P. 1
Cong Nghe Che Bien Nuoc Mam

Cong Nghe Che Bien Nuoc Mam

|Views: 3|Likes:
Published by Dennis Lam

More info:

Published by: Dennis Lam on Oct 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHOA CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM
Ths. Hồ Thị Ngọc Nhung

Tài liệu tham khảo
Nguyễn Thị Hiền. Mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền. NXB KHKT. 2009 Nguyeãn Troïng Caån - Ñoã Minh Phuïng. Coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm thuûy saûn, taäp I & II. NXBNN. 1990

Mục tiêu
Sinh viên hiểu rõ và nguyên liệu trong sản xuất nước mắm. Nắm rõ qui trình sản xuất nước mắm, các biến đổi trong quá trình lên men nước mắm từ đó đưa ra các phương pháp cải tiến sản xuất nước mắm.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Bảng: Các loại nước mắm

CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM .

Nguyên liệu Nguyên liệu: cá và muối .1.

5 10 Lipit 1.1 17.1 1.6 1 .5 3.8 0.9 14.Số TT Loài cá 1 2 3 4 5 Diếc Chép Trắm đen Mè hoa Mè trắng Thành phần hóa học (% khối lượng) Nước 85 79 77 82 86 Protit 13 18.

03 1.35 2.8 3 Trích 75.21 6 Cơm 75.4 8 Lẹp 81.2 5 Lươn ngắn 79.66 9.Thành phần hóa học (% khối Số lượng) Loài cá TT Nước Protit Lipit 1 Nục sồ 76.9 21.15 4 Phèn hai sọc 76.75 7.5 .5 19.1 7 Mòi 76.84 10 1.85 2 Mối thường 77.17 9.26 1.14 11.25 2.3 19.8 21.75 0.4 9 Chuồn 76.76 3.2 20.37 14.

Cá: Phân loại .

KCl… Càng tinh khiết càng tốt . MgCl2.Muối ăn Tạp chất: CaCl2.

kết hợp với protein ở mối nối peptide Ảnh hưởng đến tế bào vi khuẩn Làm oxy ít hòa tan trong môi trường ướp muối Quá trình tự phân giải bị kiềm chế .Tác dụng của muối ăn trong sản xuất nước mắm NaCl => ion Cl.

độ acid tăng Nhiệt độ có tác dụng rất lớn trong sản xuất nước mắm - - . Sản xuất nước mắm theo phương pháp truyền thống Các nguyên cứu về nước mắm ở Phú Quốc và Bình Thuận chỉ ra rằng: Nước mắm là các hỗn hợp các acid amin Tỉ lệ muối thích hợp 20-25% Tác dụng tạo hương ngoài protease của vi sinh vật mà còn các enzyme thủy phân cơ trong nội tạng cá Trong quá trình thủy phân.2.

Các hệ enzyme trong sản xuất nước mắm Hệ enzyme metalo-protease Hệ enzyme serin-protease Add Your Text Lên men nước mắm Hệ enzyme acid-protease .a.

Vi sinh vật trong sản xuất nước mắm Nguồn gốc: Nguyên liệu Môi trường Dụng cụ Thiết bị .b.

Tham gia vào quá trình thủy phân protein: Bacillus sp. Pseudomonas sp. Halobacterium Salinarium Halobaterium Cutirubrum .

Tham gia tích cực vào việc hình thành hương vị của nước mắm: Bacillus Coryneform Streptococcus Micrococcus Staphylococcus .

Chuyển hóa protit thành acid amin Acid amin Peptide Polypeptide Peptone Protit .c.

Mạnh Phân hủy protein Mùi khó chịu .

Quá trình tạo hương Phức tạp .

d. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lên men nước mắm Nhiệt độ Muối Nguyên liệu pH Diện tích tiếp xúc .

.Nhiệt độ tăng => tốc độc phản ứng tăng . .Nhiệt độ 70oC trở lên hầu hết các hệ enzyme trong cá mất hoạt tính.Đối với cá có chiều dày lớn.Đối với cá nhỏ nhiệt độ thích hợp là 37– 50oC. .47oC thích hợp cho quá trình chế biến chượp.Nhiệt độ 30 .Nhiệt độ . . nhiều mỡ nhiệt độ ướp muối 5 – 7oC.

Muối: .Muối Ca và Mg trong muối ăn cao làm cản trở NaCl .Nồng độ muối => Nồng độ muối thích hợp 22-25% (muối tinh khiết) .

Hàm lượng muối cần thiết STT Loại cá 1 2 3 4 5 Cá nục Cá trích Cá cơm Cá lẹp Cá tạp Lượng muối cần thiết (%) 25-32 25-30 22-28 25-30 25-32 .

Ảnh hưởng của nguyên liệu: 2 1 Cấu trúc thịt cá Tập tính sinh sống .

• Ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc: TEXT TEXT TEXT TEXT Xay nhỏ Đập dập Cắt khúc .

Pepsin và tripsin là 2 enzyme chủ yếu: +Pepsin hoạt động tốt ở môi trường acid có pH = 1.2 +Tripsin hoạt động mạnh ở môi trường pH=8-9 .5-2.Ảnh hưởng của pH .

.5 đạm thối nhiều hơn và màu sắc không bằng.5-2 thấy màu sắc của chượp đẹp.pH = 7.pH = 1. .5-8..

5-6. nhưng cả hai loại enzyme chính là pepsin và tripsin đều phát triển được .5 tuy không ưu tiên phát triển loại enzyme nào.=> pH = 5.

e. Qui trình công nghệ Có 3 phương pháp chế biến chượp cổ truyền Phương pháp đánh khuấy Phương pháp gài nén Phương pháp hỗn hợp .

Ý nghĩa cho thêm muối vào khối chượp Có ý nghĩa trong sự chuyển hóa các chất Hạn chế sự ức chế do muối gây ra .

Qui trình tổng quát sản xuất nước mắm cổ truyền Nguyên liệu Phương pháp gài nén Phương pháp vùng Phú Quốc Phương pháp bổ sung nước Lên men Phương pháp khuấy trộn Bã chượp chính Chiết rút lần một Nước mắm nguyên chất Pha đấu Nước mắm thành phầm Chiết rút lần 2 Bã Nước mắm chiết rút lần hai Làm phân bón hoặc thức ăn gia súc .

Công nghệ sản xuất vùng Cát Lái (Hải Phòng) Cá Lựa chọn và xử lý Trộn muối Khuấy trộn định kỳ lên men Bổ sung nước khi cần thiết (Phơi mắmg tự nhiên) Chiết rút Bã Chăn nuôi hoặc làm phân bón Phụ gia cần thiết Nước mắm .

thực vật.1. Làm thay đổi thời gian và chất lượng sản phẩm. .3. Những cải tiến mới trong sản xuất nước mắm Tăng cường lượng enzyme từ vi sinh vật. điều chỉnh nhiệt độ. lượng nước. pH.

vi sinh vật. thực vật. Tạo điều kiện tối ưu (5 yếu tố) 2. Sử dụng enzym từ các nguồn tự nhiên: động vật.Phương pháp rút ngắn thời gian chế biến nước mắm 1. .

** Phương pháp sử dụng enzyme: Dạng thô Chiết xuất .

Pha với nước mắm có hương vị tốt .Phân lập những vi sinh vật gây hoặc sử dụng vi sinh vật gây hương này để sản xuất hương liệu .Kéo rút qua bã chượp tốt .Để rút ngắn thời gian chế biến nước mắm thường người ta đưa ra các biện pháp sau: .

Qui trình chung của nước mắm cải tiến từ nước mắm truyền thống .

04 10.71 9.75 14 15.64 14.53 9.4 24.04 10.06 Tự nhiên 635 375 660 Cải tiến 605 580 24.78 16.78 24.17 .47 14.8 14 9.Bảng so sánh thành phần hóa học của nước mắm cổ truyền và nước mắm cải tiến Thành phần hóa học (g/l) Phương Lượng nước Nito toàn Nito Nito pháp cốt (ml) phần formol amin 520 23.22 23.72 9.24 22.

* Phương pháp chế biến nước mắm bằng hóa học Nguyên lý: Sử dụng hóa chất để thủy phân protein thịt cá .

* Qui trình .

* Thủy phân Nồng độ acid sử dụng là HCl 7N Nhiệt độ: cao hay thấp đều có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Lượng acid: dựa vào nguyên liệu Trung hòa: sử dụng Na2CO3 nhiệt độ trung hòa 60 .70oC.3 .6. pH= 6.5 Lọc và điều chỉnh chất lượng sản phẩm .

* Phương pháp chế biến nước mắm bằng vi sinh vật .

6% so với khối lượng cá .15 ngày chượp sẽ chín.4% tính theo chế phẩm mốc thô và cá xay nhỏ trộn với mốc. Nước cho vào 5-10% . thời gian 10 .41oC.* Thủy phân: Mốc: yêu cầu tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh Tỉ lệ giữa mốc và cá từ 3 . Muối: 4 . nhiệt độ thủy phân 37 .

Sau đó: + Đun sôi: nhỏ lửa có tàc dụng khử mùi. + Kéo rút dịch này qua bã chượp tốt.* Lọc: Nước lọc và nước rửa bã bằng 30% so với khối lượng cá. + Thêm muối vào để đạt đến độ mặn nước chấm. chất bẩn. vi sinh vật. .

* Nhược điểm Nước mắm không có hương vị. Mg2+. Đắng do xác vi sinh vật còn tồn tại hoặc do chất lượng của muối kém. có nhiều ion Ca2+. . Nước mắm bị chua.

Nguyên nhân: + Chua vì mặn đầu: R-CH-COOH RCH2COOH NH2 + Chua vì nhạt đầu: .Hiện tượng: chượp bốc mùi chua. Kiểm tra và bảo quản chượp nước mắm Những hiện tượng hư hỏng của chượp a.4. . màu xám đượm mùi tanh hôi khó chịu. Chượp chua .1.

. + Dùng thính để hấp phụ mùi. + Dùng rượu chuyển các acid sang dạng ester có mùi thơm hoặc trung hòa bằng NaHCO3. phơi nắng và kéo rút qua bã chượp tốt. + Chua vì mặn đầu tiến hành cho thêm nước lã vào trong chượp và tiến hành chế biến chượp tiếp theo. + Khuấy đảo..Cách phòng chữa + Cần phải cho muối đều và đủ.

HS-CH2-COOH HS-CH3 + CO2 . cá nhợt nhạt và ở mức độ cao hơn nữa là cá bị đen.Nguyên nhân + Do cá có tạp chất + Do các sắc tố thủy sản + Do sự phân hủy của các chất khác. + Do trộn muối không đều gây ngưng tụ nhóm amin và nhóm aldehyde. Chượp đen .b.Hiện tượng: nước bị xám đen. -NH2 + O=CH-R -N=CH-R (cho màu đen). + Sự oxy hóa các chất béo chưa bão hòa. .

Cách phòng chữa + Xử lý và chọn lựa nguyên liệu ban đầu cho tốt.. + Đun sôi nước bổi. + Cho thêm một ít thính rang kỹ và bã chượp tốt + Dùng chất oxy hóa KMnO4. H2O2. . KClO3. + Khi chượp trở mùi kịp thời cho muối vào.

Hiện tượng: chượp thối bao giờ cũng đen và có mùi hôi thối . Chượp thối .Vd: Cystein NH3. H2S. .Nguyên nhân: Chủ yếu do muối quá nhạt .c.

bẩn thỉu. đúng và kịp thời. . không để chượp ở nơi ẩm thấp..Cách phòng + Cần xử lý nguyên liệu cho tốt để tránh nước mưa vào. đồng thời cần nắm vững hiện tượng cá đòi muối để cho muối đủ. + Cần áp dụng đúng kỹ thuật chế biến. + Dụng cụ chế biến phải sạch sẽ.

. tăng cường phơi nắng khuấy đảo.Cách chữa chượp bị thối + Có thể trộn với chượp khác và đem nấu. + Chượp bị nước mưa nhiễm vào thì có thể múc riêng phần đó ra cho muối vào.

Hiện tượng: nước mắm thối nổi lên những bọt nhỏ và dần dần nước bị đục . + Do nước mắm bị nước mưa hay nước lã nhiễm vào.Nguyên nhân: + Chượp chưa chín. Nước mắm thối và cách phòng chữa . + Do bể thùng lọc hoặc dụng cụ chứa không sạch.d. + Do nước mắm lọc không trong. .

Chượp loại C: là chượp của những loại cá đáy có chất lượng xấu .Chượp loại B: gồm các loại chượp của cá nổi có chất lượng kém hơn và các loại chượp của cá khác có chất lượng tốt . Phân loại chượp .Các chỉ tiêu phân loại. kiểm tra chượp nước mắm: a.Chượp loại A: gồm tất cả các loại chượp của cá nổi .

Màu sắc: màu nâu tươi.Trạng thái . không có mùi chua. mùi lạ. nâu xám hoặc xám.b.Mùi thơm đặc trưng. Chỉ tiêu đánh giá chượp chín * Cảm quan . Riêng nước cốt có màu vàng rơm đến cánh gián. . .

* Hóa học: có 2 yếu tố Tỉ lệ nitơ amin trên đạm toàn phần của nước cốt. . + Đối với chượp cá nổi tỉ lệ này > 45%. + Đối với chượp cá đáy tỉ lệ này > 40%.

* Một vài phương pháp khác .Phương pháp lắng đọng.Phương pháp phơi nắng hoặc sấy ở 50oC. . .

Tiêu chuẩn của nước mắm thành phẩm .c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->