FORMULE CHIMICE

Notarea prescurtată a moleculelor cu ajutorul simbolurilor chimice şi al indicilor

Stabilirea formulelor chimice se face numai pe baza valenţei

III II Al O

Al2O3

II II Mg O I II Na O IV II C O VI II S O MgO Na2O CO2 SO3 .

I I H Cl I II HS III I N H IV I C H HCl H2 S NH3 CH4 .

I OH NO3 II SO4 III PO4 I Mg(OH)2 HNO3 H2SO4 H3PO4 .

CO3 I NO3 II SO4 III PO4 II MgCO3 NaNO3 Na2SO4 Na3PO4 .

.. coresp…... •cantitatea dintr-o substanţă.CALCULE CHIMICE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE: •raportul masic şi atomic de combinare •compoziţia procentuală •cantitatea dintr-un element. PE BAZA ECUAŢIILOR CHIMICE .c a l c u l e stoechiometrice - . coresp….

.. O=16 MSO3= 32 + 3*16= 32+48 = 80 1 mol SO3 = 80 g SO3 80 g SO3 ...Calculaţi compoziţia procentuală a trioxidului de sulf: S=32. 32 g S…..y x = 32*100/80 = 40%S y = 48*100/80 = 60%O ..x………...48gO 100 g SO3…..

.48gO 5 g SO3…. 32 g S….. MSO3= 32 + 3*16= 32+48 = 80 1 mol SO3 = 80 g SO3 80 g SO3 .Câte grame de sulf şi câte de oxi gen se găsesc în 5 g trioxid de sulf...y x = 32*5/80 = 2 g S y = 48*5/80 =3 g O ..x……….....

ECUAŢII CHIMICE Notarea convenţională a unei re acţii chimice cu ajutorul simbo lurilor şi a formulelor chimice Mg+H2SO4=MgSO4+H2 reactanţi=produşi .