Institutul de Științe ale Educației Catedra Psihopedagogie și Management Educațional

Proiect tehnologic de dirigenTie

,,Prin dezvoltarea memoriei – spre succesul instruirii elevului”
(Ședință cu părinții)

A elaborat: Botnaru Larisa, diriginte al cl. I, L.T. ,,N. Nekrasov”, or. Strășeni

Chișinău 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful