You are on page 1of 41

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISMA GURU-GURU SAINS PERTANIAN NEGERI PERAK PEN TAK SI RAN SAI NS PER TAN

IAN (3528/ 1)
ALIMIN BIN SHUKOR SMK SULTAN ABDULLAH CHEND. BALAI.PERAK.

SALAM SEJAHTERA
Kukur kelapa perlahan-lahan, Santan pekat buat serawa. Syukur kita kepada Tuhan, Badan sihat panjang usia.

 Kukur kelapa malam Selasa  Dibuat inti kuih sagu.  Syukur kita pada yang Esa,  Dapat gelaran seorang “CIKGU”.

OBJEKTIF
 Membina JSU mengikut prosedur.  Membina item 3528/1 dengan keesahan yang

tinggi.  Membuat penilaian item dengan cara yang betul.  Menghasilkan satu set Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2010 .  Memeriksa jawapan murid dengan cara yang betul.

AKTIVITI
PENERANGAN • JSU ( 15 min) • Bina dan Nilai Item (30 min) • Peraturan Pemarkahan dan Pemeriksaan Jawapan (15 min) BENGKEL •JSU (30 min). •Bina dan Nilai item (1 jam) •Peraturan Pemarkahan dan Pemeriksaan Jawapan (30 min)

PROFESIONALISMA

PENTAKSIRAN

PENILAIAN
 Proses akhir dalam pentaksiran  Biasanya dalam bentuk gred (A,B,C,D..)  Atau dalam bentuk kategori (Terbilang,

gemilang, cemerlang, baik, sederhana,tidak mencapai tahap)

SOALAN
 Satu set item  Dipasang secara sistematik dan strategik

(Mengikut urutan, taburan, aras kesukaran)  Contoh: Sains Pertanian Kertas 1  Menggunakan JSU

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
M/P:………….. Ting:………………. Ujian:………………………………...

Bil.

Topik/Sub topik

P01 P02 P03

… …

ITEM
 Satu unit rangsangan untuk dapat respon  Secara tulisan atau lisan  Mengukur KONSTRUK

Mata pelajaran/tajuk hanya ……..  Dianalisis untuk mendapat KEESAHAN  Contoh item:
Nyatakan empat kepentingan pertanian kepada negara kita. (4 markah)

KEESAHAN ITEM
AKUR Kurikulum, Spesifikasi, Peluang MENEPATI Konstruk, Tajuk, Jelas SESUAI Aras kesukaran, Penting, Adil

KONSTRUK
 Berdasarkan taksonomi Bloom

(Pengetahuan , Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sistesis dan Penilaian)
 Mengikut kesesuaian mata pelajaran  Telah diseragam dan dikodkan

KONSTRUK
P01 : Terminologi (Nama, istilah/definisi) P02 : Fakta (Maklumat am/khusus) P03 : Konvensyen ( Kelaziman spt. Simbol) P04 : Urutan (Proses, aktiviti berurutan) P05 : Pengelasan (Pembahagian, pengkategorian) P06 : Kriteria ( Ciri, sifat) P07 : Metodologi ( kaedah yang standard) P08 : Prinsip & generalisasi ( pegangan, simpulkan pemerhatian) P09 : Teori & Struktur (prinsip yang jadi dasar fenomena yang terbukti kukuh hasil kajian/pemerhatian)

KONSTRUK
 C01: Menterjemah (Tukar pernyataan

kepada simbol/rumus)  C02: Mentafsir (Interpretasi melalui penyusunan pernytaan, maklumat, pandangan dll dgn kekal maksud asal)  C03: Extrapolsi ( Meluas aliran melampaui data.

KONSTRUK
 A01: Aplikasi ( Guna pengetahuan

/kefahaman untuk situasi baru)  V01: Penilaian ( Buat pertimbangan dengan kaedah )  S01: Menyelesaikan Masalah (Dgn. Menyusun semula bentuk/corak yang mudah diselesaikan)  Q01: Kuantitatif ( Menghitung )

JADUAL KONSTRUK
Bab 4.1 Topik/Sub topik Perladangan sebagai satu perniagaan
HP: Murid dapat menyatakan empat prinsip pengurusan ladang

Kata Hasrat

Konstruk

Kata Tugas

Menyatakan

P02

Nyatakan Senaraikan

…. …………………
4.3 Perladangan Sebagai Perniagaan HP: Menyatakan langkahlangkah pemasaran mengikut urutan

Menyatakan

P04

Nyatakan Tandakan Lengkapkan

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Apa maksudnya? Satu perancangan pembinaan soalan dalam bentuk jadual. Bila perlu dibina? Sebelum membina item/soalan. Apakah tujuannya? Menentukan ciri-ciri item daripada segi topik, konstruk, aras kesukaran dan bentuk.

JSU
 Apakah bahan yang diperlukan?

- Borang JSU - HSP - Jadual konstruk - Buku teks sebagai rujukan sahaja

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA JSU
 Tentukan topik yang hendak ditaksir

Misalnya dari Topik 1.1 hingga 2.3  Tentukan bilangan masa pengajaran Misalnya 48 waktu  Tentukan bilangan item Misalnya 12 item  Hitung berapa waktu P&P mesti dibina satu item = 48 = 4 waktu 12 = Setiap 4 waktu P&P dibina satu item/satu item dibina bagi setiap 4 waktu P&P.

LATIHAN
Maklumat Ujian : UB1 Masa : 1 jam Bilangan item: 16 item / tentukan sendiri Bilangan waktu P&P: 40 waktu Hitung berapa waktukah bagi setiap satu item? (5 minit) 40 = 2.5 16 Iaitu 2 atau 3 waktu P&P = 1 item

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA ITEM
 Tandakan (  ) pada lajur konstruk yang sesuai

bagi tiap-tiap 4 waktu P&P.  Kodkan bentuk item pada tanda ()  Tentukan aras kesukaran item R = Rendah S = Sederhana T = Tinggi

Kod Bentuk Item
 ½ P : 1 hingga 2 perkataan  ½ A : 1 hingga 2 ayat  PD : Padanan  BP  LK

: Benar atau palsu : Melakar  Lgk : Melengkap  MCQ: Aneka pilihan/Aneka gabungan

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
Bil. 4.1 Topik/Sub topik Perancangan operasi ladang
HP: Murid dapat menyatakan empat prinsip pengurusan ladang

P01

P02  1/2P (R)

P03

P04

4.3

Pelaksanaan operasi ladang
HP: Murid dapat menyenaraikan langkah-langkah pemasaran

 Lgk (S)

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA ITEM
 Jumlahkan tanda (  ) setiap konstruk  Jumlahkan semua (), pastikan akur

dengan jumlah item dalam satu set soalan.  Jumlahkan setiap aras kesukaran. R = 50% S = 30% T = 20%

MEMBINA ITEM
 Bahan yang diperlukan:

(i)

Borang penilaian item“Topi & kasut” (Satu borang bagi satu item) (ii) JSU (iii) HSP (iv) Buku teks ?

LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN ITEM
 Pindahkan maklumat dari JSU ke ruangan

Spesifikasi Pembinaan Item (Topi)  Bina item  Bina skema jawapan  Buat penilaian item dengan melengkapi ruangan Grid Semakan Penilaian Item (Kasut)

Kod Kertas 3528/1 Spesifikasi Pembinaan Item Konstruk P02 Tajuk Perladangan satu perniagaan Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi ½P R R

Item No:……………… Nyatakan empat langkah dalam prinsip pengurusan ladang (4 markah)

GRID SEMAKAN PENILAIAN ITEM PEMBINAAN PANEL Akur Spesifikasi

Kurikulum


 Peluang

 

Tepat/Jelas Tajuk

Konstruk

  Jelas 

   

Jawapan: (xv) Perancangan (xvi)Pelaksanaan (xvii)Pengawalan (xviii)Penilaian

Sesuai Penting

A.Kesukaran
 

Adil

Komen / Rumusan

Item diterima

Kod Kertas 3528/1 Spesifikasi Pembinaan Item Konstruk P02 Tajuk Perladangan satu perniagaan Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi ½P R R

Item No:……………… Nyatakan empat faedah pengurusan ladang (4 markah)

GRID SEMAKAN PENILAIAN ITEM PEMBINAAN PANEL Akur Spesifikasi

Kurikulum

x
 Peluang

x 

Tepat/Jelas Tajuk

Konstruk

  Jelas 

   

Jawapan: (xv) Perancangan (xvi)Pelaksanaan (xvii)Pengawalan (xviii)Penilaian

Sesuai Penting

A.Kesukaran
 

Adil

Komen / Rumusan

Item ditolak

Kod Kertas 3528/1 Spesifikasi Pembinaan Item Konstruk P01 Tajuk Perladangan satu perniagaan Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi ½P R R

Item No:……………… Nyatakan empat prinsip asas pengurusan ladang (4 markah)

GRID SEMAKAN PENILAIAN ITEM PEMBINAAN PANEL Akur Spesifikasi

Kurikulum


 Peluang

 

Tepat/Jelas Tajuk

Konstruk

  Jelas 

x   

Jawapan: (xv) Perancangan (xvi)Pelaksanaan (xvii)Pengawalan (xviii)Penilaian

Sesuai Penting

A.Kesukaran
 

Adil

Komen / Rumusan

Item ditolak

Kod Kertas 3528/1 Spesifikasi Pembinaan Item Konstruk P02 Tajuk Perladangan satu perniagaan Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi ½P R R

Item No:……………… Nyatakan empat langkah dalam prinsip asas pengurusan ladang menurut Islam. (4 markah)

GRID SEMAKAN PENILAIAN ITEM PEMBINAAN PANEL Akur Spesifikasi

Kurikulum


 Peluang

 

Tepat/Jelas Tajuk

Konstruk

  Jelas 

   x

Jawapan: (xv) Perancangan (xvi)Pelaksanaan (xvii)Pengawalan (xviii)Penilaian

Sesuai Penting
x

A.Kesukaran
 

Adil

Komen / Rumusan

Item diubahsuai

LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN ITEM
 Item yang telah siap dinilai boleh disimpan

dalam bank  Item yang hendak digunakan boleh dipasang berdasarkan JSU

Wahai Rakan Guru
Jika hanya nak menjatuh hukum, ….jadilah hakim. Jika hanya nak menghantar nota, ….jadilah posmen. Jika hanya nak cari salah, …. jadilah CID. Jika hanya nak merotan orang, …. kerjalah di penjara. Jika nak jadi pembentuk manusia, ….jadilah seperti kita…CIKGU

PROGRAM PERFECT SCORE SPN PERAK
(PPSSP)

Apa ada pada nama?
Kalau ke Genting bersama-sama, Lebih baik kongsi kereta. Apa yang penting bukanlah nama, Objektif dan impaknya membantu kita.

OBJEKTIF PPSSP
  Mengenal pasti kelemahan murid dalam setiap mata pelajaran. Melaksanakan tindakan susulan terhadap kelemahan murid yang dikenal pasti. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti.

 

PPSSP
- Lebih mesra pengguna - Lebih berkesan

Siapa mahu susah?
Jangan fikir yang susah-susah, Nanti hidup sentiasa resah, Buat kerja sentiasa menggelabah, Apa yang dibuat semua tak sudah.

Mari kita fikir yang senang
Kita fikir yang senang-senang, Tangani apa saja dengan tenang, Berkongsi ilmu biar tak bengang, Rakan tegur jangan berang, Capai target menang-menang.

ANDA BOLEH!

SEMOGA BERJAYA

Selingan
Berbudi dan bersemi Menjadi lambang sejati Seia sekata dan bersatu hati SMKSA gagah berdiri Bertekad dan berjaya Dan berazam mencapai cita Bakti disemai dan janji ditunai SMKSA kan permai Bersama kita berusaha Tuntut ilmu gembeling tenaga Tekun tabah dan bertaqwa Diberkati Yang Maha Kuasa Berdiri dan berusaha Dan berbakti pada semua Agama bangsa dan negara tercinta Kami tumpahkan setia

MAAF ZAHIR DAN BATIN