EXAMEN TEMA 1 1) Esquema unitat una : Els éssers vius 2) Tria una de les dos preguntes per a desenvolupar

: A) Els éssers vius B) Les plantes 3) En que consistix

Qué es la saba bruta?

Com s´anomenen els porus de les plantes, pels quals entren i ixen gasos (diòxid de carboni del aire)? Per els estomes

?

?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful