CARACTERISTICI TERMOENERGETICE ALE ANVELOPEI CLĂDIRILOR

1. Caracteristici normate ale anvelopei clădirilor
1.1 Metoda de calcul a rezistentei termice a pereţilor Rezistenţa termică a unui perete exterior RPE [m2K/W] se calculează (ecuaţia (1)) ca sumă a rezistenţelor termice Rk [m2K/W] a fiecărui strat k al peretelui şi a straturilor limită de pe faţa interioară Ri [m2K/W] şi exterioară Re [m2K/W] :

R
unde αi [W/m2K] αe [W/m2K] δk [m] λk [W/mK]

= R + R +∑R = + +∑ k PE i e k α α λ k i e k k

1

1

δ

(1)

–coeficient de transfer termic convectiv la faţa interioară a peretelui; –coeficient de transfer termic convectiv la faţa exterioară a peretelui; –grosimea stratului de perete k; –conductivitatea termică a stratului de perete k;

Coeficienţii de transfer convectiv sunt prezentaţi în tabelul 1 pentru fiecare sens şi direcţie a fluxului termic: orizontal/vertical, ascendent/descendent. Este de reţinut faptul că valoarea acestui coeficient este sub 10 W/m2K pentru spaţii interioare, unde temperatura este mai ridicată şi nu avem curenţi de aer, şi peste 20 W/m2K la exterior, unde temperatura este mai scăzută şi adie vântul.
Elemente de construcţii în contact cu: exteriorul, pasaje deschise (ganguri), rosturi deschise Elemente de construcţii în contact cu spaţii ventilate neincălzite: subsoluri şi pivniţe, poduri, balcoane şi logii închise, rosturi închise, alte încăperi αi/Rsi 8/0,125 αe/Rse 12/0,084 12/0,084 12/0,084

Direcţia şi sensul fluxului termic

αi/Rsi Flux orizontal 8/0,125

αe/Rse 24/0,042*

Flux ascendent 24/0,042* 8/0,125 8/0,125 vertical Flux descendent 8/0,125 24/0,042* 6/0,167 vertical *) Pentru condiţii de vară: αe=12 W/m2•K, Rse=0,084 m2•K/W

Tabelul 1 : Coeficientii de transfer termic superficial αi/ αe in W/m2•K si rezistenţele termice superficiale Rsi , Rse, în m2•K/W

Conductivităţile termice sunt caracteristice fiecărui tip de material, materialele izolante termic fiind caracterizate de conductivităţi sub 0,1 W/mK. Dacă aceste condiţii se recomandă pentru clădirile noi, aflate în stadiu de proiectare, în cazul clădirilor vechi

proprietăţile termotehnice ale materialelor de construcţie suferă unele modificări datorită degradării în timp a construcţiilor. De exemplu, datorită acţiunii ploii, unele straturi de izolaţie pot fi parţial imbibate cu apă, ceea ce conduce din punct de vedere termic la o mai bună conducţie a căldurii, deci la o creştere a pierderilor de căldură. Astfel, conductivitatea termică a materialelor cu o anumită vechime trebuie majorată, în vederea unei corecte aproximări a caracteristicei termice a anvelopei. Coeficienţii de majorare a conductivităţii termice a diferitelor materiale de construcţie (Tabelul 2) sunt diferiţi în funcţie de tipul materialului şi de degradarea pe care a suferito.
Material / Produs Zidărie din cărămidă sau blocuri ceramice Zidărie din blocuri din B.C.A. sau betoane uşoare Beton armat Tencuială Vată minerală în vrac, saltele sau pâsle Vată minerală - plăci rigide Polistiren expandat Vechime > 30 ani > 20 ani > 30 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 10 ani > 20 ani Coeficient de majorare a Observaţii conductivitătii 1,03 în stare uscată 1,15 afectată de condens 1,30 afectată de igrasie 1,05 în stare uscată 1,15 afectată de condens 1,30 afectată de igrasie 1,10 afectat de condens sau de igrasie 1,03 în stare uscată 1,10 afectată de condens 1,30 afectată de igrasie 1,15 în stare uscată 1,30 afectată de condens 1,60 afectată de infiltraţii de apă 1,10 în stare uscată 1,30 afectată de condens 1 ,60 afectată de infiltratii de apă 1,05 în stare uscată 1,10 afectat de condens 1,15 afectat de infiltratii de apă 1,02 în stare uscată 1,05 afectat de condens 1,10 afectat de infiltratii de apă 1,05 1,15 1,25 1,10 1,30 1,05 1.30 în stare uscată afectat de condens afectat de infltraţii de apă Fără degradări Cu degradari (fisuri, umezire, etc) Fără degradări vizibile Cu degradari (fisuri, microorganisme, umede, etc)

Polistiren extrudat

Poliuretan celular Pereti din paiantă sau chirpici Elemente din lemn

. – temperatura suprafeţei interioare a peretelui (oC).30 % pentru materiale de tipul : cărămidă. se va alege ca maxima dintre cele trei condiţii mai sus enunţate. tsi te – temperatura aerului exterior (oC).CONDIŢIA 1: evitarea condensului pe suprafaţa interioară a peretelui. rezistenţa termică a peretelui. care asigură acest nivel de confort. În final.60 % pentru materiale poroase precum vata minerală sau vata de sticlă. presupunînd că temperatura suprafeţei interioare a peretelui este mai ridicată cu un minim de 1 oC. datorită lipsei de pori şi de mortar necesar ridicării peretelui. . 1. al căror mod de calcul este detaliat în cele ce urmează. trebuiesc îndeplinite trei condiţii: .10 % pentru beton. . rezistenţa termică a peretelui trebuie să depăşească anumite valori minime stabilite prin calcul. CONDIŢIA 1: Rezistenţa termică a peretelui se poate calcula funcţie de rezistenţa termică a stratului limită interior. datorită etanşeităţii sporite a sistemului celular al acestuia. dacă se cunoaşte temperatura pe suprafaţa interioară a peretelui (ecuaţia 2).CONDIŢIA 2: evitarea disconfortului datorat radiaţiei reci a peretelui. de evitare a condensului pe suprafaţa interioară a peretelui presupune ca temperatura suprafeţei interioare a peretelui să fie mai mare decât temperatura punctului de rouă caracteristic stării aerului interior.CONDITIE 3: provenită din principii tehnico-economice. BCA. tr (oC). pentru calculul de proiectare. rezultă că rezistenţa termică a peretelui trebuie să fie mai mare decât rezistenţa peretelui calculată în aceste condiţii (ecuaţia 3). RPE min = Ri ⋅ ti − te t i − t r + 1o C ( ) (3) . .Tabelul 2 : Coeficienţi de majorare a conductivităţii termice (continuare) Se observă că acesti coeficienţi pot varia cu până la: . pentru a putea să asigure un anumit grad de confort la interior. . Această cerinţă. RPE = Ri ⋅ ti − te t i − t si (2) unde ti – temperatura aerului interior (oC). Cu cât rezistenţa termică a peretelui este mai mare cu atât şi temperatura suprafeţei interioare este mai ridicată.15 % pentru polistiren. Mai precis.2 Condiţiile privind rezistenţa termică a pereţilor exteriori În principiu. Deci.

0 *) 0.5 Tabelul 3 : Valorile normate pentru Δti max [oC] . policlinici ş. grădinite. Grupa Clădirii Φ i. internate. Scoli. diferită de la un perete la altul. pe cealaltă parte a corpului uman.0 4. cu regim normal de umiditate • Clădiri sociale cu regim ridicat de umiditate • Clădiri de producţie cu regim normal de umiditate • Clădiri de producţie cu regim ridicat de umiditate 50 4. [%] 60 50 Valori normate Δti max [K] Pereti • Clădiri de locuit. licee ş.5 Pardoseli 2.CONDIŢIA 2: Această cerinţă de confort impune ca diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura suprafaţei interioare a peretelui să fie mai scăzută decât o anumită valoare.8 * ti max Δti max = ti – θr*) tr este temperatura punctului de roua corespunzator lui ti si φi din incapere IV ≤75 3. Valorile acestei diferenţe de temperatură sunt prezentate în tabelul 3. cămine. Pornind de la ecuaţia 2. iar disconfortul radiaţiei reci este mai scăzut.5 Destinatia clădirii II • Alte clădiri social-culturale. valoarea limită minimă a rezistenţei termice a peretelui exterior se calculează în funcţie de diferenţa de temperatură impusă pentru fiecare perete (ecuaţia 4): RPE = Ri ⋅ ti − te Δt i max (4) unde Δti max [oC] – diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura suprafaţei interioare a peretelui (în oC).0 2.0 4. a.0 3.a.5 Tavane 3. Spitale. I • Creşe.5 III 60 6.5 2. Cu cât rezistenţa termică a peretelui este mai mare cu atât şi diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura suprafaţei interioare a peretelui este mai scăzută. 4.5 3.5 3. Astfel se poate evita disconfortul creat de radiaţia rece a peretelui exterior pe o parte a corpului uman faţă de radiaţia caldă a pereţilor interiori.

CONDIŢIA 3: Această condiţie tehnico-economică. planşee.2 1.5 Planşee peste ultimul nivel.5 bowindouri. de scădere a efectului de seră.01.5 Plăci la partea inferioară a demisolurilor 4.1 Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară. Aceste valori sunt în continuă schimbare. are mai puţin de a face cu rentabilitatea diferitelor grosimi de izolaţie termică. Nr.9 1. ferestre. ganguri de trecere ş.2 4. În acest sens se recomandă în standardele româneşti (C 107/3-1997) valori minime ale rezistenţelor termice corectate pentru toate elementele de anvelopă : pereţi. fiind adaptate la cerinţele pe plan mondial. Menţionăm faptul că faţă de celelalte ţări aceste valori sunt relativ mai scăzute.65 neîncălzite şi pivniţe Pereţi adiacenţi rosturilor închise 0. Germania prezentând condiţiile cele mai severe.01. de exterior (la 3 4.1 1. la demisolurile sau la subsolurile 2 2. ci mai mult cu cerinţele pe plan mondial de economie energetică. sub 2 3 terase sau poduri Planşee peste subsoluri 1.1998 Elementul de construcţie 9 Pereti exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate.1998 după 1.8 sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) Pereţi exteriori. 1 2 3 4 5 6 7 8 R’min [m2K/W] Clădiri proiectate până la 1. acoperişuri (tabel 4). Diminuarea acestui consum de combustibil necesar pentru încălzirea caselor şi apartamentelor este realizat prin măsuri din ce în ce mai severe de izolare termică a clădirilor.4 0.4 rosturilor deschise) Tâmplărie exterioară 0.a) Plăci pe sol (peste CTS) 3 4. sub CTS. Aceste aspecte sunt realizabile prin diminuarea emisiilor de CO2 şi de NOX în atmosferă şi deci prin diminuarea consumului de combustibil.4 incălzite Tabelul 4: Rezistenţe termice corectate minime R’min ale elementelor de construcţii. crt. inclusiv pereţii adiacenti 1. pe ansamblul clădirilor de locuit .

etc … .punţi termice lineare. la îmbinarea pereţilor exteriori cu pereţii despărţitori sau cu planşeele. Această neuniformitate a fluxului termic se datoreaza neuniformităţii materialului prin care trece acest flux termic: . rezistenţa sa ajunge să depăşească 3 m2K/W.neuniformitate geometrică. Aceste valorile extrem de ridicate se justifică prin faptul că rezistenţă termică a pământului trebuie luată în considerare. etc… Astfel. la colţurile clădirii.8 m2K/W. corectate cu coeficienţii de punţi termice. Observăm în această figură reprezentarea suplimentară a fluxului de căldură al punţii termice lineare (desenat cu albastru în Figura 1) şi reprezentarea suplimentară a fluxului de căldură al punţii termice locale de tip agrafă (desenat cu roşu în Figura 1). Dacă pentru o construcţie nouă (după 1998) se recomandă o rezistenţă termică corectată a peretelui exterior superioară la 1.În acest tabel sunt prezentate valori ale rezistenţei termice ale pereţilor exteriori. Putem astfel regăsi : . la agrafele de prindere. Modul de calcul al rezistenţelor termice corectate va fi prezentat mai jos.4 m2K/W. 1. dacă în cazul unei uniformităţi a peretelui avem un flux termic constant (desenat cu verde în Figura 1). deci cazurilor când fluxul termic are la dispoziţie o suprafaţă mai mare pentru a se realiza transferul. dar mai întâi prezentăm o scurtă analiză a valorilor din acest tabel. În al doilea caz este vorba de schimbarea locală a rezistenţei termice a peretelui (Figura 1). impunîndu-se astfel izolarea suplimentară a acestui planseu. În primul caz de neuniformitate.3 Efectul punţilor termice Puntea termică reprezintă o neuniformitate a fluxului de căldură. sau .punţi termice locale. la îmbinarea pereţilor de tip panou sandwich. aceasta presupune că rezistenţa termică necorectată cu efectul punţilor termice să fie superioară unei valori de aproximativ 1. Putem considera că impunerea cea mai drastică priveşte pardoseala peste sol parterului sau a subsolurilor încălzite. atunci peste acest flux termic avem un flux suplimentar ce urmăreşte forma geometrică a punţii termice. Această neuniformitate este întâlnită de cele mai multe ori ca o pierdere suplimentară de căldură.neuniformitate dpin punctul de vedere al caracteristicilor termice. . ceea ce justifică valorile ridicate necesare pentru planşeele pe sol. Chiar în cazul unui planşeu pe sol neizolat termic. Totuşi datorită suprafeţei ridicate a planşeului pierderea de căldură este considerabilă. mentionăm că acesta corespunde colţurilor. la îmbinarea între peretele exterior şi fereastra exterioară.

fluxul termic local al puntii termice lineare. în câmp.fluxul termic constant.fluxul termic local al punţii termice locale. ci prezintă o diminuare treptată odată cu depărtarea geometrică faţă de puntea termică (datorită geometriei variabile 3D a fiecărei linii de flux). Astfel. fluxul pierdut prin acest perete exterior reprezintă suma celor trei tipuri de fluxuri: . Fluxul de căldură pierdut prin acest perete QPE (W) se poate calcula (ecuaţia (5)) ca sumă a celor trei fluxuri: QPE = Qcimp + QPTlin + QPTloc S PE S ⋅ Δt = PE ⋅ Δt + Σ(ψ ⋅ l ) ⋅ Δt + ∑ (χ ) ⋅ Δt R ' PE RPE unde Qcimp QPTlin QPTloc SPE R’PE RPE Δt (5) Fluxul de căldură constant pierdut prin acest peretele uniform (W) Fluxul de căldură pierdut suplimentar prin puntea termică lineară (W) Fluxul de căldură pierdut suplimentar prin puntea termică locală (W) Suprafaţa de perete (m2) Rezistenţa termică corectată ce ţine cont de efectul punţilor termice (m2K/W) Rezistenţa termică a peretelui în câmp (m2K/W) Diferenţa de temperatură de o parte şi de cealaltă parte a peretelui (ºC) . şi . repartizat pe toată suprafaţa peretelui .Punte termică lineară Punte termică locală Figura 1 : Repartiţia fluxurilor de căldură în cazul punţilor termice Observăm de asemenea că fluxul termic suplimentar al punţii termice nu este delimitat clar (precum geometria 3D unică).

00 0.4 Straturi de aer neventilate În realitate întâlnim fie pereţii exteriori dubli care conferă o mai bună protecţie termică a încăperilor.13 0.23 Tabelul 5 : Rezistenţe termice normate ale straturilor de aer neventilate .18 0. ce conţin straturi de aer neventilat.16 0. şi totodată este un flux de căldură pierdut suplimentar pe o lungime 1 m de punte termică sub o diferenţă de 1 grad temperatură Coeficient specific punctual de transfer termic. 1.11 0.16 descendent 0. Coeficienţii lineari şi locali caracteristici tuturor punţilor termice ale acestui perete se citesc sau se aproximează din tabelele corespunzătoare fiecărui tip de punte termică. şi totodată este un flux de căldură pierdut suplimentar prin punte termică locală sub o diferenţă de 1 grad temperatură lungimea de punte termică lineară (m).15 0.16 0.17 0.ψ χ l Coeficient specific linear de transfer termic.13 0.11 0.18 0.18 0.13 0.11 0.16 0. Grosimea stratului de aer (mm) 0 5 7 10 15 25 50 100 300 Directia şi sensul fluxului termic Vertical Orizontal ascendent 0. Din această relaţie rezultă că rezistenţa termică corectată se calculează (ecuaţia (6)) în funcţie de compozitia peretelui în câmp şi de punţile termice corespunzătoare: Σ(ψ ⋅ l ) + ∑ (χ ) 1 1 = + R ' PE RPE S PE (6) Modul de calcul al rezistenţei termice a fost prezentat mai sus.00 0. Rezistenţele termice normate ale acestor straturi de aer sunt diferite în funcţie de direcţia şi sensul fluxului de căldură şi de grosimea stratului de aer neventilat (tabelul 5).19 0.15 0.16 0.15 0.00 0.17 0.18 0.22 0. fie anvelope de tip cortină.21 0.

ram ă lemn .. montat dublu .cu două foi de geam la distan]ă de 1.simplă.. ram ă lemn .. montat simplu .vitrine cu rame metalice.31 0.18 0.cuplată.55 0.plăci PAS. cu o foaie de geam rama lemn .din plăci PAS simple .simplă.simpl ă . cu un geam termoizolant rama lemn . cu două foi de geam la distanlă de 8.37 0..18 0.triplă. cu o foaie de geam si un geam termoizolant la distantă de 2 -4dublă.geam profilit tip U.44 0.34 0. variind de la fereastra simplă pâna la fereastra triplă.18 0..43 0.40 0.cu un geam termoizolant .29 0. ram ă metal .dublă.27 0.19 0.12 cm.12 cm ram ă lemn . Ca o caracteristică generală putem menţiona faptul că aceste tâmplării sunt caracteristice blocurilor vechi.17 0.27 0..51 0. ca parte integrantă a anvelopei clădirii are o influenţă majoră în consumul de energie termică datorită atât a rezistenţelor termice mult mai scăzute decât în cazul pereţilor cât şi a ponderii ridicate a suprafeţelor de fereastră.cu o foaie de geam .3 cm .57 0.triplă.carămizi presate din sticlă cu goluri.39 0.simplă. ram ă metal .30 0. tip S (Nevada) : . cu două foi de geam şi un geam termoizolant ram ă lemn LUMINATOARE .33 0. Sunt prezentate de asemenea rezistenţe termice ale altor tipuri de pereti vitraţi şi luminatoare. cu dou l ă foi de geam la distanlă de 8.5 Elemente de tâmplărie exterioară Tâmplăria. Tabelul 6 : Rezistenţe termice specifice R[m2•K/W] pentru elemente de constructii vitrate Elementul de construcţii vitrat TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ .31 0.22 0... de 80 mm grosime .4 cm rama lemn .. cu trei foi de geam.4 cm rama lemn . cu o foaie de geam 0.4 cm rama metal ... montate simplu . cu o foaie de geam rama metal .geam profilit tip U. cu două foi de geam la distantă de 2.17 0.1.cuplată. cu două foi de geam la distaniă de 2. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la dist.18 0.pereţi dubli .plăci presate din sticlă.12 cm.geam profilit tubular .din plăci PAS duble PERETI EXTERIORI VITRATI (CORTINĂ) . cu două foi de geam la distaniă de 2.cuplată.69 R[m2•K/W] . cu trei foi de geam.triplă..53 0. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distantă de ..dublă. de 8.simpl ă .42 0.pereţi simpli . Tabelul 6 prezintă diferite valori pentru rezistenţele termice ale tâmplăriei..

30 0.34 0.50 0.63 0.67 0.38 0. de tip termopan.77 0.63 0.11 1.83 1.77 1.56 0.77 0.40 0.59 0.40 O SUPRAFATĂ TRATATÂ GEAMURI DUBLE ≤ 0.36 0.53 0.56 0.83 0.43 0.59 0.63 0.83 0.38 0.40 GEAMURI TRIPLE ≤ 0.56 0.10 ≤ 0.42 0.63 0.37 0. Rezistenţele termice ale acestora (tabelul 7) sunt diferite în funcţie de grosimea lamei de aer dintre vitraje.59 0.10 ≤ 0.48 0.67 0.45 0.00 1.00 1.67 0.59 0.43 0.45 0.50 0.71 0.33 0.00 0.59 0.33 0.67 1.25 1.50 0.43 0.Blocurile noi se dotează cu tâmplărie dublă.53 0.45 0.38 0.63 0.38 0. de coeficientul de emisivitate al uneia din cele două foi de geam.63 0. DE GEAMURI EMISIE e GEAM NORM AL NETRA TAT 0.11 1. de tipul de gaz folosit în spaţiul dintre cele două foi de geam.11 0.67 0. a căror caracteristici termice sunt superioare ferestrelor prezentate mai sus.50 0.56 0.67 0.34 0.05 GEAM NORMAL NETRATAT O SUPRAFATĂ TRATATA 0. de numărul de foi de geam (dublu sau triplu vitraj).77 0.50 0.91 0.25 0.89 DIMENS.43 0.53 0.83 1.91 0.48 0.36 0.63 0.91 1.59 0.67 0.77 1.50 0.67 0.00 TIPUL ≤ 0.43 2.37 0.40 0.20 ≤ 0.59 0.77 0.38 0.56 0.77 0.77 0.91 0.77 0.48 0.83 0.20 ≤ 0.50 0.89 ≤ 0.05 Tabel 7 : Rezistenţe termice specifice R[m2•K/W] pentru elemente de construcţii vitrate de tip termopan .71 0.38 0.71 0.59 0.37 0.53 0.50 0.11 1.00 0.48 0. COEF. (Sticla-AerSticla) (S-A-S-A-S) 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-1 2-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-1 2-4-12-4 SPATIUL DINTRE GEAMURI ESTE UMPLUT CU GAZ AER ARGON KRIPTON 0.25 1.91 0.

26 0. cămine. fiind de trei ori mai performantă termic. valori ce se recomandă diferit în funcţie de destinaţia clădirii. Deci prin acestă recomandare se doreşte îmbunătăţirea ferestrelor simple cu ramă de lemn sau fier prin montarea de ferestre duble.23 umiditate OBSERVATII 1) La tămplăria exterioară de la casa scării şi de la alte spaţii de circulaiie. Şcoli.2 m2K/W. Astfel din punct de vedere al economiei de energie se recomandă folosirea de ferestre dublu şi triplu vitraj.26 0.27 m2•K/W 2) La tâmpl ă ria exterioar ă de la vitrine se admite Rnec = 0. Ş..23 0. Grupa clădirii I Destinatia cladirii • Clădiri de locuit.32 II III • Alte clădiri social culturale.22 m 2•K/W Tabelul 8: Rezistenţe termice specifice necesare pentru elementele de construcţii vitrate O primă observaţie constă în faptul că aceste valori sunt indicate pentru ferestrele de tip vechi.4 m2K/W. cu condiţia ca durata de viaţă garantată de producător să depăşească perioada de recuperare a investiţiei iniţiale pentru schimbarea ferestrelor.29 • Clădiri sociale cu regim ridicat de umiditale 0. iar o fereastra tripluvitraj are o rezistenţă termică în jurul valorii de 1. ş.7 m2K/W fiind de aproximativ două ori mai performantă.26 • Clădiri de productie cu regim normal de umiditate IV • Clădiri de producţie cu regim ridicat de 0. cu regim normal de umiditate 0. a căror rezistenţă termică ajungea la o valoare de 0.29 0.32 0.29 0. R’nec [m 2•K/W] Tâmplăria Luminato Pereţi exteriori exterioară vitraţi are • 0. . în cazul ferestrelor duble.Făcînd o comparaţie între ferestrele de tip vechi. indiferent de grupa clădirii. policlinici. Asemănător recomandărilor făcute pentru pereţi. se admite R.a. şi anume rezistenţele minime indicate se plasează undeva între performanţele ferestrelor simple şi ale celor duble. grădinte • Spitale. licee. o fereastră dubluvitraj are o rezistenţă termică în jurul valorii de 0.39 0.ec = 0. O altă observaţie este relativă la tipul de ferestre indicate. a. ca rezistenţa termică a lor să depăşească o anumită valoare. fiind deja depăşite de către noile structuri de ferestre cu geamuri duble şi triple. internate • Creşe. standardele româneşti ne recomandă anumite valori a fi depăşite pentru rezistenţele termice ale ferestrelor (tabel 8).32 0.

378 0.490 0.0 .668 0.70 0.45 Adăncimea pânzei de apă freatică H [m] ≤4 6 8 ≥10 0.650 0.672 0.425 0.509 0.505 0.546 0.337 0.25 0.600 0.410 0.600 0.425 0.633 0.565 0.318 0.45 0.475 0.450 0.367 0.902 0.40 0. mediul exterior şi pânza freatică (tabel 9).0 2.574 0.370 0.35 0.289 0. în prezentarea generală despre pereţi.30 0.383 0. Adâncimea de îngropare a pardoselii h [m] Grosimea fundaţiei g [m] 0. Valoarea acestei rezistenţe este variabilă în funcţie de geometria pământului dintre construcţie. a fost deja prezentată la începutul capitolului.570 0.80 0.513 0.293 0.326 0.693 0.329 0.6 Rezistenţa termică a benzii de contur Pardoseala peste sol.607 0.463 0.768 0.835 0.445 0.652 0.700 0.80 0.530 0.535 0.304 0.30 0.970 0.593 0.494 0. În acest tabel este indicată rezistenţa benzii de contur în funcţie de: adâncimea de îngropare a pardoselii.615 0.00 0.398 0.388 0.40 0.450 0.327 0.341 0.645 0. numită: rezistenţa termică a benzii de contur.520 0.496 0.360 0.632 1.431 0.430 0.365 0.767 0.614 0.355 0.815 0.627 0.1.35 0.622 0.390 0.414 0.480 0.475 0.329 0.410 0.65 0.465 0.351 0.75 0.438 0.868 0.25 0.717 0.781 0.60 0.25 0.460 0.498 0.445 0. Astfel fluxul de căldură nu estre pierdut prin pământ spre pânza freatică.413 0.377 0.75 0.517 0.314 0.470 0.0 1.315 0.581 0.347 0.60 0. Acestă pierdere suplimentară de căldură se calculează cu ajutorul unei rezistenţe termice corespunzătoare.386 0.555 0.399 0. a cărei temperatură de calcul este de +10oC.30 0. în apropierea pereţilor exteriori.448 0.278 0.354 0.802 0.50 0.352 0.340 0.298 0.20 0.40 0.55 0.400 0.568 0.20 0.415 0.370 0.35 0. ca element de anvelopă.315 0.328 0.430 0. grosimea fundaţiei si de localizarea pânzei de apă freatică.528 0. Totuşi ţinem să atragem atenţia asupra unei pierderi suplimentare de căldură prin pardoseală.600 0.692 0.587 0.65 0.481 0.437 0.735 0.520 0.340 0.45 0.935 0.396 0. ci este pierdut prin pământ spre mediul exterior a cărui temperatură de calcul este de -15oC.742 0.536 0.490 0.20 0.634 0.380 0.665 0.308 0.548 0.712 0.547 0.55 0.451 0.50 0.70 0.464 0.

336 0.551 0.465 0.4-0.356 0. Rezistenţa termică corectată a fiecărui element i de anvelopă (m2K/W). vom introduce noţiunea de rezistenţă termică medie a anvelopei Rm (m2K/W).568 0.5 [m2K/W] corespunde clădirilor neizolate.457 0. Dar pentru a avea un coeficient unic care descrie întreaga anvelopă. Astfel. Suprafaţa de transfer termic a fiecărui element i de anvelopă (m2).385 0.470 0.357 0.80 0.402 0. caracterizată de o rezistenţă termică unică şi constantă.70 0. deci pentru fiecare element de anvelopă.346 0.75 0.0. Această rezistenţă este calculată pornind de la premiza unei solicitări termice unice pentru întreaga anvelopă.392 0.500 0.415 0.391 0. în timp ce clădirile de referinţă sunt . se reduce la: S SE =∑ i Rm i R 'i unde : Q SE Si R’i Rm (7a) Fluxul de căldură ce traversează anvelopa fictivă (W). Deci formula de calcul a rezistenţei termice medii a anvelopei este: SE Rm = = Si ∑ i R 'i ∑S i i Si ∑ i R 'i (8) O anvelopă a cărei rezistenţă medie este de proximativ 0.365 0.375 0.482 0.424 0.432 0. Suprafaţa totală de transfer termic a anvelopei SE=Σi(Si) (m2). Adica fluxul de căldură ce traversează anvelopa fictivă este egal cu fluxul de căldură ce traversează anvelopa reală (ecuaţia (7)): (7) Q = ∑ Qi i care prin simplificare cu diferenţa de temperatură.55 0.380 0.370 0.7 Rezistenţa termică medie a anvelopei Pâna acum a fost descrisă în detaliu anvelopa clădirii şi se observă că rezistenţele termice ce caracterizează diferitele elemente de anvelopă sunt caracterizate de valori de ordine de mărime diferite. aceasta se va comporta similar cu anvelopa reală compusă din elemente de rezistenţe termice diferite.534 0. presupunând că avem o singura anvelopă.425 0. Rezistenţa termică medie a anvelopei (m2K/W).50 0.60 0. sau slab izolate termic.395 Tabelul 9 : Rezistenţa termică a benzii de contur Rbc [m2•K/W] 1.516 0.65 0.414 0.445 0.

a. ş.7 [m2K/W].caracterizate de rezistenţe de ordinul 0. se recomandă : .pe de altă parte spre holul clădirii prin rostul uşii. fiind spaţii nelocuite. Rezistenţele termice ale pereţilor se calculează de aceeaşi manieră după cum a fost prezentat mai sus. spălătoria.6-0. Temperatura spaţiilor neîncălzite. dacă acestea există. fiind adiacente cu spaţii încălzite. deci având pereţi calzi. prin circuitele electrice şi bineînţeles prin gurile de aerisire. 1. se calculează pe baza ecuaţiilor de bilanţ termic al cantităţii de căldură din aceste spaţii. subsolul.8 Pierderi de căldură spre spaţii neîncălzite Într-o clădire se găsesc spaţii de temperaturi diferite recomandate ca fiind diferite în funcţie de destinaţia acelui spaţiu. Pentru calculul de dimensionare se recomandă următoarele valori ale temperaturilor spaţiilor neîncălzite conform STAS 1907/2-1997. Totuşi la interior se găsesc şi mai multe spaţii neîncălzite din simplu motiv ca nu sunt locuite.fie calcularea acestor valori pe baza ecuaţiilor de bilanţ a cantităţii de căldură. . aceste spaţii se încălzesc.pe de o parte prin neetanşeitătile ferestrelor şi uşilor exterioare către exterior. acestor spaţii nu li se poate asigura o temperatură de comfort termic.2 [m2K/W] . podul. atragem atenţia asupra faptului că există pierderi de căldură de la spaţiile încălzite către aceste spaţii neîncălzite. Aceeaşi cantitate de aer de iese din încăpere : . nu sunt prezentate în acest tabel. debarale. 1. în schimb se pierde căldură prin aportul de aer rece exterior în încăperea încălzită. Aceste fluxuri de căldură disipate se calculează funcţie de rezistenţa termică a pereţilor ce separă spaţiul încălzit de cel neîncălzit. preluând căldură de la de la spaţiile în care trebuie asiguraţi anumiţi parametri de comfort termic. O prezentare detaliată a acestor valori este făcută în capitolul referitor la confortul interior. Nefiind încălzite. Rezistenţa termică medie a anvelopei împreună cu coeficientul global de izolare termică al acesteia (descris mai jos) reprezintă doi coeficienti globali ce caracterizeaza termic starea clădirii şi regimul de funcţionare. intră prin neetanşeităţile ferestrelor şi uşilor exterioare la interiorul spaţiilor încălzite. Deci cantitatea de aer dintr-o încăpere nu scade şi nici nu creşte datorită infiltraţiilor. Chiar daca unele cazuri. precum: casa scării.9 Pierderi de căldură prin infiltraţii O altă pierdere de căldură considerabilă în perioada rece are loc prin infiltraţii. atelierul. şi . În concluzie. iar eficiente energetic sunt caracterizate de rezistenţe de ordinul 1-1. casa liftului. Acest . temperatură care de altfel nici nu este necesară. ci doar spaţii de trecere. atunci când aerul exterior. Se va obţine ca temperatură a acestor spaţii acea valoare ce echilibrează aporturile de căldură cu fluxurile pierdute. de suprafaţa acestor pereţi şi de temperatura spaţiilor neîncălzite.fie utilizarea unor temperaturi obţinute din asemănarea cu diferitele cazuri prezentate în acest tabel. ghena. pivniţe. Dar. geometrii sau destinaţii speciale.

a.7 0. cuplate sau moderat adăpostite 1. Este folosită metoda uşii false (metoda suprapresiunii) care pune în perspectivă valori ceva mai ridicate ale ratei de ventilare. medie Clădiri cu tâmplărie exterioară cu garnituri de etanşare.6 0. ) adăpostite 0.1 0. clădiri la periferia oraşelor şi în pieţe. reprezentată prin variabila numărul de schimburi de aer pe oră na (h-1). clădiri în păduri. moderat Clădiri în interiorul oraşelor.0 0.moderat adăpostite 0.5 0. .5 0.5 (h-1) din norma romănească actuală. Valoarea convenţională de calcul a acestui parametru este indicată de către INCERC.5 Internate ş. .5 nere adăpostite 0. Acest tabel ne indică valoarea rata de ventilare în funcţie de: . datorită infiltraţiilor se calculează în funcţie de rata de ventilare. ** Clasa de permeabilitate: ridicată Clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de etanşare.5 Clădiri individuale (case unifamiliale.6 0.6 0.clasa de adăpostire: neadăpostită / moderat adăpostită / adăpostită. simbolizînd de câte ori este schimbat volumul de aer din încăpere cu aer exterior în timp de o oră. scăzută Clădiri cu ventilare controlată şi cu tâmplărie exterioară prevăzută cu măsuri speciale de etanşare Categoria Clădirii Clasa de adăpostire* Tabelul 10: Numărul schimburilor de aer pe oră na [h-1] la clădiri de locuit (conform INCERC) În momentul de faţă.6 0. adăpostite: Clădiri în centrul oraşelor. cu minimum 3 clădiri în apropiere.5 dublă neadăpostite 1.clasa de permeabilitate: ridicată / medie / scăzută Clasa de permeabilitate** ridicată medie scăzută 1.moderat adăpostite 0.5 0. (tabel 10) în urma unor experimentelor de laborator realizate cu peste 30 ani în urmă şi a literaturii existente la acel moment. ) expu.5 nere Apartamente adăpostite 0.8 neadăpostite 0. aceste tipuri de măsurări sunt mai puţin folosite pe plan mondial în vederea determinării permeabilităţii. . obţinîndu-se o valoare maximă în jurul valorii de 2.5 0.5 0. în locul celei de 1.5 Clădiri cu mai multe expu.5 0.flux de căldură pierdut.categoria clădirii: individuală / colectivă. Formula de calcul pentru fluxul termic pierdut prin infiltratii (Ecuaţia (9)) ţine seama de rata de ventilare: Qi = Vincapere * na * ρaer * cp aer * Δt (9) .5 (cămine. Metoda folosită la acel moment este cea a descreşterii concentraţiilor interioare în CO2.a.6 (h-1).7 0. simplă neadăpostite 1.5 înşiruite ş.5 * Clasa de adăpostire: neadăpostite: Clădiri foarte înalte.7 0.9 0.tipul expunerii : simplă / dublă.2 0.

19 [m3•h-1 /m3] • băi: na = 1. … trecând astfel din categoria clădirilor de locuit în categoria clădirilor terţiare. Un număr mare de case de locuit şi-au schimbat destinaţia. Astfel se recomandă următoare le valori pentru na: .pentru clădiri de locuit şi similar lor: • cămin de locuit: na = 0. spitale. na = 25•N P / V [m3/h/m3] 1. grădiniţe. şi clădiri terţiare corespund. unor clădiri de locuit. numărul de schimburi de aer pe oră se calculează funcţie de NP numărul de persoane din încăpere.0 [m3•h-1 /m3] . astăzi un număr important de IMM.34 ⋅ na = a V V unde: ti temperatura interioară convenţională de calcul (oC). În cazul clădirilor de locuit coeficientul global de izolare termică a clădirii G [W/m3/K] se calculează (ecuaţia (10)) în funcţie de suprafeţele S [m2] şi rezistenţele termice corectate R’ [W/m2K] ale fiecărui element de construcţie j. Astfel. creşe. te temperatura exterioară convenţională de calcul (oC).10 Coeficientul global de izolare termică a clădirii Acest coeficient este un coeficient general ce caracterizează clădirea atât ca anvelopă cât şi ca regim de funcţionare. showroom-uri. egală cu 1. din punct de vedere al conceptiei lor iniţiale şi a structurii arhitectural-constructive. spitale. devenind cămine. Considerăm deci important detalierea modului de calcul al coeficientului global de izolare termică atât pentru clădirile de locuit cât şi pentru clădirile cu alte destinaţii. grădiniţe. Dar pe de altă parte ne confruntăm cu anumite debite de aer recomandate din punct de vedere sanitar.pentru şcoli.unde: Qi Vincapere na ρaer cp aer Δt – fluxul termic pierdut prin infiltraţii (W) – volumul încaperii (m3) – nr de schimburi de aer pe ora (1/h) – densitatea aerului.792 [m3•h-1 /m 3] • bucătării: na = 1. . de volumul clădirii V [m3] şi de numărul de schimburi de aer pe oră na [h-1] : t −t ⎞ ⎛ ⎜ S j ⋅ i ext ⎟ ti − te ⎟ ∑⎜ ⎛ S j ⋅τ j ⎞ ⎜ ⎟ R' j ⎟ ∑⎜ ⎜ ⎟ ⎜ R' ⎟ j ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ + 0.34 ⋅ n (10) G= + 0. metodele de calcul fiind diferite. egală cu 1005 j/kg/K – diferenţa de temperatură între aerul interior şi cel infiltrat (oC) Aceste valori sunt indicate de către INCERC cu scopul folosirii pentru proiectare. în timp ce acest coeficient cuprinde şi efectul infiltraţiilor sau cel al temperaturii spaţiilor neîncălzite învecinate cu spaţiul încălzit. Rezistenţa medie a anvelopei era o caracteristică a anvelopei ca un întreg. adica asigurarea unei cantităţi de aer în vederea a comfortului fiziologic. IMM. primării. diverse întreprinderi.2 Kg/m3 – căldura specifică la presiune constantă a aerului.

49 0.75 0.35 0.93 0.45 0.57 0.56 3 0.47 0. deci numărul de schimburi de aer pe oră na semnificaţia coeficientului global se restrânge la anvelopă.20 0. A/V Numărul de A/V GN GN [m2/m3] [W/m3•K] niveluri N [m2/m3] [W/m3•K] 0. Coeficientul global de izolare termică a clădirii.45 0. valorile GN au fost reduse cu 10 % Numărul de niveluri N Tabelul 11 : Coeficienti globali normaţi de izolare termică GN la clădiri de locuit În cazul clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuit.text temperatura de la exteriorul peretelui (oC) .65 0.68 0.20 0.40 0. excluzând funcţionare. poate fi temperatura unui subsol.50 0.65 0.95 0.25 0. Aceste valori maxime normate GN [W/m3/K] (tabel 11) depind de factorul de compactitate al clădirii şi de regimul de înălţime al acesteia.70 0.64 0. Şi în funcţie de acest indice cunoaştem performanţă energetică a clădirii.35 0. unui pod.40 0. unei case de scară.75 0.50 0.91 0.25 0.58 0.53 0.40 0. sau a altui spaţiu neîncălzit.72 0.45 0.15 0.90 0.00 0.60 0.55 0.65 ≥1.30 0.50 0. regimul de este diferit.51 5 2 0. iar coeficientul G devine G1 [W/m3/K].80 0.35 0.95 0.85 0.30 0. pentru care funcţionare este diferit.57 0.81 0.55 0.05 0.41 0.54 1 4 0.45 Nota: 1 – Pentru alte valori A/V şi N se interpoleaza linear 2 – La clădiri proiectate după 1 10 1998.45 0.61 0.60 ≥0.40 0.43 0. regimul de caracteristic .63 ≥0. având un caracter mai general decât rezistenţa medie a anvelopei (deoarece cuprinde şi rata de ventilare) are puterea de a caracteriza întreaga clădire. Astfel formula de calcul (ecuaţia (11)) pierde ultimul termen.55 0.50 0.61 0. Astfel pentru diferite tipuri de clădiri se recomandă diferite valori sub care trebuie să scadă coeficientul global de izolare termică a clădirii G. ratei de ventilare. Îl putem folosi ca indice al clădirii corespunzător necesarului de căldură.61 0.30 0.85 0.53 0.35 0.45 0.10 ≥0.55 0.50 ≥0.88 0.59 0.59 ≥0.25 0.49 3 A/V GN A/V GN ≥10 2 3 3 2 3 3 0.46 0.70 0.67 0.30 0.77 0.74 0.66 0.58 1.61 1.

45 0.90 1.30 1.30 2.10 1.25 0.60 1. aria componentelor translucide A4 [m2] şi de volumul încălzit V [m3] al clădirii.25 0.90 1. aria planşeelor de la ultimul nivel A2 [m2].75 0.70 1. creşe Clădiri de învăţământ şi pentru sport Birouri. G1ref A1 A2 A3 A + + +d ⋅P+ 4 b c e = a V (12) unde a.30 0.50 2.t −t ⎞ ⎛ ⎜ S j ⋅ i ext ⎟ ti − te ⎟ ⎜ ⎛ S j ⋅τ j ⎞ ∑ ⎜ ⎟ R' j ⎟ ∑⎜ ⎜ ⎟ ⎜ R' ⎟ j ⎠ ⎝ ⎝ ⎠ (11) = G1 = V V Modificarea formulei de calcul pentru alte clădiri decât cele de locuit se datorează faptului că regimul de funcţionare.90 2.30 1.20 0. G1ref depinde de aria componentelor opace ale anvelopei A1 [m2].00 1.30 1.00 2.50 2.10 1.40 c 1.70 1.10 1. perimetrul exterior al clădirii P [m].80 b 2. e [m2K/W] .00 1.00 1.39 0. Coeficientul G1 se compară cu un coeficient G1ref [W/m3/K] al cărui mod de estimare (Ecuaţia (12)) este diferit de modul de estimare al lui GN. Valorile acestor coeficienţi (tabelele 12 şi 13) sunt diferite în funcţie de tipul de ocupare a clădirii (continuă / discontinuă). Astfel tabelele utilizate pentru numărul de schimburi de aer pe ora nu corespund acestor tipuri de clădiri.90 1. clădiri comerciale şi hoteliere Alte clădiri (industriale cu regim normal de expl. b.30 1.30 1.30 2.80 0.43 0. d.50 1.25 Tabelul 12 : Valorile coeficieniţilor a. este mult diferit în funcţie de destinaţia clădirii.30 2.30 0.30 1. d.10 2. c.43 0. s-a optat pentru excluderea acestui termen din formula de calcul a coeficientului global de izolare termică a clădirii.25 0.20 0.90 2. b.30 0.10 0.20 d 1.00 1.47 0.30 1.) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV a 1.50 1.40 1.30 1.50 2.30 1.70 2.20 0.80 2.60 0. aria suprafeţelor inferioare A3 [m2].30 1.00 1. de destinaţia clădirii şi de zona climatică Z Policlinici.30 1. c.coeficienţi de control pentru elementele de construcţie ale anvelopei.65 0.39 0.30 1.70 2.10 1.30 1. e[m 2•K/W] pentru clădirile de categoria 1.30 0.80 0. Cum introducerea acestui termen ar fi condus la erori ridicate de calcul.70 0.30 1.30 e 0.20 2.90 1.39 0.30 1. dispensare.39 0. cu ocupare continuă .30 1.90 1.

75 0.25 2.40 1.înlocuirea ferestrelor cu ferestre dublu sau triplu vitraj. deci a scăderii fluxului de căldură disipată şi de diminuare a coeficientului global de izolare termică G sau G1. b.40 1. conform recensamântului populatiei ş i locuinţelor din 18 martie 2002 este de 4.45 2.65 2.izolarea şarpantei.10 1.) Zona I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV a 1.40 1.40 1.846.90 1. Dacă dimpotrivă valoarea este mai mare decât cea de referinţă.80 0.5% din locuinţe).90 0. .39 0.40 1.39 0.70 c 1.40 1.25 0.40 1. respectiv G1ref. este similară unei caracterizări a perioadei de construcţie.75 0.90 0.20 0. şamd… 2 Caracteristici reale ale anvelopei clădirilor O caracterizare a clădirilor din punct de vedere al anvelopei lor. c.10 2.65 0.40 1.407 locuinţe). din care în mediul urban 23.30 1.40 1.10 1.85 0.5 m2 şi este ocupată de 2. O locuinţă medie (fictivă) are o suprafaţă locuibilă de 37.90 1.50 1.90 0.40 1.30 0. urmată de o expunere a câtorva tipuri constructive de pereţi des utilizate în practica actuală a construcţiilor din ţara noastră.95 1. e[m2•K/W] pentru clădirile de categoria 2. Faţă de anul 1992 numărul clădirilor a crescut cu 355 de mii pe total ţ ară.montarea unui strat mai gros de izolaţie termică a pereţilor. cu ocupare discontinuă Daca valoarea calculată a coeficientului global de izolare termică a clădirii G sau G1 este mai mică decât valoarea de referinţă GN. clădiri comerciale şi hoteliere Alte clădiri (industriale cu regim normal de expl.40 1.40 1.40 1.80 0.20 0.25 0.40 e 0. d.572 clădiri (8.40 1.40 1. măsură ce are dublu efect atât asupra rezistenţei termice cât şi ratei de ventilare.25 2.70 2.15 1. Fondul de locuinţe existent în România. atunci clădirea este bine izolată termic. .47 0.47 0.65 1.70 b 2.25 Tabelul 13: Valorile coeficientilor a. atunci sunt necesare unele modificări ale faţadei în vederea creşterii rezistenţei termice a anvelopei.95 3. În acest paragraf ne propunem o scurtă prezentare a evoluţiei în timp a fondului de locuinţe din România şi UE.43 0.05 1.110.85 0.55 0. Printre metodele de reabilitare a clădirii menţionăm: .60 1.39 0.00 d 1. dispensare.45 2.43 0.Tipul de clădire Policlinici.00 1.00 1.25 0.40 1.39 0.35 0. deoarece într-o anumită perioadă se utilizează anumite materiale de construcţii.30 0.30 0.25 1.50 1.6 persoane.45 2.60 0. trei pătrimi .00 2.5% din clădiri (52.00 2. creşe Clădiri de învăţământ şi pentru sport Birouri.60 0.30 0.40 1.85 0.

Blocurile de apartamente.5%). cvartal sau pentru un ansamblu de blocuri de locuinţe. ponderea locuinţelor proprietate privată reprezintă 97%.4 mii (adică o creştere medie pe ţ ară de 5. existau î n cele 15 State Membre ale UE aproximativ 150 milioane de locuinţe rezidenţiale. adăpostesc însă cca 39% (2. retrocedării proprietăţilor. Structura fondului de locuinţe din România în funcţie de vechime este ilustrată în figura 2. Vechimea clădirilor din aceste ţări este reprezentată în figura 3. subordonate administrativ primăriilor. sisteme centralizate de alimentare cu căldură. . Alimentarea cu caldură pentru încalzire spaţială. restul fiind sisteme aparţinând municipalităţilor locale şi gestionate de întreprinderi (regii) specializate. reprezentând sub 1.577 apartamente) din numărul total de locuinţe inventariat la nivelul anului 1992 în România.632 blocuri). în sistem centralizat (încălzire colectivă).din această creştere regăsindu-se în mediul rural.984.8% din totalul cladirilor de locuit existente (80. În anul 1995. Numărul locuinţelor a crescut cu 451.5% iar în comune cu 7.9%. din totalul fondului de locuinţe. creşterea datorându-se în primul rând vânzarii locuinţelor din fondul locativ de stat. Majoritatea acestor locuinţe sunt situate în clădiri cu vechimea cuprinsă între 15 ş i 55 ani. precum şi construirii de noi locuinţe. fie o centrală termică (CT) de zonă. 32 dintre aceste mari sisteme urbane de alimentare cu căldură fiind conectate la surse de producere a căldurii aparţinând RENEL. în 61 de oraşe mari din România au fost create ş i extinse pe parcursul ultimilor 40 de ani. 10-20 ani 7% < 10 ani 3% > 55 ani 25% 20-40 ani 37% 40-55 ani 28% Figura 2 : Structura fondului de locuinţe din România în funcţie de vechime Ponderea clădirilor de locuit cu o singură locuinţă (case individuale unifamiliale). Ca formă de proprietate. depăşeste deja în România 95% din totalul clădirilor de locuit. în municipii ş i orase cu 4. ventilare (aerisire) ş i prepararea apei calde de consum se asigură în cazul blocurilor de locuinţe. în tr-o proporţie covârsitoare la ora actuală (cca 96%). caracterizate printr-un grad redus de izolare termică ş i o uzură avansată. În acest sens. având ca sursă fie CET (termoficare urbană).

în România s-au succedat cronologic mai multe perioade de utilizare a unor materiale de construcţii. care au şi subsol. Asistăm de asemenea la o explozie de constructii cu faţadă de tip cortină. În perioada 1960-1990 au predominat clădirile construite pe structură de beton armat. În mediul rural (comune. 56% din cladirile rezidenţiale din UE sunt ocupate de către proprietari. variind de la 40% în Germania la 80% în Spania. cât şi a celor de rigiditate. Din totalul de locuinţe din UE-15. 66% sunt în case uni-familiale. diferite tipuri de polistiren sau poliuretan ajungând până la conductivităţi termice la fel de scăzute ca cea a aerului. multe case de locuit sau chiar clădiri comune. primării sau şcoli au fost construite din chirpici. În continuare vom prezenta sub formă tabelară (tabelele 14 – 19) mai multe tipuri constructive ale elementelor de anvelopă de inerţie mare : pereţi şi terase. cu izolaţie la exterior din BCA. de diferite grosimi. După 1990 a luat o expansiune puternică materialele moderne de tip Porotherm (30 sau 38 cm). ceea ce conduce atât la deteriorarea performanţelor termice ale materialelor de construcţie. fără inerţie termică. Irlanda. Multe din aceste clădiri. Luxemburg şi Marea Britanie. vată de sticlă. Avem atât case cât şi blocuri de 3 sau 4 nivele construite din cărămidă. În mediul urban.< 30 ani 28% > 45 ani 32% 30-45 ani 40% Figura 3 : Structura fondului de locuinţe din UE în funcţie de vechime În medie. aşa cum au . pereţi exteriori de sticlă cu lamele de aer ventilate/neventilate. sate). cu grosimi de pereţi mergând de la 70 cm la subsol spre 25 cm la ultimul nivel. diafragme. cu un procent de 80% sau mai mult î n Germania. în perioada 1900-1960 s-au construit foarte multe clădiri din cărămidă fără izolaţie termică. pereţi elastici cu slabe performanţe atât termice cât şi estetice. ce prezintă un potenţial izolator ridicat. în funcţie şi de mediul unde s-a construitŞ rural sau urban. Mai multe hale sunt construite din pereţi din tablă pe ambele feţe ale peretelui şi poliuretan între cele două feţe. Revine în atenţie problema pereţilor dubli. Din punct de vedere constructiv. prezintă acum după peste 60 ani probleme cu umiditatea în interiorul pereţilor. cu pereţi din panouri mari cu izolaţie de vată minerală. cadre.

07 0.041 1.02 0.05 0.93 0.28 0.02 0.37 1. tencuiala ipsos Cărămidă tip 1 Polistiren Ext.A Polistiren tip 1 Ext.64 1.38 (W/m.93 0.25 0.08 0.A.4 Tip 10 2.02 0.23 λ c (J/kg.58 ε (ore) 7 4 6 7 0.02 0.7 0. tencuială ipsos Beton Vată de sticlă Beton Ext.30 0.375 0.C.02 0.0C) 870 840 870 870 780 (kg/m3) 1800 700 1550 1550 ρ R (m2K/W) 0.02 0.0C) 0.02 0.044 0.93 0.74 0.30 0.05 0.37 0. tencuială ciment Int.3 0.79 5 Tip 7 2. tencuială ipsos Zidărie B.27 0.29 0.044 0.74 0. tencuială ciment 0.37 1.375 0.6 Tip 8 2.05 0.37 0.93 0. tencuială ciment Int. tencuială ciment Int.05 0.27 0.74 0.82 Tabelul 14 : Pereţi monostrat – structură şi caracteristici Tabelul 15 : Pereţi multistrat – structură şi caracteristici λ ρ d c R Tipul materialului (m) (W/m.02 0. Tipul materialului Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 Tip 5 Cărămidă (argilă arsă) B.20 0. tencuială ipsos Cărămidă POROTHERM 30 Polistiren tip 1 Ext.29 0.93 840 870 1460 840 840 870 1460 840 840 840 1460 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 1000 1550 20 1800 1000 800 20 1800 1000 700 20 1800 1000 2500 100 1800 1000 2500 100 2500 1800 ε (ore) 1. tencuială ciment Int.70 1.02 0.8 0.0C) (kg/m3) (m2K/W) Tip 6 Int.37 0.7 0. Cărămidă tip 1 (eficientă) Cărămidă tip 2 (eficientă) Cărămidă POROTHERM 38 d (m) 0.2 4 .02 0.044 0.fost recenzate de către IPCT (Institutul de Proiectare in Construcţii Tipizate) în anul 2005. tencuială ipsos Beton Vată minerală Ext.041 0.C.49 Tip 9 1.0C) (J/kg.05 0.7 0.

93 1.38 0 Tabelul 15 (continuare) : Pereţi multistrat – structură şi caracteristici Nr.01 0.7 3.0C) 920 840 1000 840 1000 C (kg/m3) 2000 1050 1700 2500 1700 ρ izolaţie cf.93 1.044 λ (J/kg. material termoizolant: BCA .6 4.025 0.0C) 1460 c (kg/m3) 20 ρ ε (ore) 4 4 4 Tabelul 18 : Terasă tip 1.0C/W) 2.21 Tabelul 17 : Terasă cu strat termoizolant în trepte – structură şi caracteristici (Tip 4) (m2.1 (W/m.0C) 0.16 (W/m.01 0. 1 2 3 4 5 6 Material Pietriş Hidroizolaţie bituminoasă Şapa din mortar de ciment Strat termoizolant Beton de panta (10-16cm) Placa beton armat (8-14cm) d (m) 0.2 λ (W/m.17 0.74 0. tencuială ciment Tablă de oţel Poliuretan celular Tablă de oţel 0.035 0.74 λ (J/kg.25 0.1 0.7 0.93 58 0.7 0.025 0.14 0.27 c (J/kg.01 0.001 0. tencuială ipsos Cărămidă eficientă Polistiren tip 1 Ext.0C) 0.Tip 11 Tip 12 Int.10 0.1 D (m) 0.05 0.93 λ (J/kg.042 58 840 870 1460 840 480 1460 480 1000 1550 20 1800 7850 30 7850 1.0C) 920 840 1000 840 840 c (kg/m3) 2000 1050 1700 2400 2500 ρ izolaţie cf.044 0. tabel 2.10 0.7 0.04 0.1 R d (m) 0.57 5 2.37 0.1 0.17 0.62 1.2 şi 3. tabel 2. izolaţie: polistiren extrudat R (m2.04 0.0C) 877 ρ (kg/m3) 600 ε (ore) 5 Tabelul 19: Terasă tip 4.001 0.20 Tabelul 16 : Terasă cu strat termoizolant pe beton de pantă – structură şi caracteristici Nr. 1 2 3 4 5 6 Material Pietriş Hidroizolaţie bituminoasa Şapa din mortar de ciment Umplutura termoizolantă Placă beton armat (8-14cm) Tencuială tavan(1-2cm) d (m) 0.0C) 0.0C) 0.01 (W/m.0C/W) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful