You are on page 1of 3

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH: MASA: TINGKATAN: MATA PELAJARAN: TAJUK: HASIL PEMBELAJARAN: KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab sosial Menghargai alam sekitar Etika, moral dan profesionalisme Spiritual Menghargai alam sekitar Kepimpinan Kerja sepasukan Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah Teknologi maklumat & komunikasi Pembelajaran sepanjang hayat Keusahawanan Pengurusan Tandakan / pada ruangan berkenaan

MOD PEMBELAJARAN

Perbincangan/Pembentagan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaran diluar bilik darjah/lawatan Integrasi teknologi maklumat Lain-lain (nyatakan)

Tandakan / pada ruangan berkenaan RINGKASAN AKTIVITI

ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti Tandakan / pada ruangan berkenaan PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Latihan bertulis Laporan amali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (Nyatakan):

BAHAN BANTU MENGAJAR: RUJUKAN/SUMBER: REFLEKSI:

Tandakan / pada ruangan berkenaan

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN


TARIKH: MASA: TINGKATAN: MATA PELAJARAN: TAJUK: HASIL PEMBELAJARAN: 2-Jan-13 9:10 - 10:50 5 CENDEKIA LUKISAN KEJURUTERAAN ULANGKAJI TAJUK TINGKATAN 4 pelajar dapat ingat kembali teknik untuk menjawap tajuk-tajuk di tingkatan 4 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN TAJUK-TAJUK TINGKATAN 4 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN P Latihan melukis Laporan amali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (Nyatakan):

BAHAN BANTU MENGAJAR:

KERTAS LATIHAN

RUJUKAN/SUMBER: REFLEKSI: MOD PEMBELAJARAN Perbincangan/Pembentangan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaran di luar bilik darjah/lawatan Integrasi teknologi maklumat Lain-lain (nyatakan)

Tanggungjawab sosial Menghargai alam sekitar Etika, moral dan profesionalisme Teknologi maklumat & komunikasi Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah Pembelajaran sepanjang hayat

KEMAHIRAN INSANIAH Spiritual Menghargai alam sekitar Kepimpinan Kerja sepasukan Keusahawanan Pengurusan

ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN


TARIKH: MASA: TINGKATAN: MATA PELAJARAN: TAJUK: HASIL PEMBELAJARAN: 2-Jan-13 12:00 - 12:50 4 BAIDURI MATEMATIK PENGENALAN KEPADA MATEMATIK SPM RINGKASAN AKTIVITI PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Latihan bertulis Laporan amali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (Nyatakan):

BAHAN BANTU MENGAJAR:

RUJUKAN/SUMBER: REFLEKSI: MOD PEMBELAJARAN Perbincangan/Pembentangan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaran di luar bilik darjah/lawatan Integrasi teknologi maklumat Lain-lain (nyatakan)

Tanggungjawab sosial Menghargai alam sekitar Etika, moral dan profesionalisme Teknologi maklumat & komunikasi Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah Pembelajaran sepanjang hayat

KEMAHIRAN INSANIAH Spiritual Menghargai alam sekitar Kepimpinan Kerja sepasukan Keusahawanan Pengurusan

ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN


TARIKH: MASA: TINGKATAN: MATA PELAJARAN: TAJUK: HASIL PEMBELAJARAN: 2-Jan-13 13:40 - 14:30 4 CENDEKIA LUKISAN KEJURUTERAAN PENGENALAN LUKISAN KEJURUTERAAN RINGKASAN AKTIVITI Kuiz kecerdasan ruang PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Latihan bertulis Laporan amali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (Nyatakan):

BAHAN BANTU MENGAJAR:

RUJUKAN/SUMBER: REFLEKSI: MOD PEMBELAJARAN Perbincangan/Pembentangan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaran di luar bilik darjah/lawatan Integrasi teknologi maklumat Lain-lain (nyatakan)

Tanggungjawab sosial Menghargai alam sekitar Etika, moral dan profesionalisme Teknologi maklumat & komunikasi Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah Pembelajaran sepanjang hayat

KEMAHIRAN INSANIAH Spiritual Menghargai alam sekitar Kepimpinan Kerja sepasukan Keusahawanan Pengurusan

ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN


TARIKH: MASA: TINGKATAN: MATA PELAJARAN: TAJUK: HASIL PEMBELAJARAN: RINGKASAN AKTIVITI PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Latihan bertulis Laporan amali/eksperimen Kuiz Pembentangan Lain-lain (Nyatakan):

BAHAN BANTU MENGAJAR:

RUJUKAN/SUMBER: REFLEKSI: MOD PEMBELAJARAN Perbincangan/Pembentangan Eksperimen Simulasi Projek Pembelajaran di luar bilik darjah/lawatan Integrasi teknologi maklumat Lain-lain (nyatakan)

KEMAHIRAN INSANIAH Tanggungjawab sosial Menghargai alam sekitar Etika, moral dan profesionalisme Teknologi maklumat & komunikasi Berfikiran kritikal & menyelesaikan masalah Pembelajaran sepanjang hayat Spiritual Menghargai alam sekitar Kepimpinan Kerja sepasukan Keusahawanan Pengurusan

ARAS PEMBELAJARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Penilaian Sintesis/Kreativiti