MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR--2006

17-18 iulie 2006 Probă scrisă la MATEMATICĂ Varianta 3
NOTĂ. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru efectiv 4 ore .

SUBIECTUL I ( 20p )
1  Se consideră matricele E =  2 3  4 5 0 6 1   0  şi I 3 = 0 0 0   0 1 0 0  0  , mulţimea M formată din 1 

toate matricele cu trei linii, trei coloane şi toate elementele numere naturale şi mulţimea
G = X ∈M

{

det ( X ) ≠ 0 şi X −1 ∈M

}

(4p) (4p) (4p) (2p) (2p)

a) b) c) d) e)

Să se verifice că E ∈ M şi că I 3 ∈ M . Să se arate că, dacă A, B ∈M atunci A + B ∈ M şi A ⋅ B ∈ M . Să se calculeze determinantul matricei E . Să se arate că matricea E este inversabilă şi E −1 ∉ M . Să se găsească o matrice C ∈ M , astfel încât rang ( C ) = 1 şi o matrice D ∈ M ,

astfel încât rang ( D ) = 2 . (2p) f) Să se arate că mulţimea G are exact 6 elemente. (2p) g) Să se arate că produsul tuturor elementelor din mulţimea G este diferit de I 3 , indiferent de ordinea matricelor din acest produs. SUBIECTUL II ( 20p ) Se consideră în plan punctele
S = { Ai A j
k ∈{1,2 ,...,2006} , mulţimea de segmente Ak ( k , k 3 ) , ∀

T = { Ai A j Ak ∀i , j , k ∈ N, 1 ≤ i < j < k ≤ 2006 }

[

]

∀i , j ∈ N, 1 ≤ i < j ≤ 2006 } şi mulţimea de triunghiuri

(4p) a) Să se determine numărul de segmente din mulţimea S . (4p) b) Să se determine cea mai mică lungime a unui segment din mulţimea S . (4p) c) Să se determine cea mai mare lungime a unui segment din mulţimea S . (2p) d) Să se arate că aria oricărui triunghi din mulţimea T este un număr natural . (2p) e) Să se determine numărul de triunghiuri din mulţimea T. (2p) f) Să se arate că poligonul A1 A2 ...A2006 este convex şi aria sa este un număr natural. (2p) g) Să se determine cea mai mică arie a unui triunghi din mulţimea T. SUBIECTUL III ( 20p ) Se consideră funcţiile f n : R → R , f n ( x ) = 1 + x + x 2 + ... + x n , ∀ n ∈N ∗ , ∀x ∈ R . f n (1) , n ∈N ∗ . (4p) a) Să se calculeze ( x −1) f n ( x ) = x n+1 −1 , ∀ (4p) b) Să se verifice că n ∈N ∗ , ∀x ∈ R . f 2 n −1 ( −1) , n ∈N ∗ . (4p) c) Să se calculeze f 2n ( x ) > 0 , ∀ (2p) d) Să se arate că n ∈N ∗ , ∀x ∈R . f 2 n −1 ( x ) > 0 , ∀ (2p) e) Să se arate că x ∈( −1, ∞) şi f 2 n −1 ( x ) < 0 , ∀ x ∈( −∞ ,− 1) Probă scrisă la MATEMATICĂ
1 Varianta 3

SUBIECTUL IV ( 30p ) Examinaţi structura şi valoarea teoretică şi practică a programei şcolare la disciplina de concurs din perspectiva activităţilor de proiectare. ∗ Probă scrisă la MATEMATICĂ 2 Varianta 3 . (2p) f) Să se arate că funcţia f 2005 este bijectivă . precum şi nota personală.MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII . realizare şi evaluare la clasă.∀ n ∈N . (2p) g) Să se arate că funcţia f 2006 este convexă pe R . structurarea argumentelor şi a exemplelor. creativă a analizei. Notă: Pentru subiectul de METODICĂ. în acordarea punctajului se iau în considerare şi organizarea prezentării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful