IPUINA

DENDAKO SAGUAREN IPUINA
Behin batean, sagutxo bat denda batean sartu zen gauez.
Bertako janari guztiak usaindu zituen: gurina, urdaia, saltxitxak,
gazta, sagarrak, intxaurrak eta azenarioak.
Beste ezer baino lehen, atzeko hanka gainean eseri eta
buztantxoa airean astindu zuen. Gero, pozez zoratzen, txistu egin
zuen. Nondik hasi? Horixe zen kontua.
Gurina jatea erabaki zuen, baina... hain zegoen urdai usain
gozoa alde batean eta hain gazta usain gozoa bestean!
Gazta jatea erabaki zuen, baina alde batean hain zegoen
saltxitxa usain gozoa, eta hain sagar usain gozoa bestean!
Sagarra jatea erabaki zuen, baina alde batean hain zegoen
intxaur usain gozoa, eta hain azenario usain gozoa bestean!
Sagu gizajoa alde batetik bestera zebilen. Ez zekien nondik
hasi jaten.
Eguna argitzen hasia zen, eta dendara jendea sartu zen. Eta
sartu orduko, sagutxoa kanpora bota zuten. Gauzak horrela,
sagutxoak zera esan zien beste saguei:
“Ez naiz berriro denda horretara joango. Jaten hasitakoak, bota
egiten zaituzte!”

1

GALDERA-ERANTZUNAK
1-Noiz sartu zen sagutxoa dendan?
............................................................................................................
2-Idatzi dendan zeuden lau janariren izenak:
...______________...
...______________...
...______________...
...______________...

3-Zein zen sagutxoaren arazoa?

Ez zuela ondo ikusten

 Ezin zuela dena hartu
 Ez zekiela nondik hasi jaten
4-Jarri ordenan sagutxoak egindakoa. Idatz 1, 2, 3 eta 4

Sagarra jatea erabaki zuen.

 Hainbeste gauza gozo usaindutakoan, eseri eta txistu egin zuen.
 Gazta jatea erabaki zuen.

Gurina jatea erabaki zuen.
2

Aldatu ipuinean gorriz dauden datuak, antzekoa den beste ipuin bat
sortuz:
IPUINA ALDATZEN
DENDAKO .............................. IPUINA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    
3

4