Gabriela Vîrlan Gianina Rizescu Corina Sbughea Cristina Zamfir Cristina Podoleanu

Birotică

GALAŢ I 2008

Cuprins

Cuprins
Cuprins.....................................................................................................................3 1. Procesorul de documente WORD.........................................................................4 1.1. Editoare şi procesoare de text ........................................................................4 1.2. Funcţiile de bază ale procesorului de documente Microsoft Word ..................6 1.3. Crearea unui document Word simplu ...........................................................12 1.3.1. Probleme rezolvate ................................................................................12 1.3.2. Teste de autoevaluare............................................................................23 1.4. Crearea unui document Word de mari dimensiuni ........................................25 1.4.1. Probleme rezolvate ................................................................................25 1.4.2. Teste de autoevaluare............................................................................34 1.5. Lucrul cu coloane şi tabele ...........................................................................35 1.5.1. Probleme rezolvate ................................................................................35 1.5.2. Teste de autoevaluare............................................................................41 1.6. Compunerea mesajelor poştale....................................................................42 1.6.1.Probleme rezolvate .................................................................................42 1.6.2 Teste de autoevaluare.............................................................................48 2. Gestionarul foilor de calcul Excel........................................................................49 2.1. Consideraţii teoretice....................................................................................49 2.2. Crearea unei agende de lucru ......................................................................59 2.2.1. Probleme rezolvate ................................................................................59 2.2.2. Teste de autoevaluare............................................................................70 2.3. Perfecţionarea unei agende de lucru ............................................................72 2.3.1. Probleme rezolvate ................................................................................72 2.3.2. Teste de autoevaluare............................................................................81 2.4. Reprezentarea grafică a datelor ...................................................................83 2.4.1. Probleme rezolvate ................................................................................83 2.4.2. Teste de autoevaluare............................................................................86 2.5. Lucrul cu listele.............................................................................................87 2.5.1. Probleme rezolvate ................................................................................87 2.5.2. Teste de autoevaluare............................................................................93 3. PowerPoint: aplicaţia pentru gestionarea prezentărilor profesionale ...................95 3.1. Consideraţii teoretice....................................................................................95 3.2. Funcţii de bază ale aplicaţiei Microsoft PowerPoint ......................................98 3.3. Probleme rezolvate ....................................................................................102 3.3.1. Crearea unei prezentări simple PowerPoint..........................................102 3.3.2. Finisarea unei prezentări ......................................................................111 3.3.3. Crearea unui şablon personalizat .........................................................119 3.3.4. Derularea şi expunerea unei prezentări................................................122 3.4. Teste de autoevaluare................................................................................127 Bibliografie ...........................................................................................................128

Birotică

3

dimensiunii. Procesorul de documente WORD 1. editoarele ED. în interiorul rândului etc. În func ţie de facilităţile pe care le oferă utilizatorului pentru prelucrarea documentelor aceste aplicaţii se împart în două mari categorii: • editoarele de texte. Aplicaţia Microsoft Word face parte din pachetul Microsoft Office produs al firmei Microsoft. Editoarele de texte oferă mai puţine facilităţi. ş tergere. În general. • Ca facilităţi de formatare a textului oferă: alegerea fontului. VI. Editoare şi procesoare de text Programele pentru editarea textelor ocupă un loc important în cadrul programelor utilitare incluse în software-ul oricărui sistem de calcul. Orice sistem de operare interactiv posedă de obicei un astfel de program de editare de text: EDIT în MS-DOS. Editoarele de text sunt incluse şi în mediile de programare pentru a putea realiza prelucrarea iniţială a programului surs ă şi eventual modificarea ulterioară a acestuia. • procesoarele de documente. În contrast un fişier de tip WYSIWYG poate fi citit cu orice aplicaţie care poate prelucra fiş iere de tip text. care se memorează în fişiere de tip text. editorul de text din Windows sunt: • Generarea de documente de tip text pe care le memorează în fiş iere ASCII cu extensia txt. dezvoltată sub sistemul de operare Windows care permite crearea într-o manieră interactiv ă a unor documente şi păstrarea lor în memoria externă a sistemului de calcul. • nu includ în textul generat caractere „ascunse”.Procesorul de documente Word 1. utilizarea unor astfel de caractere de formatare este proprie aplicaţiei care a generat documentul şi de aceea acesta nu poate fi citit decât cu aplicaţia care l-a creat. Aceste programe permit crearea într-o manieră interactivă a unor texte salvate in documente şi păstrarea lor în memoria externă a sistemului de calcul. stilului de afişare. 4 Birotică .1. Este o aplicaţie dedicată creării de documente. greceşti etc. fiind aplicaţii care permit prelucrarea documentelor și care respectă următoarele restricţii: • prelucrează numai secvenţe de text care conţin doar caractere alfanumerice codificate conform codului ASCII. localizare ş i înlocuire. Funcţiile oferite de NotePad. NotePad în Windows. • Posibilitatea modific ării şi listării fişierelor create. neinterpretabile (de exemplu caractere pentru controlul formatului de afişare a documentului sau pentru descrierea alinierii în pagină. în paragrafe.). EX pentru Unix etc. chirilice. • Ca facilităţi de editare permite: manevrarea blocurilor de text prin mutare şi copiere. motiv pentru care mai sunt numite editoare WYSIWYG (What You See Is What You G et). tipul de caractere folosit: latine. inserarea în text a datei şi orei curente.

un procesor de documente oferă utilizatorului un set de func ţii. dintre care unele pot fi asemănătoare celor oferite de editoarele de texte. Pentru prelucrarea unui document. generând documente complexe de tip hipermedia (documente multimedia cu legături). • editarea conţinutului documentului.2 Procesorul de documente WordPad Sistemul de operare Windows este de obicei livrat cu un procesor de documente cu funcţii destul de primitive. în interiorul documentului. în care pot să apară. 1. Un procesor de documente nu respectă nici una din restric ţiile enunţate la editoarele de texte. date organizate sub formă tabelară. ce permit legarea logică a mai multor documente între ele. Fig. de tipul imaginilor sau secvenţelor de sunet. elemente de adresare de tip hyperlink. 1. deoarece in general.1 Editorul de texte NotePad Procesoarele de documente permit editarea de documente complexe. prin introducerea datelor. WordPad.Procesorul de documente Word Fig. pe lângă secvenţele de text. sau prin preluarea datelor generate de alte aplicaţii. ele permit crearea şi gestionarea mai multor documente in acelaşi timp ş i datorită faptului că permit obţinerea unor documente complexe. Birotică 5 . prin modificare. în general. Aplicaţia Microsoft Word asigură următoarele func ţii pentru prelucrarea documentelor: • crearea documentului. adăugare sau ştergere. de la tastatură. iar altele sunt specifice fiec ărei aplicaţii. faţă de editoarele de texte. Procesoare de documente mai sunt denumite şi procesoare de text. reprezentări grafice. elemente multimedia.

memorate în fişiere cu extensia . din document. a chenarelor. numărarea ş i afiş area numărului: de pagină. conform unei limbi selectate. • • • • • • • • • • • • • • Toate informaţiile de control inserate într-un document Word sunt transparente pentru utilizator. Cu aplicaţia Word pot fi procesate documente complexe. care sunt furnizate automat la generarea unui nou document. asigurarea imprimării conţinutului documentului. antetului de pagină. al tabelelor. conform formatului de tipărire definit. gestionarea tabelei de cuprins şi a tabelei de index. gestionarea enunţurilor speciale. De 6 Birotică . oferirea unui set de fonturi. selectarea culorilor. Funcţiile de bază ale procesorului de documente Microsoft Word Procesorul de documente Microsoft Word face parte din pachetul Microsoft Office dezvoltat de firma Microsoft pentru sistemul de operare Windows.2.Procesorul de documente Word • generarea uneia sau a mai multor imagini ale documentului pe suportul de memorie externă. funcţii de localizare în document a unui enunţ. de tipul notelor de subsol. validarea sintactică şi semantică a textului din document. definirea paragrafelor ş i a alinierii în cadrul unui paragraf (alinierea la nivelul rândului ş i distanţa între rânduri). facilităţi speciale de scriere în pagină.dot. al imaginilor. transferul documentului c ătre alte aplicaţii Windows şi invers. pentru fiecare font pot fi selectate: stilul de afiş are. 1. funcţii de copiere sau de mutare a unor secvenţe din document la altă locaţie din acelaş i document sau din altul. sub forma unor fiş iere cu extensia implicită . adică se observă. de tipul formulelor de adresare. şi a altor elemente de estetică a documentului. eventual şi de înlocuire a acestuia cu un altul. pentru definirea aspectului setului de caractere. inserarea în document. a fundalurilor.doc . în document. Informaţiile de control privind contextul de lucru sunt afişate în bara de titlu şi în bara de stare a ferestrei de aplicaţie Word. generarea ş i gestionarea unor formate tabelare de organizare a datelor etc. a dimensiunii paginii. conform machetelor de document prefigurate. definirea aşezării în pagină a documentului. numai prin efectele lor. preluarea în document a datelor furnizate de alte aplicaţii. prin definirea marginilor paginii. dimensiunea lui ş i anumite efecte speciale de afişare. a orientării paginii. comentariilor ascunse. etc. Aplicaţia Word poate gestiona concomitent mai multe documente. a unor obiecte generate de Word sau de alte aplicaţii. precum ş i schimbul de date cu alte aplicaţii prin conversia tipului de fiş ier (operaţii de import/export de date). prin legare sau încastrare. care să răspundă unor necesităţi diferite. sfârşitului de pagină.

Toate aceste operaţii pot fi efectuate utilizând butoanele de comanda din bara de instrumente. Opţiunea Save sau combinaţia de taste CTRL+S are ca efect salvarea modificărilor efectuate într-un document.dot. Salvarea documentelor. 1 2 salvează toate form at ările făcute şi le converteşte în instrucţ iuni astfel încât şi alte program e le pot citi şi interpreta un accelerator este o combinaţ ie de taste Birotică 7 . Orice document Word este creat pe baza unui ş ablon predefinit salvat în fişierul normal. Word permite de asemenea salvarea fişierelor în diferite formate care se pot alege de către utilizator la salvarea unui document din lista derulantă File Type a ferestrei de dialog Save As: doc (implict). Word permite lucrul concomitent cu mai multe documente. Word oferă următoarele funcţii: Crearea unui nou document. Se face utilizând opţiunea New din meniul File sau cu combinaţia de taste CTRL+N. ca fiş iere cu extensia rtf (Rich Text Format)1. Operaţii de baz ă asupra textului Introducerea textului de la tastatură sau introducerea unor caractere şi simboluri speciale din meniul Insert cu opţiunea Symbol. Deschiderea documentelor se face cu opţiunea Open din meniul File sau cu combinaţia de taste CTRL+O iar comutarea între mai multe documente deschise la un moment dat se face se face din meniul Window sau cu combinaţia de taste ALT+Tab. ca pagini web cu extensia htm sau html. ca şabloane cu extensia dot. Gestionarea documentelor Pentru gestionarea documentelor. diferite variante de documente pentru compatibilitate cu versiunile anterioare de Word etc. Opţiunea Save As permite salvarea sub un alt nume sau/ş i altă locaţie a unui document deja salvat anterior. Pentru fiecare caracter şi simbol special se poate stabili şi un accelerator2 cu opţiunea Shortcut Key din fereastra Symbol.Procesorul de documente Word aceea Word are toate trăsăturile generale ale unei aplicaţii Windows şi foloseş te aceleaşi elemente de interfaţă cu utilizatorul specifice oric ărei aplicaţii Windows. Extensia implicită a oricărui fişier creat în Word este doc. Salvarea unui document nou (care nu are încă nume)se face cu opţiunea Save sau Save As din meniul File.

Shift+↓ . cu doua clic-uri pe bara de selectare se selectează întregul paragraf în dreptul căruia se dă clic iar cu trei clicuri pe bara de selectare se selectează întregul document. Copierea textului în Clipboard se face cu opţiunea Copy din meniul Edit sau din meniul de context. prin tragerea cu mouse-ul de marginea textului selectat. Shift+↑.selectează câte un cuvânt la dreapta respectiv la stânga. • Scrierea textului în mod OverType pentru a înlocui un text existent (pentru a scrie peste textul existent). Activarea/dezactivarea acestui mod se face cu tasta Insert sau dublu clic pe indicatorul OVR din bara de stare a oric ărui document. Cu CTRL+A sau cu opţiunea Select All din meniul Edit se selectează întregul document. 8 Birotică . Shift+CTRL+← . Există o multitudine de modalităţi de selectare: • • • • • • • • Prin tragere cu mouse-ul peste textul pe care doriţi s ă-l selectaţi. cu butonul Copy din bara de instrumente sau cu combinaţia de taste CTRL+C. Shift+CTRL+↓ . Cu un clic pe bara de selectare se selectează întregul rând în dreptul căruia se dă clic. Utilizând bara de selectare invizibilă aflată în stânga oric ărui document. prin tragerea cu mouse-ul de marginea textului selectat ţinând apăsată tasta CTRL.sectează textul câte un rând în sus respectiv în jos de la cursorul de inserare. Shift+→. Shift+CTRL+↑. Shift+← .selectează câte un caracter la dreapta respectiv la stânga. Mutarea textului în Clipboard se face cu opţiunea Cut din meniul Edit sau din meniul de context. Cu CTRL+dublu clic se selectează o întreagă frază.sectează câte un paragraf în sus respectiv în jos de la cursorul de inserare. cu butonul Cut din bara de instrumente sau cu combinaţia de taste CTRL+X. Shift+CRTL+→.Procesorul de documente Word Selectarea textului. Cu dublu clic pe un cuvânt se selectează cuvântul respectiv.

la o anumită secţiune. Deplasarea în document se poate face într-o diversitate de variante: • • • cu ajutorul barelor de derulare orizontală ş i verticală. cu opţiunea Clear din meniul Edit. la un comentariu. cu tastele ↑ ş i ↓ pentru deplasarea câte un rând in sus respectiv în jos şi cu tastele →. efecte speciale. cu tasta Delete. cu combinaţia de taste CTRL+Home pentru deplasarea la începutul documentului ş i CTRL+End pentru deplasarea la sfârşitul documentului. Legat de formatarea textului se pot efectua următoarele operaţii: • Formatarea fontului se poate face cu opţiunea Font din meniul Format iar in fereastra de dialog care apare se pot efectua următoarele operaţii: se poate alege fontul. Repetarea ultimei operaţii efectuate se face cu comanda Repeat din meniul Edit sau cu combinaţia de taste CTRL+Y. Majoritatea acestor formatări se pot efectua şi Birotică 9 .Procesorul de documente Word Lipirea textului din Clipboard în document se face cu opţiunea Paste din meniul Edit sau din meniul de context. la o anumită linie. modificarea poziţiei textului faţă de poziţia orizontală aplicarea unor efecte asupra textului. • • • • Formatare Formatarea textului. formatul fontului. cu combinaţia de taste CTRL+↑ ş i CTRL+↓ pentru deplasarea câte un paragraf în sus respectiv în jos ş i cu CTRL+→ şi CTRL+← pentru deplasarea câte un cuvânt la dreapta respectiv la stânga. după ce în prealabil acesta a fost selectat. din bara Anularea operaţiilor executate se face cu comanda Undo din meniul Edit. din bara de Opusul operaţiei Undo adică refacerea operaţiilor anulate cu Undo (cu alte cuvinte anularea anulării) se face cu opţiunea Redo sau aceeaş i combinaţie de taste CTRL+Y. dimensiunea fontului. comanda GoTo din meniul Edit sau combinaţia de taste CTRL+G permite deplasarea automată la o anumită pagină. la un bookmark. cu tastele PageUp ş i PageDown pentru deplasarea câte o pagină în sus respectiv în jos. ← pentru deplasarea câte un caracter la dreapta respectiv la stânga. cu combinaţia de taste CTRL+Z sau butonul Undo instrumente. tergerea unui text se face. culoarea. cu botul Clear de instrumente. Căutarea şi înlocuirea unui cuvânt cu alt cuvânt se face cu opţiunea Find din meniul Edit sau combinaţia de taste CTRL+F respectiv Replace din meniul Edit sau combinaţia de taste CTRL+H. modificarea spaţierii între caractere. cu tasta Home pentru deplasarea la începutul rândului ş i tasta End pentru deplasarea la sfârşitul rândului. etc plecând de la începutul documentului sau relativ la poziţia curentă în document. cu butonul Paste din bara de instrumente sau cu combinaţia de taste CTRL+V sau Shift+Insert.

CTRL+I pentru Italic. Copierea formatului unui text ş i aplicarea lui altui text se face utilizând butonul Format Painter din bara de instrumente standard. Aceasta se va activa pentru limba activ ă a documentului stabilită cu opţiunea Language→Set Language din meniul Tools. Atunci când creaţi un nou stil pentru ca acesta să fie salvat şi s ă poată fi utilizat ş i în alte sesiuni de lucru trebuie să bifaţi opţiunea Add to Template. paragrafului. Aplicarea unui anumit stil de scriere textului se face alegându-se din bara de stilul dorit din rubrica de selcţie Style instrumente de formatare sau cu opţiunea Style din meniul Format. paginii sau marginilor. De asemenea se pot folosi o serie de combinaţii de taste pentru efectuarea rapidă a formatărilor: CTRL+B – pentru aplicarea asupra textului a efectului Bold.împiedică scrierea ultimei linii a unui paragraf 10 Birotică • • • . Right) din fereastra de dialog Paragraph. Asupra unui paragraf se pot aplica următoarele formatări: • Alinierea textului: la drepta – Right sau CTRL+R. CTRL+= pentru scrierea ca indice (SubScript). Împărţirea automată sau manuală a textului în silabe se face prin activarea opţiunii Language→Hyphenation din meniul Tools . • Identarea textului. modificarea unui stil existent deja cu butonul Modify sau ştergerea unui stil cu butonul Delete. din fereastra de dialog Style. CTRL+Shift+A pentru transformarea literelor mici în majuscule etc. CTRL+U pentru sublinierea textului. stabilirea tipului de numerotare sau a marcatorilor pentru liste. aplicarea unui chenar paragrafului. • Împărţirea liniilor ş i paginilor de text se face cu opţiunile din pagina Line and Page Breaks a ferestrei de dialog Paragraph astfel: opţiunea Widow/Orphan Control .Procesorul de documente Word cu ajutorul butoanelor din bara de instrumente de formatare. Formatarea paragrafului Formatarea unu paragraf se poate realiza cu opţiunea Paragraph din meniul Format. Limba activa a documentului poate fi văzută în bara de stare. CTRL+Shift+= (CTRL++) pentru scrierea la putere (SuperScript). • Stabilirea aliniatului paragrafului în sec ţiunea Identation opţiunea Special. formatarea tabulatorilor (tabs). Altfel. adică scrierea lui de la o anumită distantă în interiorul sau în exteriorul marginii deja stabilite a paginii sec ţiunea Identation (Left. • Stabilirea spaţierii între paragrafe în secţiunea Spacing opţiunile Before ş i After • Stabilirea distanţei între rânduri cu opţiunea Line spacing. centrat – Centered sau CTRL+E. Asupra unui stil de scriere se pot efectua următoarele operaţii: crearea unui nou stil utilizând buronul New. Stilul de scriere reprezintă un set unitar de formatări aplicate textului cum ar fi: formatări ale fontului.. la ambele capete – Justify sau CTRL+J. setarea limbii pentru corectare automată gramaticală şi ortografică. la stânga – Left sau CTRL+L. stilul creat sau modificat nu poate fi utilizat decât în sesiunea curentă de lucru..

Marcarea elementelor unei liste cu numere sau litere se face utilizând pagina Numbered din fereastra de dialog Bullets and Numbering. Inserarea unei astfel de liste într-un document se face cu opţiunea Bullets and Numbering din meniul Format.împiedic ă împărţirea unui paragraf pe două pagini. Marcarea elementelor unei liste cu marcatori se face utilizând opţiunile din pagina Bulleted a ferestrei de dialog Bullets and Numbering. From Edge permite stabilirea distanţei faţă de marginea paginii la care s ă fie scris antetul şi subsolul de pagină. Butonul Customize permite aceleaşi formatări cu deosebirea că acestea se aplică fiecărui nivel în parte. Acţionând butonul Picture se paote alege alţi marcatori decât cei predefiniţi. în funcţie şi de tipul imprimantei instalate sau utilizatorul poate stabili o alta dimensiune pentru pagină fixând lăţimea 11 • Birotică . Tot în legătură cu formatarea paragrafelor putem vorbi ş i de utilizarea listelor. Dimensiunea paginii se poate alege dintr-o listă de dimensiuni standard. Acest lucru se poate specifica bifând opţiunile Continue previous list respectiv Restart numbering. • • • • Formatarea paginii documentului Formatarea paginilor documentului se face cu opţiunea Page Setup din meniul File. stânga. Left. Acţionând butonul Customize se pot alege alţi marcatori ş i în plus li se pot aplica diferite efecte vizuale. jos. Gutter Position stabileş te unde va fi lăsată marginea suplimentară pentru legarea documentului la stânga sau în partea de sus a paginii. Buttom. Mirror Margins simulează ca şi cum scrierea textului s-ar face pe ambele feţe ale foii. Insert break before inserarea manuală a unei pagini se face înainte de paragraful selectat. Butonul Customize permite aceleaşi setări ca ş i în cazul celui din pagina Bulleted. Lista reprezintă o enumerare de elemente marcate cu numere sau marcatori speciali (bullets). 2 Pages per Sheet permite scrierea a două pagini pe aceeaş i foaie. Stabilirea dimensiunilor paginii şi a orientării acesteia se face în pagina Paper Size. Keep Lines Together . dreapta (Top. In această pagină se pot stabili marginile paginii sus. Crearea listelor cu elemente imbricate pe mai multe niveluri de detaliere se face folosind pagina Outline Numbered a ferestrei de dialog Bulleted and Numbering. În plus în acest caz se permite să se specifice dacă numerotarea listei sa se fac ă în continuarea listei precedente sau să se reiniţializeze numerotarea pentru lista curentă. Trecerea rapidă de la un nivel la altul într-o listă imbricată se face utilizând butoanele Increase Ident şi Decrease Ident de pe bara de instrumente de formatare. Keep with next împiedic ă inserarea unei pagini între paragraful selectat şi următorul paragraf. • Setarea proprietăţilor marginilor paginii se face în pagina Margins a ferestrei de dialog Page Setup. Right).Procesorul de documente Word la începutul paginii (Widow) şi a primei linii a paragrafului la sfârşitul paginii (Orphan). Gutter permite stabilirea unei margini suplimentare utilizată pentru legarea documentului. se poate efectua identarea marcatorului şi a textului relativ la poziţia marcatorului. afiş aţi în fereastră.

alinierea. Se poate insera automat in antete şi subsoluri: data şi ora curente. numărul total de pagini al documentului. Probleme rezolvate 1.Procesorul de documente Word (Width) ş i înălţimea (Height) paginii. Numerotarea paginilor documentului se face cu opţiunea Page Numbers din meniul Insert.3. • Alegeţi opţiunea New Office Document din partea superioară a meniului Start şi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Document. Pentru introducerea de antete si subsoluri diferite în sec ţiunile documentului trebuie deselectat butonul Same as Previous. dac ă să includă ş i titlul capitolului sau nu. numărul paginii.3. in sec ţiunea Headers and Footers se poate stabili posibilitatea de a introduce antete şi subsoluri diferite pentru paginile pare ş i impare (Different Odd and Even) şi diferite pentru prima pagina(Different first page). • Executaţi dublu clic pe scurtătura programului Microsoft Word de pe suprafaţa de lucru (dac ă aveţi aş a ceva. Lansaţi în execuţie aplicaţia Microsoft Word. stabilirea unei alte orientări pentru pagina.Section Start. Crearea unui document Word simplu 1.Vertical alignment3. dacă numărul paginii să apară si pe prima pagină sau nu. Introducerea de antete ş i subsoluri pentru pagini se face cu opţiunea Headers and Footers din meniul View . stabilirea unui chenar pentru pagina documentului cu ajutorul butonul Borders care va lansa fereastra de dialog Borders and Shading. diferite texte definite în AutoText (opţiunea AutoText din meniul Insert). 1. 3 textul va fi scris de jos în sus în pagina şi nu de sus în jos ca în mod normal 12 Birotică . etc se face cu opţiunea Break→Section Break din meniul Insert. dacă nu. Împărţirea documentului în mai multe secţiuni pentru a putea face formatări diferite pe secţiunile respective cum ar fi: introducerea altor antete ş i subsoluri. Stabilirea sursei implicite de unde va fi preluată hârtia la imprimare se face în pagina Paper Source În pagina Layout pot fi stabilite: poziţia implicită de inserare a unei noi secţiuni . Legat de numerotare se pot stabili: poziţia. Veţi lansa astfel în execuţie aplicaţia Word ş i totodată veţi deschide un document nou.1. Orietarea paginii poate fi Portrait. normal ş i Landscape caz în care textul va fi scris „de-a latul” paginii. alinierea verticală a textului în document . creaţi-vă o astfel de scurtătură). formatarea numerotării cu butonul Format unde se poate stabili formatul numărului paginii. • • Inserarea de noi pagini într-un document se face cu opţiunea Break→PageBreak din meniul Insert sau rapid cu combinaţia de taste CTRL+Enter. renumerotarea paginilor. numerotarea diferită pe secţiuni sau aplicarea aceleaşi numerotări întregului document. REZOLVARE: Puteţi lansa în execuţie programul Microsoft Word prin una din următoarele modalităţi: • Selectaţi Start→Programs→Microsoft Word.

textul de mai sus este scris cu caractere româneş ti. apăsaţi simultan tasta CTRL şi tasta A. Menţionăm că am dori s ă cunoaştem materialele lemnoase ş i materialele nelemnoase care au fost folosite la fabricarea mobilierului.. s ă anexaţi fotografii. pentru a v ă putea face o comandă. şablon de altfel implicit pentru orice document Word. Simbolul astfel selectat. toate simbolurile acceptate de fontul respectiv. În aş teptarea răspunsului Dvs. precum şi descrierea cât mai amănunţită a articolelor. Selectaţi butonul de comandă Shortcut Key…. căutaţi acest simbol în harta prezentată în fereastra de dialog Symbol şi selectaţi-l. (Enter) Vă rugăm s ă ne indicaţi în oferta Dvs. de exemplu. Vă rugăm. Dac ă fereastra Office Assistant apare automat ş i când aplicaţia Word este deschis ă. puteţi seta aceste caractere urmând paşii: (1) Selectaţi meniul Insert din bara de meniu şi alegeţi comanda Symbol. În lista derulantă Save Changes In:. selectaţi butonul de închidere (Close) pentru a o înlătura de pe ecran. Prompterul este plasat în rubrica de editare Press New Shortcut Key. care conţine ş i caracterele româneşti. (Enter) În vederea amenajării clădirilor noastre administrative. de asemenea. Având în vedere că la deschiderea unui nou document Word fontul implicit este Times New Roman. ş i cele mai avantajoase preţuri. selectaţi în lista derulantă Save Changes In:. opţiunea Start Microsoft Word pentru a deschide aplicaţia Word. condiţiile de livrare. Am găsit adresa Dvs. (2) (3) (4) (5) Va apărea fereastra de dialog Symbol care conţine în pagina Symbols.dot. v ă salutăm cu toată stima. Pentru a introduce un accelerator pentru simbolul ă. în revista Capital ş i ne luăm permisiunea să v ă scriem. următorul text: Domnilor. trebuie mai întâi s ă setaţi combinaţiile de taste pentru ele.dot pentru ca aceste setări să le puteţi utiliza în toate documentele pe care le creaţi pe baza ş ablonului Normal. de plată. 2. OBSERVAŢIE: Dacă la lansarea aplicaţiei Word apare fereastra Office Assistant. REZOLVARE: După cum observaţi. aflat în partea de jos a ferestrei de dialog Symbol. alegeţi din lista de opţiuni a acestei ferestre. sperând să iniţiem o legătură comercială cu firma Dvs. Pentru a putea utiliza caracterele româneş ti. Există şi alte modalităţi de lansare în execuţie a aplicaţiei Word. selectaţi Normal. dac ă doriţi ca acceleratorul pentru caracterul ă s ă fie CTRL+A. va apărea pe fond albastru ş i mărit.Procesorul de documente Word • • Selectaţi butonul New Office Document din bara Office (dacă o aveţi instalată) şi apoi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Document. avem nevoie de diferite modele de mobilier pentru birou. automat. Introduceţi în noul document deschis. De exemplu. De aceea. Dacă doriţi ca setările efectuate să le utilizaţi doar în documentul curent. v ă rugăm s ă ne trimiteţi cât mai curând posibil oferta Dvs. această scurtătură va apărea în rubrica de editare Press New Shortcut Key. denumirea documentului curent. 13 Birotică . amintite în capitolul precedent. Va fi afiş ată fereastra de dialog Customize Keyboard.

• Plasaţi cursorul de inserare la începutul cuvântului apoi. REZOLVARE: Cursorul de inserare poate fi mutat foarte uşor în interiorul textului cu ajutorul mouse-ului astfel: executaţi clic oriunde în text. • Tastele Home şi End: permit deplasarea cursorului de inserare la începutul (marginea din stânga). respectiv sfârş itul unei linii. ←: permit deplasarea cursorului cu un caracter spre dreapta respectiv spre stânga. butonul de comandă Assign. Vă vom prezenta în continuare aceste taste: • Tastele s ăgeţi →. (8) Repetaţi paşii 2-7 şi pentru celealte caractere. • Combinaţia de taste Ctrl+Home şi Ctrl+End: permite deplasarea cursorului de inserare la începutul. • Tastele PageUp şi PageDown: permit deplasarea cursorului de inserare cu o pagină în sus.↓: permit deplasarea cursorului cu o linie în sus. OBSERVAŢIE: Dacă în timp ce tastaţi în interiorul unui text existent. 4. respectiv sfârşitul unui document. în special în documentele de mari dimensiuni. respectiv un cuvânt la stânga. REZOLVARE: (1) Puteţi selecta acest cuvânt în una din următoarele modalităţi: • Executaţi dublu clic pe cuvântul respectiv. • Plasaţi cursorul de inserare la începutul cuvântului Capital şi ţinând apăsată tasta Shift. respectiv în jos. 14 Birotică . Selectaţi din text cuvântul Capital ş i îngroş aţi-i caracterele. cele care conţin în denumirea lor prescurtarea CE (Central Europeen). selectaţi (7) Selectaţi butonul Close pentru a reveni în fereastra de dialog Symbol. ţinând apăsată tasta Shift. pentru a închide fereastra de dialog Symbol. • Combinaţia de taste Ctrl+→ şi Ctrl+→: permite deplasarea cursorului de inserare cu un cuvânt la dreapta. ATENŢIE: Fonturile care conţin caractere româneşti sunt fonturile central europene. acesta este înlocuit caracter cu caracter. (9) Selectaţi butonul dedicat. până când tot cuvântul este evidenţiat. respectiv cu o linie în jos. executaţi clic pe opţiunea OVR (overtype) din bara de stare pentru a o deselecta. • Plasaţi cursorul de inserare la începutul cuvântului Capital şi trageţi cu mouse-ul spre dreapta. • Tastele săgeţi ↑. apăsaţi tasta →. • Combinaţia de taste Ctrl+↑ ş i Ctrl+↓ : permite deplasrea cursorului de inserare cu un paragraf în sus.Procesorul de documente Word (6) Pentru a asigna acceleratorul definit la caracterul ales. 3. acolo unde doriţi să plasaţi cursorul. • Combinaţia de taste Shift+F5: permite deplasarea cursorului de inserare în ultima locaţie în care s-a efectuat o operaţie de editare. respectiv cu o pagină în jos. Deplasaţi cursorul de inserare în interiorul textului tocmai introdus. executaţi clic la sfârşitul cuvântului respectiv. Există de asemenea o serie de taste sau combinaţii de taste care v ă ajută să deplasaţi cursorul de inserare.

se pot selecta mai uşor porţiuni mai mari de text. efectul va fi vizibil imediat. Utilizaţi bara de selectare pentru a selecta o linie. REZOLVARE: (1) Plasaţi cursorul mouse-ului pe marcajul de deplasare aflat la extremitatea stângă a barei de instrumente. executaţi dublu clic pe bara de selectare în dreptul paragrafului pe care vreţi să îl selectaţi. (4) Selectaţi apoi comanda.La aceste butoane mai pot fi adăugate ş i altele.Procesorul de documente Word Cu această metodă. plasaţi indicatorul mouse-ului pe butonul respectiv ş i ţineţi-l nemişcat câteva momente. REZOLVARE: (1) Deplasaţi cursorul mouse-ului cât mai spre stânga ferestrei. care conţine instrumentele standard de editare şi setul Formatting. Afiş aţi mai multe butoane în bara de instrumente standard. (3) Din pagina Commands alegeţi tipul comenzii. (2) Pentru a introduce un nou buton în bara de instrumente. (2) Pentru a îngroşa caracterele cuvântului astfel selectat. va apărea denumirea butonului respectiv într-o casetă numită Screen Tips. înseamnă c ă se găseş te în interiorul unei benzi invizibile. trageţi spre dreapta. Dacă nu cunoaşteţi funcţionalitatea unui buton de pe bara de instrumente. (3) Executaţi clic în afara cuvâtului selectat. grupate fiecare în câte o bară de butoane de comandă. selectaţi butonul Bold din bara de instrumente sau apăsaţi concomitent tastele Ctrl+B. apăsaţi butonul stâng al mouse-ului ş i. selectaţi opţiunea Customize din meniul Tools. OBSERVAŢIE: În mod implicit. executaţi clic de trei ori pe bara de selectare. care conţine instrumentele de formatare. Din aceste seturi. Când acesta se transformă în săgeată. (4) Pentru a selecta toate paragrafele unui text. (3) Pentru a selecta un paragraf cu ajutorul barei de selectare. din lista de selec ţie Commands. OBSERVAŢIE: Dacă nu vedeţi numele unui buton atunci când plasaţi cursorul mouse-ului pe el. pentru a anula selecţia. sunt vizibile numai cele mai utilizate butoane. ţinându-l apăsat. ş i anume: setul Standard. selectaţi opţiunea Show Tips On Toolbars. În pagina Options. un paragraf sau întregul text. iniţial. veţi vedea efectul pe care l-a avut acţionarea butonului Bold asupra cuvântului selectat. după dorinţă. Linia respectiv ă va fi selectată. când cursorul mouse-ului îş i schimbă forma. 5. din lista de selecţie Categories. (2) Executaţi clic atunci când cursorul mouse-ului este poziţionat pe bara de selectare în dreptul liniei pe care vreţi să o selectaţi. selectaţi:View→Toolbars →Customize. numită bară de selectare. 6. Birotică 15 . în bara de instrumente sunt afişate două dintre cele mai utilizate seturi de instrumente.

din meniul vertical activat cu comanda View→Toolbars. (3) Pentru a plasa bara de instrumente flotantă în partea dreaptă a ecranului. (4) Pentru a înlătura bara de instrumente flotantă de pe ecran. prin tragerea marcajului de deplasare. în zona rezervată barelor de instrumente. 9. ţinând apăsat butonul mouse-ului. REZOLVARE: (1) În mod standard. executaţi clic pe bara de titlu a acesteia şi. (2) Oricare din barele de instrumente ale aplicaţiei Microsoft Word poate fi deplasată. 7. butoanele vor fi automat înlăturate din bara de instrumente. în partea stângă a ferestrei. (2) Plasaţi cursorul mouse-ului pe butonul Add or Remove Buttons. Vizualizaţi o bară de instrumente flotantă. deselectaţi casetele de selec ţie din dreptul butoanelor respective. Utilizaţi conţinutul meniului Help (Contents) pentru a obţine informaţii referitoare la modul în care se adaugă un buton la bara de instrumente. (2) În această fereastră selectaţi eticheta Contents. până în bara de instrumente dorită. REZOLVARE: (1) În meniul Help. cu cursorul mouseului poziţionat în afara oricărui buton de comandă. Ele pot fi afişate prin marcarea casetei de selecţie ataşată. barele de instrumente sunt situate sub bara de titlu a ferestrei de aplicaţie. va fi afişată o paletă care conţine toate butoanele care pot fi adăugate sau eliminate din bara de instrumente standard. prin tragere. în partea dreaptă a ferestrei ş i în partea de jos a ferestrei. ea generează o casetă. trageţi bara spre extremitatea dreaptă a ferestrei până ce aceasta va fi plasată de-a lungul marginii drepte a ferestrei.Procesorul de documente Word (5) Prin tragerea cu mouse-ul a comenzii alese. Dacă bara de instrumente este tras ă în interiorul ferestrei de aplicaţie. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul More Buttons. executaţi clic pe butonul Close sau ştergeţi marcajul din caseta de selec ţie ataşată. 16 Birotică . nu trebuie decât să marcaţi din nou casetele de selec ţie din dreptul butoanelor respective. 8. numită bară flotantă. (3) Pentru a elimina cele două butoane. ş i un buton intitulat Add or Remove Buttons. va fi inserat noul buton de comandă pe bara de instrumente. plasaţi această bară flotantă pe rând. similar. Înlăturaţi din bara de instrumente standard butoanele: Mail Recipient şi Hyperlink. aflat în extremitatea dreaptă a barei de instrumente standard. în meniul vertical afişat la comanda: View→Toolbars. Va fi afişat un set de butoane care pot fi adăugate în bara de instrumente standard. în fereastra de aplicaţie. butoanele de comandă. selectaţi Microsoft Word Help. care conţine o bară de titlu şi un buton Close şi. (4) Pentru a adăuga din nou cele două butoane la bara de instrumente. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Microsoft Word Help. în interior. se poate poziţiona bara de instrumente pe oricare din celelalte margini ale ferestrei de aplicaţie. deasupra barei de stare.

(2) Selectaţi eticheta Index. (3) În rubrica de editare Type Keyords tastaţi. În această fereastră. următorul text: DONARIS SA Societate de Comerţ Exterior Domnească 155 Galaţi. Selectaţi subiectul final Customize Menus And Toolbars. În această listă selectaţi Add A Button To A Toolbar. selectaţi Add A Button To A Toolbar. Subiectul va fi expandat. (4) Selectaţi butonul Search. selectaţi butonul Options şi deselectaţi caseta de opţiune Use The Office Assistant din fereastra de dialog Office Assistant.Procesorul de documente Word (3) Deplasaţi-v ă în pagina Contents cu ajutorul barei de derulare verticală (4) (5) (6) (7) (8) şi executaţi dublu clic pe subiectul Customizing Microsoft Word sau selectaţi semnul plus (+) aflat în stânga acestuia. customize toolbar etc. pentru a obţine informaţii referitoare la modul în care se adaugă un buton la bara de instrumente. Birotică 17 . 10. Secţiunile sistemului de ajutor vor fi ascunse. Închideţi fereastra Microsoft Word Help. REZOLVARE: (1) Acţionaţi tastele Ctrl+Home. add a button. Instrucţiunile pentru acest subiect vor fi afişate în partea dreaptă a ferestrei sistemului Help. OBSERVAŢIE: Dacă la activarea sistemului help apare asistentul Office Assistant. Selectaţi butonul Hide din bara de instrumente. în secţiunea Customize Toolbars. Utilizaţi indexul meniului Help (Index). permiţându-v ă să lucraţi în document în timp ce citiţi instruc ţiunile prezentate de sistemul Help pentru subiectul ales de dumneavoastră. vor fi afiş ate toate subiectele găsite ce conţin cuvântul button. (6) Închideţi fereastra Microsoft Word Help. de exemplu. Puteţi introduce întreaga expresie sau cuvinte şi expresii ca: toolbar. (5) În lista derulantă Choose A Topic. 11. Conţinutul acestui subiect va fi afişat în partea dreaptă a ferestrei sistemului Help. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Microsoft Word Help sau opţiunea Microsoft Word Help din meniul Help. România Cod Poş tal 800200 Tele/Fax: 026/425678 Scrieţi acest text cu caractere cursive şi aliniaţi-l la stânga paginii. pentru a vă deplasa la începutul documentului. Executaţi dublu clic pe subiectul Customizing Command Bars sau selectaţi semnul plus din stânga acestuia. Instrucţiunile pentru acest subiect vor fi afişate în partea dreaptă a ferestrei sistemului Help. la începutul textului tastat anterior. button. Introduceţi.

Selectaţi butonul Italic. executând Enter după fiecare secvenţă (3) (4) (5) (6) pentru a trece la linia următoare. din bara de instrumente de formatare. Executaţi clic în afara textului selectat. aliniaţi la dreapta paginii şi subliniaţi data astfel introdusă. Pentru a executa o operaţie putem s ă folosim întotdeauna o comandă de meniu. OBSERVAŢIE: Pentru majoritatea butoanele din bara de instrumente există şi comenzi echivalente în meniurile de pe bara de meniuri. Un buton din bara de instrumente execută comanda care îi corespunde. memorată în sistem.Procesorul de documente Word (2) Introduceţi textul de mai sus. doar utilizând comenzile din meniuri. îl selectaţi ş i ac ţionaţi butonul Justify din bara de instrumente de formatare. (2) Selectaţi s ăgeata derulantă a butonului Font. pentru a transforma caracterele textului în caractere cursive. avantajul acestei ultime variante este că data va fi actualizată automat cu data curentă. (6) Pentru a alinia textul scrisorii la ambele capete. folosind valorile predefinite. din bara de instrumente de formatare. dar nu întotdeauna un buton din bara de instrumente. prestabilite pentru parametri. (7) Executaţi clic în afara textului. după care selectaţi formatul de dată dorit. OBSERVAŢIE: Comenzile de definire a alinierii rândurilor în pagină sunt reunite în fereastra de dialog activată de comanda Format→Paragraph. După ultima linie tastaţi de trei ori Enter. (3) Tastaţi data curentă sub forma: Luni. 13. (5) Selectaţi butonul Align Right. pentru a alinia textul relativ la partea stângă a paginii. pentru a-l deselecta. Selectaţi butonul Align Left. 1 Aprilie 2002 sau folosiţi comanda Insert→Date and Time. Puteţi face acest lucru. (2) Apăsaţi o dată tasta Enter pentru a deplasa antetul mai jos cu o linie şi apoi apăsaţi tasta săgeată în sus pentru a reveni la începutul liniei astfel introduse. 18 Birotică . fără a mai lansa dialogul care vă permite să puteţi furniza şi alte informaţii pentru aceşti parametri. selectaţi-l. REZOLVARE: (1) Tastaţi Ctrl+Home pentru a v ă deplasa la începutul documentului. inseraţi-l în bara de instrumente (vezi problemele 6. Schimbaţi fontul cu care este scris textul scrisorii. După ce aţi introdus textul. Veţi observa imediat efectele. Va fi afişată o listă cu fonturile disponibile. REZOLVARE: (1) Selectaţi textul scrisorii. 12. Dac ă butonul Align Left nu este vizibil în bara de instrumente. Introduceţi deasupra antetului data curentă. pentru a alinia data la dreapta paginii. aliniaţi textul scrisorii la ambele capete ale paginii. pentru a insera rânduri libere între antet şi text. dacă se bifează caseta de selecţie Update Automatically (4) Selectaţi data introdusă şi acţionaţi butonul Underline pentru a sublinia textul. din lista de selecţie afişată. în Arial cu dimensiunea de 14.7).

pentru a insera rândurile goale. respectiv Arial. vă întrebaţi poate de ce anulaţi şi modificarea dimensiunii fontului. butonul Undo pentru a anula schimbarea fontului. pentru a alinia data la dreapta paginii. Textul scrisorii va fi mutat cu o linie mai sus. Pentru a anula o acţiune. Sunteţi nevoiţi să faceţi acest lucru. (5) Plasaţi cursorul imediat sub antetul scrisorii şi apăsaţi de două ori tasta Enter. plasaţi cursorul la începutul unei linii şi activaţi tasta Enter. Pentru a elimina o linie goală. Undo. Repeat. (8) Verificaţi dacă distanţa dintre dată şi textul scrisorii este de două linii. la distanţa de două linii faţă de antet ş i două linii faţă de textul scrisorii. Copierea se face cu păstrarea secvenţei iniţiale şi Birotică 19 . aliniaţi data tot în partea dreaptă a paginii. respectiv Times New Roman. 15. în poziţia indicată de cursorul de inserare.Procesorul de documente Word (3) Selectaţi fontul Arial. plasaţi cursorul la începutul liniei respective ş i activaţi tasta BackSpace. REZOLVARE: (4) Selectaţi data şi butonul Cut din bara de instrumente sau tastaţi Ctrl+X. deoarece butonul Undo anulează ac ţiunile în ordinea inversă executării lor (ordinea LIFO. Reveniţi la fontul iniţial. acesta va apărea automat în zona de editare Font din bara de instrumente. (6) Selectaţi butonul Paste din bara de instrumente sau tastaţi Ctrl+V. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Undo pentru a anula schimbarea dimensiunii fontului. vi se va prezenta o listă cu toate acţiunile efectuate în sesiunea de lucru curentă. Textul selectat va fi copiat în memoria temporară Clipboard a mediului Windows. OBSERVAŢIE: Comanda de anulare a ultimei acţiuni. Textul memorat în Clipboard va fi lipit în document. Textul scrisorii va fi mutat cu o linie mai jos. Puteţi de asemenea selecta textul cu numele fontului. (7) Selectaţi butonul Align Right. din rubrica de editare. şi să introduceţi direct de la tastatură denumirea fontului dorit. 14. (4) Selectaţi săgeata derulantă a rubricii Size şi alegeţi 14 din lista afişată. sunt grupate în meniul vertical al comenzii Edit. (3) Selectaţi textul scrisorii şi stabiliţi din nou dimensiunea fontului la 14. Dacă selectaţi s ăgeata derulantă din partea dreaptă a butonului Undo. (2) Selectaţi. adic ă Last In First Out). OBSERVAŢIE: Comenzile pentru copiere sau mutare sunt grupate în meniul vertical subordonat comenzii Edit. trebuie anulate toate acţiunile efectuate până la acţiunea respectivă. înc ă o dată. (5) Executaţi clic în afara textului pentru a-l deselecta. ca ş i comanda de repetare a ultimei ac ţiuni. Având în vedere că doriţi s ă păstraţi dimensiunea fontului la 14. dar păstraţi dimensiunea fontului de 14. Mutaţi data scrisorii între antet ş i text. OBSERVAŢIE: Comenzile de definire a fontului şi a modului de afiş are a caracterelor sunt reunite în fereastra de dialog activată de comanda Format→Font. Pentru a adăuga o linie goală.

ATENŢIE: Cuvintele scrise greşit. (2) Plasaţi cursorul acolo unde doriţi să copiaţi textul ş i selectaţi butonul Paste din bara de instrumente sau tastaţi Ctrl+V. respectiv una verde. (4) În zona Grammar. Deci. bifaţi fereastra de validare Check Grammar As You Type. Verificatorul automat de ortografie şi sintax ă va fi activat. (5) Selectaţi butonul OK. (3) Pentru a anula operaţia de copiere. din care să alegeţi. REZOLVARE: (1) Selectaţi textul scrisorii ş i butonul Copy sau tastaţi Ctrl+C. mutarea se face cu ştergerea secvenţei iniţiale ş i inserarea ei în altă parte. Activaţi verificatorul automat de ortografie ş i sintaxă pentru a corecta erorile. bifaţi fereastra de validare Check Spelling As You Type. puteţi reface operaţia respectivă. activând butonul Redo din bara de instrumente. 16. Pe ecran va apare fereastra de dialog Options. Conţinutul memoriei Clipboard se păstrează şi poate fi preluat cu comanda Paste până la o nouă scriere. deoarece. OBSERVAŢIE2: Puteţi alipi în mai multe locuri din document secvenţa memorată cu Copy sau Cut. Textul va fi copiat în memoria Clipboard. (3) Meniul de comenzi rapide v ă prezintă câteva cuvinte corecte. Utilizaţi verificatorul automat de ortografie ş i sintaxă pentru a corecta erorile de ortografie.Procesorul de documente Word inserarea aceleiaşi secvenţe în altă parte. (3) În zona Spelling. Puteţi ignora sugestiile făcute. în memoria Clipboard. apoi anulaţi această copiere. implicit. REZOLVARE: (1) Tastaţi Ctrl+Home pentru a v ă deplasa la începutul documentului. anulate cu butonul Undo. Va apărea meniul de comenzi rapide al verificatorului. dacă nu utilizaţi o versiune în limba română a editorului Microsoft Word sau nu aveţi un program de verificare automată ortografică ş i sintactică pentru limba română. vor fi subliniate cu o linie roşie. OBSERVAŢIE1: Dacă aţi anulat din greş eală o operaţie. REZOLVARE: (1) Selectaţi Options din meniul Tools. 17. mai toate cuvintele din textul dumneavoastră vor fi subliniate. ortografic sau sintactic. (2) Selectaţi eticheta Spelling & Grammar. prin intermediul comenzii Copy sau Cut. dacă doriţi. Copiaţi textul scrisorii încă o dată. verificatorul automat de ortografie şi sintaxă al editorului Word utilizează dicţionarul limbii engleze. 18. 20 Birotică . în cadrul aceleiaşi pagini. Cu siguranţă. în document. selectarea butonului Redo are ca efect refacerea ultimei ac ţiuni. (2) Executaţi clic dreapta pe primul cuvânt subliniat. selectaţi butonul Undo din bara de instrumente. în document.

pe ecran va apărea fereastra de dialog Spelling. Utilizaţi comanda Replace pentru a localiza apariţiile cuvântului comerciale şi a le înlocui cu de afaceri. (5) Dac ă selectaţi Spelling. 21. utilizând prescurtarea creată cu rutina Autotext. (3) În rubrica de editare Replace With ştergeţi orice text ar apărea şi introduceţi de afaceri. REZOLVARE: (1) Selectaţi AutoCorrect în meniul Tools. 20. (4) În rubrica de editare With.Procesorul de documente Word (4) Dac ă selectaţi Ignore All. (5) Selectaţi butonul Add. Pentru a anula operaţia de inserare. 19. uş urându-vă astfel munca de tastare a textului. tastaţi Dumneavoastră. Va fi afiş ată fereastra de dialog Find And Replace. se face foarte uşor astfel: plasaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să inseraţi adresa şi tastaţi adresa. (6) Bifaţi caseta de selecţie Replace Text As You Type ş i apoi selectaţi butonul OK. (3) În rubrica de editare Replace. în document va apărea Dumneavoastră. de asemenea. din care le selectaţi pe cele dorite. Birotică 21 . REZOLVARE: Inserarea unui text din lista AutoText. verificatorul va ignora această apariţie a cuvântului. Următoarea apariţie va fi îns ă marcată. Prima apariţie a cuvântului comerciale va fi localizată ş i selectată. anulaţi această inserare. pentru a automatiza tastarea anumitor cuvinte. linia roşie va dispărea şi verificatorul va ignora întotdeauna ortografia cuvântului respectiv. Dacă în această fereastră de dialog selectaţi butonul Ignore. (5) Selectaţi butonul Find Next pentru a localiza prima apariţie a cuvântului. selectaţi butonul Undo. ce apare destul de des în textul scrisorii dumneavoastră. să eliminaţi din listă cuvintele pe care nu le doriţi modificate de rutina AutoCorrect. REZOLVARE: (1) Selectaţi opţiuna Replace din meniul Edit. pentru a vizualiza aceste cuvinte. Utilizaţi rutina AutoCorrect pentru a vă înlocui abrevierea Dvs. ori de câte ori tastaţi Dvs. utilizaţi bara de derulare verticală. puteţi configura autocorectarea pentru a recunoaşte greş elile pe care le faceţi mai des. Puteţi crea astfel de abrevieri pentru cele mai des folosite expresii sau pentru cuvinte greu de tastat. Va fi afişată fereastra de dialog AutoCorrect. Adresa clientului va fi inserată. Fereastra de dialog Find And Replace se va expanda pentru a vă prezenta opţiunile de lucru. după care apăsaţi tasta F3.. (2) În rubrica de editare Find What tastaţi comerciale. OBSERVAŢIE: În afara utilizării rutinei AutoCorrect pentru recunoaş terea unor abrevieri pe care le utilizaţi. Puteţi. De acum înainte. (4) Selectaţi butonul More. tastaţi Dvs . Selectaţi butonul Less pentru a micş ora fereastra de dialog dacă acest lucru este necesar. Inseraţi la sfârş itul scrisorii dumneavoastră adresa clientului. (2) Fereastra de dialog prezintă o listă a cuvintelor autocorectabile.. pentru a adăuga cuvântul respectiv în listă.

(8) Selectaţi butonul OK în fereastra mesajului ş i butonul Close în fereastra de dialog Find And Replace.doc înainte de tipărire. puteţi să selectaţi butonul Save sau comanda Save din meniul File. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Save As. ca de exemplu marcaje de paragraf. Deoarece aplicaţia Word recunoaşte numele documentului. pentru a-l putea utiliza ş i mai târziu. este înfăţişat documentul aşa cum va arăta acesta pe hârtie. numere şi simboluri. Cu ajutorul butonului Special. OBSERVAŢIE: Utilizând butonul Format din fereastra de dialog Find And Replace. puteţi căuta în documentul dumneavoastră anumite fonturi. Vizualizaţi documentul Scrisoare. selectaţi textul aflat deja în ea ş i tastaţi Scrisoare. (3) În rubrica File Name. tabulatori sau stiluri de ş abloane. OBSERVAŢIE: Având în vedere c ă este pentru prima dată când salvaţi documentul. Dac ă doriţi s ă înlocuiţi fiecare apariţie a unui cuvânt fără excepţie. într-un fişier cu denumirea Scrisoare. 6 până la înlocuirea tuturor apariţiilor. caractere aldine (Bold) sau cursive (Italic). (2) Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiţi şi s ă experimentaţi posibilităţile oferite de modul de afişare Print Preview. de asemenea. De acum înainte. selectaţi butonul Replace All în loc de Find Next. (5) Selectaţi butonul Save pentru a executa salvarea şi a închide fereastra de dialog Save As. În acest mod de afişare. text evidenţiat. 22 Birotică . Pe ecran va apărea un mesaj care v ă anunţă c ă s-a terminat căutarea în document (textul căutat nu se mai găseşte în document). În toate aceste cazuri. 22. (2) În rubrica de selecţie Save In:. puteaţi face această salvare ş i prin: • selectarea butonului Save de pe bara de instrumente standard • închiderea ferestrei de aplicaţie • închiderea aplicaţiei Microsoft Word. în tot documentul. REZOLVARE: (1) Selectaţi Save As din meniul File. (4) În rubrica Save As Type aveţi grijă să fie selectată extensia . precum şi salturi hard la pagină nouă sau marcaje de domeniu. pentru a defini numele sub care se va salva documentul ş i locaţia din disc. (7) Dac ă textul căutat ar fi avut mai multe apariţii. REZOLVARE: (1) Alegeţi comanda Print Preview din meniul File sau selectaţi butonul Print Preview din bara de instrumente standard. caractere speciale. ar fi trebuit s ă repetaţi paşii 5. este simplu s ă salvaţi fiş ierul prin suprascrierea noii versiuni peste cea veche. apare pe ecran fereastra de dialog Save As.doc. puteţi căuta şi înlocui. Cuvântul comerciale va fi înlocuit. Se activează fereastra Print Preview.Procesorul de documente Word (6) Selectaţi butonul Replace. selectaţi săgeata derulantă ş i alegeţi dosarul în care doriţi să salvaţi scrisoarea dumneavoastră.doc. pentru a fi siguri c ă el arată aşa cum v ă doriţi. 23. Salvaţi documentul creat. de fiecare dată când doriţi să salvaţi modificările din acest document.

1.3. • introduceţi data curentă (fără s ă o tastaţi) în antetul scrisorii. Aceeaş i problemă pentru opţiunile paginii AutoText a ferestrei de dialog AutoCorrect. care este importanţa salv ării şi cât de des trebuie salvat un document? 9. 5. • Alegeţi comanda Close din meniul de context al barei de titlu a aplicaţiei. 4. Descrieţi func ţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Print. cu caractere aldine şi cursive. apoi F şi apoi X.2. Teste de autoevaluare 1. Folosind help-ul de context. 6. 2. Să se redacteze o scrisoare respectând următoarele condiţii: • folosiţi fontul Book Antiqua cu dimensiunea de 14. 24.doc . 7. executaţi una din următoarele acţiuni: • Selectaţi butonul Close care se află în partea dreaptă a barei de titlu. aflată la capătul din stânga al barei de titlu a ferestrei Word. • căutaţi în text un cuvânt pe care să-l înlocuiţi cu un alt cuvânt sau expresie utilizând opţiunea Replace a meniului Edit. aldine şi cursive. treceţi în revistă toate posibilităţile oferite de opţiunile paginii AutoCorrect a ferestrei de dialog AutoCorect ş i experimentaţi-le. selectaţi butonul Close sau închideţi fereastra previzualizării cu butonul de închidere al ferestrei. • Executaţi dublu clic pe pictograma butonului de control al ferestrei de aplicaţie. Experimentaţi toate posibilităţile oferite de opţiunile ferestrei de dialog Spelling And Grammar. Aceeaş i problemă pentru opţiunile paginii AutoFormat a ferestrei de dialog AutoCorrect.Procesorul de documente Word (3) Pentru a vă întoarce în fereastra de editare. • Alegeţi comanda Exit din meniul File. Experimentaţi toate posibilităţile oferite de opţiunile ferestrei de dialog Find And Replace. treceţi în revistă posibilităţile oferite de modul de afişare Print Preview. • vizualizaţi scrisoarea astfel redactată. REZOLVARE: Pentru a închide programul Word. Încheiaţi execuţia programului Word. 8. • aliniaţi textul scrisorii relativ la marginea din dreapta a paginii. • Alegeţi comanda Close din meniul de context al butonului aplicaţiei. în acest dosar. • creaţi dosarul Exerciţii în dosarul dumneavoastră şi salvaţi scrisoarea astfel creată în fiş ierul Scris. • antetul scrisorii scrieţi-l cu caractere cu dimensiunea de 12. • utilizaţi o abreviere pentru cea mai folosită expresie din scrisoarea dumneavoastră ş i realizaţi înlocuirea ei automată cu enunţul întreg. de pe bara de taskuri. Utilizând help-ul de context sau aplicaţia pentru autodocumentare Help. • Apăsaţi tastele Alt. Birotică 23 . Ce înţelegeţi prin salvarea unui document. stilul Bold pentru formatarea caracterelor. 3.

drept conţinut al împuternicirii: Subsemnatul 〈numele dumneavoastră cu litere mari〉. aliniate la stânga • luna şi anul realizării proiectului. pe rânduri separate: • denumirea universităţii ş i denumirea facultăţii. textul: Qn=(Qn-1+J n)(Q’n-1+K’ n)=(Qn-1+J nQ’n-1)(Q’n-1+K’n)= =(Qn-1+Sn)(Q n-1Kn)’=(Qn-1+Sn)R’n=((Qn-1+Sn)’+Rn)’ SUGESTIE: Pentru a scrie indicii. Redactaţi ş i vizualizaţi o pagină de titlu pentru un proiect. puteţi utiliza şi combinaţia de taste Ctrl+=. sec ţia şi grupa studentului. Dacă acesta nu este vizibil în bara de instrumente. centraţi titlul şi îngroşaţi-i caracterele. • Introduceţi următorul text. aliniate în pagină astfel: prima strofă la stânga.doc în dosarul Exerciţii. folosind acceleratori pentru caracterele (simbolurile) speciale folosite. aliniate la stânga • titlul proiectului aliniat în centrul paginii • numele studentului. posesor al buletinului de identitate BI Seria 〈seria〉. Pentru introducerea indicilor. adăugaţi-l la bara de instrumente. să ridice dividendele ce mi se cuvin pentru cele 1500 de ac ţiuni deţinute la societatea Dumneavoastră. 13. Nr 〈numărul〉. utilizaţi butonul Subscript din bara de instrumente de formatare. astfel încât s ă arate astfel: CĂTRE: 〈numele societăţii comerciale〉 〈strada. 14. • Introduceţi la distanţa de 3 rânduri faţă de text ş i aliniată la stânga paginii. aliniate la mijloc. verificaţi distanţa dintre strofe cu ajutorul marcajelor de formatare. Scrieţi cu fontul Times New Roman de dimensiune 16. bold. a doua strofă în centru şi a treia strofă la dreapta. Scrieţi într-un document Word textul următor. judeţul〈judeţul〉. aliniate la dreapta • numele şi titlul îndrumătorului. 11. pe Domnul(Doamna) 〈numele împuternicitului cu litere mari〉.Procesorul de documente Word 10. Tot cu tasta Tab aliniaţi semnătura la dreapta paginii astfel: 24 Birotică . Redactaţi o împuternicire respectând următoarele condiţii: • Aliniaţi antetul în partea superioară a documentului utilizând tasta Tab. Nr 〈numărul〉. împuternicesc prin prezenta. judeţul. adresa〉. judeţul〉 〈codul poş tal〉 • Scrieţi titlul IMPUTERNICIRE cu caractere mult mai mari decât textul împuternicirii. posesor al BI Seria 〈seria〉. stabiliţi distanţa între strofe la trei rânduri. Scrieţi trei strofe ale unei poezii. • Stabiliţi o distanţă de 5 rânduri între antet ş i titlu şi între titlu şi textul propriu-zis al împuternicirii. domiciliat în 〈 oraşul〉. data curentă sub forma: Data: luna/ziua/anul • Activaţi modul de scriere subliniată şi folosiţi tasta Tab pentru a defini linia de semnătură iar cu tasta SpaceBar centraţi numele sub linia de semnătură. domiciliat în 〈oraş ul. care să cuprindă următoarele informaţii. Salvaţi pagina în fiş ierul cu numele Proiect. A⊂B⇔(∀a∈A⇒a∈B) 12. numărul〉 〈oraş ul.

1.1. Crearea unui document Word de mari dimensiuni 1. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul New pentru a deschide un nou document. Puteţi vedea cum va apărea textul dumneavoastră în pagină. (2) Selectaţi comanda Page Setup din meniul File.5 lines. Deschideţi aplicaţia Word ş i un nou document pentru a începe lucrul.doc în dosarul Exerciţii.Procesorul de documente Word Semnătura: 〈numele dvs. REZOLVARE: (1) Selectaţi comanda Paragraph din meniul Format. textul paragrafului să fie introdus începând de la distanţa de 0. (4) În rubrica de listare Special selectaţi First Line iar în caseta By stabiliţi distanţa la 1cm.4. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Page Setup. Left. 2.54cm). Selectaţi apoi butonul OK. (3) În caseta Left din zona Indentation. primul rând al paragrafului să înceapă de la distanţa de 1cm faţa de marginea din stânga a paginii.5cm faţă de marginea din stânga a paginii. Va fi afiş ată fereastra de dialog Paragraph. aceasta fiind unitatea de măsură implicită utilizată de procesorul Word.5cm. în casetele Before ş i After stabiliţi distanţa dintre paragrafe la 18 puncte. (2) În rubrica de listare Alignment.4. selectaţi Justified pentru ca textul să fie aliniat la ambele capete ale paginii. alegeţi din rubrica de listare Measurement Units. în zona de previzualizare. Pentru a schimba unitatea de măsură în centrimetri. Right. procedaţi astfel: Selectaţi Options în meniul Tools şi în pagina General a ferestrei de dialog Options. (5) Procedaţi asemănător cu rubricile Bottom. (6) În zona de listare Line Spacing selectaţi 1. Centimeters. de jos ş i din dreapta paginii să aibă dimensiunea de 2cm iar marginea din stânga paginii să fie de 2. (3) Selectaţi eticheta Margins. stabiliţi distanţa textului paragrafului faţă de marginea din stânga la 0. Formataţi paragraful textului dumneavoastră.5cm. astfel încât acesta să aibă următoarele caracteristici: textul să fie aliniat la ambele capete ale paginii. stabilind dimensiunile marginilor astfel: marginile de sus. distanţa între paragrafe stabiliţi-o la 18 puncte. (5) În zona Spacing. iar spaţierea dintre rânduri fixaţi-o la un rând ş i jumătate. Setările efectuate vor deveni active.〉 • Vizualizaţi documentul ş i apoi salvaţi-l în fiş ierul Imputernicire. (7) Selectaţi butonul OK. (4) În rubrica Top stabiliţi dimensiunea la 2cm cu ajutorul săgeţilor sau selectaţi textul din rubric ă ş i introduceţi 2 de la tastatură. Probleme rezolvate 1. Birotică 25 . Formataţi pagina documentului. ATENŢIE: S-ar putea ca dimensiunile s ă fie exprimate în inch (1inch=2.

Va fi afişată fereastra de dialog Font. 3. precum ş i o descriere a stilului respectiv. să creaţi un nou stil sau să modificaţi un stil ales din listă. cu ajutorul acestei ferestre de dialog. Selectaţi butonul Apply pentru a face activ stilul respectiv. 4. 26 Birotică . cu ajutorul butoanelor New şi Modify. (2) Puteţi alege stilul dorit în una din modalităţile: • Selectaţi Style din meniul Format. este utilizarea rubricii de selecţie Style din bara de instrumente de formatare. în variantele: Windows 95. (2) Din lista de selecţie Font selectaţi Times New Roman. Utilizaţi stilurile predefinite ale aplicaţiei Word. prin selectarea textului respectiv ş i utilizarea butoanelor din bara de instrumente de formatare. Selectaţi săgeata derulantă a rubricii şi selectaţi stilul dorit din lista care apare. stabiliţi fontul Time New Roman. • A doua metodă. Lista se va închide iar stilul ales va fi afişat în rubrica Style. Va apărea fereastra de dialog Style în care puteţi alege din lista de selecţie Styles stilul dorit. Utilizarea sistemului de operare WINDOWS ↵ Stilul Heading1 1. prin selectarea paragrafului respectiv sau poziţionarea cursorului de inserare în interiorul paragrafului ş i prin utlizarea butoanelor din bara de instrumente de formatare. mult mai simplă ş i mai rapidă. Windows 2000. Pentru formatarea caracterelor. După ce aţi ales stilul dorit. Fereastra de dialog Style v ă oferă posibilitatea vizualizării stilului ales. de exemplu Heading1. Setările efectuate vor deveni active. Windows 97. ↵ REZOLVARE: (1) Poziţionaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să introduceţi titlul. (4) Din lista de selecţie Size selectaţi 14. de asemenea. Puteţi. pentru a formata titlurile documentului.1. Lucrul cu Desktop-ul ↵ Stilul Heading2 Sistemul de operare Windows este produs de firma Microsoft. (3) Din lista de selecţie Style selectaţi Regular.Procesorul de documente Word OBSERVAŢIE: Puteţi oricând modifica oricare dintre aceste caracteristici pentru un paragraf. dimensiunea de 14 iar stilul Regular. OBSERVAŢIE: Puteţi oricând să modificaţi aceş ti parametri pentru un text. aş a cum v ă indică exemplul următor: 1. Stilul astfel ales va apărea în rubrica de selec ţie Style din bara de instrumente de formatare. REZOLVARE: (1) Selectaţi comanda Font din meniul Format. de exmplu Heading1. în zona de previzualizare. (5) Selectaţi butonul OK.

Top Of Page (Header) (3) În zona de editare Alignment alegeţi Right. textul pe care îl coţine nota de subsol respectiv ă. pentru titlurile documentului dumneavoastră şi introducerea întregului text al documentului. OBSERVAŢIE: Folosirea stilurilor prestabilite de aranjare a textului v ă ajută. Va apare fereastra de dialog Page Number Format în care puteţi seta opţiuni suplimentare. (5) Cursorul de inserare va fi plasat acolo unde trebuie s ă introduceţi textul notei respective. de sus a paginii. pentru ca numărul paginii să apară ş i pe prima pagină. (2) În zona de editare Position selectaţi opţiunea. (6) Dac ă plasaţi cursorul mouse-ului pe numărul notei de subsol din text. (3) Selectaţi butonul OK. Dacă Selectaţi butonul Options. generând în final cuprinsul documentului: titlurile şi numerele de pagină corespunzătoare. numerotarea notelor de subsol va începe de la 1 şi va continua până la sfârşitul documentului. 6. Screen Tips. poziţionaţi cursorul de inserare în poziţia în care doriţi să introduceţi paragraful ş i alegeţi stilul Body Text Indent. pentru a alinia numărul paginii în partea dreaptă a acesteia. Setările implicite sunt: notele de subsol vor fi plasate în partea de jos a paginii.Procesorul de documente Word (3) Pentru a introduce un paragraf. REZOLVARE: (1) Selectaţi Page Numbers din meniul Insert. va apărea într-o casetă de text. selectaţi pur ş i simplu numărul notei respective din text şi apăsaţi tasta Delete. poziţionarea numărului paginii s ă fie în partea dreaptă. (4) Procedaţi în acelaş i fel ş i pentru introducerea celorlalte stiluri. Introduceţi notele de subsol în documentul dumneavoastră. la crearea cuprinsului documentului dumneavoastră. (7) Pentru a înlătura o notă de subsol. Va fi afiş ată fereastra de dialog Footnote and Endnote. Birotică 27 . procedaţi astfel: (1) Plasaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să introduceţi nota de subsol. (4) Păstraţi bifată c ăsuţa de selecţie Show Number On First Page. REZOLVARE: Pentru a introduce o notă de subsol în documentul dumneavoastră. Word poate realiza o operaţie de căutare ş i identificare a titlurilor ş i a stilurilor folosite în scrierea lor. pentru a închide fereastra de dialog Footnote and Endnote ş i pentru a introduce nota de subsol. Vom vedea asta mai târziu. Numerotaţi paginile documentului astfel: numerotarea să înceapă pe prima pagină de la numărul 3. veţi vedea opţiunile pe care le puteţi alege. 5. de exemplu. (4) Selectaţi butonul OK. (8) Introduceţi în aceeaşi manieră toate notele de subsol din document. Bazându-se pe stilurile de titluri utilizate în document. (5) Selectaţi butonul Format. Va apare fereastra de dialog Page Numbers. pentru a închide fereastra de dialog Note Options. (2) Selectaţi meniul Insert şi alegeţi Footnote.

REZOLVARE: (1) Selectaţi opţiunea Header and Footer din meniul View. puteţi introduce un alt antet pentru prima pagină sau puteţi elimina antetul de pe prima pagină a documentului. între care va fi inserată expresia. el va apărea în rubrica Style din bara de instrumente de formatare. folosiţi butoanele de 28 Birotică . numele aplicaţiei dorite: Microsoft Equation 3. din pachetul Office. pentru a introduce numerotarea paginilor. (2) Selectaţi opţiunea Object din meniul Insert. (5) Va fi afiş ată bara de instrumente a aplicaţiei Equation şi un cadru în interiorul căruia puteţi introduce expresia. (4) Când consideraţi că antetul arată aş a cum vă doriţi. 7. Va fi afiş ată fereastra de dialog Object. pentru ca numerotarea paginilor să înceapă de la 3. 8. pentru a salva modificările din fereastra de dialog Page alăturată la 3.Procesorul de documente Word (6) Bifaţi butonul de opţiune Start At şi stabiliţi contorul din caseta (7) Selectaţi OK. Introduceţi textul antetului. care se activează ca orice aplicaţie ce furnizează obiecte non-Word într-un document Word. nu trebuie decât să selectaţi textul din antet şi să apăsaţi tasta Delete.0 (4) Bifaţi caseta de selec ţie Float over text şi selectaţi butonul OK. Introduceţi un antet de pagină în documentul dumneavoastră. lucru care vă permite să afiş aţi texte diferite pentru aceste pagini. Puteţi face acest lucru selectând butonul Page Setup din bara de instrumente pentru antete şi subsoluri şi bifând caseta de selec ţie Different Odd And Even în zona Headers And Footers după care selectaţi OK. alegeţi din lista de selec ţie Object type. Selectaţi butonul Close. (2) Stilul implicit utilizat pentru introducerea antetului este Header. (8) Selectaţi înc ă o dată pe OK. Pe ecran va apărea bara de instrumente pentru antete ş i subsoluri de pagină. Utilizaţi acest stil. Introduceţi în document expresia matematic ă: i =1 j =m = A p ⊕ Bq ∑ aip b q j 1 n REZOLVARE: Generatorul de expresii matematice este o aplicaţie. Dacă bifaţi ş i caseta de selec ţie Different First Page. în antet sau în subsol. OBSERVAŢIE: Puteţi crea anteturi ş i subsoluri care s ă alterneze pe paginile pare şi impare. (3) În pagina Create New. Pentru introducerea unei expresii matematice procedaţi astfel: (1) Poziţionaţi cursorul în document acolo unde doriţi s ă fie inserată expresia şi inseraţi două rânduri libere. Number Format. iar cursorul de inserare va fi plasat în panoul de editare a antetului. aflat pe bara de instrumente pentru antete şi subsoluri. (3) Pentru a elimina un antet.

10. Puteţi proceda la modificarea ei. Tehnica OLE permite conectarea prin date a două aplicaţii. în aşa fel încât. (2) Forma cursorului. descrieţi formatul care marchează acest nivel în rubrica de editare Number format. (6) După ce aţi introdus toată expresia. controlul este preluat. Va fi afişat cadrul care delimitează expresia. de fapt. REZOLVARE: Aplicaţia Word oferă o func ţie specilă pentru definirea caracterelor care marchează enunţuri imbricate şi gestionarea automată a contorizării enunţurilor imbricate. Va fi afişată bara cu butoane de comandă ale aplicaţiei şi cadrul în interiorul căruia poate fi editată expresia. Definiţi caracterele care marchează o secvenţă de enunţuri imbricate. tot prin tragere. specifică tehnicii OLE (Object Linking and Embeding). (1) Selectaţi Format→Bullets and Numbering la începutul enunţului de pe primul nivel de imbricare. (3) Pentru modificarea expresiei. rezolvaţi problema următoare. Veţi constata că expresia a fost inserată în document. care permite definirea caracterelor de imbricare de către utilizator. puteţi muta expresia. (4) Pentru a încheia editarea expresiei se punctează cu mouse-ul în afara cadrului de editare. se activează aplicaţia Equation. măriţi dimensiunea ei şi înlocuiţi semnul ⊕ cu semnul ⊗. la încheierea modific ării. (4) Pentru nivelul 1 selectat în lista Level. sub forma: (1). Modificarea obiectului se face sub controlul acestei aplicaţii. miş cat deasupra cadrului afişat. prin tragere cu mouse-ul • când cursorul are forma unei săgeţi duble. puteţi modifica poziţia laturilor cadrului. se activează. Poziţionaţi expresia introdusă în mijlocul rândului. (2) În fereastra Bullets and Numbering selectaţi pagina de definire a imbric ărilor pe mai multe nivele: Outline Numbered. În cazul operaţiei de încastrare. aplicaţia care a generat obiectul. (3) Alegeţi unul dintre cadrele din fereastră ş i selectaţi butonul Customize.Procesorul de documente Word comandă din bara de instrumente pentru a alege simboluri speciale şi diferite moduri de scriere a caracterelor. cum sunt cele din rezolvarea problemei 9. Pentru exemplificare. Birotică 29 . cu dublu clic deasupra expresiei. prin selectarea obiectului. de aplicaţia Word. REZOLVARE: (1) Poziţionaţi cursorul deasupra expresiei şi selectaţi expresia cu un clic. obiectul inserat în documentul Word păstrează legătura cu aplicaţia care l-a generat. 9. în cazul nostru: Word şi Equation. v ă indic ă operaţiile permise: • când cursorul are forma unui semn plus cu săgeţi la capete. în vederea modific ării lui. din nou. punctaţi cu mouse-ul în afara cadrului rezervat expresiei. (5) În rubrica Start at fixaţi valoarea de la care porneşte numărarea la 1. în documentul Word. OBSERVAŢIE: Prin introducerea expresiei generate cu aplicaţia Equation în interiorul documentului Word. s-a realizat operaţia de încastrare.

pentru a alege modelul prestabilit pentru cuprins. ş i butonul OK din fereastra Bullets and Numbering. selectaţi Page Numbers din meniul Insert iar în fereastra de dialog Page Numbers. utilizând alte opţiuni privind dimensiunea hârtiei. numerotarea paginilor. (4) Sec ţiunea introdusă va cuprinde şi ea antetul de pagină ş i numărul de pagină. marginile paginii. (3) În fereastra de dialog Break. (7) Selectaţi butonul OK din fereastra Customize. pentru ca secţiunea care conţine textul documentului propriu-zis să înceapă pe o pagină nouă. (8) În continuare. la fel ca întregul document. O subdiviziune vă permite să aranjaţi în pagină o porţiune a documentului dumneavoastră. (6) Programaţi numărul de nivele de afişare a cuprinsului în caseta Show Levels. (7) Selectaţi butonul OK. documentului REZOLVARE: (1) Apăsaţi tastele Ctrl+Home.Procesorul de documente Word (6) Selectaţi nivelul 2 în lista Level şi alegeţi simbolul Bullet • în rubrica Number style. bifaţi butonul de selecţie Next Page. Va fi afişată pe ecran fereastra de dialog Index And Tables. orice paragraf nou introdus va fi contorizat. la valoarea dorită. bold şi centrat. de exemplu Distinctive. Introduceţi o subdiviziune (sec ţiune) la începutul dumneavoastră. (2) Selectaţi opţiunea Break din meniul Insert.. antetul ş i subsolul paginii. pentru a v ă deplasa la începutul documentului. deci. pentru a reveni la începutul documentului. Trebuie s ă îl creaţi. (5) În lista de selecţie Formats. paginile acestuia nu vor fi numerotate. deselectaţi caseta de selecţie Show Number On First Page. Va fi afiş ată fereastra de dialog Break. Generaţi automat cuprinsul documentului. Va fi afiş ată fereastra de dialog cu acelaşi nume. 30 Birotică . Prin intermediul acestei opţiuni se indic ă ce şi câte stiluri de titluri se utilizează pentru cuprins. (3) Selectaţi meniul Insert ş i alegeţi opţiunea Index And Tables. automat. pentru a introduce pagina de cuprins. 11. în timp ce subdiviziunea ce conţine documentul propriu-zis va avea paginile numerotate. (4) Selectaţi eticheta Table Of Contents. Pentru a înlătura atât antetul cât şi numărul paginii din această secţiune. în mod automat. Prin crearea unei subdiviziuni pentru cuprins. Pentru a trece de pe nivelul al doilea pe primul nivel de imbricare.. selectaţi un format de afişare. REZOLVARE: (1) Selectaţi Ctrl+Home. în sec ţiunea Section Break. se folosesc tastele Shift+Tab. (2) Introduceţi de la tastatură titlul CUPRINS cu caractere de 16. Veţi vedea efectul alegerii făcute în zona de previzualizare. cuprinsul documentului. nici subsol. decât în restul documentului. 12. OBSERVAŢIE: Cuprinsul unui document nu trebuie s ă aibă nici antet. Va fi generat. pe primul nivel de imbricare. într-o altă subdiviziune (secţiune) a documentului. orientarea paginii. Pentru a trece la nivelul al doilea de imbricare se foloseşte tasta Tab.

astfel încât puteţi adăuga intrări secundare şi referinţe încrucişate la intrarea principală. (5) Selectaţi eticheta Index pentru a afiş a prima pagină a ferestrei de dialog. • Pentru crearea unei intrări secundare (subintrări) în index. REZOLVARE: (1) Selectaţi cuvântul sau expresia pe care vreţi să o marcaţi ca intrare de index. (7) Din rubrica de listare Formats selectaţi stilul indexului şi anume Classic. în care va fi afiş at cuvântul sau expresia selectate. Puteţi face acest lucru la fel ca în cazul tabelului de cuprins astfel: executaţi clic dreapta pe index ş i alegeţi Update Fields din meniul de context. Alegeţi modelul Indented. ATENŢIE: Dacă faceţi modific ări în document. trebuie să actualizaţi indexul. (4) Fereastra de dialog Mark Index Entry ră mâne deschisă până când o închideţi dumneavoastră. (4) Selectaţi Index And Tables din meniul Insert. (2) Scrieţi titlul INDEX. astfel încât indexul să fie scris pe pagină nouă. acesta fiind numărul de coloane utilizate de obicei pentru editarea indexului. Aplicaţia Word va repagina documentul şi va introduce indexul. OBSERVAŢIE: Birotică 31 . de exemplu Vezi ş i:). După ce aţi marcat intrările de index. REZOLVARE: (1) Selectaţi Ctrl+End pentru a vă plasa la sfârşitul documentului şi apoi selectaţi Ctrl+Enter pentru a insera o nouă pagină în document. după cuvântul See (pe care îl puteţi înlocui cu alt cuvânt. formatat cu stilul Heading1. (2) Apăsaţi tastele Alt+Shift+X sau selectaţi Insert→Index and Tables şi butonul de comandă Mark Entry. (3) Selectaţi butonul Mark pentru a marca instanţa curentă a cuvântului sau a expresiei respective sau selectaţi butonul Mark All ca să marcaţi toate apariţiile acesteia în document. selectaţi butonul de opţiune Cross-reference şi introduceţi numele intrării referite. (3) Plasaţi cursorul de inserare acolo de unde doriţi să înceapă introducerea indexului. pentru a deschide fereastra de dialog Mark Index Entry. (5) Repetaţi etapele 1-4 pentru restul intrărilor de index din document. verificaţi dacă intrarea principală corectă este afişată în rubrica Main Entry ş i introduceţi intrarea secundară în rubrica Subentry. inseraţi indexul în documentul dumneavoastră. • Pentru crearea unei referinţe la o altă intrare de index. Veţi obţine o imagine a acestui stil în zona de previzualizare. (9) Selectaţi OK pentru a insera indexul. (6) Selectaţi tipul de index pe care vreţi să îl creaţi: modelul Indented este mai uşor de citit iar modelul Run-In ocupă mai puţin spaţiu. Va fi afiş ată fereastra de dialog Index And Tables. Stabiliţi acest număr la 2. (8) Precizaţi numărul de coloane pe care vreţi să fie aranjat indexul în rubrica Columns. Marcaţi intrările de index pentru a crea automat tabelul de index al documentului dumneavoastră.Procesorul de documente Word 13. 14.

dimensiunea ş i tipul de afişare a caracterelor. 32 Birotică . Introduceţi un antet cu numele instituţiei unde activaţi dumneavoastră. (4) Introduceţi primul cuvânt al titlului şi selectaţi butonul OK. selectaţi butonul de închidere al barei de instrumente Drawing pentru a o înlătura de pe ecran. fixaţi dimensiunea caracterelor la 10 şi selectaţi butonul Bold pentru a scrie caracterele îngroş ate. Va fi afişată o fereastră de dialog în care sunt prezentate mai multe stiluri de scriere. stabiliţi grosimea liniei chenarului la ¾ puncte. Va fi afiş ată fereastra de dialog Borders And Shading. iar în rubrica de selecţie Apply to alegeţi text. (9) Selectaţi butonul OK. (10) Procedaţi în aceeaşi manieră ş i cu titlul facultăţii. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Drawing din bara de instrumente. Va fi afişată bara de instrumente Drawing. (3) Tastaţi din nou Ctrl+Home. (7) După ce aţi terminat. în care puteţi modifica fontul. Va fi afiş ată o nouă casetă de dialog Edit WordArt Text. Cuvântul va fi inserat în document. 16. (5) Selectaţi numele universităţii ş i selectaţi opţiunea Borders And Shading din meniul Format. 15. selectaţi un cuvânt şi deplasaţi-l în pagină cu ajutorul tastelor direc ţionale până când cuvântul ajunge în poziţia dorită. pentru a vă deplasa la începutul documentului. utilizând fontul Times New Roman cu dimensiunea de 10.Procesorul de documente Word Urmează o serie de probleme cu ajutorul cărora veţi crea pagina de titlu pentru documentul dumneavoastră. (8) Selectaţi eticheta Shading pentru a stabili umbra adăugată chenarului. în caseta Width. (2) Introduceţi o întrerupere de subdiviziune cu opţiunea Insert→Break→Next Page. (3) Selectaţi butonul OK. (6) În pagina Borders. selectaţi tipul de chenar (bordură) Shadow din zona Setting. Introduceţi titlul documentului utilizând efectele speciale oferite de programul Word pentru crearea de cuvinte artistice. În rubrica de listare Style alegeţi tipul de umbră 20%. Adăugaţi chenar ş i umbră titlurilor respective. (5) Procedaţi în acelaşi fel cu toate cuvintele titlului. după modelul: UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE TIINŢE ECONOMICE I ADMINISTRATIVE REZOLVARE: (1) Tastaţi Ctrl+Home pentru a v ă deplasa la începutul documentului. (2) În această bară. iar în rubrica de selecţie Apply to alegeţi text. (4) Din bara de instrumente alegeţi stilul Normal. (6) Pentru aranjarea cuvintelor în pagină. Veţi vedea efectele setărilor făcute în zona de previzualizare a ferestrei de dialog. Selectaţi stilul care vi se pare cel mai potrivit. Puteţi de asemenea să selectaţi meniul Insert şi să alegeţi Picture→WordArt. selectaţi butonul Insert WordArt. (7) În lista de editare Style alegeţi linia continuă.

Va apare o nouă fereastră de dialog. şi. imaginea poate fi mărită setând caseta de selecţie Magnify. OBSERVAŢIE1: Birotică 33 . în document. Selectaţi butonul Drawing de pe bara de instrumente standard pentru a afiş a bara de instrumente Drawing pe ecran. de exemplu: Academic. cu subiectul documentului. procedaţi astfel: (1) Selectaţi File→Properties ş i alegeţi pagina Summary. (4) Selectaţi imaginea dorită şi apoi butonul Insert. pentru titlul documentului. cu numele autorului. folosiţi butoanele Line. şi definiţi numele fişierului în care va fi salvat documentul. Imaginea va fi astfel inserată în documentul dumneavoastră. Stabiliţi în această casetă dimensiunea imaginii dumneavoastră. Rectangle sau Oval. bibliografia şi indexul. Subject. cuprinsul. (3) Pentru a alege numele documentului ş i dosarul în care va fi salvat documentul. folosind butoanele de pe bara de instrumente Drawing. în rubrica File name. (2) Completaţi rubricile de editare afiş ate: Title. (4) Faceţi alegerea potrivită pentru dosar. (5) Selectaţi butonul Save. (5) Pentru a mic şora dimensiunea imaginii. Salvaţi documentul creat într-un fiş ier cu denumirea Docmare. OBSERVAŢIE: Puteţi să creaţi în Word propriile dumneavoastră desene. De asemenea. în care sunt prezentate toate clipurile (imaginile) acestui grup. REZOLVARE: Pentru a insera informaţiile de identificare ale unui document. (3) În această fereastră selectaţi grupul de imagini dorit. (6) Puteţi stabili dimensiunea imaginii şi astfel: executaţi dublu clic pe imagine pentru a afişa fereastra de dialog Format Picture ş i Selectaţi eticheta Size. cu ajutorul mouse-ului. pe scurt. (2) Selectaţi opţiunea Picture din meniul Insert şi apoi Selectaţi ClipArt din submeniul care apare. Arrow. Înainte de inserare. de exemplu. corpul documentului. o selectaţi. Pentru a desena. Inseraţi o imagine sub titlul din documentul dumneavoastră. Va fi afiş ată fereastra de dialog Insert ClipArt. astfel încât documentul s ă aibă ataşate informaţii de identificare. OBSERVAŢIE1: Tocmai aţi creat un document de mari dimensiuni! Ordinea în care trebuie asamblat un astfel de document este: pagina de titlu. în rubrica de selec ţie Save In. Apoi.Procesorul de documente Word 17. până când imaginea ia dimensiunea dorită. 18. ca să modificaţi desenul dumneavoastră în diferite moduri. selectaţi File→Save As. puteţi să selectaţi butonul AutoShapes pentru a afişa un meniu care conţine mai multe opţiuni ce vă oferă posibilitatea să creaţi o varietate de forme mult mai complexe. s ă-i schimbaţi culoarea şi orientarea. trageţi de colţul din dreapta jos. etc. Author. puteţi să folosiţi butoanele care au mai rămas. REZOLVARE: (1) Plasaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să inseraţi imaginea.doc în dosarul Exerciţii.

un alt tip de document decât cel implicit. astfel. Teste de autoevaluare 1. 34 Birotică . Experimentaţi func ţionalităţile tuturor butoanelor din bara de instrumente WordArt care apare la inserarea unui astfel de cuvânt într-un document. Experimentaţi func ţionalităţile tuturor butoanelor din bara de instrumente pentru antete şi subsoluri. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Bullets and Numbering. (View→Toolbar→Drawing) 11. (View→Header And Footer) 5. OBSERVAŢIE3: Un document Microsoft Word poate fi transformat în formatul HTML ş i prin selectarea opţiunii File→Save As HTML. pot fi create fişiere în format HTML. (Format→Style) 4. în fereastra aplicaţiei Explorer. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Page Setup. să se vizualizeze pagina astfel realizată. De exemplu. afişat în centrul rândului de sfârşit de pagină. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Style.2. cu antetul de pagină conţinând titlul cărţii. utilizaţi pentru aceasta şi help-ul contextual. exportul unui document Word către altă aplicaţie. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Border And Shading. poate fi creat un fişier specific unei alte aplicaţii. (Format→Border And Shading) 6.4.Procesorul de documente Word Informaţiile de identificare sunt afişate în help-ul de context al fiş ierului în care este memorat documentul. (View→Toolbar→Picture) 9. (File→Page Setup) 2. (View→Toolbar→WordArt) 8. alegând acest format din lista derulantă. (Format→Paragraph) 3. Se realizează. activat prin executarea unui clic dreapta pe opţiunea despre care doriţi informaţii. 1. Redactaţi o pagină de manual. Experimentaţi func ţionalităţile tuturor butoanelor din bara de instrumente Picture care apare la inserarea unei imagini din Clip Gallery în documentul dumneavoastră. OBSERVAŢIE2: Alegând în rubrica de selec ţie Save as type. (Format→ Bullets and Numbering) 7. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Paragraph. Răspundeţi la următoarele întrebări: • Cum redimensionaţi o imagine? • Cum introduceţi o expresie matematică într-un document? • Care este comanda pentru crearea cuprinsului unui document? • Cum determină automat programul Word conţinutul cuprinsului? • Ce operaţiune trebuie s ă efectuaţi pentru ca programul Word să poată crea indexul pentru documentul dumneavoastră? • Care este comanda pentru crearea indexului unui document? • Pentru ce sunt utilizate stilurile? • Care este ordinea în care trebuie asamblate părţile componente ale unui document de mari dimensiuni? 12. Experimentaţi func ţionalităţile tuturor butoanelor din bara de instrumente pentru desenare Drawing. cu o notă de subsol şi cu numărul paginii 120.

În modurilor de afiş are Outline şi Normal. aflate la distanţa de 1cm una faţă de cealaltă. Va fi afiş ată fereastra de dialog Columns. pe 3 coloane. Birotică 35 . începând de la pagina a doua. poziţionând numerele paginii jos. (4) În caseta Spacing din zona Width And Spacing. selectaţi opţiunea Selected Text pentru ca setările făcute s ă fie aplicate doar textului selectat. asigurându-vă că textul conţine 2 titluri. (2) Selectaţi butonul Left din zona Presets. de dimensiuni egale. Scrieţi un referat cu un conţinut de 3 pagini. REZOLVARE: (1) Selectaţi textul de după al doilea titlu şi selectaţi opţiunea Columns din meniul Format. Includeţi. coloana din stânga este mai îngustă decât cea din dreapta. dac ă aceasta nu este bifată deja. care să vă permită aranjarea rapidă în pagină a raportului. folosind informaţiile din notele de subsol. cuprinsul şi pagina de titlu. Creaţi bibliografia referatului. cea din stânga. sau opţiunile meniului View. s ă fie mai mic ă iar între coloane afiş aţi o linie de demarcaţie. Numerotaţi paginile documentului. sau introduceţi numărul 3 în caseta Number Of Columns. de asemenea.5. 14. în care aveţi memorat un text. (3) Pentru a crea coloane de dimensiuni egale aveţi grijă s ă bifaţi caseta de selec ţie Equal Column Width. sau deschideţi un document nou şi introduceţi un text. în partea de jos a paginii. Lucrul cu coloane şi tabele 1. în partea stângă a barei de derulare orizontală.1. ATENŢIE: Textul este afişat pe coloane numai în modurile de afişare Layout ş i Print Preview. Aceste opţiuni sunt dependente una de cealaltă. folosiţi butoanele aflate jos. Pentru a schimba modul de afiş are al unui document. Probleme rezolvate 1. să se vizualizeze rezultatul. 1. pe două coloane. (2) Alegeţi numărul de coloane pe care vreţi s ă le creaţi. împărţirea textului pe coloane nu este evidentă. Aranjaţi textul dintre primul titlu şi al doilea. (5) În rubrica de editare Apply To. 2. (6) Selectaţi butonul OK ca să închideţi fereastra de dialog Columns. Aranjaţi textul de după al doilea titlu. utilizând spaţierea la 2 rânduri. Cu această setare. Va fi afiş ată pe ecran fereastra de dialog Columns. Deschideţi un document Word. 3.5. pentru a crea 3 coloane. poziţionat în dreapta rândului. stabiliţi distanţa între coloane la 1cm. astfel: prima coloană. dintre butoanele prestabilite Presets.Procesorul de documente Word 13. selectând butonul Three. În zona de previzualizare veţi vedea efectele tuturor setărilor făcute. REZOLVARE: (1) Selectaţi textul dintre cele două titluri şi selectaţi opţiunea Columns din meniul Format. în partea dreaptă. antetele de pagină şi notele de subsol. Redactaţi o pagină de bibliografie cu titlurile de carte precedate de o pictogramă în formă de carte ş i cu numărul paginii 200. Creaţi stilurile corespunzătoare de aranjare a textului.

Procesorul de documente Word (3) Bifaţi caseta de validare Line Between pentru a afişa o linie de (4) Selectaţi butonul OK ca s ă închideţi fereastra de dialog Columns ş i să (5) Veţi vedea că textul nu apare afişat pe două coloane aşa cum v ă demarcaţie între cele două coloane. REZOLVARE: (1) Plasaţi cursorul de inserare acolo unde doriţi să includeţi tabelul. (2) În continuare. textul scris pe o coloană va fi separat printr-o întrerupere de pagină de textul scris pe două coloane. selectaţi textul respectiv. numărul de coloane 36 Birotică . 5. pentru separarea textului aranjat pe un număr diferit de coloane. Dacă tot documentul este scris pe acelaş i număr de coloane. Modificaţi numărul de coloane dintr-o secţiune. cât ş i text scris pe două coloane. până când acoperiţi numărul de coloane în care vreţi să împărţiţi textul. Word nu foloseşte întreruperi de secţiune. după care eliberaţi butonul mouse-ului. când aţi încercat să definiţi un alt număr de coloane pentru textul din acelaş i document. în fereastra de dialog Insert Table. de restul documentului. Pentru aceasta. (3) Puteţi. până când selectaţi un tabel cu 4 coloane şi 6 rânduri. dar dacă textul conţine atât text scris pe o coloană. selectaţi butonul Show/Hide. OBSERVAŢIE: Aplicaţia Word foloseşte sec ţiunile. apoi precizând. (6) Plasaţi cursorul de inserare la sfârşitul textului pe care vreţi s ă-l scrieţi pe două coloane ş i Selectaţi opţiunea Break din meniul Insert. în dosarul Exercitii. Deschideţi un nou document în care inseraţi un tabel format din 4 coloane ş i 6 rânduri (linii). Dezavantajul acestei metode este că nu puteţi crea tabele de mari dimensiuni. 4. (2) Selectaţi Format→Columns ş i modificaţi coloanele aş a cum aţi făcut la problemele precedente. folosind butonul Insert Table din bara de instrumente standard astfel: selectaţi acest buton şi trageţi cursorul către dreapta peste grila care apare. trebuie să închideţi sec ţiunea (subdiviziunea) pe care programul Word a introdus-o. vor fi utilizate setările implicite pentru formatarea coloanelor. s ă selectaţi butonul Columns din bara de instrumente standard şi să trageţi cursorul către dreapta. (7) Pentru a vizualiza întreruperile de secţiuni. creaţi coloanele stabilite. REZOLVARE: (1) Plasaţi cursorul de inserare în secţiunea respectivă sau. dacă doriţi să modificaţi numărul de coloane pentru o anumită porţiune de text. Salvaţi documentul astfel creat în fişierul Coloane.doc. aş teptaţi. procedaţi în una din următoarele modalităţi: • Inseraţi rapid tabelul. peste grila care apare. de asemenea. 6. pentru ca noua sec ţiune să înceapă chiar de la poziţia cursorului de inserare. • Puteţi să inseraţi tabelul şi selectând comanda Insert→Table. În acest caz. În fereastra de dialog Break bifaţi butonul de opţiune Continuous din zona Section Break Types.

introduceţi titlul acesteia. deci începând de la al doilea rând.Procesorul de documente Word dorit. în caseta Number Of Rows şi lăţimea unei coloane în caseta Column Width. media. aliniaţi-le la stânga ş i centrat faţă de marginile de sus ş i de jos ale celulei. Noua coloană va fi inserată în stânga coloanei selectate. pentru a copia coloana selectată în memoria temporară Clipboard. Introduceţi. Selectaţi coloana aleasă: • punctând deasupra coloanei. (8) În prima celulă a coloanei nou inserate. (4) Selectaţi butonul Copy. cu excepţia titlurilor coloanelor. nota2. Titlurile coloanelor cetraţi-le atât pe orizontală cât ş i pe verticală. 8. de aceea veţi face în continuare modificări. pentru a înlătura această coloană din tabel. Intitulaţi această coloană. aţi fi realizat mutarea ultimei coloane în penultima. poziţionaţi cursorul în ultima coloană a tabelului. Folosiţi zona de listare Formats şi zona de previzualizare pentru a alege formatul care se potriveşte cel mai bine cu tabelul pe care vreţi să îl creaţi. Poziţionaţi cursorul de inserare în interiorul celulei în care doriţi să introduceţi textul şi apoi introduceţi textul ca în orice document Word. Adăugaţi tabelului o coloană în care veţi calcula media celor două note: nota1 şi nota2 pentru fiecare student. Selectaţi Table→Delete Columns. 7. (5) Plasaţi din nou cursorul în coloana pe care tocmai aţi copiat-o şi selectaţi butonul Paste din bara de instrumente. nota1. Birotică 37 . (3) Selectaţi ultima coloană a tabelului. REZOLVARE: (1) Selectaţi cele două coloane ale tabelului. REZOLVARE: Introducerea textului în tabel se face foarte simplu. Aliniaţi textul celulelor din coloanele nume şi prenume la dreapta şi centrat faţă de marginile de sus şi de jos ale celulei iar cifrele din coloanele nota1 şi nota2. va trebui s ă fie ultima din tabel. Pentru a trece la celula următoare. Acum tabelul arată aşa cum vă doreaţi. din bara de instrumente. pentru ultima coloană. nota2 ş i completaţi restul tabelului cu înregistrări. atunci când cursorul mouse-ului are aspectul unei săgeţi îngroş ate • selectând Table→Select Column (2) Selectaţi Table→Inset Column. titlurile coloanelor astfel: nume. REZOLVARE: (1) Poziţionaţi cursorul de inserare în coloana în stânga c ăreia doriţi să inseraţi noua coloană. media. în caseta Number Of Columns. Coloana media. în prima linie a tabelului. • Puteţi crea şi formata automat tabelul astfel: selectaţi butonul AutoFormat din fereastra de dialog Insert Table. În cazul dumneavoastră. (6) Selectaţi din nou ultima coloană a tabelului. prenume. (7) Era mai uşor dac ă. nota2. Coloana copiată în memoria Clipboard va fi introdusă în tabelul dumneavoastră. în loc de copiere ş i ş tergere conţinut. nume şi prenume. respectiv. selectaţi-o cu mouse-ul sau apăsaţi una din tastele: Tab sau s ăgeata corespunzătoare. 9. numărul de linii dorit.

Row ş i Cell ale ferestrei de dialog Table Properties. REZOLVARE: Acest lucru se poate face foarte uş or plasând cursorul de inserare în interiorul tabelului ş i selectând Table→AutoFit→AutoFit To Contents. în paginile Column. şi selectaţi Table→Merge Cells. folosiţi butoanele de aliniere a textului din bara de instrumente de formatare a textului (Align Right. student. 10. alegeţi opţiunea Alignment ş i selectaţi opţiunea Center Verticaly. pentru a introduce deasupra lor o celulă care s ă le unească pe amândouă şi în care să introduceţi titlul. Va fi afişată pe ecran fereastra de dialog Split Cells. Calculaţi media notelor pentru fiecare student în coloana media. Titlul copiat în Clipboard va fi inserat în această celulă. nume. Faceţi setările necesare pentru ca programul Word s ă stabilească automat dimensiunea celulelor în func ţie de conţinutul acestora. Încercaţi ş i celelalte opţiuni ale comenzii AutoFit ş i observaţi efectele. înălţimea rândurilor precum şi dimensiunea celulelor. ş i selectaţi butonul Cut din bara de instrumente. inclusiv coloana nou introdusă. (9) Introduceţi în această celulă titlul student. pentru ca cele două celule să nu fie unite. (4) Selectaţi butonul OK. pentru alinierea pe orizontală. (8) Selectaţi cele două celule aflate deasupra celulelor nume şi prenume. (2) Stabiliţi contorul din caseta Number Of Columns la 2 iar pe cel din caseta Number Of Rows la 2. (7) Procedaţi similar ş i pentru coloana prenume. (6) Poziţionaţi cursorul de inserare în cea de a doua celulă a primei coloane şi selectaţi butonul Paste din bara de instrumente. în ambele cazuri. 12. (3) Anulaţi marcajul din caseta de selecţie Merge Cells Before Split. Selectaţi coloanele care conţin cifre. Aveţi grijă ca şi acest titlu să fie aliniat ca celelalte titluri. dar urmaţii paş ii prezentaţi în continuare şi veţi observa efectele: (1) Selectaţi celulele nume ş i prenume ş i selectaţi Table→Split Cells. Titlul va fi copiat în memoria Clipboard ş i şters din celulă. 11. Executaţi clic dreapta pe rândul selectat. pentru ca celulele respective să fie împăţite în două rânduri. Selectaţi primul rând al tabelului.Procesorul de documente Word (2) Executaţi (3) (4) (5) (6) clic dreapta pe coloanele selectate. alegeţi Alignment şi selectaţi butonul Align Center. în cazul nostru). Executaţi acelaşi set de operaţii ca la punctul 2. cu deosebirea că veţi alege butonul Align Left pentru alinierea pe orizontală. REZOLVARE: 38 Birotică . media. (5) Selectaţi titlul primei coloane. Puteţi dimensiona manual lăţimea coloanelor. Veţi vedea că cele două celule au fost împărţite pe două rânduri. Împărţiţi în două celulele nume ş i prenume. REZOLVARE: Poate enunţul problemei nu este prea clar. Linia de separare a celor două celule va fi înlăturată ş i celulele vor fi unite într-una singură.

Dacă tabelul dumneavoastră conţine o formulă care se referă la anumite celule. REZOLVARE: (1) Selectaţi conţinutul tabelului (fără capul de tabel). lăsând doar semnul egal. (5) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog şi a adăuga chenarul şi umbra capului de tabel. Va fi afişată pe ecran fereastra de (3) (4) (5) (6) (7) (8) dialog Formula. între parantezele funcţiei introduceţi Left sau identificatorii celor două celule. 14. stabiliţi grosimea liniilor la 1 punct ş i alegeţi tipul de umbră 5%. Sortaţi datele tabelului. trebuie să deschideţi fereastra de dialog Formula şi să modificaţi manual identificatorii de celule. Faceţi acest lucru deoarece capul de tabel conţine o celulă Merge Cell iar Programul Word nu poate s ă sorteze tabele care conţin astfel de celule. selectaţi butonul All din zona Setting pentru ca setările s ă se aplice tuturor liniilor din zona selectată. Va fi afiş ată fereastra de dialog Borders And Shading. selectaţi câmpul cu formula de calcul şi apăsaţi tasta F9. ATENŢIE: După ce aţi adăugat o formulă într-un tabel Word. Păstraţi-o. funcţia va calcula media numerelor din stânga celulei în care se află cursorul de inserare. pentru a stabili ordinea sortării pentru primul criteriu de sortare. în ordinea descrescătoare a mediilor. Repetaţi pasul 7 până când calculaţi toate mediile. Aceasta este funcţia care calculează media. Adăugaţi chenare şi umbre tabelului dumneavoastră. dacă schimbaţi datele din celule sau dacă adăugaţi sau ştergeţi un rând. Astfel. calculele vor trebui s ă fie actualizate. Selectaţi Column5 după care Selectaţi butonul Descending. (2) Selectaţi comanda Table→Formula. Ca parametru. (6) Selectaţi acum conţinutul tabelului şi procedând ca mai sus. Pentru aceasta. ordinea alfabetic ă a numelui. Birotică 39 . (2) În pagina Borders. Selectaţi Column1. În aceasta sunt incluse formule matematice. tergeţi textul din zona de editare.Procesorul de documente Word (1) Poziţionaţi cursorul de inserare în prima celulă a coloanei media. selectaţi Average. (4) Selectaţi eticheta Shading ş i selectaţi în rubrica Style tipul de umbră 10%. (3) În caseta Width stabiliţi grosimea liniilor la 1½ puncte. astfel: C3:D3. stabiliţi drept criteriu de sortare. Selectaţi butonul OK. (2) Selectaţi comanda Sort din meniul Table. 13. Din rubrica de selecţie Paste Function. pentru a actualiza calculele. REZOLVARE: (1) Selectaţi capul de tabel şi selectaţi comanda Borders And Shading din meniul Format. plasaţi cursorul de inserare în celulă ş i Selectaţi comada Edit→Repeat Formula sau tastaţi Ctrl+Y. (4) În rubrica de editare Then By. iar pentru studenţii cu aceeaşi medie. Ordinea implicită a sortării este Ascending. Pentru a calcula media ş i în celelalte celule. (3) În rubrica de editare Sort By. Va fi afiş ată fereastra de dialog Sort.

Dacă din greşeală aţi executat un clic în afara diagramei. 15. pentru a reprezenta grafic datele din tabelul dumneavoastră: (1) Selectaţi din tabel toate rândurile de la rândul trei până la rândul 6. 40 Birotică . (3) Selectaţi eticheta Titles. nota2 respectiv media. 16. (6) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog şi a sorta tabelul. 4th Qtr introduceţi nota1. (9) Selectaţi OK. prima înregistrare a tabelului dumneavoastră va fi considerată cap de tabel şi nu va fi luată în considerare la sortarea înregistrărilor. Selectaţi pur ş i simplu celula respectivă şi introduceţi noul text. astfel încât acesta să încapă pe o singură linie. (6) În locul titlurilor de coloană 2th Qtr. Programul încarc ă aplicaţia Graph care va afişa pe ecran o diagramă într-un format predefinit. Se va deschide fereastra de dialog Object. pentru a înlocui diagrama de tip 3-D cu o diagramă de tip 2-D.Procesorul de documente Word (5) Aveţi grijă s ă fie bifată caseta de validare No Header Row pentru că altfel. executaţi clic dreapta pe ea şi alegeţi Delete din meniul care apare. REZOLVARE: Urmaţi paş ii prezentaţi în continuare. Reprezentaţi datele din tabel sub formă de diagramă. colară Anuală şi REZOLVARE: (1) Selectaţi diagrama. Selectaţi OK. (4) Selectaţi foaia de calcul cu sursa de date pentru diagrama respectivă şi butonul Paste din bara de instrumente. apăsaţi Enter şi scrieţi 2001-2002. deci mai puţin rândul care conţine titlurile şi Selectaţi butonul Copy din bara de instrumente. Selectaţi Chart Type din meniul Chart şi. Datele tabelului dumneavoastră vor fi introduse în această foaie de calcul ş i totdodată vor fi reprezentate în diagrama alăturată. selectaţi primul tip de diagramă de tip Column. coloana prenume nu va mai fi reprezentată în diagramă. Astfel. Va fi afiş ată fereastra de dialog Chart Option. Puteţi lucra cu diagrama numai dacă este selectată. în fereastra de dialog care se deschide. Adăugaţi un titlu diagramei dumneavoastră: Situaţia subtitlul 2001-2002. (3) Din zona de listare Object Type. executaţi dublu clic pe ea pentru a o selecta din nou şi pentru a reactiva programul Graph. (4) Dac ă titlul nu încape pe o singură linie. (2) Selectaţi opţiunea Chart Option din meniul Chart. (8) Pentru a schimba tipul diagramei. selectaţi opţiunea Microsoft Graph 2000 Chart şi selectaţi butonul OK. Încadraţi diagrama într-un chenar. În continuare veţi mai face câteva modific ări pentru ca diagrama să arate cât mai bine. (5) Selectaţi coloana de prenume în foaia de calcul. selectaţi caseta de editare Chart Title şi introduceţi textul titlului. (5) Vă poziţionaţi cu prompterul la sfârş itul titlului. (7) Selectaţi butonul Close al foii de calcul. (2) Din meniul Insert alegeţi opţiunea Object. selectaţi-l ş i micşoraţi dimensiunea fontului. 3th Qtr.

41 Birotică . (9) Selectaţi butonul Box în zona Settings. OBSERVAŢIE: Este posibilă ş i operaţia inversă. număr bucăţi. denumire articol. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Table Formula. 2. Va apărea fereastra de dialog Convert Table To Text. (3) Dac ă vreţi. (7) Pentru a alinia diagrama la tabelul de mai sus.. indicaţi numărul de coloane ş i modul în care este separată informaţia. REZOLVARE: (1) Selectaţi tabelul cu comanda Table→Select Table sau ţineţi apăsată tasta Alt ş i executaţi dublu clic pe tabel. care să includă date despre: nr. adăugaţi o coloană valoare în care calculaţi valoarea vânzărilor şi adăugaţi un rând de total în care calculaţi valoarea totală a vânzărilor. Executaţi clic o singură dată pe diagramă şi trageţi cursorul de inserare în faţa primului marcaj de paragraf dispus sub diagramă. (4) Selectaţi OK. anulaţi transformarea. 6. (8) Pentru a adăuga un chenar diagramei. selectaţi butonul Undo din bara de instrumente. din grupul Separate Text With. Prezentaţi toate modurile în care puteţi redimensiona o coloană respectiv o linie într-un tabel. pe verticală. de transformare a unui text în tabel.5.crt. iar din rubrica Width alegeţi dimensiunea 2½ pt. selectaţi linia simplă dintre opţiunile Style. 17. având diagrama selectată. (5) Pentru a anula acţiunea de transformare a tabelului în text. 3. Experimentaţi funcţionalităţile tuturor opţiunilor din fereastra de dialog Chart Options. selectaţi textul respectiv ş i butonul Insert Table de pe bara de instrumente. Pentru a transforma într-un tabel un text obişnuit.crt. o linie într-un tabel. (2) Selectaţi Table→Convert Table To Text. trageţi de marcajul triunghiular superior din extremitatea stângă a riglei orizontale. Să se scrie.2. Generaţi un tabel cu patru linii. selectaţi-o ş i selectaţi opţiunea Borders And Shading din meniul Format. s ă fie afişat de jos în sus. o coloană într-un tabel. data vânzării. separat de tabulatoare. textul nr. selectaţi textul şi alegeţi din meniul Table opţiunea Convert Text To Table. 5. catalogul grupei şi s ă se înlocuiască toate apariţiile numelui Mihai cu numele Ion şi toate apariţiile iniţiale ale numelui Ion cu numele Mihai. preţ de vânzare.Procesorul de documente Word (6) Pentru a muta diagrama. Prezentaţi toate modurile în care puteţi selecta un tabel în întregime. Teste de autoevaluare 1. Dacă textul este separat de alte caractere decât tabulatoarele. ş i apoi Selectaţi OK. Transformaţi tabelul tocmai creat în text. poziţionaţi conţinutul tabelului în centrul coloanelor. 4. Eliberaţi butonul mouse-ului şi diagrama se va muta în noua poziţie. Selectaţi butonul OK. schimbaţi opţiunea de separare a textului celulelor. într-un tabel. 1. derulaţi conţinutul ferestrei până c ănd vedeţi marcajele de paragrafe goale de sub diagramă.

care s ă includă date despre vânzările unui articol: număr curent. subtitlu şi un fundal pentru diagrama respectivă. Creaţi documentul principal. adăugaţi un titlu pentru diagramă. Procedeul de generare a fluxului de scrisori se bazează pe fuziunea documentului principal cu sursa de date. 1. Reprezentaţi grafic. stabiliţi ş i afişaţi numărul maxim şi numărul minim de buc ăţi vândute. într-un mod cât mai sugestiv. Introduceţi într-un document Word o pagină de text. poziţionaţi diagrama în dreapta tabelului. şi alt model de scrisoare. Similar. (4) Selectaţi butonul Create al opţiunii Main Document. iar distanţa între coloane de 1. după data vânzării şi după numărul de buc ăţi vândute. datele din tabelul creat la problema precedentă. restul textului aranjaţi-l din nou pe două coloane. se pot crea şi plicurile cu adrese pentru aceste scrisori. Selectaţi eticheta Letters & Faxes ş i apoi executaţi dublu clic pe pictograma şablonului Elegant Letter. bineînţeles.1. noi am optat însă pentru acesta. aranjaţi o parte din acest text pe două coloane egale ca dimensiune ş i despărţite de o linie. Se va deschide fereastra de dialog Mail Merge Helper. de data aceasta. Puteţi alege. valoarea minimă s ă fie scris ă pe un fundal de culoare roşie iar valoarea maximă s ă fie scrisă pe un fundal de culoare albastră. vizualizaţi tabelul şi diagrama asociată. REZOLVARE: (1) Din meniul File alegeţi opţiunea New.doc ş i salvaţi-l în dosarul Exerciţii. care conţine date variabile ce sunt preluate automat dintr-o sursă de date. Compunerea mesajelor poştale 1. o altă parte de text pe trei coloane astfel încât coloanele din margine să aibă aceeaş i dimensiune iar coloana din mijloc să fie mai mare. încadraţi diagrama într-un chenar şi stabiliţi un titlu. de dimensiuni diferite.Procesorul de documente Word 7. Reprezentaţi grafic valoarea vânzărilor pentru fiecare articol din tabelul precedent. (3) Selectaţi opţiunea Mail Merge din meniul Tools. de asemena. 10. afişaţi capul de tabel cu un chenar dublu. Generaţi un tabel cu trei linii.6.5cm. încadraţi capul tabelului într-un chenar dublu. 42 Birotică . pornind de la un document principal (formularul de scrisoare). preţ de vânzare. adăugaţi câte un titlu şi pentru axa X şi axa Y a diagramei. număr bucăţi.6. 8. încadraţi-le şi coloraţi fundalul în culoarea galbenă. veţi folosi func ţia aplicaţiei Word de generare a unui flux de scrisori. pe care. încadraţi acest titlu într-un chenar şi coloraţi în galben fundalul chenarului astfel creat.Probleme rezolvate În acest capitol. pentru a crea documentul principal. 1. poziţionaţi diagrama la o distanţă de trei paragrafe faţă de tabel. formularul de scrisoare. 9. (2) Selectaţi butonul Save ş i în fereastra de dialog Save As atribuiţi acestui fiş ier numele Corespondenta. ordonaţi datele din tabel în ordine crescătoare. data vânzării.

Bineînţeles. pentru a stabili care sunt informaţiile care vor apărea şi în sursa de date. (7) Atribuiţi sursei numele Datecoresp. drept document principal. Puteţi chiar să vi le notaţi.doc. (8) În fereastra de dialog care apare. (5) Puteţi. ş tergeţi numele câmpului înscris acum în rubrica de editare Field Name şi introduceţi. selectaţi butonul OK. (10) După ce aţi introdus cele trei înregistrări. puteţi folosi ca sursă de Birotică 43 . (6) Selectaţi butonul OK. După ce aţi completat toate câmpurile unei înregistrări. selectaţi butonul Edit Data Source pentru a deschide fereastra de dialog Data Form prin intermediul căreia puteţi începe să introduceţi înregistrările în sursa de date. care v ă cere s ă daţi un nume sursei de date. să redenumiţi câmpurile astfel: înlăturaţi din listă câmpul FirstName. selectaţi butonul Add New sau apăsaţi tasta Enter pentru a trece la o nouă înregistrare. Va fi afiş ată o listă de opţiuni. Word va închide fereastra de dialog şi revine în documentul principal. Veţi apăsa tasta Tab sau Enter pentru a vă deplasa de la un câmp la altul. Creaţi acum sursa de date pe care o veţi folosi pentru a compune corespondenţa. (3) Selectaţi opţiunea Create Data Source pentru a deschide fereastra de dialog Create Data Source. selectaţi în fereastra de dialog Mail Merge Helper din lista Get Data. HomePhone şi WorkPhone astfel: selectaţi câmpul respectiv şi apoi selectaţi butonul Remove Field Name pentru a-l şterge. Selectaţi butonul Move de mai multe ori. documentul pe care doriţi să-l folosiţi ca sursă de date trebuie să fie organizat sub formă tabelară sau informaţiile s ă fie separate prin tabulatoare sau virgule. apoi selectaţi butonul Save. 2. opţiunea Form Letters pentru ca (6) În fereastra de dialog care se deschide. Se va deschide fereastra de dialog Mail Merge Helper. Înlăturaţi din această listă următoarele câmpuri: Title. până când câmpul Prenume ajunge primul în listă. Selectaţi butonul Add Field Name pentru a adăuga la listă câmpul Prenume. (2) Selectaţi. de asemenea. (9) Introduceţi în acest formular trei înregistrări. dac ă doriţi. selectând butonul de închidere. butonul Get Data. Va fi afişată fereastra de dialog Save As.doc. de exemplu. OBSERVAŢIE: Dacă vreţi s ă folosiţi un document Word ca pe o sursă de date pentru formularul de scrisori. (7) Închideţi deocamdată fereastra de dialog Mail Merge Helper. selectaţi butonul Active documentul dumneavoastră să fie o scrisoare. opţiunea Open Data Source ş i apoi selectaţi fiş ierul pe care doriţi să-l folosiţi. Studiaţi cu atenţie câmpurile din formularul scrisorii. de această dată.Procesorul de documente Word (5) Selectaţi din lista care se deschide. sunt afişate câteva nume de câmpuri care sunt mai des folosite în formularele de scrisori. Prenume. în care veţi stabili ce câmpuri va conţine sursa de date. (4) În zona de listare Field Name In Header Row. De asemenea. ş i salvaţi-o în dosarul Exerciţii. dac ă este nevoie. REZOLVARE: (1) Selectaţi din nou opţiunea Mail Merge din meniul Tools. Adress2. Window pentru a folosi documentul Corespondenta. Puteţi proceda în mod asemănător ş i cu celelate câmpuri.

Puteţi include aici. REZOLVARE: (1) Executaţi clic în zona care vă cere să introduceţi un nume pentru compania la care ipotetic aţi lucra. Microsoft FoxPro. (2) Selectaţi câmpul de introducere a adresei. 3. sigla companiei dumneavoastră. Address1. (4) Selectaţi butonul Insert Merge Field. aflat pe bara de instrumente pentru compunerea mesajelor poştale. (7) În formula de început. în toate documentele obţinute în urma compunerii. (3) Selectaţi butonul Insert Merge Field. (8) Având cursorul mouse-ului plasat imediat după cuvântul Dear. Inseraţi în documentul principal numele de câmpuri din sursa de date. selectaţi. tastaţi o virgulă şi apoi apăsaţi tasta Enter. (9) Selectaţi butonul Inset Merge Field. Word va aplica formatarea precizată în documentul principal. (5) Similar.Procesorul de documente Word date un fiş ier de date dintr-o altă aplicaţie: Microsoft Access.(Enter) Prin prezenta invităm ş i firma dumneavoastră să participe la această manifestare. pentru fiecare înregistrare din sursa de date. dacă l-aţi modificat) ş i apăsaţi bara de spaţiu. specificând astfel locurile din document unde doriţi să apară informaţiile respective. Company. Introduceţi textul scrisorii ş i toate celelate informaţii “fixe”. alegeţi LastName. City ş i Country. OBSERVAŢIE: Puteţi să formataţi câmpurile de compunere în acelaşi mod în care formataţi orice text: selectaţi câmpul şi folosiţ i butoanele de pe bara de formatare sau opţiunile de formatare din fereastra de dialog Font. apoi selectaţi LastName ş i apăsaţi tasta Enter. aflat pe bara de instrumente de compunere a mesajelor poştale. 4. foarte uşor. Nu trebuie decât s ă selectaţi opţiunea File din meniul Insert şi să alegeţi fişierul în care aveţi memorată o siglă pentru compania dumneavoastră. REZOLVARE: (1) Plasaţi cursorul de inserare imediat după dată şi apăsaţi tasta Enter de trei ori. câmpurile: JobTitle. Puteţi de asemenea modifica stilurile de paragrafe sau caractere predefinite. selectaţi butonul Inset Merge Field şi alegeţi FirstName. după care apăsaţi bara de spaţiu. (6) Selectaţi butonul Insert Merge Field. pentru a stabili o distanţă de trei paragrafe între dată şi blocul de adrese.” 44 Birotică . Microsoft Excel. apoi selectaţi FirstName (Penume. apoi selectaţi PostalCode şi apăsaţi tasta Enter de trei ori pentru a stabili o distanţă de trei paragrafe între adresă ş i formula de început. Când veţi combina documentul principal cu sursa de date. (2) Introduceţi următorul text în corpul scrisorii dumneavoastră: “Suntem deosebit de bucuroş i să vă anunţăm c ă în perioada 25 Septembrie-25 Octombrie va avea loc la sediul companiei noastre o expoziţie cu licitaţie a celor mai noi sortimente create pentru produsele noastre. pe rând. executaţi clic după cuvântul Dear ş i apoi ţineţi apăsată tasta Delete până când ştergeţi celelalte cuvinte din formula de început. pe care îl deschideţi asemănător cu un document Word.

Includeţi în scrisoare un paragraf pe care aplicaţia s ă-l tipărească numai dacă este îndeplinită o anumită condiţie. ne bucurăm să v ă anunţăm că veţi beneficia de discountul de 5%”. (4) Introduceţi numele şi funcţia dumneavoastră în zonele care v ă cer acest lucru. (5) Introduceţi informaţiile din partea de jos a paginii. adăugaţi chiar culori astfel încât scrisoarea dumneavoastră să capete un aspect cât mai plăcut. Word combină documentul principal şi sursa de date creând un nou document care va conţine informaţiile rezultate.doc ca pe orice document Word obişnuit. 6. (2) Păstraţi bifat butonul de opţiune Complete The Merge. aveţi la dispoziţie următoarele opţiuni: • Dac ă Selectaţi butonul Check For Erors din bara de instrumente de compunere a mesajelor poştale.Procesorul de documente Word (3) Executaţi clic dreapta pe formula de încheiere a scrisorii şi alegeţi o altă formulă. REZOLVARE: Pentru a compune documentul principal cu sursa de date. despărţindu-le una de alta prin marcaje de întrerupere de sec ţiune. sau introduceţi propria dumneavoastră formulă de încheiere. • Dac ă Selectaţi butonul Merge To Printer din bara de instrumente de compunere a mesajelor poştale. Compuneţi documentul principal cu sursa de date pentru a obţine toate mesajele poştale. astfel încât să o puteţi corecta. (5) Închideţi deocamdată acest document. ne pare rău să v ă anunţăm că nu puteţi beneficia de discountul de 5%”. Word marchează fiecare eroare. OBSERVAŢIE: Având în vedere că puteţi lucra cu această scrisoare la fel ca şi cu oricare document Word. (1) Selectaţi butonul Check For Errors. informaţii referitoare la compania dumneavoastră. Pausing To Report Each Error As It Occurs şi Selectaţi butonul OK. tipul caracterelor. fără a-l salva. Birotică 45 . înaintea combinării în vederea tipăririi. Dacă ultima comandă a clientului a fost mai mic ă de 100 buc. modificaţi stilurile. • Dac ă Selectaţi butonul Merge To New Document. tipăriţi fraza următoare: “În acest caz. Word efectuează combinarea şi trimite imediat rezultatele către imprimantă. (3) Dac ă Word nu găseş te nici o eroare. El va fi afişat într-o fereastră deasupra documentului principal. iar dacă ultima comandă a clientului a fost mai mare de 100 buc. Word verific ă dac ă în documentul principal există erori. tipăriţi mesajul: “În acest caz. dimensiunea fontului. REZOLVARE: (1) Deschideţi sursa de date Datecoresp. 5. (4) Parcurgeţi documentul Form Letters1 pentru a verifica informaţiile ş i a vedea efectele. Va fi afişată o casetă de dialog care v ă prezintă mai multe opţiuni. fontul. deoarece puteţi oricând repeta operaţia de compunere a documentului principal cu sursa de date. scrisorile vor fi “tipărite” într-un document intitulat Form Letters1.

OBSERVAŢIE: Puteţi. (16) Compuneţi documentul principal cu sursa de date aşa cum aţi făcut în problema precedentă. Introduceţi în câmpul comanda a fiecărei înregistrări valorile: 260. după care selectaţi butonul Sort Ascending de pe bara de instrumente Database. programul va introduce acest text în documentul compus. Plasaţi cursorul de inserare la sfârş itul ultimului paragraf al textului scrisorii şi apăsaţi tasta Enter.Procesorul de documente Word (2) Executaţi clic dreapta pe una din barele de instrumente ş i din meniul care apare Selectaţi Database. (3) Selectaţi butonul Manage Fields.. pentru a-l insera în rubrica de editare Field Name. pentru a reveni în documentul principal. introduceţi textul: “În acest caz. selectaţi opţiunea Less Then (mai mic decât. de asemenea. (6) Selectaţi butonul Save şi apoi butonul Mail Merge Document de pe bara de instrumente Database. (9) Executaţi dublu clic pe butonul Inset Word Field pentru a deschide o listă derulantă ş i selectaţi opţiunea If..Else. (4) Introduceţi cuvântul comanda ca nume de câmp şi selectaţi butonul Add. (7) Introduceţi textul: “Ultima dumneavoastră comandă a fost de” şi apăsaţi bara de spaţiu. (14) În rubrica Otherwise Insert This Text. 134..). (10) Selectaţi în lista derulantă Field Name câmpul comanda. pentru a deschide formularul de introducere a datelor. dacă valoarea comenzii clientului respectiv este mai mic ă decât 100. puteţi selecta în documentul sursă de date.. să sortaţi într-o anumită ordine informaţia din sursa dumneavoastră de date. pentru a vedea efectele modificărilor făcute. Aveţi posibilitatea. (5) Selectaţi butonul Data Form. Apăsaţi bara de spaţiu ş i introduceţi cuvântul buc ăţi.. Deci. (11) Din rubrica de listare Comparison.. Pentru operaţii de sortare mai complexe. (8) Selectaţi butonul Insert Merge Field din bara de instrumente de compunere a mesajelor poştale ş i selectaţi câmpul comanda. ne bucurăm s ă vă anunţăm c ă veţi beneficia de discountul de 5%”. de a folosi butonul Query Options ş i de a stabili criterii de sortare în sec ţiunea Sort Records a ferestrei de dialog Query Options. programul va introduce acest text în documentul compus.. respectiv 50. 46 Birotică . De exemplu. ne pare rău s ă v ă anunţăm că nu puteţi beneficia de discountul de 5%”. de asemenea. Selectaţi OK pentru a închide fereastra de dialog.Then. introduceţi următorul text: “În acest caz. Dac ă valoarea comenzii clientului nu este mai mic ă decât 100. Va fi afişată fereastra de dialog Insert Word Field If. (13) În rubrica Insert This Text.. care folosesc mai multe criterii de sortare. (12) Selectaţi rubrica de editare Compare To şi introduceţi numărul 100. Selectaţi OK pentru a închide formularul. Se va deschide fereastra de dialog Manage Fields. coloana corespunzătoare informaţiei. alegeţi din meniul Table opţiunea Sort şi în fereastra de dialog alegeţi opţiunile corespunzătoare. Word adaugă câmpul în partea de jos a listei şi la capătul din dreapta al tabelului. Va fi afişată bara de instrumente Database.. dacă vreţi să tipăriţi scrisori în ordinea alfabetică a numelui persoanelor. (15) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog. în timpul procesului de compunere a corespondenţei.

Compuneţi documentul principal cu sursa de date pentru a crea plicurile. (3) Selectaţi butonul Close de pe bara de instrumente de previzualizare. REZOLVARE: (1) Asiguraţi-v ă că pe ecran este afiş at documentul principal ş i că prompterul de inserare se află la începutul acestuia. (2) Introduceţi de la tastatură adresa expeditorului.Procesorul de documente Word 7. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Save As. 9. aflat pe bara de instrumente pentru compunerea mesajelor poştale. pentru fiecare scrisoare obţinută în compunerea precedentă.doc . după care apăsaţi tasta Enter. (3) Selectaţi butonul Get Data şi deschideţi sursa de date existentă. Selectaţi butonul Save.doc în dosarul Exerciţii. fontul cu care va fi scrisă adresa destinatarului. 8. (4) Selectaţi butonul SetUp Main Document. Introduceţi adresa expeditorului ş i salvaţi documentul. (5) Selectaţi butonul Insert Merge Field din fereastra de dialog Envelope Address ş i alegeţi FirstName din listă. (8) Introduceţi câmpul PostaleCode. (7) Introduceţi în aceeaş i manieră câmpurile: Company. (3) Selectaţi butonul Save din bara de instrumente. City. Creaţi plicurile necesare expedierii scrisorilor generate mai sus. Country. (4) Salvaţi documentul. fontul cu care va fi scris ă adresa expeditorului. (2) Selectaţi butonul Create al sec ţiunii Main Document ş i alegeţi Envelopes din lista care se deschide. Selectaţi butonul OK. (2) Selectaţi butonul Print Preview. Pe ecran va fi afişat documentul principal. Documentul principal ş i sursa de date vor fi compuse pentru a crea câte un plic. Programul Word va afişa o fereastră de dialog care vă va cere să faceţi setările necesare pentru plicul pe care îl veţi crea. (6) Selectaţi butonul Insert Merge Field ş i alegeţi LastName. drept document principal. Va fi afişată fereastra de dialog Envelope Address. Datecoresp. Se va deschide fereastra de dialog Envelope Options în care stabiliţi caracteristicile plicului dumneavoastră: dimensiune. (9) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog Envelope Address. şi aruncaţi o privire asupra plicurilor. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Merge To New Document. REZOLVARE: În acest scop veţi crea un plic. cu numele Plic. (10) Selectaţi butonul Close pentru a închide fereastra de dialog Mail Merge Helper. prin preluarea valorii unora dintre câmpurile acesteia: (1) Selectaţi butonul Mail Merge Helper din bara de instrumente pentru compunerea mesajelor poştale sau selectaţi opţiunea New din meniul File şi executaţi dublu clic pe pictograma Envelope Wizard din pagina Letters & Faxes. Address1. care va fi apoi compus cu sursa de date. după care apăsaţi bara de spaţiu. aflat pe bara de instrumente standard. poziţia de tipărire a plicului. Birotică 47 . Va fi afişată fereastra de dialog Mail Merge Helper.

Compuneţi etichetele de mai sus cu sursa de date utilizând doar înregistrările pentru care un câmp îndeplineş te o anumită condiţie. Etichete. OBSERVAŢIE: Puteţi compune astfel: Faxuri.6. Compuneţi numai anumite înregistrări ale sursei de date. 5. 7. Vizualizaţi ş i experimentaţi. Adrese ş i orice alt document creat ca document principal (main document). declaraţi şablonul pentru fax creat la problema precedentă ca document principal şi apoi compuneţi documentul principal cu sursa de date.) 10. Modificaţi sursa de date creată la problema 3 astfel: înlăturaţi un câmp. pagina de titlu pentru fax şi un text care să se afişeze numai atunci când este îndeplinită o condiţie. 8. Selectaţi No atunci când sunteţi întrebat dac ă doriţi s ă salvaţi fişierul. înlăturaţi o înregistrare şi adăugaţi alte două înregistrări. 2. Creaţi o etichetă ca document principal şi compuneţi această etichetă cu sursa de date creată la problema 3. 9. deci nu are rost să mai creaţi acest fişier.2 Teste de autoevaluare 1. 3. Memorii. (De exemplu: utilizaţi pentru compunere doar înregistrările care au câmpul Cod poştal egal cu 800219. 1. Introduceţi. şabloanele şi wizardurile oferite de fereastra de dialog New (File→New). 4. acolo unde este posibil. Vizualizaţi etichetele obţinute. 48 Birotică . Compuneţi etichetele de mai sus cu sursa de date în ordinea alfabetică. în documentul principal. cu documentul principal. Creaţi o pagină de titlu pentru fax şi salvaţi această pagină ca şablon. adăugaţi alte două noi câmpuri. Compuneţi etichetele de mai sus cu sursa de date folosind două criterii de ordonare pentru câmpurile sursei de date. 6. pe care le alegeţi conform unui criteriu stabilit de dumneavoastră. crescătoare a unui câmp la alegerea dumneavoastră. pentru care creaţi sau deschideţi o sursă de date.Procesorul de documente Word (4) Selectaţi butonul de închidere al ferestrei. Creaţi o surs ă de date. Puteţi oricând repeta operaţia de compunere.

se identifică prin nume sau adresă. • coloana . • Agenda de lucru (workbook). Gestionarul foilor de calcul Excel 2.este un ansamblu de celule adiacente de formă dreptunghiulară care se identifică prin nume sau prin adresa definită de adresa celulei din stânga sus şi adresa celulei din dreapta jos.XLS şi reprezintă unitatea adresabilă a aplicaţiei. Aplicaţia Microsoft Excel organizează datele în următoarele structuri de date: • Foaia de calcul (worksheet). Numele de foaie de calcul provine de la procedurile manuale din contabilitate care folosesc formulare de hârtie de mari dimensiuni liniate orizontal şi vertical sub formă tabelară. O agendă de lucru se memorează într-un fiş ier cu extensia . • linia . reprezentată de una sau mai multe litere. Consideraţii teoretice Foile de calcul electronice reprezintă o modalitate de gestionare a datelor. care este dată de numărul liniei. Domeniul este marcat de un chenar negru iar în dreapta jos are butonul pentru autoumplere. O sesiune de lucru cu aplicaţia Excel poate gestiona simultan mai multe agende de lucru. la nivelul sistemului de operare. • domeniul selectat . aflată la intersecţia unei linii cu o coloană. Utilizarea calculatorului ş i a aplicaţiilor de calcul tabelar a permis adăugarea la c ăsuţele din tabelele manuale. a formatelor de afişare a lor. Birotică 49 . care este o colec ţie de foi de calcul şi conţine implicit 3 foi de calcul. pe lângă valorile înscrise în ele. Obiectele Excel sunt elementele cu care se poate opera într-un document Excel: • celula . Aplicaţia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office. figurat ca un pătrat negru. dar poate avea până la maximum 256 foi de calcul. • agenda de lucru – se identific ă prin numele fişierului în care se memorează în disc. este localizată la intersecţia unei linii cu o coloană din tabel şi se identifică prin numele ei sau prin adresa formată din numele coloanei urmat de numele liniei.se identific ă prin nume sau adres ă. a specificaţiilor de validare a datelor. O celulă poate conţine date sau expresii de calcul. a formulelor de calcul pentru aceste valori. ea este o aplicaţie de gestionare a foilor de calcul electronice. etc. care reprezintă un singur tabel cu mai multe linii ş i coloane.1. Unitatea elementară adresabilă din tabel este celula. • foaia de calcul . separate prin semnul ":" . lista tuturor agendelor de lucru deschise la un moment dat este afişată în meniul Window al ferestrei de aplicaţie.este unitatea elementară adresabilă într-o foaie de calcul. Implicit.se identifică prin nume.Procesorul de calcul tabelar Excel 2. o foaie de calcul conţine 28=256 coloane (de la A la IV) ş i 216=65536 linii. organizate sub forma unor tabele.

Ea se realizează cu func ţia Copy.. b. tergerea .Procesorul de calcul tabelar Excel Operaţiile care se pot efectua asupra unui obiect Excel sunt: a. în locul funcţiei Copy. Căutarea se poate face pe linii sau pe coloane.. f. definite în foaia de calcul curentă din punctul în care se inserează marcajul • funcţii (Function.. Inserarea = deplasarea obiectelor existente.. c ăutându-se după un enunţ specificat. tergerea se realizează cu opţiunea Delete. d... Golirea conţinutului unui domeniu se face cu opţiunea Clear... expresia sau adnotarea ataş ate fiec ărei celule.. fară ştergerea conţinutului obiectului sursă.. se realizează ca şi copierea.preluarea conţinutului unui obiect Excel în alt obiect Excel. Mutarea . Copierea . condiţiile de c ăutare precizându-se cu funcţia Find a opţiunii 50 Birotică .operaţia invers ă inserării.). Pentru foi de calcul se foloseş te func ţia Move or Copy Sheet. sau cu optiunea Delete Sheet a comenzii Edit din meniul orizontal. cu ş tergerea conţinutului obiectului iniţial..) • alte obiecte create cu aplicaţii Windows (Object. Căutarea vizează valoarea. în patru pagini. funcţia Cut. Căutarea şi înlocuirea poate fi făcută la nivelul celulelor. Funcţia Paste trebuie să fie precedată de poziţionarea în locul unde se doreş te să se realizeze copierea. pot fi inserate: • celule (Cells. a opţiunii Edit.) prin activarea generatorului de funcţii • nume (Name) care pot fi ataşate unui obiect Excel • adnotări (care pot fi şi sonore) pe marginea conţinutului unei celule (Comment) • imagini (Picture.. folosind. c. fără a se schimba conţinutul acestora şi adăugarea unui nou obiect. urmată de func ţia Paste a opţiunii Edit din meniul orizontal. produce deplasarea obiectelor rămase în locul celor ş terse. fără a modifica poziţia relativ ă a obiectelor Excel. conform aceloraş i reguli ca la inserare. e.operaţia de preluare a conţinutului unui obiect Excel în alt obiect Excel.) alegând sensul dorit de deplasare a celulelor existente • linii (Rows) prin deplasarea în jos a liniilor existente • coloane (Columns) prin deplasarea la dreapta a coloanelor existente • foi de calcul (Worksheet) prin poziţionare înaintea foii curente • grafice (Chart) poziţionate în foaia curentă sau în altă foaie de calcul • marcaje de pagină nouă (Page Break) ce împart fiecare tabelă.

• tipul expresie (formulă de calcul): descriu calcule asupra unor date de tip valoare din celule. • tipul constantă valoare sunt: date de natură numerică. pot fi folosite mai multe moduri de adresare: • adresare relativă. când adresele referite în formule nu se modifică atunci când celula este copiată într-o nouă poziţie. când în exprimarea adresei unei celule se foloseşte caracterul $ în faţa coordonatei care nu trebuie să se modifice şi cealaltă coordonată se exprimă fără semnul $. Instrumente specifice Excel: • butonul de auto-umplere – este pătratul negru din dreapta jos a fiecărui domeniu selectat. Tipurile de date folosite într-o agendă Excel sunt: • tipul constantă text . sc ădere (-). pot participa ca operanzi în expresii. g. a opţiunii Edit urmată de dialogul ce solicită destinaţia. ridicare la o putere (^) şi parantezele. Birotică 51 . AM sau:). el se transformă într-un plus mare. Adresa relativ ă a unei celule este exprimată prin numele coloanei ş i numărul liniei.Procesorul de calcul tabelar Excel Edit care afişează fereastra de dialog. în cadrul unei expresii. cu funcţia Replace. Când indicatorul mouse-ului este poziţionat pe butonul de umplere. Într-o agendă de lucru Excel. cu următoarele proprietăţi: nu pot constitui operanzi în expresii. când adresa referită în expresie se modific ă prin copierea celulei în altă poziţie. valorile numerice trebuiesc precedate de unul din caracterele: ‘. conţinutul lor se umple cu conţinutul celulelor din domeniul selectat. împărţire (/). % şi parantezele rotunde.. pentru definirea ordinii operaţiilor. descrierea începe totdeauna cu semnul egal. în celulă. sunt aliniate implicit la dreapta în celulă. identificată prin numele sau prin adresa sa. înmulţire (*). prin punctarea butonului şi deplasarea peste celulele învecinate. punctul. • adresare absolută. se poate realiza înlocuirea unui enunţ cu un altul într-o operaţie similară cu cea de căutare.... pentru a fi interpretate drept date de tip text. sunt folosiţi operatorii matematici de adunare (+).". sunt aliniate implicit la stânga. includ datele calendaristice (cu caracterele speciale de formatare sau /) ş i datele care măsoară timpul (cu caracterele speciale PM. sau se poate realiza prin poziţionarea cu mouse-ul pe obiectul destinaţie. pot include ş i caracterele speciale: virgula. operanzii unei expresii pot fi ş i apeluri de funcţii.^. iar modificarea adresei se face conform noului context al celulei gazdă. adresa absolută se reprezintă folosind caracterul $ în faţa numelui coloanei şi a numărului liniei din adresă. Deplasarea într-o foaie de calcul se efectuează cu funcţia Go To. celulele sunt referite într-o expresie prin adresă sau prin nume. • adresare combinată. $.

B. A. Open. această facilitate se activează selectând opţiunea Conditional Formatting din meniul Format. Save As…. Active sheet(s) – tipăreşte fiecare din foile selectate. Copy. care este partea din foaia de calcul care va fi imprimată. în care se folosesc operatori de relaţie care se aplic ă valorilor memorate în celule ale foii de calcul. a opţiunii Tools din meniul orizontal.1. formatarea condiţionată – este o facilitate suplimentară de definire a aspectului informaţiei afişate în foaia de calcul. comenzile New . celelalte elemente ale listei utilizator. lista este parcursă circular: după ultimul element din listă urmează primul element din listă. Semnificaţiile celor trei opţiuni din zona Print what: Selection – tipăreste doar celulele şi obiectele selectate pe foaia de lucru. Save. Paste sunt identice cu cele din programul Word. o listă utilizator se defineş te cu butonul Custom Lists din comanda Options. Send To. Cut. prin procedeul de autoumplere. atunci datele vor fi afişate conform formatului definit prin această opţiune.. B.3. Entire Workbook – tipăreş te toate foile din registrul de lucru activ care conţin date. Dac ă o foaie are o zonă de imprimare. în ordine. este imprimată doar zona de imprimare. Properties. • Clear Print Area – ş terge zona de imprimare din foaia activă. Fiecare foaie din registrul de lucru începe la o pagină nouă. Print Area Această comandă conţine un submeniu cu două comenzi: • Set Print Area – defineşte zona selectată ca zonă de imprimare. Dac ă o foaie are o zonă de imprimare. Exit sunt identice cu cele din programul Word. Dacă un obiect diagramă este selectat. este imprimată doar zona de imprimare. Meniul File În meniul File. Save Workspace… Cu ajutorul acestei comenzi se salvează o listă a registrelor de lucru deschise. Paste Special… 52 Birotică . Print… Opţiunile de tipărire sunt aproape identice cu cele din programul Word. Meniul Edit În meniul Edit comenzile Undo.2..1. mărimea lor ş i poziţiile lor pe ecran într-un fiş ier tip spaţiu de lucru astfel încât ecranul va arăta la fel următoarea dată când veţi deschide acest fişier tip spaţiu de lucru. Dac ă un domeniu este format dintr-o singură celulă în care este memorat un singur element dintr-o listă utilizator. această opţiune se modific ă în Selected chart. Close.Procesorul de calcul tabelar Excel • lista utilizator – este un set ordonat de valori de acelaşi tip. A. dacă valoarea de adevăr a expresiei condiţionale definite astfel este 'adev ărat'. A. Redo. • A. În fereastra de dialog care este afişată se poate defini o condiţie compus ă. în celulele adiacente domeniului sunt memorate.

Right – copiază conţinutul şi formatul celulei sau celulelor din stânga spre dreapta. Din fereastra afişată puteţi opta pentru: • All – rezultatul este similar cu cel al operaţiei de Paste. Up – copiază conţinutul ş i formatul celulei de sub cea selectată. Numerele sau formulele nu pot umple o zonă ş i nu pot fi aliniate Birotică 53 . Conţinutul ş i formatul copiat înlocuiesc pe cele existente. • All except borders – celula desintaţie va avea acelaşi conţinut şi formatare ca ş i celula surs ă. După ce aţi introdus ceva în Clipboard. • Skip blanks – inserează domeniul de celule copiat în domeniul destinaţie. faceti click drepta în celula de destinaţie ş i alegeţi alegeţi Paste special. atunci acesta va fi inserat în celula destinaţie. Fill Down – copiază conţinutul şi formatul celulei de deasupra celulei destinaţie (în care doresc să copii conţinutul celei de deasupra). Conţinutul primei celule sau primelor celule din fiecare rând sau coloană a selecţiei sunt folosite ca valori de pornire pentru serii. • Column widths – aplică celulei destinaţie aceeaş i lăţime de coloană ca şi cea sursă.Procesorul de calcul tabelar Excel Alături de opţiunea Paste există ş i optiunea Paste special. B. nu ş i formulele care le-au generat. • Transpose – transformă domeniul de celule copiat din coloana în linie şi din linie în coloană. • Values – inserează doar valorile din celula copiată (sau din celulele copiate). Ea inserează.2. Justify – redistribuie conţinutul textual al celulelor pentru a umple zona selectată. • Comments – dacă celula copiată avea ataşat un comentariu. • Formats – aplică formatarea din celula copiată în celula destinaţie. Este o opţiune folositoare când doriţi să preluaţi doar rezultatele unor calcule. leagă sau încorporează conţinutul Clipboard-ului în fişierul curent în formatul precizat. • Formulas – inserează doar formula copiată. Series… – umple zona de celule selectată cu una sau mai multe serii de numere sau date calendaristice. mai puţin marginile. Left – copiază conţinutul şi formatul celulei din dreapta în celula din stânga zonei. dar omite celule care erau goale (blank). • Validation – aplic ă aceleaş i condiţii de validare în celula destinaţie ca cele din celula sursă.

Match case – face distincţie între majuscule şi minuscule.7. Create a copy – copiază foile selectate ş i lasă originalele pe loc. este mai rapidă selectarea By columns. Pentru a căuta în sus pe coloane sau la stânga de-a lungul rândurilor. Formats – elimină numai formatul din celulele selectate. B. Comments). utilizând By rows. B.3. B. Look in – faceţi clic pe elementul foii de lucru care conţine informaţia pe care doriţi s ă o căutaţi (Formulas. B.4. ţineţi apăsat SHIFT ş i faceţi clic pe Find Next. Values. Move or Copy Sheet… Cu ajutorul acestei comenzi pot fi mutate sau copiate foile selectate într-un alt registru de lucru sau într-o locaţie diferită din acelaş i registru de lucru. pe coloane.6. Delete Shift cells left – deplasează spre stânga conţinutul celulelor rămase pentru a umple spaţiul rămas atunci când ştergeţi celule. Faceţi clic pe Registru nou (New Book) pentru a crea un registru de lucru care conţine numai foile mutate sau copiate. Faceţi clic pe Mută la sfârşit (Move to End) pentru a plasa foaia la sfârş itul foilor din registrul de lucru deschis afiş at în caseta În registru (To book). Before sheet – faceţi clic pe numele de foaie înaintea c ăreia doriţi să plasaţi foile mutate sau copiate. 54 Birotică . Clear All – elimină din celulele selectate orice conţinut şi formatare.Procesorul de calcul tabelar Excel stânga-dreapta. celulele din zona selectată trebuie să fie goale. Entire column – ş terge o coloană. inclusiv comentarii ş i hyperlink-uri. Delete sheet Această comandă şterge foile selectate din registrul de lucru. B. conţinutul şi formatele rămân neschimbate. utilizând By columns. Comments – elimină numai comentariile ataşate celulelor selectate. Find şi Replace Find what – în această casetă tastaţi informaţia pe care doriţi să o căutaţi. Shift cells up – deplasează în sus conţinutul celulelor rămase pentru a umple spaţiul rămas atunci când ştergeţi celule.5. conţinutul şi comentariile rămân neschimbate. Search – Faceţi clic pe direc ţia în care doriţi s ă căutaţi: în jos. de-a lungul rândurilor. la dreapta. Entire row – şterge un rând întreg. Cu excepţia coloanei din stânga. Contents Del – elimină conţinutul celulelor selectate (date şi formule) fără a afecta formatele sau comentariile. To book – faceţi clic pe registrul de lucru deschis în care doriţi să mutaţi sau să copiaţi foile selectate. Odată executată această comandă ea nu mai poate fi anulată. Puteţi utiliza un semn de întrebare (?) pentru a înlocui orice caracter unic sau un asterics (*) pentru a înlocui orice şir de caractere. În majoritatea cazurilor.

C. în care puteţi edita antetul de pagină selectat sau îi puteţi stabili formate. dreapta. cum ar fi introducerea datelor. filtrarea. Pentru a şterge caracterele din caseta Find what din documentul dvs. C. Insert Cells: • Shift cells right – deplasează la dreapta conţinutul celulelor destinaţie atunci când inseraţi celule. B. D. Meniul Insert D. Microsoft Excel scalează automat foaia de calcul pentru a potrivi rândurile şi coloanele în pagină: • Formula Bar – afişează sau ascunde bara de formule.Procesorul de calcul tabelar Excel Find entire cells only – caută pentru o potrivire exactă ş i completă a caracterelor precizate în caseta Find what. crearea diagramelor şi formatarea. Page Break Preview Comută foaia de calcul în mod de examinare a sfârşitului de pagină care este o vizualizare de editare ce afişează foaia dumneavoastră de calcul ca ş i cum ar fi imprimată. • Status Bar – afiş ează sau ascunde bara de stare. Meniul View Meniul View conţine la fel ca şi celelalte meniuri o serie de comenzi identice cu cele din programul Word: Toolbars (cu observaţia că aici există câteva toolbar-uri diferite. Normal Comanda Normal comută în vizualizare normală. Replace with – tastaţi caracterele de înlocuire pe care doriţi să le utilizaţi pentru a înlocui caracterele din caseta Find what.2. • Entire row – inserează un rând întreg atunci când inseraţi celule. • Shift cells down – deplasează în jos conţinutul celulelor destinaţie atunci când inseraţi celule. D. lăsaţi necompletată caseta Replace with. vizualizarea implicită pentru cele mai multe activităţi din Microsoft Excel. Insert Rows Birotică 55 . • Entire column – inserează o întreagă coloană atunci când inseraţi celule. Zoom… C. Full Screen. În examinarea sfârş itului de pagină puteţi deplasa sfârş iturile de pagină prin glisare la stânga.2. • Custom Header – comandă utilizată pentru a crea un antet de pagină particular pentru documentul dumneavoastră Antetul de pagină inclus este copiat în caseta de dialog Header. cum ar Pivot Table etc).1. Analog pentru Footer ş i Custom Footer. sus sau jos.3 Header and Footer Este o comandă (lafel ca în Word) care adaugă sau modifică textul care apare în partea de sus sau de jos (ca antet sau subsol) a fiecărei pagini: • Header – Faceţi clic pe un antet de pagină standard inclus în caseta Header.1.

tabelul de date etc. Această opţiune nu este disponibilă pentru diagramele de structură radială. ▪ Eticheta Data Table – afişează valorile pentru fiecare serie de date într-o grilă sub diagramă. Formulele execută operaţii. Insert Columns – inserează numărul de coloane selectat. ▪ Eticheta Legend. Pentru a insera un sfârş it de linie într-o diagramă sau într-un titlu de axă. legendă. de asemenea. Area. de tip xy împrăş tiată. la celule din alte foi ale aceluiaş i registru de lucru sau la celule din foi aparţinând altor registre de lucru. Insert Page Break Această comandă inserează un sfârşit de pagină deasupra celulei selectate. XY. etichete pentru date.Procesorul de calcul tabelar Excel Inserează numărul de rânduri selectat de dumneavoastră În Word. • În pasul 3 unei diagrame i se pot adăuga: nume. Pie. Insert Function… Cu ajutorul acestei comenzi se afişează o listă a func ţiilor ş i formatele lor şi vă permite s ă introduceţi valori pentru argumentele lor.3. reţea. D. faceţi clic pe textul din diagramă. D. Insert Chart Această comandă lansează în execuţie programul Chart Wizard Step 1 of 4. această comandă este disponibilă numai atunci când aţi selectaţi unul sau mai mulţi marcatori de sfârş it de celulă. de tip inelar. înmulţire şi comparaţii între valori din foaia de lucru. O formulă este o ecuaţie care analizează date într-o foaie de lucru. ca de pildă adunare. Bar. Radar etc). 56 Birotică . Insert Worksheet – inserează o foaie de lucru nouă în stânga foii selectate. să combine valori. D. Se alege apoi subtipul diagramei din lista respectiv ă (zona Chart sub-type). La fel pentru Category axis şi Value axis. Aceste etape sunt: • Alegerea tipul diagramei din lista disponibilă Chart Type (Column. D. ele pot.6. de tip radar sau suprafaţă.4.7. Această comandă îş i schimbă numele în Remove Page Break dacă aţi selectat o celulă adiacentă unui sfârşit de pagină inserat manual. care vă va ghida pas cu pas pentru a crea o diagramă incorporată într-o foaie de lucru sau pentru a modifica o diagramă existentă. Show legend – adaugă o legendă suprafeţei reprezentată grafic. ▪ Eticheta Titles Chart title – Faceţi clic în casetă şi apoi tastaţi textul pe care îl doriţi pentru o diagramă sau pentru un titlu de ax ă. Placement – plasează legenda selectată în poziţia pe care o doriţi ş i redimensionează suprafaţa reprezentată grafic pentru a aşeza legenda. nume pentru axe. D.5.Value axis (axa y) – afişează axa valoare (y). cu bule. faceţi clic unde doriţi să introduceţi sfârş itul de linie şi apoi apăsaţi ENTER. • Chart Source Data –Selectatarea datele pe foaia dumneavoastră de lucru pe care doriţi să le reprezentaţi grafic cu ajutorul etichetei Data Range. Formulele pot face referire la alte celule din aceeaşi foaie de lucru. ▪ Eticheta Axis – Category axis (axa x) – afişează axa categorie (x). Line.

Numărul liniilor continuate automat depinde de lăţimea coloanei ş i de lungimea conţinutului celulei. • Tastaţi în casetă textul comentariului. faceţi clic pe Comment. pe baza opţiunilor alese de dumneavoastră.1. Pentru a adăuga un comentariu unei celule se procedează astfel: • Faceţi clic pe celula căreia doriţi să-i adăugaţi comentariul. Insert Comment Inserează un comentariu în punctul de inserare. Paste – inserează numele selectat în bara de formule. comentariile se mută la noile poziţii împreună cu elementele din rândurile sau coloanele sortate E. făcând clic pe Insert Name Paste se va insera numele selectat în punctul de inserare. • Când aţi terminat de tastat textul. Apply – caută formulele din celulele selectate şi înlocuieşte referinţele cu numele definite pentru ele. zonă sau valoare constantă sau calculată pe care îl puteţi folosi pentru a face referinţă la acea celulă. Create – creează nume utilizând etichete dintr-o zonă selectată. • În meniul Insert. se modific ă şi celula care conţine formula.9. Caseta Sample arată cum vor apare celulele selectate cu formatul ales de dumneavoastră. Label – creează nume pentru formule utilizând textul etichetelor de la rândurile şi coloanele zonei selectate. Alignment • Text alignment – modifică alinierea orizontală sau verticală a conţinutului celulei. Dacă bara de formule este activă şi începeţi o formulă scriind un semn egal (=). D. Insert Name… Define – creează un nume pentru o celulă. Number Faceţi clic pe o opţiune în caseta Category şi apoi selectaţi opţiunile dorite pentru a preciza un format de număr. D.8. Ori de câte ori se modifică conţinutul celulei la care formula face referire. dacă acestea există. Meniul Format E. • Text control – selectaţi opţiuni din Control text (Text Control) pentru a ajusta textul aş a cum doriţi să apară într-o celulă. urmat de ceea ce calculează formula. Dacă bara de formule nu este activ ă. Celula care conţine formula este cunoscută ca o celulă dependentă – valoarea sa depinde de valoarea din altă celulă. Format Cells Cu ajutorul acestei comenzi se aplică formate celulelor selectate.Procesorul de calcul tabelar Excel O formulă în Microsoft Excel începe cu un semn egal (=). faceţi clic în afara casetei de comentariu. zonă sau valoare. Birotică 57 . Când sortaţi elementele dintr-o foaie de lucru. făcând dublu clic pe un nume din caseta Paste Name se va insera în bara de formule un semn egal urmat de numele selectat. • Wrap text – continuă automat textul cu linii multiple într-o celulă. Această comandă poate să fie indisponibilă dacă foaia este protejată.

Procesorul de calcul tabelar Excel ▪ Shrink to fit – reduce mărimea aparentă a font-urilor caracterelor. este selectat ş i formatat. Faceţi clic pe Cell Value Is pentru a formata o celulă pe baza valorii sau conţinutului său. Dimensiunea fontului aplicat nu se modific ă. exceptând câmpurile pagină. Referinţa pentru o celulă îmbinată este celula din stânga-sus din zona originală selectată. Repetă textul pănă la umplerea celulei (obligatoriu text fără spaţii). în zona de celule selectată. pe baza unui fiş ier bitmap pe care îl selectaţi. Împarte textul pe rânduri astfel încât să păstreze lăţimea coloanei. dar nu este vizibilă. pentru condiţia pe care doriţi s ă o formataţi.4 Conditional Formatting Aplică formatele celulelor selectate care îndeplinesc criterii specifice bazate pe valorile sau formulele pe care le specificaţi. Exemple de aliniere. Mic şorează dimensiunea textului astfel încât să păstreze lăţimea coloanei. Dacă nu sunt goale. Faceţi clic pe Formula Is pentru a formata o celulă pe baza formulei precizate de dumneavoastră Formula pe care o precizaţi trebuie să poată fi evaluată la TRUE sau FALSE. Dacă o singură celulă a fost selectată. Dimensiunea caracterelor este ajustată automat dacă modificaţi lăţimea coloanei. Dac ă selectaţi between (între) sau not between când aplicaţi formatele condiţionate valorilor 58 Birotică .2 Format Sheet • Rename – redenumeşte foaia activă. păstreză conţinutul celei din stănga sus. Merge cells – Combină două sau mai multe celule selectate. E. numită autoformat. astfel încât toate datele dintr-o celulă selectată să se încadreze în lăţimea coloanei. Aplic ă tipul de format condiţionat pe care îl doriţi aplicat celulei sau zonei de celule selectate. În caseta alăturată introduceţi o valoare sau o formulă. Această comandă este indisponibilă dacă foaia este protejată. întregul tabel. E. Contopeş te celulele selectate. unei zone de celule sau unui tabel pivot. Foaia rămâne deschisă şi accesibilă celorlalte foi. în una singură. E. Opţiunile de rotaţie nu poate fi disponibilă dacă sunt selectate alte opţiuni de aliniere. Dac ă selecţia este o parte a unui tabel pivot. • Hide – ascunde foaia activă. • Background – inserează imagini grafice împărţite în fundalul foii de calcul. ▪ Orientation Opţiunea Orientation este utilizată pentru a modifica orientarea textului în celulele selectate. Nu puteţi ascunde singura foaie vizibilă dintr-un registru de lucru.3 AutoFormat Aplică o combinaţie de formate inclusă în program. Microsoft Excel selectează automat zona înconjurată de celule goale şi aplică autoformatul acelei zone.

textul apare şi în bara de formule. (4) Pentru ca textul s ă rămână definitiv (până când îl înlocuiţi sau modificaţi) în celula A1..1. în orice document. dacă nu. Eticheta Sheet1. Puteţi. REZOLVARE: Pentru a lansa în execuţie programul Microsoft Excel.Procesorul de calcul tabelar Excel celulelor.. Lansaţi în execuţie programul Microsoft Excel. Introduceţi titlul tabelului Situaţia vânzărilor în Trimestrul I 2002. Crearea unei agende de lucru 2. OBSERVAŢIE: Atunci când lansaţi programul. în jurul ei este afiş at un chenar negru. Sheet1. A1. de asemenea. • Alegeţi opţiunea New Office Document din partea superioară a meniului Start şi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Workbook. REZOLVARE: (1) Selectaţi eticheta primei foi de calcul a agendei de lucru. indiferent de poziţia curentă a indicatorului de celulă în foaia de calcul respectivă. executaţi pur şi simplu clic pe ea. pentru a fi siguri c ă v ă aflaţi în prima foaie de calcul a agendei. apăsa combinaţia de taste Ctrl+Home. (2) Pentru a selecta o celulă. executaţi una din următoarele acţiuni: Birotică 59 . Valorile superioară şi inferioară sunt incluse în zona c ăreia îi aplicaţi formate condiţionate. Probleme rezolvate 1. recurgeţi la una dintre următoarele modalităţi: • Selectaţi Start→Programs→Microsoft Excel.. în funcţie de locurile unde v-aţi plasat scurtături către această aplicaţie. Sistemul va lansa în execuţie aplicaţia Microsoft Excel şi totodată va deschide o nouă agendă de lucru ( Book). (3) Tastaţi titlul tabelului ca orice text. Când o celulă este selectată. care are ca efect deplasarea în prima celulă a foii de calcul.).O agendă de lucru se compune din una sau mai multe foi de calcul care pot fi activate cu ajutorul etichetelor de la baza ferestrei document (Sheet1. va fi afişată pe un fundal alb. Pe măsură ce îl tastaţi. ceea ce înseamnă că aceasta este foaia de calcul activ ă. creaţi o astfel de scurtătură). pe care îl veţi crea în prima foaie de calcul (Sheet1) a agendei dumneavoastră de lucru.2.2. trebuie s ă precizaţi valorile superioară şi inferioară pentru zonă. 2. • Există ş i alte modalităţi de lansare în execuţie a aplicaţiei Microsoft Excel. • Selectaţi butonul New Office Document din bara Office (dacă o aveţi instalată) şi apoi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Workbook. • Puteţi de asemenea s ă lansaţi în execuţie programul Microsoft Excel de la tastatură. imediat sub bara de formule. 2. • Executaţi dublu clic pe scurtătura programului Microsoft Excel de pe suprafaţa de lucru (dac ă aveţi aş a ceva. apare fereastra document conţinând o agendă de lucru. Sheet2. apăsând combinaţia de taste pe care aţi stabilit-o în acest scop.

cantitatea vândută în lunile ianuarie. OBSERVAŢIE: Dacă textul introdus este mai mare decât lăţimea celulei. (2) Apăsaţi tasta direcţională săgeată dreapta ş i introduceţi Preţ unitar. programul nu mai afişează partea din text care depăşeşte lăţimea celulei iniţiale. numerele introduse în interiorul unei celule sunt aliniate la dreapta iar textul introdus într-o celulă este aliniat la stânga. introduceţi Martie. va fi selectată celula aflată sub celula curentă. Tabelul dumneavoastră va conţine informaţii referitoare la: denumira produsului. acesta va fi afişat şi în celula sau celulele învecinate din dreapta celulei curente. Începând cu linia a patra. Pe măsură ce îl tastaţi. 60 Birotică . respectiv A1. Februarie. în tabelul REZOLVARE: Pentru a introduce datele în tabelul dumneavoastră. se va tasta ‘ (apostrof) pentru aliniere la stânga. Lăsăm la latitudinea dumneavoastră alegerea valorilor pentru aceste date. Dacă ulterior introduceţi o informaţie în celula din dreapta. (5) Apăsaţi tasta direcţională săgeată dreapta ş i introduceţi în celula D3. OBSERVAŢIE: Implicit. (6) În celula E3. Dacă v ă aflaţi în situaţia în care trebuie să introduceţi numere care să fie tratate ca text (cum ar fi de exemplu numerele de telefon) vor trebui precedate de caractere de aliniament al textului. februarie respectiv martie din fiecare produs şi adaosul comercial în procente practicat pentru fiecare produs în parte. cu condiţia ca acestea s ă fie libere. (4) Apăsaţi tasta Enter pentru a vă deplasa în celula C3 ş i introduceţi Ianuarie. • Apăsaţi una din tastele direc ţionale ş i indicatorul de celulă va fi mutat în celula indicată de tasta direc ţională apăsată. (7) Selectaţi celula F2 şi introduceţi Adaos. (2) Selectaţi zona de editare a barei de formule ş i introduceţi titlul tabelului. apăsaţi tasta Enter sau selectaţi butonul Enter din bara de formule. O altă modalitate de a introduce titlul tabelului (un text) în celula (într-o celulă) A1 este: (1) Selectaţi celula A1. REZOLVARE: (1) Selectaţi celula A2 şi introduceţi Denumire produs. Astfel. Introduceţi titlurile coloanelor tabelului. Întregul text este însă memorat în continuare în celula A1. ^ (carat) pentru aliniere centrală.Procesorul de calcul tabelar Excel • Apăsaţi tasta Enter. respectiv “ (ghilimele) pentru aliniere la dreapta. preţul unitar. textul va fi introdus şi în celula selectată. 3. • Selectaţi butonul Enter din bara de formule şi indicatorul de celulă va rămâne în celula în care tocmai aţi introdus informaţia. 4. introduceţi cinci înregistrări dumneavoastră. procedaţi la fel cum aţi procedat la problemele precedente. (3) Apăsaţi tasta direc ţională săgeată dreapta ş i introduceţi Vânzări lunare. (3) Când aţi terminat de introdus textul.

pentru a închide fereastra de dialog. (2) Executaţi clic dreapta pe domeniul selectat şi alegeţi Format Cells din meniul contextual sau selectaţi opţiunea Cells din meniul Format. (5) În zona Text Control. • Selectaţi celula A1 şi ţinând apăsată tasta Shift. (7) Selectaţi butonul OK. 7. pentru a uni celulele din domeniul selectat. (4) În rubrica de listare Horizontal. Uniţi celulele A2:A3.Procesorul de calcul tabelar Excel 5. bifaţi caseta de validare Merge Cell pentru a uni cele 6 celule selectate în una singură. (2) Executaţi clic dreapta pe celulele selectate ş i alegeţi Format Cells din meniul contextual. în una din modalităţile: • Selectaţi celula A1 (prima celulă a domeniului) şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului trageţi spre dreapta până ajungeţi în celula F1 şi eliberaţi butonul mouse-ului. REZOLVARE: Pentru a modifica lăţimea coloanelor. (5) În rubrica de listare Vertical. C2:E2 respectiv F2:F3 într-o singură celulă şi centraţi titlurile coloanelor în aceste celule. Centraţi titlul Situaţia vânzărilor pe Trimestrul I 2002 relativ la tabel. selectaţi caseta de validare Merge Cells. Stabiliţi lăţimea optimă a coloanelor. în pagina Alignment. (6) Selectaţi butonul OK. REZOLVARE: (1) Selectaţi domeniul de celule A2:A3. REZOLVARE: (1) Selectaţi domeniul de celule A1:F1 cât reprezintă lungimea tabelului. (4) Textul va fi aliniat centrat relativ la marginile laterale ale domeniului selectat. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. (3) Selectaţi eticheta Alignment. alegeţi Center pentru centrarea pe orizontală a textului. (8) Repetaţi paşii 1-7 şi pentru domeniile de celule B2:B3. în funcţie de cea mai lungă informaţie din coloană. Lăţimea coloanei este stabilită în acest caz automat. Va fi afişată pe ecran fereastra de dialog Format Cells. ultima celulă a domeniului. (6) În zona Text Control. puteţi apela la una din următoarele metode: • Plasaţi cursorul mouse-ului pe cadrul coloanei (litera din partea de sus a coloanei) pe marginea din partea dreaptă a coloanei care trebuie ajustată ş i când cursorul ia forma unei săgeţi dublu direcţionată trageţi spre dreapta sau spre stânga pentru a mări respectiv micşora dimensiunea lăţimii coloanei respective. B2:B3. (3) Selectaţi eticheta Alignment. Efectul este acelaşi. astfel încât să fie cuprins ă ş i cea mai lungă informaţie din coloană. selectaţi Center în rubrica de listare Horizontal sau selectaţi opţiunea Center Across Selection. Birotică 61 . C2:E2 şi F2:F3. 6. alegeţi Center pentru centrarea pe verticală a textului. Celulele din domeniul selectat vor fi afişate pe un fundal de o altă culoare. executaţi clic în celula F1. • Poziţionaţi cursorul mouse-ului pe cadrul coloanei pe marginea din dreapta a acesteia şi executaţi dublu clic când cursorul mouse-ului ia forma unei săgeţi dublu direc ţionate.

62 Birotică .43. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care conţin titlurile primelor două coloane şi executaţi clic dreapta pe ele. (5) Selectaţi butonul OK. selectaţi Edit→Delete ş i bifaţi butonul de opţiune Entire Row din fereastra de dialog Delete. În fereastra de dialog Column Width. pe două rânduri. (6) Dac ă textul nu apare afişat pe două rânduri. mai multe sau chiar întregul tabel ş i Selectaţi Format→Column→AutoFit Selection. Pentru a readuce o coloană sau mai multe la dimensiunea standard. REZOLVARE: (1) Inseraţi cele două rânduri aşa cum aţi procedat la problema precedentă. Rândurile vor fi eliminate. selectând apoi butonul OK. selectaţi-le şi Selectaţi Format→Column→Standard Width. pentru a închide fereastra de dialog. un titlu lung care se întinde pe mai multe coloane determină o mărire exagerată a lăţimii coloanei.Procesorul de calcul tabelar Excel • Selectaţi o coloană. unitatea de măsură reprezintă numărul maxim de caractere care pot fi cuprinse într-o coloană cu lăţime standard. OBSERVAŢIE: În aceeaşi manieră se înlătură (şterge) una sau mai multe coloane din foaia de calcul. Un rând mai poate fi eliminat astfel: având marcajul de celulă poziţionat în rândul respectiv. (3) Selectaţi eticheta Alignment a casetei de dialog. O soluţie ar fi scrierea unui astfel de titlu pe mai multe rânduri într-o celulă (vezi problema următoare). Acelaşi lucru îl puteţi face şi dacă selectaţi Format→Column→Width. (4) În zona Text Control bifaţi caseta de validare Wrap Text. Inseraţi între înregistrarea a treia şi înregistrarea a patra două rânduri goale ş i apoi eliminaţi (ştergeţi) aceste rânduri. Lăţimea coloanelor va fi ajustată automat. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. (2) Executaţi clic şi trageţi cu mouse-ul peste cadrele celor două rânduri proaspăt introduse pentru a le selecta. 9. Lăţimea standard a unei coloane este de 8. mai multe sau chiar întregul tabel. mic şoraţi dimensiunea coloanei până când titlul va fi afişat pe două rânduri. executaţi clic dreapta şi alegeţi Column Width din meniul contextual. OBSERVAŢIE: Fereastra de dialog Format Cells o puteţi deschide ş i cu combinaţia de taste Ctrl+1(unu). Selectaţi o coloană. introduceţi lăţimea pe care o doriţi pentru coloana sau coloanele selectate. (2) Selectaţi Format Cells în meniul contextual. De exemplu. • • ATENŢIE: Nu întotdeauna procedeul de optimizare AutoFit dă rezultatul scontat. Scrieţi titlurile primelor două coloane ale tabelului dumneavoastră: Denumire produs şi Preţ unitar. (3) Selectaţi Edit→Delete. 8.

Activaţi parametrul Fixed Decimal pentru a determina programul să introducă zecimalele în locul dumneavoatră. selectaţi caseta de validare Fixed Decimal. (2) Executaţi clic de două ori pe butonul Increase Decimal din bara de instrumente de formatare. (3) În pagina Edit a casetei de dialog Options. introduceţi în ordine cifrele 1234. Programul Excel adaugă în mod automat punctul zecimal oric ărei valori numerice pe care o introduceţi . parcurgeţi paşii de mai sus. Excel adaugă punctul zecimal tuturor valorilor pe care le introduceţi.46. programul Excel plasează punctul zecimal cu două poziţii la stânga faţa de ultima cifră pe care aţi introdus-o. introduceţi chiar dumnevoastră punctul zecimal. 123. Stabiliţi pentru cifrele din coloana Preţ unitar. fixaţi acest parametru la o singură poziţie zecimală.4 într-o celulă după ce aţi stabilit numărul de poziţii zecimale la 1. pentru a introduce numărul 789 în loc de 78. Efectul obţinut este următorul: dacă introduceţi în această coloană cifrele: 123. Pentru toate preţurile din această coloană. (5) Selectaţi butonul OK. În mod prestabilit. Atunci când selectaţi butonul Enter sau apăsaţi una din tastele direcţionale pentru a încheia introducerea. Birotică 63 . programul introduce în celulă valoarea 123. OBSERVAŢIE: Această facilitate v ă este de mare ajutor atunci când aveţi de introdus sute de valori care utilizează toate un anumit număr de poziţii zecimale. Dacă doriţi s ă introduceţi un număr fără punct zecimal sau cu punctul zecimal în altă poziţie decât cea impusă de facilitatea Fixed Decimal. introduceţi cifra 1 în caseta Places.40. utilizaţi butonul Decrease Decimal din bara de instrumente de formatare. au fost introduse câte două poziţii zecimale. Programul afişează în bara de stare indicatorul FIX pentru a semnala faptul c ă facilitatea Fixed Decimal este activă.tot ce aveţi de făcut este să tastaţi cifrele şi s ă încheiaţi introducerea. formatul de afiş are cu două poziţii zecimale. de această dată deselectând caseta de validare Fixed Decimal. OBSERVAŢIE: Pentru a mic şora numărul de poziţ ii zecimale pentru valorile numerice. 123. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele ce conţin datele din coloana Preţ unitar. Va fi afişată fereastra de dialog Options. 11. De exemplu. formatul numeric Currency pentru a exprima aceste preţuri în dolari.00. 12. 123. ATENŢIE: Atunci când parametrul Fixed Decimal este activ. Stabiliţi pentru preţurile din coloana Preţ unitar. (6) Pentru a dezactiva acest parametru. (4) Pentru a modifica acest parametru prestabilit la 1. pentru a introduce valoarea numerică 123. tastaţi în celulă 789 urmat de punct. verificaţi efectele obţinute ş i dezactivaţi acest parametru pentru a reveni la modul normal de introducere a datelor numerice. De exemplu.Procesorul de calcul tabelar Excel 10.4567 ele vor fi afiş ate astfel: 123.9. REZOLVARE: (1) Selectaţi Tools→Options.4.4. (2) Selectaţi eticheta Edit. 123.

Pentru a sc ăpa de aceste semne şi a reveni la valorile dumneavoastră.Procesorul de calcul tabelar Excel REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele ce conţin datele din coloana Preţ unitar. (3) Selectaţi eticheta Number. (5) Selectaţi eticheta Number. Stilul Percent înmulţeş te valorile din celule cu o sută şi adaugă simbolul %. 14. Aplicaţi datelor din coloana Adaos. în celulele F2:G2 data curentă sub forma Mai 17. pentru a afiş a fereastra de dialog Format Cells. (4) În zona de listare Category. Introduceţi între titlul tabelului ş i capul de tabel. (4) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+1 pentru a afişa fereastra de dialog Format Cells. tergeţi conţinutul coloanei Adaos şi introduceţi un adaos comercial de 25%. 2006. pentru ca programul să introducă automat data curentă. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată când un format numeric pe care l-aţi utlizat adaugă caractere suplimentare valorilor astfel încât acestea nu mai pot fi afiş ate. selectaţi stilul Percentage. (6) În zona de listare Category. 15. (2) Selectaţi celulele F2:G2 şi selectaţi butonul Merge And Center din bara de instrumente de formatare. (2) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+1. (2) Selectaţi butonul Percent Style din bara de instrumente de formatare sau apăsaţi Ctrl+1. REZOLVARE: (1) Introduceţi un rând liber între capul de tabel ş i titlul tabelului. formatul reprezentării procentuale. 64 Birotică . urmaţi paş ii: (1) Selectaţi celulele ce conţin datele din coloana Adaos. Stilul Currency are ca efect introducerea semnului $. REZOLVARE: Pentru a introduce adaosul comercial de 25% pentru toate produsele. OBSERVAŢIE: S-ar putea ca la un moment dat să apară într-o celulă sau mai multe. 17 2006. nu trebuie decât s ă măriţi lăţimea coloanelor. (5) Selectaţi butonul OK. pentru a închide fereastra de dialog. (7) Selectaţi butonul OK. selectaţi stilul Date iar în rubrica de listare Type alegeţi formatul Mai. Efectul aplic ării acestui stil va fi exemplificat în zona Sample. (5) Selectaţi butonul OK. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele ce conţin datele din coloana Adaos. a virgulei între miile de dolari şi a două poziţii zecimale. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. Efectul aplic ării acestui stil va fi exemplificat în zona Sample. (4) În zona de listare Category. (3) Selectaţi eticheta Number. Efectul aplic ării acestui stil va fi exemplificat în zona Sample. 13. pentru toate produsele. Selectaţi stilul Currency. Puteţi de asemenea să selectaţi datele din coloana Preţ unitar şi s ă Selectaţi butonul Currency Style ($) din bara de instrumente de formatare. nu mai încap în coloanele respective. (3) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+. semnele ######.

Valoarea vânzărilor în luna ianuarie pentru fiecare produs se obţine înmulţind preţul unitar al fiecărui produs cu cantitatea vândută din fiecare produs în luna ianuarie. prima celulă a domeniului selectat. (3) Apăsaţi Ctrl+Enter pentru a introduce această cifră în toate celulele domeniului selectat înlocuind totodată datele existente. după care introduceţi semnul asterisc (*) şi selectaţi celula D5. (4) Selectaţi celula G5 pentru a plasa aici indicatorul de celulă. Rezultatul calculat va fi afiş at în celula H5. valoare sau formulă) în mai multe celule ale foii de calcul sau mai multe domenii de celule ale foii de calcul. Ianuarie în celula I4 Februarie iar în J4 Martie. Având în vedere formatul Percentage. (6) Utilizând facilitatea AutoFill. astfel: =C5*D5 sau introduceţi semnul =. Valorile vânzărilor pentru celelalte produse vor fi automat calculate şi afişate în celulele corespunzătoare. Acest lucru este posibil datorită facilităţii AutoFill (procedeul de autoumplere). OBSERVAŢIE: Birotică 65 . Calculaţi valoarea vânzărilor pentru lunile ianuarie. februarie respectiv martie. Poziţionaţi indicatorul mouse-ului pe colţul din dreapta jos al marcajului celulei şi când acesta ia forma unei săgeţi negre. oferită de programul Excel. valoarea 0.25. OBSERVAŢIE: Puteţi astfel economisi timp şi efort atunci când doriţi s ă introduceţi aceeaşi informaţ ie (text. va fi copiată în toate celelalte celule selectate. Valoarea 25% din prima celulă. (4) Tastaţi în celulă întreaga formulă. REZOLVARE: (1) Introduceţi în domeniul de celule H3:J3 titlul Valoare vânzări lunare. (3) Pentru a calcula valoarea vânzărilor din luna ianuarie. selectaţi celula C5 pentru a plasa adresa acestei celule în formulă.Procesorul de calcul tabelar Excel (2) Selectaţi Edit→Clear Contents. (5) Apăsaţi tasta Enter sau selectaţi caseta Enter din bara de formule. iar formula =C5*D5 va fi afişată în bara de formule. aplicaţi această formulă şi în celelalte celule ale coloanei. centrat. astfel încât rezultatul afişat va fi 25%. fără a şterge conţinutul celulelor şi fără a utiliza facilitatea AutoFill. 16. O altă modalitate mai directă. Pentru a şterge doar conţinutul unei selecţii de celule. este următoarea: (1) Selectaţi domeniul de celule ce conţin datele în coloana Adaos. pentru a elimina conţinutul celulelor selectate păstrând în acelaş i timp formatul ataş at numerelor din celulele respective şi eventualele comentarii ataşate acestor celule. (2) Introduceţi în celula H4 prima lună. Selectaţi celula H5. (2) Introduceţi în bara de formule cifra 0. (3) Introduceţi în celula G5. efectul va fi înmulţirea cifrei introduse cu 100 şi ataşarea semnului %. puteţi de asemenea apăsa tasta Delete. trageţi acest marcaj ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului până la celula aferentă ultimului produs. setat pentru această coloană.25 ş i tastaţi Enter. (7) Repetaţi paş ii 3-6 pentru a calcula valoarea vânzărilor pentru fiecare produs şi în lunile februarie şi martie.

(3) Selectaţi tasta Enter ş i valoarea calculată va fi afişată în celula H11. iar în caz contrar să se afişeze Vandabil. Intitulaţi această coloană Calificare. Funcţia va fi introdusă împreună cu argumentele sale în bara de formule iar în celula selectată va fi introdus rezultatul operaţiei. H7. Introduceţi o linie de total general în care s ă calculaţi totalul vânzărilor din luna ianuarie. REZOLVARE: (1) Introduceţi în domeniul de celule K3:K4. (4) Pentru a calcula totalul vânzărilor ş i pentru celelalte luni. H10 şi utilizează domeniul H5:H10 ca argument al funcţiei Sum. pot utiliza mai mulţ i operatori matematici. H6. deoarece 66 Birotică . în cele trei luni este mai mic ă sau egală cu 1500. I5 ş i J5. (2) Selectaţi celula K5. REZOLVARE: (1) Intoduceţi în celula B11. copiaţi formula din celula H11 cu facilitatea AutoFill şi în celelalte celule. 19. În acest caz Excel efectuează fiecare operaţie de la stânga la dreapta respectând prioritarea operaţiilor şi anume: înmulţirea şi împărţirea au prioritate faţă de adunare şi scădere. plasează un marcaj în jurul celulelor H5. precum şi totalul general. 18. REZOLVARE: (1) Introduceţi titlul coloanei. H8. (2) Selectaţi celula L5 şi introduceţi formula =IF(SUM(D5:F5)<=1500. (3) Selectaţi butonul Paste Function din bara de instrumente standard."Greu Vandabil".pentru scădere. 17. Introduceţi ca titlu pentru coloana totalurilor: Total vânzări. Selectaţi celula H11 ş i selectaţi butonul AutoSum din bara de instrumente standard. (6) În rubrica de editare Number1. (2) Pentru a calcula valoarea totală a vânzărilor din luna ianuarie. după care tastaţi Enter. H9.Procesorul de calcul tabelar Excel În introducerea manuală a formulelor de calcul pot fi utilizaţi următorii operatori matematici : + pentru adunare. Adăugaţi o coloană tabelului în care să se afişeze automat Greu vandabil atunci când cantitatea vândută din produsul respectiv. . (5) Selectaţi funcţia Sum în zona de listare Function Name şi Selectaţi butonul OK. Unele formule pe care le creaţi însă. Când cantitatea vândută din produsul respectiv în cele trei luni este mai mică sau egală cu 1500 se afişează Greu Vandabil. introduceţi domeniul de celule H5:J5. numele coloanei Total vânzări şi centraţi-l. (7) Selectaţi butonul OK. Calculaţi în coloana K totalul vânzărilor pe produs în cele trei luni."Vandabil"). numele liniei Total. Dacă doriţi o altă ordine trebuie să utilizaţi parantezele. Va fi afişată fereastra de dialog Paste Function. (4) În zona de listare Function Category va fi selectată categoria Most Recently Used. Programul inserează funcţia Sum în bara de formule. / (linie de frac ţie) pentru împărţire ş i ^ (accent circumflex) pentru ridicare la putere. februarie respectiv martie şi un total general. * pentru înmulţire. pentru a aduna datele din celulele H5.

20. tergeţi conţinutul coloanei Preţ unitar. Birotică 67 . OBSERVAŢIE: Puteţi şterge de asemenea comentariile ataş ate celulelor selectate cu comada Edit→Clear→Comments sau puteţi elimina conţinutul. operaţia de ş tergere nu poate fi efectuată. Observaţi efectul! (3) Anulaţi operaţia de ştergere excutând clic pe butonul Undo din bara de instrumente standard. 23. anulaţi operaţia. anulaţi operaţia de ştergere. pentru a ş terge doar conţinutul domeniului de celule selectat sau apăsaţi tasta Delete. anulaţi operaţia de copiere. acestea vor fi afişate conform formatelor ataş ate iniţial celulelor respective în care introduceţi date. (2) Selectaţi meniul Edit şi alegeţi Clear→Contents. formatul şi comentariile dintr-o selecţie de celule cu comanda Edit→Clear→All.Procesorul de calcul tabelar Excel testul are valoarea logică adevărat. prin selectarea celulelor ce conţin aceste rezultate ş i acţionarea butonului Currency Style din bara de instrumente de formatare. pentru a copia formula şi în celelate celule ale coloanei. 22. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele ce conţin datele în coloana Preţ unitar. Apăsarea tastei Delete are ca efect întotdeauna ştergerea doar a conţinutului celulelor selectate. ATENŢIE: Dacă în selec ţia de celulele este inclusă o celulă de tip Merge. Aplicaţi formatul Currency (monetar) pentru rezultatele obţinute în urma calculelor făcute la problemele precedente. REZOLVARE: Acest lucru poate fi făcut foarte simplu. în caz contrar. 21. inclusiv titlul coloanei.Programul va selecta domeniul de celule pe care ar putea să-l şteargă în acest caz şi afiş ează un mesaj de avertizare. REZOLVARE: (1) Selectaţi datele din coloana Preţ unitar. selectaţi întreaga coloană C şi încercaţi s ă-i ştergeţi conţinutul. se afişează Vandabil. inclusiv titlul coloanei. (2) Selectaţi meniul Edit şi alegeţi Clear→Formats. adic ă domeniul de celule C5:C9. pentru a ş terge doar formatele aplicate datelor din celulele selectate. selectaţi butonul Undo din bara de instrumente standard. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care conţin datele în coloana respectivă. Copiaţi preţurile din coloana Preţ unitar în domeniul de celule C14:C18. Puteţi introduce această formulă ş i cu ajutorul butonului Paste Function din bara de instrumente standard. (3) Utilizaţi tehnica AutoFill. tergeţi formatul aplicat datelor din celulele coloanei Preţ unitar. Dacă introduceţi date în această coloană. (3) Pentru a anula operaţia de ştergere. Pentru a proba acest lucru.

• Selectaţi Edit→Copy. Copiaţi valorile vânzărilor din luna ianuarie în domeniul de celule H14:H18. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care conţin valorile vânzărilor din luna ianuarie şi selectaţi butonul Copy din bara de instrumente standard. • Executaţi clic dreapta pe celula selectată şi alegeţi Paste din meniul contextual care apare. Informaţiile din celulele respective vor fi copiate în memoria Clipboard. 24. • Folosiţi combinaţia de taste Ctrl+C. bifaţi butonul de opţiune Values. • • OBSERVAŢIE: Atunci când copiaţi o selecţie cu ajutorul memoriei temporare şi al comenzilor Copy ş i Paste. programul copiază toate informaţiile din domeniul de celule pe care l-aţi selectat: formate. OBSERVAŢIE: În mod normal. respectiv C14 şi efectuaţi una din următoarele operaţii: • Selectaţi butonul Paste din bara de instrumente de formatare. Conţinutul memoriei Clipboard va fi lipit într-un domeniu de celule începând de la celula selectată. După efectuarea primei copieri.Procesorul de calcul tabelar Excel (2) Executaţi una din următoarele operaţii: Selectaţi butonul Copy din bara de instrumente standard. puteţi copia informaţia de mai multe ori. pentru a fi lipite doar valorile din domeniul de celule selectat. apăsaţi tasta Enter. (3) Selectaţi prima celulă din domeniul în care doriţi s ă se facă copierea. (5) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog Paste Special. ATENŢIE: Copierea este static ă! Dacă efectuaţi schimbări în domeniul iniţial aceste schimbări nu vor apărea şi în domeniul în care aţi făcut copierea. text. • Selectaţi comanda Paste din meniul Edit. (3) Executaţi clic dreapta pe celula selectată şi alegeţi Paste Special din meniul contextual sau Selectaţi Edit→Paste Special. Executaţi clic dreapta pe celulele selectate şi alegeţi Copy din meniul contextual. În oricare din ac ţiunile de mai sus. formule. efectul va fi acelaşi: în jurul celulelor selectate va apărea un marcaj ş i celulele respective vor fi copiate în memoria temporară Clipboard. respectiv H14. Domeniul în care aţi făcut copierea conţine imaginea domeniului copiat din momentul în care s-a efectuat copierea. anulaţi operaţia de copiere. (2) Selectaţi prima celulă din domeniul în care doriţi s ă se facă copierea. marcajul din jurul celulelor selectate rămâne activ semn c ă le puteţi copia şi în alte domenii de celule ş i chiar alte foi de calcul cu ajutorul comenzii Paste. (4) În zona Paste. Funcţia Paste Special vă permite s ă specificaţi ce informaţii să 68 Birotică . • Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+V. Dacă doriţi ca informaţ ia să fie copiată doar în domeniul selectat la un moment dat. Va fi afişată fereastra de dialog Paste Special. comentarii ş i alte valori pe care le-aţi introdus.

Ordonaţi datele din tabelul creat. alegeţi Column C şi bifaţi butonul de opţiune Ascending. (6) Efectuaţi unele modificări. sunt admise maximum trei criterii de sortare. în ordinea alfabetică a denumirilor produselor. 25. (4) În această casetă. Studiaţi toate posibilităţile oferite de această funcţie! Observaţi ş i în acest caz că dac ă modificaţi de exemplu preţul pentru un produs. (6) Selectaţi butonul OK. respectiv I14. (3) În zona My List Has selectaţi butonul de opţiune No Header Row. (3) Executaţi clic dreapta pe celula selectată şi alegeţi Paste Special din meniul contextual sau Selectaţi Edit→Paste Special. iar pentru produsele cu aceeaş i denumire. Copiaţi valorile vânzărilor din luna februarie în domeniul de celule I14:I18 astfel încât atunci când apar modificări în valoarea vânzărilor acestea să apară şi în domeniul în care s-a făcut copierea. Atenţie deci la celulele pe care le selectaţi în vederea sortării pentru a nu altera datele introduse. Va fi afişată fereastra de dialog Paste Special. valoarea vânzărilor pentru produsul respectiv este modificată corespunzător dar valorile copiate rămân aceleaş i. De exemplu. (4) În rubrica de listare Sort By. astfel: (1) Selectaţi celulele care conţin valorile vânzărilor din luna februarie şi selectaţi butonul Copy din bara de instrumente standard. selectaţi butonul Paste Link. pentru ca sortarea să se facă în ordine alfabetică cresc ătoare. stabiliţi ca al doilea criteriu de sortare preţul unitar în ordine ascendentă. ATENŢIE: Programul nu sortează decât datele din celulele selectate. de exemplu modificaţi preţul unui produs sau cantitatea vândută dintr-un produs şi observaţi modificările care au loc. (5) În rubrica de listare Then By. (5) Selectaţi butonul OK. pentru a închide fereastra de dialog Paste Special ş i pentru a finaliza operaţia. Nu selectaţi şi numerele curente deoarece vrem ca acestea să-şi păstreze ordinea. pentru a include în domeniul de sortat şi prima line a domeniului selectat. Va fi afiş ată fereastra de dialog Sort. REZOLVARE: Pentru a realiza acest lucru trebuie să stabiliţi o legătură permanentă între cele două domenii. pentru ca sortarea să se fac ă în ordinea cresc ătoare a preţurilor pentru acelaşi produs. (2) Selectaţi meniul Data şi alegeţi opţiunea Sort. Informaţiile referitoare la celulele respective vor fi copiate în memoria Clipboard.Procesorul de calcul tabelar Excel fie copiate din domeniul de celule selectat. (2) Selectaţi prima celulă din domeniul în care doriţi s ă se facă copierea. După cum vedeţi. pentru a stabili legătura între cele două domenii. 26. alegeţi Column B şi bifaţi butonul de opţiune Ascending. REZOLVARE: (1) Selectaţi domeniul de celule B5:K9. Fereastra de dialog Sort va fi închisă concomitent cu sortarea datelor. dacă selectaţi doar coloanele Denumire Produs şi Birotică 69 .

• tergeţi datele celor două înregistrări abia introduse.2. încă două înregistrări. • Care este alinierea implicită a datelor în celule? • Centraţi titlurile coloanelor faţă de marginile laterale ale celulelor. care este tipul implicit. • Eliminaţi liniile ră mase goale. astfel încât acesta s ă fie afişat pe verticală. coloanele A. C ş i E. (4) Aveţi grijă ca în rubrica de listare Save As Type s ă fie selectat tipul de fişier Microsoft Excel WorkBook (*. • Introduceţi ş apte înregistrări în tabel.2. 70 Birotică . vor fi sortate doar datele din aceste coloane. celelate păstrând ordinea în care au fost introduse. • Stabiliţi lăţimea coloanei D la 10 puncte. • Schimbaţi alinierea titlului coloanei Nr. cu numele Agenda în dosarul Exerciţii şi părăsiţi programul Excel. • Ajustaţi automat lăţimea coloanei Nume Prenume. Salvaţi agenda de lucru creată până acum. selectaţi butonul de închidere al ferestrei de aplicaţie sau selectaţi Close în meniul de sistem. • Introduceţi data curentă în zona de titlu a tabelului. Nume Prenume. crt. astfel încât aceasta să cuprindă ş i cel mai lung nume. în cazul sortării cu aceste butoane. Implicit. • Calculaţi media notelor pentru fiecare student introducând manual formula de calcul. (6) Selectaţi File→Exit. căutaţi dosarul Exerciţii (3) În rubrica de listare File Name. Atenţie deci la domeniul pe care îl selectaţi în acest caz. Agenda de lucru este salvată. Teste de autoevaluare 1. De asemenea. REZOLVARE: (1) Selectaţi File→Save As. programul nu poate efectua sortarea. • Datele din coloana Nume Prenume. crt. aliniaţi-le centrat faţă de marginile laterale ale celulelor. Generaţi un tabel cu următoarele coloane: Nr.Procesorul de calcul tabelar Excel Preţ unitar în vederea sortării. • Selectaţi concomitent. Nota3. (2) În rubrica de listare Save In. • Introduceţi între înregistrarea a treia ş i a patra. 27. (5) Selectaţi butonul Save.xls). • Ajustaţi manual lăţimea coloanei Nume Prenume. Nota2. programul consideră că prima linie din selec ţie este linia de titluri ş i n-o include în sortare. după un singur criteriu. 2. iar numele ei va fi afişat în bara de titlu al ferestrei active. de jos în sus iar înălţimea liniei să se modifice automat pentru a cuprinde întreg titlul. tastaţi Agenda. dacă domeniul selectat conţine celule de tipul Merge. Media şi efectuaţi următoarele operaţii: • Introduceţi titlul Situaţia ş colară şi centraţi acest titlu relativ la lungimea tabelului. Va fi afişată fereastra de dialog Save As. astfel încât aceasta să cuprindă ş i cel mai lung nume. OBSERVAŢIE: O sortare simplă. după care ş tergeţi mediile astfel obţinute. Nota1. se poate face utilizând ş i butoanele Sort Ascending şi Sort Descending din bara de instrumente standard.

• Ce format este aplicat impicit datelor introduse de dumneavoastră în tabel? • Aplicaţi datelor din coloana Nume Prenume. • Introduceţi valoarea pentru costul fix. Creaţi un tabel care să cuprindă următoarele coloane: Nr. • Salvaţi agenda de lucru astfel creată. fără utilizarea tehnicii AutoFill. • Calculaţi costul total pentru toate produsele într-o singură operaţie. fără a utiliza tehnica de tragere cu mouse-ul domeniul de celule A3:D7. Cost total (CT) Pondere CF în CT ş i efectuaţi următoarele operaţii: • Introduceţi titlul tabelului Situaţia Costurilor în primele două linii ale foii de calcul ş i centraţi-l. • tergeţi formatul aplicat datelor din coloana Nume Prenume. • Calculaţi ponderea costurilor fixe în costurile totale ş i afiş aţi rezultatele obţinute ca procent. scrieţi-le pe două rânduri. • Copiaţi toate imformaţiile referitoare la domeniul celulelor care conţin costurile totale pentru fiecare produs într-un domeniu ales de dumneavoastră ş i observaţi efectele. • Selectaţi. • Introduceţi numele coloanelor. upă care anulaţi operaţia.Procesorul de calcul tabelar Excel • Calculaţi media notelor pentru fiecare student utilizând generatorul de func ţii. Cost fix (CF). • Intoduceţi data ş i ora curente în linia de titlu a tabelului. • Selectaţi concomitent datele din prima ş i a treia coloană. cu denumirea Situaţie în dosarul implicit. într-o coloană pe care o veţi adăuga tabelului. Anulaţi copierea făcută. • Aplicaţi formatul monetar pentru toate costurile din tabelul dumneavoastră. formatul Number cu trei zecimale. • Aplicaţi datelor din coloana Media. • Adăugaţi o coloană în care să se afişeze Promovat pentru studenţii a căror medie este mai mare sau egală cu 5 şi Nepromovat pentru cei ce nu au obţinut media 5. să se afişeze CF MARE în dreptul produsului respectiv. Denumire produs. stabiliţi ca şi criteriu de sortare ordinea descresc ătoare a primei note. • Calculaţi suma toatală a costurilor. Birotică 71 . • Salvaţi agenda de lucru astfel creată cu numele Costuri în dosarul Exerciţii. într-un domeniu de celule ales de dumneavoastră ş i observaţi efectele. • Dacă poderea costului fix în costul total pentru un produs depăşeşte 65%. Cost variabil (CV). adică introduceţi formula o singură dată iar aceasta să fie aplicată pentru toate produsele în aceaş i timp. aceasta fiind considerată cea mai importantă. 2. formatul Text. • Sortaţi datele tabelului în ordinea descrescătoare a mediilor iar pentru persoanele cu aceleaş i medii. crt. utilizând tehnica AutoFill. • Introduceţi cinci înregistrări în tabel. • Copiaţi formula utilizată în coloana Ponderea CF în CT. iar acolo unde aceste nume sunt prea lungi.

Fundalul celulei selectate va fi colorat în portocaliu. (6) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog. 3.xls. Pentru stabilirea sau modificarea fontului.3. Va fi afiş ată fereastra de dialog Format Cells. Selectaţi fişierul respectiv şi apoi butonul Open. alegeţi dosarul în care aţi salvat fişierul. coloraţi-l în portocaliu. (2) Selectaţi eticheta Font. din caseta care se deschide.3. Culorile ş i haşurile le veţi folosi 72 Birotică . Caracterele titlului vor fi colorate în albastru. (2) Selectaţi s ăgeata derulantă a butonului Fill Color din bara de instrumente de formatare ş i alegeţi culoarea portocaliu.xls . Probleme rezolvate 1. (3) Selectaţi s ăgeata derulantă a butonului Font Color din bara de instrumente de formatare şi selectaţi culoarea albastru. (4) În zona de listare Font Style. • Selectaţi Start→Documents ş i selectaţi Agenda. (5) În zona de listare Size. în rubrica de editare Look In. de regulă. 2. REZOLVARE: Pentru a deschide agenda de lucru Agenda. Odată cu deschiderea fişierului va fi lansată în execuţie ş i aplicaţia Excel.xls. Schimbaţi culoarea caracterelor tiltului în albastru iar fundalul celulei care conţine titlul. • Lansaţi în execuţie aplicaţia Excel. Agenda.Procesorul de calcul tabelar Excel 2. din caseta care se deschide. precum ş i culoarea haşurii respective. (3) În zona de listare Font. Selectaţi butonul Open din bara de instrumente standard. Modificaţi fontul cu care este scris titlul tabelului în Arial Black de dimensiune 12 şi cu caractere înclinate. selectaţi stilul Italic. în care sunt afişate. Perfecţionarea unei agende de lucru 2. selectaţi dimensiunea de 12. Se va deschide fereastra de dialog Open în care veţi proceda la fel cum aţi procedat în fereastra de dialog Open Office Document. REZOLVARE: (1) Selectaţi celula care conţine titlul. stilului şi dimensiunii acestuia puteţi utiliza şi butoanele aferente din bara de instrumente de formatare. OBSERVAŢIE: În pagina Patterns. ultimele patru fiş iere cu care aţi lucrat. puteţi proceda în una din următoarele modalităţi: • Selectaţi opţiunea Open Office Document din partea superioară a meniului Start. Selectaţi fişierul în ultima secţiune a meniului File. Deschideţi agenda de lucru creată în sec ţiunea anterioară. în rubrica de editare Pattern a casetei de dialog Format Cells puteţi stabili de asemenea ş i un model de haşuri. • Lansaţi în execuţie aplicaţia Excel. pentru un domeniu de celule. Se va deschide fereastra de dialog Open Office Document în care.1. REZOLVARE: (1) Executaţi clic dreapta pe celula care conţine titlul ş i alegeţi Format Cells din meniul contextual care apare. Selectaţi Arial Black pentru a-l selecta.

Coloanele D. Puteţi ascunde una sau mai multe coloane şi cu ajutorul mouse-ului. puteţi s ă o ascundeţi pur ş i simplu până după ce veţi fi tipărit raportul. selectaţi celula respectiv ă şi selectaţi Insert→Comment sau selectaţi celula respectiv ă şi selectaţi butonul New Comment din bara de instrumente de formatare. REZOLVARE: (1) Selectaţi coloanele care conţin valorile vânzărilor lunare. Ataş aţi celulei care conţine titlul Vânzări lunare următorul comentariu: Conţine cantităţile vândute din fiecare produs. (4) Executaţi clic dreapta pe coloanele selectate şi alegeţi Unhide din meniul contextual. Trageţi muchia dreaptă a coloanei sau domeniului de coloane selectat spre stânga până când aceasta se suprapune peste muchia stângă şi apoi eliberaţi butonul mouse-ului. B. Recunoaşteţi celula care are ataşat un comentariu printr-un triunghi de culoare roş ie afişat în colţul din dreapta sus al acesteia. (3) Puteţi afiş a comentariul. H etc. respectiv D. o agendă de lucru ce urmează a fi tipărită. Trebuie să faceţi acest lucru. Reafiş area cu mouse-ul a coloanei sau coloanelor ascunse este operaţia invers ă ascunderii acestora. va fi afişat comentariul ataş at celulei. cu posibilitatea de modificare. Introduceţi automat datele în coloana Nr. selectaţi coloanele C şi G trăgând cu cursorul mouse-ului peste cadrele lor. Programul afişează coloanele ascunse şi selectează toate cele cinci coloane. De câte ori veţi plasa cursorul mouse-ului pe triunghiul respectiv. un tabel sau celule sepatate. (2) Executaţi clic dreapta pe coloanele astfel selectate ş i alegeţi Hide din meniul contextual sau selectaţi Format→Column→Hide. Pentru a înlătura modelul de haş uri din anumite celule. În loc să pierdeţi timp cu mutatul coloanei cu preţurile în afara zonei de tipărit. selectaţi domeniul de celule ş i alegeţi opţiunea None din partea superioară a paletei de culori Color din pagina Patterns a casetei de dialog Format Cells. dac ă poziţionaţi indicatorul în celulă ş i apăsaţi Shift+F2. OBSERVAŢIE: Operaţia de ascundere a unor informaţii dintr-o foaie de calcul este utilă mai ales atunci când proiectaţi un raport. E şi F vor dispărea din foaia de calcul astfel încât în linia care conţine literele coloanelor va apărea afiş at A. G. dacă doriţi să tipăriţi un raport care să conţină situaţia vânzărilor este evident că nu doriţi s ă apară coloana Preţ unitar. Ascundeţi coloanele care conţin valoarea vânzărilor lunare şi apoi făceţi- le din nou vizibile. E ş i F. 4. În aceeaşi manieră puteţi ascunde ş i una sau mai multe linii. (2) Introduceţi comentariul în caseta de editare care va fi afişată. C. crt.Procesorul de calcul tabelar Excel în general pentru a pune în evidenţă anumite secţiuni ale foii de calcul. REZOLVARE: (1) Executaţi clic dreapta pe celula în care doriţi să inseraţi şi alegeţi Insert Comment din meniul contextual. (3) Pentru a face din nou vizibile coloanele ascunse. un domeniu de celule dintr-un tabel. 6. De exemplu. 5. REZOLVARE: Birotică 73 . pentru a cuprinde în selecţie ş i coloanele ascunse.

(7) Selectaţi butonul OK. 74 Birotică . pentru a închide fereastra de dialog Options.. Puteţi face acest lucru ş i astfel: introduceţi în celula A5 cifra 1 şi ţinând apăsată tasta Ctrl trageţi butonul de umplere al celulei peste celelate celule până la ultimul produs. creaţi o listă personalizată care s ă cuprindă produsele dumneavoastră şi introduceţi aceste produse utilizând tehnica AutoFill. respectiv K5:K9. (3) Selectaţi eticheta Custom Lists pentru a alege această pagină a ferestrei de dialog.. puteţi introduce serii de genul: 2 4 6.. Programul Excel va "ghici" intenţia dumneavoastră şi va completa seria în func ţie de primele valori introduse. Va fi afişată fereastra de dialog Define Name. Nu veţi putea însă introduce. utilizând tehnica AutoFill introduceţi şi celelalte produse.. (5) Introduceţi denumirea primului produs după care tastaţi Enter. OBSERVAŢIE: Folosind această facilitate.Procesorul de calcul tabelar Excel (1) tergeţi datele din coloana Nr. (4) Executaţi clic în zona de listare List Entries pentru a plasa aici cursorul de inserare.. etc. 5 10 15.. utilizând această tehnică. January February March. respectiv introduceţi în celula A5 cifra 1 iar în celula A6.. REZOLVARE: (1) tergeţi datele din coloana Denumire Produs.. Există îns ă o soluţie şi în acest caz.. 100 200 300. Brăila Bucureş ti Galaţ i. în general date calendaristice. extindeţi selecţia până la al cincilea produs şi eliberaţi cursorul mouse-ului. în orice foaie de calcul sau agendă de lucru.. (8) Introduceţi în coloana Denumire Produs. (6) Selectaţi butonul Add pentru a adăuga lista introdusă în zona de listare Custom Lists. crt.. pe care programul Excel nu are cum s ă le cunoască. serii de numere. De acum încolo.. (2) Pentru a introduce automat o serie de date. puteţi utiliza această listă pentru a introduce automat denumirile produselor dumnevoastră în orice domeniu.. Daţi domeniului de celule K5:K9 care conţine valorile totale ale vânzărilor pentru fiecare produs. tergeţi datele din coloana Denumire Produs. introduceţi denumirea celui de-al doilea produs şi tastaţi Enter şi aşa mai departe până la ultimul produs. procedaţi în felul următor: introduceţi în domeniul de celule primele două date ale seriei. (2) Selectaţi opţiunea Options din meniul Tools. primul produs din lista dumneavoastră ş i apoi... etc aş a numitele serii personalizate. (3) Selectaţi celulele A5 şi A6 şi utilizând tehnica AutoFill. (2) Selectaţi Insert→Name→Define. (vezi problema următoare) 7. serii precum: Ianuarie Februarie Martie. numele Vânzări.. cifra 2... REZOLVARE: (1) Selectaţi domeniul de celule căruia doriţi s ă-i atribuiţi un nume. 8. produs1 produs2 produs3... Va fi afişată fereastra de dialog Options.

puteţi calcula suma totală a vânzărilor din coloana K.Procesorul de calcul tabelar Excel (3) În zona de editare Names In Workbook. Vânzări. Calculaţi valoarea totală a adaosului comercial aferentă vânzărilor lunare cât şi valoarea totală a vânzărilor. Vă puteţi deplasa astfel rapid de la un domeniu de celule la altul. fost atribuit numele respectiv. Atunci când vreţi să utilizaţi adresa absolută a unei celule. la copierea acestor formule în alte domenii de celule. (6) Numele domeniului va fi afişat în rubrica de listare Name Box în bara de formule. OBSERVAŢIE: Puteţi atribui un nume ş i unei coloane sau unui rând utilizând comanda Insert→Name→Create. este afiş ată adresa domeniului c ăruia i-a ataşat domeniului. pentru indicarea valorii adaosului comercial. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. plasaţi semnul $ (dolar) în faţa literei fiec ărei coloane ş i a numărului fiec ărei linii din formulă. Tastaţi Enter. trebuie să utilizaţi adrese absolute. (2) Selectaţi celua H12 şi introduceţi formula =Product($G$5:H11). Acelaş i lucru îl puteţi face cu comanda Edit→Go To sau apăsând tasta F5. mai ales în cazul foilor de calcul de mari dimensiuni. Atunci când utilizaţi adrese relative în formule. (3) Pentru a calcula valoarea adaosului comercial şi pentru celelalte luni precum şi valoarea totală a acestuia. (5) Selectaţi butonul OK. utlizând adresa absolută a celulei G5. (2) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+1 sau butonul dreapta de la mouse. De exemplu. Trasaţi liniatura tabelului stabilind pentru chenarul exterior o grosime mai mare decât liniatura interioară. Pentru a interzice programului s ă modifice adresa unei celule (care intervine într-o formulă) la copierea ulterioară a formulei. Selectând un nume de domeniu din rubrica de listare Name Box va fi selectat automat domeniul căruia i-a fost ataşat numele respectiv. pentru a închide fereastra de dialog. Total Adaos. introduceţi numele care va fi (4) În zona de editare Refers To. utilizând formula: =SUM(Vânzări). Birotică 75 . Va fi calculată valoarea adaosului comercial aferent vânzărilor din luna ianuarie. trebuie utilizată comanda Insert→Name→Apply. formulele care se referă la aceste celule nu se actualizează automat pentru a reflecta noile nume. Numele de celule sau domenii pot fi folosite ş i ca argumente în formule. adresele utilizate de formulele respective sunt ajustate automat. REZOLVARE: (1) Selectaţi celula B12 şi introduceţi titlul. ATENŢIE: Atunci când se denumeşte o celulă sau un domeniu de celule. plasaţi cursorul mouse-ului pe colţul din dreapta jos a celulei şi când acesta ia forma unei săgeţi de culoare neagră trageţi spre dreapta până în celula K12 inclusiv. REZOLVARE: (1) Selectaţi întregul tabel. Pentru a substitui un nume unei referinţe de celulă într-o formulă. 9. OBSERVAŢIE: Adresele indicate prin A1 adică numele coloanei urmat de numărul liniei sunt adrese relative. 10.

Procesorul de calcul tabelar Excel (3) Selectaţi eticheta Border pentru a selecta în această pagină a casetei (4) Selectaţi butonul Inside din zona Presets. (7) Selectaţi butonul OK. dintr-un produs. introduceţi formula: =MAX($D$5:$F$9). Să se afişeze valoarea minimă a vânzărilor totale pentru un produs. (7) Selectaţi butonul OK. (2) Selectaţi Format→Conditional Formatting. cu roşu iar valoarea maximă cu albastru. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. (5) Selectaţi linia continuă cu grosimea cea mai mare în caseta Style şi apoi Selectaţi butonul Outline din zona Presets. pentru a închide fereastra de dialog Format Cells. (8) Selectaţi butonul OK. Mai puteţi rezolva problema utilizând setul de butoane Borders din bara de instrumente de formatare. (10) Selectaţi butonul Format. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care conţin cantităţile vândute pentru toate produsele. 11. respectiv D5:F9. (12) Selectaţi butonul OK. 12. introduceţi formula: =MIN($K$5:$K$9). pentru a închide fereastra de dialog. (6) Selectaţi eticheta Font ş i alegeţi culoarea roşu din paleta Color. exceptând celula de total. pentru a închide fereastra de dialog Conditional Formatting. selectaţi în prima rubrică de listare Cell Values Is. pentru a închide fereastra de dialog Format Cells. pentru a închide fereastra de dialog Conditional Formatting. (2) Selectaţi Format→Conditional Formatting. (6) Selectaţi eticheta Patterns ş i alegeţi culoarea albastru din paleta Color. Va fi afişată fereastra de dialog Conditional Formatting. Afişaţi pe un fundal de culoare albastră cea mai mare cantitate ce a fost vândută. pentru a închide fereastra de dialog Format Cells. (8) Selectaţi butonul Add. (5) Selectaţi butonul Format. (3) În zona Condition1. 76 Birotică . selectaţi în prima rubrică de listare Cell Values Is. Va fi afişată caseta de dailog Format Cells. (4) În a doua rubrică de listare selectaţi Equal To iar în rubrica de editare alăturată. Fereastra de dialog se extinde pentru a putea introduce a doua condiţie. pentru a stabili grosimea chenarului tabelului. introducând de data aceasta formula: =MAX($K$5:$K$9). Va fi afişată fereastra de dialog Conditional Formatting. (4) În a doua rubrică de listare selectaţi Equal To iar în rubrica de editare alăturată. (9) Repetaţi paşii 3-5. (3) În zona Condition1. (13) Selectaţi butonul OK. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells. pentru a stabili forma şi de dialog linia continuă din caseta Style grosimea liniaturii interne a tabelului. (5) Selectaţi butonul Format. (6) Selectaţi butonul OK. (11) Selectaţi eticheta Font ş i alegeţi culoarea albastru din paleta Color. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care conţin valoarea vânzărilor.

Clipboard. pe care plasaţi-o între foile de calcul Sheet2 ş i Sheet3. Observaţi c ă. Selectaţi Edit→Paste sau alegeţi Paste din meniul contextual. trageţi cursorul acestuia. astfel încât acesta să conţină situaţia vânzărilor în trimestrul doi. Plasaţi (mutaţi) foaia de calcul Sheet1(2) înaintea foii de calcul Sheet1. căruia îi este ataş ată o pictogramă ce indică o foaie. • Înlocuiţi lunile ianuarie. tergeţi (înlăturaţi) foaia de calcul Sheet1(2) din agenda de lucru. (4) Bifaţi caseta de validare Create A Copy. (5) Selectaţi butonul OK. care apare deja afişată în rubrica de listare. Va fi afişată fereastra de dialog cu acelaş i nume. Copiaţi tabelul creat până acum. pentru a plasa copia foii de calcul Sheet1 înaintea foii Sheet3. iunie. (3) În zona de listare Before Sheet. ceea ce indică că este Copia foii de calcul Sheet1. selectaţi Edit→Copy sau alegeţi Copy din meniul contextual. REZOLVARE: Pentru a muta foaia de calcul puteţi proceda în aceeaşi manieră în care aţi procedat la problema precedentă sau mai simplu. În tabelul din Sheet2. preţurile precum şi adaosul comercial.Procesorul de calcul tabelar Excel 13. în cea de-a doua foaie de calcul a agendei de lucru curente. (3) Selectaţi celula A1 (în general indicatorul de celulă este plasat în aceasta) pentru ca tabelul să fie inserat începând de la această celulă. Selectaţi Sheet3. 17. faceţi modific ările necesare. (4) Selectaţi butonul Paste din bara de instrumente de formatare.xls. mai. În acest caz este vorba de agenda curentă Agenda. Creaţi o copie a întregii foi de calcul Sheet1. REZOLVARE: (1) Selectaţi tabelul şi butonul Copy din bara de instrumente standard. REZOLVARE: Iată care ar fi aceste modific ări: • Schimbaţi titlul tabelului în: Situaţia vânzărilor în Trimestrul II 2006. Tabelul va fi copiat în memoria temporară. valorile din coloanele care conţin formule sunt actualizate automat. Selectaţi eticheta foii de calcul pe care doriţi să o mutaţi ş i ţinând apăsat butonul mouse-ului. Noua foaie de calcul va avea eticheta Sheet1(2). 15. • Modificaţi cantităţile vândute. (2) În rubrica de listare To Book. 16. februarie. (2) Selectaţi eticheta celei de-a doua foi de calcul. Dacă nu bifaţi această casetă. Sheet2 pentru a vă deplasa în această foaie de calcul. REZOLVARE: Birotică 77 . 14. REZOLVARE: (1) Executaţi clic dreapta pe eticheta foii de calcul Sheet1 ş i alegeţi opţiunea Move Or Copy din meniul contextual care se deschide. foaia de calcul va fi doar mutată în poziţia indicată. Tabelul va fi lipit din memoria temporară în foaia de calcul. martie cu aprilie. până ajungeţi în poziţia dorită şi eliberaţi butonul mouse-ului. puteţi introduce agenda de lucru în care doriţi s ă copiaţi foaia de calcul selectată.

Sheet1(2) şi alegeţi comanda Delete din meniul contextual sau selectaţi eticheta foii ş i alegeţi comanda Delete Sheet din meniul Edit. Caseta de avertizare care este afişată. (2) Selectaţi comanda Worksheet din meniul Insert sau selectaţi Insert din meniul contextual al etichetei. Selectaţi butonul Yes al casetei de avertizare care va fi afişată. 19. (4) Pentru a deselecta grupul de foi. respectiv pe trimestrul II. (2) Pentru a deselecta un grup de foi de calcul. Apoi selectaţi Worksheet din meniul Insert sau selectaţi Insert din meniul contextual al etichetei. (3) Pentru a selecta celălalt grup de foi (neadiacente). selectaţi etichetele celorlalte foi care urmează să fie selectate. OBSERVAŢIE: Pentru a insera un grup de noi foi de calcul consecutive într-o agendă de lucru. 78 Birotică . selectaţi eticheta primei foi şi ţinând apăsată tasta Ctrl. Vor fi selectate astfel toate foile situate între cele două. repetaţi pasul 2.Procesorul de calcul tabelar Excel Operaţia de ştergere a unei foi de calcul. are tocmai rolul de a vă împiedica s ă înlăturaţi o foaie de calcul dacă nu sunteţi sigur c ă doriţi acest lucru. deselectaţi-le şi apoi selectaţi foile Sheet1. Inseraţi o foaie de calcul înaintea foii de calcul Sheet2. Selectaţi primele trei foi de calcul. (3) Selectaţi butonul OK din fereastra de dialog Insert sau apăsaţi Enter deoarece în pagina General este deja selectată pictograma Worksheet drept tipul foii ce urmează să fie inserată. 18. selectaţi eticheta (de culoare gri) a unei foi de calcul neselectate sau selectaţi comanda Ungroup din meniul contextual al uneia dintre etichetele selectate. REZOLVARE: (1) Pentru a selecta primele trei foi de calcul (adiacente). Sheet3 şi Sheet4 ş i de asemenea deselectaţi-le. Selectaţi prima foaie ş i ţinând apăsată tasta Shift selectaţi eticheta celei de-a treia foi de calcul (ultima din grup). Modificaţi denumirile produselor concomitent în ambele foi de calcul care conţin situaţiile vânzărilor pe trimestrul I. REZOLVARE: (1) Selectaţi eticheta foii de calcul înaintea căreia doriţi să fie inserată noua foaie de calcul. Modificările vor fi făcute concomitent şi în cealaltă foaie de calcul. nu poate fi anulată cu comanda Undo. procedaţi astfel: selectaţi cele două foi de calcul Sheet1 şi Sheet2. care conţin situaţia vânzărilor pe trimestrul I respectiv trimestrul II ş i introduceţi noile denumiri ale produselor în una din foile selectate. Executaţi clic dreapta pe eticheta foii. respectiv Sheet3 şi Sheet4. selectaţi un grup ce conţine acelaşi număr de etichete ca ş i numărul noilor foi de calcul ce urmează a fi inserate. respectiv Sheet2. 20. REZOLVARE: Pentru a efectua modific ări în mai multe foi de calcul concomitent. începând cu eticheta foii de calcul în faţa căreia vreţi s ă inseraţi noile foi de calcul. mutaţi foaia inserată la sfârşitul grupului de foi de calcul deschise. ATENŢIE: tergerea. este ş i ea foarte simplă. eliminarea uneia sau mai multor foi de calcul este definitivă! Operaţia de ştergere a uneia sau mai multor foi de calcul.

(13) În coloana Valoare Adaos. (9) Selectaţi rubrica de editare Number2 pentru a plasa aici cursorul de inserare ş i pentru a introduce cel de-al doilea termen al adunării. tastaţi semnul egal =(egal) în celula C3 pentru a începe introducerea formulei de calcul. adică domeniul de celule A5:B9 în foaia de calcul Sheet3. dar acest lucru nu are importanţă deoarece veţi restabili la sfârş it liniatura întregului tabel. care să conţină. va fi =Sum(Sheet1!K5. calculaţi valoarea adaosului comercial pentru fiecare produs utilizând datele din celelalte două foi de calcul. (14) Selectaţi butonul Paste Function şi alegeţi func ţia Sum din fereastra de (15) În rubrica de editare Number1 tastaţi Poduct(.Sheet1!K5). (7) Selectaţi din categoria Most Recently Used. de exemplu). Vor apărea câteva anomalii în ceea ce priveşte liniatura tabelului. funcţia Sum ş i selectaţi OK. (6) Selectaţi Paste Function din bara de instrumente standard. Crt ş i Denumire Produs din Sheet1 sau Sheet2. (2) Introduceţi în celula A1 titlul tabelului. (5) În coloana Valoare Vânzări. (11) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog ş i pentru a introduce formula în celula selectată.Sheet2!K5).Procesorul de calcul tabelar Excel OBSERVAŢIE: Introducerea informaţiilor standard necesare mai multor foi de calcul doar într-o singură foaie de calcul a agendei de lucru are ca efect mărirea vitezei de creare a unor noi foi de calcul. Centralizator Semestrul I. Formula pe care o veţi introduce astfel. tastaţi semnul egal =(egal) în celula D3 pentru a începe introducerea formulei de calcul. pentru a merge în această pagină şi apoi selectaţi celula K5 care conţine valoarea vânzărilor din primul produs pe trimestrul I. (3) Introduceţi titlurile coloanelor: Nr.PRODUCT(Sheet2!G5. astfel încât să aveţi datele vizibile. pe G5 care conţine adaosul comercial practicat pentru primul produs. este următoarea: =SUM(PRODUCT(Sheet1!G5. pentru a vă deplasa în această foaie de calcul. (12) Utilizând tehnica AutoFill. respectiv valoarea vânzărilor şi valoarea adaosului comercial pe fiecare produs şi în total. Selectaţi OK. pe baza datelor din primele două foi de calcul. (colţul dreapta jos. Pentru aceasta. Formula de calcul pe care o veţi introduce. (4) Copiaţi conţinutul coloanelor Nr. crt. REZOLVARE: (1) Selectaţi eticheta Sheet3. Pentru aceasta. copiaţi formula ş i în celelalte celule pentru a calcula valorile vânzărilor şi pentru celelalte produse.Sheet2!K5)). Trageţi fereastra de dialog în altă poziţie în fereastră. (10) Selectaţi eticheta Sheet2 şi apoi pe celula K5 care conţine valoarea vânzărilor din primul produs pe trimestrul II. Creaţi o foaie de calcul recapitulativ ă (centralizatoare) în Sheet3. Denumire Produs. situaţia vânzărilor în primul semestru al anului. Birotică 79 . Valoare Vânzări. Selectaţi Sheet1 ş i apoi dialog care se deschide. Valoare Adaos şi centraţi-le. Va fi afişată fereastra de dialog Paste Function. calculaţi valoarea totală a vânzărilor pentru fiecare produs utilizând datele din celelalte două foi de calcul. (8) Selectaţi eticheta primei foi de calcul Sheet1. 21.

Pentru aceasta. (5) Alegeţi din această casetă de dialog modul în care doriţi să fie aranjate ferestrele pe ecran. deoarece toate valorile din foaia de calcul recapitulativ ă (centralizatoare) sunt legate prin formulă de valorile introduse în foile asociate celor două trimestre. selectaţi comanda Arrange din meniul Window. Puteţi să încercaţi toate opţiunile pentru a vă crea o idee despre posibilităţile care vi se oferă. (4) După ce aţi creat ferestre pentru toate foile de calcul pe care dorţi să le comparaţi. pentru a introduce (17) În rubrica de editare Number2. atunci când nu mai aveţi nevoie de ele. Sheet2!K5) (18) Utilizând tehnica AutoFill. Închideţi paranteza. copiaţi formula ş i în celelalte celule pentru a calcula valorile adaosului comercial ş i pentru celelalte produse. (23) Selectaţi tabelul astfel creat şi stabiliţi-i liniatura ş i chenarul utilizând butoanele Borders din bara de instrumente de formatare. 22. OBSERVAŢIE: Marele avantaj este că. selectaţi titlul tabelului şi apoi selectaţi butonul Format Painter (copiază toate formatările aplicate zonei selectate) din bara de instrumente standard. (6) Pentru a închide ferestrele create. Sheet2 al cărui nume din bara de titlu este urmat de :2. respectiv Sheet3. Sheet3 ataş ând etichetelor nume mai sugestive ca: TrimI. introduceţi în aceeaşi manieră formula: valoarea vânzărilor din fiecare produs.) ş i apoi în Sheet1 selectaţi K5. (2) Selectaţi eticheta foii de calcul pe care doriţi să o afiş aţi în această a doua fereastră respectiv. 23. (22) Selectaţi Sheet3. Deschideţi cele trei foi de calcul în ferestre separate ş i vizualizaţi-le concomitent astfel încât să puteţi compara datele. 80 Birotică . bifând butonul de opţiune corespunzător. al c ărui nume din bara de titlu este urmat de :3. Va fi afiş ată fereastra de dialog Arrange Windows. REZOLVARE: (1) Selectaţi comanda New Window din meniul Window pentru a crea o a doua fereastră. mergeţi în Sheet2. executaţi pur ş i simplu clic pe butonul de închidere al ferestrelor respective. (3) Alegeţi comanda New Window din meniul Window pentru a crea o a treia fereastră şi apoi selectaţi eticheta foii de calcul pe care doriţi să o afişaţi în această fereastră. Toate atributele de formatare aplicate titlului din foaia de calcul Sheet2 vor fi aplicate şi acestui titlu. Redenumiţi foile de calcul Sheet1 şi Sheet2. (21) Formataţi titlul tabelului astfel încât acesta să arate la fel ca titlurile celorlalte două tabele. TrimII respectiv Total. trageţi de el spre dreapta peste titlul tabelului. (20) Calculaţi aceste totaluri folosind funcţia AutoSum. PRODUCT(Sheet2!G5. plasaţi cursorul mouse-ului pe titlul tabelului iar când cursorul mouse-ului are ataşată o pictogramă sub formă de pensulă. orice actualizare sau corectură efectuată asupra acestor valori va fi automat reflectată de valorile recapitulative din foaia de calcul centralizatoare.Procesorul de calcul tabelar Excel (16) Tastaţi virgulă (. (19) În celula B8 tastaţi TOTAL pentru a marca linia în care veţi calcula totalul valorii vânzărilor şi al adaosului comercial în primul semestru.

Deschideţi agenda de lucru Situaţie. Închideţi şablonul astfel creat. Opţiunea din rubrica Save In Box va fi înlocuită cu Templates deoarece.xls.3. (3) Introduceţi informaţiile necesare în această agendă ş i salvaţi-o în dosarul Exerciţii.xls ş i efectuaţi următoarele operaţii: Birotică 81 . programul salvează şabloanele în dosarul C:\Windows\Application Data\Microsoft\Templates . 25. iar numele de pe bara de titlu va deveni Vânzări pentru a indica faptul că acum lucraţi în şablonul Vânzări. deoarece veţi şterge formulele de calcul respective şi veţi fi nevoiţi să le introduceţi din nou în eventualele agende de lucru pe care le veţi crea pe baza acestui şablon. 24. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Save din bara de instrumente standard. Excel va închide agenda de lucru Agenda. un ş ablon pe care s ă-l utilizaţi anterior la crearea altor agende de lucru. 2. (7) Selectaţi data şi tastaţi Data. (3) Tastaţi Vânzări în rubrica de editare File Name.2. alegeţi Rename din meniul contextual ş i tastaţi noul nume. (8) Selectaţi domeniul de celule C5:G12 şi apăsaţi tasta Delete pentru a elimina conţinutul celulelor fără a elimina şi atributele de formatare.Procesorul de calcul tabelar Excel REZOLVARE: Pentru a face acest lucru. (4) Selectaţi butonul Save. Creaţi o nouă agendă de lucru pe baza ş ablonului obţinut la problema precedentă. (5) Selectaţi primele două foi de calcul pentru ca modific ările pe care le efectuaţi să se fac ă concomitent în ambele foi. pentru a salva modific ările făcute până acum în Agenda. procedaţi în felul următor: executaţi clic dreapta pe eticheta foii de calcul pe care doriţi să o redenumiţi. în configuraţia prestabilită. Teste de autoevaluare 1. Lăsaţi această opţiune nemodificată. Denumiţi acest ş ablon Vânzări. (10) Selectaţi butonul Save pentru a salva ş ablonul ş i apoi selectaţi butonul Close din partea dreaptă a barei de meniuri pentru a închide şablonul fără să închideţi programul. Se va deschide agenda de lucru cu numele Vânzări1. (6) Selectaţi în titlul tabelului anul 2006 şi înlocuiţi-l cu cuvântul Anul. (2) Selectaţi Save As din meniul File pentru a deschide fereastra de dialog Save As. apoi Selectaţi s ăgeata din dreapta rubricii Save As Type ş i selectaţi Template din lista derulantă. REZOLVARE: (1) Selectaţi New din meniul File. Se va deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume. Nu ştergeţi conţinutul celulelor care cuprind valori calculate. (9) Deselectaţi foile de calcul.xls. dându-i ş i un nume. (2) Executaţi dublu clic pe pictograma Vânzări din pagina General. Creaţi pe baza agendei de lucru creată până acum.

• Haş uraţi toate celulele corespunzătoare mediilor mai mici decât 5. 82 Birotică . SemII. Nota3 vor conţine mediile notelor respective obţinute de fiecare elev în parte iar coloana Media va conţine mediile anuale ale fiec ărui elev. • Ce se întâmplă cu valorile calculate din coloanele Cost Total şi Pondere CF în CT? Explicaţi! • Ataş aţi celulei care conţine costul fix. • Înlăturaţi din tabel coloana care conţine costurile fixe. Ulterior renunţaţi la acest format. Nota2. pondere2 şi pondere3 se memorează în trei celule ale foii de calcul imediat sub tabel. denumirea CostFix. • Modificaţi titlul tabelului în Situaţia colară SemestrulI 2002 ş i scrieţi-l cu caractere aldine cu dimensiunea de 12. • Stabiliţi un format predefinit pentru tabelul dumneavoatră (folosiţi comanda Format→Autoformat). • tergeţi numele elevilor şi introduceţ-le din nou cu ajutorul listei personalizate create anterior. • Trasaţi liniatura tabelului iar titlul tabelului încadraţi-l într-un chenar cu linie dublă. Salvaţi-l cu numele Situaţie şcolară.Procesorul de calcul tabelar Excel • Creaţi un şablon pe baza acestei agende de lucru care va conţine structura. Nota3 şi introduceţi-le din nou utilizând de această dată tehnica AutoFill. • Modificaţi formula de calcul a mediei utilizând de această dată formula: =Nota1*podere1+Nota2*pondere2+Nota3*pondere3. 2. într-o linie pe care o intitulaţi Ponderi. • Inseraţi în tabel înc ă o coloană pe care o veţi denumi Nota3 şi care va cuprinde a treia notă pentru fiecare elev. astfel: SemI. Nota2. preluând elementele acestei liste din tabelul dumneavoastră. • Redenumiţi foile de calcul astfel create.xls ş i efectuaţi următoarele operaţii: • Afiş aţi tabelul pe un fond de culoare galben deschis iar toate caracterele făceţi-le aldine. • Afiş aţi cea mai mare medie precum şi numele studentului care a obţinut-o pe fundal albastru. • În Sheet3 creaţi un tabel recapitulativ cu situaţia şcolară pe întreg anul şi care să cuprindă aceleaşi informaţii ca ş i celelalte două tabele. inseraţi o linie între titlul tabelului şi tabel şi introduceţi aici costul fix. • Copiaţi tabelul astfel creat în cea de-a doua foaie de calcul ş i faceţi modificările necesare astfel încât acesta să reflecte situaţia şcolară pe semestrul II. • Faceţi setările necesare astfel încât în viitor la deschiderea unei agende de lucru să fie active 5 foi de calcul. Deschideţi agenda de lucru Costuri. respectiv Anual. • Ascundeţi liniile în care sunt afiş aţi elevii nepromovaţi şi apoi vizualizaţi-le din nou. Coloanele Nota1. unde pondere1. • Deschideţi o nouă agendă de lucru pe baza şablonului creat anterior şi salvaţi-o cu numele Situaţ ia2002 în dosarul Exerciţii. atributele de formatare ş i alte elemente constante (în acest caz ş tergeţi doar notele elevilor). • Închideţi agenda de lucru astfel creată. • Ajustaţi automat dimensiunile celulelor tabelului astfel încât ş i cea mai lungă informaţie s ă fie vizibilă. ştergeţi titlurile Nota1. • Creaţi o listă personalizată cu numele elevilor.

Puteţi adresa în mod absolut această celulă utilizând numele ataşat? • Copiaţi acest tabel. prima opţiune din primul rând ş i Selectaţi Next pentru a merge la pasul următor. fără a părăsi programul Excel.4. • Creaţi câte o fereastră pentru fiecare foaie de calcul care conţine informaţii ş i aranjaţi aceste ferestre în cascadă pe ecran. concomitent în foile de calcul Sheet2 şi Sheet3. • Înlăturaţi grupul respectiv din agenda de lucru. (4) Chart Wizard prezintă cum va arăta domeniul selectat în forma graficului cu coloane bidimensionale. Selectaţi butonul Finish.1. 2. Închideţi una din ferestre şi rearanjaţi ferestrele rămase pentru a ocupa spaţiul liber. Selectaţi butonul Next pentru a accepta opţiunile prestabilite ş i pentru a merge la pasul următor.xls şi activaţi prima foaie de calcul a acestei agende adică TrimI. astfel încât modificarea s ă se facă automat ş i în celelate două foi de calcul. (5) Selectaţi pe rând toate etichetele din această casetă de dialog pentru a v ă familiariza cu opţiunile existente. • Inseraţi între Sheet2 şi Sheet3 concomitent 3 foi de calcul. Selectaţi butonul de opţiune Series In Rows ş i Selectaţi Next. • Mutaţi aceste foi de calcul la sfârş itul grupului de foi. Probleme rezolvate 1. Deschideţi agenda de lucru Agenda. • Modificaţi valoarea costului fix în prima foaie de calcul. pentru a merge la pasul următor.4. (3) Dac ă este cazul selectaţi opţiunea No din Office Assistant pentru a refuza propunerea de ajutor. Reprezentaţi grafic în coloane 2D. cantităţile vândute din fiecare produs în cele trei luni. REZOLVARE: (1) Selectaţi domeniul de celule care conţine denumirile produselor (B5:B9) şi domeniul care conţine cantităţile vândute din fiecare produs în cele trei luni. REZOLVARE: Faceţi acest lucru aş a cum aţi înv ăţat în secţiunea anterioară. (6) La acest pas veţi indica unde va fi plasat graficul creat.Procesorul de calcul tabelar Excel • Intoduceţi din nou formulele de calcul pentru costul total şi ponderea costului fix în costul total utilizând tot adresa absolută a celulei care conţine costul fix. 2. Reprezentarea grafică a datelor 2. • Închideţi toate ferestrele create în afară de cea iniţială ş i agenda de lucru curentă. Având selectată opţiunea Column din lista Chart Type. adică graficul va fi plasat în foaia de calcul curentă a agendei de lucru curente. Va fi afişată fereastra de dialog Chart Wizard în care este prezentat primul pas din cei patru pe care îi veţi urma. OBSERVAŢIE: Birotică 83 . aflat pe paleta More Buttons de pe bara de instrumente standard. selectaţi ca subtip Clustered Column. Păstraţi ş i în acest caz selectările prestabilite. respectiv D5:F9. (2) Selectaţi Butonul Chart Wizard.

• Plasaţi punctul de inserare la sfârş itul titlului. 6. (4) Selectaţi butonul Paste din Bara de instrumente de formatare. 7.Procesorul de calcul tabelar Excel Excel a legat graficul de datele pe baza c ărora a fost construit. (4) Selectaţi butonul OK pentru a închide fereastra de dialog. în apropierea marginii lui. Înlocuiţi etichetele numerice de pe axa x care marchează cele trei serii de date. Situaţia cantitativă a vânzărilor ş i subtitlul Trim I 2006. Plasaţi graficul astfel creat la două linii distanţă de tabel începând cu prima coloană a foii de calcul. Etichetele seriilor vor fi înlocuite cu numele lunilor. blocaţi butonul din stânga al mouse-ului ş i trageţi graficul până când acesta ajunge în poziţia dorită. cu numele lunilor respective. REZOLVARE: • Având graficul selectat executaţi clic dreapta pe suprafaţa lui şi selectaţi opţiunea Chart Options din meniul contextual. Modificaţi criteriul de formare al seriilor de date în graficul dumneavoastră de la cel pe rânduri la cel pe coloane. • Executaţi clic undeva în cadrul graficului pentru a încheia introducerea titlului. Modificaţi culoarea titlului graficului în albastru şi subliniaţi-l. Va fi afiş ată fereastra de dialog cu acelaş i nume. este încadrată la capete de două pătrăţele de culoare neagră. (3) Selectaţi axa x executând clic pe ea. REZOLVARE: (1) Selectaţi celulele care coţin titlurile coloanelor ce cuprind cantităţile vândute. Verificaţi această afirmaţie! 3. REZOLVARE: (1) Plasaţi indicatorul mouse-ului pe grafic. De aceea. Va fi afişată fereastra de dialog Format Chart Title. graficul va fi redimensionat ori de câte ori veţi modifica datele. Când axa x este selectată. (2) Selectaţi butonul Copy din bara de instrumente standard. (2) Când este afiş ată o casetă explicativă cu textul Chart Area. • Tastaţi în rubrica de editare Chart Title. 5. (2) Selectaţi eticheta Font şi alegeţi culoarea albastru din paleta de culori a rubricii de listare Color. • Selectaţi eticheta Titles pentru a activa pagina respectiv ă a casetei de dialog. 4. REZOLVARE: 84 Birotică . Introduceţi pentru graficul dumneavoastră titlul. apăsaţi Enter ş i tastaţi Trim I 2006. respectiv D4:F4. Situaţia cantitativă a vânzărilor şi selectaţi OK. REZOLVARE: (1) Executaţi clic dreapta pe titlul tabelului şi selectaţi comanda Format Chart Title din meniul contextual. (3) Din rubrica de listare Underline selectaţi Single.

Remarcaţi cum s-a modificat semnificaţia informaţiei pe care o obţineţi din acest grafic faţă de cel anterior. Dac ă inseraţi o coloană care conţinea cantităţile vândute în luna aprilie de exemplu. De exmplu. pentru a afişa mai multe etichete de-a lungul axei şi în acelaşi timp măriţi cantitatea maximă reprezentată pe ax ă. Observaţi modificările ce apar. pentru a închide fereastra de dialog. (4) În rubrica de editare Major Unit introduceţi o cifră mai mic ă decât cea afişată deja. va fi afişată fereastra de dialog Paste Spcial. pentru a închide fereastra de dialog. aţi fi adăugat aceste valori ca o nouă serie în graficul existent bifând butonul de opţiune New Series. (3) Selectaţi butonul OK.Procesorul de calcul tabelar Excel (1) Executaţi clic dreapta pe suprafaţa graficului. Micş oraţi scala de reprezentare a cantităţilor vândute pe axa y. Chart Area ş i selectaţi comanda Data Source din meniul contextual. Va fi afiş ată fereastra de dialog Data Source. Adăugaţi un produs în tabelul dumneavoastră. 9. (3) În rubrica de editare Maximum introduceţi o cifră mai mare decât cea stabilită automat. (5) Selectaţi butonul OK. OBSERVAŢIE: Dacă modificaţi semnificativ datele sursă. bifaţi doar butonul radio New Point(s) din zona Add Cells As. pentru a închide fereastra de dialog. (8) Selectaţi butonul OK. pentru ca denumirea produsului s ă fie afişată ca etichetă pe axa x. (2) Selectaţi celula care conţine denumirea produsului ş i trageţi această celulă în zona graficului. Eliberaţi butonul mouse-ului. celelalte coloane se reduc aproape la zero pentru a respecta reprezentarea la scară. (5) Selectaţi butonul OK. (4) Bifaţi caseta de validare Categories (X Labels) In First Column. s-ar putea ca scara întregului grafic s ă se modifice. (3) În zona Add Cells As. întroduceţi toate datele referitoare la acest produs şi actualizaţi graficul pentru ca acesta să reflecte noile valori. pentru a închide fereastra de dialog. (6) Selectaţi celulele ce conţin cantităţile vândute din acest produs în cele trei luni ş i trageţi această selecţie pe grafic. Birotică 85 . 8. dac ă introduceţi pentru un produs o cantitate vândută foarte mare. (2) În fereastra de dialog Format Axis selectaţi eticheta Scale. (7) În fereastra de dialog Paste Special. bifaţi butonul de opţiune New Point(s) pentru ca valoarea din celula respectiv ă să fie adăugată în grafic ca un nou element de reprezentat. (2) Selectaţi eticheta Data Range şi bifaţi butonul de opţiune Series In Columns. REZOLVARE: (1) Executaţi clic dreapta pe numerele de pe axa y şi alegeţi Format Axis din meniul contextual. păstraţi-le dacă v ă convin dacă nu reveniţi la valorile iniţiale. REZOLVARE: (1) Introduceţi valorile pentru noua înregistrare în tabel.

Procesorul de calcul tabelar Excel
10. Finalizaţi crearea graficului stabilind pentru acesta un fundal şi un chenar.

REZOLVARE: Pentru aceasta, procedaţi astfel: (1) Executaţi clic dreapta pe suprafaţa graficului, Chart Area ş i alegeţi Format Chart Area din meniul de context. (2) În fereastra de dialog Format Chart area selectaţi eticheta Patterns. (3) În zona Border, bifaţi butonul de opţiune Custom, pentru a stabili dumneavoastră formatul chenarului ce va încadra graficul. (4) Din rubrica de listare Style, alegeţi primul format de chenar cu model. (5) În rubrica de listare color, alegeţi culoarea albastru mai deschis. (6) În rubrica de listare Weight selectaţi linia cu lăţimea cea mai mare. (7) Bifaţi caseta de validare Shadow pentru a adăuga efectul de umbră chenarului. (8) Selectaţi butonul Fill Effects, pentru a stabili formatul fundalului pentru graficul dumneavoastră. (9) În pagina Gradient a casetei de dialog Fill Effects, selectaţi butonul de opţiune From Center din zona Shading Style. (10) Selectaţi butonul OK, pentru a închide fereastra de dialog Fill Effects; selectaţi butonul OK, pentru a închide fereastra de dialog Format Chart Area.

2.4.2. Teste de autoevaluare
1. Deschideţi agenda de lucru Costuri.xls şi reprezentaţi grafic în 3D, seria costurilor variabile pentru toate produsele. Asupra graficului astfel creat, efectuaţi următoarele modific ări: • Plasaţi graficul în partea dreaptă a tabelului; • Adăugaţi un titlu graficului pe care încadraţi-l într-un chenar; • Adăugaţi titluri sugestive ambelor axe pe care de asemenea încadraţi-le într-un chenar; • Afiş aţi în grafic şi sursa de date care a stat la baza trasării graficului respectiv. • Plasaţi legenda graficului în partea stângă a acestuia. • Afiş aţi etichetele axei x vertical orientate de jos în sus; reveniţi la afişarea pe orizontală a acestor etichete; • Aplicaţi etichetelor axei y, formatul General înlăturând astfel formatul Currency care încarcă nejustificat diagrama; • Adăugaţi un produs în tabelul dumneavoastră şi apoi actualizaţi graficul; • Inseraţi o coloană în tabel care s ă cuprindă costurile (cheltuielile) excepţionale pentru fiecare produs ş i actualizaţi graficul, pentru a reflecta noua situaţie. 2. În agenda de lucru Costuri.xls reprezentaţi grafic ponderea costurilor fixe în costurile variabile pentru fiecare produs, efectuând următoarele operaţii: • Efectuaţi reprezentarea grafic ă sub formă de plăcintă (Pie) 3D; • Adăugaţi un titlu şi un subtitlu graficului astfel obţinut; • Modificaţi poziţia, culorile şi fontul legendei; • Modificaţi culorile utilizate în reprezentarea datelor; • Afiş aţi pe sectoarele diagramei ş i valorile reprezentate (ponderile); 86 Birotică

Procesorul de calcul tabelar Excel • Schimbaţi tipul de reprezentare grafică a datelor (tipul graficului) din plăcintă (Pie) în covrig (Doughut), tot 3D. 3. Deschideţi agenda de lucru Situaţie.xls ş i reprezentaţi grafic seriile tuturor notelor obţinute de toţi studenţii în semestrul I, efectuând următoarele operaţii: • Reprezentaţi grafic aceste date în coloane 3D într-o nouă foaie de calcul; • Trasaţi o linie de tendinţă (trend) în acest grafic; • Schimbaţi culorile utilizate în reprezentarea datelor; • Schimbaţi acest tip de reprezentare grafic ă cu un tip de reprezentare grafică personalizată. 4. În agenda de lucru Situaţie.xls, reprezentaţi grafic într-o nouă foaie de calcul seriile notelor obţinute de un student în ambele semestre. Adic ă pe acelaşi grafic, reprezentaţi comparativ cele trei note obţinute de studentul respectiv în semestrul I, respectiv semestrul II.

2.5. Lucrul cu listele 2.5.1. Probleme rezolvate
1. Deschideţi o nouă agendă de lucru în care veţi crea o listă ce va conţine

date referitoare la aprovizionările făcute de dumneavoastră. Salvaţi această listă cu numele Aprovizionare.

REZOLVARE: Faceţi acest lucru aş a cum aţi înv ăţat în secţiunile precedente.
2. Introduceţi titlul listei Aprovizionare 2006 în celula A1 ş i numele

câmpurilor pe care le veţi memora în listă şi anume: Numar factura, Denumire produs, Data cumpărării, Cod fiscal, Denumire furnizor, Oraş ul, Valoare în rândul doi al foii de calcul începând cu celula A2. Introduceţi de asemenea prima înregistrare în foaia de calcul.

OBSERVAŢIE: O listă este un tabel de date corelate între ele ce vă permite s ă localizaţi şi să evaluaţi rapid anumite informaţii. Fiecare linie a listei conţine o înregistrare care conţine toate informaţiile despre o componentă a listei, informaţii care se memorează în câmpuri (celule din listă). În partea de sus a fiec ărei coloane, apare numele acesteia care reprezintă numele câmpului. O coloană conţine câmpuri ce memorează informaţii ce au aceeaş i semnificaţie.
3. Mai introduceţi în listă încă 14 înregistrări, utilizând de această dată un

formular pentru intoducerea datelor.

REZOLVARE: Introducerea înregistrărilor cu ajutorul unui formular de date, se face astfel: (1) Selectaţi celula A3 şi apoi selectaţi comanda Form din meniul Data. În acest moment programul analizează linia numelor câmpurilor şi conţinutul primei înregistrări ş i crează formularul de date care este afişat pe ecran. (2) Formularul de date creat afiş ează conţinutul câmpurilor primei înregistrări. Pentru a adăuga o nouă înregistrare, selectaţi butonul New. Excel şterge conţinutul rubricilor de editare permiţându-v ă să introduceţi datele noii înregistrări. Birotică 87

Procesorul de calcul tabelar Excel
(3) Intoduceţi datele noii înregistrări în rubricile de editare respective,

folosind tasta Tab pentru a trece de la un câmp la altul.

(4) Selectaţi butonul New sau apăsaţi tasta Enter pentru a adăuga

înregistrarea în lista dumneavoastră. Toate înregistrările noi vor fi adăugate la sfârş itul listei. (5) Procedaţi în aceeaşi manieră până introduceţi toate înregistrările. Atunci când completaţi un câmp, puteţi copia conţinutul aceluiaş i câmp din înregistrarea precedentă apăsând Ctrl+” (ghilimele). (6) Selectaţi butonul Close atunci când doriţi să închideţi formularul de date. ATENŢIE: Nu apăsaţi Enter până nu completaţi toate câmpurile înregistrării! În caz contrar programul va insera în listă noua înregistrare incompletă. Când introduceţi o dată calendaristică într-o rubic ă, utilizaţ i un format recunoscut de programul Excel (vezi Format Cells→Number→Date).
4. Aplicaţi datelor din coloana Valoare, formatul Currency.

REZOLVARE: Selectaţi celulele care conţin date ş i selectaţi butonul Currency din bara de instrumente de formatare.
5. Căutaţi în listă toate înregistrările care conţin un anumit produs (stabiliţi

dumneavoastră denumirea produsului pe care îl veţi c ăuta).

REZOLVARE: (1) Plasaţi indicatorul de celulă undeva în prima înregistrare, pentru a începe de aici căutarea. (2) Selectaţi comanda Data→Form pentru a activa formularul de date. (3) Selectaţi butonul Find Next. Programul afiş ează a doua înregistrare. În colţul din dreapta sus, se afiş ează câte înregistrări sunt în listă şi care este înregistrarea curentă. (4) Selectaţi butoanele Find Preview ş i Find Next pentru a naviga înainte şi înapoi prin listă. Această metodă este extrem de ineficientă în cazul listelor de mari dimensiuni. În acest caz, puteţi proceda în felul următor: (1) În formularul de date selectaţi butonul Criteria. Va fi afişat un formular de criterii care seamănă cu un formular de date necompletat. (2) Pentru a găsi înregistrarea sau înregistrările care conţin un anumit produs, introduceţi în rubrica de editare Denumire Produs, denumirea produsului pe care vreţi să-l c ăutaţi. (3) Selectaţi butonul Find Next. Programul afiş ează formularul de date în care apare prima înregistrare ce îndeplineş te criteriul definit. Selectaţi din nou butonul Find Next şi programul afişează următoarea înregistrare ce satisface criteriul. Continuaţi în această manieră până ajungeţi la sfârşitul listei. (4) Selectaţi butonul Criteria pentru a reveni la formularul în care aţi definit criteriul de căutare şi selectaţi butonul Clear pentru a elimina criteriul de căutare. (5) Reveniţi la formularul de date selectând butonul Form. OBSERVAŢIE:

88

Birotică

Procesorul de calcul tabelar Excel În definirea criteriilor de căutare puteţi folosi următorii operatori de comparare: =, <, >, <=, >=, <>. De asemenea puteţi introduce caractere de înlocuire, folosind simbolurile * sau ? pentru un ş ir de text.
6.

tergeţi o înregistrare din listă.

REZOLVARE: (1) Localizaţi în listă înregistrarea pe care vreţi să o ştergeţi procedând ca la problema precedentă. (2) Când înregistrarea este afişată în formularul de date, selectaţi butonul Delete. Excel afiş ează o casetă de avertizare prin care vă atenţionează că înregistrarea va fi ş tearsă definitiv (nu poate fi recuperată cu comanda Undo). (3) Selectaţi butonul OK. Excel şterge înregistrarea şi afiş ează formularul de date pentru o nouă înregistrare.
7. Adăugaţi un cod de sortare listei astfel create pentru a putea reveni la

ordinea iniţială după efectuarea unor sortări asupra înregistrărilor din listă.

REZOLVARE: (1) Inseraţi o coloană în stânga coloanei A şi introduceţi Nr.crt ca nume pentru această coloană. (2) În celula A3 tastaţi 1 ş i apăsaţi tasta Enter. (3) Ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi marcajul de umplere din colţul din dreapta jos al celulei selectate până la ultima înregistrare.
8. Sortaţi datele listei după data cumpărării, denumirea produsului şi

valoare.

REZOLVARE: Pentru a sorta datele după trei criterii, procedaţi astfel: (1) Selectaţi toate înregistrările din listă inclusiv denumirile câmpurilor. (2) Selectaţi comanda Sort din meniul Data. Va fi afişată fereastra de dialog Sort. (3) Selectaţi în rubrica de listare Sort By, ca prim criteriu de sortare, Data cumpărării. Bifaţi butonul de opţiune Descending, pentru ca sortarea înregistrărilor să se facă în ordinea descrescătoare a datei cumpărării. (4) Selectaţi în rubrica de listare Then By, pentru a defini al doilea criteriu de sortare, coloana Denumire Produs. (5) În rubrica de listare Then By selectaţi coloana Valoare, care va constitui al treilea criteriu de sortare. (6) Selectaţi butonul OK, pentru a închide fereastra de dialog ş i pentru a sorta datele după criteriile definite.
9. Faceţi modificările necesare astfel încât atunci când derulaţi lista cu

înregistrări pentru a vedea rezultatele sortării (în cazul unor liste de mari dimensiuni), titlurile coloanelor să fie păstrate vizibile în partea superioară a ferestrei.

REZOLVARE: (1) Derulaţi foaia de calcul până când linia ce conţine titlurile coloanelor ajunge în partea superioară a ecranului. (2) Selectaţi celula A3 şi alegeţi comanda Split din meniul Window pentru a plasa, deasupra celulei selectate pe orizontală, o bară de divizare. (3) Folosiţi bara de derulare; veţi vedea c ă titlurile coloanelor rămân vizibile în timp ce înregistrările din al doilea panou sunt derulate. Pentru a elimina divizarea selectaţi comanda Window→Unsplit. Birotică 89

Înlăturaţi filtrele aplicate la problema precedentă astfel încât toate înregistrările să fie vizualizate. 10. Rearanjaţi datele în ordinea iniţială în care se aflau acestea înainte de sortare. 11. REZOLVARE: (1) Derulaţi foaia de calcul până când linia ce conţine titlurile coloanelor ajunge în partea superioară a ecranului. Filtraţi datele din listă astfel încât să fie afişate numai înregistrările care conţin un produs (îl alegeţi dumneavoastră) şi a c ărui valoare de achiziţie este mai mic ă sau egală cu o valoare pe care o alegeţi tot dumneavoastră. REZOLVARE: Pentru aceasta selectaţi întreaga listă (inclusiv titlurile coloanelor) ş i Selectaţi butonul Sort Ascending din bara de instrumente standard. Excel filtrează imediat toate înregistrările care conţin produsul ales de dumneavoastră şi le ascunde pe celelalte. Programul păstrează numerele de ordine ale înregistrărilor şi schimbă culoarea săgeţii corespunzătoare câmpurilor Denumire Produs şi Valoare. selectând butonul cu săgeată al câmpurilor utilizate la filtrare şi alegând opţiunea All. sortarea datelor din domeniul selectat. (3) Selectaţi butonul cu săgeată al câmpului Denumire Produs.Procesorul de calcul tabelar Excel Puteţi face acest lucru şi utilizând comanda Freeze Panes (îngheţarea panourilor) astfel: selectaţi linia aflată sub cea pe care doriţi să o blocaţi şi alegeţi comanda Window→Freeze Panes. Excel afişează butoane cu s ăgeţi în dreptul fiecărei denumire de câmp. Utilizarea acestui buton are ca efect. Această opţiune vă permite să creaţi un filtru personalizat. 13. (2) În celula H3. REZOLVARE: Puteţi elimina ambele filtre selectând din meniul Data comanda Filter→Show All sau puteţi de asemenea înlătura filtrele pe rând. REZOLVARE: (1) Introduceţi titlul coloanei în celula H2. pentru a închide fereastra de dialog. folosind drept criteriu implicit prima coloană din domeniu. (2) Din meniul Data selectaţi Filter ş i apoi AutoFilter. copiaţi formula ş i în câmpul respectiv din celelalte înregistrări. valorile din această coloană vor fi calculate ş i afiş ate automat. introduceţi formula =G3*19% . (5) În fereastra de dialog Custom AutoFilter selectaţi operatorul Is Less Than Or Equal To iar din rubrica de listare alăturată selectaţi valoarea dorită. (6) Selectaţi butonul OK. (4) Selectaţi butonul cu s ăgeată al câmpului Valoare ş i selectaţi Custom. (3) Utilizând tehnica AutoFill. indicând astfel ce coloane au fost folosite pentru filtrare. Excel selectează înregistrările ş i afişează rezultatele. La adăugarea de noi înregistrări. 12. Selectaţi din lista care apare produsul care doriţi să fie afiş at. Adăugaţi în listă o coloana Valoare TVA care va conţine câmpuri calculate. 90 Birotică .

Excel a introdus denumirile furnizorilor ca titluri în coloana Furnizor ş i a adăugat valorile aprovizionărilor de la fiecare furnizor în parte ş i a introdus rezultatele în coloana Valoare.000 pe care le-aţi făcut în ultimul an de la doi furnizori. Daca numele furnizorilor sunt scrise în coloana A. având grijă să le scrieţi exact ca în listă. (9) Selectaţi butonul OK. Filtraţi datele pentru a obţine valorile achiziţiilor mai mari decât 100. (3) În a doua linie. Excel va introduce numele foii respective. (6) Selectaţi domeniul care conţine denumirile furnizorilor şi valorile aprovizionărilor. introduceţi în celula A2 semnul > (mai mare) urmat de dată. păstraţi funcţia Sum afişată deja. (8) Pentru a reveni la lista iniţială selectaţi Data→Filter→Show All. în celula B2 introduceţi >100000 iar în celula C3 introduceţi numele primului furnizor.Procesorul de calcul tabelar Excel 14. aranjate în aceeaşi ordine. utilizând aş a numita tehnic ă consolidare. F6:G13. trebuie s ă creaţi un filtru complex: (1) Inseraţi patru linii deasupra listei dumneavoatră. (8) Bifaţi caseta de validare Create Links To Source Data pentru a lega cele două foi de calcul prin date. inclusiv ambele seturi de nume de câmpuri şi selectaţi butonul OK. REZOLVARE: (1) Mutaţi cele două coloane pe care doriţi să le consolidaţi Denumire Furnizor ş i Valoare una lângă cealaltă. (6) Întroduceţi în fereastra de dialog referinţele domeniului din listă şi a domeniului de criterii. (2) În prima linie introduceţi numele câmpurilor Data Cumpărării. introduceţi numele celui de-al doilea furnizor. pentru ca Excel să folosească înregistrările din coloana Denumire Furnizor ca etichete în tabelul consolidat. OBSERVAŢIE: Pentru consolidarea datelor din mai multe foi de calcul. cu deosebirea c ă în celula D3. (2) Mergeţi în foaia de calcul Sheet2 ş i introduceţi în celula A1 Furnizor iar în celula A2 Valoare. (3) Selectaţi celula A2 şi alegeţi Consolidate din meniul Data. REZOLVARE: Pentru a rezolva această problemă. apoi selectaţi eticheta Sheet1. După ce configuraţi o foaie de calcul Birotică 91 . (4) În rubrica de listare Function. (5) Selectaţi orice celulă din listă şi selectaţi Data →Filter→AutoFilter. (5) Selectaţi rubrica de editare Reference. 15.Toate foile de calcul trebuie să conţină aceleaş i nume ale clienţilor. (7) În zona Use Labels In. selectaţi butoanele cu semnul plus din stânga liniilor. selectaţi opţiunea Left Column. Pentru a vedea informaţiile ascunse. datele din foile de calcul respective trebuie să fie aranjate în acelaş i mod. Totalizaţi valorile achiziţiilor făcute de la fiecare furnizor în parte. pusă la dispoziţie de programul Excel. Se va deschide fereastra de dialog cu acelaş i nume. pentru a efectua consolidarea. (4) În al treilea rând introduceţi aceleaş i valori ca şi în rândul doi. în prima foaie de calcul trebuie s ă apară în prima coloană şi în celelate foi de calcul care participă la consolidare. (7) Excel extrage datele solicitate din listă. Valoare şi Denumire Furnizor.

În caseta ScreenTips va fi afiş at numele întreg al câmpului. Reprezentaţi tabelul pivot astfel creat. Wizard-ul va reprezenta datele din tabelul pivot sub forma unui grafic cu coloane. Actualizaţi un tabelul pivot astfel creat după efectuarea unor modific ări în sursa de date. (3) Selectaţi butonul Refresh Data din bara de instrumente PivotTable sau alegeţi comanda Refresh Data din meniul Data. REZOLVARE: (1) Modificaţi sursa de date. REZOLVARE: Pentru a crea un tabel pivot. un tabel pivot. lista prin adăugarea unor înregistrări. într-o diagramă pivot. Executaţi clic apoi pe butonul OK pentru ca programul să execute consolidarea. introduceţi o referinţă la a doua foaie de calcul şi aşa mai departe. pe furnizori precum ş i totalul general. (6) Plasaţi indicatorul mouse-ului pe Denumire Produs de pe bara de instrumente. 17. Pentru a crea un tabel pivot se poate folosi o listă Excel. ştergere de înregistrări dau modificarea unor date ale înregistrărilor. selectaţi domeniul de destinaţie ş i alegeţi Consolidate din meniul Data. (7) Trageţi butonul câmpului Denumire Furnizor în zona coloanelor apoi trageţi butonul câmpului Valoare în zona datelor. apoi Selectaţi OK. A6:H13 ş i Selectaţi butonul Next. scrieţi o referinţă la prima foaie de calcul surs ă. sau mai multe domenii. 16. urmaţi paşii: (1) Selectaţi prima celulă din zona de date a listei. Puteţi astfel filtra utilizând aceleaşi principii. o bază de date Access sau SQL. Excel a calculat totalul aprovizionărilor pe produse. 92 Birotică . 18. Trageţi butonul acestui câmp în zona liniilor. (5) Selectaţi butonul Finish. (2) Mergeţi în foaia de calcul în care se află tabelul pivot şi selectaţi orice celulă a acestuia. selectaţi butonul Next. Selectaţi o funcţie. Centralizaţi datele din lista curentă utilizând altă facilitate oferită de programul Excel şi anume tabelele pivot. (2) Selectaţi săgeata Denumire Furnizor ş i deselectaţi câteva denumiri astfel încât să rămână doar doi furnizori. Excel va insera o foaie de calcul în stânga foii curente ş i va afişa bara cu instrumente PivotTable. (4) Selectaţi domeniul de date din listă. (2) Selectaţi PivotTable And Pivot Chart Report din meniul Data pentru a deschide prima casetă de dialog din cele patru ale rutinei PivotTable And Pivot Chart Wizard.Procesorul de calcul tabelar Excel pentru consolidare. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Chart Wizard de pe bara de instrumente PivoteTable. A6. OBSERVAŢIE: Câmpurile Denumire Produs şi Denumire Furnizor au s ăgeţi care seamănă ca aspect şi funcţie cu cele utilizate în cazul filtrelor. într-o nouă foaie de calcul apoi va afişa bara de instrumente Chart. Selectaţi Add. (3) Pentru a crea un tabel pivot dintr-o listă Excel.

Valoare TVA (Valoare*19%). • Vizualizaţi primii zece elevi care au obţinut cele mai mari medii. Data emiterii. • Căutaţi în listă toate înregistrările care conţin un anumit produs pe care îl alegeţi dumneavoastră în funcţie de datele pe care le-aţi introdus. Deschideţi foaia de calcul Situaţie. Faceţi acest lucru. Deci numele de câmpuri din această listă vor fi: Nr. • Adăugaţi încă zece înregistrări în această listă utilizând formularul de date.Procesorul de calcul tabelar Excel 2. • Vizualizaţi ultimii 5 elevi care au obţinut cele mai mici medii (ultimile cinci medii). etc luând în calcul notele din cele trei câmpuri Nota1.5. Valoare. • Utilizând tehnica consolidării număraţi câte note de 10 s-au obţinut. a numărului facturii ş i a denumirii produselor. Denumire produs. • Vizualizaţi doar studenţii a căror nume încep cu un grup de patru litere pe care le stabiliţi dumneavoastră în func ţie de înregistrările pe care le aveţi.50. mai multe produse cumpărate de un furnizor şi un produs cumpărat de mai mulţi furnizori. • Căutaţi în listă toate înregistrările ce vizează beneficiarii a căror denumire începe cu un grup de patru litere. Denumire beneficiar. efectuând următoarele operaţii: • Deschideţi o nouă agendă de lucru. câte de 9. factură. introduceţi titlul listei Jurnalul facturilor emise ş i numele câmpurilor: . Creaţi într-o nouă agendă de lucru o listă ce va conţine Jurnalul facturilor emise. • Reveniţi la ordinea iniţială a înregistrărilor (cea precedentă sortării). Nota2. ordinea alfabetic ă a numelui. Nota3. • Ordonaţi înregistrările listei în ordinea crescătoare a datei. • Căutaţi toţi elevii care au nota1 mai mare ca 8 ş i nota2 mai mare sau egală cu 7. Birotică 93 . Nr. Media. câte de 8. Nota1. • Vizualizaţi doar elevii care au media mai mare sau egală cu 7 iar nota3 este cuprinsă între 8 ş i 10 inclusiv. factura să rămână vizibile (fixe) pe ecran. crt. Teste de autoevaluare 1. Nume Prenume. • Intoduceţi înregistrările în listă astfel încât să aveţi mai multe facturi emise la aceeaş i dată. • Sortaţi datele în ordinea descrescătoate a mediilor iar pentru elevii care au aceeaşi medie stabiliţi ca al doilea criteriu de sortare. Nota2 ş i Nota3. utilizând ambele metode oferite de comenzile meniului Window. • Căutaţi toţi elevii vare au obţinut media 7. • Localizaţi în listă prima înregistrare referitoare la o vânzare făcută la o anumită dată.xls şi efectuaţi următoarele operaţii: • Creaţi într-o foaie de calcul a acestei agende o listă utilizând datele din prima foaie de calcul a agendei Situaţie. • Împărţiţi fereastra în două panouri. pe care de asemenea le stabiliţi dumneavoastră în funcţie de datele inroduse.2. • Adăugaţi în listă câmpurile: Preţ. 2. pe verticală astfel încât la derularea câmpurilor înregistrărilor. Cantitate.xls. câmpurile Data emiterii şi Nr.

• Adăugaţi. • Creaţi un tabel centralizator în care să totalizaţi valorile vânzărilor către fiecare beneficiar în parte. • Vizualizaţi toate produsele vândute unui beneficiar într-o anumită perioadă. • Ataş aţi acestor celule ce conţin valorile maxime comentariile: Conţine valoarea maximă a vânzărilor pe produs . tehnica consolidării datelor. cu mov. Veţi crea pentru aceasta. • Trageţi câmpul Data emiterii în zona Drop Page Fields Here. astfel încât să obţineţi cantităţile mai mari de o anumită valoare vândute dintr-un produs către trei beneficiari. • De ce la actualizarea datelor (adăugare. Afiş aţi pe sectoarele diagramei ş i procentele pe care le reprezintă fiecare valoare reprezentată din total. • Creaţi un tabel centralizator în care s ă totalizaţi cantităţile vândute din fiecare produs. • Filtraţi înregistrările listei. • Reprezentaţi grafic tabelul pivot astfel creat. alegând tipul coloane bidimensionale. respectiv Conţine valoarea maximă a vânzărilor pe fiecare beneficiar. un filtru avansat în care veţi specifica: Denumire produs. eliminaţi înregistrări sau modificaţi câmpuri în lista iniţială şi actualizaţi tabelul pivot. • Modificaţi tipul diagramei. tridimensională. pe fiecare beneficiar ş i per total. Utilizaţi pentru această.Procesorul de calcul tabelar Excel • Vizualizaţi toate operaţiunile de vânzare către un beneficiar. având astfel posibilitatea de a obţine informaţiile oferite de tabelul pivot atât pentru toate înregistrările listei cât şi pentru vânzările de la o anumită dată. eliminare. datele în tabelele centralizate (consolidate) sunt actualizate automat? 94 Birotică . • Vizualizaţi primele cinci cele mai mari valori ale vânzărilor. Denumire beneficiar. Cantitate. • Modificaţi încă o dată reprezentarea grafică alegând tipul de diagramă Pie. • Coloraţi fondul celulelor care coţin cea mai mare valoare a vânzărilor pentru un beneficiar respectiv cea mai mare valoare a vânzărilor pentru un produs. modificare) în listă. • Creaţi un tabel pivot în care să totalizaţi valoarea vânzărilor pe fiecare produs.

• salvarea fundalurilor şi pozelor utilizate în cadrul unei prezentări pentru a fi utilizate în altele. desenării. • prezentarea poate fi stocată într-un singur fişier ce conţine în acelaşi timp ş i diapozitivele prezentării. direct de la scanare sau aparat foto. • salvarea prezentării ca pagină web. • vizualizarea notiţelor vorbitorului care sunt ataş ate fiecărei pagini a prezentării • activarea cronometrului prezentării. se poate utiliza opţiunea de vizualizare a grilei. • furnizează o serie de efecte. graficelor. cum ar fi tranzi ţiile ş i structura site-ului. Acest pachet ne oferă tot ceea ce avem nevoie pentru a realiza o prezentarea profesională. • permite inserarea pozelor într-un mod mai uşor ş i rapid. care oferă varietate în cadrul prezentărilor. • oferă aproximativ 160 de machete predefinite. Aplicaţia Microsoft PowerPoint are următoarele funcţii: • crearea unei prezentări care conţine diferite diapozitive. dar ş i notiţele unor diapozitive. • permite rotirea unei poze în cadrul prezentării. incluzând în acelaş i timp sunete şi animaţii. • permite o compresie mai bună a pozele ţinând cont de locul în care va fi vizualizată acasta. • navigarea între pagini. Structura unui diapozitiv reprezintă un diapozitiv care începe cu un prim marcator major. • permite un control mai mare aspura textului. schiţării. din stilou în s ăgeată. • fiecărui diapozitiv introdus în cadrul unei prezentări i se pot introduce notiţe care ulterior pot fi tipărite. PowerPoint aranjeză automat obiectele deja existente în cadrul diapozitivul respectiv. PowerPoint: aplicaţia pentru gestionarea prezentărilor profesionale 3. toate acestea realizându-se într-un mod uşor şi rapid.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale 3. • ajustează automat dispunerea diapozitivelor pentru a permite o inserare mai bună a pozelor. Microsoft PowerPoint oferă posibilitatea proces ării de text. Consideraţii teoretice Aplicaţia Microsoft PowerPoint este un pachet complet de prezentări grafice. • permite inserarea sunetelor şi imaginilor video. • formatarea tuturor diapozitivelor din cadrul unei prezentării folosind un şablon al prezentării Slide Master. Birotică 95 . relizării de grafice şi prezentării instrumentelor manageriale. • comutarea indicatorului folosit în prezentare. din s ăgeată în stilou electronic. • permite protejarea de parolă a aplicaţiei. pentru realizarea de adnotări în paginile prezentate şi invers.1. • pentru aranjarea mai bună în cadrul diapozitivului a obiectelor. Atunci când se alege o nouă machetă de diapozitiv. diagramelor. • permite inserarea mai multor imagini ca una singură.

O imagine a prezentării poartă numele de diapozitiv (slide) sau pagină a prezentării. pentru toate paginile prezentării. se poate de asemenea sări ş i la alte slide-uri. la nivelul fiec ărei pagini pot fi definite efecte speciale şi de animaţie. se pot previzualiza diapozitivele înainte de tipărirea acestora. ele pot fi configurate sau modificate cu opţiunea Apply Design din meniul de sarcini generale Common Tasks. listă cu paragrafe. există câteva machete pentru conţinutul paginii: pagină de titlu. permite definirea şi altor tipuri de pagină decât cele deja existente: A4. ablonul prezentării se memorează într-o pagină de control (Slide Master). sub forma unui catalog pe hârtie. sau pot fi imprimate. grafic. tabel. Formatul acestor obiecte determină modul prin care textul se va prezenta în cadrul diapozitivelor. Se poate defini: • modul de grupare a obiectelor din pagină 96 Birotică . text. • fontul folosit ş i caracteristicile fontului. • modul de aranjare în pagină a conţinutului ei (poziţia textului ş i a obiectelor grafice) ce se realizează cu ajutorul casetelor Master Title şi Master Body. care defineşte: • aspectul fundalului paginilor (desenul şi schema de culori utilizate). cu efecte de animaţie.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale • în cazul în care se lucrează cu un calculator care are mai multe monitoare se poate vizualiza pe pot vizualiza notiţele făcute pe fiecare slide. A5 sau A3. Caracteristicile definite în şablonul prezentării sunt aceleaş i. Conţinutul specific fiecărei pagini a unei prezentări este organizat în pagină conform formatului de pagină selectat. Formatul unei pagini (Slide Layout) a prezentării defineş te modul de organizare a conţinutului paginii. importarea în cadrul diapozitivelor a altor informaţii care au fost create în cadrul produselor Microsoft. pentru realizarea unei prezentări clasice. la fel ca şi în Word ş i Excel. în plus. • • • • O prezentare este organizată ca o succesiune de imagini statice. sub controlul opţiunii Custom Animation din meniul de context al paginii. • formatul paginii prezentării. care pot fi derulate în paralel cu susţinerea unei expuneri. sub controlul aplicaţiei PowerPoint. cum ar fi Word şi Excel. În plus. număr pagină. în cazul absenţei unui calculator la locul desfăş urării prezentării. se face pe trei niveluri de detaliere: • şablonul prezentării. permite o organizare mai bună a diagramelor ş i graficelor. • elemente de subsol ale paginii (informaţii despre dată. Selectarea unui format de pagină se realizează sub controlul comenzii Slide Layout din meniul de sarcini generale Common Tasks. pentru a fi proiectate cu un retroproiector. Definirea unei prezentări. note de subsol). • conţinutul fiecărei pagini a prezentării. fără ca ceilalţi s ă observe acest lucru. imaginile ca alc ătuiesc o prezentare PowerPoint pot fi transpuse pe folii transparente. organigramă. obiect grafic sau combinaţii ale acestora.

Tot în acest mode de vizualizare se permite copierea diapozitivelor pentru a fi ulterior folosite în alte prezentări. adăuga scheme de culori.ppt . pentru editarea conţinutului ei. • rezumat (Outline View ) oferă imaginea de ansamblu a conţinutului prezentării. • sortare diapozitive (Slide Sorter View ) oferă imaginea de ansamblu a paginilor prezentării (miniaturi) permiţând operarea cu paginile prezentării. Birotică 97 . Se pot defini efecte speciale pentru o tranziţie: • direcţia de acoperire a vechii pagini de către cea nouă • efectul folosit la înlocuirea unei pagini • viteza de derulare a unei tranziţii • fundalul sonor de desfăşurare a tranziţiei • modul de înlocuire a paginii (manual sau automat) ş i momentul lans ării tranziţiei. de exemplu dintr-un document Word sau dintr-un tabel Excel. definirea efectelor de animaţie pentru pagini. Conţinutul unei pagini sau al întregii prezentări poate fi preluat ş i din alte aplicaţii. în scopul reordonării lor. În cadrul acestui mod de vizualizare. Pentru crearea. în timpul derulării prezentării. (Design Template) • generarea unei prezentări definită exclusiv de utilizator. PowerPoint furnizează 160 de astfel de machete şi sunt create de srtiş ti profesionali furnizând un design atât în alb ş i negru. • permutarea paginilor prezentării. Se numeşte tranziţie operaţia de trecere de la o pagină la alta. în scopul modific ării acesteia sau pentru derularea ei.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale • • ordinea şi modul de apariţie a grupelor de obiecte ale paginii fundalul sonor folosit în pagină. organizarea sau vizualizarea unei prezentări. memorate într-un fişier de tip . La activare. dar şi definirea efectelor aferente tranziţiilor. adăuga imagini sau crea forme. crea un graf. organizată în două cadrane: în primul este afişat conţinutul (textul) prezentării iar în al doilea este afişată câte o pagină a prezentării.pot. În conţinutul acesteia se poate scrie titlul sau corpul diapozitivului. organizarea de paragrafe imbricate etc. în timpul generării sau modificării sale. organizat pe pagini numerotate şi permite: • editarea globală a textului prezentării oferind inclusiv func ţia de c ăutare ş i înlocuire secvenţă de caractere. • alinierea textului în pagină. utilizatorul poate avea acces la instrumentele din cadrul paletei de intrumente (Tool Palette) la fel ca la un buton din bara de instrumente. ) permite vizualizarea individuală a unei • diapozitiv (Slide View pagini. cât şi în culori. fără a porni de la o machetă (Blank Presentation) • activarea unei prezentări existente. aplicaţia PowerPoint oferă patru variante de lucru: • generarea automată a unei noi prezentări prin urmărirea paş ilor sub controlul generatorului AutoContent Wizard • generarea unei noi prezentări pornind de la o machetă a prezentării memorată într-un fişier de tip . permiţând editarea sa. aplicaţia PowerPoint oferă cinci moduri de afiş are: • normal (Normal View).

• Templates with suggested content – sunt formate de prezentări care includ sugestii asupra textului care poate apare în cadrul diapozitivului. un anumit tip de listă. • Existing presentation – porneşte de la o prezentare care deja a fost creată. alegerea dispunerii în cadrul diapozitivului a obiectelor. 3. Lucrul cu diapozitivele • • • Inserarea unui nou diapozitiv în cadrul unei prezentări se face cu ajutorul meniul Insert. permite: • navigarea între pagini • vizualizarea notiţelor vorbitorului. acestea având stabilite caracterele. din săgeată în stilou electronic. Meniul de context ataş at fiecărei pagini. Schimbarea ordinii diapozitivelor din cadrul unei prezentări se face în fucţie de modul de vizualizare a prezentării: în modul Outline se va Birotică 98 . modificarea modului de prezentare a diapozitivului. O schemă reprezintă de fapt o culoare ce poate fi folosită ca şi fundal. derulare (Slide Show ) permite vizualizarea modului de derulare a prezentării ş i se poate utiliza ş i tasta F5. în timpul prezentării. Funcţii de bază ale aplicaţiei Microsoft PowerPoint Crearea prezentărilor Crearea unei prezentări în Microsoft PowerPoint presupune începerea cu un proiect de bază.2. Aceeşi operaţie se poate realiza din bara de instrumente Formatting prin apăsarea butonului New Slide ( ). ataş ate fiecărei pagini a prezentării • activarea cronometrului prezentării • comutarea indicatorului folosit în prezentare. Modificarea modului de prezentare a diapozitivului se poate face prin schimbarea schemei de culori (schema de culori reprezintă un set de opt culori care pot fi aplicate dispozitivelor. Duplicarea diapozitivelor în cadrul unei prezentări se face cu ajutorul meniul Insert. opţiunea Duplicate Slide. adăugarea la acesta a unor noi diapozitive împreună cu conţinutul acestora. opţiunea New Slide sau combinaţia de taste CTRL+M. crearea de efecte precum ar fi animarea tranlaţiei diapozitivelor.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale • • vizualizare note (Notes View) permite vizualizarea notelor scrise pentru fiecare dispozitiv în parte ( ). o culoare pentru liniile şi textele care apar în cadrul diapozitivului) sau prin aplicarea unor formate de diapozitive deja create. pentru realizarea de adnotări în paginile prezentate şi invers. un fundal ş i diferite scheme de culori. Aceste formate sunt fiş iere care conţin anumite stiluri de prezentări incluzând un anumit tip de caracter împreună cu o anumită culoare a acestora. • Design template – pleacă de la anumite modele de prezentări care există. notiţelor adăugate la pagini. Acastă comandă crează o copie a prezentării existente pentru a putea face modificări asupra acesteia. Creare unei prezentări se poate realiza în patru moduri: • Blank – crearea unei prezentări începe cu un minim de culori şi design. din stilou în s ăgeată. conceptele ş i schemele de culori.

sau a butonului Decrease Font Size ( ) care micş orează caracterele cu 1 pt. opţiunea Font sau cu ajutorul barei de instrumente de formatare.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale trage diapozitivul în noua locaţie prin selectarea iconiţei . folosirea WordArt-ului. adică folosid meniul Format. aflat pe bara standard de instrumente. Scopul şablonului este de a da posibilitatea modific ărilor globale ale unei prezentări – cum ar fi repoziţionarea stilului caracterului – şi aplicarea acestor modificări întregii prezentări. Cu ajutorul acestei bare se poate alege tipul caracterului. O altă modalitate de aplicare a unei schemede culori pentru un diapozitiv este selectarea butonului Design ( ). Modificarea fundalulu se face din meniul de context al diapozitivului prin opţiunea Background. Mutarea unui text în cadrul unui diapozitiv se face prin selectarea acestuia şi tragerea în noua locaţie. acest lucru realizându-se prin butonul Edit Color Schemes. Lucrul cu machete (layout) – Macheta se referă la modul de aranjare în cadrul diapozitvului a tuturor obiectelor. de pe bara de instrumente de formatare. Adăugarea şi formatarea textului în cadrul diapozitivului • • • Adăugarea textului se poate face în patru moduri: plasarea textului în cadrul unor chenare. Aplicare pentru întreaga prezentare se face prin butonul Apply to all. stilul şi aranjarea textului în cadrul diapozitivului. apărând astfel opţiunea Color Scheme. formatarea şi mutarea textului . modului de adăugare a textului ş i poziţi acestuia. Schimbarea fundalului – se poate aplica fie doar unui singur diapozitiv. Fomatarea caracterelor – se face la fel ca şi în aplicaţia Word. Modificare dimensiunilor unuor caractere se poate face cu ajutorul butonului Increse Font Size ( ) care măreş te dimensiunea cracterului cu 1pt. culoarea de fundal şi schema de culori. scrierea textului în cadrul unor cutii de text care pot conţine şi imagini. Afişarea sau ascunderea formatului de text se poate face cu ajutorul butonului Show Formatting ( ). modificarea poziţiei. Modificarea ş ablonului se poate face în următoarele situaţii: schimbarea caracaterelor şi a marcatorilor.se face cu ajtorul dieritelor butoane aflate pe cara de instrumente sau cu ajutorul opţiunilor din meniuri. Modficarea unei scheme de culori se va face prin editarea acesteia. dimensiunea acestuia. introducerea textului în cadrul unor forme geometrice deja existente. mărimii caracterelor şi formatarea 99 Formatarea diapozitivelor şi prezentărilor • • • • Birotică . Folosirea şablonului pentru diapozitive (Slide Master) – Un ş ablon al diapozitivelor este un element al modelelor de scheme care conţine informaţii despre model incluzând mărimea caracterului. inserarea mini-pozelor care pot apare în cadrul tuturor diapozitivelor. în modul Slide se va alege imaginea miniaturală a diapozitivului care se doreşte mutat şi apoi se duce în noua locaţie. Lucrul cu schema de culori – aplicare unei scheme de culori unui diapozitiv se face prin clic dreapta pe diapozitiv ş i din meniul de context se va alege Slide Design. Editarea. fie întregii prezentări. Aplicarea unei anumite machete unui diapozitiv se face princomanda Slide Layout din meniul Format sau prin clic dreapta pe diapozitivul care se doreşte modficat şi aleasă opţiunea Slide Layout.

apărând în cadrul diapozitivului iconiţa . Legături devin active în momentul în care prezentarea este lansată în execuţie şî nu atunci când se creează. opţiunea Slide Master. sunetelor Inserarea sunetului sau a unor imagini videdo se face din meniul Insert. Legătura poate fi un text sau o imagine. poate începe la un clic al mouse-ului sau poate începe automat dar după o mică întârziere. Spre deosebire de obiectele legate. Utilizarea butoanelor de ac ţiune se face atunci când se doreş te inserarea în diapozitiv a unor butoane ce au simboluri uşor de înţeles. acesta trebuind doar inserat în prezentare şi definirea legăturilor pentru acesta. Atunci când se poziţioneză pe o legătură. • Legarea şi încastrarea obiectelor În cazul obiectelor legate. opţiunea Action Buttons şi apoi se va preciza locaţia care va fi legată de prezentarea curentă. aceasta se va muta sub diapozitiv şi setată ca să pornească automat sunetul. Pentru fiecare dintre opţiunile de animare i se pot asocia sunete 100 Birotică . graficelor cât şi diagramelor realizându-se cu ajutorul opţiunii Custom Animation din meniul Slide Show. Obiectele surs ă devin parte a fişierelor destinaţie şi odată inserate ele nu mai fac parte din fişierele sursă. Inserarea imaginilor video. destinaţia diapozitivului este afişată în cadrul prezentării PowerPoint. deoarece datele legate sunt stocate în cadrul unui fişier sursă. Textul care reprezintă o legătură este afişat subliniat ş i are o anumită culoare selectată din schema de culori.. informaţia este reînnoită doar când se modifică fiş ierul sursă. precedentul. Pentru lansarea sunetului se poate stabili ca acesta să înceapă automat când diapozitvul este afişat.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale acestora. în cele încastrate informaţia din fiş ierele destinaţie nu se modifică dacă se fac schimbări în cadrul fişierelor surs ă. acestea având ca ac ţiune trecerea la următorul. opţiunea Hyperlink sau cu ajutorul butonului Hyperlink ( ) de pe bara de instrumente standard precizându-se apoi diapozitivul sau prezentarea care se doreşte legată de diapozitivul curent. o conexiune c ătre un fişier sau pagină web. Animarea obiectelor Animarea obiectelor se poate aplica atât textului. pozelor. Redenumirea unui ş ablon se face cu ajutorul butonului Rename Master ( ) de pe bara de instrumente Slide Master. opţiunea Movies and Sounds. Un şablon al diapozitivului este adăugat la o prezentare atuni când se doreş te adăugarea unui anumit format pentru aceasta. În cazul în care se doreş te ca iconiţa să nu aară în cadrul prezentării. în timp ce fişierele destinaţie stochează doar locaţia fişierului surs ă afişând o reprezentare a datelor legate. Un buton ac ţiune este un buton care are deja o acţiune stabilită. Pentru a modifica un şablon se va merge în meniul View ş i se va alege din submeniul Master. indicatorul mouse-ului se transformă în mână ( ) indicând că este ceva ce poate fi o legătură c ătre un işier sau diapozitiv. Inserarea unei legături se face din meniul Insert. Adăugarea unui buton ac ţiune se face din meniul Slide Show . primul sau ultimul dipozitiv. În cazul în care legătura creată este către un alt diapozitiv. Inserarea legăturilor (hyperlink) şi butoanelor acţiune – O legătură ete o conexiune de la un diapozitiv la altul.

Vizualizarea unei astfel de prezentări se face din meniul Slide Show. acestea nefiind vizibile la audienţă. Crearea unui album foto Un album foto creat cu ajutorul aplicaţiei Microsoft PowerPoint permite selectarea machetelor. Crearea unui album foto se face din meniul Insert opţiunea Picture. opţiunii Automatically after precizând apoi timpul pe care trebuie să îl aştepte până diapozitivul va apare pe ecran. Adăugarea unei translaţii se face din meniul Slide Show . Adăugarea diferitelor efecte se face cu ajutorul butonului Add Effect ( ) ce va apare după selectarea opţiunii Custom Animation. Unei animaţii i se poate ajusta schema de animaţii prin includerea unor întârzieri de apariţie.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale ş i seta diferite opţiuni de timp. iar în cazul în care se doreşte aplicarea pentru întreaga prezentare se va selecta şi Apply to All Slides. denumirea fotografiei. alegându-se apoi New Photo Album. alegându-se de aici sec ţiunea care se doreşte prezentată. Crearea notiţelor şi rezumatelor Diapozitivele create pot conţine notiţe şi rezumate despre ce s-a introdus în cadrul diapozitivului folosindu-se în cadrul unei prezentări. Crearea de prezentări personalizate (Custom Shows) O prezentare personalizată este o prezentare în care se grupează o serie de diapozitive din cadrul aceleiaşi prezentări care vor fi prezentate în cadrul unei sec ţiuni a prezentării. permite afişarea pozei în alb şi negru. Modificarea ordinii animaţiilor se face prin tragerea animaţiei în noua locaţie din lista de animaţii. Dacă se doreş te o setare a drumului în care se va deplasa textul animat se va folosi din efecte opţiunea Motion Path( ). Setarea timpului în cadrul unei prezentări se poate face manual pentru fiecare diapozitiv în parte prin selectarea din eticheta Advance slide ce apare în Slide Transition. Birotică 101 . repetări sau a unor indicatori de bifurcare care vor lansa animaţia atunci când se va apasă un anumit obiect din cadrul diapozitivului. având grijă ca fiecare element să apară cât mai bine ş i s ă impună un efect cât mai profesional prezentării. Pentru setarea timpului de întârziere a unui efect până la declanşarea acestuia se va realiza astfel: clic deapta pe efectul pe care dorim s ă îl modificăm ş i din meniul de context se va selecta Effect Options. Crearea notiţelor se face în modul Normal View şi în cazul în care se doreş te aceleaş i notiţe pentru toată prezentarea se va folosi Notes Master. opţiunea Setup Show . Crearea unei astfel de prezentări se face din meniul Slide Show. selectându-se diapozitivele dorite. opţiunea Slide Transition. opţiunea Custom Shows. Setarea timpului şi translaţiilor Adăugarea unei translaţii între diapozitive se poaze aplica doar pentru anumite diapozitive sau se poate aplica întregii prezentări.

(3) Selectaţi tipul de prezentare pe care doriţi s ă o creaţi. Selectaţi butonul General şi tipul Training din listă. executaţi clic pe opţiunea Start Using Microsoft PowerPoint. oferindu-v ă trei modalităţi diferite de a începe o prezentare nouă (AutoContent Wizard. • Executaţi dublu clic pe scurtătura programului Microsoft PowerPoint de pe suprafaţa de lucru (dacă aveţi. dac ă este instalată. în toate diapozitivele. Footer introduceţi „Universitatea Dunărea de Jos”. OBSERVAŢIE: Dacă la lansarea aplicaţiei apare fereastra Office Assistant. sau puteţi s ă o înlăturaţi de pe ecran selectând butonul de închidere ( Close ). se alege modul de derulare a prezentării (Presentation Style). Dacă fereastra Office Assistant apare automat ş i când aplicaţia este deschis ă. În rubrica de editare Presentation title introduceţi „Curs de birotică”. (2) Citiţi informaţiile din fereastra de dialog ş i selectaţi butonul Next ca să vă deplasaţi la următoarea fereastră de dialog. (4) La următoarea fereastră de dialog. apoi butonul Next . 102 Birotică . • Selectaţi butonul de comandă al aplicaţiei PowerPoint de pe bara Office. dac ă nu. Probleme rezolvate 3.3.3. etapa Presentation Type. Selectaţi opţiunea AutoContent Wizard şi OK ca să afiş aţi prima din cele cinci ferestre de dialog ale generatorului automat.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale 3. dac ă nu. iar în a doua rubric ă de editare. executând clic pe o opţiune. REZOLVARE: Puteţi lansa în execuţie programul Microsoft PowerPoint în unul din următoarele moduri: • Selectaţi Start→Programs→Microsoft PowerPoint. REZOLVARE: (1) La lansare. (5) În această fereastră de dialog veţi introduce informaţiile incluse în primul diapozitiv din prezentare(titlul prezentării). Butoanele din coloana centrală permit afiş area tipurilor pe categorii. puteţi s ă răspundeţi la mesaje. 2. În partea stângă este specificat „ traseul” şi poziţia în care vă aflaţi: pasul al doilea al generării. apoi Next. Blank Presentation). bara de instrumente Office şi adăugaţi la ea butonul pentru PowerPoint. • Selectaţi butonul New Office Document de pe bara Office ( dacă e instalată ) ş i executaţi dublu clic pe pictograma Blank Presentation. De asemenea puteţi opta şi pentru afiş area datei ultimei actualizări şi a numărului diapozitivului prin bifarea celor două căsuţe de selecţie. puteţi să v ă creaţi una). Lansaţi în execuţie aplicaţia Microsoft PowerPoint. Design Template. mai întâi. Selectaţi opţiunea On-Screen Presentation. care va apărea în subsolul paginii.1. Crearea unei prezentări simple PowerPoint 1. instalaţi. • Alegeţi opţiunea New Office Document din partea superioară a meniului Start şi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Presentation. Creaţi o prezentare nouă pentru un curs de birotic ă. aplicaţia PowerPoint afişează o fereastră de dialog. Selectaţi Next pentru a afişa ultima fereastră de dialog.

(5) Executaţi clic pe butonul Save pentru a efectua salvarea ş i a închide fereastra de dialog Save As. Cu OK reveniţi la rutina AutoContent Wizard. 6. Adăugaţi în categoria Corporate prezentarea Technology ş i apoi eliminaţi- o. În cazul de faţă. care reprezintă etapele de parcurs. include un traseu cu casete colorate. Technology apare acum în lista de prezentări Corporate. (3) În rubrica de editare File Name. care cuprinde în partea stângă panoul pentru rezumat ş i în partea dreaptă noua prezentare creată.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (6) Executaţi clic pe Finish. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Save As. 5. REZOLVARE : (1) Selectaţi Options din meniul Tools şi apoi alegeţi eticheta Save. OBSERVAŢIE: Rutinele din familia Wizard sunt instrumente încorporate în mai multe aplicaţii Microsoft cu scopul de a v ă ajuta să realizaţi anumite acţiuni specifice. 3. (2) În rubrica de selecţie Save In:. Schimbaţi dosarul implicit în care vor fi salvate prezentările. Implicit prezentările sunt salvate în My Documents. selectaţi s ăgeata derulantă şi alegeţi dosarul în care doriţi să salvaţi prezentarea. deschideţi dosarul Presentation Design ş i alegeţi Technology. o selectaţi ş i activaţi butonul Remove. 4. în cazul primei salvări şi prin selectarea butonului Save de pe bara de instrumente sau alegerea opţiunii Save din meniul File. OBSERVAŢIE: Fereastra de dialog Save As poate fi deschisă. PowerPoint va deschide o fereastră de prezentare. Introduceţi în primul diapozitiv subtitlul „Facultatea de tiinţe Economice”. selectaţi butonul Corporate ş i apoi butonul Add. Butonul Cancel anulează întreaga procedură. Acesta este modul de afiş are normal (Normal View). Deplasarea de la o fereastră la alta se face cu ajutorul butoanelor Next şi Back. introduceţi numele prezentării. (3) Pentru a o înlătura. REZOLVARE: Birotică 103 . (2) În fereastra de dialog Select Presentation Template. REZOLVARE: (1) Selectaţi Save As din meniul File. precum AutoContent Wizard. ppt. (2) În rubica Default file location introduceţi calea către dosarul în care doriţi să fie implicit salvate prezentările (de exemplu C:\work). PowerPoint v ă sugerează să folosiţi ca denumire primele câteva cuvinte din prezentare: „Curs de birotică”. Unele rutine. (4) În rubrica Save As Type aveţi grijă s ă fie selectată extensia . Constau dintr-o serie de fereastre de dialog care v ă cer să furnizaţ i informaţii sau s ă selectaţi una din diversele opţiuni. Salvaţi noua prezentare pe care aţi generat-o. REZOLVARE: (1) La punctul (3) al problemei precedente puteţi adăuga sau elimina tipuri de prezentare din diferitele categorii afişate. Puteţi s ări la o etapă anume selectând caseta corespunzătoare.

Selectaţi numele existent. • Pentru a reveni la nivelul superior apăsaţi combinaţia de taste Shift+Tab sau executaţi clic pe butonul Promote de pe bara cu instrumente. apăsând după fiecare tasta Enter. Treceţi în al treilea diapozitiv planificarea cursului. Selectaţi textul primului articol cu marcaj şi scrieţi: „Se adresează tuturor studenţilor indiferent de specializare”. (4) tergeţi ultimul articol cu marcaj. „Microsoft PowerPoint”. apoi executaţi clic pe butonul Demote de pe bara cu instrumente sau apăsaţi tasta Tab. Personalizaţi diapozitivul 2: REZOLVARE: (1) Afişaţi diapozitivul 2 în unul din următoarele moduri: • Selectaţi butonul Next Slide din capătul inferior al barei de derulare verticale.PowerPoint ş i Outlook – 14 module – semestrul II” 104 Birotică . (2) Selectaţi zona titlului. aşa cum sugerează şi macheta Traning. • Selectaţi pictograma corespunzătoare diapozitivului 2 din panoul pentru rezumat aflat în partea stângă a ferestrei. „Microsoft Excel”. • Procedând la fel. care se numeş te şi diapozitiv de titlu. „Microsoft Outlook”. selectându-l şi apăsând tasta Delete. Aceasta va fi încadrată de un chenar cu un fond de altă nuanţă. sau v ă poziţionaţi sub titlu. REZOLVARE: (1) Selectaţi pictograma Slide 3 din panoul de rezumat pentru a afiş a al treilea diapozitiv. astfel încât diapozitivul să primeasc ă titlul „Agenda cursului”. (2) Selectaţi textul titlului ş i scrieţi „Introducere”. 7. (3) Selectaţi zona pentru obiecte. programul a presupus că prezentarea a fost creată de persoana a cărui nume a fost înregistrat ca proprietar al calculatorului ş i a introdus numele respectiv sub titlul prezentării.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (1) În modul de afişare diapozitiv panoul pentru rezumat s-a micş orat (afişând numai pictogramele şi numerele diapozitivelor). Când generatorul automat a creat acest diapozitiv.Word şi Excel – 14 module – semestrul I . • Activaţi tasta Page Down. Procedaţi la fel şi cu cel de-al doilea articol ş i scrieţi: „Asigură cunoş tinţele necesare utilizării programelor utilitare din pachetul Microsoft Office 2000”. dacă nu este afişat nici un nume. Textul machetei cuprinde o listă de trei articole. (3) În zona articolelor cu marcaj vom adăuga subpuncte la cele două puncte astfel: • Selectaţi textul primului punct ş i scrieţi „Programe utilitare studiate:” • Pentru a crea un subpunct apăsaţi tasta Enter. cu marcaj. ş i scrieţi: „Microsoft Word”. (2) Scrieţi „Facultatea de tiinţe Economice” în locul numelui selectat. Selectaţi primul diapozitiv. 8. astfel încât s ă arate astfel: „ Timpul alocat fiec ărei teme: . introduceţi ş i cel de-al doilea articol. plasaţi cursorul de editare după cuvântul „Agenda” şi scrieţi cuvântul „cursului”.

PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale Dacă este nevoie, ştergeţi restul de text rămas din machetă. OBSERVAŢIE: Este posibil s ă nu găsiţi butoanele Demote ş i Remote pe bara cu instrumente. Pentru a adăuga sau înlătura butoane de pe bara de instrumente urmăriţi paşii problemei următoare.
9. Adăugaţi butonul Remote şi înlăturaţi butonul Text Shadow de pe bara cu

instrumente.

REZOLVARE: (1) Activaţi butonul More Buttons ş i alegeţi Add or Remove Buttons. (2) În meniul afişat selectaţi Remote pentru a bifa caseta de validare şi deselectaţi butonul Shadow.
10. În diapozitivul 4, macheta ne sugerează să prezentăm o imagine de

ansamblu asupra subiectului, din care să reiasă importanţa acestuia.

REZOLVARE: (1) Afiş aţi diapozitivul 4; selectaţi titlul şi scrieţi „Importanţă”. (2) Înlocuiţi textul primului articol cu marcaj cu: „Aplicaţiile pachetului Microsoft Office sunt indispensabile rutinei cotidiene din orice birou, indiferent de obiectul de activitate.” (3) Selectaţi textul celui de-al doilea articol ş i înlocuiţi-l cu: „Procesarea textelor, gestionarea datelor, prezentarea şi organizarea activităţilor, vor fi mai uş or ş i mult mai rapid realizate”. (4) Diapozitivul cuprinde şi o imagine „puzzle”, care în acest moment se suprapune textului. De aceea vom selecta din nou tot textul din zona pentru obiecte şi vom mic şora dimensiunile fontului la 20: • Alegeţi Font din meniul Format şi scrieţi 20 în fereastra de editare Size. • Executaţi clic pe săgeata din stânga casetei Size de pe bara cu instrumente de formatare şi alegeţi 20 din lista derulată. (5) În imaginea puzzle selectaţi pe rând componentele din cele 4 colţuri şi ştergeţi-le apăsând tasta Delete. (6) Selectaţi componenta din mijloc a imaginii rezultate ş i apoi textul din aceasta şi scrieţi „Windows”. Procedaţi la fel şi în celelalte componente, scriind în fiecare: „Word”, „Excel”, „PowerPoint” şi „Outlook”.
11. În pagina 5 vom introduce o serie de cuvinte cheie ale acestui curs.

REZOLVARE: (1) În chenarul titlului scrieţi „Cuvinte cheie”. (2) Selectaţi textul articolelor cu marcaj şi ştergeţi-l. (3) Alegeţi Bullets and Numbering din meniul Format şi apoi eticheta Bulleted din fereastra de dialog afiş ată. Executaţi clic pe butonul Character, pentru a afiş a fereastra de dialog Bullet; în această fereastră, alegeţi un font (de exemplu: Wingdings sau Monotype Sorts) şi caracterul care ilustrează un stilou, apoi OK. Acest caracter va fi folosit ca marcaj pentru articolele din acest diapozitiv. (4) Scrieţi următoarea listă de articole cu fonturi de 24, apăsând tasta Enter după fiecare articol introdus: „fereastră”, „buton”, „meniu”, „desktop”, „shortcut”, „cursor”, „font”, „foaie de calcul”, „celulă”, „slide”, „prezentare”. Birotică 105

PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale
12.

tergeţi diapozitivele 6,7 şi 8.

REZOLVARE: (1) Treceţi în modul de afişare rezumat: • selectând butonul Outline View din colţul din stânga jos al zonei de lucru; • alegând Outline din meniul View. (2) Selectaţi diapozitivului 6 ş i, ţinând apăsată tasta Shift, selectaţi pictograma diapozitivului 8; vor fi selectate toate diapozitivele din intervalul delimitat astfel. (3) Cu tasta Delete se elimină toate diapozitivele selectate, apoi cu OK se confirmă ştergerea.
13. Ultimul diapozitiv va cuprinde sursele de informare.

REZOLVARE: (1) Reveniţi la modul de afiş are Slide View ş i selectaţi pictograma Slide 6 din panoul de rezumat. (2) Înlocuiţi titlul diapozitivului cu „Bibliografie”. (3) Selectaţi textele articolelor cu marcaj ş i ştergeţi-le, apăsând tasta Delete. (4) Alegeţi Bullets and Numbering din meniul Format ş i apoi selectaţi butonul Character. Alegeţi caracterul care ilustrează o carte ş i apoi apăsaţi tasta Enter. (5) Introduceţi textul: „Microsoft Office 2000 – culegere de probleme comentate –“
14. Animaţi titlul prezentării, astfel încât acesta să intre în diapozitiv prin

partea dreaptă, şi apoi previzualizaţi acest efect.

REZOLVARE: (1) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl+Home pentru a reveni la primul diapozitiv şi alegeţi modul de afişare Slide View. (2) Selectaţi butonul More Buttons de pe bara cu instrumente de formatare ş i apoi butonul Animation Effects pentru a afişa bara flotantă cu efecte de animaţie. (3) Ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului trageţi bara Animation Effect sub bara de instrumente standard. (4) Selectaţi titlul primului diapozitiv. Toate butoanele de pe bara cu efecte speciale au fost activate. (5) Aplicaţi titlului efectul Drive – In: • Executaţi clic pe butonul Drive –In Effect de pe bara cu instrumente de animaţie. • Din meniul Slide Show alegeţi Preset Animation ş i apoi selectaţi comanda Drive –In. Observaţi că acum butonul Animate Title este activat. (6) Alegeţi Animation Preview din meniul Slide Show pentru a afiş a o fereastră de previzualizare în care veţi vedea efectul Drive – In.
15. Introduceţi efect de animaţie şi pentru subtitlul din Slide 1, astfel încât

acesta s ă intre prin partea de sus şi previzualizaţi diapozitivul rezultat.

REZOLVARE: (1) Selectaţi subtitlul din Slide 1. (2) Activaţi butonul Drop – In Text Effect de pe bara Animation Effects. Observaţi c ă butonul Animation Slide Text este activat. 106 Birotică

PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale
(3) Selectaţi butonul Animation Preview de pe aceeaş i bară pentru a

vedea efectele de animaţie. Dac ă fereastra Animation Preview este deja deschis ă, este suficient să executaţi clic pe ea pentru a vedea rezultatul.

16. Animaţi titlul şi textul diapozitivului 2 astfel încât titlul să clipeasc ă o dată

şi textul să apară în ordine inversă, pe parcursul prezentării diapozitivului.

REZOLVARE: (1) Selectaţi titlul ş i activaţi butonul Animate Title de pe bara cu instrumente de animaţie. (2) Activaţi butonul Flash Once de pe aceeaşi bară. (3) Selectaţi zona obiectelor ş i activaţi butonul Animate Slide Text de pe bara Animation Effects. (4) Acţionaţi butonul Reverse Text Order Effect şi observaţi rezultatul în fereastra Animation Preview.
17. Creaţi o animaţie personalizată pentru al treilea diapozitiv astfel încât în

prezentare s ă apară la o secundă de la ultimul eveniment titlul, cu efect de rotaţie, şi apoi textul, cuvânt cu cuvânt.

REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul Next Slide, pentru a afiş a diapozitivul 3. Selectaţi titlul diapozitivului şi apoi butonul Custom Animation de pe bara cu instrumente de animaţie sau opţiunea corespunzătoare a comenzii Slide Show din meniul orizontal al aplicaţiei. (2) Verificaţi dacă în sec ţiunea Check to animate Slide objects a ferestrei de dialog Custom Animation sunt bifate ambele opţiuni Title 1 ş i Text 2 şi dacă nu sunt, selectaţi casetele respective. (3) Selectaţi eticheta Order&Timing ş i în rubrica Animation stabiliţi odinea de animaţie astfel: 1. Title1, 2. Text 2, cu ajutorul s ăgeţilor din zona Move. (4) Selectaţi Automatically din secţiunea Start Animation şi în rubrica de editare fixaţi timpul la 1 secundă. (5) Selectaţi eticheta Effects ş i Title 1 pentru a seta efectele titlului. În zona Entry animation and sound, selectaţi Swivel din prima listă derulantă. (6) Selectaţi apoi Text2 pentru a seta efectele de animaţie asupra textului. În sec ţiunea Introduce text alegeţi By Word din lista de selec ţie şi terminaţi cu butonul OK. (7) Activaţi fereastra Animation Preview pentru a previzualiza efectele de animaţie ale diapozitivului. OBSEVAŢIE: Setarea predefinită în zona Start Animation a ferestrei Custom Animation este On mouse click.
18. Introduceţi efect de animaţie în diapozitivul 4 numai asupra textului din

imaginea puzzle, astfel încât acesta să intre prin colţul stânga – jos al diapozitivului.

REZOLVARE: (1) Selectaţi pictograma Slide 4 din panoul de rezumat, pentru a afişa diapozitivul 4. (2) Selectaţi butonul Custom Animation. În sec ţiunea Check to animate slide objects a ferestrei de dialog, deselectaţi casetele de validare Birotică 107

(2) Treceţi la diapozitivul următor: • Fără să miş caţi mouse-ul.În secţiunea Entry animation and sound lăsaţi parametrul Fly nemodificat. (4) Continuaţi să acţionaţi mouse-ul. cu efectele de animaţie aferente: • Activaţi butonul Slide Show din colţul din stânga–jos al spaţiului de lucru • Alegeţi din meniul Slide Show comanda View Show. Derulaţi prezentarea realizată: REZOLVARE: (1) Afişaţi diapozitivul 1. pentru a menţine atenţia auditoriului concentrată asupra ideii prezentate. în modul de afişare prezentare de diapozitive. în fereastra Custom Animation. cu tasta Esc. şi în zona Entry animation and sound alegeţi Appear din prima listă. • Apăsaţi tasta Page Down. (4) În sec ţiunea After animation executaţi clic pe săgeata din dreapta şi alegeţi din listă culoarea albastru deschis. selectaţi Other Sound din această listă. 20. şi verificaţi dac ă restul casetelor de validare sunt selectate. dar în cea de-a doua listă derulantă alegeţi From Bottom – Left . Încheiaţi cu OK ş i testaţi rezultatul. Selectaţi eticheta Effects. (2) Selectaţi butonul Animate Slide Text de pe bara Animation Effects. în cazul în care configuraţia calculatorului dumneavoastră o permite. (3) Deschideţi fereastra Custom Animation. (3) Pentru fiecare componentă din puzzle în parte executaţi secvenţa următoare: • Alegeţi textul în secţiunea Check to animate slide objects ( de exemplu Text 3). Pentru a folosi ş i alte efecte sonore decât cele prefigurate în lista derulantă Sounds. Puteţi întrerupe oricând derularea diapozitivelor. (3) Acţionaţi succesiv butonul din stânga al mouse-ului. acţionaţi butonul din stânga. .PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale Title1 ş i Text 2. pentru a afiş a titlul şi textul articolelor cu marcaje (care vor apărea în ordine inversă). apoi executaţi una din operaţiile următoare. . • Selectaţi butonul din dreapta al mouse-lui ş i alegeţi Previous din meniul de context. prin schimbarea culorii acestora în momentul în care se evidenţiază un nou articol. pentru a parcurge toate diapozitivele. 19. OBSEVAŢIE: Puteţi adăuga ş i efecte sonore în prezentările pe care le creaţi. REZOLVARE: (1) Activaţi Next Slide pentru a afişa diapozitivul 5. 108 Birotică .În zona Introduce text selectaţi din prima listă All at once. găsiţi fiş ierul de sunet dorit ş i selectaţi-l cu dublu clic. (4) Selectaţi butonul Animation preview pentru a vedea rezultatul.Selectaţi eticheta Effects. având grijă ca în secţiunea Check to animate slide objects să fie selectat Text 2. Pentru a reveni la diapozitivul anterior: • Activaţi tasta Page Up. În diapozitivul 5 inactivaţi articolele cu marcaj afişate. pentru a afişa primul diapozitiv al prezentării.

apoi eliberaţi butonul mouse-ului. PowerPoint va afişa fereastra Clip Gallery. s ă o adăugaţi în categoria Favorites sau în altă categorie. din meniul Insert. REZOLVARE: (1) Selectaţi zona pentru obiecte din diapozitiv: (2) Alegeţi butonul Insert Clip Art de pe bara cu instrumente de desenat. Office Assistant va afişa o listă cu subiecte legate de întrebarea dumneavoastră. REZOLVARE: (1) După inserare. Alegeţi Clip Art din submeniul Picture. REZOLVARE: (1) Selectaţi Office Assistant sau butonul Microsoft PowerPoint Help de pe bara de instrumente standard. executaţi clic pe ilustraţie pentru a o selecta. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. Modificaţi dimensiunile ş i poziţia ilustraţiei inserate. cu marcaje de dimensionare( ceea ce înseamnă că este selectată). aplicaţia PowerPoint va afişa un diapozitiv cu (6) Acţionând din nou mouse-ul. Dacă preferaţi să obţineţi ajutor fără a formula o întrebare. (5) Alegeţi butonul Insert Clip pentru a adăuga ilustraţia în diapozitiv. apoi închideţi fereastra Clip Gallery. Apelaţi la ajutor din partea programului PowerPoint. (2) În fereastra de editare scrieţi Add Animation şi acţionaţi butonul Search. (3) Alegeţi subiectul Animate text and objects. care vă permit să inseraţi ilustraţia. sau s ă găsiţi ilustraţii asemănătoare. Selectaţi-l. (3) Selectaţi eticheta Pictures şi alegeţi categoria Office din lista afişată. anunţând sfârş itul prezentării. Assistentul Office va ieşi din imagine pentru a vă permite s ă vedeţi fereastra Help. 21. puteţi folosi eticheta Index din fereastra Help: 22. pentru a afla cum puteţi adăuga efectele de animaţie. Birotică 109 . ilustraţia apare în diapozitiv. aflată în partea de jos a ecranului. veţi reveni la modalitatea de vizualizare fundal negru ş i un mesaj. blocaţi butonul stâng al mouse-lui şi trageţi în sus până când ilustraţia ajunge la jumătate din mărimea sa iniţială. ş i e însoţită de bara flotantă cu instrumente Picture.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (5) După ultimul diapozitiv.(Poate dura câteva secunde până când va fi pregătit fiş ieul Help). Pe ecran va apărea o paletă cu butoane. (4) Plasaţi indicatorul mouse-ului undeva pe suprafaţa ilustraţiei ş i ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. (4) Una din ilustraţiile prezentate în această categorie înfăţişează un calculator. mişcaţi ilustraţia până când e centrată în partea de jos a diapozitivului. să o previzualizaţi. (2) Executaţi dublu clic pe bara de titlu a barei cu instrumente pentru a o muta la marginea spaţiului de lucru. 23. Introduceţi în primul diapozitiv o ilustraţie artistică semnificativ ă (de exemplu un calculator). din momentul declanşării derulării. Alegeţi Microsoft PowerPoint Help din meniul Help. Dacă nu. (3) Plasaţi indicatorul mouse-lui pe unul din marcajele din colţurile de jos ale ilustraţiei.

. Pentru a face textul mai lizibil puteţi modifica culorile ilustraţiei. (3) Alegeţi culoarea dorită în caseta Color din sec ţiunea Line. Căutaţi o ilustraţie artistică pe care să o inseraţi ca fundal în diapozitivul 6 (Bibliografie). alegeţi Order ş i apoi Send to back din meniul aferent.bmp. Adăugaţi un chenar ş i schimbaţi culorile ilustraţiei inserate: REZOLVARE: (1) Selectaţi ilustraţia şi apoi butonul Format Picture de pe bara cu instrumente Picture. 24. şi alegeţi din paleta de culori.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (5) Executaţi clic în afara ilustraţiei pentru a o deselecta. REZOLVARE: (1) Alegeţi Exit din meniul File. (2) Selectaţi eticheta Colors and Lines din fereastra de dialog afiş ată. o culoare diferită. (2) Alegeţi Custom Animation din meniul Slide Show pentru a afişa fereastra de dialog cu acelaş i nume. selectaţi opţiunea Automatically. . Apoi încheiaţi cu OK. (5) Mutaţi fereastra de dialog spre stânga. 25. apoi OK. . Ilustraţia va fi plasată astfel în spatele textului. În secţiunea Check to animate slide ojects. cu toate culorile originale ale ilustraţiei. Introduceţi un efect de animaţie pentru ilustraţia inserată în primul diapozitiv. Dacă vă place ieşiţi cu OK. apoi apăsaţi tasta Enter. selectaţi un stil şi o grosime. Încheiaţi execuţia programului PowerPoint. OBSERVAŢIE: Selectând Picture din meniul Insert ş i apoi From File puteţi importa în PowerPoint mai multe formate de fiş ier grafic ( . din secţiunea New. Pe ecran va fi afişată o fereastră de dialog. (4) Selectaţi butonul Recolor Pictures de pe bara cu instrumente Picture. . 110 Birotică . scrieţi „book” în rubrica de editare Seach for Clips. pentru a vedea cum arată ilustraţia după aplicarea noii culori.cdr. Selectaţi a doua casetă de validare din sec ţiunea Original şi săgeata din dreptul casetei alăturate. trăgând de bara ei de titlu şi apoi alegeţi Preview. (2) Selectaţi butonul Insert Clip Art. 26. şi în fereastra Clip Gallery.wpg. Bara cu instrumente Picture va fi ascunsă.gif. . alegeţi caseta de validare Picture Frame 1. (3) Selectaţi una din ilustraţiile găsite.jpg.). de pe bara cu instrumente de desenat. şi apoi activaţi butonul Insert Clip. 27. (4) Acţionaţi butonul Draw de pe bara cu instrumente de desenat. REZOLVARE: (1) Selectaţi pictograma corespunzătoare diapozitivului 6 din panoul de rezumat. (5) Alegeţi eticheta Effects ş i selectaţi opţiunile de animaţie Fly ş i From Bottom – Left. (3) Executaţi clic pe eticheta Order&Timing.pcx etc. (4) În secţiunea Start Animation. REZOLVARE: (1) Selectaţi pictograma Slide1 şi imaginea din acest diapozitiv.

(2) În fereastra de dialog PowerPoint. oferit de PowerPoint. sau alegeţi New Slide din meniul Insert. Galaţi”. ca primul articol cu marcaj. pentru a le trece în revistă. Finisarea unei prezentări 1. Selectaţi Yes. REZOLVARE: (1) Lansaţi programul PowerPoint alegând Programs ş i apoi Microsoft PowerPoint din meniul Start.1. REZOLVARE: (1) Având diapozitivul 1 afişat pe ecran. (4) Executaţi dublu clic pe pictograma Blue Diagonal. PowerPoint va deschide fereastra de dialog New Slide care oferă machetele de pagină pentru definirea formatului fiec ărei pagini. Creaţi o prezentare a unei firme de transport fluvial şi maritim. iar ca subtitlu scrieţi România. • Apăsaţi tasta Alt.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale Selectaţi butonul Close din extrema dreaptă a barei de titlu.3. OBSERVAŢIE: Birotică 111 . executaţi dublu clic pe opţiunea Design Template ca s ă deschideţi fereastra de dialog New Presentation.(vezi paragraful 4. Eventual modificaţi poziţia şi dimensiunile ilustraţiei astfel încât diapozitivul să aibă un aspect acceptabil. a ferestrei programului PowerPoint.) (7) Salvaţi prezentarea sub numele de „Transnav”. pe rând. completaţi câmpurile din machetă astfel: în chenarul destinat titlului scrieţi: „Transnav S. sau din meniul vertical subordonat butonului Common Tasks. 2. Adăugaţi în prezentarea „Transnav” un diapozitiv nou.2. • 3.2. selectaţi. apoi X. (5) Acţionaţi tasta Enter pentru a introduce al doilea articol cu marcaj şi scrieţi: „turism ş i activităţi distractive”. (2) Asistentul Office v ă va întreba dacă doriţi să salvaţi modificările pe care le-aţi adus prezentării. toate pictogramele şabloanelor ş i priviţi în caseta Preview din dreapta ferestrei.A. reparaţii nave. (3) Alegeţi eticheta Presentation Design ca să afişaţi opţiunile pentru şabloane. (4) În zona înregistrărilor din lista cu marcaje scrieţi: „transportul de mărfuri şi călători. apoi F. intern ş i internaţional”. • Executaţi dublu clic pe pictograma meniului de control. ca să deschideţi fereastra de dialog cu acelaşi nume. (6) Apăsaţi din nou tasta Enter ş i scrieţi: „prestaţii servicii portuare. pornind de la un şablon de machetare. (2) Selectaţi şablonul Bulleted List ş i OK (3) Scrieţi în zona pentru titlu a diapozitivului 2 „Obiectul de activitate”. în partea stângă. (5) Selectaţi prima machetă predefinită (Title Slide) şi OK pentru a crea un diapozitiv de titlu. aflată pe bara de titlu. (6) Inseraţi ilustraţia artistic ă Ships din categoria Transportation din Clip Art Gallery. selectaţi butonul New Slide de pe bara cu instrumente standard. care să cuprindă obiectul de activitate al firmei. remorcaj.

al actualei prezentări. Apoi executaţi din nou clic pe s ăgeata casetei Color şi executaţi clic pe Fill Effects. iar pe ecran va fi afişată bara cu instrumente WordArt. executaţi clic pe zona pentru titlu. (3) Plasaţi cursorul de editare în faţa cuvântului „intern” din primul articol cu marcaj. ablonul acesta va fi aplicat în toate diapozitivele prezentării. REZOLVARE: (1) Alegeţi Apply Design Template din meniul Format. Va fi afişată o altă fereastră de dialog Edit WordArt Text. REZOLVARE: (1) Afişaţi diapozitivul de titlu. dar e în ton cu restul diapozitivelor din prezentare.A. (3) Executaţi clic pe butonul Insert Word Art de pe bara cu instrumente de desenat pentru a afişa fereastra de dialog Word Art Gallery. 3. parcurgeţi lista pentru a vedea ce opţiuni aveţi. Executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe fundalul oric ărui diapozitiv şi alegeţi Apply Design Template din meniul de context. (2) Executaţi clic de două ori pe butonul Increase Paragraph Spacing de pe bara cu instrumente standard. Schimbaţi şablonul de machetare al paginii. astfel încât să măriţi distanţa dintre paragrafe ş i să îmbunătăţiţi aspectul diapozitivului cu ajutorul întreruperii de rând. 4. şi apoi pe OK de două ori. (6) Executaţi clic pe săgeata din dreptul casetei Color ş i selectaţi culoarea albastru deschis. Galaţi” şi apoi executaţi clic pe OK. (9) Executaţi clic în afara obiectului WordArt pentru a-l deselecta. Apăsaţi Shift + Enter pentru a întrerupe rândul după cuvântul „călători”. 112 Birotică . 5. (4) Executaţi clic pe opţiunea care vi se pare cea mai potrivită ş i apoi pe OK. apoi apăsaţi tasta F2 pentru a selecta zona titlului. (5) Executaţi clic pe butonul Format WordArt de pe bara cu instrumente WordArt pentru a afiş a fereastra de dialog cu acelaş i nume. puteţi folosi mouse-ul. De asemenea puteţi şi redimensiona diferitele zone. (7) În sec ţiunea Color a etichetei Gradient. utilizând marcajele care apar pe chenar. cu un altul mai potrivit( de exemplu Japanese Waves). În rubrica de editare scrieţi „Transnav S. Acum titlul iese în evidenţă.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale Pentru a repoziţiona zonele cu text din diapozitive. Formataţi textul diapozitivului 2. Un obiect WordArt cu forma aleasă de dumneavoastră va fi înglobat în diapozitiv. Va apare o nouă fereastră de dialog. REZOLVARE: (1) Afişaţi diapozitivul 2 şi selectaţi textul din zona listei cu marcaje. (2) Având afişată fereastra de dialog Apply Design Template. Plasaţi indicatoul mouse-lui pe cadrul care înconjoară zona. până când diapozitivul va avea un aspect plăcut. nu titlul propriu-zis. apoi selectaţi macheta Japanese Waves şi OK. (2) Apăsaţi tasta Delete de două ori pentru a elimina titlul ş i zona acestuia. executaţi clic pe opţiunea One Color. Utilizaţi programul WordArt pentru a modifica aspectul diapozitivului de titlu. ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului ş i trageţi în ce parte doriţi. (8) Repoziţionaţi ş i redimensionaţi obiectul WordArt folosind marcajele.

executaţi clic pe Yes şi introduceţi CDROM-ul pentru a instala acest program). executaţi clic pe butonul New Slide. (11) Selectaţi butonul „co-worker” ş i apoi caseta „Serviciu Mişcare”. pentru a reveni în PowerPoint. În organigrama din diapozitivul 3 operaţi următoarele schimbări: mutaţi între ele casetele „Director Financiar” şi „Director Comercial”. în fereastra de dialog care apare. în care veţi scrie „Sec ţii Nave”. Birotică 113 . (8) Selectaţi a doua casetă de sus ş i scrieţi „Director General”. Apăsaţi tasta Esc pentru a încheia editarea casetei. (6) Selectaţi Chart Title şi apăsaţi tasta Delete. folosiţi comanda Save Copy As din meniul File al programului Microsoft Organization Chart. tergeţi „Type title here” ş i apăsaţi tasta Esc. 7. (13) Din meniul File al ferestrei Microsoft Organization Chart alegeţi Update Transnav. Pentru a salva organigrama ca fiş ier separat. (14) Selectaţi butonul Save pentru a salva organigrama ca parte a prezentării. (12) Repetaţi paşii (10) şi (11) pentru a adăuga subordonaţi ş i pentru „Director Financiar”ş i „Director Comercial”.ppt pentru a actualiza diapozitivul. (9) Selectaţi pe rând cele trei casete subordonate şi scrieţi în fiecare: „Director Transport”. puteţi să executaţi dublu clic pe organigrama din prezentare (organigrama a fost încastrată în diapozitivul prezentării). şi închideţi fereastra aplicaţiei. (2) Selectaţi şablonul Organization Chart. Va fi adăugată o nouă casetă pe nivelul superior. (Dacă acesta nu e instalat. Nu introduceţi titlu şi comentarii. 6.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (4) Repetaţi pasul (3) pentru a întrerupe rândul ultimului articol cu marcaj între cuvintele „portuare” ş i „remorcaj”. (3) Daţi diapozitivului titlul „Structura de conducere”. caseta „Director Transport”. REZOLVARE: (1) Executaţi dublu clic pe organigramă pentru a deschide fereastra Organization Chart. (5) Maximizaţi fereastra Microsoft Organization Chart. deoarece aţi pus deja un titlu diapozitivului. în care scrieţi „ Adunarea Generală a Ac ţionarilor”. „Director Financiar” şi „Director Comercial”. (10) Selectaţi butonul Subordinate ş i apoi executaţi clic pe caseta „Director Transport” pentru a-i adăuga o casetă subordonată în care veţi scrie „Serviciu Mişcare”. (7) Executaţi clic pe butonul Manager de pe bara de instrumente şi apoi executaţi clic pe prima casetă de sus. OBSERVAŢIE: Pentru a redeschide fereastra Organization Chart. (4) Executaţi dublu clic în chenarul destinat organigramei pentru a lansa programul Microsoft Organization Chart. REZOLVARE: (1) Având afiş at diapozitivul 2. şi aduceţi pe acelaşi nivel cu „Director General”. adăugând astfel o nouă casetă subordonată pentru „Director Transport”. Introduceţi în prezentare un nou diapozitiv care să conţină organigrama firmei.

ş i casetele îş i vor schimba locul între ele. (5) Selectaţi butonul Draw Table de pe bara flotantă şi trasaţi o linie pe diagonală. (3) În aceeaş i manieră trageţi şi cadrul casetei „Director Transport” peste caseta „Director General”. Utilizaţi marcajele ce o încadrează pentru a mări organigrama. lăsaţi 5 spaţii libere ş i scrieţi „Anul”. Adăugaţi un diapozitiv în prezentarea curentă. în prima celulă a tabelului. până când acoperă tot diapozitivul. Schimbaţi stilul de plasare a casetelor pentru ramura „Director Comercial”. apoi executaţi dublu clic în rubrica Number of Rows. 114 Birotică . care s ă conţină un tabel cu sursele de venituri pe ultimii 4 ani. (4) Din meniul Edit alegeţi Select şi apoi All pentru a selecta toată organigrama.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (2) Plasaţi indicatorul mouse-ului pe caseta „Director Financiar”. • alegeţi din meniul Edit opţiunea Select şi apoi Branch • desenaţi o casetă de selectare în jurul ramurii respective. Pe ecran va apărea un tabel gol şi atâta timp cât acesta va fi selectat. (2) Selectaţi zona titlului şi scrieţi: „Surse de venituri (în mil. deplasându-se împreună cu subordonaţii lor. Alegeţi apoi Shadow din meniul Boxes şi selectaţi primul şablon din al doilea rând. după care apăsaţi tasta Enter pentru a trece pe rândul următor în aceeaşi celulă. executaţi clic pe caseta respectivă şi apoi: • apăsaţi Ctrl+B. (6) La revenirea în PowerPoint este posibil să observaţi c ă organigrama trebuie mărită.lei)”. (6) Plasaţi cursorul în prima celulă. ţinând apăsat butonul din stânga al mouse-lui şi trageţi cadrul casetei deasupra casetei „Director Comercial”. REZOLVARE: (1) Pentru a selecta ramura „Director Comercial”. REZOLVARE: (1) Având afişat diapozitivul 3.ppt (Update Presentation din meniul File) alegeţi comanda Exit and Return to Transnav. eliberaţi butonul mouse-ului. 8.ppt din meniul File al programului Organization Chart. (4) În rubrica de editare Number of Columns scrieţi 5. (2) Din meniul Styles alegeţi al doilea stil din primul rând. veţi avea pe ecran şi bara de instrumente flotantă Tables and Borders. (3) Din meniul Edit alegeţi Select ş i apoi Connecting Lines pentru a selecta toate liniile de legătură. astfel plasându-le pe amândouă la acelaşi nivel. Aici scrieţi „Activitate”. apoi selectaţi OK. schimbaţi culoarea tuturor liniilor de legătură ş i adăugaţi umbră casetelor din organigramă. (3) Executaţi dublu clic pe caseta de rezervare a tabelului. cu ajutorul instrumentului de selectare de pe bara cu instrumente. (5) După ce actualizaţi prezentarea Transnav. scrieţi 4 şi selectaţi OK. Apoi alegeţi Color din meniul Lines şi selectaţi culoarea albastru închis. după care reveniţi în PowerPoint. pentru a afişa fereastra de dialog Insert Table. selectaţi butonul New Slide de pe bara cu instrumente şi alegeţi macheta Table din fereastra de dialog New Slide. 9. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu vârful spre dreapta.

(8) Scrieţi în celula curentă :„Transport de marfă”. Procedând la fel scrieţi în continuare pe linie: „2004.6 101704. (5) selectaţi butonul Table şi alegeţi comanda Delete Columns pentru a elimina coloana selectată. Adăugaţi tabelului o linie nouă în care să treceţi veniturile din alte activităţi. încap pe acelaşi rând acum. pentru a selecta linia „Activităţi turistice”: • executaţi clic undeva în linia „Activităţi turistice”. selectaţi butonul Table şi apoi comanda Select Table. (2) Având cursorul plasat undeva în tabel.4 98 folosind aceleaşi metode de deplasare în tabel. Birotică 115 . Pentru a mări lăţimea primei coloane puteţi trage spre dreapta linia de reţea din dreapta coloanei. (2) Selectaţi butonul Table ş i alegeţi Insert Rows Below. „2006.6 56. 10.8 23. apăsaţi tasta cu săgeată în jos pentru a vă plasa în penultima celulă a coloanei şi scrieţi: „ Transport de pasageri”. (3) Completaţi celulele noii linii cu următoarele date: „Alte activităţi” 12. „2005.1 224.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (7) Apăsaţi tasta Tab pentru a trece în celula următoare şi scrieţi „2003. În acest moment cursorul de editare se află în ultima celulă a primului rând. Deocamdată nu v ă faceţi probleme cu despărţirea pe rânduri a cuvântului „transport”. Celelalte celule completaţile cu datele numerice: 3709.5 16 18 23 (4) Selectaţi coloana anului 1999: • executând clic undeva în coloană ş i apoi alegând Select Column din meniul Table.6 509 1543 11. pentru a introduce o linie nouă la sfârş itul tabelului. Selectaţi butonul Save de pe bara de instrumente standard. trageţi spre dreapta până când tabelul se încadrează în diapozitiv. Mai apăsaţi o dată tasta Tab pentru a trece la prima celulă a celui de-al doilea rând. REZOLVARE: (1) Având tabelul activat. Apoi ştergeţi coloana anului 2003. • plasând indicatorul mouse-ului pe capul de coloană şi executând clic când acesta ia forma unei săgeţi orientate în jos. selectaţi butonul Table de pe bara cu instrumente Tables and Borders ş i alegeţi Select Row.1 114. şi astfel cuvintele despărţite pe două rânduri. Întregul tabel va fi selectat. • ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului trageţi-l prin celulele liniei. Redimensionaţi tabelul astfel încât s ă încapă în diapozitiv ş i apoi aplicaţi-i un chenar de culoare albastră. Apăsaţi încă o dată săgeată în jos şi scrieţi „Activităţi turistice”. REZOLVARE: (1) Având tabelul activat plasaţi indicatorul mouse-ului pe marcajul din mijloc al laturii din dreapta a tabelului şi ţinând apăsat butonul din stânga mouse-ului . (9) Plasaţi indicatorul mouse-lui pe chenarul tabelului şi trageţi-l în sus şi spre stânga astfel încât să încapă în diapozitiv în întregime. 11.3 24605 45414. Observaţi că s-a mărit lăţimea celulelor tabelului.

116 Birotică . Pentru a le şterge. Schimbaţi tipul diagramei realizate în problema anterioară. Apăsaţi tasta Tab şi scrieţi „2854”. Eventual folosiţi marcajele de pe chenarul graficului pentru a-l redimensiona astfel încât să fie vizibile şi legenda şi valorile axelor. (3) Selectaţi zona pentru text şi scrieţi: „Transportul de minereu a crescut. în ultimii 2 ani. reprezentată printr-o diagramă.8% din totalul transporturilor de mărfuri”. place rezultatul. În diagramă datele vor fi reprezentate pe coloane. (3) Selectaţi eticheta Standard Types şi în secţiunea Chart Type selectaţi Column. (6) Selectaţi coloanele C şi D. pentru ca reprezentarea s ă fie făcută pe rânduri. (5) Selectaţi celula 1st Qtr din coloana A şi scrieţi 2004 şi apoi apăsaţi tasta cu săgeată dreapta ş i scrieţi 2005. iar în caseta With alegeţi valoarea 3 pt. REZOLVARE: (1) Selectaţi graficul executând dublu clic pe el. selectaţi OK. (2) Alegeţi Chart Type din meniul Chart pentru a deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume. ajungând la 46. REZOLVARE: (1) Selectaţi butonul New Slide ş i alegeţi din fereastra de dialog. (9) Apăsaţi butonul By Row de pe bara de instrumente. (4) În caseta Color. pentru a deschide programul Microsoft Graph. macheta Text&Chart şi OK. 12. executaţi clic pe s ăgeată ş i alegeţi culoarea albastru (5) Selectaţi fiecare latură în parte a diagramei alăturate pentru a aplica (6) Mutaţi fereastra de dialog în altă parte şi selectaţi Preview. introduceţi titluri pentru axe şi plasaţi legenda în partea de sus a graficului. Introduceţi un diapozitiv care să cuprindă situaţia transportului de produse siderurgice.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (3) Alegeţi Table din meniul Format pentru a deschide fereastra de dialog Format Table.3 şi 4 scrieţi: „cărbune 1383 1355 calcar 1107 888 alte produse 1922 1798” şi apoi selectaţi butonul Close al foii de date. Vom înlocui datele fictive cu datele firmei Transnav. Acest program va afişa o foaie de date. (2) Executaţi clic în chenarul de titlu ş i scrieţi „Transportul de produse siderurgice”. modific ările făcute. (4) Executaţi dublu clic pe caseta de rezervare pentru grafic. 13. (7) Selectaţi celula East a primei linii şi scrieţi „ minereuri”. care conţine date imaginare şi o diagramă cu coloane tridimensionale. apăsaţi tasta Delete sau alegeţi Exclude Row/Col din meniul Data. (8) Procedând la fel pe liniile 2. apoi apăsaţi din nou tasta Tab şi scrieţi „3554”. Apoi selectaţi a treia opţiune din al doilea rând de machete din secţiunea Chart sub-type. de aceea butonul By Column de pe bara cu instrumente trebuie s ă fie apăsat. Dac ă vă închis. executând clic pe antetul coloanei C şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului trageţi peste coloana D.

(5) Pentru a schimba culoarea fundalului. care s ă conţină structura parcului de nave a firmei Transnav. iar în Value (Z) axis scrieţi „Cantităţi”. (2) Executaţi clic în zona titlului ş i scrieţi „Parcul de nave”. Selectaţi eticheta Legend din aceeaşi fereastră de dialog şi în secţiunea Placement selectaţi butonul Top pentru a plasa legenda în partea de sus a graficului. 14.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (4) Pentru a vedea această machetă aplicată diagramei noastre plasaţi (5) (6) (7) (8) indicatorul mouse-ului pe butonul Press and hold to view sample şi ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului. eticheta Titles. pentru a evita selectarea altor obiecte ale graficului). (5) Selectaţi marcajul primului articol şi apoi apăsaţi butonul Move Down de pe bara Outlining pentru ca primul articol să coboare pe poziţia a doua. OBSERVAŢIE: În aceeaş i fereastră de dialog Format Chart Area. Reordonaţi textul astfel încât navele să apară în ordine descresc ătoare a capacităţilor. Adăugaţi un diapozitiv de tipul Bulleted List. (4) Selectaţi săgeata din dreptul casetei Weight şi selectaţi ultima opţiune. REZOLVARE: (1) Executaţi dublu clic pe diagramă pentru a deschide programul Graph. selectând eticheta Font puteţi formata ş i fonturile pentru întregul text al graficului. În final selectaţi butonul OK. selectaţi butonul OK. 15. (6) Executaţi clic pe marcajul ultimului articol şi apăsaţi butonul Move Up de pe bara Outlining pentru ca acesta să urce pe penultimul rând. Dac ă vă place alegerea. Adăugaţi un chenar ş i schimbaţi culoarea de fundal pentru diagrama din diapozitivul 5. astfel încât textul să fie aranjat pe două coloane. din secţiunea Area selectaţi culoarea violet şi apoi selectaţi OK. Apoi schimbaţi şablonul diapozitivului. Pentru a adăuga titluri axelor alegeţi Chart Options din meniul Chart şi selectaţi din fereastra de dialog deschisă. din secţiunea Border pentru a afişa paleta de culori ş i alegeţi culoarea albastru. (2) Executaţi din nou dublu clic pe spaţiul diagramei pentru a afişa fereastra de dialog Format Chart Area. (3) Executaţi clic în zona pentru obiecte şi introduceţi următoarea listă de articole cu marcaj: • împingător 1640 CP • remorcher 500 CP • împingător 2500 CP • navă agrement 600 CP” (4) Executaţi clic dreapta pe bara cu instrumente ş i în meniul de context selectaţi Outlining pentru a afişa bara cu instrumente cu acelaşi nume. Birotică 117 . încercaţi şi alte tipuri de grafice din listă.(Zona de sub legendă este cea mai indicată. (3) În eticheta Patterns selectaţi săgeata din dreptul casetei Color. Dacă nu. Plasaţi cursorul de editare în caseta Category (X) axis şi scrieţi „Ani”. selectaţi butonul New Slide şi alegeţi ş ablonul Bulleted List. REZOLVARE: (1) Presupunând că aveţi afişat ultimul diapozitiv al prezentării.

• Selectaţi butonul Cut de pe bara cu instrumente standard. Toate articolele cu marcaj vor fi ascunse ş i subiectele vor apărea subliniate cu o linie pentru a indica prezenţa unei informaţii ascunse. • 16. În dreapta va apărea o coloană nouă pentru text. • Apăsaţi Ctrl+V de la tastatură. pentru a intra în modul de afişare rezumat. (5) Executaţi apoi înc ă o dată clic pe butonul Collapse pentru a ascunde articolele cu marcaj. (4) Verificaţi dac ă textul ascuns a fost mutat împreună cu subiectul. • Apăsaţi Ctrl+X de la tastatură. • Alegeţi Paste din meniul Edit.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (7) Pentru a schimba şablonul diapozitivului: Executaţi clic dreapta oriunde pe suprafaţa diapozitivului şi alegeţi Slide Layout din meniul contextual. REZOLVARE: (1) Dac ă aţi parcurs deja paş ii problemei precedente executaţi clic de două ori pe butonul Undo pentru ca diapozitivul 4 să revină pe ultima poziţie. (8) Din fereastra de dialog Slide Layout alegeţi al treilea ş ablon de pe primul rând (2 Column Text). (10) Executaţi clic pe zona adăugată în partea dreaptă a diapozitivului şi: • Executaţi clic dreapta în această zonă ş i alegeţi din meniul contextual comanda Paste. • alegeţi Slide Layout din meniul Format. Reordonaţi diapozitivele prezentării. • Alegeţi Cut din meniul Edit. (2) Selectaţi butonul Collapse All de pe bara Outlining. • Selectaţi butonul Paste de pe bara cu instrumente standard. • Selectaţi butonul Common Task de pe bara Formatting şi alegeţi Slide Layout. astfel încât ultimul diapozitiv să devină al patrulea. 17. doar că de această dată modul de afişare să fie sortare diapozitive. PowerPoint va afiş a miniaturile diapozitivelor. REZOLVARE: (1) Executaţi clic pe butonul Outline View din colţul stânga – jos al zonei de lucru. iar bara cu instrumente de formatare va fi înlocuită cu bara cu instrumente Slide Sorter. (9) Selectaţi ultimele două articole cu marcaj şi: • Executaţi clic dreapta pe zona selectată şi alegeţi din meniul contextual comanda Cut. (2) Selectaţi butonul Slide Sorter View din colţul stânga . selectaţi butonul Expand All şi apoi salvaţi prezentarea. 118 Birotică . apoi executaţi clic de două ori pe butonul Move Up.jos al spaţiului de lucru. (6) Pentru a vedea întregul rezumat în noua ordine. (3) Selectaţi pictograma diapozitivului 6 pentru a-l selecta. • Cele două articole vor fi mutate pe a doua coloană. Realizaţi aceeaş i cerinţă ca în problema precedentă. executând clic pe butonul Expand de pe bara Outlining.

REZOLVARE: (1) Treceţi în modul de afişare matriţă alegând Master. (3) Selectaţi zona pentru titlu şi alegeţi Font din meniul Format pentru a afişa fereastra de dialog Font. Bold din lista Font Style şi 44 din lista Size. Astfel diapozitivul 6 va fi plasat pe a patra poziţie. • executaţi clic dreapta pe unul din diapozitive ş i alegeţi Slide Transition din meniul contextual. Observaţi că sub diapozitivele cu tranziţie a fost afişată o pictogramă. Apoi selectaţi OK. (5) Selectaţi zona pentru subtitlu şi alegeţi Arial Narrow din lista Font. Introduceţi tranziţii pentru toate diapozitivele prezentării. (6) Selectaţi zona Data Area şi apăsaţi tasta Delete pentru a şterge caseta pentru afiş area datei. blocaţi butonul stâng al mouse-ului ş i trageţi până în stânga diapozitivului 4.3.3. (5) Salvaţi prezentarea ş i închideţi fereastra de aplicaţie PowerPoint. (2) Executaţi dublu clic pe macheta predefinită Title Slide. apoi Slide Master din meniul View. Ţinând apăsată tasta Ctrl. 18. în afară de diapozitivul de titlu. 3. (4) Selectaţi Arial din lista Font. (2) Alegeţi apoi New Title Master din meniul Insert. (3) Atâta timp cât înc ă sunt selectate cele 5 diapozitive • selectaţi butonul Slide Transition de pe bara cu instrumente Slide Sorter. Creaţi matriţa pentru diapozitivul de titlu al ş ablonului deschis. executaţi clic pe diapozitivul de titlu pentru a-l deselecta. Italic din lista Font Style şi 32 din lista Size. care conţine doar zona pentru titlu şi subtitlu. Astfel viteza de tranziţie va fi micş orată. Selectaţi Box Out din lista derulată şi urmăriţi diapozitivul 2 folosit de PowerPoint pentru a previzualiza efectul tranziţiei. (2) Selectaţi s ăgeata din dreapta casetei Slide Transition Effects de pe bara cu instrumente Slide Sorter. sau număr slide Birotică 119 . pentru ca în diapozitivul de titlu să nu apară informaţii de tip dată. Va fi afiş at un diapozitiv gol. Deschideţi o nouă prezentare pe care o veţi folosi ca ş ablon gol pentru alte prezentări. selectaţi toate diapozitivele alegând Select All din meniul Edit. REZOLVARE: (1) În modul de afiş are sortare diapozitiv. text de subsol. • alegeţi Slide Transition din meniul Slide Show.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (3) Plasaţi indicatorul mouse-ului pe diapozitivul 6. (4) În secţiunea Effect. Procedaţi la fel şi pentru caseta Footer Area şi Number Area. selectaţi opţiunea Slow şi apoi selectaţi Apply. REZOLVARE: (1) Deschideţi programul PowerPoint. Apoi selectaţi OK. Când apare fereastra de dialog PowerPoint executaţi dublu clic pe opţiunea Blank Presentation pentru a deschide fereastra de dialog New Slide. 2. Crearea unui şablon personalizat 1.

(5) Selectaţi eticheta Texture şi exersaţi ş i cu modelele oferite de această categorie. Atâta timp cât Number Area este selectată. (2) Selectaţi zona titlului şi formataţi fontul aşa cum aţi procedat ş i în problema anterioară. (5) Selectaţi caseta Data Area şi apoi apăsaţi tasta Delete. apoi trageţi caseta cu totul spre stânga în locul ocupat anterior de caseta Data Area. selectaţi opţiunea Fill Effect. (4) Pentru al doilea nivel alegeţi ca marcaj un alt caracter decât cele oferite de eticheta Bulleted a ferestrei Bullets and Numbering. 120 Birotică . Apoi selectaţi OK. apoi selectaţi eticheta Pattern. (7) Selectaţi Apply to All pentru a aplica noul fundal în matriţa pentru diapozitive. (2) Selectaţi s ăgeata din dreptul fereastrei de editare din sec ţiunea Background Fill pentru a afişa lista derulantă. În caseta Size apăsaţi s ăgeata în sus până când valoarea înscrisă va creş te la 150. Puteţi încerca în acest fel mai multe culori. REZOLVARE: (1) Având afiş ată matriţa pentru diapozitive a noului ş ablon. Apoi închideţi Clip Gallery. (3) Executaţi clic în zona pentru obiecte ş i apoi executaţi clic dreapta pe primul articol cu marcaj. REZOLVARE: (1) Din meniul View alegeţi Master ş i apoi Slide Master. (3) Executaţi din nou clic pe săgeata din dreptul fereastrei de editare Background Fill. 4. (7) Selectaţi caseta Number Area şi alegeţi Header and Footer din meniul View. Selectaţi culoarea violet şi daţi Preview pentru a previzualiza fundalul introdus. 5. (6) Selectaţi caseta Footer Area. Va fi afişată matriţa pentru diapozitive care este împărţită în mai multe zone. (2) În fereastra Clip Gallery selectaţi categoria Dividers&Decoration a etichetei Pictures. pentru a mări dimensiunile marcajului direct proporţional cu mărimea textului. Selectaţi a doua ilustrată ş i selectaţi Insert Clip din paleta cu butoane afiş ată. REZOLVARE: (1) Presupunând c ă avem afişată matriţa pentru diapozitive. alegeţi butonul Text Shadow pentru a aplica efectul de umbră numărului de diapozitiv. Creaţi un fundal pentru matriţă. alegeţi Background din meniul Format pentru a afişa fereastra de dialog cu acelaşi nume. Creaţi matriţa pentru diapozitivele şablonului. Acum v-aţi familiarizat cu paleta de posibilităţi oferite de PowerPoint pentru crearea fundalului. selectaţi butonul Clip Art. Selectaţi caseta de validare Slide Number şi selectaţi Apply to All. Din meniul de context alegeţi Bullets and Numbering ş i selectaţi ultimul tip de marcaj din primul rând. Plasaţi o ilustraţie pe fundalul matriţei pentru diapozitive. dar şi în cea pentru titlu. (6) Selectaţi Cancel pentru a reveni în fereastra de dialog Background. Activaţi butonul Align Left pentru a alinia la stânga textul de subsol. Vom presupune în continuare c ă aţi păstrat culoarea violet.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale 3. (4) Selectaţi o opţiune pentru model ş i observaţi efectul în caseta Sample din partea de jos a ferestrei de dialog.

apoi Send to Back pentru ca ilustrata s ă nu acopere textul. 6. (4) Selectaţi hexagonul din dreapta sus (indigo) şi selectaţi OK. selectaţi săgeata din dreptul casetei Save As Type ş i selectaţi Design Template. Selectaţi butonul Recolor Picture de pe bara cu instrumente Picture pentru a afiş a fereastra acestuia de dialog. Lum = 85. (4) Pentru a face mai lizibil textul trebuie s ă modificaţi culorile ilustraţiei. Deselectaţi ilustrata. În caseta New va apărea culoarea grena. (6) În fereastra de dialog Title Text Color selectaţi eticheta Custom pentru a crea o culoare nouă. şi alegeţi Slide Color Scheme din meniul de context. Salvaţi şablonul creat în dosarul Presentation Design cu numele Didactic şi închideţi fiş ierul în care a fost salvat. nu într-o matriţă pentru diapozitive. saturaţiei ş i luminozităţii astfel: (7) Hue = 225. REZOLVARE: (1) Alegeţi Save As din meniul File. (3) Selectaţi caseta Text and Lines. trebuie să selectaţi butonul Apply to All pentru a aplica noua schemă de culori tuturor diapozitivelor din prezentare. (9) Selectaţi butonul Apply pentru a aplica noua schemă de culori în matriţa pentru diapozitive. selectaţi butonul Draw de pe bara cu instrumente de desenat ş i alegeţi Order. culoarea curentă a fundalului nu apare aici. Birotică 121 . Pentru aceasta puteţi fie s ă trageţi firul reticular în caseta Colors şi săgeata de pe scala de luminozitate din lateral. Deoarece aţi schimbat culoarea fundalului folosind fereastra de dialog Custom Background. Schimbaţi parametrii tonalităţii. (8) Selectaţi OK pentru a reveni în fereastra Color Scheme. În caz că doriţi să o ştegeţi. (2) În fereastra de dialog Color Scheme selectaţi eticheta Custom. unde în caseta Title Text apare noua culoare. Creaţi o schemă nouă de culori pe care s ă o aplicaţi textului din matriţa pentru diapozitive. REZOLVARE: (1) Executaţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului în afara zonei de titlu sau a zonei pentru obiecte din matriţa pentru diapozitive. o selectaţi ş i apăsaţi butonul Delete Scheme). pentru a modifica parametrii. (2) În caseta Save In trebuie să apară Templates. Ilustraţia va apărea în spatele textului. OBSERVAŢIE: Dacă lucraţi cu diapozitivele dintr-o prezentare creată anterior. apoi selectaţi butonul Change Color pentru a afişa fereastra de dialog Text and Line Color. Selectaţi din nou ilustraţia. Acum schema proprie se va găsi în lista schemelor standard. (5) Selectaţi caseta Title Text şi apoi pe butonul Change Color. 7.(Înainte de aceasta puteţi salva schema proprie de culori executând clic pe butonul Add as Standard Scheme. Modificaţi culorile originale alegând în secţiunea New culori mai deschise (de exemplu gri deschis). executând clic în diapozitiv. Sat = 125.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (3) Având ilustrata selectată. Când reveniţi în fereastra de dialog Color Scheme observaţi că acum caseta Text and Lines are culoarea indigo. Când apare fereastra de dialog. fie să folosiţi s ăgeţile din dreptul casetelor sau chiar să introduceţi numerele direct în fereastrele de editare.

3. Aplicaţi ş ablonul Didactic prezentării „Curs de Birotică” create în primul capitol. (4) Poate fi nevoie să operaţi mici corecturi în prezentarea „Curs de Birotic ă”. a subsolului etc. (2) Având prezentarea deschis ă: • selectaţi Common Tasks de pe bara de instrumente de formatare ş i alegeţi Apply Design Template din meniul derulat. Selectaţi My Documents de pe bara de comenzi rapide ş i executaţi dublu clic pe Curs de Birotică.) (4) Alegeţi din meniul afiş at opţiunea Next pentru a trece la următorul diapozitiv. acesta apare sub denumirea de Slide 1. REZOLVARE: (1) Deschideţi prezentarea Transnav şi treceţi în modul de afişare Slide Show. şablonului personalizat şi selectaţi butonul Save. • alegeţi Open din meniul File. (3) Derulaţi lista cu şabloane din fereastra de dialog Apply Design Template.3. Derulaţi prezentarea „Transnav” creată în paragraful 3.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (3) În fereastra de editare File Name scrieţi „Didactic” ca denumire a (4) Alegeţi Close din meniul File. (7) Selectaţi din listă „5. a textelor cu marcaje. executaţi clic pentru a afişa meniul de context al prezentării. Deoarece titlul primului diapozitiv este un obiect WordArt. Parcurgeţi diapozitivele pentru a verifica poziţia titlurilor. selectaţi şablonul „Didactic” apoi selectaţi Apply. • executaţi clic dreapta pe diapozitiv şi alegeţi Apply Design Template din meniul de context. 122 Birotică .3. apoi Slide Navigator din meniul de context. REZOLVARE: (1) Pentru început trebuie să deschidem prezentarea „Curs de Birotică”: • selectaţi butonul Open de pe bara cu instrumente standard. Derularea şi expunerea unei prezentări 1. (2) Executaţi clic pentru a afişa următorul diapozitiv. după ce aţi aplicat noul şablon.Surse de venituri” şi apoi selectaţi butonul GoTo pentru a s ări la diapozitivul 5. salvaţi şi închideţi prezentarea. (6) Executaţi clic dreapta pe diapozitiv ş i alegeţi Go. (5) Apăsaţi tasta PageUp pentru a reveni la primul diapozitiv.2 cu ajutorul instrumentelor oferite de PowerPoint. • ş i apoi în fereastra de dialog apărută în secţiunea File of Type alegeţi Presentation and Shows. De regulă aceste corecturi nu sunt necesare dac ă selectaţi mai întâi şablonul şi introduceţi apoi textul. (5) Când totul este OK.( Acelaş i lucru se întâmplă ş i dacă executaţi clic pe butonul din dreapta al mouse-ului. ş i când apare în colţul din stânga-jos butonul pentru prezentarea de diapozitive. • alegeţi Apply Design Template din meniul Format. 8. (3) Mişcaţi indicatorul mouse-ului pe ecran. oriunde pe ecran. Va fi afiş ată fereastra de dialog Slide Navigator care conţine numărul şi titlul fiec ărui diapozitiv.4.

(4) Din meniul Slide Show alegeţi Set Up Show. Executaţi apoi clic pe Apply to All. După 10 secunde va fi afişat al doilea diapozitiv şi aşa mai departe. 2. (3) În sec ţiunea Advance. Selectaţi butonul Slide Show. apoi Hidden din meniul de context al prezentării. (3) Selectaţi butonul Slide Show. de context al prezentării. if present. selectaţi toate diapozitivele. începând cu primul diapozitiv. Selectaţi butonul Slide Transition ş i deselectaţi opţiunea Automatically After din secţiunea Advance a ferestrei de dialog Slide Transition. În diapozitivul „Surse de venituri”. apoi Pen din meniul de context Slide Show. Automatizaţi derularea prezentării Transnav astfel încât aceasta s ă se facă continuu. apăsaţi din nou tasta S. (5) Executaţi clic în caseta de validare Loop continously until ‘Esc’ şi apoi selectaţi Ok. REZOLVARE: (1) În modul de afişare Slide Sorter.(Puteţi albi ecranul apăsând tasta W. utilizând instrumentul „stilou” electronic oferit de PowerPoint. (2) Executaţi clic pe o zonă liberă de pe ecran pentru a deselecta diapozitivele şi apoi selectaţi doar diapozitivul 5. Indicatorul mouse-ului va lua forma unui stilou. În sec ţiunea Advance Slides. Timpii introduş i au fost afiş aţi sub fiecare diapozitiv. trebuie să fie selectată opţiunea Using timing. Selectaţi Apply to All pentru a putea trece manual de la un diapozitiv la altul. subliniaţi diferenţa dintre transportul de marfă pe 2003 şi cel din 2006.) (9) Faceţi să dispară indicatorul mouse-ului de pe ecran. REZOLVARE: (1) Treceţi în modul de afişare Slide Sorter ş i selectaţi toate diapozitivele din prezentare. OBSERVAŢIE: Pentru a cunoaşte toate instrumentele oferite de PowerPoint pentru realizarea operaţiilor în modul de afişare Slide Show alegeţi Help din meniul de context al prezentării. După ultimul diapozitiv se reia prezentarea de la început. (2) Selectaţi butonul Slide Transition de pe bara cu instrumente Slide Sorter pentru a afişa fereastra de dialog cu acelaşi nume. (4) Apăsaţi combinaţia de taste Ctrl + P. selectaţi caseta de validare Automatically After şi scrieţi 00:10 (10 secunde) în fereastra de editare selectată. (7) Dac ă doriţi să luaţi o pauză. (8) Întrerupeţi prezentarea atunci când doriţi. (12) Încheiaţi derularea prezentării. Birotică 123 . 3. (11) Reafişati indicatorul mouse-ului apăsând combinaţia de taste Ctrl+A. Va fi afişată fereastra de dialog Slide Show Help. Alegeţi Pointer Options. alegând opţiunea End Show din meniul Options. alegând Pointer (10) Apăsaţi tasta Space pentru a trece la diapozitivul următor. apăsaţi tasta S pentru a întrerupe desfăşurarea prezentării. până la apăsarea tastei Esc. pentru a reveni în modul de afiş are Slide Sorter. (6) Alegeţi View Show din meniul Slide Show.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (8) Apăsaţi tasta B pentru a goli ecranul. Pentru a relua prezentarea. Pentru a declanşa derularea prezentării. apăsând tasta Esc.

Presupunând c ă auditoriul prezentării Transnav doreş te amănunte despre transportul de marfă. (7) Pentru a şterge însemnările făcute cu „stiloul”: • Apăsaţi tasta E. REZOLVARE: (1) Reveniţi în modul de afiş are sortare diapozitive şi selectaţi diapozitivul 6. Plasaţi punctul de inserare la sfârş itul articolului cu marcaj şi apăsaţi tasta Enter. apoi executaţi clic cu butonul din stânga al mouse-ului. (3) Selectaţi diapozitivul 5 şi treceţi în modul de afişare Slide Show.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale (5) Afişaţi din nou meniul de context şi alegeţi Pointer Options. Colour. (2) Alegeţi Hyperlink din meniul Insert pentru a deschide fereastra de dialog Insert Hyperlink. astfel încât acesta să nu apară în derularea prezentării. În fereastra de editare Name of new document scrieţi transport de marfă. Dac ă doriţi să fie salvată în alt dosar executaţi clic pe butonul Change. REZOLVARE: (1) Afişaţi diapozitivul 6 în modul de afişare diapozitiv. (5) Apăsaţi tasta H pentru a afişa diapozitivul ascuns. Procedaţi la fel şi pentru valoarea corespunzătoare din 2005. Va fi creată o prezentare nouă. Acesta va fi textul afişat în diapozitivul de legătură. care va fi salvată în My Documents. Ascundeţi diapozitivul 6. În fereastra de editare Text to display scrieţi „Detalii”. (3) Selectaţi Create New Document de pe bara cu comenzi rapide. (4) Apăsaţi tasta P sau Page Up pentru a reveni la diapozitivul 5. (Bineînţeles. 5. pentru a putea realiza saltul la prezentarea subordonată va fi necesar 124 Birotică . Selectaţi diapozitivul 6 şi selectaţi butonul Hide Slide pentru a-l dezactiva. care s ă conţină detalii. • Alegeţi Pointer Options. PowerPoint va sări peste ultimul diapozitiv şi va relua prezentarea de la capăt. • Executaţi clic dreapta pe ecran. creaţi o legătură la o prezentare subordonată. În secţiunea When to edit selectaţi Edit the new document later (pentru a edita mai târziu noua prezentare). alegeţi Screen ş i apoi Erase Pen din meniul de context. Selectaţi Ok pentru a reveni în diapozitivul 6. apoi teceţi la diapozitivul următor. apăsând tasta P. 4. (6) Reveniţi la diapozitivul 5. (7) Apăsaţi tasta Esc pentru a reveni în Slide Sorter View. PowerPoint va tăia cu o bară numărul diapozitivului pentru a arăta c ă a fost ascuns. PowerPoint va s ări din nou peste diapozitivul 6. şi apoi Arrow din meniul de context. (2) Selectaţi butonul Hide Slide de pe bara cu instrumente Slide Sorter. Din lista derulantă selectaţi Red(roşu). (8) • Apăsaţi Ctrl +A. şi apoi Pen (6) Plasaţi „stiloul” pe valoarea venitului la transportul de marfă din 2003. • Pentru a reafiş a indicatorul mouse-ului sub formă de săgeată. ţineţi apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi desenaţi un cerc în jurul valorii din celula respectivă. Apoi apăsaţi tasta Backspace pentru a şterge marcajul afişat de PowerPoint.

şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului. REZOLVARE: (1) Afiş aţi diapozitivul 1 în modul de afişare diapozitiv. Cursorul a luat forma unui +. Plasaţi indicatorul mouse-ului pe rândul nou. alb-negru sau color. Saltul se poate realiza doar în modul de afişare Slide Show. (4) Executaţi clic pe săgeata din dreapta casetei Slides Sized For. Desfăşuraţi lista derulantă cu ajutorul săgeţii din stânga ş i alegeţi opţiunea Slide.Surse de venituri şi apoi executaţi clic pe Ok de două ori. primul buton de pe primul rând (Custom).PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale să o deschideţi separat ş i să editaţi cel puţin un diapozitiv. care cuprinde lista diapozitivelor. (3) Alegeţi Page Setup din meniul File pentru a afişa fereastra de dialog cu acelaşi nume. (7) Acum nu aveţi nevoie decât de retroproiector pentru a v ă expune prezentarea.( Dac ă imprimanta dumneavoastră poate tipări cu nuanţe de gri. După cum aţi observat în paragraful 3. 6. (4) Selectaţi Hyperlink to din secţiunea Action on click. Când sunteţi mulţumit de forma lui. (2) Deschideţi imprimanta ş i încărcaţi tava cu cel puţin 6 folii transparente. Executaţi clic pe butonul de ac ţiune. Salvaţi prezentarea Transnav ca document HTML pentru a putea fi expusă în Internet sau într-un Intranet. Puteţi muta sau redimensiona butonul inserat cu ajutorul marcajelor care apar când acesta este selectat. Prezentarea va executa salt la diapozitivul 5. Hyperlink to Slide. trageţi spre stânga ş i puţin în jos pentru a desena butonul. executând clic pe „Detalii” atunci când cursorul ia forma unei mâini cu degetul arătător întins. Se va deschide o altă fereastră de dialog. Va fi afişat diapozitivul 2 în modul de afişare prezentare de diapozitive. selectaţi Overhead din lista afişată. REZOLVARE: (1) Afiş aţi diapozitivul 2 în Slide View. Birotică 125 .). Selectaţi diapozitivul 5.2. (5) Selectaţi butonul Slide Show. 8. Tipăriţi prezentarea Transnav pe folii transparente alb-negru. (6) Selectaţi Pure Black and White din partea de jos a ferestrei de dialog şi selectaţi Ok. (2) Plasaţi cursorul la sfârş itul ultimului articol cu marcaj ş i apăsaţi tasta Enter.1. cu numărul şi titlul fiecăruia. (5) Alegeţi Print din meniul File pentru a afişa fereastra de dialog Print. Realizaţi o legătură între diapozitivul 2 şi diapozitivul 5 cu ajutorul butoanelor de ac ţiune. pentru a închide cele două ferestre de dialog. selectaţi opţiunea Grayscale). când aţi utilizat rutina AutoContent Wizard. pentru a trece la rândul următor ş i apoi tasta Backspace pentru a ş terge marcajul introdus de PowerPoint. prezentările pot fi expuse şi cu ajutorul foliilor transparente. apoi selectaţi Ok. daţi drumul la butonul mouse-ului. (3) Selectaţi opţiunea Actions Buttons din meniul Slide Show şi alegeţi din paleta de butoane. Acum imaginile diapozitivelor vor putea acoperi foliile transparente. Va apărea fereastra de dialog Actions Settings. 7. ş i chiar pe diapozitive de 35 mm.

(7) Deselectaţi fereastra de validare Display Speaker Notes şi lăsaţi opţiunile din secţiunea Browser Support aşa cum sunt. din sec ţiunea Publish a copy as. care va converti temporar fiş ierul prezentării în format HTML (3) Executaţi clic pe hyperlegăturile de text din panoul din stânga pentru a sări de la un diapozitiv la altul. Va fi afiş ată fereastra de dialog cu acelaşi nume.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale REZOLVARE: (1) Având afişat diapozitivul 1 în modul de afişare diapozitiv. apoi executaţi din nou clic pe Next. Fişierul va fi salvat sub denumirea Transnav. (2) Selectaţi Next. (6) Citiţi ultima fereastră de dialog şi selectaţi Finish. şi Embed TrueType fonts pentru ca Wizard-ul să înglobeze şi fonturile folosite în prezentare. (6) Selectaţi butonul Publish pentru a afiş a fereastra de dialog Publish as Web Page.htm şi-l veţi putea vedea cu orice Browser de Web. fără s ă fie necesară instalarea programului PowerPoint. (8) Selectaţi butonul Change din dreptul opţiunii Page Title. (7) Selectaţi Ok. (8) Închideţi programul PowerPoint. Utilizaţi rutina Pack and Go Wizard pentru a pregăti prezentarea Transnav în vederea derulării într-un calculator care nu are programul PowerPoint: REZOLVARE: (1) Având afişat diapozitivul 1 în modul de afişare diapozitiv. în caseta de mesaje care vă anunţă că Pack and Go Wizard a terminat. Va fi lansat programul Internet Explorer. Selectaţi fereastra de validare Open published web page in browser ş i alegeţi Publish. (4) Selectaţi ambele opţiuni „Include linked files” pentru a „împacheta” şi fişierele legate de prezentare. Puteţi alege Open din meniul File al browser-ului. alegeţi Pack and Go din meniul File. (4) Selectaţi butonul Close al programului Internet Explorer pentru a reveni la PowerPoint. alegeţi Page Setup din meniul File ş i alegeţi opţiunea On-Screen Show în caseta Slides Sized For ş i selectaţi Ok. (3) Verificaţi să fie selectată opţiunea A:\Drive ş i selectaţi Next. (9) În fereastra de editare File Name specificaţi locaţia în care vreţi să salvaţi fişierul HTML. 126 Rulaţi prezentarea Transnav „împachetată” cu Pack and Go Wizard. dar nu înainte de a introduce o dischetă goală în unitatea floppy. 9. În fereastra de editare a fereastrei de dialog Set Page Title scrieţi Transnav Web Presentation ş i selectaţi Ok. (5) Alegeţi Save As Web Page din meniul File pentru a afiş a fereastra de dialog Save As. 10. sau puteţi scrie calea de acces a fiş ierului în bara de adrese. verificaţi s ă fie selectată opţiunea Active Presentation. Selectaţi Next. Birotică . (5) Deselectaţi opţiunea Don’t Include the Viewer pentru ca în „pachet” să fie introdus şi PowerPoint Viewer ş i selectaţi Next. pentru ca textul să fie corect afişat chiar dac ă unele fonturi nu sunt instalate în calculatorul de destinaţie. (2) Alegeţi Web Page Preview din meniul File.

astfel încât schimbarea lor s ă se facă automat la 30 de secunde. 21.A. 12. 15. (3) În fereastra de dialog Pack and Go Setup. 19. 11. pentru diapozitive. redimensionând la nevoie zonele din diapozitive. pentru fiecare segment de cerc al graficului. Aplicaţi tranziţii diapozitivelor. Creaţi o prezentare. Salvaţi ş i închideţi prezentarea creată.A.A. Salvaţi pezentarea ca document HTML. 3. o ilustraţie artistică. în fereastra Destination Folder. în ultimul diapozitiv al prezentării. ş i apoi anulaţi ştergerea. 14. Salvaţi ş ablonul personalizat pe care l-aţi creat. Introduceţi în diapozitivul de titlu o ilustraţie artistică semnificativ ă ş i apoi modificaţi culorile acesteia. cu fonturi Arial Black de 28 pentru titlu şi Arial de 18 pentru text. Eliminaţi ultimul diapozitiv din prezentare. 2. selectaţi Yes pentru a începe derularea ei. Birotică 127 . Afişaţi diapozitivele în modul rezumat şi inversaţi ordinea diapozitivelor. 7. în afară de cel de titlu. Aplicaţi ş ablonul creat. Introduceţi pentu titlul prezentării efectul de animaţie Flying Effect. Introduceţi un buton de acţiune Back. 6. 3. Personalizaţi diapozitivele prezentării. Adăugaţi pe fundalul şablonului pe care l-aţi creat. Adăugaţi prezentării un diapozitiv care s ă conţină un grafic de tip Pie. 17. utilizând rutina AutoContent Wizard. (2) Selectaţi butonul Start de pe bara de task-uri şi alegeţi Run din meniul sistem. 16. În fereastra de editare a ferestrei de dialog Run scrieţi A:\Pngsetup. 8. 20. apoi selectaţi Ok. astfel încât acesta să intre prin partea dreaptă. Derulaţi automat prezentarea Transgo S. Utilizaţi stiloul „electonic” pentru a sublinia elementele din graficul prezentării. cu titlul Transgo S. Teste de autoevaluare 1. Deschideţi prezentarea creată ş i schimbaţi şablonul de machetare. 13. 18. Creaţi un şablon personalizat. Adăugaţi graficului realizat în problema precedentă o fereastră de text în care să scrieţi un comentariu. în func ţie de sugestiile machetei Marketing Plan. cu ş ablonul Lock And Key. pentru un plan de marketing al unei firme de transport. de tip Bulleted List. 10.. în cadrul prezentării. Animaţi textul din al doilea diapozitiv. prezentării Transgo S. 9. scrieţi calea dosarului creat la punctul 1 (C:\Transnav) (4) Când apare un mesaj pentru a v ă informa că prezentarea a fost instalată. 4.PowerPoint: gestionarea prezentărilor profesionale REZOLVARE: (1) Creaţi un nou dosar pe discul C: ş i intitulaţi-l Transnav. 5.4. Afişaţi diapozitivele prezentării astfel încât s ă fie vizibile toate în fereastra PowerPoint.

Editura Teora.Microsoft Word 2000. Editura Teora. 1996 Simpson Alan . Bucureşti. Rizescu Gianina. Editura Teora. Editura Teora. Bucureşti. Editura Teora. Bucureşti. Bucureşti. 1995 Georgescu Cristian . Editura All. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1996 Bott Ed – Utilizare Microsoft Office 2000. Editura ISTRU.Ghidul dumneavoastră pentru Windows ’95. Editura Teora. 2000 Tyson Herb – Microsoft Outlook 2000. Editura Teora. Pas cu Pas. Galaţi.Ghid complet Windows ‘98. Editura Teora. 2002 Habraken Joe – Microsoft Office 2000.Totul despre Microsoft Excel 2000. 2000 Habraken Joe – Microsoft Outlook pentru începători.Word7 pentru Windows ’95 în 460 imagini. Sbughea Corina. MicrosoftOffice 2000 – culegere de probleme comentate.Curs rapid Microsoft Word 2000. Editura Arionda. Editura Teora. Editura Teora.Bazele Informaticii. Galaţi. Editura Teora. 1999 *Microsoft Press . Editura Teora. Editura Teora. Galaţi. Editura Teora. 1996 Norton Peter .Word7 sub Windows ’95. 2000 128 Birotică . Bucureşti. 2000 *Microsoft Press . Editura Teora. 1996 Plumley Sue . Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1999 O'Hara Shelley . Bucureşti. 2001 Dunn Scott . Editura Teora. 2000 Georgescu Mihaela.101 ponturi şi trucuri pentru Windows. 1996 Nielsen Joyce . Rizescu Gianina – Windows. Editura All. Editura ISTRU. Bucureşti. Editura Teora. 2000 Georgescu Mihaela.Utilizare Microsoft Office4. 2001 Hart-Davis Guy .Curs rapid Microsoft Excel 2000. Bucureşti. Editura Teora. Bucureşti. Bucureşti.Windows ’95 nimic mai simplu.Manual complet pentru Windows ’95. 2000 *Microsoft Press . Microsoft Word şi Microsoft Excel FĂRĂ Probleme. Bucureşti. 2001 *Microsoft Press .Bibliografie Bibliografie Bott Ed . Bucureşti. 1996 Norton Peter . 2000 *Online Press – Microsoft Outlook 2000 curs rapid. Bucureşti 2000 *Microsoft Press – Microsoft PowerPoint 2000 curs rapid. 8 în 1. 1996 Ulrich Laurie Ann – Utilizare Microsoft PowerPoint.Ghid complet Windows ‘95. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful