Dan Brăneanu Curriculum vitae A. Date generate Bucureştean get-beget născut în anul 1936.

Am urmat după cursurile Aşi liceului „Mihai Viteazul” şiTale Institutului de Construcţii Bucureşti Facultatea de Hidrotehnică, (terminate în aiul 1952). B. Activitate profesională Cu serviciul tot timpul în Capitală, cu excepţia unei scurte perioade la Constanţa, am activat în domenii vaste ca: studii de amenajare integrală pe bazine hidrografice, proiectare, cercetare şi activitate de minister. Preocupărb unele neabordate anterior de alţii, de care am fost legat, au b fost: Amenajarea integrală a bazinului^lalomiţa, Navigaţia pe Dunăre, Delta Dunării, modele hidraulice cu apă caldă, hidrotransport şi ape geotermaie. Pensionat în anul 1990 am avut resursele şi posibilitatea nescăpată de ami schimba registrul de exprimare intr-un alt domeniu cu o vibraţie mai ridicată. / C. Activitate publicistica. înainte de anul 1990 publicasem 5 articole de specialitate în domeniul hidrotransportului în 5 reviste diferite, articole de sinteză şi de popularizare a Caţ, Şi* acestei tehnologii nu prea folosite la noi în ţară atunci ca de altfel -mmacran. Alte 5 articole au prezentat desfăşurarea unor simpozioane şi conţinutul unei cărţi, toate acestea în domeniul gospodăririi apelor. In paralel cu aceasta activitate inginerească am reuşit să plasez două articole referitoare la sculpturile grandioase în situ din munţii noştri, subiect ciudat în iulie 1975 când mi-a apărut primul material mai consistent, bine <jDj> ilustrat, Mr publicistica noastră, şi anume în revista „România Pitorească’1’. Subiectul fiind incitant şi ia îndemâna multora ca posibilităţi tehnice (aparatură foto) a f&cut o oarecare vâlvă în anii următori, ajungându-se până la protestul tipărit al unor arheologi cuminţi, dogmatici, materialişti convinşi. Al doilea articol pe astfel de subiect a apărut în revista „Fotografia” din mai 1977. în prezent subiectul sculpturilor megalitice a intrat în anonimat după anul 1990, de când primeză alte preocupări ale oamenilor de rând. Din anul 1991, intrând în colectivul redacţional a noii reviste de cultură şi spiritualitate ARCA, am început o activitate de ziarist, în acest sens publicând şi în alte 6 reviste şi cotidiene în primul rând în „Tineretul Liber”, articole cu fond în primul rând parapsihologic, astrologie sau bioenergetic.

în sfârşit ultima colaborare compactă.. Gh. . ^Publicaţia „Dorul” a românilor din Danemarca a republicat trei dintre articolele tipărite în revistă. Prof. Florian Oniţă. activitatea'puolicistică a fost sporadică până în anul 2000 când în luna aprilie aynceput 0 colaborar^cu revista săptămânală „Dracula” în care s-au publicat 39 de articole consistente şi originale până în martie 2001. Moisescu în Arad. a început în nr. ^ Intensa activitate publicistică în zona spirituală în diferite sabzene a Ain fost sesizată de cronicari şi analişti Jft domeniul global numitul Parapsihologicii. Neagoe apărând în ed. 1/2004. E. publicaţie de pionierat în domeniu. -^sp^^politic asssei. .V. . M tratatul „Filosofia ocultă” de dr. Petrache Lupupi Ion Vulcănescu. Victor Săhleanu. în anul 1993 activitatea publicistică s-a axat în special pe revista lunară „Magazinul Parapsihologic” unde mi s-au tipărit 23 articole pe tematici diferite ale domeniului. . astrologul Armând Constantinescu şi am prezentat de asemenea exhaustiv pe marea personalitate / care a fost Daniel Ruzo venit tocmai din Peru pentru a ne pune în evidenţă valoarea colosală a vetrei noastre strămoşeşti. al Insulei Şeipilor. Deja din anul 1996 publicaţiile ARCA şi „Magazinul Parapsihologic” dispărând. Gh. Ion Popescu Sibiu.dr. Şi în anul 1995 când am devenit redactor şeffmi s^au tipărit 20 articole «ân-^Magaanul Parapsihologic” dar^şTîn alte 4 publicaţii printre care de semnalat este primul^ Almanah parapsihologic în care într-un spaţiu mai generos am abordat. căpitanul Ştefan Cristescu. Marinescu. A continuat readucerea la zi a realizărilor unor români deosebiţi ca Al. personalitatea unor precursori în aceste domenii fine. Pe de altă parte în impresionanta carte „Fenomenele de la pădurea Hoia-Baciu” de Adrian . Ulterior câteva articole au apărut sporadic în anul 2004. subiectul. studiu care a fost republicat şi în „Pakteea”nr. 10/2003 mi s-a publicat studiul 77Sf. Dr.lista cu personalităţi prezentate a conţinut pe. ca şi altele din aceeaşi familie.. / în ultimii ani au apărut câteva articole cu conţinut istoric cu referire la viaţa din mănăstirile noastre ortodoxe în prestigioasa revistă „Viaţa Românească” şi în „Paideea”şi în prestigioasa „Viaţa Românească” în ” Viaţa Românească ^nr. în anul 1994 au apărut tot 23 articole ^Magazinul Parapsihologic” în care^printre altele . Am readus prin articole în memoria noilor generaţii.3 din luna iulie 2001 a noii reviste „Horoscop şi Predicţii” şi a durat 47 de luni până în august 2005 în cadrul rubricii „Voi întrebaţi şi astrologul vă răspunde” interval în care s-au primit 434 cereri de la cititori. ca V. hermeneutic printre altele. (Situaţia se repetă în tratatul de Parapsihologie al regretatului Radu Ştefanescu. efe. I în anul 1998 sunt menţionat ca protagonist.In anul 1992 apărând revista „Magazinul Parapsihologic”. Nicodim de la Tismana un epitom al Balcanilor”. număr de număr. am fost cooptat şi acolo în colegiul de redacţie. Russu.

prof. Activitate de colecţionare documentară. dar şi documentară.: „OZN eterice” (globule albe pe cercul exterior de la Grădiştea Muncelului. Alte activităţi. pe care binenţeles le păstrez*» Dintre semnalam cu care mă mândresc şi îmi sunt dragi menţionez pe prof. Mihai Rădulescu. Al. O altă categorie de activităţi se referă la participarea la diferite simpozioane şi conferinţe. Cik Danubian. Anton Dumitriu. Gh. Romulus Vulcănescu. Ştefan Airinei.negru şi color nevalorificată decât ca mai sus. Sahia a realizat un film pe peliculă propagandistic 1^ schimb cu televiziunile străine. Ion Larian Postolache. a grandioaselor sculpturi megalitice (Sfinxului din Bucegi) am adunat un număr mare de fotografii în alb-negru. E. preot Dumitrescu Bistriţa (Izvoraşul). Mitropolit Nestor Vormcescu. dr. Florin Gheorghiţă de la Iaşi m mai multe cărţi ale sale ca de ex. / E. 'VăCf)d2jao Muşu. maestrul Emilian Cristea şi alţii. Florian Oniţă. 1976) sau „Karma” (sferă granulară la Câineni) * Lv In prezent deţin o colecţie â^prcsionatită de fotografii „astrale” alb. multe inedite. dr. / D. O altă colecţie interesantă o reprezintă dedicaţia (în copie) pe care diverse personalităţi mi-au lăsat-o pe cărţile lor. sunt clasate pe masive muntoase sau pe tipologii specifice. Ufologie şi Parapsihologie cu localizare la această pădure. Vasile Andru.V. în premieră scrisă^asupra unei conexiuni ţ tripli între Arheologie. dr. La 29 actombrie 1997 In cadrul unei Mese Reotunde organizată de UNESCO şi Academia Română am susţinut comunicarea „Preocupări şi . Const. Eugen Larovici. Radu Prişcu. în calitate de consilier tehnic am refotografia parte din obiectivele apărute în filmul făcut anterior de Daniel Ruzo „Mistere In piatră” tot de studioul Sahia. Russu Bahmut. şi nu numai. De asemenea mi se publică 4 fotografii „astrale” pe care le făcusem acolo încă din <&uil 1976. . Daniel. Dan Zamfirescu. N. Ele au stat la baza unui film realizat în anul 2000 de Televiziunea Română (redactor Monica Lenos). Florin Gheorghiţă. Moisescu. Aceste fotografii executate de mine în teren sau procurate din diverse surse. Florin Dumitrescu. a unor asemenea formaţiuni de la noi din ţară şi din alte părţi ale lumii. film care a fost dat pe post de mai multe ori. înscrisurile au o mare valoare sentimentală. Miulescu. De acelaşi autor mai sunt menţionat nominal pentru materiale informative pe care i le-am oferit şi le-a folosit în două din numeroasele sale cărţi. încă din anul 1974 având ea preocupare extraprofesională existenţa în munţi. Dr. V. x/ q Asemenea gen de fotografu mi-au fost publicatele eeleteul mg.Pătruţ din anul 1995 mi se publică un capitol în care fac referire. Victor Săhleanu. Mihai Drăgaii de la Iaşi ca şi ing.

Gorj. incitaîîfe^Bune de publicat.cercetări ştiinţifice referitoare la apele geotermale în special din Câmpia de Vest realizate în ţara noastră până in anul 1978”. Aş fi bucuros de orice^okfborare în varii domenii conexe publicistice. în Bucureşti/Comunicare la o sesiune de Medicină Alternativă organizată de Clubul Mirabilis actualmente afiliat la UNESCO. Napoleon Săvescu. etc. sesiuni la care colaborez la organizare. colaborarea la revista Ascult Ialomiţa de la Slobozia. o conferinţă ocazională la Urziceni. idem din jud. Vâlcea. O comunicare legată de Daniel Ruzo la unul din congresele de dacologie organizate de dr. Din provincie menţionez Conferinţa anuală a profesorilor de geografie din jud. Posed suficiente matgnale originale^juntîlegata culese pe subiecte variate. Membru fondator al Asociaţiei GETICA care-şi ţine şedinţele la Facultatea de geografie a Universităţii Bucureşti.^cum 10-12 ani. ) CtJbbvnf . dar n-am unde în lipsa unor publicaţii serioasele profil cum maT'ţfau. cu caracter de sinteză.