PRAKTIKAL 6: MENGUKUR KEPELBAGAIAN GENETIK Tujuan: Untuk mengukur kepelbagaian genetik.

Teori: Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur mengikut variasi dalam gen setiap tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma.

Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Bagi kepelbagaian spesies pula ia merujuk kepada pelbagai organisma hidup di dunia. Manakala kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam persekitaran daratan, laut dan persekitaran akuatik yang lain. Malaysia kaya dengan biodiversitinya dan termasuk dalam lingkungan dua belas buah negara mega kepelbagaian biologi di dunia yang mana masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti dunia. Kepelbagaian tersebut dapat digambarkan melalui flora dan fauna yang masih wujud di negara kita pada hari ini. Didapati lebih kurang 12, 500 spesies tumbuhtumbuhan berbunga dan lebih daripada 1,100 spesies paku pakis yang masih lagi menghuni hutan negara kita. Kebanyakan daripada spesies-spesies tersebut adalah sangat unik dan tidak ditemui di mana-mana tempat lain di dunia. Malah dari segi kepelbagaian spesies tumbuhan di Rantau Asia-Australia pula, negara kita masih lagi mengekalkan kedudukan di tempat kelima. Kalau dilihat daripada kedudukan negara kita, ia merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kerana dalam kebimbangan negara-negara lain di dunia mengenai kepupusan habitat hutan serta sumber-sumber yang mendiaminya, namun kita masih lagi dapat mengekalkan khazanah yang sangat berharga ini. Kepelbagaian genetik melibatkan dua faktor penting iaitu Kolam Gen (Gen Pool) dan variasi Genetik (Genetic variation). Dari segi genetik, kolam gen adalah set lengkap alel yang unik dalam spesis atau populasi. Kolam gen yang besar mengandungi kepelbagaian genetik yang luas, yang dikaitkan dengan populasi yang teguh yang boleh bertahan lama. Sementara itu, kepelbagaian genetik yang rendah boleh menyebabkan kecergasan biologi

Dalam populasi kecil relatif genetik hanyut adalah lebih tinggi. individu adalah lebih cenderung untuk membiak bersama-sama dan menghasilkan anak-anak yang homozaigot. Ini mengurangkan kepelbagaian genetik. Sebaliknya. Monomorphic. individu pertama di baris pertama di dalam gel pertama adalah heterozygous. Dalam populasi kecil . Identiti bagi setiap allele di dalam setiap individu ditunjukkan melalui banding pattern yang ada di dalam gel. mereka dikatakan polimorfik Punca-Punca Variasi Genetik:     Penyusunan rawak kromosom homolog Penggabungan semula genetik secara pindahsilang. adalah apabila semua individu dalam populasi adalah sama sifat fenotip mereka menunjukkan beberapa sifat variasi. di mana dua allele tersebut adalah berbeza dan diwakili oleh simbol (+) bagi kedua-dua cepat dan perlahan. individu di baris kedua ialah homozygous. Lokus alozyme mempunyai dua bentuk.  Tentukan frekuensi allele di dalam setiap populasi bagi allele cepat (p) dan allele perlahan (q) dengan mengira bilangan allele bagi individu di dalam setiap .mana-mana alel samada alel dominan. frekuensi allele perlu dikenalpasti di dalam setiap populasi. alel resesif menjadi lebih banyak dalam populasi kerana adanya genetik hanyut. yang mempunyai satu band mewakili dua allele perlahan.berkurangan dimana ia akan meningkatkan kepupusan. Variasi genetik ditentukan oleh tindakan bersama pemilihan semula jadi dan genetik hanyut. resesif atau neutral mudah hilang berbanding dengan populasi besar. Prosedur: Langkah 1 Untuk mengukur bagaimana variasi genetik tersebar di antara populasi. Persenyawaan rawak Mutasi genetik berfungsi sebagai satu cara bagi populasi untuk Apabila individu Kepelbagaian menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Sebagai contoh. Dalam populasi kecil.

Pterostylis isozymus. Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast  2       3 4 5 6 7         8 9 10 11 12 13 14   15 Jum 4 26 Pterostylis polyzymus. Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast   2 3   4  5    6 7    8 9   10    11 12   13   14    15 Jum 12 18 Pterostylis isozymus. dan jumlah bagi allele bagi 15 individu tersebut ialah 2 x 15 = 30. Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast   2 3   4  5    6 7    8 9   10    11 12   13   14    15 Jum 12 18 Pterostylis polyzymus. oleh itu anda perlu mengira + dua kali ganda. Populasi 2 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) . Bahagikan jumlah tersebut dengan jumlah allele yang hadir dai dalam populasi tersebut (sentiasa sama dengan dua kali ganda bilangan individu).populasi (homozygote mempunyai dua allele yang sama. Populasi 1 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast   2  3  4  5  6   7 8  9  10   11 12  13   14   15  Jum 23 7 Pterostylis isozymus.

87 4/30 0.87) (0.1 Slow Fast   2 3  4  5   6 7  8 9  10   11 12  13   14  15 Jum 14        16 Pterostylis polyzymus. q 0.60 12/30 0. Populasi 3 (individu 1 hingga 15 dari kiri ke kanan) 1 Slow Fast    2 3 4  5      6 7 8 9      10 11 12 13   14    15 Jum 8 22 Langkah 2 Anda perlu mengukur perbezaan genetik diantara populasi tersebut. menandakan kenaikan perbezaan.6) (0.35 2 (0.13) = 0. p Populasi 1 7/30 = 0. Frekuensi allele bagi Pterostylis isozymus.48 2 (0. heterozygousity perlu dikira bagi setiap spesis (Hs).4) 01 = 0.40 Populasi 3 26/30 0. Allele cepat. meningkat. dari julat 0 yang mewakili tiada perbezaan antara populasi tersebut.13 Purata .23 Populasi 2 18/30 0. Biasanya Wright’s Fixation Index or Fst digunakan.77) = 0. Untuk menentukan Fst.23 23/30 = Allele perlahan.23) (0.77 2xpxq 2 (0. dengan menggandakan 2pq bagi setiap satu populasi dan mengira nilai purata bagi ketiga-tiga populasi untuk setiap spesis.

Allele cepat.53) (0. Lakukan kiraan dengan mencari purata bagi p dan q ke atas ketiga-tiga populasi bagi setiap spesis.77 0.73) (0.73 8/30 0.48 2 (0.60) (0.46 .50 2 (0.47 Populasi 3 22/30 0.27) = 0.27 Purata (Hs) Langkah 3 Kira heterozygosity jika ketiga-tiga populasi meneruskan pembiakan. (Ht).47) 01 = 0.40 0.60 23/30 12/30 Allele perlahan. q 0.53 14/30 0. digandakan dengan 2 x purata p x purata q.40 0. q 12/30 0.23 Populasi 2 16/30 0. Jangkaan frekuensi heterozygote di dalam populasi ini dikatakan mempunyai kawasan pembiakan yang besar dengan tiadanya perbezaan genetik pada tahap populasi biasa.35 2xpxq 2 (0.23 0.60 Allele perlahan. Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis isozymus Allele cepat.40) = 0. p Populasi 1 18/30 0.(Hs) Frekuensi allele bagi Pterostylis polyzymus. p Populasi 1 Populasi 2 7/30 18/30 0.

47 Langkah 4 Anda perlu mengira jumlah local.14/3 = 0.62 x 0.60 0.57 x 0.30/3 = 0.73 23/30 14/30 8/30 Allele perlahan. (Hs) perlu dicari jika mereka adalah dari populasi besar yang sama. dengan variasi populasi.57 1. Oleh itu.Hs) / Ht.13 1.38 (Ht) = 2pq = 2 x 0.53 0.43 (Ht) = 2pq = 2 x 0. Fst = (Ht . di mana nilai Fst < 0. p Populasi 1 Populasi 2 Populasi 3 Purata frekuensi allele 18/30 16/30 22/30 0.40 0. Frekuensi sisihan bagi heterozygotes di dalam populasi yang berasingan.86/3 = 0.47 0. (Ht).27 1.43 = 0.70/3 = 0.62 1.Populasi 3 Purata frekuensi allele 26/30 0.49 Jangkaan heterozygosity (Ht) bagi Pterostylis polyzymus Allele cepat.87 4/30 0. q 0.1 menunjukkan nilai divergen yang besar di dalam populasi .38 = 0. sertakan indeks jumlah variasi genetik yang ditemui di dalam satu populasi local.

terdapat spesies yang mempunyai diversiti antara populasi yang lebih daripada yang lain. Berdasarkan data yang telah dikumpul.35 / 0. adalah sama secara genetik antara satu sama lain. Perbincangan: 1.49 = 0.02 Fst <0. menunjukkan divergen yang besar di antara populasi Pterostylis isozymus.29 Fst > 0.(iaitu populasi yang berbeza dari segi genetik antara satu sama lain).47 = 0.0.47 .46 / 0. Untuk memiliki . Populasi Pterostylis isozymous adalah lebih divergen daripada populasi Pterostylis polyzymous. populasi Pterostylis polyzymous. Adakah populasi bagi setiap spesies adalah berbeza antara satu sama lain? Adakah sesuatu spesies mempunyai lebih diversiti antara populasi daripada yang lain? Yang mana satu? Populasi bagi setiap spesies adalah berbeza antara satu sama lain. Nilai antaranya menunjukkan beberapa divergen genetik.49 – 0. RUMUSAN  Pterostylis isozymus Fst = (Ht . menunjukkan tiada divergen di antara populasi Pterostylis polyzymus.  Pterostylis polyzymus Fst = (Ht .1 .Hs) / Ht = 0.Hs) / Ht = 0. Oleh itu.1 .

2. Apabila spesies tersebut makin kurang di dalam persekitaran.1 di mana ia menunjukkan divergen yang besar antara populasi. saiz populasi dan sumbangannya terhadap ekosistem. Selain itu. saya juga akan mengambil kira kualiti persekitaran pembiakan. Dana tersebut akan digunakan untuk memulihara tanah lembap yang mempunyai diversiti genetik yang tinggi untuk medapatkan populasi yang lebih baik. ia perlu dipelihara bagi mengelak berlakunya kepupusan terhadap spesis tersebut daripada ekosistem yang akan memberi impak besar jika kehilangannya. 4. Diberi bahawa kedua-dua allele pada lokus yang dikaji ditemui bagi setiap spesies. .diversiti genetik yang tinggi di dalam sesebuah variasi populasi. Apakah pertimbangan selain genetik yang akan mempengaruhi pilihan anda? Selain daripada faktor genetik. Saya akan memilih genetik yang menunjukkan diversiti genetik yang tinggi antara populasi. 3. Bagaimanakah anda peruntukkan dana yang terhad bagi pemerolehan tanah lembap? Jelaskan dengan wajar keputusan anda di dalam konteks memelihara jumlah genetik diversiti yang maksimum yang menggambarkan kedua-dua spesies. bagi setiap satu populasi spesis. saya akan melihat kepada spesies yang terancam dan yang terdedah kepada masalah sukar untuk hidup di dalam habitat sedia ada. mereka akan dilindungi apabila diversiti genetik di dalam populasi itu berbeza antara satu sama lain. dan mungkin terdapat variasi antaranya. Mengapakah lebih daripada satu populasi akan wujud bagi setiap spesis yang dilindungi? Biasanya. Populasi dengan variasi genetik yang tinggi menunjukkan bahawa semakin tinggi peluang populasi tersebut untuk hidup. Fst yang dikumpul mestilah melebihi 0.

kepelbagaian genetik yang rendah boleh menyebabkan kecergasan biologi berkurangan dimana ia akan meningkatkan kepupusan. Dalam populasi kecil . Apabila hanya satu haiwan sahaja dipilih. bagaimanakah saintis memaksimakan diversiti genetik bagi pengenalan semula populasi? Mengapakah mereka tidak memilih hanya sejenis haiwan dari pulau tersebut? Berdasarkan pembacaan yang telah dibuat. saya dapat tahu untuk mengesan spesies yang lebih divergen berbanding dengan spesies lain. Ini mengurangkan kepelbagaian genetik. Refleksi: Saya telah mempelajari beberapa perkara mengenai kepelbagaian atau variasi genetik melalui amali ini. Haiwan daripada satu pulau sahaja akan mempunyai profil identiti yang sama dan kajian menunjukkan populasi di pulau itu akan mengalami kekurangan variasi genetik. Dalam populasi kecil. . dengan memilih haiwan daripada pulau yang berbeza. saintis memaksimakan diversity genetik bagi re-introduce population. saya juga berpeluang untuk membaca allel dan mengira frekuensi allel bagi sesuatu spesies. resesif atau neutral mudah hilang berbanding dengan populasi besar. alel resesif menjadi lebih banyak dalam populasi kerana adanya genetik hanyut. Variasi genetik ditentukan oleh tindakan bersama pemilihan semula jadi dan genetik hanyut.mana-mana alel samada alel dominan. Ini adalah kerana haiwan daripada spesis yang sama tetapi berbeza persekitaran (pulau) mempunyai peluang terbentuknya populasi yang pelbagai. Melalui pembacaan oleh Eldridge (1998) yang bertajuk ‘Trouble in Paradise’. Dalam populasi kecil relatif genetik hanyut adalah lebih tinggi. Selain itu. ia berkemungkinan akan terkena penyakit dan seterusnya akan mati.5. Melalui pengiraan. Variasi genetik atau kepelbagaian genetik berfungsi sebagai satu cara bagi populasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. saya dapat membuat pengiraan dengan betul dengan menggunakan cara yang betul. individu adalah lebih cenderung untuk membiak bersama-sama dan menghasilkan anak-anak yang homozaigot. Melalui cara ini.

shtml.unfpa. Retrieved from http://evolution.berkeley. Species Preservation and Population Size: When Eight Is Not Enough.edu/evosite/relevance/IIIAPreservation. Population Trends.htm.wikibooks.Rujukan Ecology/species and populations. Retrieved from http://www. .org/pds/trends.org/wiki/Ecology/Species_and_Populations. Retrieved from http://en.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful