1. Introducere 1.1 Gândirea critică: La ce bun? Trăim într-o lume în care foarte mulţi vor să ne convingă de câte ceva.

Venind sprefacultate aţi trecut, desigur, pe lângă mai multe panouri publicitare. Ele aparţin unor firme carevor să vă convingă să cumpăraţi produsul X în locul produsului Y. Dacă cumpăraţi un ziar veţigăsi o serie de articole care vor să vă convingă că rata infracţionalităţii este în creştere, că areloc o dramatică alterare a condiţiilor de trai sau că s-a descoperit de curând găina cu cinci picioare. Editorialistul vrea cu siguranţă să vă convingă şi el de câte ceva, în funcţie deorientarea ziarului.Chiar şi aici, în acest spaţiu universitar, sunteţi subiectul mai multor încercări de persuasiune. Secretariatul vă cere anumite forme, sunteţi obligaţi să luaţi examenele, profesorulîncearcă să vă înveţe ceva. Eu vă voi spune cât de importantă este gândirea critică. De cetrebuie să mă credeţi? În ce fel voi încerca eu să vă conving, altfel decât producătorul dedetergenţi care vă arată reclame, sau altfel decât secretariatul care vă obligă să aduceţi nişteacte?Cum diferă modul în care un autor încearcă să vă convingă de adevărul unei legi fizicesau al unei teorii speciale de toate celelalte moduri de a convinge? În primul rând, prinargumente. Dacă cineva vă obligă să faceţi ceva (să aduceţi o hârtie, să plătiţi impozite etc.) nuare nevoie de argumente. Dacă însă încearcă să vă convingă vă aduce argumente. Unele dinacestea sunt argumente raţionale, altele mai puţin. Unele se prezintă sub o formă discursivă şiorganizată, altele nu. Rolul vostru este să analizaţi ofertele şi să alegeţi.Cum ne descurcăm? De unde ştim când cineva ne minte? De unde ştim dacăargumentele folosite sunt valide sau nu? De unde ştim că decizia pe care am luat-o (de acumpăra detergentul, de a vota candidatul unui partid, de a alege un curs, sau o facultate) este bună sau nu? Se presupune că raţiunea este cea care trebuie să ne ajute să ne orientăm. S-aadaptat însă raţiunea umană la lumea plină de schimbări în care trăim ? În ce fel trebuie să needucăm raţiunea pentru a ne putea adapta la viaţa de zi cu zi ?Lumea contemporană este o lume complicată. Şi asta nu numai datorită bombardamentului informaţional, globalizării, ritmului schimbării tehnologice, deşi şi acesteasunt de natură să ne asigure o porţie zilnică considerabilă de stress. Este şi o lume dominată deretorică 1 , anti-sistematică, tentată de diferite tipuri de relativisme 2 , ideologii conflictuale şi aşamai departe.Exerciţiu de imaginaţie:1.Imaginaţi zece lucruri cu care vă confruntaţi zilnic pe care nu le cunoşteaţiacum 20 de ani (voi sau părinţii voştri). Câte din acestea necesită o adaptarea raţiunii, un antrenament, o cunoaştere sporită?2.Imaginaţi 5 lucruri noi pe care le folosiţi în mod curent şi despre care nu ştiaţinimic cu doi ani în urmă, Pot fi conţinuturi teoretice, tehnologice, ştiinţificeetc. 1 Gason Bachelard, Filosofia lui „nu” , discuţia despre dispariţia sistemelor, postmodernismele şi aşa maideparte. 2 Feyerabend,

Notes on relativism , in “ Farewell to Reason ”, 1988, exemplificări şi precizări conceptuale. 2 Pe lângă aceste schimbări, modul de viaţă modern a impus un mod de a exista în lumecare ne autoreprezintă drept fiinţe raţionale capabile să facă alegeri raţionale. Nu este nimicnou aici, modelul individului modern apare în secolul al XVII-lea. Ce este nou este modul încare lumea modernă instituţionalizează alegerea raţională şi o impune ca standard de viaţă. În plus, democraţia universalizează modelul alegerii raţionale. Se presupune că suntem completcapabili să alegem în mod raţionale între două sau mai multe alternative atunci când:-alegem o facultate şi o profesie-căutăm şi apoi alegem un loc de muncă (în stilul de viaţă american al ultimilor 20 deani un loc de muncă se alege în medie pentru 3-5 ani, după care urmează mutarea înalt loc de muncă mai bine plătit, cu o calificare superioară, etc. etc. Modelul deavansare în profesie este unul cu mai multe joburi şi nu cel „clasic” în care se avansala locul de muncă)-alegem să se schimbăm locuinţa, să trăim în alt oraş pentru a căuta o slujbă mai bine plătită etc.-căutăm şi alegem o şcoală pentru copiii noştri-alegem reprezentanţii noştri pe scena politică (din patru în patru ani, după care se presupune că urmărim modul în care evoluează peisajul politic, urmărim iniţiativele politice şi reacţionăm la cele care ni se par inadecvate)Şi toate acestea sunt doar nişte exemple ale momentelor în care trebuie să alegem; multe alteleapar în fiecare zi. Nu mai vorbim de alegerea unei anumite mărci de maşini sau de detergent, dealegerea implicată în orice decizie economică în care trebuie să evaluăm un buget şi să alegemceva în detrimentul a altceva (zugrăvim sau plecăm în concediu?).Vă propun un exerciţiu:încercaţi să evaluaţi factorii care au intrat în considerare în diferitele alegeri pe care le-aţi făcut.De câte ori v-aţi trezit acţionând „la întâmplare”? De câte ori v-a părut rău pentru alegereafăcută? Există vreun mod de a optimiza aceste alegeri?Cum ne putem descurca în postura de agenţi raţionali? Cum putem evalua corectfactorii implicaţi, pierderile şi câştigul în fiecare caz? Există o metodă, o serie de metode, odisciplină care să ne ajute să funcţionăm mai bine ca agenţi raţionali? 1.2 Ce este gândirea critică? Ei bine, se presupune că gândirea critică este capabilă să ne ajute să facem toateacestea. Gândirea critică este în acelaşi timp o atitudine, o filozofie şi un instrument. Cainstrument, ea ne ajută să evaluăm raţionamente şi argumentaţii, să detectăm greşelileintenţionate sau neintenţionate, să demontăm propaganda şi manipularea.Mai mult decât atât, gândirea critică ne învaţă să înţelegem. Adesea suntem în situaţii încare profesorul ne vorbeşte în aşa fel încât nu putem urmări sau înţelege. Sau citim un text dincare nu înţelegem mare lucru. Din nou, gândirea critică ne-ar putea ajuta.Ce este, atunci, acest lucru nou (şi minunat) care ne ajută să înţelegem, să ne orientăm,să descoperim greşelile de raţionament şi aşa mai departe? Există foarte multe definiţii alegândirii critice. Nu le vom discuta acum. Ele depind de speranţele pe care diferiţi autori şi le pun în acest domeniu. Vom vedea că uneori aceste speranţe sunt considerabile. Noi vomîncerca să vedem mai întâi la ce este bună gândirea critică, apoi care sunt elementele ei şi cumfuncţionează acest domeniu şi abia la sfârşit de tot vom încerca să vedem ce este ea. 1.2.1 Impunerea gândirii critice ca practică a argumentării

3 Ce legătură există între teoria argumentării şi această „gândire critică”? Multă vremeteoria argumentării a fost o parte a cursurilor de logică. De fapt, putem vedea situarea teorieiargumentării undeva în câmpul conceptual dintre logică, considerată ştiinţa (sau arta) gândiriicorecte şi retorică (arta sau iscusinţa vorbirii). Gândirea critică (critical thinking), raţionareacritică (critical reasoning), argumentarea critică (critical argumentation) reprezintă termeni înacelaşi câmp conceptual. Toate sunt subiecte de manuale şi cursuri academice, disciplineobligatorii în învăţământul anglo-saxon şi nu numai. Apariţia lor reflectă o tendinţă sprerescrierea în cheie practică a disciplinelor care ne antrenează raţiunea. Cum gândim, şi mai ales,„Cum gândim corect?” sunt cele două întrebări esenţiale pentru toate ştiinţele care antreneazăraţiunea umană. Ele trebuie rescrise însă în forma: „Cum putem învăţa să gândim într-un modcare să ne ajute să ne adaptăm la ritmul schimbărilor din lumea contemporană”? Este odeplasare spre latura practică a tututor acestor discipline care se reflectă în evoluţiaconceptuală, în impunerea de noi discipline şi în modul în care acestea sunt predate. Gândireacritică cu tot ansamblul de concepte care o însoţeşte este predată în primii ani de studiu în toatefacultăţile americane, de multe ori şi în licee, sau chiar în şcolile primare ca introducere înlogică. Spre deosebire de introducerile în logică de acum câteva zeci de ani, gândirea criticăorientează logica şi argumentarea înspre probleme practice sau înspre probleme legate de oanumită disciplină. Iată numai câteva exemple:1.Gândire critică şi argumentare critică orientată spre dezbatere. Sunt sute de astfelde cursuri, programe universitare sau de liceu, proiecte de dezbatere (debate) careurmăresc să ne dezvolte capacităţile de argumentare şi abilităţile de a participa la odezbatere (sau de a conduce una). Există cluburi de debate şi cursuri de debate iar printre scopurile importante ale acestora este şi formarea unor cetăţeni adaptaţi jocului democratic. A învăţa să dezbaţi o problemă presupune nu numai să ştii săconstruieşti argumente, dar şi să „citeşti” argumentele adversarului, să le înţelegirapid şi să poţi reacţiona la ele (mai precis, să poţi reacţiona „la obiect”, la tezaesenţială susţinută şi nu la lucruri sau expresii marginale).a.Exemple: clubul de debate de la Oxford Union b.Modelul: dezbaterile medievale ca model de învăţământ în universtităţic.Modelul „talk – show” politic. Ce este şi ce ar trebui să fie (diferenţa întreun talk-show bun şi unul prost)2.Gândire critică şi teoria argumentării orientate înspre anumite discipline:argumentare juridică în facultăţile de drept (în care absolvenţii trebuie să ştie să pledeze în faţa juriului)3.„Logica cercetării” – legată de anumite discipline particulare 3 4.Gândire critică şi introducere în logică orientate spre formularea de argumente înfilosofie şi investigarea critică a argumentelor filosofice. Cursurile de acest tip suntîndreptate spre un anumit fel de lectură (critical reading) a textelor filosofice careanalizează nu conceptele şi genealogia lor ci structura argumentelor. Acestea suntadesea reprezentate schematic sau chiar formal şi studenţii învaţă să construiască larândul lor argumente pornind de la aceste scheme.În concluzie, gândirea critică ne învaţă să citim, să deconstruim, să înţelegem şi să elaborămargumente; fie pentru scopurile practice ale vieţii de zi cu zi, fie pentru mai buna exprimare îndezbateri publice, fie pentru organizarea şi structurarea comunicării ştiinţifice în anumitediscipline. 3 Gheorghe Clitan, Gândire critică,

Editura Eurobit, Timişoara. 4 1.2.2 Gândirea critică şi logica Pentru mai mulţi autori, gândirea critică este doar logica – mai precis, o anumită parte alogicii, numită logică informală, spre deosebire de logica matematică, sau logica formală.Logica se ocupă cu construirea argumentelor sau a raţionamentelor corecte. Un argument, sauun raţionament este o colecţie de propoziţii care duc la stabilirea unei concluzii. Propoziţiile nusunt altceva decât afirmaţii care au ceea ce se numeşte o valoare de adevăr . Adică pot fiadevărate sau false (vezi capitolul special consacrat acestui punct). Spunem adesea despre cevasau despre cineva că n-are logică.Poate logica să ne ajute să ne descurcăm în lumea de informaţii (şi manipulare) în caretrăim ? 1.2.3 Gândirea critică şi teoria argumentării Ne putem imagina teoria argumentării ca fiind plasată într-un câmp al cunoaşterii între logică şiretorică. Teoria argumentării ne învaţă să recunoaştem argumentele sau raţionamentele logiciiexprimate în limbajul de fiecare zi, şi, în acelaşi timp, să construim argumente „mai bune” într-odiscuţie în contradictoriu, să ne susţinem mai corect (şi în acealaşi timp mai convingător punctul de vedere).LOGICA„arta gândirii corecte”RETORICAArta „vorbirii frumoase”TEORIAARGUMENTĂRIIGândirea critică este mai dificil de definit pentru că se poate referi la mai multe lucruri:-o atitudine cu care citim sau ascultăm argumentele celorlalţi (o atitudine avizată,sceptică, uneori critică, şi, în orice caz, foarte atentă)-un set de însuşiri care ne ajută la analiza sau la construcţia argumentelor -un domeniu care se ocupă cu analiza şi construcţia argumentelor.Modele de practicant al gândirii critice:5 Există în istoria gândirii umane o serie de personaje pentru care progresul este posibilnumai în urma recunoaşterii greşelilor proprii; pentru care învăţăm mai multe din confruntareade idei decât din cărţi sau repetând ce au spus alţii şi pentru care adevărata cunoaştere setestează printr-o atitudine sceptică şi critică. Modelul predilect este, evident, Socrate.Alţi gânditori critici care pot fi luaţi drept model: John Stuart Mill, Despre libertate, KarlRaymund Popper, Societatea deschisă şi duşmanii săi , Conjecturi şi refutări , Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate .

1.3 Domeniul academic al gândirii critice Câteva cuvinte despre cei care au mai fost înainte pe aici. Critical thinking este unuldintre cele mai populare obiecte de învăţământ în ţările de limbă engleză. Se învaţă la liceu, înloc de logică. Se învaţă la colegiu, ca pregătire pentru a învăţa să compui discursuri sau eseuri,să scrii articole, să dezbaţi o teză sau un caz. Există cursuri de gândire critică pentru jurişti şicursuri de gândire critică pentru poeţi. Gândirea critică este adesea asociată cu filozofia, dar poate fi strict asociată cu logica informală.Bibliografia domeniului este imensă. Numai pe INTERNET există peste 300 000 de pagini cu cursuri, materiale, seminarii on-line de gândire critică. Este de asemenea unul dintredomeniile care oferă cele mai multe speranţe învăţământului la distanţă. Şi există mii de cărţi.Dacă citeşti o parte din ele, vezi că sunt foarte diferite. Unele pleacă de la probleme defilozofie, altele de la analiza textelor de ziar. Unele te învaţă cum să găseşti greşeli înargumentele adversarului de discuţie, altele vor să te înveţe să analizezi texte şi să scrii lucrări.Joan Hoaglund, Critical Thinking , Hilton, Tidewater Community College, 3 rd edition,1999“Gândirea critică este gândire relexivă. Cel care gândeşte critic gândeşte (inferează,raţionează) reflexiv. Dar ce înseamnă a fi gândire reflexivă în aşa fel încât să fie critică?Gândirea critică este reflexivă prin faptul că îşi urmează propriul ei progres, îşi evalueazăfiecare pas pentru a decide dacă este sau nu justificată şi îşi corectează propriile greşeli. …Gândirea critică nu este gândire perfectă pentru că şi cel care gândeşte critic face greşeli. Dar procesul de auto-observare şi auto-corectare prin care trece mereu cel care o preactică îl facesă facă mai puţine greşeli decât cei care nu gândesc critic.Gândirea critică este adesea considerată în mod eronat gândire negativă saudestructivă. Hai să ne uităm la realţia dintre gândirea critică şi credinţă. Nu este scopul gândiriicritice să distrugă credinţa: ceea ce vrea ea este să ajungă la o credinţă rezonabilă. Gândireacritică nu este gândire negativă ca opusă gândirii pozitive sau creatoare. Cel care gândeştecritic pune întrebări, însă le pune pentru a decide ce este rezonabil să creadă. Evident,gânditorul critic nu este atât de stupid încât să creadă tot ce I se spune. Nu este însă nici atâtde sceptic încât să nu creadă nimic din ce I se spune. Ceea ce face cel care gândeşte critic estesă distingă între mărturia de încredere şi cea discutabilă şi cântăreşte dovetile, pentru a decidece anume este rezonabil….…În momentul în care aducem dovezi şi argumente în favoarea unei opinii sau unei credinţe,rezultatul este un raţionament (un argument). Opinia sau convingerea respectivă este concluzia6 unui raţionament. Activitatea de a analiza dacă convingerea este în fapt susţinută de dovezilesau motivele involcate se numeşte analiza argumentului.” (Cap. I)Gândirea critică se ocupă de raţionamente şi argumente. Pe de-o parte, analizează argumentegata făcute şi caută să le descopere greşelile. Pe de altă parte, construieşte raţionamente saucontraargumente. Modelul este metoda Socratică: a gândi critic înseamnă a învăţa întâi să-Iascultăm pe alţii. E un lucru care pare simplu. NU asta facem ori de câte ori desicutăm ceva?Ei bine, nu totdeauna. De câte ori aţi participat la o discuţie la care fiecare vorbeşte altceva şinimeni nu-I ascultă pe ceilalţi? A asculta ce spune celălalt înseamnă atenţie, concentrare, dar şirespect. Gândire critică mai înseamnă a încerca să înţelegi ce vrea celălalt să spună. Critica nuse face de dragul de a distruge argumentele celuilalt ci de dragul de a le clarifica. Uneori suntgreşite şi asta ne învaţă gândirea critică să detectăm. Din nou, modelul este conversaţiasocratică. Ascultăm, înţelegem,

răspundem, descoperim greşelile. Şi, în sfârşit, construim noiînşine (sau împreună) raţionamentul corect. 1.4 Gândirea critică ca răspuns la problema erorii „A te înşela”, a comite o eroare este nu numai frecvent, este –oricât de paradoxal ar părea – necesar. Aşa începe cunoaşterea. Nu poţi începe prin a şti: numai realizarea propriei neştiinţe te poate obliga să cauţi. Dacă răspunsul pe care îl găsesc la o întrebare este greşit, unde esterăspunsul corect? Că adevărata cunoaştere începe în momentul în care ai realizat eroarea este olecţie veche. Nimeni n-a predat-o mai bine decât Socrate. Dialogurile platoniciene numite„socratice” sunt un minunat exemplu al valorii esenţiale pentru cunoaştere pe care o arerecunoaşterea propriei ignoranţe.Exemplu: Demonstraţia lui Socrate din Alcibiade (Platon, Opere, vol I) Nu poţi şti un lucru decât dacă l-ai învăţat (este vorba despre cum să devii om politic) Nu l-ai invăţat de la alţii în şcoală pentru că nu se învaţă la şcoală Nu ai avut nici un profesor de democraţie Nu l-ai învăţat singur pentru că n-a existat nici un moment în care să-ţi fi dat seama cănu-l ştii şi să te fi apucat să-l cauţi.Deci nu poţi deveni un om politic pentru că nu te pricepi la asta.Acesta este un argument. Socrate îi demonstrează lui Alcibiade că nu poate deveni un om politic pentru că nu ştie ce trebuie să facă (sau să nu facă) un om politic, pentru că estenepregătit şi pentru că nu s-a gândit niciodată la asta.Diferite moduri de a exprima un argument Nu orice încercare de a convinge este un argument. Vom vedea în cele ce urmează cât de multediscursuri care doresc să convingă NU sunt argumente ci sunt doar deghizate pe post deargumente. Să spunem deocamdată doar că raţionamentele, sau argumentele sunt nişte formespeciale ale comunicării umane, deosebite de altele prin faptul că sunt organizate conform unor reguli (sau legi) ale logicii. Ca urmare, spunem despre argumente că sunt corecte (dacă persoana care le formulează ştie regulile sau legile după care ele se formează) sau incorecte încaz contrar. În logică, în acest punct discuţia ar fi încheiată. Dacă formulăm un raţionamentincorect nu mai rămâne loc pentru discuţii sau interpretări. În viaţa de zi cu zi însă, lucrurilesunt mai nuanţate şi există o serie de situaţii în care formularea unui argument incorect nuînchide discuţia. Aşa se întâmplă în aproape orice dialog. Simpla incorectitudine nu ne opreşte7 din argumentare ci insistăm mai departe să convingem şi, eventual, avem posibilitatea de a nerepara greşelile.Exemple: Exemplul 1: -Tatăl lui Marius este un om bogat.-De unde ştii?-Are un Crysler.Pe ce se bazează această argumentaţie? Este ea corectă sau incorectă?Persoana care argumentează ajunge la concluzia că tatăl lui Marius este un om bogat învirtutea unei propoziţii generale care nu apare în argumentaţie: „Oricine are un Crysler

este unom bogat”. De fapt, argumentul neexprimat ca atare dar subînţeles de participanţii la discuţieeste de forma următoare:Oricine are un Crysler este un om bogat.Tatăl lui Marius are un Crysler.Deci tatăl lui Marius este un om bogat.Orice argument este o colecţie de propoziţii de acest fel. ÎN acest caz, primele două propoziţiise numesc premise. A treia propoziţie se numeşte concluzie. Premisele stabilesc sau conduc lastabilirea concluziei. Într-o discuţie, într-un discurs, argumentele ne sunt servite pentru a neconvinge de adevărul concluziei. Când trebuie să ne lăsăm convinşi?Exerciţiu: Discutaţi (pe grupe de lucru) exemplul de mai sus. Avem bune motive să credem înadevărul concluziei? Care sunt acestea? Exemplul 2 De ce te-ai lăsat de fumat?E simplu. Pentru că mi-e teamă să nu fac cancer.Pe ce se bazează acest răspuns? Probabil pe o propoziţie generală de genul:„Statisticile arată că afecţiunile pulmonare sunt mult mai numeroase printre fumători”Cu alte cuvinte, în scurta discuţie de mai sus avem un argument de genul:Statisticile medicale au arătat că afecţiunile pulmonare sunt mult mai numeroase printrefumători.Deci, fumatul favorizează afecţiunile pulmonare, printre care şi cancerul.Dacă vreau să rămân sănătos, trebuie să mă las de fumat.Discuţie: Ce părere aveţi despre acest argument. El trasează un fel de regulă care ni s-ar puteaaplica tututor în parte. Este convingător?8 2. Argumentarea 2.1 Formularea argumentelor Orice argument este o colecţie de propoziţii. Unele din aceste propoziţii se numesc premise. Ele urmăresc să stabilească, să justifice sau să sprijine o altă propoziţie numităconcluzie. Fiecare argument are mai multe premise, însă o singură concluzie. 2.1.1 Teza sau concluzia Atunci când formulăm un argument, sau când citim unul, atunci când ne certăm cu un colegargumentând un punct de vedere, cel mai important este să ne întrebăm: care este de faptconcluzia? Ce vreau să demonstrez prin această argumentaţie? (sau ce vrea interlocutorul meusă demonstreze? Sau ce vrea autorul să demonstreze în textul pe care tocmai îl citiţi?).Exemplu: „Pentru ca vechile adevăruri să-şi menţină puterea asupra spiritului omenesc, eletrebuie reformulate în limbajul şi conceptele generaţiilor succesive. Cele mai adecvateexprimări – la un moment dat – se uzează cu timpul în asemenea măsură încât încetează să mai poarte vreun sens definit. Ideile de bază pot fi la fel de valabile ca întotdeauna, dar cuvintele,chiar atunci când se referă la probleme încă actuale, nu mai transmit aceeaşi convingere,argumentele nu se mai mişcă într-un context familiar, şi ne oferă rareorirăspunsuri directe laîntrebările pe care le punem. Poate că acest lucru era inveitabil, căci nici o definire a vreunuiidel ce ar pune stăpânire pe minţile oamenilor nu poate fi completă; ea trebuie adaptată unuianumit climat de opinie, trebuie să presupună multe lucrur acceptate de toţi contemporanii şi săilustreze principiile generale făcând apel la problemele care le suscită interesul” (F.A. Hayek, Constituţia libertăţii, Institutul European, 1998, p 25).Ce argumentează autorul în pasajul de mai sus? Care este concluzia de adevărul căreia vrea săne convingă?Ce argumentăm ? De obicei argumentăm o « teză », o afirmaţie cu valoare de adevăr pe care o putem susţine, credem că o ştim şi putem aduce temeiuri în favoarea ei.

Exemplu 1. „Alcibiade”, 106c-113cTot acest destul de lung pasaj este un argument. Ce vrea Socrate să-l convingă pe Alcibiade? Înce mod? Puteţi transcrie prescurtat acest dialog într-un argument pe tipul celor de mai sus?9 2.1.2 Teza sau concluzia unei argumentaţii Atunci când susţinem într-o discuţie un anumit punct de vedere este totdeauna util săformulăm o teză sau o concluzie. Este important ca aceasta să fie exprimată cât mai precis, pentru a nu lăsa locul unor interpretări diferite (de câte ori, într-o discuţie, nu descoperim dupăo grămadă de timp că ne certăm pentru că n-am înţeles, de fapt, ce voia să spună preopinentul?). La fel, atunci când scriem un eseu, o lucrare, un discurs, când exprimăm oopinie însoţită de argumente este adesea util să începem prin a formula o teză pe care s-osusţinem apoi cu argumente.Exerciţiu: Construiţi un argument care să susţină concluzia:„Examenul de admitere în facultate ar trebui eliminat”Etape:1.încercaţi să adunaţi cât mai multe premise care să susţină concluzia de mai sus.2.gândiţi-vă cum s-ar construi un argument care să susţină concluzia contrară(Examenul de admitere în facultate este necesar) şi încercaţi să demontaţi o partedin aceste premise3.Redactaţi argumentul, păstrând numai acelea dintre premise care vi se par mai „tari”sau mai uşor de demonstrat. Exerciţiu: Cum se scrie un eseu Redactaţi un eseu de o pagină în care încercaţi să răspundeţi la întrebarea: „Care au fostmotivele pentru care a fost condamnat Socrate la moarte?”Etape de redactare:1.Citiţi cu atenţie şi cu creionul în mână Apărarea lui Socrate (Platon, Opere, vol I,Editura Humanitas)2.Prezentaţi schematic capetele de acuzare prezente în text. Ce înseamnă fiecaredintre ele? Cine le formulează? Cine stă în spatele formulării acestor acuzaţii?3.Documentarea: aveţi nevoie de documentare suplimentară privinda.Funcţionarea justiţiei în Atena secolului V î Chr b.Democraţia atenianăc.Persoanele implicate în dialogd.Religia în Grecia antică (ce înseamnă „Socrate nu crede în zeii cetăţii şiintroduce zeităţi noi”; dar „Socrate cercetează peste măsură cele din cer şicele de pe pământ”?)4.Încercaţi să formulaţi un răspuns la întrebare, nu mai lung de un paragraf. Acesta vafi teza dumneavoastră. Cu aceasta începeţi. Restul eseului va conţine premiselenecesare demonstrării acestei teze.Reguli de redactare:1.Eseul este o lucrare personală. În general plagiatul se pedepseşte. Prin plagiat seînţelege orice preluare a formulărilor sau ideilor altora fără citarea sursei2.Eseul va avea bibliografie (citită) şi note de subsol (în care recunoaşteţi paternitateaideilor preluate de la alţii şi le distingeţi de propriile dvs. idei)3.Evitaţi tot ce nu ţine de stabilirea argumentului. Nu divagaţi, nu compuneţiintroduceri, nu vă ocupaţi de lucruri „interesante” care nu sunt la subiect. Încercaţisă vă exprimaţi cât mai clar şi cât mai concis.10 Exemplu: a) cum nu se scrie un eseu cu exemple de eseuri proaste ale studenţilor b) exemplu de construcţie organizată a unui eseu (Exemplu: Hayek, Introducere, Condiţiile Libertăţii , Editura Institutul European, 1998).Exerciţiu: Scrieţi un text de o pagină în care să argumentaţi următoarea teză:a)Fiecare student ar trebui să plătească o taxă suplimentară pentru bibliotecă b)Într-o democraţie incipientă cum e cea românească, fiecare cetăţean ar trebui să fie obligat să se prezinte la vot sau să plătească o amendăAtenţie: Nu contează dacă sunteţi de acord cu concluzia! Ce contează este

să încercaţi săconstruiţi cel mai bun argument în favoarea unei astfel de concluzii. (După ce aţi terminat, puteţi construi şi un argument în favoarea concluziei contrare)Cum construim „cel mai bun argument” în favoarea unei teze? Pentru început să dăm câtevareguli empirice:1.alcătuiţi o listă cu motive pro şi contra2.evaluaţi motivele pro şi contra şi vedeţi care listă este mai „tare” (mai completă)3.expuneţi cât puteţi mai clar argumentele pro şi încercaţi să răspundeţi argumentelor contra4.fiţi cât mai precişi, cât mai expliciţiExemplul 1: Fiecare student ar trebui să plătească o taxă suplimentară pentru bibliotecăÎncepem prin a observa că această teză (concluzie) nu este suficient de bine (de clar) formulată.De ce? La ce ar folosi această taxă suplimentară? Să zicem că e nevoie de o taxă suplimentară pentru a cumpăra cărţi. Puneţi-vă în situaţia adiministratorului bibliotecii universitare care vreasă strângă bani pentru cărţi: cum ar susţine acesta necesitatea unei taxe suplimentare?a.adunând de la fiecare student o sumă anuală am putea cumpăra un număr de....cărţi, am putea face abonamente la reviste b.acestea ar fi puse la dispoziţia studenţilor la bibliotecăCare ar putea fi acum punctul de vedere al studentului. Există vreun motiv pentru care el ar fidispus să plătească această taxă suplimentară? Să zicem că în acest fel ar fi scutit să-şi cumperesingur nişte cărţi mult prea scumpe pentru a şi le putea permite. Ar avea acces la de 10 sau de100 de ori mai multe cărţi decât poate cumpăra, sau la reviste de specialitate. Acestea ar fi„alese” de specialişti, deci am şti că sunt bune. Mai sunt şi alte puncte în favoarea acesteimăsuri?În continuare trebuie să analizăm argumentele contra: un student ar putea spune, de exemplu,că nu este suficient de convins că din banii săi se vor cumpăra cărţile utile pentru anumitecursuri, sau nu se vor cumpăra destule cărţi pentru ca mai mulţi studenţi să poată învăţa în paralel. Sau poate că la bibliotecă nu sunt destule locuri, sau nu sunt condiţii destul de bune destudiu. Sau poate că unii studenţi au bani de cărţi şi nu vor să cumpere cărţi şi pentru alţii.Cum am putea răspunde, pe rând, acestor puncte? Există argumente care să le dovedeascăstudenţilor care cred acest lucru că se înşeală? După ce lămurim toate aceste puncte avem descris argumentul. În primul rând trebuie să precizăm concluzia. În loc să pretindem studenţilor să-şi cumpere cursurile sau cărţile necesare, mai bineinstituim o taxă pentru bibliotecă. Explicaţia termenilor: Concret, este vorba despre o sumă de 100.000 de lei pe lună (10 luni pe an) care să fie folosită pentru achiziţionarea de cărţi şi cursuri de specialitate dintre cele 11 aflate pe listele bibliografice de la cele mai importante materii (sau pe listele de licenţă). Aceste cărţi vor fi achiziţionate în minimum 2 exemplare. Cu toate aceste explicaţii am precizat puţin concluzia. În felul acesta ne este ceva mai clar ceanume avem de argumentat. Să listăm acum premisele care pot susţine această concluzie. Elear putea fi ceva de genul: Există o serie de cărţi mai greu de găsit şi pe care studenţii nu ştiu cum să şi le procure.Majoritatea cărţilor sunt tot mai scumpe şi studenţii care vor să se pregătească nu-şi pot permite să şi le cumpere pe toate.O taxă suplimentară ar permite bibliotecii să fie într-adevăr bine dotată şi să achiziţioneze cărţi în mai multe exemplare, cărţi mai scumpe sau cărţi străine. (Mai adăugaţi şi alte premise)Acum trebuie să ne gândim cum putem răspunde argumentelor contra care se pot formula înacest subiect. Avem de răspuns de exemplu argumentului care ar putea spune că nu ştim cumse vor folosi banii astfel strânşi. Fiecare student are posibilitatea să vadă cu ochii lui ce cărţi se achiziţionează labibliotecă. Eventual, listele de achiziţie pot fi făcute publice.

Cum răspundem unui argument contra care susţine că studenţii plătesc deja o taxă de studii?Aici avem mai multe variante. Putem încerca de exemplu să spunem că taxa suplimentară estemai mică decât banii pe care studenţii i-ar plăti oricum pentru a-şi trage cursuri sau cărţi laxerox (sau mai rău,pentru a trage la xerox notiţele colegilor). Sau putem invoca exemplul altor mari biblioteci universitare din ţară sau din lume, unde abonamentele se plătesc (uneori destulde scump).Exemplul 2: în cazul acestui exemplu, cel mai important este să precizăm teza şi să definimtermenii. Totdeauna când argumentăm teze care conţin concepte complicate există pericolul dea dezbate în contradictoriu complet nefructuos pentru că folosim termenii în feluri foartediferite. Cu atât mai mult în cazul unor concepte des uzitate: „libertate”, „democraţie”,„frumos”. În exemplul de mai sus e mai bine să evităm cu totul conceptul sau să-l definim câtmai simplu posibil. De asemenea, restul tezei este extrem de discutabil formulat (e mult maiuşor să găsim argumente contra acestei teze – de exemplu că o astfel de măsură încalcălibertatea persoanei – decât argumente „pro”). Încercaţi totuşi să formulaţi cel mai bunargument de care sunteţi în stare. 2.2 Ce argumentăm? Ce poate să fie subiect de dezbatere – sau de „teză”?Aproape orice; iată numai câteva exemple: Exemplul 1 :« Sistemul solar are 9 planete » - un lucru învăţat la şcoală – ce se poate argumenta în legăturăcu el ? Ei bine, şi faptul că Pământul este centrul universului se învăţa la şcoală într-o vreme.Recent, s-a descoperit o « nouă planetă » sau, mai precis, un nou corp ceresc de dimensiunile12 lui Pluton la graniţele sistemului solar. Atât de asemănător cu Pluton încât astronomii argumetnează acum că s-ar putea ca Pluton să nu fie o planetă, ci doar un planetoid, şi casistemul solar să aibă ….8 planete. Exemplul 2: « Marele zid chinezesc se vede din spaţiu »UN alt lucru învăţat la şcoală şi dovedit fals, cel puţin în ce priveşte posibilitatea de a-l vedeacu ochiul liber din spaţiu. Exemplul 3: Fenomenele UFO sunt semnul existenţei printre noi a unei civilizaţii extraterestre care nesupraveghează – aici toată lumea are o opinie şi adesea ajungem să ne certăm pe această temă.Cum putem argumenta ? Cum s-ar putea tranşa dezbaterea ? 2.4 Sunt un „gânditor critic”? Caracteristicile gânditorului critic?Tipurile de persoane (Isaac Wats, Logick, 1772) : • Credulul – tendinţa lui naturală este să ia de bun ce aude – de la ceilalţi, dinsursele obişnuite de informare. Este cel care răspândeşte mai departe veştile bune sau proaste care circulă printre oameni, prin ziare (astăzi) sau la televizor.

• Iubitorul de controverse – nu e niciodată mulţumit dacă nu discută cu ceilalţi încontradictoriu ; îi place să contrazică şi să fie contrazis şi admiră disputele ca peun spectacol (controversele şi rolul lor educativ în Evul Mediu) • Dogmaticul – nu acceptă contrazicerile, este mereu sigur de ce afirmă, seexprimă adesea în sentinţe • Scepticul – este convins de limitele raţiunii umane şi nu are o părere prea bunădespre natura umană în general ; e mai degrabă pesimist în privinţa posibilităţilor de cunoaştere sau de a ajunge la un acord (scepticismul în secolulal XVII-lea) 3. Tradiţia gândirii critice şi a argumentaţiei Gândirea critică, argumentaţia, logica şi retorica s-au născut şi au evoluat împreună cudemocraţia, în Atena secolelor V-IV î. Chr. Democraţia ateniană a favorizat dezvoltarea uneicivilizaţii a cuvântului în care toate aceste discipline erau extrem de importante. Principiul de13 funcţionare al democraţiei ateniene era că toţi cetăţenii (bărbaţii născuţi din părinţi atenieni, peste 20 sau peste 30 de ani) participă în mod activ la conducerea cetăţii, fie ca membri aiadunării, fie ca deţinători de funcţii publice. Participarea activă presupunea capacitatea de avorbi în faţa adunării, sau de a asculta şi de a înţelege discursurile celorlalţi. Organizareademocraţiei ateniene este foarte elaborată: o mare adunare de 6-10.000 de oameni (în timpurileei de glorie, Atena număra până la 30000 de cetăţeni) decide în chestiunile majore, o altăadunare „a celor 500” se întruneşte zilnic şi ia decizii în problemele curente, ajutată de unconsiliu al celor 50 şi de mai multe funcţii administrative. Procesul alegerilor este foartecomplicat, parţial alegeri, parţial tragere la sorţi, pentru a preveni orice corupţie a sistemului.Există numeroase legi şi prevederi care fac sistemul democratic atenian practic imposibil decorupt în termenii moderni. (vezi David Held, Modele ale democraţiei ). Pe de altă parte,democraţia ateniană nu este lipsită de fisuri şi, aşa cum spun deja criticii contemporani, dacăadunarea nu poate fi uşor cumpărată, ea poate fi manipulată. Civilizaţia ateniană este ocivilizaţie a cuvântului şi poate fi stăpânită prin cuvânt. De aici importanţa retoricii, aargumentării care să ofere câştig de cauză în faţa adunării. Aşa au apărut, în secolul V î.Chr,secolul de aur al Atenei democratice, sofiştii : profesori de discurs, argumentare, logică şiînţelepciune. Sofiştii sunt un fel de profesori itineranţi care călătoresc din cetate în cetate şi ţincursuri, adesea contra unor onorarii foarte mari, tinerilor bogaţi care doresc să aibă succes înviaţa politică. Îi regăsim în multe dintre dialogurile platoniciene ca adversari ai lui Socrate. Cele reproşează Platon sofiştilor? În esenţă faptul că nu sunt cu adevărat interesaţi de adevăr şi deînţelepciune ci, mai degrabă, de bani, putere, sau recunoaştere socială.„Sofistul este o persoană pe care nu o interesează adevărul, care nu iubeşteînţelepciunea, deşi ştie mai bine decât mulţi alţii ce este înţelepciunea sau în ce măsură ştiinţa şiînţelepciunea constituie demnitatea majoră a omului. Fiind conştient de caracterul unic alînţelepciunii, sofistul ştie că recunoaşterea care derivă din înţelepciune

este cea mai înaltărecunoaştere. El se ocupă cu înţelepciunea nu de dragul ei, nu pentru că detestă minciunainterioară mai mult decât orice altceva, ci doar de dragul recunoaşterii, prestigiului social ataşatînţelepciunii. El trăieşte şi acţionează conform principiului duă care prestigiul şi superioritateaasupra altora, sau chiar „a avea mai mult decât alţii” reprezintă binele suprem” 4 Acestor profesori de înţelepciune ai epocii sale, Socrate le opune modelul iubitorului deînţelepciune (philosophos). Spre deosebire de „înţelept”, atras de prestigiul social ataşatînţelepciunii, iubitorul de înţelepciune este cel care nu are înţelepciune ci doreşte înţelepciune – tocmai pentru că n-o are. Acesta este sensul faimoasei ignoranţe socratice: „ştiu că nu ştiunimic” este precondiţia pentru a iubi şi urmări ceea ce-mi lipseşte. Modul în care practicăSocrate această căutare este prin dialog. Un dialog în care personajele chemate să răspundăîntrebărilor filosofului sunt aduse, invariabil, în situaţia de a-şi descoperi mai întâi propriaignoranţă iar apoi, propriul suflet (sensul maximei socratice: să vă îngrijiţi de suflet). Cum îiface Socrate să-şi dea seama de toate acestea? Prin dialog şi argumentaţie. Interlocutorii suntsubiecţii unor acte de persuasiune, întemeiate însă pe argumente.Despre democraţia ateniană:1.David Held, Modele ale democraţiei , Editura Albatros, 2000.2.R. Flaceliere, Viaţa de toate zilele în Atena secolului lui Pericle 3.J.P. Vernant, Omul grec , Editura Polirom, 20024.Aristotel, Constituţia atenienilor 5.Tucidide, Istorii 6.Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, Vol. I, Editura Humanitas, 1992 4 Leo Strauss, Natural right and history, University of Chicago Press, 1950, pg. 116 14 Despre lumea greacă în general1.J.P. Vernant,

Omul grec, Editura Polirom, 20022.W. Jaeger, Paideia , Editura Teora, 20003.J.P. Vernant, Mit şi gândire în Grecia antică, Mit şi religie în Grecia antică ,Editura Meridiane, 10064.Fustel de Coulanges, Cetatea antică, Editura Meridiane5.R. Dodds, Grecii şi iraţionalul, Polirom, 19986.Paul Veyne, Religia greacă, Editura Teora,...3.1 Citire critică, rezumat, reconstruirea argumentaţiei Citire critică: 1.procesul de elaborare a unor judecăţi pe măsură ce citim, evaluând relevanţa şiadecvarea celor citite2.lectură însoţită de o atitudine „activă” care chestionează, analizează logic şifoloseşte inferenţele pentru a judeca valoarea celor citite în raport cu un standardstabilitCalităţile celui care practică acest gen de lectură: • capacitatea de a reflecta asupra ideilor descoperite în timpul lecturii • capacitatea de a evalua şi a rezolva problemele pe măsură ce citeşte (în locsă memoreze un şir de fapte) • gândirea logică • răbdarea în căutarea adevărului • dorinţa de a formula reflecţii proprii pe marginea celor citite • încercarea de a exprima variante alternative ale ideilor sau tezelor citite

• deschiderea către idei noi, la care până atunci nu ne-am gândit, sau cu carenu suntem de la început de acord • capacitatea de a adresa întrebări textului citit • capacitatea de a-şi reevalua şi eventual modifica părerile proprii în urmaunei lecturi • capacitatea de a vedea legături între subiecte aparţinând unor alte disciplineşi cele citite 5 3.1.1 Apărarea lui Socrate Bibliografie: Platon, „Apărarea lui Socrate”, în Opere, vol. I, Editura Humanitas, 2001. 5 http: //www.kcmetro.cc.mo/us/longiew/ctac/definitions.htm 15 Întrebări:1.Care sunt acuzaţiile aduse la procesul lui Socrate?2.Cine sunt acuzatorii?3.Cum arată tribunalui (cine îl judecă pe Socrate)?1, Două grupuri de acuzaţiia)“Acuzaţiile vechi” b)acuzaţii noi (noi, adică ridicate de noul regim şi care trimit la “colaborarea” luiSocrate cu Cei treizeci). Discutaţi alte sensuri posibile ale acestei împărţiria)Acuzaţiile vechi1.iscodeşte peste măsură atât cele de pe pământ, cât şi cele din cer 2.preface cauza rea într-una bună şi îi învaţă şi pe alţiiObservaţii: Ce fel de acuzaţii sunt acestea? Prima îl asimilează pe Socrate filosofilor naturii (Anaxagoras spunea că soarele este un bolovan), a doua sofiştilor (contribuţia luiAristofan). Nici una dintre ele nu este pasibilă cu pedepse în justiţia ateniană (Anaxagorasfusese expulzat, dar pentru acuzaţia de ateism). b)Acuzaţiile “noi”1.strică pe tineri2.nu crede în zeii cetăţii şi se închină la zei noiObservaţii: Ce fel de acuzaţii sunt acestea? La cine se referă 1? Este întrebarea pe careo pune Socrate (să mă acuze cei pe care I-am stricat, sau rudele lor). Substratul politic:“tinerii” sunt partidul aristocratic învins: Alcibiade, Critias, Charmides (referirile la ei erauinterzise pentru că faptele se amnistiaseră, dar, toată lumea ştia despre ce e vorba; interpretarealui Popper, Cap. 10). La ce se referă 2? Interpretarea iluministă a unui Socrate revoltat,monoteist, martir etc.Cum se apără Socrate în faţa acestor acuzaţii?a)Acuzaţiile vechi1.nu este sofist pentru ccă nu ia bani pe învăţaturile lui 19e, nu se laudă că învaţăorice pe oricine 20b2.ce face atunci când iscodeşte? Practică “un anumit fel de înţelepciune”. Ceînseamnă să fii înţelept? Să ştii că nu ştii. Adevăratul motiv al acuzării: oamenii n.-au înţeles încp nevoia şi importanţa unei asemenea activvităţi.B. Acuzaţiile vechi16 1.dialogul cu Meletos: cine îi face pe tineri mai buni (respingerea acuzaţiei generalecu mijloacele gândirii critice). Ce înseamnă a-I face mai buni? 24d2.ce înseamnă ateism? Anaxagora şi alţii. Diferenţa între ce

crede Socrate şi acestateism 26e. Concluzia: Meletos nu ştie ce vorbeşteDiscursul pentru cetate (continuarea apărării în faţa acuzaţiei de ateism)3.daimonul. Spiritul şi cele divine 28a4.Zeul mi-a poruncit să nu trăiesc altfel decât ca iubitor de înţelepciune 28e5.Misiunea divină 29d6.În slujba zeului 23c, 33c, 37e7.Nepăsarea faţă de cele pământeşti 31bCe înseamnă filosof?Iubitor al înţelepciunii, “necurmat cercetător al sufletului meu şi al celorlalţi 28eFilosofia: a te ocupa de suflet 29d, pentru că “ştii că nu ştii” 3.2 Procesul lui Socrate Scopul seminarului : înţelegerea acuzaţiilor, mizelor şi contextului politic în care se desfăşoară procesul lui Socrate. Exerciţiu : rejudecarea procesului lui Socrate Elemente necesare : contextul istoric, funcţionarea democraţiei ateniene, religia „cetăţenească”în Atena, legile în cetatea ateniană Argumentarea în „Apărarea lui Socrate” Un tip special de argumentare: dialogul socratic„Apărarea lui Socrate” începe oarecum paradoxal cu plângerea lui Socrate la adresaminciunilor concetăţenilor săi care au spus despre el că este „un vorbitor grozav”. Ce înseamnăacest lucru? Şi ce semnifică insistenţa lui Socrate asupra faptului că nu este un vorbitor grozav,că nu va prezenta „discursuri înfrumuseţate şi împodobite cu întorsături meşteşugite de cuvintealese”? (17c)Ce sens are afirmaţia: „Bine mi-ar sta la vârsta mea să vin în faţa voastră cu vorbe ticluite, caun tinerel”?Suntem, în deschiderea Apărării lui Socrate la un proces. Tot ce se spune se plasează încontextul acesta, al unui spaţiu de judecată. Şi este în joc soarta unui om. Socrate vorbeşte înapărarea sa în circumstanţele dramatice ale unor acuzaţii grave, multe dintre ele vechi şi, dupăcum înţelegem din context, având împotriva sa opinia publică . Din câte am discutat pânăacum, deja ştim că avem în faţă începutul unei drame şi că, într-o Atenă în care procesul se judecă în funcţie de discursurile vorbitorilor şi votul unui public care se poate lăsa uşor 17 impresionat, în care totul se joacă la nivel verbal, a avea opinia publică împotrivă înseamnă căte afli într-o situaţie foarte gravă.Socrate rosteşte trei discursuri în apărarea sa. Într-unul angajează un scurt dialog cu unuldintre acuzatori. În celelalte formulează o serie de argumente

, legate între ele. Care sunt acesteargumente? Care este concluzia finală a acestui proces argumentativ desfăşurat, vă reamintesc,într-o situaţie de „viaţă şi de moarte”? Ce lecţie trebuie să învăţăm de la Socrate (sau de laPlaton)? De ce încearcă el să ne convingă?Pentru a putea răspunde la toate aceste întrebări trebuie mai întâi să citim inteligent dialogul – să citim astfel încât să înţelegem ce citim. Asta nu e atât de simplu pe cât pare. Pot apărea maimulte feluri de dificultăţi.1.dificultăţi conceptuale – legate de eventuali termeni a căror semnificaţie nu ocunoaştem2.dificultăţi legate de necunoaşterea contextului istoric3.dificultăţi legate de necunoaşterea modului de funcţionare a democraţiei ateniene,respectiv a unui tribunal în Atena democratică4.dificultăţi legate de necunoaşterea mediului cultural şi religios despre care vorbim,în care Platon scrie, respectiv Socrate se apără de aceste acuzaţii.Toate aceste dificultăţi sunt destul de uşor de soluţionat. E suficient să deschidem niştedicţionare, o istorie a Greciei antice, un dicţionar bun de mitologie sau o cărţulie despre religiagreacă. Ce NU trebuie să facem este să citim o prefaţă, un comentariu sau o introducere înfilosofia lui Platon, luând de bun tot ce scrie acolo. Noi suntem acei care trebuie să înţelegemdialogul, să ne formăm o părere (argumentată, întemeiată) despre motivul pentru care a fostSocrate condamnat la moarte. Cum spuneam, toate elementele de la 1-4 se pot uşor rezolva.Ce e mai greu de rezolvat este următoarea dificultate:5.dificultăţi legate de cantiatea foarte mare de interpretări ale acestui dialog formulatede-a lungul timpuluiExemple:1.Pentru o serie de gânditori renascentişti, (Erasmus) Socrate a fost un precursor allui Christos, un adept al monoteismului şi un iluminat care a vrut să aducă oameniila „adevărata religie”2.Pentru cea mai mare parte a filosofilor, Socrate marchează un moment de cotitură aspiritului, un moment de naştere al filosofiei politice ca filosofie primă (L. Strauss),al filosofiei prorpriu-zise, al unui nou model de desăvârşire umană care avea sădevină modelul predilect al lumii antice (M. Foucault) etc.3.Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, explică condamnarea lui Socrate ca un proces politic instrumentat de adversarii democraţiei ateniene, „speriaţi” dedeschiderea lumii, de abolirea societăţii închise, marcaţi psihologic de trecerea de laun tip de cultură tribală, închisă, aristocratică, marcată de legi, norme, reguli şicredinţe sigure, la o lume democratică, o societate deschisă, instrumentalizată etc.4.Claude Mosse trece în revistă tot fondul politic al procesului în Procesul luiSocrate, Ed. Orizonturi, Bucureşti5.Heidegger a spus că dacă din vremea lui Socrate şi până astăzi nici un alt regimdemocratic nu a mai condamnat la moarte vreun filosof, aceasta nu înseamnă decâtcă din vremea lui Socrate şi până astăzi nici un filosof de statura lui nu a mai trăit18 într-un regim democratic (Alexandru Dragomir, Crase banalităţi filosofice , 2004, pentru una dintre cele mai interesante interpretări la Apărarea lui Socrate) Să ne imaginăm puţin cadrul acţiunii: dialogurile lui Platon sunt nu odată adevărate piese deteatru. Cum începe aceasta? Cum arată decorul? Cine sunt personajele care se află în scenăatunci când Socrate începe să vorbească? Ce s-a întâmplat până în acel moment?Tribunalul atenianAcuzareaCe scrie în actul

de acuzare:„Socrate săvârşeşte lucruri nelegiuite şi iscodeşte peste măsură atât cele de sub pământ cât şi din cer, preface prin vorbire cauza rea într-una bună şi-I învaţă şi pe alţii acestelucruri” (19b)şi„Socrate săvârşeşte lucruri nelegiuite; el strică pe tineri, nesocoteşte zeii în care credecetatea şi se închină la zeităţi noi” (24c)Ce nu scrie în actul de acuzare dar ar putea fi la fel de important ca ce e scris:1.există o serie de acuze vechi, Socrate se plânge că are „mulţi vrăjmaşi”, dintre carenu numeşte decât pe unul, „autor de comedii” (Aristofan: ce spune Aristofan despreSocrate? În piesa „norii”, Aristofan înfăţişează un bătrân ridicol care are pretenţiaunei cunoaşteri absolute…2.Există un context politic: răsturnarea celor 30 de tirani de la putere şi reinstaurareademocraţiei. Pe lista celor 30 de tirani se află şi foşti elevi ai lui Socrate. Este procesul un proces politic? De ce este incriminat Socrate?3.La ce se referă “coruperea tinerilor”? 4. Vocabularul logicii 4.1 Propoziţii sau judecăţi O propoziţie este un enunţ care are valoare de adevăr, adică despre care se poate spunecă este adevărat sau fals. NU întotdeauna când formulezi un enunţ pot spune care este valoarealui de adevăr. Trebuie să disting însă mai multe cazuri. Uneori, enunţul nu are valoare deadevăr, ca atunci când spui “Închide uşa!”, sau “Ce peisaj splendid!”, sau “Aiurea! Nu suntdeloc de acord cu tine!” sau chiar “Mă vei iubi oare şi mâine?”. Alteori, enunţul are o valoarede adevăr, indiferent dacă eu pot s-o stabilesc pe loc sau nu. De pildă, dacă vă spun:19 Pe suprafaţa întunecată a lunii există un crater de 10 km. Nu ştiu dacă un astfel de crater există şi nu ştiţi nici voi. Dar cu siguranţă un astfel de crater fieexistă, fie nu există. Cu alte cuvinte, propoziţia de mai sus este fie adevărată, fie falsă.Conceptul de propoziţie este foarte simplu, aproape înţeles de la sine. Lucrurile devin maicomplicate atunci când ajungem chiar noi în situaţia de a compune sau de a exprima propoziţii.De pildă, să presupunem că cineva spune propoziţia următoare:Luna este la vreo 200 de kilometri deasupra pământului.Ceea ce înseamnă că enunţă propoziţiaLuna este la (aproximativ) 200 de km deasupra Pământului.(1)Cineva care nu este de acord poate spune “Luna nu este la 200 de kilometri de Pământ” ceeace exprimă exact propoziţiaLuna nu este la 200 de kilometri deasupra Pământului.(2)Foarte probabil că în practică nu acesta este modul în care cineva va răspunde la enunţarea propoziţiei (1). Mai degrabă, v-ar putea răspunde:A) 200 de km de Pământ? Ce note ai luat tu la şcoala primară?B) 200 de km pe naiba! De unde ai scos prostia asta?C) Aha, cam distanţa de la Arad la Sebeş- destul de uşor de ajuns, nu?Toate aceste răspunsuri, în context, exprimă propoziţiaLuna nu este la 200 de km deasupra Pământului.Propoziţiile sunt un lucru, felul în care le exprimăm este adesea altceva. Pentru a determinacare este pucntul de vedere al cuiva sau ce anume este pregătit să aducă ca argument înfavoarea punctului său de vedere, unul dintre paşii esenţiali este să determinăm propoziţiile dinspatele expresiilor folosite. E un fel de proces de traducere, din limbajul de zi cu zi, într-unlimbaj logic. Din păcate, pentru acest proces de traducere nu există reguli pe care să le puteţiînvăţa pe dinafară. Trebuie să porniţi de la ceea ce ştiţi despre limbaj şi despre modul de a vorbial interlocutorilor.Pentru a rezuma:a) întrebările, comenzile, propoziţiile care se referă la probabilitatea unui eveniment, propoziţiile despre obiecte ficţionale nu sunt propoziţii b) propoziţia este un enunţ sau o parte a unui enunţ care poate fi adevărat sau fals.c) adevãrul unei propoziţii poate fi determinat prin

experienţă personală

consistenţa internă

consistenţa cu corpul faptelor stabilite (despre care ştim deja că suntadevărate)Pe lângă propoziţiile simple există şi altele. Le numim propoziţii compuse şi le putem clasificaîn patru categorii:1. Conjuncţii (de forma “A şi B”). Pentru ca o conjuncţie să die adevărată trebuie caatât propoziţia A să fie adevărată cât şi propoziţia B să fie adevărată20 2. Disjuncţii (de forma “A sau B”). Pentru ca o disjuncţie să fie adevărată, trebuie cauna dintre cele două propoziţii componente să fie adevărate.3. Negaţii (de forma “non A”). Valoarea de adevăr este inversată.4. Condiţionale (de forma “Dacă A atunci B). Prima parte este definită ca antecedentul iar a doua este consecventul . Pentru ca o propoziţie condiţională să fie adevărată,condiţia exprimată pentru adevărul lui B nu trebuie să fie negată. Singurul caz încare condiţionala este falsă este dacă A este adevărat şi B este fals.Vom reveni pe larg asupra propoziţiilor compuse şi a rolului pe care îl joacă ele. Vom investigacu atenţie şi modul în care adevărul compusului depinde de adevărul părţilor. Deocamdată, săvedem la ce ne serveşte ceea ce am învăţat până acum. Ce rol joacă propoziţiile? Unde şi cumle putem folosi? 4.2 Premisele argumentaţiei A.Propoziţii vagi – delimitarea-standarde judecăţi morale confuzie între subiectiv şi obiectivB.Propoziţii ambigue –sintactic-semanticExemplu1 1 : Platon, Alcibiade (Despre ce te vei ridica să le vorbeşti atenienilor înadunare? Răspunsurile lui Alcibiade sunt un exemplu de propoziţii care pot însemnaorice şi de fapt nu înseamnă nimic)Exemplul 2: discurs electoralCategorii de propoziţii pe care nu trebuie să le acceptăm ca elemente ale unui raţionament: propoziţii vagi, ambigue, subiective sau definiţii proaste. Atenţie! O foarte mare parte aargumentelor din lumea publică sunt construite pe astfel de propoziţii:Exemple:Titluri de ziare:Aradul este sufocat de droguri (o folosire metaforică a cuvântului care creeazănnelinişte sau chiar panică)Domnul X distruge aeroportul din Arad (nu aruncând grenade peste el, ciadministrându-l deficitar)Propoziţii vagi: de unde rezultă vaguitatea1.delimitarea21

Multe din propoziţiile noastre sunt vagi: există însă grade de vaguitate. În cele maimulte dintre cazuri, reuşim să ne înţelegem atunci când discutăm – mai ales atunci cândîn discuţie intervin exemple concrete. Într-un dialog, atunci când formulăm o propoziţievagă, ceilalţi ne pot corecta, întrebându-ne „ce-ai vrut să spui?” şi ca urmare suntemsiliţi să precizăm.Exemplu: „Majoritatea studenţilor n-au reuşit să-şi găsească cărţile indicate în bibliografie”Ce înseamnă aici majoritatea? Jumătate plus unu? Cei mai mulţi? Sau pur şi simplu,mulţi dintre cei cu care am vorbit eu înainte de curs? Adesea în loc să ne expunem părerea recurgem la forţa numărului şi îi invocăm şi pe alţii în sprijinul nostru. Aşa apar formulările de genul „Se ştie că...” (cine ştie?), „Oamenii spun că...” şi aşa mai departe.2.standarde de obiectivitate/subiectivitate Nu e nimic rău în părerile noastre câtă vreme le recunoaştem drept ceea ce sunt. E perfect legitim să spun: „Mie îmi place îngheţata” sau „Îmi place Wagner” – deşi aceste preferinţe nu vă spun probabil prea multe – însă e cu totul greşit să încerc să vă impunşi vouă aceste opinii spunând pur şi simplu: „toată lumea ştie că îngheţata e bună pentrutonusul nostru psihic” sau „Muzica lui Wagner e adevărata muzică, oamenii deştepţi(sau culţi, sau educaţi) ascultă Wagner”. Acest gen de deghizare a propoziţiilor subiective în propoziţii obiective este una dintre tehnicile cele mai des întâlnite demanipulare.3.judecăţi moraleCele mai des întâlnite surse de vaguitate privesc judecăţile noastre morale – sau ideile primite de-a gata în domeniul moralităţii.Exemple:4.invocarea autorităţiiPropoziţiile (judecăţile) vagi reprezintă una dintre principalele cauze pentru care construimargumente proaste, sau despre care este imposibil să discutăm obiectiv. Am văzut data trecutăcă există mai multe cauze pentru a clasifica judecăţile ca “vagi”. Am trecut în revistă viciul“trasării liniei” sau al delimitării, am discutat standardele de obiectivitate şi subiectivitate şi amfăcut o incursiune în discutarea anumitor judecăţi morale.3. Judecăţile moraleDefiniţie:Judecăţile morale sunt propoziţii greu de clasificat sau dezbătut din cauzacaracterului lor ambiguu din punctul de vedere al subiectivităţii.Exemplu: Avortul este un lucru condamnabil. (Pentru mine? Pentru Biserica catolică? În mod obiectiv? Conform căror stadarde? Conform căror definiţii?)Pentru a dezbate, ca propoziţie obiectivă, o judecată morală, avem nevoie de o bunădefiniţie a standardelor luate în discuţie. Teoretic, definirea elimină vagul sau precizeazăstandardele. Însă chiar această precizare a standardelor poate fi făcută în mod vicios. Nicidefiniţiile nu sunt totdeauna nevinovate.De pildă, putem întrebuinţa următoarele definiţii: Avortul reprezintă ucciderea unui copil nenăscut. Avortul reprezintă întreruperea unei sarcini prin extirparea fătului. 22 În ultimul caz, despre care vom mai vorbi atunci când vom analiza definiţiile, trebuie să precizăm care este contextul în care vorbim (medical, moral, etic).Adesea, în dezbaterea unei judecăţi morale se observă o retragere pe poziţii subiective: Spun doar că, pentru mine, avortul este un lucru rău. N-am dreptul să cred asta? Desigur că ai acest drept. Dar ai şi temeiuri pentru a argumenta această poziţie? Există multe cazuri în care trecerea de la obiectiv la subiectiv are ca scop păcălireaadversarului, sau încheierea disputei. În anumite cazuri, totuşi, judecăţile sunt cu adevăratsubiective şi atunci prezentarea lor drept obiective şi dezbaterea lor ca atare nu face decât săcreeze confuzii şi să ne arunce într-o adevărată ceartă. De pildă aş putea ajunge la o concluziesubiectivă de genul: Am dreptul să cred că sinuciderea este singura soluţie în situaţia dată.

De cele mai multe ori o astfel de poziţie nu poate fi combătută cu argumente raţionale(dacă ne gândim doar la un exemplu celebru - Ana Karenina). Trebuie însă să distingem între propoziţia de mai sus şi: Am motive întemeiate să cred că sinuciderea este singura soluţie .Ultimul exemplu este o generalizare, prezentată în forma unei propoziţii obiective. Înfapt este o judecată morală, vagă şi, în măsura în care este folosită ca premisă a unui argument,greşită.Exemple:1. Bărbaţii sunt mai puternici decât femeile .Analiză: Extrem de vagă. Nu merită argumentată decât dacă ne lămurim ce înseamnă.Mai puternici raportaţi la greutatea corporală? Bărbatul “mediu” mai puternic decât femeia“medie”? În “medie”, întrun anumit tip de societate (de exemplu cea în care bărbaţii vâneazăiar femeile se ocupă de rudimente de agricultură), forţa musculară a bărbaţilor este mai puternic dezvoltată decât cea a femeilor? Sau este vorba despre “mai puternic” din punct devedere moral? Într-o societate cum era cea a secolului trecut în Europa protestantă (societateavictoriană, de pildă) modelele de educaţie pentru bărbaţi presupuneau un anumit standard“eroic”(bărbaţii nu plâng, de pildă, era inculcat în mintea copiilor) spre deosebire de educaţiadestinată femeilor (care valorifica fragilitatea, bunătatea, îngăduinţa etc.).2. Oamenii sunt mult mai răi astăzi decât în urmă cu 50 de ani . 4. Argumente ale autorităţii ca sursă de vaguitate Altă sursă de propoziţii vagi: invocarea autorităţii. Folosiţi Colgate, pasta de dinţi recomandată de Asociaţia Medicilor Stomatologi culiberă proactică din România. 23 Analiză: Vagă. Invocă o instanţă de autoritate despre care nu ştim nimic. Există oasemenea asociaţie şi ce statut are ea? A recomandat produsul în cauză (acesta ar putea fi, de pildă, la capătul unei liste care conţine 2, 200 sau 400 de paste de dinţi).O mare parte din reclame folosesc în mod intenţionat propoziţiile vagi. (Daţi exemplede astfel de reclame. Aduceţi pentru data viitoare două exemple de reclame, unele construite pe propoziţii vagi, altele pe propoziţii ambigue.)Într-un horoscop Unele probleme cu care te-ai confruntat în trecut vor reveni în actualitate…Dacă doreşti să pleci la drum, şansa îţi va surâde. Analiză: Aţi sesizat cât de vagi sunt horoscoapele. Cum credeţi că se explică acestlucru? Discuţie.ReclamaVrăjitoarea Sabina, adevărata fiică a…. care…..Sursele cele mai neaşteptate de autoritate.Vaguitatea este esenţială în construirea unei reclame, indiferent de calitatea ei. Este înregulă câtă vreme nu se prezintă drept argument.Exerciţii:Care din următoarele propoziţii sunt vagi?1.Simfonia a IX-a e una dintre lucrările târzii ale lui Beethoven.2.Acest copil este supraponderal.3.Acest copil este prea gras.4.Propoziţii vagi în ziare. Aduceţi exemple.Ţara asta are nevoie de o dictatură.Sau: Ne trebuie o tiranie ca-n Rusia. (Caragiale, Situaţiunea). 4.3 Definiţii

De ce este necesar să definim termenii? În principal pentru a ne putea înţelege; multeneînţelegeri şi multe conflicte s-au datorat, în ultimă instanţă, definiţiilor proaste. Mai alesunele concepte extrem de folosite din zona morală, politică sau estetică au avut de suferitadesea din motive legate de excesul de definiţii proaste.„Lumea n-a avut niciodată o definiţie bună a cuvântului libertate, iar astăzi poporulamerican are mare nevoie de aşa ceva. Cu toţii ne declarăm în favoarea libertăţii;însă, folosind acelaşi cuvânt, nu înţelegem acelaşi lucru.....Există aici două lucruri,nu doar diferite, ci chiar incompatibile, numite prin acelaşi cuvânt: libertate.”(Abraham Lincoln).Definiţiile sunt esenţiale pentru precizarea termenilor discuţiei, pentru clarificarea conceptuală, pentru a pune bazele unui raţionament. O definiţie explică sau indică cum trebuie folosit uncuvânt sau o expresie. Cum definim:24 a)prin sinonime (este ceea ce face dicţionarul) – câinele este un mamifer din speciacaninelor b)prin descriere – o mierlă este o pasăre de culoare neagră cu cioc galben caretrăieşte în…şi cântă …c)prin explicaţie – celula fotoelectrică este un dispozitiv care foloseşte un efectcuantic, efectul fotoelectric pentru a detecta trecerea unui obiect masiv între sursăşi receptor Dicţionarul nu este o enciclopedie. Dacă căutăm o definiţie în discţionar, cu găsim o propoziţie adevărată sau falsă, ci doar o explicaţie privind modul în care poate fi folosit uncuvânt. Dicţionarele sunt un fel de manuale de utilizare a limbajului.Observaţie:Definţiile nu sunt propoziţii şi nu pot sta ca premise într-un raţionament. Le adăugămdoar pentru a preciza termenii care apar în premise.Dar, aşa cum spuneam, nici definiţiile nu sunt cu totul nevinovate. Putem manipula printr-odefiniţie, putem modifica standardele prin alta. Avortul reprezintă uciderea unui copil nenăscut. Aceasta este o definiţie persuasivă. O definţie persuasivă este un mod tenedenţios de a definitermenii în aşa fel încât să denaturăm raţionamentul şi să întoarcem o discuţie în favoareanoastră. Ca rezultat, avem o premisă care se deghizează într-o definiţie.Exemple de definiţii persuasive:1.Câinii sunt acele animale care aduc iubire şi căldură într-o familie.2.Democraţia este puterea (dictatura) poporului.3.Filozofia politică este acea disciplină care ne spune cine trebuie să conducă şi cumtrebuie aleasă în mod raţional conducerea unui stat.4.Telescopul lui Galilei şi definiţiile persuasive în istoria ştiinţei.Cerinţe pentru o bună definţie: posibilitatea de a folosi expresia definită şi cuvintele car eodefinesc în mod interşanjabil. Paşii de parcurs pentru a formula o bună definţie:1.arătaţi că este nevoie de o definiţie2.formulaţi definiţia3.asiguraţi-vă că nu aţi folosit decât cuvinte cu sens4.daţi exemple de locuri în care se aplică definiţia5.daţi exemple de situaţii în care definţia nu se aplică6.dacă este necesar, comparaţi definţia cu alte definiţii asemănătoare7.revizuiţi şi corectaţi, dacă este necesar.Definţia în logică: este o operaţie de asociere în care intervin două alte operaţii logice:generalizarea şi determinarea. Definţia are scopul de a clarifica o noţiune.Procedee de definire: A.Definţii denotative A1. Definiţia prin exemplificare: în care se numeşte un obiect din sfera noţiunii. Un continent este, de exemplu, Europa .A2. Definiţia prin enumerare: se numesc mai multe obiecte din sfera noţiunii25 Continente sunt Europa, Asia, Africa, Americile. A3. Definiţia prin indicare

Aceasta este culoarea roşu .Problemele acestor definiţii denotative: nu sunt suficient de precise, înlocuiesc generalul prin particular, nu dau înţelesul exact al noţiunii B.Definţii conotatiove B1. Definiţia prin sinonime (ca în dicţionar) – evident, nu este suficientă: toţi cei careau folosit un dicţionar ştiu că merge în cerc.B2. Definiţia prin gen proxim şi diferenţă specifică (sau definiţia aristotelică):clasiificarea şi diviziunea exemplu: pescarul cu undiţa (Sofistul) exemplu: clasificarea botanicăTehnica definţiei noţiunilor generale:1.introducerea într-o clasă (gen)2.diferenţierea faţă de alte specii ale genuluiCondiţii: genul proxim (supraordonat imediat) şi diferenţa specifică (o notă proprie noţiunii,care o distinge de celelalte noţiuni).Multiplicitatea definiţiilor (corecte):Cerc – locul geometric al punctelor egal depărtate de un centru; o secţiune dintr.uncilindru, figura geometrică generată de o rază care se roteşte etc. Legile definiţiei I.Noţiunea care se defineşte şi noţiunea definită să fie noţiuni identiceDacă nu sunt identice atunci apar greşeli de tipul:Supraordonare: definiţii prea largi Văzul este facultatea de a distinge corpurile .(Platon) sau Înţelepciunea este “Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Subordonare: definţii prea înguste: Matematica este ştiinţa cantităţii. Matematica este ştiinţa numerelor . Frumosul este o fată frumoasă (Gorgias) . Înţelepciunea este un fel de sfială (Charmides) Încrucişare: se poate ca definţia să fie în acelaşi timp prea largă, pe de-o parte, iar pede alta, prea îngustă: Naţiunea este comunitatea de limbă .II.Definiţia să fie clară: noţiunea definitorie să fie mai clară decât noţiunea definită Lumina este mişcarea luminară a corpurilor luminoase. Înţelepciunea este să te ocupi cu ale tale.

III.Definiţia să nu fie circulară Spaţiul este ordinea ciexistenţei, timpul esteordinea succesiunii . Viaţa este ansamblul forţelor care rezistă morţii. IV.Definiţia să nu fie negativă Planetele sunt corpuri cereşti care nu sclipesc. V.Definiţia să nu fie exprimată în limbaj obscur, echivoc, figurat Dreptatea este armonia sufletului cu el însuşi(Platon)Shakespeare este locul de întâlnire al unui trandafir cu o secure (Cioran) 26 Formulaţi o definiţie şi o definiţie persuasivă pentru fiecare dintre următorii termeni:A.cămin studenţescB.alegeri libereC.naţionalism Definiţii ale “gândirii critice” Iată câteva definţii ale gândirii critice, aşa cum au fost ele formulate de diferiţi profesoricare au scris cărţi pe această temă. Aceasta nu înseamnă că sunt în mod automat corecte(argumentul autorităţii), dar ne indică faptul că aparţin unor persoane care au lucrat ceva timp pe un asemenea subiect. Ideal ar fi ca cea mai bună definţie să ajungă să fie propria voastrădefiniţie. Abia atunci puteţi spune că gândiţi critic.Exerciţiu de seminar:Se împarte grupa de studenţi în mai multe subgrupe. Fiecare din subgrupe are deanalizat definiţiile de mai jos şi este rugată să formuleze propria ei definiţie (pe bazaexemplelor, inspirându-se din ele, dar fără să copieze unul anume). După 20 de minute, fiecaregrupă trebuie să aleagă un purtător de cuvânt care are de prezentat rezultatele, răspunzând laurmătoarele întrebări:a) care definiţii au fost considerate mai ilustrative şi de ce b) care definţii credeţi că sunt proaste (incorecte, insuficiente etc.)c) cum aţi formulat o nouă definţie (pornind de la care elemente, ce anume aţi luat înconsiderare etc.) Gândirea critică înseamnă să decidem raţional ce să credem şi ce să nu credem. Norris, S:P. “Synthesis of Research on Critical Thinking”, Educational Leadershop, v 42, n 8,1985, 40-45 Gândirea critică este folosirea acelor abilităţi cognitive sau acelor strategii careaugmentează probabilitatea unui rezultat dezirabil. Este un termen folosit pentru a descrieacel act de gândire intenţional, raţional şi direcţionat către un scop - tipul de gândireimplicat în rezolvarea de probleme, formularea unor inferenţe, calcul sau luarea deciziilor atunci când cel care gândeşte foloseşte abilităţi alese special şi eficiente pentru contextul particular în care se găseşte şi pentru tipul de sarcină pe care o are de rezolvat. Gândireacritică implică de asemenea evaluarea procesului de gândire - raţionamentul care ne-a dus laconcluzia la care am ajuns, sau tipul de factori pe care I-am luat în considerare atunci

când am avut de luat o decizie. Gândirea criticpă este uneori numită gândire direcţionată, pentrucă este îndreptată spre obţinerea unui anumit rezultat. Halpern, Diane, Thought and knowledge: An Introduction to Critical Thinking , 1996 Gândirea critică este formarea inferenţelor logice. Simon and Kaplan, 1989 Gândirea criticã este dezvoltarea unor patternuri de gândire coezive şi logice. 27 Stahl, Stahl, 1991 Gândirea critică reprezintă actul elaborat şi deliberat de a accepta sau respingeadevărul unui raţionament sau de a suspenda judecata. Moore and Parker, 1994 Scopul gândirii critice este, deci, să ajungă la înţelegere, la evaluarea punctelor de vedere şi să rezolve probleme. Cum toate aceste trei domenii implică punerea de întrebări, putem spunecă gândirea critică este chestionarea sau cercetarea în care ne angajăm atunci când căutăm să înţelegem, să evaluă sau să rezolvăm. Maiorana, Victor P. Critical Thinking across the Curriculum: Building the Analytical Classroom, 1992 Abilităţile gândirii critice: înţelegerea înţelesului unei propoziţii, detectarea ambiguităţii,evaluarea întemeierii unei concluzii şi acceptarea sau respingerea critică a enunţurilor diferitelor autorităţi. Smith, 1990 4.4 Definiţia şi noţiunea logică Am intitulat cursul trecut “Despre ce argumentăm?”. Putem acum da un răspuns? Maidegrabă nu; şi asta pentru că am început prin a arăta care sunt propoziţiile pe care nu suntemdispuşi să le folosim întro argumentaţie: propoziţiile vagi, ambigue, subiective şi aşa maideparte. Am învăţat, cu alte cuvinte, de care propoziţii trebuie să ne ferim. Nu ştim încă cumam putea determina propoziţiile pe care urmează să le putem folosi ca premise, nici în ce modtrebuie să se lege ele pentru a avea o argumentaţie corectă. În plus, am lucrat o mare parte acursului trecut la construirea unei teorii a definiţiei. Am văzut care sunt principalele tipuri aledefiniţiei, legile definiţiei şi am enunţat o serie de reguli după care ne-am putea ghida pentru aformula o definiţie corectă.Am insistat mai mult asupra definiţiei pentru că am ajuns în punctul în care, deşi, poate, nu văeste evident în acest moment, materialul logic se întinde pe masă înaintea noastră. Nu mairămâne decât să lucrăm cu el. S-ar putea să nu înţelegeţi încă cum vine asta, datorită faptului căam adunat elementele necesare şi am explorat teritoriul într-un mod ocolit. Puteam

porni acestcurs aşa cum încep majoritatea cursurilor de logică, prin a spune: materialul logic estereprezentat, pe de-o parte, din noţiuni, sau termeni, pe de alta din propoziţii, sau judecăţi. Penoi ne interesează relaţiile dintre ele. Dacă urmărim relaţiile dintre termeni, facem logicanoţiunilor. Dacă urmărim relaţiile dintre judecăţi (propoziţii) facem logica propoziţiilor.În loc de asta, noi am pornit de la nevoia de a argumenta şi de la instrumentele de care avemnevoie pentru a învăţa să argumentăm. Am convenit că există nişte reguli pe care vrem să ledescoperim şi nişte greşeli tipice pe care trebuie să le cunoaştem pentru a le putea evita. Amînvăţat să recunoaştem anumite tipuri de propoziţii sau judecăţi care ne pun probleme (şi pecare logicianul nu le primeşte în logică). Apoi am pornit de la exemplul de argumentaţie dindialogurile socratice pentru a ne lămuri cum se formulează o definiţie. Şi, poate fără să ne dămseama, suntem în mijlocul problemelor de logică. Vă puteţi convinge citind capitolul despre28 definiţie din cartea lui Petru Botezatu. Definiţia este una dintre operaţiile logice. Dar, dacă pentru unii autori definiţia este doar una dintre operaţiile logice, pentru alţii ea este o operaţielogică esenţială. Şi asta pentru că (aşa cum am văzut citind dialogurile lui Platon) formulareaunei definiţii duce la concept. În logică vorbim despre concept, termen sau noţiune într-un sens puţin mai restrâns decât în filozofie. De pildă, nu ne interesează cum şi în ce fel “există”conceptele sau care este relaţia dintre concepte şi lucruri. În logică luăm lucrurile aşa cum se prezintă. Conceptele sau noţiunile sunt termeni cu un anumit grad de valabilitate obiectivă,termeni asupra cărora ne putem înţelege. Dar nu ne înţelegem numai noi aici, ci, într-un anumitfel, toţi oamenii, în majoritatea regiunilor şi în orice moment de timp, ajung să se poatăînţelege. Interludiu şi exemplu de discutat: următorul citat, transcris pe un hand-out, se poate discutaliber în clasă. E un mod interesant de a ilustra legătura între definiţie şi concept (şi ajutătrecerea la noţiunea logică). Nae Ionescu, Curs de istoria logicii , Humanitas, 1993, p. 106 “Ce face propriu-zis Socrate? El restrânge cercul, face oafirmaţie largă şi, prin afirmaţii succesive, introduce propoziţii dince în ce mai restrânse, restrângând mereu cercul realităţii asupracăreia sa făcut afirmaţia şi ajungând la o dată ultimă, pentru careare o formă echivalentă, expresivă. Adică, ce face Socrate?Defineşte. Toată operaţia asta, pe care o numeşte arta moşitului înfilosofie, constă în a defini. Foarte interesant şi bine de reţinut,pentru că definiţia este tocmai operaţia corelativă a ceea ce numimnoi “concept”. Prin definiţie ajungem la concept.…Deci operaţia logică fundamentală a lui Socrate estedefiniţia, iar rezultatul definiţiei este conceptul.Ce câştigă gândirea greacă cu această teorie a conceptului?Câştigă o anume bază, sau vrea cel puţin să câştige o anume bazăcomună de operaţie. Socrate spunea: foarte bine, să admitemdrept adevărat ceea ce spui dumneata, că se poate argumentaorice teză; nu este totuşi mai puţin adevărat că trebuie să existeceva comun între noi. Însuşi faptul că eu pot să-ţi transmitdumitale o cunoştinţă a mea, că eu pot să-ţi dovedesc sau să-ţiimpun o afirmaţie a mea însemnează că există posibilitatea decirculaţie, de comunicare între noi; iar această posibilitate decomunicare între noi trebuie să admită ceva comun mie şidumitale. Ce este acest ceva comun? Acest ceva comun trebuie, înorice caz, să aibă o valoare obiectivă, căci altfel nu mai poate ficomun; iar dacă nu este comun, nu mai există putinţă detransmitere a unei cunoştinţe….Şi acest ceva comun şi obiectiveste conceptul.Nu este vorba, la Socrate cel puţin, de o problemăgnoseologică a conceptului: nu este vorba să ştim ce se ascunde înrealitate în dosul unui concept, şi cât reprezintă un concept dintr-orealitate. …Pentru el de primă importanţă era descoperireaconceptelor logice.”

Dacă ştim să definim, înseamnă că ştim să delimităm noţiunile (conceptele) şi să lucrăm cu ele.Este lecţia pe care am învăţat-o de la Socrate. Dacă lăsăm la o parte problemele filosoficelegate de concept şi încercăm să delimităm noţiunea ca obiect al logicii, pornim de laurmătoarele fapte simple:29 1.noţiunea este o componentă a propoziţiei2.noţiunea trimite la o clasă de obiecteSă revenim la dialogurile socratice. Ele pun probleme de tipul: Ce este înţelepciunea?Ce este curajul? Înţelepciunea este ceea ce au în comun înţelepţii, curajul este ceea ce au în comunoamenii curajoşi. Evident, prin aceste propoziţii nu am definit termenii. Însă am pus în evidenţăfaptul că orice concept trimite la o clasă de obiecte. Ne putem imagina orice noţiune ca pe omulţime:Mulţimea oamenilor înţelepţi, A Charmides este un element al acestei mulţimi. XЄA Observaţi că echivalăm două propoziţii. Putem spune “ Charmides este înţelept” sau putemspune Charmides aparţine mulţimii oamenilor înţelepţi . Este acelaşi lucru. A avea o proprietate poate fi tradus în limbajul claselor din matematică.Exemple:1. Mulţimea triunghiurilor echilateraleAcest triunghi este echilateral.Acest triunghi aparţine mulţimii triunghiurilor echilaterale.2. Noţiuni individualeSpre deosebire de matematică, noţiunile individuale nu reprezintă o mulţime cu unsingur element, ci chiar elementul însuşi. Pagina 3 este această pagină individuală şi numulţimea cu un singur element ( Pagina 3 ). La fel, noţiuni de tipul: cerc-pătrat , lumină întunecată, şi aşa mai departe, nu reprezintă simple mulţimi vide, ci altceva. Ele nu au proprietăţile mulţimii vide (de a fi incclusă în orice altă mulţime, sau de a fi o singurămulţime) 6 .Logica a început şi a fost multă vreme o teorie a noţiunii. Se pornea de la ideea căraţionamentul se descompune în judecăţi care se descompun, la rândul lor în noţiuni. În acestfel, noţiunea era

considerată un fel de formă logică elementară cu care trebuia să înceapăstudiul logicii. Logica modernă nu mai începe însă aşa. Şi n-o face din mai multe motive. În primul rând, pentru că studiul noţiunilor nu este ceva elementar. Am văzut şi noi săptămânatrecută că am avut ceva de furcă cu definiţia. În plus, studiul noţiunilor se leagă de întrebări detipul:Cum se formează o noţiune?La ce anume trimite o noţiune? La un conţinut al gândirii, la un obiect, la un înţeles?Şi alte întrebări de acest fel care cad în sarcina teoriei cunoaşterii. Din perspectivalogicianului, studiul noţiunii se leagă de logica claselor, un sistem ceva mai complex (de carenoi nu ne vom apropia încă). Şi atunci cum poate începe logica? Cu logica propoziţiilor. Cualte cuvinte, pentru început, elementele fundamentale ale construcţiilor pe care le vom studia şianaliza sunt propoziţii şi nu noţiuni sau concepte. Cu toate acestea, înainte de a trece maideparte, trebuie să reţinem câteva elemente şi, mai ales, câteva întrebări care privesc noţiunea.Am mai văzut în cursul introductiv că noţiunea nu este un termen simplu: ea are o structură. 6 Petre Botezatu, pg. 122. 30 Sfera noţiunii (extensiune, denotaţie): mulţimea obiectelor la care noţiunea se referă (carealcătuiesc clasa la care noţiunea se referă).Ex: mulţimea oamenilor înţelepţi (din exemplul de mai sus)Conţinutul noţiunii (comprehensiune, intensiune, conotaţie) este acea latură a noţiunii care sereferă la proprietăţile comune obiectelor ce alcătuiesc clasa respectivă.Sfera se referă la funcţia principală a unei noţiuni sau a unui concept: aceea de a subsuma ocategorie de obiecte. Vorbim despre posibilitatea obiectelor de a cădea sub o noţiune.Conţinutul se referă la proprietăţi, la note comune. E foarte simplu când vorbim de noţiunicomune care trimit oarecum direct la experienţa noastră nemijlocită. Dacă spunem masă, sauscaun, atunci e simplu. Putem spune că noţiunea de masă trimite la mulţimea tuturor meselor.Conţinutul este mulţimea proprietăţilor unei mese. Aici nu mai e chiar aşa de simplu: e evidentcă nu putem enumera toate proprietăţile unei mese. Şi nici nu le enumerăm pe acestea. Noţiunea logică de masă e foarte diferită de această masă. Ea este ceva constant, obiectiv, şi(teoretic) destul de clar, indiferent de cum arată masa din faţa mea, respectiv o masă pe care o pot eventual desena.(Wittgenstein: Conceptul de câine nu latră şi nu dă din coadă.)Ce note (proprietăţi) intră în conţinutul noţiunii de masă? Funcţiile.Exerciţiu: Analizaţi următorul pasaj: Nae Ionescu, Curs de logică, pg. 66-67 “”Masă”, ce însemnează? Este ceva căruia îicorespunde în lumea reală o mulţime de obiecte. Pentru caaceste obiecte să corespundă, toate, acestei mese, trebuiesă se subsumeze acestei realităţi “masă” şi deci trebuie săaibă ceva comun între ele. O să spuneţi: atunci un obiectlogic este rezultatul unei abstracţii. Nu ştiu. Poate. În ceeace mă privelte, nu cred, dar poate este, nu spun că nu. Darce însemnează rezultatul unei abstracţii? Ce calităţi aremasa aceasta? Materialul din care e făcută: din lemn, fier,hârtie presatp, sunt o muşţime de posibilităţi. Este infinitmaterialul din care daci masa, dar nu din orice o poţi face.Infinitul acesta are o limită. Pentru ca să-mi serveascămaterialul la facerea unei mese, trebuie să fie consistent.Iată cum este realitatea logică. Nu există propriu-zis caceva, ci ca o condiţie de existenţă a ceva . Condiţiile deexistenţă a ceva. În genere, un obiect logic însemnează osumă de condiţii pe care trebuie să le îndeplineascp unobiect oarecare ca să fie. Şi anume, un minim de condiţii pecare trebuie să le

îndeplinească un obiect oarecare ca să fieaşa cum este. Când spun masă nu spun masa de lemn,verde, mare, rotundă, mică: dar spun ceva ce le cuprinde petoate acestea. Adică rotunjimea nu este o condiţie absolută,necesară…Ce reprezintă prin urmare un obiect logic? Olimită pe care trebuie s-o atingă obiectele existând real. … 31 Aceste condiţii minime de existenţă, toate la un loc,constituie obiectul logic.” Exemplu: Încercam să definim la seminarul de data trecută un cuvânt greu: naţionalism. Cumam putea să-I determinăm sfera şi conţinutul?Sfera: mulţimea tuturor instanţelor în care termenul s-ar putea aplica (naţionalism, naţional-comunim, naţional-socialism şi alte curente politice; naţionalism ca tendinţă psihologică?)Conţinut (mulţimea notelor): tendinţă psihologică, manifestare de idei, sentiment SAU curent politicPutem vedea că, în funcţie de notele pe care le luăm în considerare, avem două noţiuni (cel puţin).Precizia definiţiilor. Definiţiile în discurs. 4.4 Noţiunea logică şi propoziţia Pe noi ne interesează deocamdată noţiunile numai în măsura în care sunt elemente constitutiveale propoziţiilor. Vom încerca să clasificăm propoziţiile, astfel încât să ne fie mai uşor. Vomîncepe prin a spune că ne interesează ptopoziţiile, ca şi toate operaţiile logice, în măsura în carelucrează cu relaţii.Formele verbale ale propoziţiilor diferă. Cu toate acestea, putem identifica constante:Toţi oamenii sunt muritori.Orice om este muritor.A fi om înseamnă a fi muritor.Reprezintă, în logică, aceeaşi propoziţie: Toţi S sunt P.Reprezentarea în teoria mulţimilor: incluziune.Se mai numeşte propoziţie universală. SePUnii oameni sunt albiExistă oameni albi.Unii S sunt P.Propoziţie singulară. SiPReprezentare în teoria mulţimilor: intersecţie.Operaţii cu propoziţii: Negaţia şi pătratul logic (după Petre Botezatu, pg. 61) 4.5 Propoziţia şi raţionamentul Inferenţa tradiţională: derivarea unei propoziţii din altă propoziţie.Inferenţa şi raţionamentul:Premisa: Unii S sunt PConcluzia: Unii P sunt S32 Toţi câinii latră.Pufi este câine.Pufi latră.Dar dacă am spune: Toţi câinii latră.Pufi latră.Deci Pufi este câine.Raţionamentul e greşit. Vedem asta dând un contraexemplu. Pufi poate fi de exemplu o vulpe.Cum putem vedea prin reprezentări cu mulţimi că raţionamentul al doilea este greşit?Mulţimea animalelor care latrăMulţimea câinilor Elementul : Pufi. 4.6 Ce este un raţionament (argument)? Recapitulare O colecţie de propoziţii este un raţionament (argument) dacă concluzia decurge din premise.Raţionamente (inferenţe):1.unele propoziţii sunt date (premisele)2.din acestea rezultă o propoziţie nouă (concluzia)3.premisele constituie condiţia suficientă a concluziei; nu mai este nevoie de altceva pentru aderiva concluzia.4.Concluzia reprezintă condiţia necesară a premiselor; premisele fiind date, concluzia trebuiesă urmeze 7 4.7 Raţionament şi argumentaţie: raţionament, argument şi vocabularul gândirii critice

Regulile de mai sus nu sunt oare prea rigide? În general, concluzia este o consecinţă a premiselor, dar nu una necesară. Generalizare:Raţionament (Argument) bun: nu orice argument este bun. Am văzut deja exemple destule deargumente proaste sau care erau pur şi simplu altceva dar se deghizau astfel încât să credemdespre ele că sunt argumente.4.7.1 CorectitudineaUn argument este corect dacă şi numai dacă atunci când premisele sunt adevărate,concluzia este cu necesitate adevărată. Sau, cu alte cuvinte, un argument este corect dacă nuexistă nici o posibilitate ca concluzia sa să fie falsă fără ca măcar una din premisele sale să fiefalsă la rândul ei.Atenţie: Termenul „corect” se referă la argumente şi nu la propoziţie. Corectitudinea priveşterelaţia care există între premise şi concluzie. Simplul fapt că un argument are premise adevărateşi o concluzie adevărată nu-l face corect!Exemplu:Acesta este un curs de gândire critică. 7 Petre Botezatu, pg. 64-65 33 Toţi studenţii din anul I au examen la această materie.Majoritatea studenţilor de anul I vor ajunge să citească până la urmă acest curs.Toate propoziţiile de mai sus sunt adevărate şi, cel puţin la prima vedere, ele sunt legate într-unargument. Concluzia este adevărată (formulată fiind la timpul viitor se poate presupune că într-un viitor nedeterminat majoritatea dintre voi veţi ajunge să citiţi acest material). Şi totuşi,argumentul nu este corect. Am putea înlocui concluzia cu una falsă: „Majoritatea studenţilor vor trece examenul fără să vadă acest curs”, fără a schimba, de fapt, argumentul. Un argumentde formă corectă nu ne dă această posibilitate.O altă observaţie importantă este că „argument corect” nu este sinonim cu „argument bun”.Există argumente corecte care nu au nici un pic de adevăr în ele şi argumente corecte compusedin propoziţii adevărate dar total lipsite de valoare (care nu ne spun nimic). Tot ce ne spunecorectitudinea unui argument este că dacă premisele unui argument sunt toate adevărate, şiconcluzia va fi, în mod necesar, adevărată. Un argument corect este asemănător cu ceva detipul unui pod portabil: dacă pilonii de susţinere, (premisele) sunt solizi (premisele suntadevărate) atunci putem fi siguri că acest pod ne va susţine concluzia (ne va garanta adevărulei). Dacă însă una dintre premise este falsă, podul se poate prăbuşi 8 Observaţie:Un raţionament este bun sau prost în mod obiectiv. Un argument bun este cel în care premiselene dau bune temeiuri pentru a crede în adevărul concluziei. 4.7.3 Teste pentru ca un argument să fie bun: 1.premisele conduc la stabilirea concluziei2.avem bune motive să credem că premisele sunt adevărateCele două teste sunt independente unele de altele, aşa cum arată următoarele exemple. Putem,de exemplu, să avem premise şi concluzie adevărată, însă premisele nu duc la stabilireaconcluziei: Profesorul vostru este plătit să predea la această facultate de ştiinţe politiceVoi sunteţe studenţi la ştiinţe politice Deci profesorul vostru predă ştiinţe politice Putem avea premise care conduc la stabilirea concluziei, însă una dintre premise este falsă: Cursurile sunt predate de profesori.Toţi profesorii sunt bărbaţi. Deci profesorul vostru de logică este un bărbat.

Ce se întâmplă dacă una dintre premisele raţionamentului este falsă? Dintr-o premisă falsă putem deriva atât o concluzie adevărată, cât şi una falsă.Putem asemăna un argument cu o maşină de făcut cârnaţi. Pentru a obţine cârnaţi buni, trebuieca toate ingredientele necesare să fie de calitate (ajunge ca unul să fie stricat şi cârnaţii vor fi 8 Micheal Connelly, “Critical thinking core concepts”, în “ Critical Thinking across the Curriculum Project”, http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/validity.htm 34 răi) ŞI mai trebuie ca maşina să funcţioneze corect. Exact la fel, pentru ca un argument să fie bun trebuie să aibă:1.Forma corectă2.Premisele adevărateTest intuitiv pentru evaluarea argumentelor Există un test intuitiv pentru evaluarea argumentelor. El porneşte de la întrebarea:Există posibilitatea de a ne imagina că premisele sunt adevărate şi concluzia falsă în acelaşitimp?Putem clasifica argumentele în funcţie de răspunsul la această întrebare. Dacă răspunsul estenegativ, argumentul este corect. Dacă răspunsul este pozitiv, putem adresa o nouă întrebare:Cât de uşor ne putem imagina situaţii în care premisele să fie adevărate şi concluzia falsă înacelaşi timp?Dacă răspunsul esteA.Foarte uşor – atunci argumentul se numeşte slab B.Foarte greu, aproape imposibil şi oricum descriu situaţii implauzibile – atunci argumentul se numeşte tare Argumentele corecte şi cele tari sunt argumentele bune. Argumentele slabe se pot arunca.Atenţie: Nu există o linie clară de demarcare între tare şi slab ci un fel de gradaţie. Uneleargumente sunt mai tari decât altele.Exemple: Clasificaţi următoarele argumente1.Ceasul meu deşteptător sună în fiecare dimineaţă la ora 8. Astăzi l-am auzit acum 5minute. Deci, trebuie să fie 8 şi 5.2.Majoritatea ziarelor au scris despre X că este corupt. Am auzit acest lucru şi din altesurse. Trebuie deci să fie adevărat.3.Deşi este condamnat la moarte în urma unui proces discutabil, Socrate refuză propunerea prietenilor de a evada şi îşi recunoaşte pedeapsa. Raţionamentul cu care îşisusţine această acţiune este de tipul următor:a.În tot ce am întreprins până acum m-am ghidat numai după ce-mi spunearaţiunea şi am refuzat să iau în considerare prejudecăţile şi opiniile „celor mulţi”. b.Rămânând în Atena am acceptat implicit legile acestei cetăţi şi nu m-am plânsniciodată de ele.c.Am fost condamnat la moarte conform acestor legi (deşi am fost condamnat nude legi, ci de oameni).d.Încălcarea legilor atrage după sine un precedent pe care mulţi îl vor urma şi,implicit, aduce cu sine scăderea puterii legii şi pune în pericol cetatea.e.Legile trebuie respectate nu numai atunci când îţi sunt favorabile ci şi atuncicând ai de suferit de pe urma lor.Dacă toată viaţa am respectat legile şi am fost convins de justeţea premiselor de mai sus nuexistă nici un motiv pentru care în acest moment încălcarea lor să mi se pară bună. Mai mult:35

f.Am refuzat să cer clemenţă la proces şi să-i rog pe judecătorii mei să măexileze, deşi probabil aş fi reuşit să-i înduplec.Deci, nu văd de ce aş alege acum o soluţie ilegală pentru a obţine un rezultat (exilul) pe care îl puteam obţine la proces fără să încalc nici o lege. 4.7.4 Soliditatea argumentelor În această fază a discuţie să distingem rapid şi foarte schematic între două tipuri deargumente.1.Argumente deductive: obţinute printr-un proces de gândire care trece de la general la particular, argumentele deductive ne garantează că, pornind de la premise adevăratevom obţine cu certitudine o concluzie adevărată.Toţi oamenii sunt muritori.Socrate este omDeci, Socrate este muritor.2.Argumente inductive: obţinute printr-un proces de gândire care trece de la particular lageneral şi, pornind de la propoziţii adevărate susţin o concluzie foarte probabilă , însănu sigură.Toate lebedele pe care le-am văzut până în acest moment al vieţii mele au fost albe. Deci, pot infera, generalizând, că toate lebedele sunt albe. (exemplu clasic de cum se poate aplica prost inducţia). 5. Evaluarea premiselor 5.1 Cum evaluez adevărul unei premise? 5.2 Rezumat: Când acceptăm şi când respingem o premisă RESPINGEMACCEPTĂM Contrazice experienţa personală (Excepţii: memoria noastră nu e totdeaunade încredere; nu întotdeauna înţelegem ceeace experimentăm; nu întotdeauna este vorbadespre experienţa noastră, ci de ceea ceconcluzionăm pe marginea ei)Cunoaşterea care provine din experienţa personalăContrazice alte premise deespre care ştim Provine din experienţa personală a cuiva în36

că sunt adevăratecare avem încredere şi care ştie despre cevorbeşteContrazice una din celelalte premiseProvine de la o autoritate cu reputaţie îndomeniu, expert în această problemă,dezinteresat, şi care nu are motive să neinducă în eroareE plauzibilă (plauzibilitatea nu e adevăr)Apare într-un jurnal serios (cu referenţi), despecialitate, sau într-o sursă de referinţăimpecabilă intelectualApare în mijloace media care sunt în modnormal de încredere (lucru pe care l-amverificat personal, în timp) şi care nu aumotive detectabile de a ne induce în eroareAcceptarea: provizorie (oricine se poate înşela)Motivele pentru care acceptăm o premisă (raţionale, argumentative)Exerciţii:1.Daţi exemplu de o propoziţie pe

care aţi auzit-o de neunumărate ori, care este plauzibilă, şidespre care credeţi că este adevărată deşi nu aveţi motive să credeţi că e adevărată.2.Ce atitudine aveţi faţă de următoarele porpoziţii: acceptare, respingere, suspendarea judecăţii. Care sunt criteriile?Lui Valentin îi place filosofiaJaponezii sunt harniciRomânii sunt ospitalieriCrocodilii trăiescu numai în Asia şi Africa.Othelo crede că Desdemona îl iubeşte pe Cassio.După Popper, construcţia platoniciană din Republica începe de la o diagnoză socială şitermină prin a fi un proiect utopic totalitar.3.Daţi un exemplu de povestire, ştire etc. despre care ştiţi că e tendenţioasă şi explicaţi de ce. 5. 3 Elemente de manipulare Argumente manipulative 1.Confuzia între raţionament şi persoanăArgumentul este bun sau prost indiferent de cine este sau ce face cel care îl prezintă.UN raţionament se face vinovat de confuzia între idee şi persoană dacă are sau cere ca premisă:(Aproape) orice argument pe care……îl formulează despre….este prost.Exemple: Profesorul nostru ne-a spus că cel mai bun mod de a începe să scriem olucrare este să întocmim o listă cu întrebări la care vrem să răspundem pe parcurs. Glumeşti?Asta nici nu ştie bine vorbi româneşte. Chiar îl crezi?Similar: înlocuirea argumentaţiei cu grupul de interese37

Ideea determinării şi sprijinului minorităţilor este o idee bună.Eşti homosexual?Ţii cu homosexualii?Şi comuniştii spuneau aşa.2.Confuzia între persoană şi propoziţie (teză)Uneori acceptăm sau respingem o propoziţie în funcţie de cine o spune. A accepta o propoziţie pentru că o spune o anumită persoană, înseamnă apel la autoritate . NU întotdeaunaapelul la autoritate este greşit. Este greşit atunci când acceptăm o premisă pentru că avem preamultă încredre în cineva care nu este, de fapt, chiar o autoritate.Ex: Ce crezi despre feminsm?

Trebuie să fie o prostie pentru că un autor de talia lui H.R. Patapievici spune astaAnaliză: de fapt a doua propoziţie e falsă. Trebuie să fie o prostie pentru că se spune că (prin presă) un autor de talia…spuneasta.Legea învăţământului e proastă pentru că partidul care a fost la guvernare în perioadaacceptării ei e format din incompetenţi.Filosofii sunt nişte oameni deosebiţi, mai înţelepţi decât majoritatea. Ei are trebui săconducă cetatea. O spune şi Platon.Suntem de acord că majoritatea oamenilor sunt proşti. Atunci ar trebui să introducemvotul restrictiv (cenzitar).Apelul la practica comunăUn argument este un apel la practica comună dacă foloseşte sau cere ca premisă: Dacă toată lumea face aşa (în jurul meu) înseamnă că e bine să fac şi eu aşa. Apelul la credinţa comunăUn raţionament reprezintă un apel la credinţa comună dacă foloseşte sau pretinde ca premisă Dacă toată lumea crede asta, înseamnă că pot crede şi au acelaşi lucru 3.Respingere bazată pe atac direct (phony refutation)Exemplu: N-are trebui să mai tăiem pădurile. Sunt şi aşa despăduriri masive, zone în careaproape nu mai există pădure. E nevoie de ani lungi ca un copac să crească. Iar pădurea e unrezervor de oxigen şi oază de viaţă. Replica: Spui să nu mai tăiem pădurea? Dar tu nu ţi-aiconstruit de curând o cabană de lemn la munte?Aparent, respingerea argumentului e corectă. Pare de-a dreptul ierfutabilă. Concluziaraţionamentului este contrazisă de acţiunea concretă. Dar chiar dacă este aşa, răspunsul nu38

prieşte argumentaţia. Raţionamentul rămâne în picioare. Ceea ce se reuşeşte prin aceastămetodă este deplasarea discuţiei din zona argumentului în zona atacurilor la persoană. E orespingere bazată pe atac direct care pur şi simplu nu ia în considerare argumentul, ci cartea.Respingere bazată pe atac direct: Cere ca premise1.…..a făcut sau a zis…., ceea ce arattă că nu crede în concluzia propriului argument2.Dacă cineva nu crede în concluzia propriului argument, argumentul este prost. 6. Inferenţele şi tipurile de inferenţe Un argument este o colecţie de propoziţii destinate să susţină o concluzie. Ne putemgândi la un argument ca la o clădire : construim un argument aşa cum construim o casă. Pentruca o casă să stea în picioare, avem nevoie de o fundaţie solidă, de nişte grinzi de susţinere etc.Acoperişul casei ar putea fi concluzia ; grinzile de susţinere şi fundaţia ar fi atunci premiseleargumentului. Spunem despre concluzie că rezultă din sau că este susţinută de premise.

6.1 Inferenţa Concluzie Premise Exemplu : Ioana esteobosita. Ioana a dormitProst azi-noapteC P Care este conexiunea între premisă şi concluzie în acest caz ? Ea pare evidenta. Putem însă s-oexplicăm, s-o generalizăm, eventual, pentru alte exemple?Dacă am spune: “Ioana este obosită pentru că azinoapte a fost lună plină” , cum amreprezenta acest raţionament? Ce legătură ar mai fi între premisă şi concluzie. Nici unaaparentă, evidentă, etc.Răspunsul logicianului la exemplul de mai sus este următorul 9 : ori de câte ori spunem că premisa susţine concluzia, sau stabileşte concluzia, invocăm, de fapt, autoritatea unui principiugeneral. În primul caz, principiul general, nespus, dar evident, este : « Toţi oamenii care nudorm destul peste noapte sunt obosiţi a doua zi ». Cu alte cuvinte, argumentul nostru nu avea 9 http://www.csus.edu/indiv/m/mayesgr/phl4elements.doc 39

doar o premisă şi o concluzie ci două premise dintre care una cu valoare de principiu general,şi implicită.Toţi oamenii care nu dorm destul peste noapte sunt obosiţi a doua zi.Ioana a dormit prost azi noapteDeci Ioana este obosită.În al doilea exemplu, care ar fi principiul general ? El este mai puţin evident. Ar putea fi cevade felul : « Luna plină afectează somnul ». S-ar putea să nu fie nici măcar adevărat (sau în oricecaz, nu e adevărat pentru toată lumea, aşa că nu putem formula o propoziţie universală de tipul« Toţi oamenii dorm prost în nopţile cu lună plină »).Ce trebuie să clarificăm este răspunsul la următoarele întrebări :1.ce este un principiu ?2.Ce înseamnă să invocăm un principiu ?3.Cum lucrează un principiu pentru a conecta premisele şi concluzia ?1.Principiile sunt reguliCunoaşteţi cu siguranţă multe feluri de principii : legale, morale, ştiinţifice, filosofice sau principii orientate înspre atingerea unor scopuri personale (principii de igienă, deorganizare personală, etc.etc.). Toate acestea sunt reguli care prescriu un anumit tip decomportament. Ele au două trăsături : în primul rând sunt generale . În al doilea rând, sunt condiţionale. Generalitatea principiilor Propoziţie singulară« Această îngheţată este dulce » - e o propoziţie singulară, ne oferă informaţiidespre un anumit caz particular.Propoziţie (regulă ?) generală« Îngheţata este dulce » ( cu sensul : toate îngheţatele posibile, orice îngheţată estedulce) – ne oferă o regulă generală valabilă pentru toate situaţiile. Atenţie, există grade degeneralitate. (Propoziţia « Totul este dulce » este chiar

mai generală decât toate de pânăacum. ÎN acelaşi timp, însă, este şi falsă).2. Ce înseamnă să invocăm un principiu?Un principiu ne dă posibilitatea să trecem de la o premisă la concluzie. În acest punct ar putea fi utilă o analogie: dacă aveţi carnet de conducere ştiţi că trebuie să-l aveţi asupravoastră ori de câte ori vă aflaţi la volan. Pe de altă parte, singura dată când scoateţi efectivcarnetul de conducere este atunci când vă opreşte un poliţist şi vă cere carnetul deconducere. Tot aşa şi cu principiile generale. Foarte adesea construim inferenţe fără să maiexplicităm principiile. Doar atunci când cineva ne întreabă „pe ce te bazezi” trebuie să fim pregătiţi să scoatem principiul.40 2.Cum lucrează un principiu pentru a conecta premisele cu concluzia?Funcţia conectoare a pricipiului este un rezultat al formei acestora de propoziţiicondiţionale generale. Săgeata dintre premise şi concluzie va reprezenta de acum înainte principiul sau legea şi va fi notată cu L: Ioana esteobositaIoana a dormitprost noaptea. C P L Aşa cum am observat, pentru exemplul de mai sus L trebuie să fie ceva de genul: „Oameniicare nu dorm destul sunt obosiţi”. În formă condiţională, aceasta ar suna: „Dacă persoana X nudoarme destul, persoana X va fi obosită”. În acest mod putem vedea exemplul de mai sus ca uncaz particular al unei legi generale. P Dac ă X doarme prost ..................................Atunci X este obosit Vlad e obosit. Vlad a dormitprostC P Ne-ar putea ajuta să ne gândim în acest punct la limbajul funcţiilor matematice. De exemplu,x2este o funcţie care, scrisă sub forma unei legi generale spune:Dacă inputul este x, atunci outputul este x2. Adică, dacă inputul este 2, rezultatul va fi 4, dacă punem un 3, rezultatul va fi 9, etc. Înexemplul de mai sus, legea funcţionează în acelaşi fel. Putem pune în locul lui X diverse persoane (variabile).6.2Criterii de atribuire a principiilor Cum găsim legea generală sau principiul care stau în spatele unei inferenţe? Adesea faceminferenţe fără să explicităm aceste legi generale şi ne înţelegem foarte bine, probabil pentru căîmpărtăşim un mare număr de astfel de legi generale „evidente”, sau „adevărate”. Totuşi, cândsuntem în situaţia de a explicita o astfel de regulă ne aflăm adesea în încurcătură. Există niştereguli pe care le putem urma:1.Orice astfel de lege este o propoziţie condiţională de tipul „Dacă....atunci”, în careantecedentul (ceea ce stă după „dacă”) se aplică premiselor, iar consecventul seaplică concluziei.2.Orice astfel de principiu este mai general decât cazul pe care se aplică3.Fiecare principiu (lege) trebuie să aibă un înţeles bien definit. Printre altele, estenecesar ca variabilele care apar în consecvent să apară de asemenea şi înantecedent, şi să fie folosite în acelaşi mod.4.Când mai multe

principii satisfac condiţiile precedente, trebuie ales cel care se potriveşte cel mai bine cazului particular în discuţie41

Exemplu de aplicare a criteriului 4: Dacă cineva vă spune: „În seara asta mă duc la film pentrucă m-am plictisit în casă toată ziua”, puteţi formula legea generală: „Dacă o persoană X se plictiseşte, merge la film”. Un astfel de principiu ar satisface criteriile 1-3, însă nu ar fi, în modnecesar, principiul implicat în inferenţa în discuţie. Mult mai bun ar fi „Dacă cineva se plictiseşte, va căuta vreo formă de amuzament”.5. Fiecare principiu trebuie să aibă sens de unul singur (fără explicitarea prin alte propoziţii)Tipuri de raţionamenteÎn mod clasic, raţionamentele sunt împărţite în două mari categorii: deductive şiinductive. Foarte pe scurt, primele merg de la general înspre particular, celelalte pornesc de lacazuri particulare pentru a ajunge la legi generale.1. Raţionamente deductiveRaţionamentele deductive merg de la general la particular. Ele se întemeiază pe o legegenerală. Cea mai mare parte a logicii se ocupă cu studiul acestor raţionamente. 10

Exemplu: Cum pot formula un raţionament a cărui concluzie să fie: Dacă arunc această bucatăde cretă din mână, ea va cădea pe pământ? În general, de unde ştiu acest lucru? Care estemotivul pentru care pot face această afirmaţie? Am două posibilităţi de a raţiona: pot spune:Orice obiect din univers se supune legii atracţiei universale ( de fapt, orice obiect macroscopicaflat în imediata apropiere a pământului este atras de pământ şi, dacă nu este ţinut de nimic, vacădea pe pământ)Această bucată de cretă este un obiect macroscopic situat în apropierea pământului.Deci, această bucată de cretă va cădea sub influenţa forţei gravitaţionale.Principiul general invocat este legea atracţiei gravitaţionale.Dar dacă nu ştiu legea atracţiei gravitaţionale? (probabil că oricum n-o ştiţi, însă aţi auzit de ea.Ce spuneau oamenii în vremea când nu auziseră încă de ea?) O soluţie ar fi să raţionez inductiv, pe baza experienţei mele trecute şi să scot din acestea o lege generală:Toate bucăţile de cretă pe care le-am scăpat din mână au căzut pe pământ.2. Raţionamente inductive3. Raţionamente ipotetico-deductive4. Raţionamente prin analogie 3. Arguments and Explanations Acum, după ce am învăţat cum să legăm premisele cu concluzia, avem de pus o nouăîntrebare. De ce facem această legătură? Ce sperăm să realizăm prin acest procedeu? Pentru a putea răspunde la această întrebare, amintiţi-vă modul în care am definit logica: aceasta sereferă la modul nostru de a cunoaşte lumea şi la o posibilă extindere a cunoaşterii. Cu altecuvinte, avem de-a face cu cel puţin două lucruri: argumentaţie şi explicaţie. Ambele sunt vitale pentru cunoaştere. Există o distincţie între „a cunoaşte” şi „a înţelege”. Putem înţelege aceastădistincţie dacă ne gândim că fiecare dintre acestea este guvernată de o altă întrebare: „De undeştii?” este o întrebare la care se răspunde oferind dovezi. „De ce este aşa?” este o întrebare lacare trebuie să răspundem invocând cauze. 10 Gheorghe Enescu, Fundamentele logice ale gândirii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pg. 264-273. 42

Să dezvoltăm această distincţie puţin mai sistematic. În secţiunile anterioare am dezvoltaturmătoarul model de raţionament: ConclusionReasonP Să numim această structură inferenţă. O inferenţă este orice exemplu de conexiune între premise şi concluzie.Atunci, vom putem formaliza distincţia dintre a şti şi a înţelege după cum urmează. Există douăfeluri de interenţe. Primele, le numim argumente , iar celelalte le numim

explicaţii. Un argumenteste încercarea de a răspunde la întrebarea: „De unde ştii că C (concluzia) este adevărată?” sau„De ce ar trebui cineva să fie convins de adevărul concluziei?”. Când formulăm întrebarea înfelul acesta e ca şi când ne-am gândi la concluzie ca la opinia unei persoane şi am căutadovezile sau motivele în virtutea cărora ar trebui să credem această opinie. Motivul în virtuteacăruia credem în adevărul unei opinii îl vom numi evidenţă sau dovadă . Explicaţia este o încercare de a răspunde la întrebarea „De ce este C(concluzia) astfel?” sau„Cum am ajuns la C (concluzie)?”. Când formulăm o întrebare de acest tip suntem, de obicei,convinşi că concluzia noastră reprezintă un fapt şi căutăm motivele pentru care acest fapt seîntâmplă. Motivele acestea se numesc cauze. ConclusionReasonPrincipleExplanationArgumentCauseFactPEvidenceOpinionPCRRCRationale Establishes understanding byanswering question: "Whyis C so?"Establishes knowledge byanswering question: "Howdo you know?" Dinstincţia dintre argument şi explicaţie este absolut fundamentală pentru studiul logicii şi esteesenţial să învăţăm cum să le deosebim. Pentru a dezvolta această abilitate să pornim de laobservaţia că orice propoziţie se poate înţelege ca exprimând un fapt sau ca o opinie. Totuldepinde de contextul în care enunţăm respectiva propoziţie. Luaţi, de exemplu, propoziţia:43

1.Veveriţa aceasta nu se teme de oameniDacă ne uităm la această propoziţie ca la conluzia unui raţionament, cum ar trebui s-oconsiderăm: ca exprimând o opinie sau ca exprimând un fapt acceptat. Ei bine, răspunsul estecă nu putem fi siguri până nu auzim care sunt motivele invocate în spiritul ei. Dacă aş spune:„Motivul pentru care veveriţa aceasta nu se teme de oameni este că aceştia îi dau mereu demâncare”, aţi putea spune că propoziţia exprimă un fapt acceptat. Pe de altă parte, dacă v-aşspune: „Veveriţa aceasta nu se teme de oameni. Vedeţi, mănâncă din palmă”, atunci aţi puteaspune că am exprimat o opinie pentru că tocmai am încercat să vă conving că propoziţia 1 esteadevărată dându-vă un motiv pentru care să vedeţi că ea este adevărată (faptul că veveriţamănâncă din palmă).Lucrul important de subliniat este că distincţia dintre explicaţie şi raţionament este, înmod esenţial, o distincţie contextuală . Dacă numim ceva explicaţie sau dacă numim cevaargument depinde de ce anume vrem să obţinem prin enunţul respectiv. 7. Tipuri de raţionamente corecte şi câteva elemente de logică7.1 Adevăr şi fals. Tabele de adevăr

O propoziţie este un enunţ care poate fi fie adevărat, fie fals. Spunem despre propoziţia p căare două valori de adevăr. Acest lucru poate fi reprezentat în felul următor PAFsauP10Fără să ne intereseaze forma particulară a propoziţiei P putem deja scrie câteva relaţii logice.De pildă, putem defini contradictoria propoziţiei p (sau negaţia propoziţiei p) şi o putemreprezenta în acelaşi mod.PNonP1001Aceste tabele se numesc tabele de adevăr.44

Cum arată tabelele de adevăr pentru două propoziţii oarecare, p şi q?Pq11100100Am descoperit data trecută nişte relaţii interesante între propoziţii (formulate cu 2400 de ani înurmă de Aristotel şi sistematizate în Evul Mediu de Boethius sec V e.n.). E drept, era vorbadespre nişte tipuri speciale de propoziţii, pe care le-am numit unniversale şi particulare.Universal afirmative, universal negative – cuantificatorul universal “oricare”Particulare afirmative, negative – cuantificatorul existenţia, “există”Am descoperit patru tipuri de relaţii: contradicţia, contrarietatea, subcontrarietatea şisubalternarea. 7.2 Definiţii Două propoziţii sunt în raport de contradicţie dacă nu pot fi nici adevărate şi nici false înacelaşi timp.Două propoziţii sunt în raport de contrarietate dacă nu pot fi adevărate în acelaşi timp, dar potfi false simultan.Două propoziţii sunt în raport de subalternare dacă este imposibil ca universala să fieadevărată şi particulara falsă, respectiv este imposibil ca particulara să fie falsă şi universala săfie adevărată în acelaşi timp.Două propoziţii sunt în raport de subcontrarietate dacă nu pot fi false în acelaşi timp, dat potfi adevărate simultan. 7.3 Pătratul logic Pătratul logic exprimă relaţiile dintre propoziţiile universale positive, propoziţiile universalnegative şi propoziţiile particulare.Propoziţie universală afirmativă : Toţi A sunt B (Toţi oamenii sunt muritori)Propoziţie universală negativă : Nici un A nu este B (Nici un pinguin nu este roz)Propoziţie singulară afirmativă : UNii A sunt B (Unii studenţi sunt silitori)Propoziţie singulară negativă : Unii A nu sunt B (Unele cărţi nu sunt cu adevărat bune)Exemple: pătratul logic pentru propoziţiile:45

Unii oameni sunt înţelepţi. (1)Unii oameni sunt muritori (1)Esenţial!!!Relaţiile dintre propoziţii se determină, nu între sensurile propoziţiilor, ci între valorile lor deadevăr 1. Echivalenţa P=Q. Două propoziţii sunt echivalente dacă valoarea de adevăra a unei propoziţii este întotdeauna asociată cu aceeaşi valoare de adevăr a unei alte propoziţii. Echivalenţa datorată unor forme verbale La un anumit moment în viaţă toţi suntem siliţi să minţim.Toţi oamenii au minţit măcar o dată în viaţăUnii oameni mint (atenţie!) Nu există oameni care să nu fi minţit vreodată în viaţă Echivalenţa logică Unii oameni mint,. Unii oameni nu mint.Suma unghiurilor oricărui triunghi este constantă.Suma unghiurilor unui triunghi este 180 de grade.Unele mamifere sunt carnivore.Unele carnivore sunt mamifere.Daţi exemple de propoziţii echivalente. Principiul identităţii A= A 2.Implicaţia P implică QO propoziţie implică o altă propoziţie atunci când adevărul unei propoziţii este asociatcu adevărul celeilalte, dar falsitatea ei este conexată cu indeterminarea.Toţi S sunt P implică Unii S sunt PToţi studenţii sunt tineri.ImplicăUnii studenţi sunt tineri.Dar relaţia inversă nu este adevărată. Din “Unii studenţi sunt bine pregătiţi” nu rezultă că “Toţistudenţii sunt bine pregătiţi”.Dacă propoziţia P este falsă, nu putem spune nimic despre adevărul lui Q. Dintr-o propoziţiefalsă rezultă atât o propoziţie adevărată cât şi una falsă. Nici un om nu este muritor.46 Unii oameni sunt muritoriUnii oameni nu sunt muritoriDaţi exemple de implicaţii logice. 3.Implicaţia conversă (subalternarea) Falsitatea primei propoziţii este asociată cu falsitatea celeilalte, dar adevărul este asociat cuindeterminarea 4.Contrarietatea Cele două propoziţii nu pot fi simultan adevărate, dar pot fi simultan falseIncompatibilitateExemple:Toţi oamenii sunt creaturile diavolului. Nici un om nu e o creatură a diavolului.Toate blondele sunt proaste. Nici o blondă nu e proastă.Virusurile sunt fiinţe vii. Virusurile nu sunt fiinţe vii.Lumina este o undă. Lumina este un flux de particule.Dar dacă spun.Dumnezeu există. Dumnezeu nu există.Principiul noncontradicţieiA şi non-AO propoziţie nu poate fi adevărată simultan cu negaţia ei.Principiul terţului exclus

5.Contradicţia Valoarea de adevăr a unei propoziţii este asociată cu valoarea de adevăr opusă a celeilalte propoziţii.Pe Marte există viaţăPe Marte nu există viaţăAlternativele sunt epuizate (cele două propoziţii împart lumea în două: A şi nonA). NonA – se referă la tot ce nu este A 6.Subcontrarietatea 7. Independenţa – valorile de adevăr ale unei propoziţii nu depind în nici un fel de valorile deadevăr ale celeilalte propoziţii 7.4 Tipuri de propoziţii şi contradicţia7.4.1 Propoziţii compuse 47 Disjuncţia p sau qFie sunt organizate alegeri libere, fie votul este controlat.P: Sunt organizate alegeri libereQ: Votul este controlatColumb a descoperit America sau o insulă învecinată.P: Columb a descoperit AmericaQ: Columb a descoperit o insulă invecinată cu continentul americanPropoziţii alternativeAdevărul propoziţiilor alternative se poate afla analizând tabelele de adevăr PQP sau Q111101011000 Conjuncţia p şi qAm citit textul şi am răspuns la întrebări.Am urmat cursul de filozofie şi pe cel de logică.Când sunt adevărate conjuncţiile?PQP şi Q111100010000 Contradictoria unei conjuncţii Am citit textul şi am răspuns la întrebări. N-am citit textul şi n-am răspuns la întrebări. Contradictoria unei alternative O să-ţi aduc cartea înapoi sau îţi voi cumpăra una nouă.P: O să-ţi aduc cartea înapoi.Q: îţi voi cumpăra o nouă carteContradictoria: Nici nu-ţi aduc cartea înapoi, nici nu-ţi voi cumpăra una nouă.48 Contradictoria unei alternativeA sau BEste Non A şi non B . Sau ştiu materia sau nu mă prezint la examen.P: Ştiu materiaQ: Nu mă prezint la examen Nici nu ştiu materia, nici nu mă prezint la examen.Verificarea cu ajutorul tabelelor de adevăr.PQP sau QNon (P sau Q)1110101001100001 NonPNonQNonP şi nonQ000010100111 Exerciţii: Negaţi următoarele propoziţii Fie inflaţia va creşte, fie rata şomajului va scădea.Bulgarii au un preşedinte comunist şi un rege drept prim-minstru.Columb a descoperit America, sau o insulă aflată în apropierea continentului american.

Noi vom pregăti petrecerea şi voi veţi aduce muzica.Fie veţi învăţa, fie nu treceţi examenul.Dacă veţi învăţa atunci veţi trece examenul 7.4.2 Condiţionala Forma generală: Dacă p atunci q Exemplu: Dacă veţi şti la examen, veţi primi notă mare. Nu sunt două propoziţii, ci una singură. Nu e nici o promisiune, ci doar o promisiunecondiţională. (dar dacă veţi învăţa bine, profesorul este obligat să respecte această promisiune).O propoziţie se numeşte condiţională dacă poate fi rescrisă în forma “Dacă….atunci…” şi îşi păstrează în felul acesta aceeaşi valoare de adevăr.49 Dacă A atunci B- A se numeşte antecedent iar B se numeşte consecvent. Exemple: Dacă exemplul acesta nu merge, atunci vom inventa noi unul mai bun.Antecedent: Exemplul acesta nu merge.Consecvent: Vom inventa altul mai bun.Atenţie! Nu întotdeauna condiţionalele sunt exprimate în forma clară “dacă---atunci”. Uneori,“atunci” este subânţeles.Dacă plouă, nu putem merge la filmDacă rulează un film cu scene de violenţă, eu nu merg.Vin cu tine la film dacă îmi garantezi că filmul este bun.Uneori şi dacă, şi atunci sunt subânţelese.Adu-mi o îngheţată şi voi fi fericit.Dacă pisicile n-ar avea blană, n-ar provoca atâtea alergii. Contradictoria unei condiţionale Dacă Vlad va lucra trei ore pe zi, va trece la examenul de logică. Cum se formează condiţionala?Dacă nu va lucra trei ore pe zi, va trece la examenul de logicăDacă va lucra trei ore pe zi nu va trece la examenul de logică Nici una nu contrazice propoziţia de plecare. Contradictoria este Chiar dacă va lucra trei ore pe zi, tot nu va trece la examentul de logică. Deşi va lucra trei ore pe zi, nu va trece la examenul de logică. Contradictoria unei condiţionaleDacă A atunci B are drept contradictorie propoziţia A dar nu B Exerciţii : Dacă pisicile n-ar avea păr, n-ar produce atâtea alergiiChiar dacă pisicile n-ar avea păr, tot ar produce alergii.

1. Determinaţi antecedentul şi consecventul în următoarele condiţionale, rescrieţi-le în forma“dacă--atunci” şi determinaţi contradictoria.Să iei 10 la logică înseamnă că ai lucrat serios tot semestrul.Condiţională: da/nuAntecedent:ConsecventContradictoria:50 Dacă nu-ţi ceri scuze, nu-ţi voi mai vorbi niciodată.Dacă citeşti mult vei deveni cel mult un om cu o mare cultură generală. Nici pisicile nici câini nu au voie în autobuz.Pufi este un câine bun, chiar dacă v-a atacat pisica. 7.4.3 Recapitulare: Formele argumentaţiei cu premisecompuse Condiţionale I. Modus ponens (Calea directă)Dacă A atunci BADeci BDacă citeşti multe cărţi, ajungi un om cultivatAi citit multe cărţiDeci eşti un om cultivat. Numai dacă citeşti multe cărţi ajungi un om cultivat.Ce înseamnă “numai dacă”? Ajungi un om cultivat numai dacă citeşti multe cărţi. Dar dacăciteşti multe cărţi ajungi în mod necesar un om cultivat? NU, poţi citi o grămadă de cărţi fărăsă înţelegi vreuna. Nu este suficient să citeşti multe cărţi pentru a ajunge un om cultivat. Numai dacă citeşti multe cărţi ajungi un om cultivat spune că cititul este o condiţie necesară,dar nu suficientă. Cu alte cuvinte, Numai dacă citeşti multe cărţi ajungi un om cultivat . Este echivalentă cu Dacă nu citeştimulte cărţi nu ajungi un om cultivat. Exerciţiu:Dacă A atunci B.Dacă non B atunci non A.Să se alcătuiască tabelele de adevăr pentru a demonstra echivalenţa. Contrapozitiva lui Dacă A atunci B este Dacă non A atunci non B . Contrapozitiva esteadevărată atunci când condiţionala este adevărată. Exemplu: Primeşti o amendă dacă parchezi în locuri interzise.Dacă nu parchezi în locuri interzise, nu primeşti amendă.51 “Numai dacă” Vei lua 10 la examen numai dacă ai participat la toate seminariile.(Ai participat la toate seminariile şi nu iei 10)Propoziţia echivalentă: Dacă nu participi la toate seminariile nu iei zece, dar nu estesuficient să

participi la toate seminariile pentru a lua 10.A numai dacă B înseamnă “Dacă non B, atunci non A”Dar, ştim căDacă A atunci B este echivalentă cu contrapozitiva ei, Dacă non B, atunci non A. Deci,A numai dacă B = Dacă A atunci BExemple de raţionamente cu modus ponens Dacă A atunci B A Deci B Exemplu Iată un interesant exemplu de raţionament care poate fi găsit în centrul argumentuluiunuia dintre cele mai importante tratate de filosofie ale tuturor timpurilor. În el, Descartesîncearcă să stabilească faimoasa concluzie “Gândesc, deci exist”. Schematic, raţionamentul se poate prezenta astfel: Dacă există ceva de care nu mă pot îndoi, acel ceva este adevărat Nu mă pot îndoi de faptul că gândesc Deci “Eu gândesc” este adevărat. Dacă ceva este cert, atunci nu mă pot îndoi de existenţa acelui lucru,. Faptul că gândesc este cert (evident, clar, distinct) Deci nu mă pot îndoi de existenţa lui “eu” cel care gândeşte. Moduri greşite de a reda raţionamentul cartezian Dacă ceva există, atunci este adevărat (adevărat înseamnă clar şi distinct) Este adevărat faptul că eu gândesc Deci eu exist 52 Aceasta este o formă a greşelii frecvente pe care am numit-oafirmarea consecventului Dacă A atunci BBDeci AIată încă câteva exemple din aceeaşi greşeală Dacă Dumnezeu există, atunci sufletul este nemuritor Sufletul este nemuritor. Atunci Dumnezeu există. Dacă simţurile mă înşeală, atunci este normal să mă îndoiesc de toate percepţiile mele Dar îmi este uşor să mă îndoiesc de toate, inclusiv de percepţii Deci simţurile mă înşeală. II: Modus tollens (calea indirectă) Dacă A atunci B Non BAtunci non ADacă va ninge puternic va fi nevoie să montăm lanţurile pe roţi. N-a fost nevoie de lanţuri.Deci ninsoarea nu a fost puternică.Dacă ceasul nu va suna la ora 7, nu voi fi în stare să ajung la timpAm reuşit să ajung la timp.Deci ceasul a sunat la 7.Dacă m-aş înşela sistematic în percepţiile şi raţionamentele mele, Dumnezeu ar fi un demon rău(un înşelător) Dumnezeu nu vrea să mă înşele în mod sistematic. Deci nu mă înşel sistematic în toate percepţiile şi raţionamentele mele. Raţionamentul greşit: negarea antecedentului Dacă A atunci B Non ADeci non B Dacă Dumnezeu există, atunci sufletul e nemuritor

Dumnezeu nu există Deci sufletul nu e nemuritor. 53 III. Inferenţele ipotetice (raţionamentele în lanţ)Dacă A atunci BDacă B atunci CDacă A atunci CDacă vreau să plec în oraş cu maşina, plec mai devreme în fiecare dimineaţă pentru a evitaînghesuiala.Dacă vreau să plec mai devreme, trebuie să pun ceasul să sune cu o ora înainte de oraobişnuită.Deci, dacă vreau să plec în oraş cu maşina trebuie să-mi pun ceasul să sune mai devreme decâtde obicei. Condiţii necesare şi suficiente: dacă şi numai dacă O idee este adevărată dacă şi numai dacă este clară şi distinctă Gândesc deci exist este adevărată Deci este clară şi distinctă. III. Raţionamente disjunctive A sau B sau C Non A Non BDeci C Modul ponendo tollens Atunci când alternativele sunt incompatibileUn număr nu poate fi şi par şi impar Acest număr este par Deci acest număr nu este impar Modul tolendo ponens Atunci când cele două alternative epuizează întregul (dilemă)O fiinţă nu poate fi decât vie sau nevieAceastă poatră nu este vieDeci e nevieAcest paralelogram este fie dreptunghi fie romb54 Nu este dreptunghiDeci este romb Falsele dileme Există mai multe variante de false dileme Dacă nu te laşi de fumat vei muri Dacă nu-ţi aminteşti ce ai vrut să spui, nu era important Dilema perfecţionistului Dacă nu pot acţiona în aşa fel încât rezultatul să fie perfect, mai bine nu fac nimic Ar fi bine să cumpărăm cărţi pentru bibliotecă N-are nici un rost – oricâţi bani am băga, biblioteca oricum nu va ajunge una de prim rangDeci n-are nici un rost să mai cumpărăm vreo carte N-are rost să mă duc la vot, pentru că oricine ar ieşi, imi va merge la fel de prost.55 EXERCIŢII Exemplu:

Dacă îşi ceri scuze pentru că ai lipsit şi îşi faci tema de seminar, sunt sigură că vei putea recupera punctele pierdute la notă. NU sunt dispus să-mi fac atâtea teme de seminar Atunci nu vei putea recupera punctele pierdute la notăRaţionament: Da Concluzie: Nu vei putea recupera punctele pierdute din notă. Premise: Dacă îşi ceri scuze că ai lipsit şi-şi faci tema de seminar, sunt sigură că vei putearecupera punctlee pierdute Nu sunt dispus să fac atâtea teme de seminar Premise adiţionale necesare: nici unaClasificaţi: Raţionament incorect Recunoaşteţi tipul de argument: Negarea antecedentului. 1.Dacă nu donezi bani organizaţiilor de caritate eşti un egoist. Dacă îţi plăteşti toate datoriilela vreme, nu-ţi mai rămâne nici un ban pentru a-l dona organizaţiilor de caritate. Cum nuvrei să fii egoist, n-ar trebui să-ţi plăteşti toate impozitele şi datoriile în fiecare lună.Raţionament:Concluzie:PremisePremise adiţionale necesareClasificaţiTipul de argumente2.Numai dacă Columb ar fi ajuns într-un ţinut unde nu era nimeni am fi putut spune că adescoperit America. Dar ţinutul în care a ajuns era populat. Chiar a întâlnit localnici. DeciColumb nu a descoperit America. El a descoperit doar un drum spre America.3.Cartea Alice în Ţara minunilor e grozavă. Dacă ai simţul umorului nu se poate să nu-ţi placă. Ar trebui s-o cumperi chiar dacă nu ai simţul umorului. Deci, cumpără cartea astaneapărat4.N-ar trebui ca elevii să poarte uniformă. Nimănui nu-I place uniforma. Pentru cei săraci e o porblemă să cheltuiască bani în plus pentru a cumpăra uniforme. Celor bogaţi nu le place pentru că nu pot să-şi etaleze bogăţia.5.De ce să ajutăm ţările din lumea a treia? De ce ar trebui să ne pese mai tare de copiiiînfometaţi de acolo decât de cei de aici?6.Orice infractor este un potenţial recidivist sau învaţă să fie acest lucru în închisoare. Nuvrem recinivişti pe străzile noastre. Aşa că, dacă condamnăm infractorii, ar trebui să-Icondamnăm pe toţi pe viaţă.7.Dacă simţurile ne înşeală şi uneori construim raţionamente false atunci înseamnă că ne putem înşela în aproape orice privinţă. În plus, nu întotdeauna putem distinge între vis şi56 realitate. Uneori putem avea halucinaţii. Deci nu ne putem încrede niciodată în proprianoastră judecată. 7.Evaluarea argumentelor complexe7.1 Rolul pe care propoziţiile îl joacă înargumente 11 :1.premise2.concluzii3.definiţii4.descrieri ale unor stări de fapt – care nu duc direct la stabilirea concluziei, ci se potfolosi pentrua.definirea domeniului de aplicaţie al concluziei b.identificarea sursei de adevăr a premiselor c.lămurirea relevanţei argumentului (ne pot explica de ce argumentul pe

caretocmai îl citim sau îl auzim este important)5.Explicaţii : ale unor concepte cheie, ale datelor (faptelor) implicate în argumentaţie.Uneori explicaţiile cuprind definiţii sau descrieri.6.Exemple – adesea în interiorul unui argument ajungem să folosim exemple cu rolilustrativ (cum era, de pildă, analogia mea de mai înainte între un argument şi oconstrucţie). Aceste exemple nu demonstrează, nu stabilesc adevărul concluziei şi pot fi eliminate fără să afecteze calitatea argumentului. Ele au un scop pedagogic şiilustrativ, ne ajută să ne formăm mai uşor o imagine asupra subiectului.7.Propoziţii care par să joace rol de premise, însă de fapt nu au legătură cu concluzia – adesea sunt afirmaţii false, de natură să ne deturneze atenţia, sau discutabile,strecurate printre celelalte, sau propoziţii care urmăresc să ne manipuleze făcândapel la sentimente etc. Acestea sunt propoziţiile pe care trebuie să le identificăm şisă le eliminăm dintr-o argumentaţie – în propriul nostru argument, nu fac decât să-iscadă valoare, în argumentul altuia, nu fac decât să ne deturneze atenţia.8.rezumate : când avem de-a face cu un argument mai lung, adesea pe parcurs, sau lasfârşit, vorbitorul rezumă ce s-a spus până în acel moment, pentru a recâştiga, deexemplu, atenţia celor care-l ascultă9.comentarii, păreri, analogii (uneori pot fi utile, însă adesea sunt dintre cele de la punctul 7). E important că nici nu adaugă nici nu îmbunătăţesc argumentul în niciun fel.7.2Explicitarea premiselor implicite 11 http://www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/roles.htm 57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful