.] http://www.gencat.cat/llengua/viure/imatges

Viure a Catalunya. Comencem a parlar


Generalitat de Catalunya, 2003. [Recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreat a persones que acaben darribar i no coneixen la llengua. s un complement de Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Les converses estan agrupades per temes: les persones, els llocs, la casa i lentorn, les hores i els dies, la feina, etc. Els dilegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.] http://www.gencat.cat/llengua/viure/comencem

Viure a Catalunya. Lmines i guia didctica


Generalitat de Catalunya, 2007. [Collecci de 12 lmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingstic) i nivell bsic. Les lmines shan elaborat a partir de la publicaci Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els temes tractats sn: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports, els oficis, el centre comercial i el centre cvic. Podeu consultar-les, en format PDF, tant amb els noms impresos com sense.] http://www.gencat.cat/llengua/viure/lamines

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

APRENENTATGE> Nivells Llindar, Bsic i Elemental (no catalanoparlants)

Viure a Catalunya. Aprenem catal des de


Generalitat de Catalunya, 2009-2011. [Aquests materials, elaborats per les antigues Secretaria de Poltica Lingstica del Departament de la Vicepresidncia i Secretaria per a la Immigraci del Departament dAcci Social i Ciutadania, proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat dacollida. Aquesta collecci t per objectiu proporcionar un primer contacte amb la llengua catalana a persones dorigen estranger i semmarca dins les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigraci i en el Pla de Ciutadania i Immigraci 2009-2012, que aposten per fer del catal la llengua comuna i de cohesi social del pas. Els materials estan dividits en tres apartats: Informaci bsica sobre la llengua i la societat catalanes i sobre la llengua catalana vista des de cada llengua. Lapartat Materials per a lacolliment lingstic: aprenem catal cont deu llions de catal inicial que tracten de temes relacionats amb la vida quotidiana. Cada lli comprn dilegs breus i un vocabulari relacionat amb el tema. Lapartat Comencem a parlar, que cont tamb dilegs relacionats amb la vida quotidiana, per amb ms aprofundiment.] Se nhan editat, ara com ara, per a set llenges: el xins (2009) lrab (2009) el romans (2009) lamazic (2010) lurd (2010) el rus (2011) lespanyol (2011)

Collecci Parlem tu i jo (Voluntariat per la llengua)


Generalitat de Catalunya, Dep. de Cultura - DGPL, 2010-2011. [La Direcci General de Poltica Lingstica del Departament de Cultura ha elaborat la collecci Parlem tu i jo, adreada a les persones que participen en el Voluntariat per la llengua per facilitar el dileg i la conversa entre elles. De moment se nhan editat dos volums, disponibles en format PDF.] Viatgem pel mn. Es tracta dun text de Josep M. Espins, un cmic de Giovanni Castro i propostes de lectures i activitats relacionades amb els viatges per facilitar i enriquir el dileg en les trobades de les parelles lingstiques. enlla (PDF) Tens temps? Qu fem? T com a tema central el temps lliure i sorganitza en cinc apartats amb propostes per conversar i intercanviar opinions, coneixements i experincies. enlla (PDF)

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

10

APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (catalanoparlants)

A.2

APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

En paper
Fem-ho fcil. Catal per a adults. Intermedi 1 / 2 / 3 - Suficincia 1 / 2 / 3
De Xavier ABELL i altres (professors del CPNL). Ed. Barcanova, 2011. [Llibres de text per a adults, basat en lenfocament comunicatiu per tasques establert pel CPNL, la DGPL i el MECR. Material elaborat per un equip de professors del CPNL a partir de lexperincia adquirida a lhora daplicar a les aules les noves programacions dels nivells Intermedi i Suficincia. Es proposa aprendre catal usant-la directament en situacions comunicatives i sobre temes reals, amb una gran varietat de procediments de composici textual. Cada llibre consta de cinc unitats, situades en un context comunicatiu diferent.] Catleg de Barcanova

Llengua catalana. Intermedi 1 / 2 / 3 - Suficincia 1 / 2 / 3


De Salvador COMELLES i altres. Ed. Barcanova, 2007. [Un llibre per nivell. Llibres estructurats en dotze unitats. Cada unitat t dos grans apartats: textos, expressi i lxic, amb textos variats i actuals, adequats a cada nivell, amb propostes dexpressi escrita i oral; i morfosintaxi i ortografia, amb explicacions breus i sinttiques, i nombrosos exercicis. Cada llibre presenta tamb un annex de sociolingstica i un assaig de prova per a cada nivell. Aquest material es basa en els programes de la DGPL i del CPNL i t en compte les orientacions del Marc europeu com de referncia per a les llenges .] Fitxa del llibre de Suficincia 3 Catleg de Barcanova

Curs de llengua catalana. Formaci de persones adultes. Nou Nivell intermedi 1 / 2 / 3 - Nou Nivell suficincia 1 / 2 / 3
DEsther ALEMANY i altres. Ed. Castellnou, 2010. [Cada un dels tres volums de cada nivell sorganitza en dos blocs: Comunicaci i Estudi de la llengua, i un annex per repassar i comprovar que shan assimilat els continguts del curs. A banda, lalumne disposa dun quadern dactivitats amb solucionari.] Fitxa de Llibres.cat (Intermedi 1) Cercador de Castellnou Mostra del llibre dIntermedi 3

Catal Intermedi (B2) - Catal Suficincia (C1)


De Jordi ESTEBAN, Montse CAMPOY, Llibertat BLANES (Intermedi) - Jordi ESTEBAN, Carla AMADO, Mireia CARRET (Suficincia). Editorial Teide, 2012. [Els llibres Catal per a adults (amb CD incls) fan una proposta daprenentatge per tasques i promouen, entre els aprenents, ls social del catal. Laprenent que duu a terme les tasques s vist com a company i usuari que t interessos diversos i aprn a desenvolupar-se en catal en situacions estndard que el fan ms hbil per relacionar-se socialment. Els continguts estan orientats perqu els aprenents adquireixin competncia gramatical, sociocultural i textual tot exposant-se a una mplia varietat de situacions ds i daprenentatge de la llengua.] Intermedi: Fitxa editorial Unitat de mostra Suficincia: Fitxa editorial Unitat de mostra

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

11

APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (catalanoparlants)

Catal sense distncies 1 / 2. Curs dautoaprenentatge


De diversos autors. Editorial Prtic, 1998. [Curs en dos volums que facilita, a la vegada, els continguts d aprenentatge indispensables per preparar-se per a les proves de nivell Intermedi i Suficincia de la Direcci General de Poltica Lingstica. Materials pensats i elaborats per a lautoaprenentatge, fet que no exclou la possibilitat dutilitzar-los en un curs reglat amb professor. Els continguts es distribueixen en sis graus didctics que reben alhora un tractament teric i prctic. Hi sn objecte d anlisi els textos com a unitat comunicativa per excellncia i la gramtica entesa en el sentit ms lat del terme: aspectes de morfosintaxi, lxic, fontica i ortografia.] Fitxa del llibre Catal sense distncies 1 Catleg de Prtic

10 exmens de nivell B de catal 10 exmens. El nou nivell C de catal


DEnric PRATS (B) / Marta MAS i altres (C). Ed. Teide, 2000 / 2003. [Cada llibre recull 10 exemples de la prova oficial de coneixements de catal de la Direcci General de Poltica Lingstica, a partir de lexemplar de mostra. Cadascun va acompanyat del solucionari corresponent. La intenci daquestes obres s oferir un efica entrenament per a aquelles persones que vulguin o necessitin acreditar els seus coneixements de llengua catalana i es presentin a les convocatries oficials.] Fitxa del llibre de nivell B Fitxa del llibre de nivell C

1.000 exercicis. Nivell C


De Joan BADIA i altres. Ed. Castellnou, 2001. [Complement de Llengua catalana - Nivell C destinat a aquelles persones que volen preparar lexamen de nivell C, aquest llibre vol oferir ms possibilitats de practicar aquelles habilitats lingstiques i dexercitar-se en aquells punts de la normativa que lexamen oficial demana. Sorganitza en les mateixes parts que la prova: expressi escrita (incloent-hi dictats), coneixement sistemtic de la llengua, comprensi lectora i lectura i expressi oral. El solucionari de la part final ajuda a resoldre les dificultats i fer ms til tot el llibre en conjunt.] Fitxa del llibre

Com dominar el nivell C


De Jaume MACI i Anna Maria MUOZ. Editorial Teide, 2012. [El llibre Com dominar el nivell C t com a objectiu permetre al seu usuari dassolir el nivell de Suficincia de la Direcci General de Poltica Lingstica duna manera senzilla, prctica i efica. s evident, per, que ser til a tothom que vulgui aprendre catal (des de lalum nat de les escoles oficials didiomes o de les escoles dadults fins al de secundria que necessiti un material alternatiu).] Fitxa editorial

LEscola dAdministraci Pblica (Generalitat de Catalunya) t editats diversos dossiers: Material didctic per a cursos de nivell Intermedi, Material didctic per a cursos de nivell de Suficincia, Material didctic per al curs de redacci: aprofundiment de qestions gramaticals, Material didctic per a cursos de llenguatge administratiu disponible en PDF, etc. Enlla

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

12

APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

A Internet
Parla.cat
Direcci General de Poltica Lingstica, Consorci per a la Normalitzaci Lingstica i Institut Ramon Llull. [Espai virtual daprenentatge que posa a labast de tothom materials didctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure (gratuta) o amb tutoria (amb matrcula), i en modalitat semipresencial a travs del CPNL. Sofereixen tots els mduls dels nivells Bsic, Elemental, Intermedi i Suficincia.] http://www.parla.cat Accs a la demo Guia de gencat.cat

Itineraris daprenentatge. Nivell intermedi / nivell suficincia


Secretaria de Poltica Lingstica. [Lenfocament didctic daquest material permet aprendre duna manera autnoma: laprenent parteix duns coneixements previs des dels quals desenvolupar el seu aprenentatge en funci de les seves necessitats; hi t un paper actiu i pot triar per on vol comenar a treballar. Dos nivells daprenentatge: intermedi i suficincia. Cadascun sestructura en tres eixos: gneres textuals, patrons discursius i continguts lingisticotextuals. Aquest darrer eix es compon a ms de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua i comunicaci, lxic i ortografia. Les unitats de treball sanomenen itineraris, ja que donen pautes per avanar en laprenentatge de cada tema.] http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html [intermedi] http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html [suficincia]

Servei dAutoformaci en Llengua Catalana (SALC)


Universitat Pompeu Fabra. [Material dautoaprenentatge que permet treballar de manera autnoma els nivells intermedi, de suficincia i superior de la llengua catalana, com ara proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, propostes de treball estndard, dictats, bibliografia complementria, un diccionari electrnic, informaci sobre lacreditaci del nivell de llengua i consells per aprendre a aprendre] http://salc.upf.edu/

Argumenta (comunicaci universitria efica)


Servei de Llenges de la UAB i Servei de Llenges i Terminologia de la UPC (dir.). [Material multimdia basat en laprenentatge autnom per donar suport en les competncies lingstiques i comunicatives. Sadrea als estudiants universitaris i a persones amb alguna de les necessitats previstes pel producte. LArgumenta sestructura en 24 unitats temtiques de consulta independent i t dues concrecions materials, una com a recurs de consulta i una altra com a producte formatiu dels serveis lingstics universitaris catalans.] http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/

Dictats en lnia
Direcci General de Poltica Lingstica. [Recull de 188 dictats en lnia, corresponents als nivells intermedi (58) i de suficincia (78). Els dictats es presenten classificats per temes i cadascun es compon dun text escrit (arxiu PDF) i duna audici o enregistrament sonor (arxiu MP3).] http://gencat.cat/llengua/dictats/intermedi http://gencat.cat/llengua/dictats/suficiencia

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

13

APRENENTATGE> Nivells Intermedi i Suficincia (catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

Programes
Catal multimdia. Nivells B i C
Consorci per a la Normalitzaci Lingstica. Codi 7, 1998. [Teoria i exercicis autocorrectius per preparar-se per als certificats de nivell Intermedi (B) i Suficincia (C). Detecci de nivell, pla personal de treball, 1.000 activitats, models de textos, dictats. En suport CD-ROM.] Fitxa CD-ROM

Divercat
Serveis lingstics universitaris. [Curs de nivell mitj elaborat conjuntament pels serveis lingstics de nou universitats catalanes, pensat com a eina d autoformaci en llengua catalana. Cont una base de dades de 900 exercicis dortografia, lxic i morfosintaxi, amb les corresponents ajudes explicatives de les regles gramaticals que afecten cadascun dels exercicis. Tamb s'hi pot trobar informaci detallada d'usos escrits relacionats amb la docncia i la investigaci universitries i una bateria de dictats en les variants occidental i oriental de la llengua. El temps aproximat que cal dedicar-hi s de 60 hores. En suport CD-ROM.] Fitxa CD-ROM

Endevina. Lxic de nivell elemental i intermedi Barrina. Lxic de nivell intermedi i de suficincia
De Jordi ESTEBAN. Secretaria de Poltica Lingstica. [Programes dexercicis de lxic per a aprenents dels nivells Elemental, Intermedi i Suficincia. Contenen 16 temes amb 20 exercicis contextualitzats. El lxic que saprn en aquests programes ha estat seleccionat perqu la seva presncia en la parla social actual s escassa i perqu el seu significat no pot ser dedut daltres llenges venes. Un cop hagueu escollit el tema se us obrir una fitxa i ja podreu comenar a treballar. En suport .HTML, per treballar amb navegador fora de lnia.] Accs a Endevina Accs a Barrina

Saber-ne un niu. Exercicis de frases fetes


De Jordi ESTEBAN i M. Antnia SOL. Secretaria de Poltica Lingstica. [Programa dexercicis de frases fetes per a aprenents del nivell de suficincia de catal. Cont 11 temes. Un cop hagueu escollit el tema se us obrir una fitxa i ja podeu comenar a treballar. Les fitxes estan numerades. Per avanar o retrocedir dins les fitxes d'un tema, cliqueu a les fletxes que hi ha al costat de l'indicador de nmero de fitxa. Per accedir a lndex de temes cliqueu sobre el bot ndex que trobareu a la part superior i inferior de la fitxa. Tamb podeu canviar de tema fent servir les fletxes que hi ha al costat d'aquest bot. En suport .HTML, per treballar amb navegador fora de lnia.] Accs a Saber-ne un niu

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

14

APRENENTATGE> Nivell Superior (catalanoparlants)

A.3

APRENENTATGE> Nivell Superior (catalanoparlants)


[Puja a lndex ]

En paper
Nivell D. Llengua catalana
De Nria BRUGAROLAS i altres. Ed. Castellnou, 2005. [El contingut del llibre segueix fidelment el que configura el nivell D de la Direcci General de Poltica Lingstica: fontica, morfologia i sintaxi, lxic, histria de la llengua i sociolingstica. Amb explicacions clares i didctiques, i amb un bon nombre dactivitats i textos, aquest manual permetr preparar l examen i dominar els continguts i les habilitats daquest nivell. Permet lautocorrecci amb un solucionari addicional.] Catleg de Castellnou

Llengua catalana. Material didctic per a cursos de nivell D


De Toni FERRAGUT i altres. Escola dAdministraci Pblica de Catalunya, 2001. [Manual per a la preparaci dels cursos corresponents a aquest nivell d'aprenentatge. Comprn quatre apartats: fontica, sintaxi, morfologia i textos de reps, amb els exercicis corresponents. Cada apartat inclou, al final, la clau amb les solucions dels exercicis.] Enlla

10 exmens de nivell D de catal


De Manel PLA i altres. Ed. Teide, 2000. [Models de prova del certificat de nivell superior (D) de llengua catalana expedit per la Direcci General de Poltica Lingstica.] Fitxa del llibre

[Puja a lndex ]

A Internet
Servei dAutoformaci en Llengua Catalana (SALC)
Universitat Pompeu Fabra. [Material dautoaprenentatge que permet treballar de manera autnoma el nivell superior: proves de nivell, exercicis autocorrectius, fitxes de teoria, fitxes personals de treball, dictats, bibliografia complementria, consells per aprendre a aprendre] http://salc.upf.edu/

Dictats en lnia
Direcci General de Poltica Lingstica. [Recull de 52 dictats en lnia, corresponents al nivell superior. Cada dictat es compon dun text escrit (arxiu PDF) i duna audici o enregistrament sonor (arxiu MP3).] http://gencat.cat/llengua/dictats/superior

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

15

MATERIAL DE CONSULTA

MATERIAL DE CONSULTA
[Puja a lndex ]

Diccionaris
Diccionari de la llengua catalana (DIEC)
Institut dEstudis Catalans. Ed. 62 i Enciclopdia Catalana, 2009 (2a ed.). [Diccionari normatiu de la llengua. Nha sortit una versi ms manejable en dos volums. Consultable en lnia.] Accs en lnia Fitxa del llibre

Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC)


Enciclopdia Catalana, 1998. [El diccionari ms complet: cont el lxic de la Gran enciclopdia catalana (GEC) i ha estat actualitzat dacord amb les darreres modificacions ortogrfiques de lInstitut dEstudis Catalans. Abundant informaci lexicogrfica: etimologia, neologismes, models de conjugaci verbal, homfons, prefixos i sufixos, partici sillbica de mots amb dificultat, etc. Tant aquest diccionari com la mateixa GEC sn consultables en lnia.] Accs en lnia Fitxa del llibre (1) - Fitxa del llibre (2)

Didac. Diccionari de catal


Enciclopdia Catalana, 2008. [Diccionari daprenentatge de catal especialment pensat per facilitar laprenentatge de la llengua, per a aprenents de catal que l aprenen com a segona llengua i volen ms informaci que la simple equivalncia dels mots. Les definicions, fcilment comprensibles, sn escrites amb un llenguatge senzill i planer.] Accs en lnia Activitats del Didac Fitxa del llibre

Diccionari castell-catal / Diccionari catal-castell


Enciclopdia Catalana, 2005 (4a ed.) / 2001. [Els diccionaris bilinges castell-catal (58.000 entrades) i catalcastell (56.000 entrades) de referncia, en dos volums per separat. Noves edicions actualitzades, amb neologismes dincorporaci recent i expressions colloquials ds habitual. Uns diccionaris que resolen tots els dubtes i problemes de traducci que es poden plantejar en el pas del castell al catal, duna manera clara, prctica i completa.] Fitxa del lot dels dos diccionaris

Diccionari catal-valenci-balear (Alcover-Moll)


DA. M. ALCOVER i F. de B. MOLL. Ed. Moll, 1980 (10 vol.). [Obra descriptiva duta a terme amb la finalitat de demostrar la unitat de la llengua catalana i, per tant, dabastar la llengua antiga i moderna, literria i dialectal, escrita i parlada, darreu del territori catal. Una eina fonamental per a lestudi del catal de totes les poques i de tot el territori, sotmesa a correccions ortogrfiques a la segona edici. Shi pot accedir en lnia.] Fitxa de lobra Accs en lnia

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

16

MATERIAL DE CONSULTA

Diccionari 62 doble catal-castell i castell-catal


De Carme MORALES i altres. Edicions 62, 2003. [Diccionari bilinge en les dues direccions, complet i actual, amb un total de Un total de 61.000 entrades i subentrades, 23.000 exemples i 3.000 locucions..] Fitxa del llibre

Diccionari manual de llengua catalana


Vox (Larousse), 2007. [24.000 entrades, 41.000 accepcions. Ms de 23.000 exemples i 2.100 frases fetes. 8.000 sinnims. 2.000 observacions gramaticals. Apndix gramatical i models de conjugaci irregular. Definicions clares per no infantils. Diccionari comprensible i manejable en un format mitj.] Editorial Fitxa del llibre

La Direcci General de Poltica Lingstica t creada una pgina web on aplega una bona pila de diccionaris en lnia. Enlla

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

17

MATERIAL DE CONSULTA
[Puja a lndex ]

Qestions gramaticals, dubtes lingstics


Gramtica prctica del catal
De Nria BASTONS, Cristina BERNAD i Lloren COMAJOAN. Ed. Teide, 2011. [Obra per a aprenents de catal dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referncia per a les llenges (del nivell Inicial a lIntermedi). Es tracta duna gramtica pedaggica; s a dir, s una eina que prepara lalumne i lajuda en laprenentatge del catal com a segona llengua. s una gramtica per a un alumnat divers. Sha concebut per a tots els aprenents joves i adults alfabetitzats que volen o necessiten conixer el funcionament gramatical de la llengua catalana i posar-lo en prctica mitjanant exercicis.] Fitxa del llibre Unitat de mostra

Gramtica zero. El millor s amb la mnima gramtica


Universitat de Valncia, 2011. [Resol de manera prctica i simple els problemes sintctics ms freqents i, tal com declara el seu subttol, pretn guiar en el millor s amb la mnima gramtica. Tracta els dubtes lingstics ms importants i recurrents en la construcci de les frases i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia tcnica com sigui possible, amb explicacions accessibles a tothom i una notable gamma d exemples, amb una presentaci grfica que permet visualitzar dun cop dull les solucions. Consta de 73 fitxes que sestructuren en quatre blocs (Fonamental, Errades tpiques de castellanoparlants, General i Termes gramaticals) i que es completen amb un document annex amb expressions incorrectes. Descarregable en PDF.] Descrrega en PDF

Gramtica catalana de la A a la Z
De Marta MAS. Publicacions de lAbadia de Montserrat, 2012. [Amb tots els elements presentats per ordre alfabtic, s la gramtica que qualsevol usuari de la llengua necessita per trobar de manera rpida la soluci a algun punt que desconeix o del qual dubta. La Gramtica catalana de la A a la Z est pensada per a usuaris que tenen unes necessitats immediates i concretes. I tamb per donar als professors un text de referncia on podran trobar respostes clares a temes que a vegades sn difcils de resoldre.] Fitxa editorial

Pas i reps. 150 exercicis de llengua


De Jaume Maci i Anna M. Muoz. Ed. Teide, 2012. [Manual que compendia la gramtica bsica de la llengua presentada duna manera que nafavoreix la consulta i que es complementa amb 150 exercicis de llengua, i uns altres 150 que cont el CD que acompanya el manual. Tot i ser un llibre pensat per a estudiants de batxillerat, tamb pot ser til per a aprenents adults.] Fitxa editorial Unitat de mostra

Manual destil. La redacci i ledici de textos


De Josep M. MESTRES i altres. Eumo/UB/UPF/Rosa Sensat, 2009 (4a ed.). [Obra de referncia imprescindible per a la redacci i ledici de textos de registres formals destil general, que exposa els diversos passos que segueix un original fins que esdev un text definitiu. Mostra pas a pas les convencions grfiques i la disposici formal ms adequades a cada tipus de text; exposa amb claredat diverses qestions lingstiques i ofereix a lusuari de lobra criteris i eines de consulta tils per a la redacci o la traducci, la correcci i ledici de textos. Es ven amb un CD-ROM que incorpora diverses llistes (toponmia, bibliografia).] Fitxa del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

18

MATERIAL DE CONSULTA

El llibre de la llengua catalana


De Jordi BADIA i altres. Ed. Castellnou, 2004 (3a ed.). [El Llibre de la llengua catalana aplega la normativa ortogrfica, gramatical i lxica establerta per lInstitut dEstudis Catalans. A ms, cont exemples ds, excepcions, orientacions i aclariments lingstics. Shi inclouen tamb tots aquells aspectes que poden ajudar a escriure un text en catal: s dels signes de puntuaci, s de majscules i minscules, tractaments protocollaris, tipus de documents, etc.] Fitxa del llibre

Diccionari de dubtes i dificultats del catal


De Jordi BRUGUERA. Enciclopdia Catalana, 2000. [Un diccionari que intenta aclarir ms de 3.650 dubtes o dificultats del catal, amb indicacions prctiques i molts exemples illustratius. Una eina bsica tant per a laprenent de catal com per al professional de la llengua o qualsevol persona que vulgui expressar-se amb correcci.] Fitxa del llibre

Diccionari prctic de qestions gramaticals


De Joan ABRIL. Ed. 62, 2010. [Obra concebuda amb un format senzill i prctic, fcil de consultar, que evita la teoritzaci gramatical o les explicacions massa tcniques, i les compensa a cpia dexemples. Ms de 400 entrades i remissions ordenades alfabticament i 3.000 exemples, amb un complet ndex de matries. Informaci sobre qestions en qu la normativa s poc explcita o no hi ha dit res. Sevita la teoritzaci sobre gramtica o les explicacions massa tcniques. til tant per al pblic en general com per a lespecialitzat.] Fitxa del llibre

Diccionari prctic dortografia catalana


De Joan ABRIL. Columna, 2010. [Eina indispensable per resoldre totes les consultes sobre la grafia correcta i la partici sillbica de prop de 55.000 entrades entre lxic general i especfic. El diccionari dna en la seva flexi completa el femen i el plural dels noms, indica els models per a la conjugaci regular i la conjugaci dels verbs irregulars i avisa sobre les principals paraules homfones. Entre les seves entrades hi figuren estrangerismes, noms propis de persona o lloc i noms dentitats, empreses i institucions en forma de sigla o acrnim. Inclou un prctic resum dortografia.] Fitxa del llibre

Diccionari de dubtes i barbarismes


De David PALOMA i Albert RICO. Edicions 62, 2008. [A lusuari duna llengua se li plantegen sovint dubtes, a lhora descriure o de parlar, sobre la correcci o la convenincia d una paraula, duna expressi. Amb el present Diccionari de dubtes i barbarismes aquesta mena de consultes es resolen de manera cmoda, rpida i segura. Una obra imprescindible per a estudiants, professors i usuaris en general de la llengua catalana.] Fitxa del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

19

MATERIAL DE CONSULTA

Tinc un dubte (El petit llibre del catal correcte)


De Rudolf ORTEGA. La Magrana, 2008. [Compendi amb 250 dubtes de catal bsic, presentat en forma de pndoles i amb un estil que defuig els manuals de llengua clssics. A mig cam entre la gramtica i lassaig, el contingut sexposa en quatre captols: en primer lloc, un manual dortografia, fonamental per no cometre faltes; segon, la gramtica elemental, amb especial esment de la morfologia bsica; tercer, un repertori dincorreccions, tant de lxic com morfolgiques, i, finalment, un petit recull de mots que poden ser confosos amb daltres, i que per tant podem emprar incorrectament. Tot plegat presentat alhora amb rigor, amenitat i ironia, per tal darrencar un somriure a la vegada que sexposen els temes ms feixucs amb fidelitat a la normativa.] Fitxa del llibre

Tinc ms dubtes (El petit llibre del catal correcte, 2)


De Rudolf ORTEGA. La Magrana, 2010. [Desprs de Tinc un dubte, aquest llibre amplia el repertori de consells per millorar el coneixement del catal amb 250 dubtes nous. A travs de petits fragments en prosa allunyats de lestil gramatical ms ortodox, els dubtes sagrupen en cinc captols temtics: fontica, on mostra que no sempre pronunciem com cal el que escrivim correctament; puntuaci, amb un catleg essencial dels signes grfics que susen per ordenar un text i afegir-hi matisos; morfosintaxi, que tracta qestions de concordana, temps verbals, pronoms i preposicions; lxic, on planteja solucions a les incorreccions ms habituals; i finalment etimologia, que constitueix una guia rpida sobre els camins diversos que prenen els mots per arribar als nostres dies.] Fitxa del llibre

Diccionari del catal colloquial. Dubtes davant del micrfon


Del GRUP FLAIX. Enciclopdia Catalana, 2009. [Diccionari que recull ms de 2.400 paraules i expressions del catal que es parla avui i que ens poden generar dubtes sobre la seva correcci o adequaci en un context colloquial, o que directament sn calcs del castell i no en coneixem lequivalent correcte. Un treball fet pel Departament dAssessorament Lingstic de les emissores del Grup Flaix que dna solucions i alternatives a les expressions incorrectes, o confirma com a correctes, en un determinat context, mots o expressions no acceptats per la normativa.] Fitxa del llibre

El catanyol es cura. Interferncies castell-catal


De Pau VIDAL. Ed. Barcanova, 2012. [El catanyol es cura no s noms una eina de consulta: tamb s un manual prctic per aprendre a reflexionar sobre la llengua i per descobrir (ms enll dobedincies cegues als diccionaris) per qu segons quins mots i expressions que no es poden dir no sn un capritx dels fillegs. Un instrument (rigors per ple de sentit de l'humor) per comenar a convertir-vos en detectius del mot, capaos de raonar sobre qu s correcte i qu no i, encara ms important, qu s genu i qu espuri. I per redescobrir els valors ms genuns de la nostra llengua.] Fitxa del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

20

MATERIAL DE CONSULTA
[Puja a lndex ]

Verbs Diccionari ds dels verbs catalans


De Jordi GINEBRA i Anna MONTSERRAT. Educaula, 2009 (reed.). [Recull dels verbs catalans i el seu rgim, especificant per a cada verb i per a cada accepci lestructura prpia dels complements (i les preposicions que els acompanyen en cada cas), definint els verbs d una manera clara i concisa i donant exemples de totes les accepcions que cont. Obra adreada a escriptors, periodistes, guionistes, en definitiva a tothom que redacti habitualment i que pugui tenir un dubte puntual sobre els complements de rgim verbal.] Fitxa del llibre Article a la Viquipdia

Els verbs catalans. Models de conjugaci


De Josep TORRAS i Merc ROBERT. Ed. Proa, 2006. [Cont 74 models de conjugaci per poder conjugar tots els verbs catalans regulars i irregulars i un ndex de 8.000 verbs per saber com sescriuen tots els verbs catalans. Tamb presenta una introducci a la gramtica del verb per entendre la funci de cada temps verbal i fer-ne ls ms pertinent. Amb la nova nomenclatura aprovada per la Secci Filolgica de lInstitut dEstudis Catalans.] Fitxa del llibre

Els verbs conjugats. La conjugaci dels ms de 8.800 verbs inclosos en el DIEC


De J. B. XURIGUERA. Ed. Claret, 2006. [Qualsevol dubte que se us presenti sobre la conjugaci dels verbs el podreu resoldre amb aquest manual de consulta rpida. Lndex daquesta edici recull tots els verbs (ms de 8.800) continguts en el diccionari de lInstitut dEstudis Catalans (IEC), i tots es conjuguen dacord amb un dels 120 models inclosos. Nova edici adaptada a la normativa de lIEC sobre la nomenclatura dels temps verbals.] Article a la Viquipdia Pgina a Facebook

Verbicard. Tots els verbs catalans conjugats


De Joan PRATS. Ed. Castellnou, 2006. [Minimanual de consulta amb tots els verbs catalans conjugats. Una obra de referncia per a tothom, ja que qualsevol dubte que es pugui plantejar davant una forma verbal, queda solucionat amb aquest manual. T introdudes les particularitats dels verbs que ho requereixen per facilitar-ne laprenentatge. Es presenten tamb les conjugacions estndards valencianes i baleriques.] Fitxa del llibre

Verbs.cat. Els verbs catalans conjugats


De Maria Jess CLUA i Maite GIRONS. Ed. Barcanova, 2010. [Tots els verbs catalans conjugats en un manual prctic i clar. La soluci per a qualsevol dubte de conjugaci o ortogrfic. Hi trobareu, en un disseny clar i adequat: els gaireb 9.000 verbs catalans que recull el DIEC, un ndex general de consulta fcil i rpida, les conjugacions diferenciades per colors, una identificaci dirregularitats i alternances ortogrfiques i un apndix amb una bateria dexercicis autocorrectius.] Fitxa del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

21

MATERIAL DE CONSULTA
[Puja a lndex ]

Fraseologia Diccionari de frases fetes


De Joana RASPALL i Joan MART. Ed. 62, 2009. [El present Diccionari de frases fetes reuneix ms de 4.500 expressions en llengua catalana indexades tant alfabticament com pels mots que les componen. Entre lampli repertori de frases fetes, aquesta doble via de consulta permet trobar qualsevol expressi sense conixer-la exactament.] Fitxa del llibre

Dites, locucions i frases fetes


De Josep ESPUNYES. Ed. Proa, 2007. [La nostra llengua disposa dun gran repertori de dites, de locucions i de frases fetes. Per locucions i frases fetes que ahir eren vivssimes en places i carrers, avui sn ignorades i molt sovint substitudes per les seves corresponents castellanes. La llengua, a part dun sistema de comunicaci, s tamb el vehicle a travs del qual ens arriba lexperincia dels qui ens han precedit i una manera dinterpretar el mn i la vida. Avui, ms que mai, necessita el suport i la complicitat de lescola, dels mitjans de comunicaci i dels parlants en general. s per aix que un manual com aquest t una utilitat i validesa indiscutibles.] Fitxa del llibre

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

22

MATERIAL DE CONSULTA
[Puja a lndex ]

Webs
Optimot
[Web per resoldre consultes lingstiques en lnia, creat per lantiga Secretaria de Poltica Lingstica, el TERMCAT i el Consorci per a la Normalitzaci Lingstica.] http://optimot.gencat.cat

sAdir
[Portal lingstic de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals destinat, en primer terme, als professionals daquests mitjans. Tamb s una eina til per a molts altres professionals de la comunicaci i de lensenyament, estudiants universitaris i, en definitiva, qualsevol persona interessada en ls de la llengua als mitjans.] http://esadir.cat

Diccionaris.cat
[Portal de Larousse Editorial daccs gratut, creat amb la voluntat de posar a labast de tots els usuaris dInternet una eina prctica i til que aplega tots els seus diccionaris en lnia en qu interv el catal: diccionari general, de sinnims i bilinges (castell, angls i francs).] http://www.diccionaris.cat

Fitxer lingstic (UPC)


[Fitxes amb explicacions lingstiques sobre: gramtica, tipografia, estil, llenguatge administratiu, llenguatge tcnic i models de documents. Creat pel Servei de Llenges i Terminologia de la UPC, que ofereix ms recursos en aquesta pgina.] http://www2.upc.edu/slt/fl/

Servei Lingstic (UOC)


[Hi trobareu diferents recursos lingstics: criteris lingstics (ortografia, lxic, gramtica, redacci de textos, etc); dubtes ms freqents: consulta per ordre alfabtic; castellanismes ms freqents, estrangerismes; majscules i minscules; signes de puntuaci; etc.] http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html

Do de llenges - Resol dubtes (URV)


[Portal de recursos de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Shi recullen aplecs de diccionaris de diverses llenges, bases de dades terminolgiques i criteris del llibre d estil de la URV, relatius a la redacci de documents administratius (dels quals tamb es facilita uns models), les majscules i minscules, els tipus de lletra, les abreviacions i la traducci de noms propis, un glossari de dubtes de llenguatge administratiu, etc.] http://www.linguistic.urv.cat/praxi/inici.htm

Recursos i aprenentatge de catal per Internet


[Portal de la Universitat de Barcelona on es recullen recursos de tipologia diversa. http://www.ub.es/slc/ffll/apren/vincles.htm

Verbix
[Conjugador verbal multilinge en lnia, que aplega les conjugacions de 383 idiomes. La interfcie s en angls.] http://www.verbix.com/languages/catalan.shtml

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

23

[Puja a lndex ]

Ms informaci a:
http://cpnl.cat/ensenyament/manuals.html Manual i mtodes daprenentatge Pgina de manuals i mtodes daprenentatge. CPNL Recursos per aprendre catal Cercador de recursos bibliogrfics, en paper i en lnia, per a laprenentatge de la llengua. Contingut classificat per nivells. DGPL Recursos per aprendre catal (PMF) Les preguntes ms freqents (amb les seves respostes) relacionades amb laprenentatge: on es poden fer cursos de catal (dins i fora de Catalunya), recursos, traductors, etc. DGPL Llocs per aprendre catal Cercador de llocs on es fan cursos de catal o hi ha centres dautoaprenentatge. Es pot filtrar la cerca mitjanant el territori del domini lingstic. DGPL Recursos per a lacolliment lingstic Materials per a aprenents i per a professionals relacionats amb lacolliment lingstic. DGPL Publicacions de la Generalitat de Catalunya Cercador dobres editades per la Generalitat. Diccionaris de lEnciclopdia Portal de tots els diccionaris publicats per Enciclopdia Catalana. Editorial Castellnou Edicions llber Editorial Barcanova Editorial Teide

http://www.gencat.cat/llengua/recursos

http://www.gencat.cat/llengua/aprendre/pmf/

http://www.gencat.cat/llengua/llocs/

http://www.gencat.cat/llengua/acolliment/

http://www.gencat.cat/publicacions/ http://www.grec.com/ftp/grec/diccio/index.htm

http://www.castellnouedicions.com/ http://www.e-alber.com http://www.barcanova.cat http://www.editorialteide.es

CPNL = Consorci per a la Normalitzaci Lingstica DGPL = Direcci General de Poltica Lingstica

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

24

[Puja a lndex ]

Relaci entre el MECR i els nivells de catal del CPNL

Guia elaborada pel CNL Tarragona per a la Biblioteca Pblica de Tarragona Actualitzaci: 18/9/2012

25