Metode

Analiza gramaticală Analiza gramaticală este o operaţie de identificare a unităţilor morfologice, sintactice şi a relaţiilor de la nivelul acestora, în baza elementelor formale sau de expresie. Această metodă se poate aplica la orice tip de clasă(mai buna sau mai slabă) având în vedere faptul că contribuie la fixarea unor cunoştinţe învăţate. De asemenea nu este un proces mecanic , chiar daca respectă o ordine strictă , ci presupune gândirea elevului. Pentru ca această metodă să decurgă bine , profesorul trebuie să aleagă texte potrivite contextului pentru analiză. Dacă suntem la capitolul despre substantiv , atunci profesorul va căuta un text care abundă în substantive. Un alt lucru care trebuie luat în seamă este şi nivelul clasei. În literatura noastră există mulţi scriitori care prezintă o structură a frazei complicată, dar aceste texte se pot plia doar la clasele cu un nivel mai bun de pregătire. 1.Profesorul va pregăti textul care va trebui analizat de către elevi. 2.Se va explica elevilor strict ce au de făcut (ex:Va trebui să analizaţi din acest text substantivele.) 3.Se va prezenta elevilor un model pentru a şti să respecte ordinea corectă(I. felul substantivului, II. Genul, III. Numărul, IV. Cazul, V. determinare prin articol, VI. Marcat prepoziţional, VII. Funcţie sintactică) Textul: Lacul, de Mihai Eminescu Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă; Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă. Şi eu trec de-a lung de maluri, Parc-ascult şi parc-aştept Ea din trestii să răsară

de către fiecare elev şi apoi verificată împreună cu profesorul. Se va împărţi clasa în grupe egale şi se va da o perioadă scurtă de timp pentru găsirea antonimelor şi punerea lor în enunţuri .admiraţie .creştin . de plăcere şi reconfortare. Ca resurse ale acestui joc se vor folosi cartonaşe sau bileţele ce conţin cuvinte ce pot avea antonime. genul neutru. spontană şi urmărită prin ea însăşi.” Jocul gramatical „Caută-i perechea” este potrivit în cadrul lecţiilor de lexic cu scopul consolidării. simplu.malefic . dezvoltării şi nuanţării cunoştinţelor de vocabular. Exemple de cuvinte ale căror antonime trebuie găsite de elevi: progres . iar echipa cu scorul şi timpul cel mai bun va câştiga. etc. fizică sau mentală. în bănci. Fiecare răspuns bun se notează cu un punct . Celelalte grupe vor fi încurajate şi ele verbal . Analiza se va putea face individual . articulat cu articolul hotărât “-l”..comic. Jocul gramatical „Caută-i perechea” Jocul didactic „desemnează o activitate ludică propriu-zisă. fără utilitate imediată . funcţia sintactică de complement direct. În acest fel vor înţelege mult mai bine .viitor . a confirma.efemer .iar greşelile vor fi corectate frontal. numărul singular. nocturn . dar cel mai eficient mod este scoaterea pe rând la tablă a fiecărui elev.rural a aprinde . generatoare de distracţie.a afirma . cazul Ac. .Şi să-mi cadă lin pe piept “lacul” – substantiv comun. iar corectarea eventualelor greşeli se va face pe loc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful