STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ

Prof. univ. dr. ing. Anghel STANCIU
MASTER: INGINERIE GEOTEHNICĂ
CURSUL NR. 4
• Introducere în EUROCOD 7 (SR EN 1997-1/2004)
• Dimensionarea zidurilor de sprijin – Abordarea modernă (NP 124-2010)
Bibliografie:
1. Stanciu A., Lungu I., Fundaţii I, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006.
2. Răileanu P. , Boţi N. , Stanciu A., GeologieGeotehnicăși Fundaţii, Vol III, I.P. Iaşi, 1986.
3. Silion T. , RăileanuP. , Boţi N. , Cijeschi M. , Mușat V. , Grecu V. , Stanciu A. , Geotehnică– Exemple de calcul, I.P. Iaşi, 1977.
4. Răileanu P. , Mușat V. , Grecu V. , Nicuţă A. , Plătică D. , Boţu N. , Sfârlos D. , Geotehnicăși fundaţii – Îndrumător de proiectare, I. P. Iași, 1991.
5. Dorobanţu S. ; Jercan S. ; Păucă C. ; Romanescu C. ; Răcănel I. ; Șovărel E. – Drumuri, Calcul și proiectare – Editura Tehnică, București, 1980.
6. Budhu M. - Foundations and earthretainingstructures – John Wiley & Sons,Inc, 2008.
7. Stanciu A. , Lungu I. , Aniculaesi M. , Bejan F. - Proiectarea geotehnică după EUROCOD 7- SR EN 1997-1 ; Principii, Lucrări de susţinere – Prezentare
S.R.G.F., 2011.
8. Lungu D., Ghiocel D. - Metodeprobabilisticeîn calculul construcţiilor, București , 1982
15.03.2013 2
PROIECTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN ÎN INGINERIA
GEOTEHNICĂ DUPĂ EUROCOD 7
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
REACŢIE TIPICĂ LA
“APARENTA”
COMPLEXITATE A
EUROCODULUI 7
Bibliografie:
1. Prof. dr. ing. A. Stanciu;Conf. dr. ing. I. Lungu; dr.
ing. M. Aniculaesi; drd. ing. F. Bejan -
PROIECTAREA GEOTEHNICĂ DUPĂ
EUROCOD 7 - SR EN 1997-1 ; Principii,
Lucrări de susţinere – Prezentare S.R.G.F.,
2011
SR EN 1997
3
STANDARDE ROMÂNEȘTI
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
4
PROIECTAREA STRUCTURILOR
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
5
PROIECTAREA STRUCTURILOR - SCOPUL
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
6
Metode generale de proiectare a structurilor/fundaţiilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
7
Evoluţia metodelor de dimensionare și verificare
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
8
Metoda rezistenţelor admisibile
PRESCRIPȚII
ȘI NORME
1906-1920
1880
Lemn
Metal
IPOTEZE
FUNDAMENTALE
Beton armat
REZISTENţELE ADMISIBILE
2
38 : 0, 5 1250
a c
daN
OL
cm
o o = · =
EFORTURILE EFECTIVE
<
=
>
REZISTENȚA LA RUPERE
COEFICIENT DE SIGURANȚĂ (UNIC)
M.R.A. a fost elaborată în a doua jumătatea a sec. XIX (1852) de: Navier și D.I. Juravski
Metoda rezistenţelor admisibile (MRA) a fost folosită la noi până în anul 1950. De atunci, în domeniul
construcţiilor civile și industriale s-a trecut la utilizarea metodei de calcul la rupere. Totuși, calculul podurilor de
șosea și cale ferată, precum și cel al construcţiilor hidrotehnice de beton simplu și armat a continuat să se facă
pe baza principiilor metodei rezistenţelor admisibile .
1
2
IPOTEZA SECţIUNILOR PLANE (secţiunile plane înainte de deformare
rămân plane și după deformare)
MATERIALELE SE COMPORTĂ ELASTIC ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII
( ) o
( )
a
o
a
o =
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
9
Metoda rezistenţelor admisibile
a)Pentru metal – M.R.A. =>
Ca limită a exploatării normale și garantarea securităţii construcţiei
lipsa de justificare știinţifică a coeficientului de siguranţă;
neglijarea proprietăţilor plastice ale materialelor prin calculul eforturilor
unitare numai în stadiul elastic;
OBSERVATII :
limita de curgere
coeficient de siguranta implicit
c
c
a
s s
c c
o
o
o
÷
¦
=
´
÷
¹
b)Pentru beton/beton armat – cedarea se datorează nu numai depășirii
stadiului elastic ci și atingerii stadiului de rupere (stadiul III)
b
o
a
n
o
a
n
o
a
b
E
n
E
=
Stadiul I Stadiul II Stadiul III
b
o
x
CRITICI:
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
10
Metoda rezistenţelor admisibile
Printr-un coeficient de
asigurare unic, cu valoare
neexplicitată, se urmărește
Să se acopere toate abaterile de la ipotezele medii sau ideale
la stabilirea : solicitărilor ( eforturile unitare )
Fixarea REZISTENţELOR ADMISIBILE
- Variaţia rezistenţelor materialelor în raport de calitate
- Micile erori în executarea elementelor
- Depășirea încărcărilor prevăzute în norme
- Schimbarea condiţiilor de exploatare
- Lipsa de concordanţă a ipotezelor de calcul cu comportarea
reală a elementelor de construcţii
a
s
R
c
o =
c
s
– coeficient de siguranţă implicit (unic) în locul unei funcţii de mai multe variabile
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
11
Metoda de calcul la rupere
Renunţă la principiul specific M.R.A.
EFORTURILE UNITARE EFECTIVE REZISTENŢELE ADMISIBILE
<
=
>
c
A
=
L
L
o =
N
A
σ
r
σ
c
o
o =
curg
adm
s
c
implicit
σ
elastic
c
elastic
MRA
N
ΔL
N
rupere
N
curgere
=
curg
cap
s
N
N
c
explicit
N
elastic
MCR
Curba caracteristică a oţelului
SECȚIUNEA
1-1
ΔL
L
N
N
(A)
1 1
>
c a p e l a s ti c
N N
o
a d m
în tabele
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
12
Metoda de calcul la rupere
Observaţie
Coeficientul de siguranţă explicit (c
s
), dat în tabele trebuie să acopere:
- DEPĂȘIREA ÎNCĂRCĂRILOR / SUPRAÎNCĂRCĂRI
- VARIABILITATEA REZISTENȚELOR MATERIALELOR
RESTRICŢIA
s
curgere
s
N
S
c
o o s
ef ad
>
=
<
SOLICITAREA SOLICITAREA
CAPACITATEA
PORTANTĂ
CAPACITATEA
PORTANTĂ
COEFICIENTUL DE
SIGURANȚĂ
(explicit)
COEFICIENTUL DE
SIGURANȚĂ
(explicit)
N
cap
M
cap
T
cap
N/A – compresiune
N/A ±M/W – compresiune excentrică
T/A – forfecare
c
s
- implicit
compresiune N
încovoiere M
forfecare T
RESTRICŢIA MCR MRA
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
13
Elemente de calcul probabilistic al structurilor
Reprezentări ale valorilor măsurate ale
variabilei aleatoare (X)
Valorile x ale variabilei aleatoare X
Frecvenţe
relative şi
frecvenţe
relative
normalizate ale
variabilei X
f
X
(x)
a
b
Δx
i
Histograma frecvenţelor
relative
Histograma normalizată a
frecvenţelor (Aria = 1),
Densitatea de
repartiţie a variabilei
aleatoare X
x
i
= P
r
(a<X≤b)
= P
r
(X≤a)
Variabila aleatoare X poate fi: sarcină, acţiune sau rezistenţă
Valorile x
i
ale variabilei aleatoare X
Frecvenţe
relative
cumulate
ale
variabilei
X
Histograma frecvenţelor
relative cumulate
Ordonata F
i
=P(X≤b)
i
F
X
(x)
Δx
F
X
(x)
F
i
=
Σ
f
i
x
i
a
b
Funcţia de repartiţie a
variabilei aleatoare X
HISTOGRAME – DENSITATEA DE REPARTIŢIE HISTOGRAMA CUMULATĂ – FUNCŢIA DE
REPARTIŢIE
/
i i
f n N =
n i
i
f
f
x
=
A
1
1 sau 100%
n i i
i x i
f n
Aria f s n
x N N
· = = = =
A
¿ ¿ ¿ ¿
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
14
Definirea probabilistică (a) și deterministică (b) a unei
încărcări
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
15
Definiri probabilistice ale modelelor inginerești de
proiectare
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
16
EXEMPLUL 1
Să se analizeze în repartiţia normală rezistenţele de rupere la compresiune ale unui beton dacă rezultatele
încărcărilor la compresiune pe 171 cuburi cu latura 20 cm la 28 zile de la turnare (marca) sunt cele din
tabelul și figura următoare.
Datele încercărilor sunt grupate pe 14 intervale de mărimea Δ=15 daN/cm
2
. Frecvenţele absolute, relative și
relative cumulate ale datelor din fiecare interval sunt consemnate în coloanele 4,5 și 6 din tabel.
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
17
p X X
x m K o = + ·
Factorul K pentru calculul fractililor
definiţi prin probabilitatea
( )
p
P X x p s =
p
x
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
18
2
/2
1
( )
2
y
Y
f y e
t
÷
= ·
·
Valorile densităţii de repartiţie
normală (Gauss)
( ) ( )
Y Y
f y f y = ÷ Observaţie :
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
19
2
/2
1
( )
2
y
y
Y
F y e dy
t
÷
÷·
= ·
·
}
Valorile funcţiei de repartiţie
normală (Gauss)
( ) 1 ( )
Y Y
F y F y ÷ = ÷ Observaţie :
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
20
Media, abaterea standard și coeficientul de variaţie ale rezistenţelor la compresiune ale betonului
se calculează cu formulele următoare :
2
171
1 2
1
2
171
2
1 2
270, 22 /
171 1
( )
2
( )
1
36, 27 / ( ) ( )
171
2
0,134
i x
i
j
X
j
x
y
Y
j x
j
X Y Y
X
x
x
x m
y
x
m daN cm
f y e
x m
daN cm F y f y dy
V
m
o
t
o
t
o
=
÷
·
=
÷·
¦ ÷
¹
=
¦
¦
¦
¦
= =
¦
¦ ¦
¬ = ·
` ´
¦ ¦
÷
¦ ¦
= = = · ¦ ¦
)
¦
¹
= =
¿
¿
}
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
21
Ordonatele funcţiei au fost calculate direct iar ordonatele funcţiei s-au obţinut din
tabel.
În virtutea condiţiei de echiprobabilitate prin care se face schimbarea de variabile și coordonatele
funcţiei de repartiţie a rezistenţei aleatoare X sunt transcrise în coloana 11 a tabelului .
Ordonatele densităţii de repartiţie și funcţiei de repartiţie ale variabilei adimensionale normal
repartizată sunt determinate în tabel, coloanele 8 și 9, pentru abscisele din coloana 7 a
tabelului.
x
X
x m
y
o
÷
=
( )
Y
f y
( )
Y
F y
2
1
2
1
( )
2
y
Y
f y e
t
÷
= ·
( ) ( )
X Y
F x F y =
2
1
2
1
( )
2
X
X
x m
X
X
f x e
o
t o
| | ÷
÷
|
\ .
= ·
·
2
2
1
1
2
2
1 1
( )
2 2
X
X
x m
y
Y
f y e e
o
t t
| | ÷
÷ |
÷
\ .
= · = ·
Ordonatele densităţii de repartiţie normală a variabilei X se determină din ordonatele densităţii
de repartiţie normală a variabilei Y, coloana 8 din tabel.
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
22
În figură sunt comparate frecvenţele relative ale valorilor variabilei situate în intervalul de
grupare i având valoarea centrală x
i
, pe de o parte din histograma frecvenţelor relative
adimensionale f
i
și pe de altă parte din densitatea de repartiţie normală dimensională .
În acest scop ordonatele densităţii dimensionale în punctele trebuie înmulţite
cu mărimea Δ a intervalului de grupare întrucât
( )
2 2
i i X i
P x X x f x
A A | |
÷ < < + = A
|
\ .
Fractilii x
p
ai rezistenţei la compresiune pe cub se calculează cu formula :
2
0,001
2
0,00135
2
0,01
2
0,05
2
0,10
2
0,150
3.090 158,15 /
3 161,41 /
2,326 185.85 /
2 197,68 /
1,281 223,76 /
223,95 /
X X
X X
X X
X X
X X
X X
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
x m daN cm
o
o
o
o
o
o
= ÷ · =
= ÷ · =
= ÷ · =
= ÷ · =
= ÷ · =
= ÷ =
(1 )
p X X X X
x m K m K V o = + · = · + ·
( )
X
f x
( )
X
f x
,
( )
i X i
x f x
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
23
Dacă marca se definește cu probabilitatea 5% de a exista valori mai mici decât ea, atunci valoarea
mărcii caracteristice a betonului analizat este:
Valoarea medie a rezistenţelor la compresiune ale betonului este cu circa
37% mai mare decât marca caracteristică .
2 2
0,05
197,68 / 200 / x daN cm daN cm = ~
2
270, 22 /
X
m daN cm =
0,05
x
Omogenitatea rezistenţelor la compresiune ale betonului este bună fiind caracterizată prin
coeficientul de variaţie
13, 4%
x
V =
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
24
Modelul probabilistic R-S(E)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
25
Coeficienţi de siguranţă
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
26
Spargerea coeficienţilor globali în coeficienţi parţiali
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
27
Clasificarea acţiunilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
28
Proiectarea structurilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
29
Abordări de calcul
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
30
Valori ale coeficienţilor acţiunilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
31
Valori ale coeficienţilor acţiunilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
32
Valorile coeficienţilor parţiali de siguranţă pentru acţiuni,
materiale și rezistenţe – EUROCOD 7
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
33
Grupări și combinaţii de acţiuni și “rezistenţe”
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
34
Stări limită ultime (SLU) de stabilitate
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
35
Stări limită ultime (SLU) de rezistenţă
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
36
Stări limită ultime (SLU) – ziduri de sprijin
răsturnare lunecare capacitate
portantă
răsturnare lunecare capacitate
portantă
cedareîn structură cedare în structură
((SLCP SLCP 1) 1)
((SLCP SLCP 1) 1)
((SLCP SLCP 2) 2)
((SLCP SLCP 2) 2)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
37
Stări limită ultime (SLU) – taluzuri și versanţi
Valoarea de calcul a efectului
rezistenţei
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
38
Stări limită ale exploatării normale/de serviciu (SLEN/SLS)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
39
Tipuri de acţiuni și traseul acestora
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
40
Acţiuni și efecte asupra unui zid de sprijin
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
41
Caracteristicile terenului de fundare
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
42
Abordări de calcul
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
43
Abordarea de calcul 1 (etape - combinaţii - coeficienţi)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
44
Parametrii abordării de calcul 2
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
45
Parametrii abordării de calcul 3
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
46
Parametrii stării limită ultime la stabilitate
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
47
Estimarea statistică a valorilor parametrilor geotehnici
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
48
Vedere de ansamblu a metodelor de proiectare
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
49
Starea limită de capacitate portantă
Tipul lucrării


Condiţia
generală
pentru(GS)
Fundaţie de
suprafaţă

Fundaţie
solicitată
transversal


Fundaţie pe taluz sau
în apropiere de taluz


Condiţia
R m Q · s
STAS 3300/1-85
STAS 3300/2-85
N.P. 112-04
Forma particulară a condiţiei generale pentru
SLCP.1 SLCP.2 SLCP.3
( )
0, 9 ' '
cr
V L B p s · N T · · s µ 8 , 0
s r
M M · s 8 , 0

15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
50
Abordări de calcul
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
51
Abordarea de calcul 1 – Combinaţia 1 (Acţiuni)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
52
Abordarea de calcul 1 – Combinaţia 2
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
53
Abordarea de calcul 2 (acţiuni și rezistenţe)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
54
Abordarea de calcul 3 (acţiuni și materiale)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
55
Verificarea la starea limită ultimă – la stabilitate
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
56
Verificarea la starea limită a exploatării normale
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
57
Verificarea la starea limită a exploatării normale -
simplificată
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
58
Proiectarea structurilor
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
59
Acţiuni asupra zidului de sprijin de greutate
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
60
Acţiuni asupra zidului de sprijin de beton armat
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
61
Efectul consolei posterioare la zidurile de sprijin din beton
armat
plan virtual plan virtual
2
45
0
|
u ÷ < =
h
b
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
62
Distribuţia presiunilor din împingerea activă a pământului
u p p sau u ÷ = ÷ = ' ' o o
ac aq a w a
K c K q K d p · ÷ · + · · = '
1 ¸
¸
( )
w w
d H u ÷ · = ¸
( ) | | ( )
ac aq w a w a
K c K d q K u d H p · ÷ · · + + · ÷ ÷ · = ' '
2
¸ ¸
¸
• În cazul în care suprafaţa de rupere nu este plană, se
pot folosi relaţiile (Anexa C – capitolul C2 – procedeu
numeric pentru obţinerea presiunii din împingerile
activă şi pasivă):
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
63
Împingerea activă a pământului - P
a
( ) | | ( )
ac aq w a w a
K c K d q K u d H p · ÷ · · + + · ÷ ÷ · = ' '
2
¸ ¸
¸
( ) o u + · = tan
, 1 , 1 h a v a
P P
( ) o u + · = tan ' '
, 2 , 2 h a v a
P P
( ) o u + · = tan
ah av
U U
ac aq a w a
K c K q K d p · ÷ · + · · = '
1 ¸
¸
( )
w w
d H u ÷ · = ¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
64
Diagramele de presiune din împingerea activă a pământului
(teoria RANKINE)
) 2 / 45 (
2
| ÷ = tg K
a
a a a az
K c K q K z p · · ÷ · + · · = 2 ¸
2
2
1 2
2
2
a a a
c
P H K c H K ¸
¸
= · · · ÷ · · · +
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
65
Valori limită ale presiunii pământului
(1) Este Este indicat indicat ca valorile limită ale presiunii pământului asupra unui perete vertical
sub efectul greutăţii volumice a pământului ¸, al suprasarcinii uniforme verticale (q)
şi a coeziunii pământului (c) să se calculeze după cumurmează:
- Starea limită activă:
- Starea limită pasivă:
(2) Relaţiile Relaţiile anterioare anterioare se se pot pot aplica aplica fie fie în în termeni termeni de de eforturi eforturi efective, efective, fie fie în în termeni termeni de de
eforturi eforturi totale totale ,, după după cum cum este este adecvat adecvat..
(pozitivă pentru deplasarea pământului în jos)
(pozitivă pentru deplasarea pământului în sus)
o
o
(z) = K
o
|y ∙ z + q] − 2c¸K
o

¡
o
(z) = o
o
∙ tono + o
o
p
(z) = K
p
|y ∙ z + q] + 2c¸K
p

¡
p
(z) = o
p
∙ tono + o
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
66
Valorile coeficienţilor împingerilor active și pasive pot fi
determinaţi din nomograme
(Anexa C, cap. C1 – din SREN 1997/1-2004)
pentru KK
aa
(C1.1 – C1.4) şi pentru KK
pp
(C2.1 – C2.4)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
67
Mișcări necesare pentru mobilizarea presiunilor limită ale
pământurilor
Valori ale raportului v
a
/h Valori ale raportului v
p
/h
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
68
Starea limită de stabilitate - EQU
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
69
Starea limită ultimă de rezistenţă – GEO (SLCP 1)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
70
Starea limită ultimă de rezistenţă – GEO (SLCP 2)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
71
EXEMPLU DE CALCUL
Zid de sprijin din beton armat
Situaţia de proiectare – PE TERMEN LUNG
ΔH
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
¢
¸
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m kN
m d
m H
m x
m b
m t
m t
m B
m H
ck
b
s
=
=
= A
=
=
=
=
=
=
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
72
ΔH
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2
3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
73
ΔH
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H 2 3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m kN
m d
m H
m x
m b
m t
m t
m B
m H
ck
b
s
=
=
= A
=
=
=
=
=
=
¸
Parametri geometrici
Abatere dimensională (excavare suplimentară)
∆E = min(1u%E, u.Sm) = min(1u% × S; u.Sm) = u.Sm
Înălţimea de calcul a excavaţiei E
J
= E +∆E = S +u.S = S.Sm
Lăţimea consolei posterioare b = B −t
s
−x = 2.7 − u.2S −u.S = 1.9S
Acţiuni
Acţiuni verticale cu valori caracteristice şi momente (efecte ale acţiunilor) generate de
greutatea proprie a zidului de sprijin:
- greutatea fundaţiei w
0k1
= y
ck
×B ×t
b
= 2S ×2.7 ×u.S = 2u.S
kN
m

- greutatea elevaţiei zidului w
0k2
= y
ck
× (E +J −t
b
) ×t
s
= 2S × (S.u +u.S −u.S) ×
u.2S = 2u
kN
m

- greutatea umpluturii de pe consola posterioară w
0kS
= y
k
× b ×(E +J −t
b
) = 18 ×
1.9S × (2.7 +u.S −u.S) = 112.S
kN
m

w
0k
= w
0k
= w
0k1
+w
0k2
+w
0kS
= 1S2.6
kN
m


15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
74
Abordarea de calcul 1 – Combinaţia 1 (Acţiuni)
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
75
Abordarea de calcul 1 – Combinaţia 2
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
76 15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
77
Efectele acţiunilor
Factori parţiali din seturile [
A1
A2
¸

y
0
= [
1.SS
1
¸ y
µ
= [
1.S
1.S
¸ y
0,¡o:
= [
1
1
¸
Încărcarea verticală de calcul la talpa fundaţiei
- nefavorabilă (capacitate portantă) I
J
= y
0
×w
0k
+ y
µ
× µ
µk

I
J
= y
0
× w
0k
+y
µ
×µ
µk
= [
1.SS
1
¸ ×1S2.6 +[
1.S
1.S
¸ × 22 = [
2S9
181.2
¸
kN
m

- favorabilă (lunecare pe talpă) I
J,¡o:
= y
0,¡o:
× w
0k
= [
1
1
¸ ×1S2.6 = [
1S2.6
1S2.6
¸
kN
m

coeficientul de împingere activă pentru umplutură
K
o
=
1 − sin(ç
J
)
1 + sin(ç
J
)
=
1 −sin([
S6
Su.2
¸
u
)
1 +sin([
S6
Su.2
¸
u
)
= [
u.26
u.SS1
¸
Împingerea pământului de calcul pe planul virtual şi momentele destabilizatoare de calcul
din umplutură P
oJ
1
=j
y
0×K
o
×
y
k
×(E+J)
2
2
[ = _
[
1.SS
1
¸×18×(2.7+u.S)
2
2
_ = [
S8.6
S6.S
¸
kN
m

momentul H
J
1
= P
oJ
1
×[
E+J
2
¸ = [
S8.6
S6.S
¸ ×[
2.7+u.S
2
¸ = [
4S.1
42.6
¸
kNm
m


din suprasarcină P
oJ
2
= |y
µ
×K
o
× q
µk
× (E + J)] =jy
µ
= [
1.S
1.S
¸ ×[
u.26
u.SS1
¸ × 1u × (2.7 + u.S)[= [
1S.6
1S.1
¸
kN
m


momentul H
J
2
= P
oJ
2
×[
E+J
2
¸ = [
2S.9
26.4
¸ ×[
2.7+u.S
2
¸ = [
4S.1
42.6
¸
kNm
m

Forţa orizontală de calcul din împingerea pământului
E
EJ
= P
oJ
i
= P
oJ
1
+P
oJ
2
= [
S8.6
S6.S
¸ +
2
i =1
[
1S.6
1S.1
¸ = [
S2.S
S1.6
¸
kN
m

Momentul total de calcul destabilizator
H
EJ,Jst
= H
J
i
2
i =1
= H
J
1
+H
J
2
= [
4S.1
42.6
¸ + [
4S.1
42.6
¸ = [
68.9
69
¸
kNm
m

15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
78
Rezistenţele terenului de fundare
Factorii parţiali din setul _
R
1
R
1
]: y
Rℎ
= [
1
1
¸ şi y
R:
= [
1
1
¸
Rezistenţa de calcul la lunecare în condiţii nedrenate
E
RJ
= _
c
uJ,¡
×B
y
Rℎ
] = _
4S ×2,7
[
1
1
¸
_ = [
121,S
86,8
¸
kN
m

Rezistenţa de calcul la lunecare în condiţii drenate (ignorând adeziunea, aşa cum este cerut de EN 1997-1)
E
RJ
= _
I
J,¡o:
×ton(o
J,¡Jn
)
y
Rℎ
_ = _
[
1S2.6
1S2.6
¸ ×ton [
2u
2u
¸
u
[
1
1
¸
_ = [
SS.S
SS.S
¸
kN
m

ΔH
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2 3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
79
Capacitatea portantă în condiţii nedrenate
momentul de calcul stabilizator din greutate proprie şi suprasarcină
H
EJ,stb
= y
0
× H
Ek,stob
+ y
µ
×µ
µk
×
(B+x)
2
= y
0
×H
Ek,stob
+y
µ
×µ
µk
×
(B+x)
2
= [
1.SS
1
¸ ×2SS.6 + [
1.S
1.S
¸ ×22 ×
(2.7+u.S)
2
= [
S68.1
279.S
¸
kNm
m

Excentricitatea încărcării
c
B
=_
B
2

H
EJ,stb
− H
EJ,Jst
I
J
] = _
2.7
2

[
S68.1
279.S
¸ −[
68.9
69
¸
[
2S9
181.2
¸
_= [
u.1
u.19
¸ m
Încărcarea verticală este în interiorul sâmburelui central c
B
≤ B 6 ⁄ = u.4Sm
Lăţimea efectivă este B

= B −2c
B
= 2.7 −2[
u.1
u.19
¸ = [
2.S
2.S2
¸ m şi A

= B

= [
2.S
2.S2
¸ m
Pentru coeziune
i
c
= _
1
2
__1 −
E
EJ
A′ × c
uJ,¡
__ =
1
2
__1 −
[
68.9
69
¸
[
2.S
2.S2
¸ ×[
4S
S2.1
¸
_
= [
u.87
u.78
¸
Suprasarcina totală la nivelul tălpii fundaţiei este
o
:k,b
= y
k,¡
×(J −∆E) = 22 ×(u.S − u.S) = 4.4kPo
Capacitate portantă a terenului de fundare este
q
ult
= |(n + 2) × c
uJ,¡
×i
c
+ o
:k,b
] = j(n + 2) × [
4S
S2.1
¸ ×[
u.87
u.78
¸ + 4.4[ = [
2u4.8
1SS
¸
Valoarea de calcul a capacităţii portante
q
RJ
=
q
ult
y
R:
=
[
2u4.8
1SS
¸
[
1
1
¸
= [
2u4.8
1SS
¸ kPo
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
80
Capacitatea portantă în condiţii drenate
Factorii de capacitate portantă în condiţii drenate
N
q
= _c
(ntan(ç
J,¡
))
_ton [4S
u
+
ç
J,¡
2
¸_
2
_ =

c
(ntan [
26
21.S
¸
u
)ton_4S
u
+
[
26
21.S
¸
u
2
_2

= [
11.9
7.S
¸
N
c
= |(N
q
−1) × cot(ç
J,¡
)] =_([
11.9
7.S
¸ −1) × cot [
26
21.S
¸
u
_= [
22.S
16.1
¸

N
y
= |2(N
q
−1) × tan(ç
J,¡
)] =_2 × ([
11.9
7.S
¸ − 1) ×tan[
26
21.S
¸
u
_= [
1u.S9
4.91
¸

Factorii de înclinare în condiţii drenate (pentru lungimea efectivă I

= ∞ m)
Exponentul m
B
=
[2+
B′
I′
¸
[1+
B′
I′
¸
= [
2
2
¸
i
q
=_1 −_
E
EJ
I
J
+ A′ × c′
J,¡
× cot(ç
J,¡Jn
)
__
m
B
=_1 −_
[
S2.S
S1.6
¸
[
2S9
181.2
¸ +[
2.S
2.S2
¸ × [
S
4
¸ × cot _[
26
21.S
¸
u
]
__
[
2
2
¸
= [
u.64
u.S6
¸

i
c
=_i
q
−_
(1 −i
q
)
I
J
+A′ ×c′
J,¡
× cot(ç
J,¡Jn
)
__
m
B
=

[
u.64
u.S6
¸ −_1 −[
u.64
u.S6
¸_
[
2S9
181.2
¸ + [
2.S
2.S2
¸ × [
S
4
¸ × cot _[
26
21.S
¸
u
]
= [
u.61
u.49
¸

i
y
=_1 − _
E
EJ
I
J
+A′ ×c′
J,¡
×cot(ç
J,¡Jn
)
__
m
B+1
= _1 −_
[
S2.S
S1.6
¸
[
2S9
181.2
¸ + [
2.S
2.S2
¸ × [
S
4
¸ ×cot _[
26
21.S
¸
u
]
__
[
2
2
¸+1
= [
u.S2
u.42
¸
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
81
Suprasarcina efectivă la nivelul tălpii fundaţie

o′
:k,¡
= y
k,¡
× (J −∆E) = 22 × (u.S − u.S) = 4.4kPo

Capacitatea portantă din contribuţiile:
suprasarcină q
ult
1
=(N
q
×i
q
×o

:k,¡
)=([
11.9
7.S
¸ × [
u.64
u.S6
¸ ×4.4)= [
SS.6
18
¸kPo
coeziune q
ult
2
= (N
c
×i
c
× c

J,¡
) = ([
22.S
16.1
¸ × [
u.61
u.49
¸ ×[
S
4
¸) = [
68
S1.7
¸kPo
greutate proprie a pământului
q
ult
S
=jN
y
× i
y
×(y
k,¡Jn
−y
w
×
B′
2
[= _[
1u.S9
4.91
¸ × [
u.S2
u.42
¸ ×(22 − 9.81 ×
[
2.S
2.S2
¸
2
_ = [
8S.S
29.2
¸ kPo

Capacitatea portantă totală a terenului de fundare
q
ult
= q
ult
i
= q
ult
1
+ q
ult
2
+q
ult
S
=
S
i=1
[
SS.6
18
¸ + [
68
S1.7
¸ +[
8S.S
29.2
¸ = [
18S.1
78.8
¸kPo
Valoarea de calcul a capacităţii portante q
RJ
=
q
ult
y
R:
=
[
18S.1
78.8
¸
[
1
1
¸
= [
18S.1
78.8
¸kPo
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
82
Rezistenţa la răsturnare în condiţii nedrenate şi în condiţii drenate
Valoarea caracteristică a momentului stabilizator (în care se ignoră contribuţia suprasarcinii care este o acţiune variabilă
favorabilă) H
Ek,stob
= ∑H
k
= H
k1
+H
k2
+H
kS

- momentul de la baza elevaţiei H
k1
= w
0k1
×
B
2
= 27.S ×
2.7
2
= 27.S
kNm
m

- momentul generat de greutatea elevaţiei zidului de sprijin H
k2
= w
0k2
× [
t
s
2
+x¸ = 2u × [
u.2S
2
+u.S¸ = 12.S
kNm
m

- momentul generat de greutatea umpluturii H
kS
= w
0kS
× [
b
2
+t
s
+x¸ = 112.S × [
1.9S
2
+u.2S +u.S¸ = 19S.8
kNm
m

H
Ek,stob
= H
k
= H
k1
+H
k2
+H
kS
= 27.S +12.S +19S.8 = 2SS.6
kNm
m

- Momentul de stabilitate de calcul numai din greutatea proprie
H
EJ,stb
= y
0,¡o:
× H
Ek,stb
= [
1
1
¸ × 2SS.6 = [
2SS.6
2SS.6
¸
kNm
m

ΔH
b
B
argilă
tb
ts
dren
x
d
H
2 3
1
Umplutură
din nisip
Umplutură
din nisip
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
83
Verificări SLU-GEO
Pentru lunecare în condiţii nedrenate
E
EJ
= [
S2.S
S1.6
¸
kN
m
şi E
RJ
= [
121,S
86,8
¸
kN
m

Gradul de utilizare Λ
uE0,1
=
E
EJ
E
RJ
=
[
S2.S
S1.6
¸
[
121,S
86,8
¸
= [
43
59
¸ %
Pentru lunecare în condiţii drenate
E
EJ
= [
S2.S
S1.6
¸
kN
m
şi E
RJ
= [
SS.S
SS.S
¸
kN
m

Gradul de utilizare Λ
uE0,1
=
EEJ
E
RJ
=
[
S2.S
S1.6
¸
[
SS.S
SS.S
¸
= [
9 4
9 3
¸%
Pentru capacitate portantă în condiţii nedrenate
presiunea de calcul q
EJ
=
IJ
B

=
[
2S9
181.2
¸
[
2.S
2.S2
¸
= [
9S.4
78
¸kPo şi capacitatea portantă în condiţii
nedrenate q
RJ
= [
2u4,8
1SS
¸ kPo
Gradul de utilizare Λ
uE0,1
=
q
EJ
q
RJ
=
[
9S.4
78
¸
[
2u4,8
1SS
¸
= [
47
59
¸ %
Pentru capacitate portantă în condiţii drenate
presiunea de calcul q
EJ
=
I
J
B

=
[
2S9
181.2
¸
[
2.S
2.S2
¸
= [
9S.4
78
¸kPo şi capacitatea portantă în condiţii
drenate q
RJ
= [
18S.1
78.8
¸kPo
Gradul de utilizare Λ
uE0,1
=
q
EJ
qRJ
=
[
9S.4
78
¸
[
18S.1
78.8
¸
= [
52
9 9
¸ %
Pentru răsturnare atât în condiţii nedrenate cât şi în condiţii drenate
H
EJ,Jst
= [
68.9
69
¸
kNm
m
şi H
EJ,stb
= [
2SS.6
2SS.6
¸
kNm
m

Gradul de utilizare Λ
uE0,1
=
HEJ,Jst
HEJ ,stb
=
[
68.9
69
¸
[
2SS.6
2SS.6
¸
= [


¸%
Proiectarea este inaccpetabilă dacă gradul de utilizare este >100%
3
/ 25
50 . 0
30 . 0
50 . 0
95 . 1
30 . 0
25 . 0
7 . 2
0 . 3
m kN
m d
m H
m x
m b
m t
m t
m B
m H
ck
b
s
=
=
= A
=
=
=
=
=
=
¸
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
¢
¸
( )
Abordarea de calcul 1
combinaţia 1
combinaţia 2
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
84
Abordarea de calcul 2 – Acţiuni și rezistenţe
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
85 15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
86
Abordarea de calcul 3 – Acţiuni și materiale
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN
87
Pentru lunecare în condiţii nedrenate
E
EJ
= S1.6
kN
m
şi E
RJ
= 86,8
kN
m

Gradul de utilizare Λ
uE0 ,S
=
E
EJ
E
RJ
=
S1.6
86,8
= 59%
Pentru lunecare în condiţii drenate
E
EJ
= S1.6
kN
m
şi E
RJ
= SS,S
kN
m

Gradul de utilizare Λ
uE0 ,S
=
E
EJ
E
RJ
=
S1.6
SS,S
= 9 3%
Pentru capacitate portantă în condiţii nedrenate
q
EJ
= 8S.SkPo şi q
RJ
= 1S2,8kPo
Gradul de utilizare Λ
uE0 ,S
=
q
EJ
q
RJ
=
8S.S
1S2,8
= ó 4%
Pentru capacitate portantă în condiţii drenate
q
EJ
= 8S.SkPo şi q
RJ
= 8S.9kPo
Gradul de utilizare Λ
uE0 ,S
=
q
EJ
q
RJ
=
8S.S
8S.9
= 1 û 2 %
Pentru răsturnare atât în condiţii nedrenate cât şi în condiţii drenate
H
EJ,Jst
= 69
kNm
m
şi H
EJ,stb
= 2SS.6
kNm
m

Gradul de utilizare Λ
uE0 ,S
=
H
EJ ,Jst
H
EJ ,stb
=
69
2SS.6
= 3û%
Proiectarea este inaccpetabilă dacă gradul de utilizare este >100%
Abordarea de calcul 3
0 '
36 '
/ 18
0
3
=
=
=
k
k
k
c
m kN
¢
¸
kPa c
kPa c
m kN
f k
f cv
f k
f u
f k
5 '
20 '
26 '
45
/ 22
,
0
,
0
,
,
3
,
=
=
=
=
=
¢
¢
¸
15.03.2013
Structuri de sprijin în ingineria geotehnică – Curs nr. 4
Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU, asist.dr.ing. Mircea ANICULĂESI, drd.ing. Florin BEJAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful