P. 1
Analiza datelor.sem2.pdf

Analiza datelor.sem2.pdf

|Views: 9|Likes:
Published by Ioana Alexandra
Analiza
Analiza

More info:

Published by: Ioana Alexandra on Oct 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

Sections

 • I.1. TIPURI DE VARIABILE. DIFERENŢA DINTRE VARIABILE, VALORI ŞI SCORURI
 • I.2. PREZENTAREA APLICAŢIEI SPSS
 • I.3. DESCHIDEREA UNEI BAZE DE DATE
 • I.4. CREAREA UNEI NOI BAZE DE DATE
 • II.1. ANALIZA FRECVENŢELOR
 • II.2. IDENTIFICAREA TENDINŢEI CENTRALE ŞI A VARIABILITĂŢII SCORURILOR
 • II.3. SCORURILE Z
 • II.4. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE PEARSON
 • II.5. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE KENDALL'S TAU-B
 • II.6. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE SPEARMAN
 • II.7. RECODIFICAREA ŞI TRANSFORMAREA VARIABILELOR
 • III.1. DISTRIBUŢIA NORMALĂ
 • III.2. ETAPELE TESTĂRII UNEI IPOTEZE. TESTUL Z
 • III.3. TESTUL T PENTRU COMPARAREA UNUI EŞANTION CU MEDIA POPULAŢIEI
 • III.4. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE PERECHI
 • III.5. TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE INDEPENDENTE
 • III.6. ANALIZA DE VARIANŢĂ - ANOVA UNIFACTORIAL
 • III.7. ANOVA UNIVARIATE
 • III.8. ANOVA REPETED MEASURES
 • IV.1. TESTUL CHI PĂTRAT
 • IV.2. TWO INDEPENDENT SAMPLES
 • IV.3. TWO RELATED SAMPLES

LECT.DR.

LOREDANA GHERASIM

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

CUPRINS
I. FAMILIARIZAREA CU PROGRAMUL SPSS 10.0 Diferenţa dintre variabile, valori şi scoruri 2. Prezentarea aplicaţiei SPSS 3. Deschiderea unei baze de date 4. Crearea unei noi baze de date II. ELEMENTE DE STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ 1. Analiza frecvenţelor 2. Identificarea tendinţei centrale şi a variabilităţii 3. Scorurile Z 4. Coeficientul de corelaţiei Pearson 5. Coeficientul de corelaţiei Kendall’s tau-b 6. Coeficientul de corelaţiei Spearman 7. Recodificarea şi transformarea variabilelor III. ELEMENTE DE STATISTICĂ INFERENŢIALĂ 1. Distribuţia normală 2. Etapele testării unei ipoteze. Testul Z 3. Testul t pentru compararea unui eşantion cu media populaţiei 4. Testul t pentru compararea a două eşantioane perechi 5. Testul t pentru compararea a două eşantioane independente 6. Analiza de varianţă – ANOVA unifactorial

1. Tipuri de variabile

7. ANOVA univariate 8. ANOVA repeted measures IV. DATE NEPARAMETRICE
1. Testul Chi pătrat 2. Two independent samples 3. Two related samples

SCOPUL UNITĂŢII DE CURS ▪ oferă noţiuni, explicaţii şi aplicaţii pentru a înţelege şi opera eficient cu programul SPSS 10.0 în scopul prelucrării statistice a datelor. OBIECTIVE OPERAŢIONALE În urma studierii acestei unităţi de curs, studenţii: ▪ vor putea să definească variabilele şi să conceapă o bază de date adecvată; ▪ vor redefini şi transforma variabile; ▪ vor prelucra datele statistice la nivel descriptiv; ▪ vor realiza analiza corelaţională a datelor şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor folosi testul t pentru compararea unui eşantion cu o populaţie şi a două eşantioane (perechi sau independente) şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor utiliza analiza de varianţă pentru analiza efectului unui singur factor şi vor interpreta rezultatele obţinute; ▪ vor utiliza analiza de varianţă pentru analiza efectelor de interacţiune; ▪ vor utiliza metode non-parametrice de analiză a datelor. EVALUARE ▪ 40% din nota finală examen practic care presupune prelucrarea şi interpretarea datelor; ▪ 60% din nota finală evaluările de pe parcursul seminariilor, care vor presupune prelucrări şi analize statistice ale datelor.

OBSERVAŢIE !!! Cursul nu epuizează opţiunile programului SPSS şi nu suplineşte lipsa informaţiilor statistice teoretice.

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

I. FAMILIARIZAREA CU PROGRAMUL SPSS 10.0
I.1. TIPURI DE VARIABILE. DIFERENŢA DINTRE VARIABILE, VALORI ŞI SCORURI Variabile sunt definite ca proprietăţi ale fenomenelor, obiectelor sau proceselor, care pot lua diferite valori. Există mai multe criterii în funcţie de care se pot clasifica variabilele: după natura măsurii variabilele pot fi: cantitative (variază cantitativ, cum ar fi de exemplu greutatea sau vârsta subiecţilor) sau calitative (sunt cele care variază calitativ, cum ar fi genul sau etnia subiecţilor); după felul variaţiei, variabilele pot fi: continui (teoretic pot lua orice valoarea, între două valori ale variabilei putând să apară o a treia valoare; vârsta subiecţilor este un exemplu de variabilă continuă) sau discrete (pot avea numai anumite valori, între care nu mai apar altele; religia, tipurile temperamentale sunt exemple de variabile discontinui); după scopul folosirii lor în studii experimentale: independente (sunt variabilele manipulate de experimentator şi care se presupune că influenţează variabila dependentă) sau dependente (reprezintă răspunsurile subiecţilor). O variabilă poate lua diferite valori. Valoarea reprezintă o măsură calitativă sau cantitativă a unui fenomen. Spre exemplu, pentru variabila “nota şcolară” valorile acesteia sunt toate notele de la 1 la 10. Pentru variabila “zilele săptămânii” valorile sunt toate cele şapte zile ale săptămânii. În psihologie se face distincţia între valori şi scoruri. Scorul este valoarea obţinută de o persoană, fenomen sau obiect atunci când ne referim la o anume variabilă. Spre exemplu, nota pe care o obţine un elev la o materie (să zicem 7) reprezintă scorul subiectului la variabila “nota şcolară”. I.2. PREZENTAREA APLICAŢIEI SPSS SPSS (în traducere Pachet statistic pentru ştiinţele sociale) este numele unui pachet de programe care ajută la analiza datelor obţinute în cercetările din domeniul ştiinţelor sociale. Deschiderea programului se poate face cu ajutorul mouse-ului, cu dublu-click asupra pictogramei programului de pe desktop. Aplicaţia mai poate fi deschisă de la butonul START/PROGRAME, opţiunea SPSS FOR WINDOWS, ca în imaginea de mai jos:

Oricare ar fi metoda de deschidere a programului, pe ecran va apărea următoarea fereastră:

251

LOREDANA GHERASIM

Prima bară din partea de sus a ferestrei oferă informaţii despre denumirea aplicaţiei şi numele fişierului cu care se lucrează. Urmează bara de meniuri a programului şi cea cu butoane. Foia cu date este organizată tabelar. Întotdeauna coloanele tabelului reprezintă variabilele studiului, în timp ce liniile, rândurile numerotate ale tabelului reprezintă subiecţii cercetării. În partea de jos a ferestrei sunt două opţiuni: DATA VIEW şi VARIABLE VIEW. Putem vizualiza datele brute ale subiecţilor, dacă este activă opţiunea DATA VIEW sau putem vizualiza descrierea variabilelor introduse în baza de date, dacă este activată opţiunea VARIABLE VIEW. De obicei, atunci când deschidem programul, este activă opţiunea DATA VIEW, cum se poate observa şi în imaginea de mai sus. Printr-un simplu click stânga pe opţiunea VARIABLE VIEW, pe ecran apare un alt tabel care permite definirea variabilelor din baza de date: Din meniul FILE putem alege comanda deschidere a unei noi baze de date (opţiunea NEW DATA) sau a unei noi foi de rezultate (NEW OUTPUT): Acest program prezintă rezultatele prelucrărilor statistice într-o pagină separată, numită OUTPUT. Comenzile care sunt colorate în gri sunt comenzi inactive pentru că baza de date nu conţine, deocamdată, nici o informaţie. Din acest meniu putem deschide, folosind opţiunea OPEN, o bază de date care a fost creată anterior (DATA) sau un fişier cu rezultatele prelucrărilor statistice anteriore (OUTPUT).

252

viitor. Rândurile conţin răspunsurile subiecţilor la diferiţi itemi.3. Opţiunile RECENTLY USED DATA şi RECENTLY USED FILES deschid bazele de date şi foile cu rezultate recent create sau utilizate în programul SPSS. fişierele cu baze de date au întotdeauna extensia sav) care se găseşte la adresa C:\MY DOCUMENTS\EXEMPLE SPSS. Pentru a vedea ce înseamnă fiecare dintre aceste variabile trebuie activată opţiunea VARIABLE VIEW: 253 . parlam). CUT şi PASTE sunt folosite pentru copierea sau mutarea datelor din celule. comanda SAVE AS permite salvarea unui fişier modificându-i numele. plasarea cursorului în noua locaţie şi apoi activarea comenzii PASTE. directie. rânduri sau coloane. Copierea sau mutarea datelor presupune selectarea datelor. I. guv. comenzile COPY. prezent. În această bază de date avem pe coloană variabile (ca de exemplu. activarea comenzii COPY/CUT din meniul EDIT. Pe coloane sunt definite variabilele. De exemplu. După activarea comenzii pe ecran apare o casetă de dialog care permite selectarea directorului şi respectiv fişierului care conţine baza de date.sav (în aplicaţia SPSS. Vom deschide fişierul opinii. valoarea 3 la variabila prezent. subiectul de pe rândul 9 are valoare 3 la variabila gr_mult. Din meniul EDIT. 4 la variabila viitor etc. valorile numerice din fiecare coloană reprezentând scorurile subiecţilor la aceste variabile. gr_mult. În momentul încărcării bazei de date pe ecran va apărea următoarea imagine: Valorile din baza de date reprezintă răspunsurile brute ale subiecţilor.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Comanda SAVE permite salvarea obişnuită a fişierului cu date sau cu rezultate. DESCHIDEREA UNEI BAZE DE DATE Pentru deschiderea unei baze de date create anterior se activează meniul FILE/OPEN opţiunea DATA.

LOREDANA GHERASIM Variabilele sunt aşezate pe rânduri. Pentru introducerea datelor se plasează cursorul în celulă şi se introduce valoarea cu ajutorul tastelor. Această opţiune poate fi activată cu ajutorul mouse-ului cu un click stânga pe butonul gri din celula corespunzătoare variabilei. Pentru a utiliza cu uşurinţă datele este indicată definirea sau redenumirea variabilelor cu care lucrăm. La fel se vor introduce şi celelalte valori ale primei variabile. Baza de date va conţine patru variabile: numărul subiecţilor (nrsub). vom introduce prima valoare (1) a primei variabile. Pentru a defini o variabilă. trebuie plasat cursorul în celula în care este trecut numele (NAME) generic al variabilei (var0001). reprezentând itemul „Cât de mulţumit sunteţi în general de felul în care trăiţi?”. 254 . CREAREA UNEI NOI BAZE DE DATE Pentru a crea o nouă bază de date trebuie activată opţiunea DATA VIEW. fără spaţiu sau semne de punctuaţie. Vom crea o baza de date care să conţină rezultatele la anxietate obţinute de un număr de subiecţi. prin executarea unui dublu click pe numele variabilei (în cazul nostru var0001) sau prin activarea butonului VARIABLE VIEW din partea de jos a câmpului. Rezultatul va fi următorul: Numele variabilei poate să cuprindă maxim opt caractere. cu 20 de caractere la partea întreaga şi 0 zecimale. Opţiunea TYPE permite specificarea tipului de date. coloanele reprezentând diferite caracteristici ale variabilelor. Spre exemplificare. După introducerea primei valori automat programul a denumit prima variabilă (var0001).4. apoi se introduce numele variabilei NRSUB folosind tastatura. nivelul anxietăţii subiecţilor înaintea terapiei (ANX1) şi nivelul anxietăţii subiecţilor după terapie (ANX2) şi genul subiecţilor (1-subiecţi de gen masculin şi 2-subiecţi de gen feminin). De exemplu. iar indicativul primei linii devine activ. variabila gr_mult este o variabilă de tip numeric. La studiu au participat subiecţi de gen feminin şi masculin. înainte şi după intervenţia terapeutică (anxietatea a fost măsurată cu ajutorul unei scale de anxietate). Definirea variabilelor presupune activarea câmpului VARIABLE VIEW. I.

ANX2 şi Gen. reţinând întreaga valoare. apare selectat tipul NUMERIC. Opţiunea este folosită pentru variabile care folosesc coduri numerice pentru a reprezenta categorii (de exemplu. Automat la crearea unei noi baze de date. virgulelor. respectiv orele şi minutele. iar CUSTOM CURRENCY permite introducerea de valorilor pozitive dar şi a celor negative. subiecţii de sex masculin îi vom codifica cu valoarea 1. inclusiv spaţiul). Tipurile COMMA şi DOT permit introducerea valorilor cu orice număr de zecimale (mai mare de 16). Tipul SCIENTIFIC NOTATION transformă logaritmic valorile introduse. dreapta sau central. DATE permite folosirea spaţiilor. afectând vizualizarea datelor. femei şi bărbaţi. NUMERIC şi STRING (foarte rar). ALIGNMENT permite modificarea modului în care sunt prezentate datele pe ecran.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Tipul NUMERIC permite introducerea valorilor cu sau fără zecimale. VALUE LABEL permite descrierea valorile pe care le poate lua o variabilă. Astfel. Acest lucru presupune atribuirea de valori şi etichete celor două grupuri de subiecţi. Deşi sunt mai multe tipuri de variabile. În exemplu nostru. Ultima opţiune STRING permite introducerea variabilelor alfanumerice. în funcţie de această caracteristică subiecţii fiind împărţiţi în două categorii distincte. În acest scop vom activa opţiunea VALUE: 255 . iar pe cei de gen feminin cu valoarea 2. COLUMN permite specificarea numărului de caractere pentru o coloană. se pot folosi valorile 1 şi 2 pentru a codifica genul feminin şi masculin). a barelor de separarea pentru a delimita zilele. Este posibilă alegerea numărului de cifre pentru partea întreagă (WIDTH) şi a numărului de zecimale (DECIMAL PLACES). Tipul DOLLAR inserează în faţa valorilor simbolul dolarului. ANX1. Caracteristica LABELS permite definirea detaliată a variabilei (pot fi folosite până la maxim 256 caractere. lunile şi anii. Opţiunea TYPE este de obicei folosită pentru modifica acest tip de date. aliniate la stânga. punctelor. presupunându-se că noile variabile vor fi numerice. Din acest motiv trebuie precizată semnificaţia valorilor variabilei. cu sau fără separator pentru mii. în psihologie se utilizează două tipuri de variabile. Variabila Gen este de tip categorial. MISSING VALUES permite stabilirea valorilor care nu vor fi luate în seamă la prelucrarea datelor. Definirea detaliată a variabilei apare în pagina de rezultate. vom defini numele variabilei NRSUB şi vom detalia eticheta la opţiunea LABEL ca în imaginea de mai jos: Vom introduce valorile şi vom defini şi următoarele variabile.

Astfel. după care se apasă butonul ADD. Reamintim că trebuie ales mai întâi directorul în care vream să salvăm fişierul si apoi scriem numele fişierului. Se activează butonul OK pentru a salva modificările şi închide caseta de dialog. apoi vom scrie „2” în câmpul VALUE şi „subiecţi de gen feminin” în câmpul VALUE LABEL şi activăm butonul ADD. care împart subiecţii în grupuri distincte.LOREDANA GHERASIM Se trece valoarea în câmpul VALUE şi numele grupului sau categoriei în câmpul VALUE LABEL. vom scrie „1” în câmpul VALUE şi „subiecţi de gen masculin” în câmpul VALUE LABEL şi activăm butonul ADD. Vom salva fişierul cu numele Baza1. Această opţiune se foloseşte numai pentru variabilele categoriale.sav în subdirectorul EXEMPLE SPSS care se găseşte în directorul MY DOCUMENTS. fie din meniul FILE se alege opţiunea SAVE. 256 . Salvarea fişierelor se face fie acţionând butonul SAVE care se găseşte în bara de instrumente.

Acestea se obţin. distribuţiile fiind aproximativ simetrice (nu prezintă tendinţă de înclinare). cu alte cuvinte. Atunci când curba este înclinată spre dreapta. distribuţiile pot fi unimodale (au un singur vârf). Modalitatea indică câte “vârfuri” are o distribuţie. mai comprehensibilă.1. informaţia devenind.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR II. Cele mai multe aspecte măsurate în psihologie prezintă un număr aproximativ egal de cazuri de o parte şi de alta a mijlocului. astfel. înclinarea şi turtirea sunt indicatori care descriu forma distribuţie scorurilor. iar când curba este înclinată spre stânga. Turtirea unei distribuţii se raportează la curba normală. bimodale (au două vârfuri) sau multimodale (au mai multe vârfuri). prin unirea mijloacelor părţilor superioare ale barelor histogramelor. Tabelul de frecvenţă. distribuţia este înclinată negativ. arată valorile în jurul cărora se grupează rezultatele subiecţilor. Histogramele. Acestea presupun transformarea intervalelor de frecvenţă în bare. Aceasta se găseşte la meniul ANALYZE – DESCRIPTIVE STATIASTICS: 257 . prezentând modul în care se distribuie sau se împrăştie cazurile sau frecvenţele. O distribuţie este înclinată atunci când are o extremă (o parte) mai împrăştiată şi mai lungă. Modalitatea. reprezentări grafice ale tabelelor de frecvenţă permit o mai bună înţelegere a tendinţei grupului de rezultate. înălţimea barelor corespunzând frecvenţei fiecărui interval de frecvenţă din tabelul de frecvenţă. Faţă de curba normală o distribuţie poate fi mai turtită (scorurile din cadrul ei variază foarte mult de la medie) sau mai ascuţită (scorurile variază foarte puţin de la medie). ELEMENTE DE STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ II. adică elevii au tendinţa de a obţine mai multe note mari. Spre exemplu. notele şcolare au o distribuţie înclinată spre dreapta. ANALIZA FRECVENŢELOR Tabelele de frecvenţă ajută la descrierea unui grup de scoruri. distribuţia este înclinată pozitiv. fiind cele mai simple procedee ale statisticii descriptive. Înclinarea arată dacă în distribuţie apar mai multe valori mari sau mai multe valori mici. care permit înţelegerea tendinţei unui grup de scoruri. histograma şi poligonul de frecvenţă descriu o distribuţie de frecvenţă. Analiza de frecvenţă cu ajutorul programului SPSS Opţiunea FREQUENCIES permite realizarea tabelului de frecvenţă şi a distribuţiei de frecvenţă a rezultatelor. Poligoanele de frecvenţă sunt o altă modalitate de reprezentare grafică a datelor din tabelele de frecvenţă. Din această perspectivă. Tabelele de frecvenţa grupează scorurile subiecţilor.

Pentru afişarea histogramei de frecvenţă se activează butonul CHARTS: Opţiunea CHART TYPE permite alegerea unui tip de grafic (cu bare. Câmpul din dreapta reprezintă câmpul de analiză. Acest mod de organizare în două câmpuri apare la aproape toate opţiunile de prelucrare a datelor. se bifează afişarea curbei normale (WITH NORMAL CURVE). Opţiunea FORMAT permite modificarea formei de prezentare a datelor în foia cu rezultate (OUTPUT). Opţiunea FORMAT permite modificarea formei OUTPUT-ului. butonul CHARTS permite afişarea histogramei de frecvenţă. Pentru exemplul nostru. Pentru exemplul nostru se selectează opţiunea HISTOGRAMS. Opţiunea STATISTICS deschide o fereastră cu opţiuni de prelucrare statistică. plăcintă sau histogramă). dorim realizarea tabelului de frecvenţă şi histogramei pentru variabila „nivelul anxietăţii înainte de terapie” (ANX1). Bifarea opţiunii DISPLAY FREQUECY TABLES are ca efect afişarea în foaia de rezultate a tabelul de frecvenţă. în ordinea introducerii lor în baza de date. Se selectează variabila ANX1 din câmpul din stânga şi se activează butonul de trecere: Pentru ca în foaia de rezultate să apară tabelul de frecvenţă se selectează opţiunea DISPLAY FREQUECY TABLES.LOREDANA GHERASIM După activarea opţiunii pe ecran apare următoarea casetă de dialog: În câmpul din stânga al casetei FREQUENCIES sunt afişate toate variabilele din baza de date. apoi se activează butonul CONTINUE. analiza statistică se realizează doar pentru variabilele trecute în acest câmp. Trecerea variabilelor în câmpul de analiză se realizează cu ajutorul butonului cu săgeată care se găseşte între câmpuri. împreună cu denumirea extinsă a variabilei. CHART VALUES permite alegerea tipului de valori afişate în grafic (Frecvenţe sau Procentaje). Astfel. Se selectează din câmpul din stânga variabila pe care vrem să analizăm apoi se activează butonul de trecere. Activarea acestui buton are ca efect apariţia următoarei casete de dialog: 258 .

indiferent dacă aceştia au sau nu scoruri la această variabilă. Al doilea tabel este organizat în cinci coloane. Pentru exemplul nostru. Derulând pagina cu rezultate sau selectând HISTOGRAM în câmpul din stânga. După selectarea opţiunilor de realizare a tabelului de frecvenţă şi histogramei. 60% dintre subiecţi au note mai mici sau egale cu 106. prezentate în ordine crescătoare (fără a ţine seama de cazurile lipsă). adică numărul de subiecţi care obţin o anumită valoare. de la cel mai mic scor la până la cel mai mare.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Câmpul din stânga al ferestrei conţine opţiuni de aranjare a rezultatelor (în ordine descrescătoare sau crescătoare a valorilor sau cantităţilor). Coloana PERCENT transformă frecvenţa obţinută pentru fiecare valoare în procentaj ţinând cont de numărul total de subiecţi luaţi în calcul. avem 20 de subiecţi care au răspuns la chestionar (nu lipseşte nici o valoare). În cazul nostru coloanele PERCENT şi VALID PERCENT sunt identice deoarece toţi subiecţii au scoruri la această variabilă. se activează butonul OK al casetei FREQUENCIES. Pentru exemplu nostru. Coloana FREQUENCY prezintă frecvenţa. vom păstra opţiunile selectate automat. Coloana VALID prezintă valorile variabilei. ceea ce reprezintă 10% din totalul numărului de răspunsuri obţinute. iar cel din dreapta conţine opţiuni de prezentare comparativă a rezultatelor şi de organizare separată a foii de rezultate. cel din stânga. pentru fiecare variabilă. putem vizualiza reprezentarea grafică a frecvenţei scorurilor: 259 . afişează structura sau cuprinsul OUPUT-ului. doi subiecţi au obţinut scorul 103. Rezultatele sunt organizate în două tabele. iar cel din dreapta arată conţinutul foii cu rezultate. VALID PERCENT prezintă procentajul luând în calcul doar subiecţii care au răspuns la această variabilă. În primul tabel se precizează numărul de subiecţi şi numărul de răspunsuri. Coloana CUMULATIVE PERCENT prezintă procentajul cumulat. atunci cele două coloane ar fi conţinut valori diferite. Pe ecran apare o fereastra cu rezultate. numită OUTPUT: Fereastra OUPUT este organizată în două câmpuri. Dacă unii subiecţi nu ar fi răspuns la chestionarul de anxietate. Spre exemplu. De exemplu.

IDENTIFICAREA TENDINŢEI CENTRALE ŞI A VARIABILITĂŢII SCORURILOR Metodele descriptive pentru identificarea tendinţei centrale şi de împrăştiere indică tendinţa centrală a unui grup de scoruri. Activarea opţiunii duce la apariţia următoarei casete de dialog: 2 1 3 Elementele principale ale ferestrei sunt: 1. câmpul în care se introduce variabila pentru care dorim să realizăm histograma de frecvenţă 3. Vizualizarea ferestrei OUTPUT sau DATE (baza1.sav) se poate face folosind meniul WINDOW.LOREDANA GHERASIM Histograma de frecvenţă se mai poate obţine folosind meniul GRAPHS – HISTOGRAM. marcând opţiunea dorită (baza de date sau foaia de rezultate): II. reprezentativă a unui grup de scoruri. Se obţine aceeaşi reprezentare grafică ca şi în cazul folosirii butonului CHART al ferestrei FREQUENCIES. folosind ca indicatori media. selectarea acestei opţiuni va duce la afişarea curbei normală de distribuţie a rezultatelor. Media este punctul faţă de care scorurile sunt egal depărtate. Media aritmetică descrie tendinţa centrală într-un grup de rezultate. câmpul în care sunt prezentate toate variabilele din baza de date 2. arată valoarea tipică.2. deoarece abaterile de la medie într-o direcţie (abaterile scorurilor mici de la medie) sunt egale cu 260 . în câmpul VARIABLE şi bifăm opţiunea DISPLAY NORMAL CURVE. cu ajutorul butonului cu săgeată. Pentru exemplificare introducem variabila ANX1. mediana şi modul şi tendinţa de împrăştiere a grupului de scoruri. folosind ca indicatori varianţa şi abaterea standard.

cu atât mai mult se împrăştie scorurile în jurul valorii centrale. Pentru analiză vom folosi baza de date realizată anterior. Calculul tendinţei centrale şi a variabilităţii folosind SPSS Meniul din SPSS care permite calculul indicatorilor tendinţei centrale şi ai împrăştierii se găseşte la ANALYZE – DESCRIPTIVE STATISTICS – FREQUENCIES. normale m+SD scoruri mari Scorurile care sunt mai mari decât media cu o abatere standard sunt considerare scoruri mari iar cele mai mici decât media cu mai mult de o abatere standard sunt considerate ca fiind scoruri slabe. casetă de dialog care se deschide cuprinde patru câmpuri cu opţiuni: 261 . care sunt mai stabile sunt recomandate pentru descrierea distribuţiilor asimetrice şi multimodale. Modul reprezintă valoarea cu frecvenţa cea mai mare. În intervalul cuprins între medie şi o abatere standard la stânga şi dreapta mediei găsim aproximativ 2/3 din totalul scorurilor. Abaterea standard este rădăcina pătrată a varianţei (SD = SD 2 ). Cunoaşterea acestor indicatori nu este suficientă pentru a descrie complet o distribuţie. Varianţa (SD2=( ∑ (X-M)2/N) unei distribuţii arată cât de “împrăştiate” sunt scorurile în jurul valorii centrale. Pentru a cunoaşte exact cu cât variază scorurile în medie este nevoie să calculăm deviaţia standard. acest indicator intrând în componenţa multor metodele statistice. Trebuie să cunoaştem gradul de variabilitate a scorurilor noastre.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR abaterile în cealaltă direcţie (abaterile scorurilor mari de la medie). Cu toate acestea. Aceste rezultate sunt considerate tipice sau normale pentru o distribuţie. Mai precis. Media. indică gradul de variabilitate a unui grup de rezultate. fiind indicatorul cel mai descriptiv (deoarece indică orice modificare survenită în distribuţie). tipice. Mediana şi modulul. însă. Ilustrăm grafic acest lucru: m-SD scoruri mici m scoruri medii. Mediana este şi ea destul de puţin afectată de modificările structurii distribuţiei. jumătate dintre scorurile distribuţie având valori mai mici ca mediana. După cum se poate vede şi în imaginea de mai jos. Mediana împarte distribuţia în două părţi egale. Este o măsură a gradului de variabilitate a scorurilor şi arată cât de mult se abat scorurile de la tendinţa centrală. Se recomandă utilizarea mediei în distribuţiile simetrice şi unimodale. Abaterea standard ne arată cu cât se împrăştie scorurile în jurul valorii centrale şi se măsoară în aceleaşi unităţi de măsură ca şi scorurile iniţial. media aritmetică rămâne metoda cel mai des utilizată pentru descrierea tendinţei grupului de scoruri. Este indicatorul care este cel mai puţin afectat de schimbările structurii (modificări ale numărului de scoruri sau mărimii scorurilor distribuţiei). iar cealaltă jumătate valori mai mari.sav”. Cu cât este mai mare această valoare. Se trece variabila în câmpul din dreapta apoi se activează butonul STATISTICS. „Baza1. trebuie să ştim cât de mult (sau cu cât) se împrăştie scorurile în jurul valorii medii. Vom calcula parametrii tendinţei centrale şi ai variabilităţii pentru variabila ANX1 (nivelul anxietăţii înaintea terapiei). este cea mai “sensibilă” la modificarea numărului de scoruri sau mărimii scorurilor. Există însă metode statistice (cum a fi testele neparametrice) în care se utilizează doar mediana şi modul.

În consecinţă se bifează (cu un simplu click stânga al mouse-ului) opţiunile MEAN. CENTRAL TENDENCY conţine opţiunile folosite pentru calculul indicatorilor tendinţei centrale ale distribuţiei: media (MEAN). MEDIAN. varianţă (VARIANCE). amplitudine (RANGE). MEAN care reprezintă abaterea standard a distribuţii tuturor mediilor posibile calculate pentru eşantioane aleatoare repetate). Pentru exemplu nostru ne interesează calculul parametrilor tendinţei centrale ai distribuţiei şi de împrăştiere. DEVIATION). Opţiunile din câmpul DISPERSION permit calcularea diferiţilor parametri referitori la dispersia (împrăştierea) scorurilor în jurul valorii centrale: abatere standard (STD. mod (MODE) şi suma valorilor seriei (SUM). Valorile indicatorilor sunt grupate în tabelul Statistics: 262 . mediana (MEDIAN). Această opţiune permite calculul cuartilelor (QUARTILES) sau altor cuartile (de exemplu CUT POINTS FOR 10 EQUAL GROUPS) sau centile (PERCENTILE). valori minime (MINIMUM) şi maxime (MAXIMUM) şi eroare standard (S. Câmpul DISTRIBUTION oferă posibilitatea aflării indicatorilor de turtire (KURTOSIS)şi înclinare ai unei distribuţii în comparaţie cu cea normală (SKEWNESS). prin afişarea valorilor care delimitează aceste grupuri. MODE din câmpul CENTRAL TENDENCY şi opţiunile STD DEVIATION şi VARIANCE din câmpul DISPERSION: Activăm butonul CONTINUE şi apoi cel OK al casetei FREQUENCIES.LOREDANA GHERASIM Câmpul PERCENTILE VALUES conţine opţiuni care permit calculul valorilor corespunzătoare împărţirii subiecţilor în grupuri egale.E.

5. M=107.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Astfel. Reprezentarea grafică indică apariţia unui singur vârf (distribuţie unimodală) şi o alungire şi împrăştiere a extremei drepte a distribuţiei (distribuţie înclinată spre dreapta).5. Distribuţia scorurilor subiecţilor la această variabilă indică aceeaşi formă. ceea ce însemnă că distribuţia este unimodală (apare o singură valoare la mod) şi uşor înclinată spre dreapta spre valorile mai mari ale variabilei (valoarea mediei este mai mare decât a medianei). Mod=104. M=107. Med=105. Med=109. Rezultatele obţinute sunt următoarele: Astfel.90. Mod=102. Distribuţia scorurilor este bimodală (apar două valori cu frecvenţa cea mai mare) şi înclinată spre valorile mici ale variabilei (media este mai mică decât mediana). Mod=110 (a doua valoare a modul se extrage din tabelul de frecvenţă). 263 .95. La fel se calculează indicatorii tendinţei centrale şi de împrăştiere pentru variabila ANX2 (nivelul anxietăţii subiecţilor după terapie).

un scor x raportat la distribuţia Z este considerat “mic”. deoarece acestui scor îi corespunde un scor Z de +2 (ceea ce înseamnă că scorul este mai mare ca media cu două deviaţii standard). limitei minime de variaţie tipică îi corespunde scorul standard -1. m-SD scoruri”mici” m scoruri medii. tipice normale m+SD scoruri”mari” x -1 0 +1 Z Aceasta distribuţie ne permite să stabilim cum este scorul x în raport cu media (care este 0) şi abaterea standard (care are valoarea 1). Astfel. distribuţia fiind mai turtită (în acest caz varianţa şi abaterea standard au valori mai mari). Scorurile Z îndeplinesc o serie de funcţii. Trebuie ţinut seama de o serie de reguli. La variabila ANX2 se constată o mai mare variabilitate a rezultatelor. valorile fiind mai grupate în jurul medie (şi varianţa şi abaterea standard au valori mai mici). 264 . SCORURILE Z Nota Z indică deviaţia unui scor (x) de la medie (m) exprimată în deviaţii standard. Schema de mai jos prezintă notele standard Z corespunzătoare mediei şi limitelor de variaţie maximă şi minimă. Distribuţia în note Z este o distribuţie ideală în care media are întotdeauna valoarea 0. un scor x este considerat “mare” raportat la distribuţia Z. o persoană cu scorul brut 130 este „de două ori mai deşteptă ca media celorlalţi”. Nota standard Z arată cu câte deviaţii standard se abate un scor de la medie (Z=(X-M)/SD). notele Z arată de câte ori acel scor este mai mare sau mai mic decât media (ţinând cont de variabilitate). Mediei îi corespunde întotdeauna mereu scorul standard 0. astfel. II. O altă funcţie a notelor z este aceea că permit compararea scorurilor obţinute de aceeaşi persoană la probe diferite.LOREDANA GHERASIM Comparând reprezentările histogramele de frecvenţă pentru variabilele ANX1 şi ANX2. ne ajută să precizăm dacă un scor este mic. dacă scorul său Z are valoare mai mică decât –1. iar limitei maxime de variaţie normală îi corespunde nota standard +1. Spre exemplu. mediu sau mare. iar abaterea standard valoarea 1. dacă scorurile la un test de inteligenţă într-o populaţia sunt descrise de media m=100 şi deviaţia standard SD=15. Astfel. De asemenea. distribuţia scorurilor pentru prima variabilă este mai ascuţită. dacă scorul său Z va fi mai mare decât +1.3. întrucât notele Z arată raporturi şi sunt adimensionale (nu depind de ceea ce măsurăm). Permit compararea unui scor cu o distribuţie la care cunoaştem parametrii (media şi deviaţia standard). un scor x este considerat “mediu” dacă scorul său Z este cuprins în intervalul [–1. +1]. putem analiza variabilitatea rezultatelor la cele două variabile.

vom calcula notele Z pentru variabila ANX1. câmpul în care se introduc variabilele care vor fi analizate 3. permite calculul notelor Z cu ajutorul SPSS.sav”). Pentru exemplificare. opţiunea SAVE STANDARDIZED VALUES AS VARIABLES permite salvarea în baza de date a scorurilor standard sub forma unei noi variabile. câmpul în care sunt prezentate variabilele din baza de date 2. Activarea comenzii duce la apariţia pe ecran a casetei de dialog următoare: 1 2 3 4 Prezentăm principalele elemente ale ferestrei DESCRIPTIVES: 1.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Calculul notelor Z folosind SPSS Comanda DESCRIPTIVES care se găseşte în meniul ANALYZE – DESCRIPTIVE STATISTICS. abaterii standard şi al valorii minime şi maxime. Se bifează opţiunea SAVE STANDARDIZED VALUES AS VARIABLES. Vom activa butonul CONTINUE şi apoi butonul OK al ferestrei pentru a putea face 265 . Vom folosi baza de date creată anterior („Baza1. care deschide următoarea fereastră: Automat sunt selectate de computer opţiunile de calcul al mediei. Se activează butonul OPTIONS. cuprinde opţiuni de calcul ai parametrilor distribuţiei. 4.

98 pentru o valoare brută de 102. dar plasându-se în limita (–1 . Putem analiza rezultatele obţinute.+1). scorurile medii la prima variabilă se asociază cu scoruri medii la a doua variabilă şi scorurile mari la 266 . II. nivelul anxietăţii acestuia fiind de 2 ori şi jumătate mai mare decât media. legătură care poate fi pozitivă (când scorurile slabe la prima variabilă se asociază cu scoruri slabe la a doua variabilă. iar cea mai mică valoare la anxietate a obţinut-o subiectul 8. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE PEARSON Notele Z fac posibilă analiza legăturii dintre două variabile. Prin transformarea notelor brute obţinute de subiecţi la cele două variabile putem să identificăm dacă exista sau nu o legătură între aceste două variabile. Corelaţia indică existenţa unei legături între variabile. ceea ce semnifică faptul că subiectul are un nivel ridicat al anxietăţii raportat la ceilalţi subiecţi. Se observă apariţia unei noi variabile. putem analiza legătura dintre nivelul stresului unui manager şi numărul de subordonaţi.6 care corespunde unui scor standard 124 obţinută de subiectul 15. pe ultima coloană. întrucât ea descrie ce se petrece într-un grup de rezultate (r=( ∑( Z1 * Z 2) / N ). Scorul primului subiect este atipic. Vom vizualiza baza de date pentru a vedea dacă apare noua variabilă care conţine rezultatele subiecţilor transformate în note Z. Subiectul al doilea are un nivel normal al anxietăţii. De exemplu.LOREDANA GHERASIM analiza statistică. Rezultatele obţinute în urma comenzii DESCRIPTIVES sunt mai sumare şi prezentate într-un singur tabel.4. cu numele ZANX1. rezultatul fiind aproape cu o unitate mai mic decât media. Se constată că cel mai mare scor z este 2. Corelaţia este o metodă statistică descriptivă. care are un scor z–0.

Bineînţeles că între variabile poate să nu apară nici o legătură. În psihologie se lucrează cu două modalităţi de formulare a ipotezelor (non-direcţionale sau direcţional).010 (prag de eroare de 1%). Există trei modalităţi de interpretare a unui coeficient de corelaţie obţinut între două variabile (x şi y): fie x poate fi cauză pentru y. scorurile medii la prima variabilă se asociază cu scoruri medii la a doua variabilă şi scorurile mari la prima variabilă se asociază cu scoruri mici la a doua variabilă). Dacă vrem să evităm primul tip de greşeală care are consecinţe mai grave (de a demonstra ceva ce nu există în realitate). Testul de semnificaţie pentru verificarea acestui tip de ipoteză este TWO-TAILED. indică în ce măsură ne înşelăm atunci când afirmăm ceva. iar corelaţia negativă poate lua valori la de -1 la 0. fie a apărut a o treia variabilă care a determinat apariţia simultană a celor doua variabile. atunci se preferă pragul de eroare de 5% (deci un p=0. când se fac predicţii pot să apară patru situaţii. Acest coeficient poate lua valori de la -1 la +1. după analiza rezultatelor corelaţiei ne interesează să vedem dacă legătura găsită (la un grup de oameni) poate fi extinsă la întreaga populaţie.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR prima variabilă se asociază cu scoruri mari la a doua variabilă). indică dacă există o legătură între două sau mai multe variabile. Ipotezele direcţionale sunt cele în care se precizează tipul de modificare. iar situaţia II corespunde ignoranţei. În cazul corelaţiei. Pragul de semnificaţie. Pentru aceste ipoteze probabilitatea de eroare se stabileşte la una dintre extremităţile distribuţiei. p. Mai precis. În general. Testul de semnificaţie pentru verificarea acestui tip de ipoteză este ONE-TAILED. alegem pragul de semnificaţie de 0. fie y poate fi cauză pentru x. corespunzătoare procentajului de eroare: pragul de 0. Dacă dorim însă să avem mai multe şanse în a demonstra ceva şi consecinţele nu sunt grave în caz de greşeală. Analiza corelaţiei dintre două variabile nu permite stabilirea relaţiei de cauzalitate între aceste variabile. vom considera un test statistic ca fiind semnificativ dacă pragul de semnificaţie este mai mic sau cel mult egal cu valoarea 0. pragul de semnificaţie. prezentate în tabelul de mai jos: Evenimentul Apare Nu apare Predicţia Apare Corect Eroarea I Evenimentului Nu apare Eroarea II Corect Sunt două situaţii în care se poate greşi: când afirmăm că un eveniment se va produce şi în realitate acesta nu va apărea (eroare de tip I) sau când afirmăm că un eveniment nu se va produce şi aceste va apare (Eroare de tip II). Pragul de semnificaţie (p) În psihologie este necesară generalizarea concluziile studiilor. negativă (când scorurile slabe la prima variabilă se asociază cu scoruri mari la a doua variabilă. Situaţia I corespunde minciunii.05 (5% eroare). În testarea acestor ipoteze probabilitatea de eroare de 1% sau 5% se împarte la cele extremităţi (cozi) ale distribuţiei scorurilor. În cazul nostru ipoteza ar putea fi formulată non-direcţional astfel: există o legătură între salariul iniţial şi final al subiecţilor. Astfel.050. corelaţia pozitivă poate lua valori de la 0 la 1. ne interesează să ştim în ce măsură rezultatele se datorează întâmplării.01 (1% eroare) şi pragul de 0.050). Ipoteza din exemplul nostru ar putea fi formulată direcţional. Ipotezele non-direcţionale sunt cele în care nu se precizează tipul de relaţie dintre variabile. cercetătorul se aşteaptă la un anumit rezultat. În concluzie. Coeficientul de corelaţie (r) indică gradul în care apare paternul unei relaţii între cele două variabile. 267 . În cercetarea ştiinţifică se lucrează de obicei cu două praguri de semnificaţie.

301. 341. 425. 2. 2. 214. 198. 305. 3. 582. 401. 221. 725.sav”. 1. Sal_in (salariul iniţial al subiecţilor) şi sal_fin (salariul final al subiecţilor). 1. 2 (studii medii) şi 3 (studii superioare). 403. 392. 168. 954. 274. 654. 185. 175. câmpul care prezintă lista variabilelor din baza de date. 3. 197. 210. 301. 260. se pot introduce mai multe variabile. 1. 214. coeficienţii KENDALL şi SPEARMAN se folosesc pentru date categoriale şi ordinale. 201. 205. 220. 185. 542. Calcularea corelaţiei Pearson cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza2. 2. 280. 332. 3. 2. 1. care va cuprinde 3 variabile: STUDII (nivelul de studii al subiecţilor) cu trei valori 1 (studii generale). 268 . 3 • sal_in: 189.LOREDANA GHERASIM astfel: legătura dintre salariul iniţial şi final este pozitivă. 2. 245 • sal_fin: 201. unde se introduc variabilele ce vor fi analizate. 1. 205. în câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se alege tipul de corelaţie: coeficientul Pearson se foloseşte pentru date parametrice (variabile cantitative şi continui). 168. 3. 2. câmpul de analiză. 298. 258. 625. 2. 1. 203. 201. calculatorul afişând corelaţiile între variabilele luate două câte două. 3. 2. 3. 199 Pentru calculul corelaţiei se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE: Activarea comenzii va deschide următoarea fereastră: 1 2 3 4 5 5 Elementele principale ale ferestrei sunt: 1. 3. 2. 502. 220. 178. 445. 206. 298. 3. 156. 1. cu cât salariul iniţial este mai mare cu atât şi salariul final va fi mai mare. aceste variabile au următoarele valori: • studii:1.

Coeficientul de corelaţie Pearson este selectat implicit de către calculator. 5. la fel ca şi celelalte opţiuni test de semnificaţie TWO-TAILED şi marcarea cu asterisc a corelaţiilor semnificative FLAG SIGNIFICANCE CORRELATIONS. prin excluderea din analiză a perechilor de rezultate în care avem doar una dintre valori (EXCLUDE CASES PAIRWISE) sau de a exclude din analiză un rând întreg dacă doar una dintre valori lipseşte (EXCLUDE CASES LISTWISE). Se recomandă utilizarea primei variante selectată implicit. câmpul TEST OF SEGNIFICANCE permite selectarea modului de testate a ipotezei (TWOTAILED sau ONE-TAILED). Pentru baza de date creată vom analiza legătura dintre variabilele salariu iniţial şi final al subiecţilor. de obicei se foloseşte pragul TWO-TAILED în testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul SPSS. După activarea butonului OK. opţiunea FLAG SIGNIFICANCE CORRELATIONS are ca efect apariţia unui asterisc (*) în dreptul corelaţiilor semnificative. în foaia OUTPUT sunt afişate următoarele rezultate: 269 . Aceasta permite realizarea unei analize descriptive a datelor (STATISTICS) şi precizarea modalităţii de tratament a datelor lipsă MISSING VALUES. butonul OPTIONS este urmat de apariţia unei casete de dialog. Vom introduce variabilele SAL_INI şi SAL_FIN în câmpul din dreapta. 6.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 4.

30-0. N=24 (numărul de subiecţi).LOREDANA GHERASIM 2 4 1 3 5 Se observă că cele două variabile apar pe coloane da şi pe linii. astfel. legăturile puternice având o mărime absolută mai 270 . Vom extrage datele pentru legătura dintre salariul iniţial şi salariul final al subiecţilor: Interpretarea corelaţiei: r=0. Se consideră. p<0. Sunt mai multe elemente de care trebuie să se ţină seama în interpretarea corelaţiei: • semnul corelaţiei: arată natura legăturii care există pozitive (dacă semnul este pozitiv) sau negative (dacă semnul este negativ).30. un salar iniţial mediu se asociază cu un salar final mediu şi un salar mare iniţial se asociază cu salariu mare final.001 (pragul de semnificaţie). Acelaşi rezultate apar şi în celula din stânga jos care prezintă coeficientul de corelaţie dintre salariul final şi salariul iniţial (ANX2 şi ANX1).0).SIG. legătura este medie la o valoare a lui r cuprinsă între 0.81 (coeficientul de corelaţie). că legătura este slabă dacă valoarea absolută a lui r nu depăşeşte 0. În consecinţă rezultatul poate fi extras din oricare din cele două celule. semnul este pozitiv.50. Prima celulă din stânga (notată cu 4) prezintă coeficientul de corelaţie între variabila salariul iniţial şi salariul iniţial (ANX1 şi ANX1). Pe rândul 1 . La fel nu se analizează corelaţia dintre variabila salariul final şi salariul final (ANX2 şi ANX2). • mărimea absolută a coeficientului: descrie tăria legăturii care apare între variabile. după cinci ani.PEARSON CORRELATION se găsesc valorile coeficienţilor de corelaţie dintre două variabile Pe rândul 2 . Acest coeficient de corelaţie nu aduce nici un fel de informaţie şi în consecinţă nu se analizează. (2-TAILED) apare probabilitatea de eroare la respingerea ipotezei de nul şi acceptare a ipotezei de cercetare Rândul 3 .N conţine numărul de subiecţi care au scoruri la ambele variabile În tabel apare legătura dintre fiecare variabilă şi ea însăşi (ANX1 şi ANX1 şi respectiv între ANX2 şi ANX2) dar şi legătura dintre cele două variabile (între ANX1 şi ANX2 dar şi între ANX2 şi ANX1). semnificaţia acestuia şi numărul de perechi de scoruri. Rezultatele sunt identice deoarece corelaţie este bidirecţională (corelaţia dintre variabilele A şi B este acelaşi lucru cu cea dintre variabilele B şi A). ceea ce înseamnă că un salar iniţial mic se asociază. dar lipsită de semnificaţie (nu apare nici un prag de semnificaţie). cu un salariu tot mic. În celula din dreapta sus apare coeficientul de corelaţie dintre salariul iniţial şi salariul final (ANX1 şi ANX2). Între o variabilă şi ea însăşi apare o corelaţie perfect pozitivă (r=1. În cazul nostru.

• proporţia de varianţă. În aceste situaţii se raportează un p<0. vrem să vedem dacă legătura dintre salariul iniţial şi salariul final are aceeaşi valoare la subiecţii care au studii generale.65). valoarea este 0. pragul de semnificaţie fiind mai mic de 0. pentru a arăta că probabilitatea de a greşi este mai mică decât 0. tăria legăturii este ridicată (r=0. deci r2=0.05.81.1% (calculatorul ne afişează doar primele trei zecimale). Putem spune că există o legătură semnificativă între nivelul iniţial şi final al salariului subiecţilor. Pentru exemplu nostru proporţia de varianţă are valoarea 0. Pentru a selecta numai subiecţii care au studii generale. deoarece vrem să selectăm numai cazurile care îndeplinesc o anumită condiţie (să aibă valoarea 1 la variabila studii adică să fie numai subiecţi cu studii generale).65 (r=0.81) coeficientul având valoare mi mare de 0. Pe noi ne interesează opţiunea IF CONDITION IS SATISFIED.000. Activarea meniului este urmată de apariţia următoarei ferestre: În câmpul din stânga al ferestrei sunt prezentate toate variabilele din baza de date. se foloseşte comanda SELECT CASES din meniul DATA.50 • pragul de semnificaţie dacă este mai mic de 0. În exemplu nostru. Spre exemplu. Se observă că abia 65% din variaţia observată se întâlneşte în realitate. Proporţia de varianţă indică la ce procent din populaţia generală apare relaţia. care deschide următoarea casetă de dialog: 271 . fiind codificaţi cu 1 în baza de date.50. Toate aceste elemente trebuie să apară în interpretare. atunci putem considera că există o relaţie între variabilele studiate. pentru ca ea să fie completă. Comanda SELECT CASES Uneori este necesară selectarea anumitor cazuri din populaţie pentru a face o prelucrare statistică. Această opţiune se alege cu un simplu click stânga al mouse-ului: Se activează butonul IF.001. În dreapta ferestrei apar mai multe opţiuni.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR mare de 0. deci relaţia găsită este prezentă la 65% dintre subiecţi. Coeficientul de corelaţie ridicat la pătrat ne indică proporţia de varianţă explicată de relaţia găsită. Subiecţii sunt împărţiţi în grupe în funcţie de nivelul de studii (studii). În exemplul nostru.05.

Se poate folosi tastatura sau se pot activa butoanele cu cifre şi semne ce se găsesc sub acest câmp.LOREDANA GHERASIM Se selectează variabila în funcţie de cre se face selecţia şi se trece în câmpul dintre dreapta sus. Condiţia va arăta astfel: Se apasă apoi butonul CONTINUE pentru a salva condiţia: Se activează butonul OK. variabila Studii trebuie să aibă numai valoarea 1 (STUDII=1). baza de date modificându-se. cum se poate observa şi în imaginea de mai jos: 272 . În cazul nostru se selectează variabila STUDII şi se trece în câmpul din dreapta: Se adăugă condiţia. Pentru exemplul nostru.

Explicaţia lipsei de semnificaţie a corelaţiei dintre cele două variabile (în condiţiile în care coeficientul de corelaţie are valoare ridicată) este numărul mic de subiecţi. Se obţine următorul tabel în fereastra cu rezultate: Rezultatul obţinut este următorul: r=0. În cazul subiecţilor cu studii generale se constată că nivelul mic al salariului iniţial se asociază cu un nivel mic al salariului final. legătura este direct proporţională. • pragul de semnificaţie: valoarea pragului de semnificaţie este mai mare de 0. valoarea lui r depăşeşte valoarea de 0. intitulată FILTER_$. deci relaţia găsită apare la 47% dintre subiecţii cu studii generale. Numărul de subiecţi din analiză influenţează valoarea pragului de semnificaţie al corelaţiei dar nu şi puterea legăturii dintre variabile.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR La sfârşitul bazei de date apare o nouă variabilă.056. În partea din dreaptajos a ecranului apare anunţul FILTER ON. În continuare vom interpreta aceste rezultate: • semnul corelaţiei: corelaţie pozitivă.050. Cazurile neselectate sunt “tăiate”. salariul iniţial mediu se asociază cu un salar final mediu. • mărimea absolută a coeficientului: puterea legăturii dintre cele două variabile este ridicată. care avertizează utilizatorul cu privire la activarea unei comanzi de selecţie Atenţie! Selectarea datelor nu implică şi efectuarea analizei statistice. care indică rezultatul selecţiei. deci nu există o legătură semnificativă între salariul iniţial şi final al subiecţilor care au studii generale. • proporţia de varianţă explicată de relaţia este r2=0. În cazul nostru trebuie utilizată comanda de analiză a corelaţiei dintre salariul iniţial şi cel final. p=0.47. adică ele vor fi ignorate de la analiză. După selecţie trebuie făcută prelucrarea statistică a datelor.69. 273 .50. salariul iniţial mare se asociază cu un salar final mare.

în fişierul OUTPUT. simpla împărţire a bazei de date nu asigură prelucrarea statistică.SELECT CASES. Se activează apoi butonul OK. De aceea. Rezultatele analizei statistice sunt prezentate separat. În partea de jos a ferestrei se găseşte buton RESET. Comanda SPLIT FILE Uneori însă dorim să vedem ce se întâmplă pentru fiecare subgrup de subiecţi în parte. pentru fiecare condiţie a variabilei independente: studii generale. comanda de filtrare a datelor dispare. astfel. vom analiza legătura dintre variabilele salariul iniţial şi salariul final pentru toate categoriile de subiecţi în funcţie de variabila STUDII (nu numai pentru subiecţii cu studii generale dar şi pentru cei cu studii medii şi superioare). introducem variabila de grupare (STUDII) în câmpul care se activează sub această opţiune: După apăsarea butonului OK. Activarea comenzii SPLIT FILE deschide următoarea fereastră: Dintre opţiunile din dreapta alegem ORGANIZE OUTPUT BY GROUPS şi apoi. care avertizează utilizatorii că baza de date este împărţită în funcţie de condiţiile (nivelurile) variabilei de grupare . Pentru baza de date BAZA2. şi anume comanda SPLIT FILE.LOREDANA GHERASIM După folosirea acestui “filtru” este indicată dezactivarea.sav. cu ajutorul săgeţii. Pentru a nu repeta comanda SELECT CASES de multe ori se poate utiliza o altă comandă din meniul DATA. în partea dreaptă-jos a bazei de date apare anunţul SPLIT FILE ON. Pentru dezactivarea selecţiei. se deschide din nou în meniul iniţial DATA . La fel ca şi în cazul comenzii SELECT CASES. trebuie folosită comanda CORRELATIOS pentru a analiza legătura dintre variabilele salariu iniţial şi final al subiecţilor. medii şi superioare: 274 .

Practic. Se activează apoi butonul DEFINE. care deschide următoarea fereastră: 275 . care deschide fereastra: Vom alege un grafic simplu.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR nivelul de studii al subiecţilor = studii generale nivelul de studii al subiecţilor = studii medii nivelul de studii al subiecţilor = studii superioare Graficul corelaţiei Relaţia dintre două variabile poate fi reprezentată grafic sub forma unui nor de puncte. comanda SCATTER. deci vom selecta opţiunea SIMPLE. graficul îl alegem din meniul GRAPHS. care să ilustreze relaţia dintre două variabile.

iar punctele sunt apropiate. Dacă relaţia ar fi fost invers proporţională. norul de puncte ar fi fost orientat 276 . grupate deoarece coeficientul de corelaţie are valoare ridicată (r=0.81).LOREDANA GHERASIM Se introduc cele două variabile în câmpurile axei X şi axei Y (nu contează ordinea în care se introduc variabilele deoarece corelaţia este bidirecţională) şi apoi se apasă butonul OK. Pentru exemplul nostru norul de puncte este ascendent crescător (din stânga-jos spre dreapta-sus) deoarece relaţia dintre variabile este pozitivă. Reprezentarea grafică a corelaţiei este următoarea: Reprezentarea grafică a corelaţiei apare sub forma unui nor de puncte.

sav”. Acest coeficient de corelaţie poate lua valori doar intre -1 şi 1. care va cuprinde 3 variabile: elevi (codul de identificare al elevilor).5. Pentru a analiza legătura dintre evaluarea făcută de primul profesorul şi evaluarea realizată de al doilea profesor (prof_1 şi prof_2). Pentru calculul acestei corelaţii se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE. Prof_1 (evaluarea interesului elevilor faţă de şcoală de către primul profesorul) şi Prof_2 (evaluarea interesului elevilor faţă de şcoală realizată de al doilea profesor). II. punctele ar fi fost distribuite uniform pe grafic. Din câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se bifează coeficientul de corelaţie Kendall's: După confirmarea comenzii în foaia cu rezultate apare următorul tabel: 277 . semnul coeficientului de corelaţie Kendall's tau-b indică direcţia relaţiei. trebuie să folosim coeficientul de corelaţie Kendall's. În cazul în care nu ar fi nici o relaţie. iar valoarea absolută a coeficientului indică puterea relaţiei.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR descrescător (din stânga-sus spre dreapta-jos). La fel ca şi în cazul corelaţiei Pearson. Cu cât valoarea coeficientului este mai mare cu atât relaţia dintre variabile este mai mare. Calcularea corelaţiei Kendall cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza3. apoi se introduc variabilele prof_1 şi prof_2 în câmpul din dreapta. În tabelul următor prezentăm valorile acestor variabile. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE KENDALL'S TAU-B Reprezintă o măsură non-parametrică a asocierii variabilelor ordinale sau rangate care presupun cantităţi.

Asocierea nu este însă semnificativă. Pentru a analiza legătura dintre evaluarea interesului faţă de şcoală al elevilor şi evaluarea relaţiilor cu ceilalţi colegi (eval_i şi eval_re) se foloseşte coeficientul de corelaţie Spearman. Dacă ar fi apărut o asociere negativă dintre variabile (coeficientul de corelaţie ar fi fost negativ) s-ar fi interpretat astfel: elevii plasaţi pe primele locuri de către primul profesor s-ar fi plasat în coada clasamentului din perspectiva celui de al doilea profesor. Pentru calculul acestei corelaţii se activează opţiunea BIVARIATE din meniul ANALIZECORRELATE. care va cuprinde 3 variabile: elevi (codul de identificare al elevilor). II. al treilea). Calcularea corelaţiei Spearman cu ajutorul SPSS Pentru a calcula acest coeficient de corelaţie cu ajutorul aplicaţiei SPSS vom crea o nou bază de date “Baza4. de la cele mai mici la cele mai mari. Se introduc variabilele eval_i şi eval_re în câmpul din dreapta. Din câmpul CORRELATION COEFFICIENTS se bifează coeficientul de corelaţie Spearman: 278 .60). eval_i (evaluarea de către profesori a interesul pentru şcoală) şi eval_re (evaluarea de către profesori a relaţiilor cu ceilalţi elevi). al doilea. COEFICIENTUL DE CORELAŢIE SPEARMAN Este o măsurare non-parametrică a corelaţiei dintre două variabile ordinale. Modalitatea de calcul a corelaţiei Spearman este similară coeficientului Pearson (de fapt de aplică formula coeficientului Pearson). Acest coeficient de corelaţie mai este denumit şi coeficient de corelaţie a rangurilor. Această evaluare presupune atribuirea de valori care indică ierarhia subiecţilor (cum ar fi primul. valorile fiecărui tip de variabilă sunt rangate.LOREDANA GHERASIM Se constată că apare o asociere pozitivă între variabile (r=0.sav”. Pentru toate cazurile. în asemenea manieră încât indivizii statistici să fie ordonaţi în funcţie de două criterii X şi Y. elevii clasaţi pe primele locuri de către primul profesor ocupă tot o poziţie fruntaşă din perspectiva celui de al doilea profesor.6. p=0. Se foloseşte atunci când nu este posibilă măsurarea caracteristicilor analizate ci doar evaluarea lor.091 posibila explicaţie fiind numărul mic de subiecţi din baza de date.

6.81.91. 8.49.81.88. 9. 8. acest indicator statistic împărţind şirul de scoruri în două parţi egale (proba medianei).88. corelaţia având semn negativ. pragul de semnificaţie fiind mai mare de 0.86.79.19. 7.050 (p=0.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După confirmarea comenzii în foaia cu rezultate apare următorul tabel: Se constată că apare o inversare a clasamentului. 8.06.260). 9. 9.69.71. 9.76. Aplicaţia SPSS are o serie de comenzi care permit transformarea sau recodificarea unei variabile cantitative într-o variabilă calitativă. Inversarea clasamentului nu este semnificativă.10.78. II. 7.80. Pentru calculul medianei vom folosi comanda DESCRIPTIV STATISTICS– FREQUENCIES: 279 . 7. 8.54 Vom împărţi elevii în două grupe (grupul elevilor cu performanţe bune şi grupul elevilor cu performanţe slabe). 7. Pentru a exemplifica utilizarea comenzilor de recodificare vom crea o nouă bază de date (baza5.49.7. 7. 9. 6.06.04. 7. 7.16.03. 8. Deci vom calcula mai întâi valoarea medianei şi apoi vom împărţi subiecţii în grupe în funcţie de valoarea acestui indicator. 7. Împărţirea elevilor în două grupe se realizează în funcţie de mediană.sav) care conţine mediile obţinute de elevi la sfârşitul anului şcolar.73.06. Valorile variabilei sunt: Media: 8. ceea ce semnifică faptul că elevii plasaţi pe primele locuri ale variabilei interes pentru şcoală ocupă ultimele locuri după cel de al doilea criteriu. prin crearea unei noi variabile în baza de date sau modificarea valorilor unei variabile existente în baza de date. 6. RECODIFICAREA ŞI TRANSFORMAREA VARIABILELOR Uneori este necesar ca scorurile brute obţinute de subiecţii unui studiu să fie transformate pentru a putea verifica ipoteza studiului. 8. 7. relaţii bune cu ceilalţi elevi.

câmpul care conţine variabilele din baza de date. Comanda RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES Selectăm opţiunea de creare a unei noi variabile care să cuprindă grupele obţinute în urma recodificării. Se selectează opţiunea INTO DIFFERENT VARIABLES. Pentru recodificarea variabilei MEDIA se utilizează opţiunea RECODE care se găseşte la meniul TRANSFORM: Comanda RECODE are două opţiuni de recodificare. 2. în câmpul din mijloc al ferestrei cu ajutorul butonului de trecere. MEDIA. iar subiecţii care au valori mai mari decât mediana vor forma grupul celor cu performanţe ridicate.95. în câmpul NAME de la OUT VARIABLE se introduce numele variabilei create.LOREDANA GHERASIM Pentru exemplul nostru mediana are valoare 7. 4. butonul OLD AND NEW VALUE permite recodificarea variabilei iniţiale 5 butonul IF permite crearea unei noi variabile doar prin selecţia anumitor valori ale variabilei iniţiale Pentru exemplul nostru vom trece variabila pe care dorim să o recodificăm. Noul nume se tastează în câmpul NAME al câmpului OUTPUT VARIABLE: 280 . Vom denumi noua variabilă NIVPERF.95) vor forma grupul celor cu performanţe scăzute. ceea ce are ca urmare apariţia următoarei casete de dialog: 3 1 2 5 4 1. Se poate păstra variabila ce urmează să fie recodificată (INTO SAME VARIABLES) sau se poate crea o nouă variabilă (INTO DIFFERENT VARIABLES). 3 în câmpul INPUT VARIABLE →OUTPUT VARIABLE se introduce atât variabila ce urmează să fie recodificată cât şi numele noii variabile. Subiecţii care au valori mai mici ca mediana (7.

Cu alte cuvinte această opţiune va însemna că toate valorile variabilei MEDIA mai mici de 7. câmpul NEW VALUE face referire la valorile noii variabile 3.95) vor forma grupul subiecţilor cu performanţa scăzută. formând o nouă variabilă. prind valoarea în cadrul noii variabile NIVPERF. LOWEST THROUGH din câmpul OLD VALUE şi vom trece în câmpul activat valoarea medianei (7. subiecţii care au obţinut scoruri mai mici decât mediana (7. vom activa opţiunea RANGE.95 vor fi recodificate.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Pentru ca noul nume al variabilei să apară în câmpul din mijloc INPUT VARIABLE →OUTPUT VARIABLE şi astfel să aibă loc recodificarea. În consecinţă. trebuie ca valorile variabilei MEDIA (variabila iniţială) să le redefinim. vom tasta valoarea 1: 281 . care va reprezenta valoarea 1 a variabilei NIVPERF (ce va fi creată). În câmpul NEW VALUE. în câmpul de lângă opţiunea VALUE. Astfel.95). în câmpul OLD→NEW se reunesc opţiunile de recodificarea a variabilelor În exemplul nostru. se activează butonul CHANGE din câmpul OUTPUT VARIABLE: Se activează butonul OLD AND NEW VALUE pentru a defini valorile noii variabile. câmpul OLD VALUE se referă valorile variabilei iniţiale 2. Activarea acestui buton deschide următoarea casetă de dialog: 2 1 3 Această fereastră prezintă mai multe câmpuri: 1.

cu două valori.LOREDANA GHERASIM Se apasă apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW. Pentru a fi reţinută şi această a doua condiţie de recodificare. iar valorile mai mari de 7.66%). Prima treime va alcătui grupul subiecţilor cu performanţă scăzută. a doua treime grupul subiecţilor cu performanţă medie. vom tasta valoarea 2. iar cei cu medii mai mari de 8. Pentru exemplificare vom împărţi scorurile la variabila MEDIA în trei parţi egale. iar ultima treime grupul subiecţilor cu performanţă ridicată.64 vor reprezenta grupului cu performanţa ridicată (grupul 3).33% din total). pentru a putea recodifica următoarele valori.73 şi 8. Există posibilitatea de a împărţi valorile unei variabile în mai mult de două grupe. Apoi se activează opţiunea RANGE. se acţionează din nou butonul ADD din câmpul OLD→NEW. În consecinţă. Pentru a putea face împărţirea. după cum se poate observa şi în imaginea din dreapta.95 ale variabilei MEDIA vor primi valoarea 1 în cadrul variabilei NIVPERF. ceea ce duce la modificarea bazei de date. în câmpul NEW VALUE. scorurile mai mici de 7. În concluzie.95 ale variabilei MEDIA vor reprezenta valoarea 2 al variabilei NIVPERF.95 ale variabilei MEDIA vor fi recodificate în variabila NIVPERF primind valoarea 2. THROUGH HIGHEST din câmpul OLD VALUE şi se trece în câmpul activat valoarea medianei (7. cei cu valori cuprinse între 7. imaginea din stânga. 282 . mai întâi trebuie să calculăm valorile corespunzătoare percentilelor care împart şirul de scoruri în 3 parţi egale (fiecare parte reprezentând 33. Din câmpul PERCENTILE VALUES se bifează opţiunea PERCENTILE şi se introduc centilele care împart şirul de scoruri în 3 parţi egale (adică 33. Se foloseşte comanda DESCRIPTIV STATISTICS– FREQUENCIES.64 vor forma grupul subiecţilor cu performanţă de nivel mediu (grupul 2). în câmpul de lângă opţiunea VALUE. Se activează apoi butonul CONTINUE şi butonul OK al ferestrei RECODE INTO A DIFFERENT VARIABLES. cum se poate observa şi în imaginea din mai jos.95).33% şi 66. Se observă că în baza de date apare noua variabilă NIVPERF. Puteţi verifica dacă recodificarea a fost corect realizată. Subiecţii cu valori mai mici de 7.73 vor forma grupul celor cu performanţa scăzută (grupul 1). Această opţiune va însemna că valorile mai mari de 7.

sav) şi vom împărţi în două scorurile subiecţilor. pentru a putea introduce următoarea condiţie. Activăm apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW. scorurile mai mici de 7. cu trei valori. În câmpul NEW VALUE se trece valoarea 2. Vom denumi noua variabila NIVPERF2. apoi se activează butonul ADD.73. cum se poate observa şi în imaginea alăturată: Se observă că în baza de date apare noua variabilă NIVPERF2. tastând noul nume în câmpul NAME al câmpului OUT VARIABLE şi apoi activând butonul CHANGE. Se activează prima opţiune RANGE THROUGH şi se tastează valorile minime şi maxime.73 şi 8. Vom activa opţiunea RANGE. Pentru exemplificare vom utiliza aceeaşi bază de date (baza5. Se activează apoi butonul ADD al câmpului OLD→NEW. care cuprinde valori mai mari de 8. adică nivelul 1 al noii variabile NIVPERF2.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Pentru a crea această nouă variabilă se activează meniul TRANSFORM – RECODE . iar în câmpul NEW VALUE vom trece valoarea 1. cum se poate observa şi în imaginea alăturată. Valorile variabilei MEDIE cuprinse între 7.73 ale variabilei MEDIA vor forma primul grupului 1. În acest exemplu. LOWEST THROUGH din câmpul OLD VALUE şi vom trece în câmpul activat valoarea 7. Se activează apoi butonul CONTINUE şi butonul OK al ferestrei RECODE INTO A DIFFERENT VARIABLES. Activarea comenzii duce la apariţia casete de dialog: 283 .INTO DIFFERENT VARIABLES.64 vor reprezenta nivelul 2 al variabilei NIVPERF2. În câmpul NEW VALUE se trece valoarea 3. THROUGH HIGHEST din câmpul OLD VALUE. cu excepţia faptului că se păstrează numele iniţial al variabilei recodificate. Pentru crearea ultimului grup.64 se activează opţiunea RANGE. Comanda RECODE INTO SAME VARIABLES Rezultate similare se obţin dacă se utilizează comanda RECODE opţiunea INTO SAME VARIABLES. ceea ce duce la modificarea bazei de date.

LOREDANA GHERASIM În câmpul din stânga apar toate variabilele din baza de date. În exemplu nostru vrem să recodificăm variabil Media. când am utilizat opţiunea de recodificare într-o altă variabilă: 284 . care are aceleaşi opţiuni ca în cazul opţiunii anteriore de transformare într-o variabilă diferită: Recodificare se realiză la fel ca în exemplu anterior. Trecem variabila în câmpul din dreapta: Se activează butonul OLD AND NEW VALUES. în câmpul din dreapta se introduc variabilele pe care dorim să le recodificăm.

Pentru a exemplifica utilizarea acestor comenzi de recodificare vom crea o nouă bază de date (baza6. aceasta având acum aceleaşi valori ca şi variabila NIVPERF. PRES (Câtă încredere aveţi în preşedinte?). Acest lucru demonstrează că cele două opţiuni duc la acelaşi rezultat. Se constată că s-au modificat valorile variabilei MEDIA. GUV (Câtă încredere aveţi în guvern?). Prezentăm scorurile obţinute de 16 dintre subiecţi. Pentru a vedea atitudinea subiecţilor faţă de instituţiile statului ar trebui să însumăm răspunsurile subiecţilor de la cei 3 itemi. La itemul 2.sav) care conţine patru variabile: NRCHEST (codul de identificare). subiecţii au răspuns pe o scală de la 1 (foarte mult) la 4 (foarte puţin). PARLAM (Câtă încredere aveţi în parlament?).ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După confirmarea recodificării să vedem modificările din baza de date. Pentru itemii 1 şi 3 subiecţii au răspuns pe o scală de la 1 (foarte puţin) la 4 (foarte mult). Pentru a putea face 285 . Inversarea valorilor variabilelor Comanda de recodificare poate fi utilizată şi pentru recodificarea valorilor scorurilor obţinute la diferiţi itemi. însă.

Apoi se tastează 2 în câmpul de la opţiunea VALUE din câmpul OLD VALUE şi cifra 3 în câmpul de la opţiunea VALUE din câmpul NEW VALUE: La fel se procedează şi pentru celelalte valori care trebuie recodificate. Vom redenumi variabila recodificată GUV_R: Vom activa butonul OLD AND NEW VARIABLES. Se activează butonul ADD din câmpul OLD→NEW. Vom folosi comanda RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES pentru a putea verifica dacă recodificarea a fost realizată. iar valoarea 4 a itemului să devină 1 (ceea ce înseamnă foarte puţin). valoarea 2 să devină 3. Astfel. În final trebuie să avem următoarele transformări în câmpul OLD→NEW: 286 . valoarea 3 să devină 2. deci se tastează 1 în dreptul opţiunii VALUE din câmpul OLD VALUE şi cifra 4 în dreptul opţiunii VALUE din câmpul NEW VALUE. pentru ca scala de evaluare să aibă aceeaşi semnificaţie cu a ceilalţi doi itemi (valoarea 1 să însemne foarte puţin iar valoare 4 să însemne foarte mult). adică valoarea 1 a itemului să devină 4 (ceea ce înseamnă foarte mult). Pentru recodificare ar putea fi utilizată oricare dintre cele două opţiuni prezentate anterior RECODE INTO SAME VARIABLES sau INTO DIFFERENT VARIABLES. Recodificarea în acest caz presupune inversarea scalei de evaluare pentru itemul 2. valoarea 1 a vechii variabile devine 4 pentru noua variabilă. Pentru inversarea scalei de evaluare a itemului vom folosi numai opţiunile VALUE din câmpul OLD VALUE şi NEW VALUE.LOREDANA GHERASIM acest lucru ar trebui ca răspunsurile de la itemul 2 să fie transformate.

în acest câmp sunt prezentate variabilele din baza de date 287 . opţiunea COMPUTE: 3 1 2 Prezentăm caracteristicile principale ale acestei ferestre: 1. Pentru a putea face acest lucru se foloseşte meniul TRANSFORM. trebuie să însumăm scorurile subiecţilor obţinute la cei trei itemi. baza de date va conţine o nouă variabilă (GUV_R) care conţine valorile inversate ale itemului 2: Comanda TRANSFORM COMPUTE Pentru a calcula scorul total la atitudinea faţă de instituţiile statului.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După activarea butonului CONTINUE şi butonului OK al ferestrei principale. în câmpul TARGET VARIABLE se tastează numele noii variabile 2.

Variabile sunt trecute în câmpul NUMERIC EXPRESSION folosind butonul de trecere. deci vom tasta numele noii variabile în câmpul TARGET VARIABLE: Apoi vom scrie formula de calcul care va consta în însumarea scorurilor obţinute la cele trei variabile: PRES.LOREDANA GHERASIM 3. dar şi un câmp cu funcţii complexe care pot fi utilizate pentru calculul noilor variabile. Pentru exemplu nostru vom numi noua variabila ATIT. în câmpul NUMERIC EXPRESSION se introduce formula de calcul a noii variabile. 288 . Această nouă variabilă reprezintă atitudinea subiecţilor faţă de instituţiile statului şi reprezintă suma răspunsurilor la cei trei itemi. Semnul plus se introduce de la tastatură sau folosind butoanele care se găsesc sub câmpul NUMERIC EXPRESSION: După activarea butonului OK în baza de date apare o nouă variabila. GUV_R şi PARLAM. cu numele ATIT. sub acest câmp se găsesc butoane cu cifre şi semne.

Cu alte cuvinte. Întrucât distribuţia normală este simetrică. Cunoscând nota Z a unui subiect putem şti cu precizie câţi indivizi din populaţie au scoruri mai 289 .1. Există o strânsă legătură între scorurile standard (notele z) şi diferite procentaje sau frecvenţe relative. numai 16% dintre oameni au coeficientul de inteligenţă mai scăzut de 84 sau mai ridicat de 116. Astfel. Observaţi. doar aproximativ 2% dintre indivizi vor avea scoruri şi mai extreme.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III. În plus. Dacă un fenomen social observat este urmărit o perioadă de timp mai îndelungată. să luăm drept exemplu distribuţia rezultatelor la un test de inteligenţă. iar deviaţia standard este 16. distribuţia rezultatelor se va face după o curbă normală. mai mici sau mai mari decât două deviaţii standard faţă de medie (adică sub valoarea 68 sau peste valoarea 132). Având o deviaţie standard de 16. de asemenea. curba normală mai posedă anumite proprietăţi speciale. Din perspectiva celor trei parametri. În imaginea de mai jos ilustrăm grafic această distribuţie: 34% 14% 2% Scoruri brute Scoruri z 68 -2 84 -1 100 0 34% 14% 2% 116 +1 132 +2 Dacă urmăriţi cu atenţie forma curbei normale veţi constata prezenţa unor „puncte de inflexiune”. Pentru a înţelege mai uşor despre ce este vorba. ELEMENTE DE STATISTICĂ INFERENŢIALĂ III. Astfel. matematicienii au pus la punct formule care permit calcularea diferitelor suprafeţe ale curbei. Abia 16% din populaţie vor avea scoruri mai mici sau mai mari de o deviaţie standard. puncte în care linia curbă îşi modifică forma. Există trei parametri ai unei distribuţii: modalitatea (indică valorile în jurul cărora se grupează scorurile subiecţilor). Aceste puncte corespund deviaţiilor standard. simetrică şi mediu turtită. Mai mult. vom şti că 34% dintre indivizi vor avea scorul cuprins între 100 şi 116 (cei cu IQ situat deasupra mediei) sau între 84 şi 100 (cei cu IQ situat dedesubtul mediei). vom şti că 34% dintre subiecţi au scoruri cuprinse între medie (100) şi o deviaţie standard. că şi mai puţine cazuri sunt mai depărtate de medie. DISTRIBUŢIA NORMALĂ Variabilitatea rezultatelor urmează reguli care pot fi modelate matematic. curba normală este unimodală. Aproximativ 34% din cazuri se vor afla între medie şi o abatere standard la stânga sau la dreapta mediei. La acest test media rezultatelor este 100. înclinarea (indică tendinţa scorurilor de a fi mai mari sau mai mici) şi turtirea (arată cât de mult variază scorurile distribuţiei). iar acest lucru poate fi demonstrat matematic. exact 50% din cazuri vor avea scoruri sub valoarea medie.

Astfel. 1995). Pot farmaciştii să susţină că vârsta precoce la care a mers copilul se datorează vitaminei. III. vom analiza cel mai simplu test. Să presupunem că o persoană obţine la testul de inteligenţă scorul 125.06%) şi 94. cu o abatere standard de 3 luni? Pentru a răspunde cu dovezi statistice la o astfel de întrebare. Dacă vom consulta unul din tabelele de care aminteam anterior. TESTUL Z Pentru a vedea cum se realizează inferenţa statistică.06%) vor avea scoruri mai mici decât subiectul ales de noi. care are valoarea 1. Unul dintre efecte este scăderea vârstei la care copii încep să meargă. Copilul respectiv. vom vedea în dreptul lui 1. În acel tabel.06% (50%+44. Prezentăm în continuare curba normală corespunzătoare vârstei de debut de la care copiii încep să meargă: 34% 14% 2% 8 luni 11 luni 34% 14% 2% 14 luni 17 luni 20 luni Pentru testarea ipotezei trebuie să parcurgem mai multe etape: Etapa I: Reformularea problemei în termenii populaţiilor de comparaţie. după administrarea vitaminei. ETAPELE TESTĂRII UNEI IPOTEZE.LOREDANA GHERASIM mici sau mai mari decât al subiectului investigat. dar pentru aceasta ei trebuie să demonstreze că într-adevăr vitamina accelerează mersul copiilor. testul z. Aceasta înseamnă că de la medie (100) şi până la scorul nostru (125) sunt 44. în care un grup de farmacişti a sintetizat o vitamină care accelerează procesele de asimilaţie la copii nou-născuţi. Farmaciştii au primit dreptul să administreze vitamina unui singur copil nou-născut. ştiind că vârsta la care merg copii prima dată.06%. pentru fiecare notă Z.56 (după formula: (125-100)/16). Deşi avem doar un singur caz pe care trebuie să îl comparăm cu o populaţie ai cărei parametri sunt cunoscuţi.94% dintre indivizi vor avea scoruri mai mari (50%-44. în populaţia normală este de 14 luni. Orice manual de statistică are la sfârşit un tabel care permite calcularea acestor procentaje cu precizie. care arată câţi subiecţi au scorurile cuprinse între medie şi nota Z. aceştia dezvoltându-se mai rapid.56 valoarea 44.2. ipotezele trebuie reformulate în termenii generali ai populaţiilor de comparat pentru a putea face generalizarea ulterioară. putem calcula nota Z a acestui subiect. ales aleatoriu din populaţie. în care se compară un eşantion format dintr-un singur caz cu o populaţie a cărei parametri sunt cunoscuţi. Farmaciştii au dorit să omologheze vitamina. a început să meargă de la vârsta de 8 luni. este precizat un procent. în exemplul nostru avem de comparat două populaţii: P0 – populaţia copiilor 290 .06% dintre subiecţi. Aceasta arată că doar 5. trebuie să facem apel la distribuţia normală a variabilei alese în cadrul populaţiei şi să respectăm anumite etape pentru verificarea raţionamentului. Ca exemplu vom folosi un studiu (Aron & Aron.

mai ales în domeniul ştiinţelor sociale. H0: P0 = P1 Într-o cercetare se testează de fapt ipoteza de nul pentru că ea descrie situaţia deja existentă înainte intervenţiei sau situaţia în care nu am obţine nici un efect. În mod obişnuit. este testată la un anumit prag de semnificaţie. Etapa III: Stabilirea pragului de semnificaţie şi a notei z a punctului de „tăiere”. Vom transforma scorul 291 . aflate în partea stângă a curbei de distribuţie. trebuie să vedem care este nota Z corespunzătoare acestuia. În cazul nostru colectarea datelor înseamnă a observa vârsta la care va merge copilul pentru prima dată (8 luni). cu o abatere standard de 3 luni. Există două de valori Z de corespunzătoare pragului 1%. Pe noi ne interesează prima dintre aceste valori. la o valoare Z de 1 (adică 17 luni) se constată că 84% dintre copii merg la vârste mai mici de 17 luni.populaţia copiilor normali care iau vitaminele. Vom formula două ipoteze: Ipoteza de lucru (experimentală): afirmă că noii născuţi care iau vitamina vor merge mai repede decât cei care nu iau vitamina (H1: P0 < P1) Ipoteza de nul: Este ipoteza care descrie situaţia în care intervenţia noastră (vitamina) nu are nici un efect. Dacă ipoteza de nul este respinsă.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR normali care nu iau vitaminele şi P1 .33) corespunzătoare probabilităţii de 1% (numită şi punct de tăiere). După stabilirea pragului. Distribuţia acestei variabile este normală. care arată cei 1% dintre copii care merg cel mai timpuriu şi o altă valoare referitoare la scorurile mari (în partea dreaptă a distribuţiei) care arată acei 1% dintre copii care merg cel mai târziu. fără nici o altă intervenţie. atunci putem accepta ipoteza de lucru. 34% -2. copiii din populaţia normală merg la vârsta de 14 luni. Pragul de semnificaţie poate fi de 1% (când dorim să fim mai precişi) sau de 5% (atunci când putem fi mai puţin exacţi). Am precizat anterior că fiecărui punct de pe curba de distribuţie normală îi corespunde o anumită notă standard şi o anume distribuţie a cazurilor din populaţie faţă de acel punct. În cazul nostru ea va fi –2. Această etapă presupune cunoaşterea parametrilor (media şi abaterea standard) populaţiei la care ne raportăm (în cazul nostru distribuţia copiilor care nu iau vitamina). Pentru această cercetare vom stabili un prag de semnificaţie de 1% întrucât efectele ei sunt importante. Dacă vitamina nu ar avea nici un efect.33 pentru că ne referim la scorurile mai mici decât media. Acest prag de semnificaţie arată probabilitatea de eroare cu care noi testăm ipoteza. Etapa II: Stabilirea parametrilor populaţiei de comparaţie şi a distribuţiei de comparaţie. De exemplu. abia 16% mergând mai târziu de această vârstă. cele două populaţii de copii ar merge la aceeaşi vârstă. Orice ipoteză. Etapa IV: Colectarea datelor şi transformarea lor în scoruri z.33 2% 8 luni 11 luni 34% 14% 2% 14 luni 17 luni 20 luni 14% Note z -2 -1 0 +1 +2 În tabelele statistice găsim valoarea scorului z (z=2. una referitoare la scorurile mici (în partea stângă a distribuţiei).

-0. 2. 3.7. 2. 1.2.4. 1. 1.4. 1. 2.sav). 0.1. 2. farmaciştii nu au reuşit să dovedească.1. 3. 3.3. 2. 102. 0. 3. 1.2. 1. 102. prin raportare la distribuţia populaţiei normale de comparat folosind formula notei Z (X-M)/SD). 3. 36.5. 3.8. 0. 2.9. După obţinerea scorul Z corespunzător datelor colectate. 81.8. 2. 94. Pentru a vedea cum anume se foloseşte programul SPSS în această situaţie vom crea o nouă bază de date (baza7. III. 2. 1.3. 36. Cu alte cuvinte.7. În ipoteza noastră experimentală ne aşteptam ca nota Z corespunzătoare scorului brut să fie mai mică decât valoare Z a punctului de tăiere.2.1. 2. ind_d: 0. 3. 1. 1. 3. 800. 0. 188. 54. 3.3? Deoarece nu avem acces la alţi parametri ai populaţiei. TESTUL T PENTRU COMPARAREA UNUI EŞANTION CU MEDIA POPULAŢIEI Acest test se aplică atunci când dorim să comparăm rezultatele unui eşantion cu media populaţiei (fără să avem informaţii despre varianţa rezultatelor populaţiei).2. 80. succint testele de comparaţie cele mai frecvent folosite.4. 330.1. Ipoteza de cercetare: Indicele demografic al eşantionul nostru va avea o avea o valoare diferită de indicele demografic al populaţiei Ipoteza de nul: indicele demografic al eşantionului va avea aceeaşi valoare cu cel al populaţiei Folosirea SPSS pentru compararea unui eşantion cu media unei populaţii Aplicarea testului t se face activând din meniul ANALYZE-COMPARE MERANS opţiunea ONE SIMPLE T TESTS: 292 .3. 1.1.5. Vom prezenta în continuare. 1.8.3. 2. 29. 189. 1. nota Z (-2) corespunzătoare scorului brut este mai mare decât a notei Z a punctului de tăiere (–2. Vom aplica testul t pentru a compara un eşantion cu o populaţie la care cunoaştem media. 1. 3. 2. 58. 216. acceptăm ipoteza de nul. cu valorile: 1europeană. 86. 1. 143. la un prag de probabilitate de 1% că vitamina lor are efectul scontat.5. 0.3. 2-asiatică şi 3-africană). 40.1. În consecinţă. 0.6. 2 Dorim să comparăm scorurile eşantionului la variabila indice demografic cu media populaţiei. 87. În cazul nostru.LOREDANA GHERASIM subiectului la variabila vârstă în scor Z. 2.1. 2. 47. 1. 2. 0.8. 51. 0. 1. în afară de medie va trebui să estimăm variabilitatea sa. 5. 4. 55. 2. 283.9. 227. 2. 0. 27. care are valoarea 2. 105. 2. 3. 39. ipoteza experimentală neconfirmându-se. adică pentru exemplu nostru: Z=(8-14)/3)=-2 Etapa V: Compararea notei z astfel obţinută cu nota z a punctului de tăiere.3. 2. 2.33). 1. care conţine trei variabile: regiune (zona geografică. 49.3. 111.9 reg: 1.1. 0. 1. 3.5. 3. 3. 79. Am prezentat testul Z pentru a înţelege logica testării ipotezelor şi înţelesul pragului de semnificaţie. 124. 2. 2. Prezentăm în continuare valorile acestor variabile: dens: 94. 3.8.9. 0.3. -0.3. 3.8. 221. 1. 63. 0. 1. Media eşantionului nostru este mai mare sau mai mică comparativ cu cea a populaţiei cu valoarea 2. acesta trebuie comparat cu scorul Z corespunzător punctului de tăiere.5. 0. ind_d (procentul anual de creştere a populaţiei) şi dens (densitatea populaţiei pe km2). 1.

2. câmpul cu toate variabilele din baza de date. Error Mean .3 pentru exemplul nostru).489 Std. ceea ce implică un prag de semnificaţie de 5%.189 N procentul de crestere anuala a populatiei 37 Mean 1.149 3 293 . Deviation 1. Nu vom modifica pragul de semnificaţie. câmpul unde vom introduce variabilele pe care vrem să le analizăm 3. Activare butonului OPTIONS duce la deschiderea următoarei ferestre: Se observă că automat calculatorul a ales un interval de încredere (CONFIDENCE INTERVAL) de 95%. câmpul în care se introduce valoarea medie a populaţiei cu care comparăm eşantionul (cu valoarea 2.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR După activarea acestei comenzi pe ecran apare următoarea fereastră: 1 3 2 Această fereastră are trei elementele importante: 1. După activarea butonului CONTINUE şi apoi a butonului OK al ferestrei principale. pe ecran va apare fereastra de OUTPUT: 1 One-Sample Statistics 2 Std.

• sensul diferenţei: este dat de valoarea mediilor comparate sau de semnul notei t şi arată în ce sens apare diferenţa (care medie este mai mare).4) corespunzător pragului de semnificaţie de 5%. indiferent dacă ele confirmă sau nu ipoteza.4. În interpretarea statistică a notei t.LOREDANA GHERASIM One-Sample Test Test Value = 2. Primul tabel. celula cuprinde eroarea standard a mediei. Putem afirmă că 294 .001. cuprinde gradele de liberate pentru care a fost calculată valoarea lui t şi probabilitatea de respingere a ipotezei de nul. ONE SAMPLE STATISTICS. În continuare vom analiza elementele OUTPUT-ului: 1. Al doilea tabel. (2-tailed) . Valoarea nu este identică cu cea din tabel datorită aproximărilor făcute.µ m )/ σ m =(1. sunt câte elemente pe care de acre trebuie să ţinem seama: • pragul de semnificaţie: care ne indică probabilitatea de eroare atunci când respingem ipoteza de nul. prezintă pragul de semnificaţie real. celula conţine diferenţa dintre media eşantionului şi cea a populaţie la care ne raportăm. • gradul de libertate: arată care este mărimea eşantionului pe care s-a făcut testarea ipotezei.000.49-2. oricare ar fi tipul de test ales. 5. populaţie din care provine eşantionul nostru. ONE SAMPLE TEST. În exemplu nostru valoarea pragului de semnificaţie este 0. pentru a arăta că probabilitatea de a greşi este mai mică de 0.3. în sensul că media eşantionului nostru este semnificativ mai mică comparativ cu cea a populaţie. 7.19≈4. Valoarea lui t este obţinută după formula t=(m.29.428 t procentul de crestere anuala a populatiei -4. în cazul nostru df=36 6. Valoarea lui t şi pragul de semnificaţie: t(36)=-4.294 df 36 Sig. nota t a eşantionului nostru comparat la populaţia de eşantioane care are media (µm) 2. pragul de semnificaţie trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 0.3 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -1. care ne spune care este probabilitatea cu care greşim dacă respingem ipoteza de nul şi acceptăm ipoteza de cercetare.1 şi -0.3 şi abaterea standard (σm) de 0.26.195 -.05 (adică eroarea nu trebuie să fie mai mare de 5%). conţine date despre testul t propriu-zis.1% (calculatorul ne afişează doar primele trei zecimale). în această celulă este afişată abaterea standard a eşantionului.19. dar se raportează ca un p<0. Cu cât eşantionul este mai mare. Rezultatele pentru exemplul anterior sunt: Mediile: Meş=1. p<0. cu atât putem avea mai multă încredere în rezultatele obţinute. 8. Pentru a confirma ipoteze de cercetare. conţine elemente de statistică descriptivă. σm=0. Aceste rezultate indică faptul că diferenţa dintre medii este semnificativă.811 4 5 6 7 8 Rezultatele sunt grupate în două tabele.1 3.3)/0. mai precis deviaţia standard a populaţiei de eşantioane de aceeaşi mărime cu al nostru (37). prezintă intervalul de încredere al diferenţei dintre cele două medii (-1.000 Mean Difference -.49 2. SD=1. în această celulă este afişată media eşantionului.001. Mpop=2. în cazul nostru m=1.19 4.

7. Fiecare subiect va face parte dintr-un singur grup experimental. avem de a face cu grupe independente de subiecţi. Astfel.251 Mean Difference 171. Pentru fiecare nivel al variabilei independente vom avea câte un grup de subiecţi.797 Std.096 One-Sample Test Test Value = 90 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -126. Să analizăm acum dacă scorurile la variabila densitate din eşantionul nostru diferă de cea a populaţiei cu valoarea de 0. Nu cunoaştem nivelul mediu anxietăţii populaţie de subiecţi anxioşi înainte de a veni la terapie şi nici nivelul mediu al anxietăţii după terapie. pentru a vedea schimbările care apar ca urmare a intervenţiei terapeutice. condiţia de feed-back pozitiv şi respectiv condiţia de feed-back pozitiv. Cea mai simplă situaţie de comparare a eşantioanelor este în situaţia de test-retest. Mpop=90 Valoarea lui t şi pragul de semnificaţie: t(36)=1. Error Mean 147. Există posibilitatea ca toate nivelurile variabilei independente să fie prezentate aceluiaşi eşantion de subiecţi. cu două grade de intensitate.643 470.167 df 36 Sig. pozitiv şi negativ. Subiecţii vor fi împărţiţi în două grupe. Rezultatele testului ONE SIMPLE T TEST indică următoarele rezultate: One-Sample Statistics Std. Ceea ce ştim este nivelul anxietăţii subiecţilor care au 295 . Deviation 895. Să presupunem că variabila independentă este tipul de feed-back. subiecţii vor fi împărţiţi în două grupe. p=0.251. Subiecţii cărora le măsurăm anxietatea înainte şi după intervenţia terapeutică formează eşantioane perechi.1% din cazuri).4. (2-tailed) . TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE PERECHI În psihologia experimentală se face distincţie între grupele independente şi dependente de subiecţi. în final comparându-se rezultatele subiecţilor. III. În această situaţie vom avea grupe perechi sau dependente de subiecţi. cu valoarea 90 (dacă am accepta ipoteza de cercetare am greşi în 25. Rezultatele indică faptul că nu există diferenţe semnificative între densitatea medie a eşantionului şi cea a populaţie.16.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR procentul de creştere a populaţie eşantionului nostru este mai mic semnificativ în comparaţie cu cel al populaţiei. măsurăm nivelul anxietăţii subiecţilor înainte şi după terapie. De exemplu. Atunci când cercetătorul împarte subiecţii în grupe în funcţie de variabila independentă.237 t Numar de oameni/ kilometru patrat 1. Aceeaşi subiecţi vor trece prin toate condiţiile experimentale. fiecărui grup prezentându-i un grad de intensitate al variabilei independente.9.153 N Numar de oameni/ kilometru patrat 37 Mean 261.797 Mediile: Meş=261. dacă variabila independentă are două grade de intensitate. Putem spune că avem densitatea eşantionului studiat de noi este aceeaşi cu cea a populaţiei.

câmpul din stânga cuprinde variabilele din baza de date 2. Ipoteza de cercetare: susţine că vor fi diferenţe între cele două măsurători. ne aşteptăm ca nivelul anxietăţii după terapie să fie mai mic decât cel iniţial.LOREDANA GHERASIM venit la terapie. înainte şi după terapie. vom folosi baza de date Baza1. Acest eşantion al diferenţelor se compară cu o populaţie la care cunoaştem media (media are valoarea 0 conform ipotezei de nul). Se utilizează testul t pentru eşantioane perechi. nu există nici o diferenţă între nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii. pentru că avem rezultatele aceloraşi subiecţi înainte şi după terapie. Aplicarea testului t se face activând din meniul ANALYZE – COMPARE MEANS opţiunea PAIRED-SAMPLES T TEST: Odată activată comanda va apare fereastra de mai jos: 1 2 3 Prezentăm principalele opţiuni ale ferestrei: 1.sav. Ceea ce ne interesează pe noi este de fapt diferenţa dintre cele două măsurători ale anxietăţii. Ipoteza de nul: diferenţele dintre cele două măsurători sunt nule. Diferenţele dintre mediile celor două eşantioane vor forma un eşantion de comparaţie. înainte şi după intervenţia terapeutică. indică selecţia curentă. variabilele selectate pentru analiză. 3. Folosirea SPSS pentru compararea a două eşantioane perechi Pentru a demonstra modul de utilizare a testului t pentru eşantioane perechi. pentru acest tip de test se selectează o pereche de variabile. câmpul în care se introduc cele două variabile pereche După introducerea variabilelor în câmpul de analiză fereastra ar trebui să arate astfel: 296 .

0166 5.270 7 10 9 8 Pair 1 Paired Samples Test 11 12 13 Paired Differences 95% Confidence Interval of the Difference Std. Vom păstra intervalul de încredere de 95%. Error Mean 1.980 nivelul anxietatii ina de terapie . pentru fiecare dintre acestea vom analiza celulele. adică să provină de la aceeaşi subiecţi şi fie cuantificate cu aceeaşi unitate de măsură 2. Error Mean Std.9940 2.9000 107.3 297 .0111 -4.2593 4. conţine mediile celor două grupe analizate: Mini=107.1593 t -. N=20 4.1. .9500 N 20 20 Std. conţine perechea de variabile analizată.3454 1.9. variabilele trebuie să fie perechi. După apăsarea butonului OK fereastra OUTPUT ne va prezenta următoarele rezultate: 3 Paired Samples Statistics 4 Std. Deviation 6.1865 2 1 Mean Pair 1 nivelul anxietatii inainte de terapie nivelul anxietatii dupa terapie 107. Mfin=107. conţine deviaţiile standard a scorurilor fiecărui eşantion: Sini=60.95 3.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul OPTIONS este identic cu cel de la testul t care permite compararea unui eşantion cu o populaţie.05 anxietatii dupa tera 14 15 Rezultatele sunt organizate în trei tabele.nivelul -0. Sfin=5. Deviation Mean Lower Upper 8. Tabelul PAIRED SAMPLES STATISTICS: 1.259 Sig. (2-tailed) .3062 5 6 Paired Samples Correlations N Pair 1 nivelul anxietatii inainte de terapie & nivelul anxietatii dupa terapie 20 Correlation -.025 df 19 Sig. prezintă numărul de subiecţi din fiecare eşantion.

indică intervalul de încredere de 95%al diferenţei dintre mediile celor două grupe 13. Corelaţia ne arată dacă subiecţii îşi schimbă ierarhia unii faţă de alţii. p=0. coeficientul de corelaţie dintre cele două variabile pereche 7. Avem trei situaţii posibile: • lipsa corelaţiei semnificative: în acest caz nu există o legătură între ierarhia subiecţilor la prima cu cea de al două măsurare. deoarece diferenţele nu sunt sistematice. semnificativă: indică faptul că ierarhia subiecţilor se inversează de la o măsurare la alta. pragul de semnificaţie al corelaţiei.270. valoarea lui t. Putem afirma că diferenţele între măsurători nu sunt sistematice. df=19 15.95 Valoarea lui t şi a pragului de semnificaţie: t(19)=-0. astfel că putem spune că terapia nu a avut efect. adică nota t a eşantionului de diferenţe în cadrul populaţiei de eşantioane: t(19)=-0. cuprinde diferenţa medie dintre cele două grupe de subiecţi. p=0. În cazul nostru se constată că nu apare o diferenţă semnificativă între nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii (dacă am respinge ipoteza de nul am greşi în 98% din cazuri sau cu alte cuvinte valoarea lui t se plasează în zona de încredere a ipotezei de nul).980 În continuare prezentăm rezultatele obţinute în urma analizei realizată anterior: Mediile iniţiale şi finale ale subiecţilor: Mini=107. Cei care aveau rezultate mici la prima măsurare au rezultate mari la a doua. r=-0. • corelaţie pozitivă semnificativă: indică faptul că ierarhia subiecţilor se păstrează de la o măsurare la alta. în cazul nostru anx1-anx2 9. • corelaţie negativă. nu numai nivelul variabilei dependente. conţine abaterile standard ale populaţiilor de eşantioane de N subiecţi din care provin eşantioanele noastre Tabelul PAIRED SAMPLES CORRELATIONS 6. adică probabilitatea de eroare dacă am afirma că există o legătură între cele două variabile Tabelul PAIRED SAMPLES TESTS 8. Subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii după intervenţia terapeutică. În exemplu nostru avem prima situaţie corelaţie nesemnificativă. iar cei care aveau rezultate mari la prima măsurare au rezultate mici la a doua măsurare.25.02. Reamintim că pentru a respinge ipoteza de nul trebuie să avem cel mult 5% erori (p≤0.LOREDANA GHERASIM 5. pragul de semnificaţie sau probabilitatea de eroare atunci când respingem ipoteza de nul: p=0.05).980. Mfin=107. 298 . cuprinde abaterea standard a eşantionului rezultat din diferenţele celor două eşantioane 11. iar cei care aveau rezultate mari la prima măsurare au rezultate mari şi la a doua măsurare. gradele de libertate pentru care este calculată nota t. indică abaterea standard a populaţiei de eşantioane care cuprinde toate eşantioanele de aceeaşi mărime 12.9. nu a îmbunătăţit starea subiecţilor.02 14. Cei care aveau rezultate mici la prima măsurare au rezultate mici şi la a doua. Interpretarea se face în funcţie de valoarea lui t şi pragul de semnificaţie. Valoarea negativă indică faptul că anxietatea iniţială este mai mică comparativ cu cea finală 10. conţine numele perechii de variabile şi precizează diferenţa dintre variabile. intervenţia acţionând oarecum haotic. ceea ce indică faptul că cele două variabile sunt independente una de cealaltă.

iar grupul 2 numai din subiecţi de gen feminin). Vom analiza dacă genul subiecţilor influenţează nivelul iniţial al anxietăţii pacienţilor. Pentru a demonstrat modul de utilizare a testului vom folosi datele din baza de date baza1. Folosirea SPSS pentru compararea a două eşantioane independente Aplicarea testului t pentru eşantioane independente se face activând meniul ANALYZE – COMPARE MEANS. adică variabila asupra căreia dorim să analizăm influenţa variabilei independente. 1 . Fiecare subiect va putea face parte doar dintr-un singur grup. Ipoteza de cercetare: subiecţii de sex masculin vor avea un nivel al anxietăţii iniţiale diferit de cel al subiecţilor de gen feminin Ipoteza de nul: subiecţii de gen masculin şi feminin vor avea acelaşi nivel al anxietăţii iniţiale. opţiunea INDEPENDENT SAMPLES T TEST: Vom introduce variabila dependentă (nivelul anxietăţii înainte terapiei) în câmpul TEST VARIABLE şi variabila independentă în câmpul GROUPING VARIABLE: 1 2 3 4 Sunt trei câmpurile importante pe care trebuie să le avem în vedere: 1. câmpul cu variabilele din baza de date 2. În funcţie de variabila independentă se creează două grupe de subiecţi independenţi sau diferiţi (grupul 1 va fi format numai din subiecţii de gen masculin.5. variabila dependentă fiind nivelul iniţial al anxietăţii.subiecţi de sex masculin şi 2 – subiecţi de gen feminin). TESTUL T PENTRU COMPARAREA A DOUĂ EŞANTIOANE INDEPENDENTE Acest test se foloseşte când dorim să analizăm influenţa unei variabile independente. câmpul în care vom introduce variabila dependentă. În acest caz variabila independentă este genul subiecţilor (cu două grade de intensitate. 299 .sav. care presupune eşantioane independente de subiecţi.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III.

LOREDANA GHERASIM

3. câmpul unde introducem variabila independentă sau variabila de grupare (cea după care grupăm subiecţii). 4. butonul care permite precizarea celor două niveluri ale variabilei independente; chiar dacă variabila independentă are mai multe grade de intensitate, se pot preciza doar două dintre acestea. Activarea butonului DEFINE GROUPS deschide o fereastră unde vom trece valorile corespunzătoare celor două grupuri alese pentru comparaţie (în acest caz variabila independentă are doar două niveluri 1 şi 2):

În fereastra OUTPUT sunt prezentate următoarele rezultate: 1 2
Group Statistics

3

4

5

sexul subiectilor nivelul anxietatii subiecti de gen masculin inainte de terapie subiecti de gen feminin

N 9 11

Std. Error Mean Mean Std. Deviation 104,8889 2,5712 ,8571 110,3636 6,9753 2,1031

Independent Samples Test

6

7

Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means Mean Std. Error Sig. (2-tailed) Difference Difference 18 13,144 ,039 ,031 -5,4747 -5,4747 5% Confidence Interv of the Difference Lower Upper -,3053 -,5739

F nivelul anxietati Equal variance 6,683 inainte de terap assumed Equal variance not assumed

Sig. ,019

t -2,225 -2,411

df

2,4605 -10,6442 2,2711 -10,3756

8

9

10

11

Vom prezenta succint semnificaţia datelor din tabele: 1. celula indică variabila dependentă (nivelul anxietăţii înainte de terapie) care este analizată în funcţie de nivelurile variabilei independente (sexul subiecţilor) 2. indică numărul de subiecţi din fiecare grup independent; în cazul nostru avem 9 subiecţi de sex masculin şi 11 de gen feminin 3. conţine media fiecărui grup independent, se observă că media grupului de subiecţi de gen feminin este mai mare: Mgr1=104,8, Mgr2=110,3 4. conţine deviaţia standard pentru fiecare grup în parte: Sgr1=2,5, Sgr2=6,9

300

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

5. precizează deviaţia standard pentru populaţiile de eşantioane de N subiecţi din care provin grupele noastre 6. precizează cele două situaţii posibile în urma testării varianţei populaţiilor: varianţe egale (primul rând) sau varianţe inegale (al doilea rând) 7. arată valoarea testului F, Levene. Înainte de a analiza al doilea tabel, vom preciza faptul că testul LEVENE testează egalitatea varianţelor populaţiilor din care provin eşantioanele noastre. Testul, notat cu F, testează ipoteza de nul care afirmă că varianţele populaţiilor din care provin eşantioanele sunt egale 8. probabilitatea de eroare pentru respingerea ipotezei de nul în cazul testului Levene 9. celula conţine valorile lui t pentru varianţe egale sau inegale ale populaţiilor; semnul lui t ne indică sensul diferenţei dintre medii, fapt de care ne putem da seama uitându-ne la valorile mediilor 10. arată gradele de libertate pentru care a fost calculată semnificaţia notei t; indiferent de rândul pe care îl citim, în funcţie de testul Levene, convenţia este ca să raportăm gradele de libertate de pe primul rând (în cazul nostru df=18) 11. conţine pragul de semnificaţie sau probabilitatea de eroare care apare atunci când respingem ipoteza de nul şi acceptăm ipoteza de cercetare. Pentru a respinge ipoteza de nul pragul de semnificaţie trebuie să fie cel mult egal cu 0,05. Interpretarea rezultatelor obţinute: Mediile: subiecţii de gen masculin - Mgr1=104,8, subiecţi de gen feminin - Mgr2=110,3 Testul Levene are valoarea F=6,6, p=0,019, ceea ce indică faptul că putem respinge ipoteza de nul (care afirmă că varianţele sunt egale). Greşim doar în 1,9% din cazuri dacă respingem ipoteza de nul. Concluzia este că variantele celor două populaţii sunt diferite, vom extrage nota t şi semnificaţia de pe rândul EQUAL VARIANCES NOT ASSUMED. Valoarea lui t şi semnificaţia: t(18)=-2,4, p=0,031. Putem respinge ipoteza de nul, pentru că greşim doar în 3,1% din cazuri şi s acceptăm ipoteza de cercetare. Deci, apar diferenţe semnificative între nivelul anxietăţii iniţiale a subiecţilor de gen masculin şi feminin. Subiecţii de sex masculin au un nivel al anxietăţii semnificativ mai mic comparativ cu a celor de gen feminin. Vom analiza efectul variabilei gen asupra nivelului anxietăţii subiecţilor după terapie. Rezultatele obţinute sunt:
Group Statistics Std. Error Mean 1,3483 1,7805

sexul subiectilor nivelul anxietatii subiecti de gen masculin dupa terapie subiecti de gen feminin

N 9 11

Mean 106,1111 109,4545

Std. Deviation 4,0449 5,9053

Independent Samples Test

Levene's Test for quality of Variance

t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Mean Std. Error ig. (2-tailed Difference Difference Lower Upper ,167 -3,3434 ,152 -3,3434 2,3201 -8,2178 1,5309 2,2334 -8,0444 1,3575

F nivelul anxie Equal varian 1,326 dupa terapieassumed Equal varian not assumed

Sig. ,265

t -1,441

df 18

-1,497 17,545

301

LOREDANA GHERASIM

Mediile celor două grupe: Mgr1=106,1, Mgr2=109,4 Testul LEVENE (F=1,3, p=0,256) este nesemnificativ (am greşi în 26,5% din cazuri dacă am respinge ipoteza de nul care afirmă ă varianţele sunt egale). Deci varianţele celor două populaţii sunt egale şi vom extrage rezultatele din primul rând. t(18)=1,44, p=0,167. Valoarea lui t este nesemnificativă (am greşi în 16,7% din cazuri dacă am respinge ipoteza de nul şi am accepta ipoteza de cercetare). Deci nu apar diferenţe semnificative între nivelul anxietăţii bărbaţilor şi femeilor după terapie.

III.6. ANALIZA DE VARIANŢĂ - ANOVA UNIFACTORIAL Se foloseşte atunci când vrem să analizăm efectul unei variabile independente, care are mai mult de două grade de intensitate (sau nivele), asupra variabilei dependente. Pentru a înţelege logica acestei metode să luăm un exemplu. Să presupunem că suntem interesaţi dacă salariul românilor depinde de nivelul de studii (nivel general, mediu şi superior). Mai precis ne aşteptăm ca subiecţii cu studii medii să aibă un salar mai mic comparativ cu cei cu studii, dar să aibă un salariu mai mare comparativ cu cei cu studii generale. Reprezentarea grafică a situaţiei descrisă anterior este prezentată în imaginea de mai jos:

a b

x

M1

M2 MG

M3

Cele trei linii curbe mici descriu distribuţia salariilor pentru cele trei categorii de studii, iar linia curbă mai mare descrie distribuţia salariului pentru toate cele trei niveluri de studii luate la un loc. M1, M2 şi M3 reprezintă salariul mediu pentru fiecare nivel de studii, iar MG este salariul mediu total al tuturor salariaţilor. Distanţa a reprezintă poziţia scorului x faţă de media grupului din care aparţine, iar distanţa b exprimă poziţia scorului x faţă de valoarea medie a populaţiei totale (formată din cele trei niveluri de studii la un loc). Variaţia totală a salariului populaţiei poate fi descompusă în două părţi: o parte din variaţie se datorează abaterilor fiecărui scor de la media grupului din care face parte (distanţa a), iar cealaltă parte din variaţie este produsă de abaterile fiecărui scor de la media totală a populaţiei. Pentru a distinge între grupuri ar trebui ca prima componentă a variaţiei să fie mai mică decât cea de a doua, adică persoanele aflate în acelaşi grup să difere mai puţin între ele şi mai mult de subiecţii din celelalte grupe. Atunci când variaţia intragrup este mai mică decât variaţia intergrup înseamnă grupele sunt diferite.
302

ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR

Analiza de varianţă (simbolul este F, coeficientul Fisher), calculează raportul între variaţia provocată de diferenţele întergrupuri, MSB, şi variaţia cauzată de diferenţele intragrup, MSW, (formula de calcul este F=MSB/MSW) şi stabileşte dacă acest raport este suficient de mare pentru a putea distinge între grupe. Semnificaţia coeficientului F se stabileşte în funcţie de două grade de libertate: gradele de libertate intergrup (valoare dată de numărul de grupuri minus 1) şi gradele de liberate intragrup (valoare dată de suma gradelor de libertate a grupurilor sau de numărul total de subiecţi mai puţin numărul grupurilor). Folosirea SPSS - ANOVA unifactorial Vom folosi baza de date Baza7.sav şi vom analiza efectul variabilei regiune (care are trei grade de intensitate: 1-europeană, 2-asiatică şi 3-africană) asupra indicelui de creştere al populaţie. Ipoteza de cercetare: variabila regiune influenţează valoarea densităţii populaţie sau indicele de creştere va varia în funcţie de regiune. Ipoteza de nul: indicele de creştere (densitatea) va avea aceeaşi valoare, indiferent de zona geografică. Pentru realizarea acestei analize se deschide meniul ANALYZE – COMPARE MEANS, opţiunea ONE WAY ANOVA:

Vom introduce variabila dependentă (procentul de creştere al populaţie) în câmpul DEPENDENT LIST şi variabila independentă în câmpul FACTOR:

2 1 3

4

6 5

Să analizăm fereastra: 1. câmpul în care sunt afişate variabilele din baza de date; 2. câmpul în care sunt introduse variabilele dependente (în cazul nostru densitatea); 3. este câmpul în care se introduce variabila independentă sau factor (în exemplul nostru factorul este regiunea);
303

Activarea butonului descriptiv deschide următoarea casetă: Opţiunile pe care le vom bifa sunt DESCRIPTIV pentru a vedea mediile celor trei grupe şi reprezentarea grafică a efectului MEANS PLOT.433 1.693 1.376 . 5.956 . După activarea butonului OK al ferestrei principale în foia cu rezultate apr următoarele tabele: Descriptives procentul de crestere anuala a populatiei N europa asia africa Total 15 11 11 37 Mean . Pentru a analiza efectul variabilei independente asupra celei dependente se foloseşte testul BONFERRONI. Pragurile de semnificaţie a acestor teste sunt ajustate în funcţie de numărul de grupe. 6. butonul OPTIONS conţine elemente de statistică descriptivă.LOREDANA GHERASIM 4. Deviation . Testele sunt prezentate în ordinea descrescătoare a puterii lor.564 1. butonul CONTRAST permite realizarea unor comparaţii între grupe în funcţie de variabila independentă.489 Std.149 304 . butonul POST HOC permite alegerea unui anumit tip de contrast post-hoc.724 2. Vom descrie pe scurt opţiunile butonului POST-HOC: Toate testele de la această opţiune indică dacă diferenţele obţinute pe ansamblu prin analiza testului F se regăsesc şi la nivelul comparaţiilor dintre grupuri luate două câte două.

259* .004 . Din datele pe care le avem până acum.532 Sig. Lower Bound Upper Bound .273 . în această coloană sunt prezentate gradele de libertate pentru care se calculează valoarea prag a lui F.630 . Coloana este notată cu J. . în prima coloană sunt trecute cele două componente ale variaţiei totale: cea intergrup şi intragrup.000 1.908 -1.000 Between Groups Within Groups Total 3 4 Multiple Comparisons 5 6 Dependent Variable: procentul de crestere anuala a populatiei Bonferroni 7 8 9 11 95% Confidence Interval Sig.5).5.257 asia . coloana afişează valorile diferenţelor dintre coloana I şi J. 9.666 10 Mean Difference (I) regiunea geografic (J) regiunea geografic (I-J) Std. regiunea influenţează valoarea indicelui demografic.257 africa -.273 1.969* . faţă de care se face comparaţia.6/0.261 14.611 2.564 ANOVA procentul de crestere anuala a populatiei df 2 34 36 Mean Square 16. p<0.969* . prima coloană indică nivelul de referinţă al variabilei independente.939 .000 -1.259* . 305 .303 47. coloana a doua indică nivele variabilei independente care sunt comparate cu nivelurile de referinţă.290* . Putem spune că doar pe ansamblu se întâmplă acest lucru pentru că rezultatele analizei ANOVA se referă doar la existenţa diferenţelor globale dintre grupe. conţine valoarea testului F obţinută prin împărţirea mediei varianţei intragrup la media varianţei intergrup (în exemplul nostru: 16. 6. 2. Vom prezenta succint semnificaţia datelor din tabele: 1.908 . Coloana este notată cu I. 4. 8. Pentru a vedea diferenţele dintre grupuri trebuie să analizăm rezultatele prezentate în tabelul POST HOC TESTS: 7. în a doua coloană sunt trecute deviaţiile pătratice care intră în componenţa fiecărui tip de varianţă (intergrup şi intragrup).421 F 39.34)=39.939 -.290* .ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 1 2 Sum of Squares 33. putem concluziona că pe ansamblu.666 -.257 africa -2.642 1.000 -2.4=39. 3.004 -1.277 africa europa 2.000 .611 . Error europa asia -1. F(2. The mean difference is significant at the .642 .257 asia europa 1. fără a preciza care sunt grupele între care apar diferenţe semnificative. iar cel intragrup este 34 (numărul total de subiecţi este 37 minus 3 numărul de grupe).277 *.001. 5.05 level. în această coloană sunt prezentate componente ale testului F. gradul de libertate intergrup (sau between) este 2 (3 grupe-1). conţine semnificaţia testului F sau probabilitatea de eroare când respingem ipoteza de nul.

p<0.001 Mgr1(Europa)-Mgr3(Africa)=-2. În imaginea de mai jos apare grafică a efectului: În continuare vom analiza efectul variabilei regiune asupra densităţii. coloana conţine valoarea exactă a pragului de semnificaţie pentru fiecare diferenţă.001 Mgr2(Asia)-Mgr3(Africa)=-0. Astfel.LOREDANA GHERASIM 10. Rezultatele obţinute sunt următoarele: ANOVA Numar de oameni/ kilometru patrat Sum of Squares 3133461 25709646 28843107 df 2 34 36 Mean Square 1566730.638 756166. p=0. .2. steluţa care apare în dreptul diferenţelor dintre medii indică existenţa unor diferenţe semnificative între acestea.057 F 2. în exemplul nostru observăm următoarele rezultate: Mgr1(Europa)-Mgr2(Asia)=-1.96.2.142 Between Groups Within Groups Total 306 .072 Sig. dar mai mici decât cel al regiunii africane). urmează apoi regiunea asiatică (indicele este semnificativ mai mare decât cel al regiunii europene. p<0. cea mai mare valoarea a indicelui demografic îl are regiunea africană (indicele este semnificativ mai mare comparativ cu celelalte două regiuni). Pe ultimul loc se plasează Europa cu cel mai mic (semnificativ mai mic comparativ cu zona asiatică şi africană) indice demografic.004 Între toate grupele apa diferenţe semnificative. 11.

2. 6. 1. indiferent de acţiunea celorlalte variabile independente.447 648. Error 345. 1. 2.000 . 6. Folosirea SPSS . 1. Pentru a analiza efectelor mai multor variabile independente se poate folosi analiza de varianţă factorială. 5.789 Sig. 1. 1.2% din cazuri). 2 307 . 1. 1.618 -21. 1. niv_anx (nivelul de anxietate cu două valori: 1 .7.618 (I) regiunea geografica europa asia africa (J) regiunea geografica asia africa europa africa europa asia Std. niv_stim (nivelul stimei de sine. 5. 10. 5. ANOVA UNIVARIATE Cele mai multe studii realizate în domeniul psihologiei studiază efectul mai multor factori (variabile independente) asupra uneia sau mai multor variabile dependente. 8 Niv_stim: 1. 1. 6. 2. 8. Prezentăm mai jos datele care trebuie introduse în programul SPSS: Nota: 9. p=0. 2. 10.172 627. 2. 2.000 . 2.268 1. 1.GENERAL LINEAR MODEL . 7. 2. 8. Acest tip de analiză prezintă două tipuri de note F corespunzătoare celor două tipuri de efecte pe care le măsoară. 1.172 -648.186 345.34)=2. Constăm nu există un efect al variabilei regiune asupra densităţii populaţiei (nu putem respinge ipoteza de nul pentru că am greşi în 14.UNIVARIATE Pentru a prezenta modul de folosire al programului SPSS pentru aplicarea acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza8.sav) care conţine trei variabile: nota (notele obţinute de studenţi la examen). 2. 2. 2. Metodele prezentate până acum (testele t şi ANOVA unifactorial) permit doar evidenţierea influenţei separate a fiecărui factor. 2. 1. 8. 7. 8. 2.447 21. 2. 6. 1. 7.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Multiple Comparisons Dependent Variable: Numar de oameni/ kilometru patrat Bonferroni Mean Difference (I-J) -627. 2. 1. densitatea populaţiei este aproximativ aceeaşi indiferent de regiune: europeană. Testul POST HOC Bonferroni nu semnalează diferenţe semnificative între cele trei grupe care se formează în funcţie de intensităţile variabilei independente. 1. 2.186 370. 1. 1.142. 5. 1. Deci. 1. 7. 9. 1. 2. 8.186 345. 1. 1. cu două valori: 1 . 2.nivel scăzut de anxietate scăzut şi 2 nivel ridicat de anxietate). 9.07. 8. la fel coeficientul F măsoară raportul dintre variaţia cauzată de împărţirea pe grupuri şi variaţia intrinsecă a grupurilor. 9. 6. 1. 2. 7. 1. Efectele principale măsoară influenţa unei variabile independente asupra variabilei dependente. 10.234 1.nivel scăzut al stimei de sine şi 2 – nivel ridicat al stimei de sine). 7.186 370. 1. 1. 2. 7.234 .268 Din tabelul ANOVA extragem valoarea şi semnificaţia lui F: F(2. Logica acestei metode este identică cu a modelului ANOVA unifactorial.789 345. . asiatică sau africană. 1. 2. 2. 1. 2 Niv_anx: 1. III. 2.1. 2. 2. 8. 2. 2. 1. Efectele de interacţiune măsoară influenţa combinată a două sau mai multor variabile independente asupra variabilei dependente.

în câmpul DEPENDENT VARIABLE se introduce variabila dependentă. Variabila dependentă este NOTA (vom trece această variabilă în câmpul DEPENDENT VARIABLE: 308 . este o opţiune pentru utilizatorii avansaţi şi nu recomandăm folosirea metodei fără cunoaşterea precisă a semnificaţiei sale. în câmpul RANDOM FACTOR pot si trecute variabilele independente. aici se trec valorile pe care le putem folosi atunci când bănuim că unele variabile independente (factori) ar corela între ele. Pentru analiza efectului combinat voma activa meniul ANALYZE .GENERAL LINEAR MODEL opţiunea UNIVARIATE. Pentru exemplul nostru. în câmpul FIXED RACTOR se introduc variabilele independente (sau factorii) a căror efect este controlat (nu este cauzat de întâmplare) 4. Odată activată comanda pe ecran apare următoarea fereastră: 2 3 1 4 5 6 Vom explica această fereastră: 1. fiecare din ele având două grade de intensitate. conţine variabilele din baza de date 2. variabilele independente sunt nivelul stimei de sine (NIV_STIM) şi nivelul anxietăţii (NIV_ANX). în câmpul COVARIATE pot fi trecute variabile independente sau variabile dependente care ar putea avea o legătură sau un efect asupra variabilei dependente. se poate introduce o singură variabilă dependentă 3.LOREDANA GHERASIM În acest exemplu avem două variabile independente niv_stim (nivelul stimei de sine) şi niv_anx (nivelul de anxietate). Variabila dependentă este nota obţinută la examen. 6. deci vom trece aceste variabile în câmpul FIXED FACTORS. Vom analiza efectul de interacţiune (sau combinat) al nivelului de anxietate şi al stimei de sine asupra notei obţinute la examen. astfel vom vedea dacă variabilele noastre independente (trecute în câmpul FIXED FACTORS) influenţează variabila dependentă indiferent de acţiunea factorilor covarianţi. care nu ne interesează în mod direct sau a căror acţiune nu o putem controla 5.

acestea putând fi folosite pentru design-uri experimentale mult mai complexe. folosind opţiunile care se deschid din câmpul INTERACTION. putem alege efectele pe care vrem să le analizăm. Să analizăm fereastra: 1. Precizăm nu vom folosi în analiză toate opţiunile. opţiunea FULL FACTORIAL este marcată implicit. 309 . Butonul MODEL activează următoarea fereastră: 2 1 3 4 Opţiunile din această fereastră folosesc la construirea unor modele de analiză în condiţiile în care situaţia investigată este complicată (conţine multe variabile independente). cu ajutorul butonului cu săgeată se pot selecta factorii pentru care dorim să se calculeze efectele. ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul toate efectele principale şi combinaţiile posibile de factori. permiţând calculul anumitor efecte pentru anumiţi factori 3. opţiunea CUSTOM se foloseşte dacă se doreşte simplificarea modelul cu care se lucrează.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR În partea dreaptă fereastra principală există o serie de butoane care conţin opţiuni complexe de analiză. bifarea acestei opţiune activează automat câmpurile şi butoanele care se găsesc dedesubt. Pentru modelele simple se recomandată utilizarea acestei opţiuni 2.

am ales variabila NIV_STIM (nivelul stimei de sine). După alegerea tipului de contrast trebuie activat butonul CHANGE. se alege tipul de contrast din câmpul CONTRAST. Apoi. permite alegerea tipului de interacţiune dintre variabilele independente (cât de complexă să fie interacţiunea) şi calculul unor coeficienţi de regresie ai modelului (există o legătură strânsă între Regresia liniară şi analiza de varianţă). Cu alte cuvinte vom vedea dacă cei cu stimă de sine ridicată obţin note diferite de cei cu stimă de sine scăzută). se cere programului să analizeze dacă între cele două nivele ale variabilei nivel al stimei de sine vor apărea diferenţe în ceea ce priveşte notele obţinute. 310 . Pentru exemplificare. vom păstra opţiunea marcată implicită FULL FACTORIAL. Pentru exemplul nostru. Aici sunt trecute doar variabilele independente. Butonul CONTRAST deschide următoarea fereastră: Opţiunile acestei ferestre permit compararea diferitelor grupuri rezultate din împărţirea subiecţilor în funcţie de valorile sau categoriile variabilelor independente. La fel se procedează şi pentru variabila independentă nivelul anxietăţii.LOREDANA GHERASIM 4. Prin tipul de contrast DIFFERENCE. Se apasă butonul CONTINUE pentru a reveni la fereastra principală. Se recomandă tipul de contrast DIFFERENCE. Se alege variabila independentă pentru care se doreşte calculul contrastul (diferenţa dintre nivelele sale de variaţie).

ca în imaginea de mai jos: 311 . Pe axa SEPARATE LINES se introduce variabila pentru care se vor trasa linii ce vor reprezenta categorii diferite ale factorului. În exemplul nostru avem doar doi factori. În consecinţă vom reprezenta notele la examen în funcţie de nivelul stimei de sine. SEPARATE PLOTS se foloseşte introducerea celui de al treilea factor.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul PLOTS activează o fereastră dedicată reprezentărilor grafice: Pe axa HORIZONTAL AXIS se introduce variabila independentă ale cărei categorii dorim să le reprezentăm pe axa X. care indică relaţia dintre variabilele introduse anterior pentru fiecare nivel al factorului trei. NIV_ANX (reprezentată prin linii separate). ceea ce permite obţinerea mai multor grafice. NIV_STIM (pe care o vom trece pe axa X) şi nivelul anxietăţii.

deoarece ambele variabile independente au doar două nivel. Vom reveni la fereastra principală fără a activa vreo opţiune. Această opţiune se foloseşte doar când variabile independente au mai mult de două nivele de variaţie. Pentru a analiza diferenţele dintre grupe se foloseşte testul Bonferroni. Acest buton permite realizarea mai multor grafice.LOREDANA GHERASIM Se activează butonul ADD. Butonul SAVE activează următoarea fereastră: Opţiunile la care face referire acest buton se referă la o altă metodă statistică numită Regresia liniară. Nu vom mai comenta aceste opţiuni. Revenim din nou în fereastra principală pentru a activa butonul POST HOC care va deschide fereastra: Acest buton are opţiuni similare cu butonul POST HOC din fereastra ANOVA ONE-WAY. dar menţionăm că ele facilitează tratarea analizei de variantă ca un model particular de regresie. deoarece în urma activării acestuia câmpurile ferestrei se golesc. Butonul OPTIONS activează o fereastră specifică acestei analize de varianţă: 312 . Recomandăm folosirea acestor opţiuni doar celor care cunosc regresia. Pentru exemplul nostru nu avem nevoie de comparaţii POST HOC.

minimul şi maximul). prezintă opţiuni ce permit calcularea mai multor parametri. este câmpul în care se trec factorii pentru care dorim să calculăm mediile grupurilor de subiecţi 3. permiţând calcularea mediei pentru fiecare grup de subiecţi în parte. sunt 16 subiecţi în grupul celor cu nivel scăzut al stimei de sine. Dintre toate. neîmpărţiţi în grupuri 2. deviaţia standard. Opţiunea OVERALL se referă la media calculată pentru toţi subiecţii. ne interesează calculul parametrilor descriptivi (media. Primul tabel precizează numărul de subiecţi pentru fiecare grup obţinut în funcţie de nivelurile fiecărei variabile independente.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR 2 1 3 Prezentăm elementele principale ale ferestrei: 1. 313 . Primele elemente ale output-ului se referă la parametrii descriptivi ai modelului. De exemplu. După selecţia opţiunilor fereastră arată astfel: În continuare vom prezenta foaia cu rezultate. precum şi testele de omogenitate (care trebuie să nu fie semnificative pentru a putea aplica acest model ANOVA). prezintă toate combinaţiile de factori pentru care avem grupuri diferite de subiecţi.

1. subgrup determinat de categoriile factorilor din model. care trebuie să fie nesemnificativ pentru a utiliza această metodă. rezultatele testului F. Mai departe. 4 2 3 1 Cele mai importante elemente ale tabelului se referă la testul F. arată variabilele ale căror efecte le luăm în calcul: 314 .LOREDANA GHERASIM Al doilea tabel precizează mediile totale precum şi cele corespunzătoare fiecărui subgrup de subiecţi. Ne interesează numai liniile marcate prin acolade. în foaia de rezultate sunt prezentate elementele cele mai importante ale outputului. Tabelul cu testul lui Levene reprezintă tocmai testul de omogenitate. Aceste date sunt rezultatul opţiunilor marcate de noi din fereastra butonului OPTIONS.

Această diferenţă a fost comparată cu situaţia în care cele două grupuri ar fi obţinut valoarea zero (HYPOTHESIZED VALUE). p=0. Deci apare un efect principal al variabilei nivelul stimei de sine asupra notelor la examen. p=0. De asemenea. Restul efectelor sunt nesemnificative. trebuie să ne uităm în tabelul de contrast: Testul de contrast calculează diferenţa între media notelor obţinute de subiecţii cu nivel ridicat al stimei de sine şi a celor cu nivel scăzut al stimei de sine (LEVEL 2 vs. indiferent de acţiunea celuilalt factor.05) şi anume cel corespunzător liniei NIV_STIM (F(1. deci nota la examen nu este influenţată de efectul combinat al nivelului de anxietate şi al stimei de sine. • NIV_ANX arată efectul principal al factorului nivel de anxietate. conţine gradele de libertate between subjects şi within subjects Pentru exemplu nostru s-a obţinut doar un singur F semnificativ (p<0. Aceste tabele ajută la interpretarea sensului diferenţelor la testele de 315 • .107).30)=2.30)=22.93) indică faptul că cei cu nivel ridicat al stimei de sine (LEVEL 2) au obţinut note mai semnificativ mai mici comparativ cu cei cu nivel ridicat al stimei de sine (LEVEL 1). deci nivelul anxietăţii nu afectează nota la examen (Mdif=-0. nu apare un efect de interacţiune al variabilelor independente nivelul stimei de sine şi nivelul anxietăţii (F(1.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR linia cu NIV_STIM arată efectul principal al factorului nivelul stimei de sine. p=0. conţine notele F corespunzătoare efectelor principale şi de interacţiune. Tabelul alăturat reia analiza contrastelor pentru factorul nivelul anxietăţii: Aici nu mai apar diferenţe semnificative (fapt confirmat şi de lipsa unui efect principal pentru această variabilă). Pragul de semnificaţie (notat cu SIG) indică apariţia unei diferenţe semnificative.107).02. p<0.13. Nu apare un efect principal al variabilei nivelul anxietăţii (F(1. Sensul diferenţei (-1. 3. Pentru a vedea modul în care nivelul stimei de sine (NIV_STIM) influenţează nota la examen.68.7. conţine pragurile de semnificaţie ale testelor F. indiferent de acţiunea celuilalt factor. 4.001). Următoarele tabelele prezintă media obţinută pe ansamblu (tabelul l).30)=0.881). mediile obţinute pentru fiecare factor în parte (tabelele 2 şi 3) şi cele pentru grupurile de subiecţi rezultat al combinării nivelurilor celor două variabile independente. deci notele subiecţilor nu depinde de cât de anxioşi sunt aceştia. 2. • linia NIV_STIM*NIV_ANX se referă la efectul de interacţiune al celor două variabile asupra variabilei dependente. LEVEL l).

nivelul stimei de sine acţionează asupra notei la examen în acelaşi mod indiferent de nivelul anxietăţii. pentru exemplul nostru. La finalul foii de rezultate apare reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente: Liniile graficului reprezintă nivelurile diferite de anxietate. Tabelele prezintă şi deviaţiile standard şi limitele valorii medii pentru un interval de încredere de 95%. că nota la examen este influenţată de nivelul stimei de sine dar nu şi de nivelul anxietăţii. Mai mult. Putem concluziona. 316 . Efectul principal al variabilei NIV_STIM poate fi observat grafic cu uşurinţă: notele obţinute de subiecţii cu stimă de sine ridicată au valoare mai mică comparativ cu cei care au stimă de sine scăzută.LOREDANA GHERASIM contrast şi interacţiunii variabilelor.

Cu alte cuvinte trebuie denumită variabila independentă care presupune măsurări repetate şi trebuie precizate nivelurile acesteia. Efectele principale măsoară influenţa fiecărei variabile independente asupra variabilei dependente. şi TERAPIE (tipul de terapie utilizat. una presupunând eşantioane independente. 1. 124. 102. În locul denumirii generice a variabilei care presupune măsurări repetate.8. Acest model de analiză de varianţă se utilizează atunci când se doreşte analiza efectului de interacţiune a două variabile independente. pe ecran apare fereastra alăturată: Pentru a putea face analiza trebuie definită variabila care presupune măsurări repetate. 108. 103. 103. Variabila independentă tip de terapie (TERAPIE) are două nivele (tip 1 de terapie şi tip 2 terapie) şi presupune eşantioane independente. 102. Efectele de interacţiune măsoară influenţa combinată a două sau mai multor variabile independente asupra variabilei dependente. 104. 104. 105. 1. 2. 109. 102.GENERAL LINEAR MODEL opţiunea REPETED MEASURES. 2 Variabila dependentă este reprezentat de scorurile obţinute la scala de măsurare a anxietăţii înainte şi după terapie. 116. 104. Folosirea SPSS . 2. 2. 105. 115. se formează o nouă variabilă independentă.GENERAL LINEAR MODEL – REPETED MEASURES Pentru a prezenta modul de utilizare a programului SPSS pentru aplicarea acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza 8. 1. Activarea comenzilor pentru acest model ANOVA se face din meniul ANALYZE . 109. cu două valori care corespund celor două tipuri de intervenţii terapeutice 1. Prezentăm mai jos datele. ANX2 (scorurile pacienţilor la scala de anxietate după terapie).sav) care conţine trei variabile: ANX1 (scorurile pacienţilor la scala de anxietate înaintea terapiei. 102. 115. 102. pe care o vom denumit TRT. 117. 2. 105. 121. 102.tip 1 de terapie şi 2 . 110. 2. 110. ANX2: 110. Scopul cercetării ar putea fi analiza eficienţei intervenţiilor terapeutice asupra nivelului anxietăţii. Atunci când una dintre variabilele independente presupune eşantioane perechi sau măsurări repetate. iar cealaltă măsurări repetate. care apare în câmpul WITHIN-SUBJECTS FACTOR NAME (factor 1) vom trece numele noii variabile 317 . 110. ANOVA REPETED MEASURES Modelul ANOVA UNIVARIATE prezentat anterior permite analiza efectului de interacţiune a două variabile independente care presupun grupe independente de subiecţi. 106. 104. 2. 1 – pretest (înainte terapiei) şi 2 posttest (după terapie). Această variabilă independente se referă la momentul măsurării anxietăţii pacienţilor şi are două niveluri. 103. 1.tip 2 terapie). 1. La fel ca şi modelul de varianţă prezentat anterior şi acest tip de analiză prezintă două tipuri de note F corespunzătoare tipurilor de efect măsurate. 2. 2. care trebuie introduse în programul SPSS: ANX1: 109.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR III. 106. 1. 103. Astfel. 1. 112. 2. trebuie să utilizăm un alt model de analiză de varianţă. 110. în cazul nostru această variabilă este măsurarea repetată a anxietăţii înainte şi după terapie (sau test-retest). Pentru a analiza efectul terapiei asupra stării pacienţilor trebuie să comparăm nivelul iniţial şi cel final al anxietăţii pacienţilor. 110. 112. 1. 115. După activarea comenzii. 104. 104. şi anume modelul ANOVA cu măsurări repetate. TERAPIE: 1. 2. cu măsurări repetate. indiferent de acţiunea altei variabile independente.

În cazul nostru variabilele ANX1 şi ANX2 reprezintă nivelurile variabilei TRT. 2. pentru a putea utiliza metoda şi defini variabilele independente (vezi imaginea din stânga): După salvarea definirii factorului cu măsurări repetate se activează butonul DEFINE. 4. în acest câmp introducem variabilele independente care presupun eşantioane independente. Pentru exemplul nostru vom trece valoarea 2 pentru că anxietatea este măsurată înainte şi după terapie (vezi imaginea din dreapta): Se activează butonul ADD. este câmpul ce conţine variabilele din baza de date. În câmpul NUMBER OF LEVEL trebuie trecut numărul de măsurători repetate. aici se introduc variabilele care reprezintă niveluri ale variabilei independente cu măsurări repetate. 3. Variabila tip de terapie (TERAPIE) se introduce în câmpul BETWEEN-SUBJECTS FACTOR. această variabilă presupunând grupe independente de subiecţi şi reprezentând variabila factor. 318 . în consecinţă aceste variabile se introduc în câmpul WITHIN-SUBJECTS VARIABLES (TRT). care activat deschide o nouă fereastră: 2 1 3 4 Vom prezenta câmpurile acestei ferestre: 1. se introduc variabile independente sau dependente care ar putea avea legătură sau ar influenţa variabila dependentă.LOREDANA GHERASIM TRT.

ceea ce va însemna că în foia cu rezultate vor apărea atât efectele principale ale celor două variabile independente cât şi efectul de interacţiune al acestora. Butonul MODEL activează următoarea fereastră: Opţiunile din această fereastră folosesc la construirea unor modele în condiţiile în care situaţia investigată este prea complicată. Opţiunile sunt similare celor care au apărut în modelul de analiză de varianţă prezentat anterior ANOVA UNIVARIATE. Butonul CONTRAST activează următoarea casetă de dialog: 319 . vom păstra opţiunea selectată implicit FULL FACTORIAL. Pentru exemplul nostru.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR În partea de jos a ferestrei principale apar o serie de butoane care conţin opţiuni complexe de analiză.

Vom reprezenta nivelul anxietăţii pacienţilor în funcţie de tipul terapiei (pe care o vom trece pe axa X) şi momentul evaluării anxietăţii TRT (reprezentată prin linii separate): Se activează apoi butonul ADD pentru ca aplicaţia SPSS să reţină reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente: Butonul POST HOC deschide următoarea fereastră: Acest buton are opţiuni similare butonului POST HOC din fereastra ANOVA ONE-WAY şi UNIVARIATE. Opţiunea se foloseşte atunci când variabile independente au mai mult de două nivele de variaţie. 320 . În consecinţă. Vom selecta tipul de contrast Difference. Pentru exemplul nostru nu avem nevoie de comparaţii POST-HOC. pentru a analiza diferenţele dintre grupe se foloseşte testul Bonferroni. Butonul PLOTS activează o fereastră dedicată reprezentărilor grafice. pentru că variabilele independente au dor două niveluri.LOREDANA GHERASIM Se observă că deja este selectat tipul de contrast pentru variabila independentă care presupune măsurări repetate (TRT Polynomial). Trebuie să alegem tipul de contrast pentru variabila TERAPIE. De asemenea. care presupune două niveluri. vom reveni la fereastra principală fără a activa vreo opţiune.

În continuare vom prezenta foaia cu rezultate. deci pentru fiecare grup experimental. Primele elemente ale output-ului se referă la parametrii descriptivi ai modelului. Butonul OPTIONS activează o fereastră specifică analizei de variantă: La OPTIONS avem posibilitatea de a cere calculatorului să ne afişeze mediile grupelor de subiecţi în funcţie de fiecare variabilă independentă.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Butonul SAVE activează următoarea fereastră: La fel ca la ANOVA UNIVARIATE. Primul tabel precizează nivelurile (ANX1 şi ANX2) variabilei cu măsurări repetate (TRT). precum şi în funcţie ambele variabile. Al doilea tabel precizează numărul de subiecţi pentru fiecare grup obţinut în funcţie de nivelurile factorului care presupune eşantioane independente: Următorul tabel precizează mediile pentru fiecare subgrup de subiecţi format în funcţie de toate categoriile factorilor din model. Recomandăm folosirea acestor opţiuni doar celor care cunosc regresia. facilitând tratarea analizei de variantă ca un model particular de regresie. butonul se referă la o altă metodă statistică numită Regresia liniară. 321 .

18)=13.40.LOREDANA GHERASIM Următoarele două tabele prezintă efectele principale şi de interacţiune ale variabilelor independente.002.267.18)=0. p=0.006.050).661). De asemenea. În primul tabel se constată că nu apare un efect al variabilei TRT (p>0. p=0. Faptul că subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii după intervenţia terapeutică indică faptul că terapia utilizată nu a avut efect. pragul de semnificaţie şi gradele de libertate. pacienţii care au primit tipul 2 de terapie au un nivel al anxietăţii semnificativ mai ridicat comparativ cu pacienţii care au primit terapia de tip 1 (Mdif=4. 322 . TRT*TERAPIE (F(1.002). Următorul tabel indică efectul variabilei independente tip de terapie. ceea ce indică faptul că nivelului iniţial al anxietăţii pacienţilor nu diferă de nivelul final al anxietăţii pacienţilor după terapie (F(1.23. Deci subiecţii au acelaşi nivel al anxietăţii înainte şi după terapie. p=0. Astfel. nu apare un efect combinat al variabilelor independente. Se constată că apare un efect principal al acestei variabilei independente asupra nivelului anxietăţii pacienţilor după terapie. La fel ca şi la modelul de analiză de varianţă anterior se extrag valorile coeficienţilor F.940). indiferent de tipul de terapie utilizat. fără a ţine seama de momentul măsurării F(1.18)=0. Pentru a vedea cum influenţează tipul de terapie nivelul anxietăţii pacienţilor vom analiza tabelul Custom Hypothesis. p=0.

Aceste tabele ajută la interpretarea sensului diferenţelor la testele de contrast şi interacţiunii variabilelor.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Următoarele tabelele prezintă media obţinută pe ansamblu (tabelul l). 323 . Tabelele prezintă şi deviaţiile standard şi limitele valorii medii pentru un interval de încredere de 95%. mediile obţinute pentru fiecare factor în parte (tabelele 2 şi 3) şi pentru grupele de subiecţi obţinute în urma combinării nivelurilor celor două variabile independente (tabelul 4). Efectul principal al variabilei TERAPIE poate fi observat grafic cu uşurinţă. La finalul foii de rezultate apare reprezentarea grafică a interacţiunii dintre variabilele independente: Liniile graficului reprezintă momentele măsurării anxietăţii.

1. cu două valori: 1 indicând persoanele care au votat pe Geoană. 3-mediu. GEN (genul subiecţilor. aceste metode pot eşua mai uşor în demonstrarea diferenţele. Totuşi. 2-puţin. Aceste date se analizează pornind de la frecvenţele de apariţie ale diferitelor categorii sau de la probabilităţile de apariţie ale acestor categorii. nu mai pot fi utilizaţi. acolo unde acestea există în realitate. În acest fel. datele pe care le obţinem folosind aceste scale de măsură nu mai pot fi analizate folosind metodele prezentate anterior. iar 2 indicând pe cei care au votat Băsescu) şi variabila GR_MULT (conţine răspunsurile subiecţilor la întrebarea „Cât de mulţumiţi sunteţi de situaţia actuală a ţării?”. pot fi uşor detectate diferenţele folosind metodele parametrice. Aplicarea acestor teste este mai facilă decât folosirea testelor parametrice.foarte mult". fără a intra în detaliile teoretice privind aceste teste. 4-mult. precum media sau abaterea standard.sav) care cuprinde următoarele variabile: VRST (vârsta subiecţilor). parametrii obişnuiţi pe care i-am folosit până acum în analiză. Deoarece avem de a face cu scale nominale sau ordinale. Prezentăm scorurile subiecţilor la cele patru variabile: 324 . Folosirea SPSS Pentru a demonstrat modul de aplicare a acestei metode vom crea o nouă bază de date (baza9.LOREDANA GHERASIM IV.foarte mulţumit). Metodele statistice utilizate pentru analiza acestor date sunt numite teste neparametrice.puţin mulţumit şi 3 . De exemplu. cu două valori: 1 . IV. prin raportare la o distribuţie teoretică stabilită de cercetător. Vom prezenta câteva dintre metodele neparametrice. DATELE NEPARAMETRICE Datele non-parametrice sunt mai frecvent utilizate în sociologie decât în psihologie. cu două valori: 1 semnifică subiecţi de gen masculin şi 2 subiecţi de gen feminin) şi VOT (cuprinde răspunsurile subiecţilor la întrebarea „Cu cine aţi votat la ultimele alegeri prezidenţiale?. TESTUL CHI PĂTRAT Testul chi-pătrat permite compararea distribuţiei frecvenţelor unei variabile pe mai multe categorii. recomandăm conceperea instrumentelor utilizând scalele de interval în locul celor nominale sau ordinale. 2 . este mai indicată măsurarea pe o scală de interval de tipul „1-deloc -2-3-4-5 . deoarece nu există restricţii cu privire la distribuirea normală a rezultatelor. În consecinţă. Testul compară abaterile de la această distribuţie teoretică obţinute în realitate şi estimează probabilitatea ca ele să apară aleatoriu. Din acest motiv.deloc mulţumit. în locul măsurării preferinţei pentru un anume tip de muzică folosind o scală ordinală de tipul „1-deloc. 5-foarte mult".

2. 3. 43. 54. 29 GEN: 1. Deci. 1. 23. 38. 51. 2. 1. 3. Se observă faptul că în câmpul EXPECTED VALUES este bifată opţiunea ALL CATEGORIES EQUAL. 1. 2. 2. 2. 21. 2. 1. 2. 19.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR VRST: 45. folosind testul chi pătrat. 36. 2. 27. 2. 1. 1. 2. 34. 1. 2 VOT: 2. vom compara frecvenţa cu care oamenii au votat cei doi candidaţi. 2. 3. cea teoretică la care se face raportarea şi abaterile frecvenţei observate de la frecvenţa teoretică (coloana RESIDUALS). 3. 1. 2 GR_MULT: 1. 2. Rezultatele testului apar în foaia cu rezultate sub forma a două tabele: În primul tabel sunt trecute elementele descriptive ale testului. 1 În exemplul nostru. 32. 2. 2. 2. în care categoriile nu s-ar mai fi distribuit egal. 1. 37. 22. frecvenţa observată. 35. 2. 1. 1. 325 . 2. 1. 2. 41. 1. 2. 2. 1. Dacă însă doream să comparăm distribuţia cu o alta. 2.NONPARAMETRIC TESTS opţiunea CHI-SQUARE: Vom introduce variabila VOT în câmpul pentru analiză (TEST VARIABLES LIST). 47. atunci foloseam opţiunea VALUES şi butonul ADD. dorim să vedem cu cine au votat alegătorii din lotul nostru la ultimele alegeri prezidenţiale. 2. 2. 62. 3. ceea ce semnifică faptul că se va compara situaţia reală a votului cu situaţia în care candidaţii ar obţine acelaşi număr de voturi. 2. 2. 2. Vom activa fereastra specifică testului din meniul ANALYZE . categoriile sale. 1.

Folosirea SPSS Pentru a ilustra aplicarea testului vom utiliza baza de date creată anterior (baza9. iar variabila independentă (GEN) în câmpul GROUPING VARIABLE. care se bazează pe ierarhia rangurilor observaţiilor din cele două grupuri. Vom trece variabila dependentă (GR_MULT) în câmpul TEST VARIABLE LIST. ci calitativă şi ordinală. Toate testele neparametrice ce compară două eşantioane independente au la bază comparaţii ale rangurilor diferitelor intervale observate. la fel ca şi în cazul testului t. doar că în acest caz variabila dependentă măsurată nu este cantitativă. IV.018) la un grad de libertate. Dintre cele patru tipuri de teste. este semnificativă (p=0.55 ).LOREDANA GHERASIM Valoarea statistică a testului. Semnificativ mai mulţi oameni au votat pe Băsescu ca preşedinte comparativ cu cei care lau votat pe Geoană. Vom analiza dacă apr diferenţe între subiecţii de gen masculin şi cei de gen feminin în ceea ce priveşte gradul de mulţumire faţă de situaţia actuală a ţării. TWO INDEPENDENT SAMPLES Aceste teste sunt echivalentul testului t pentru eşantioane independente.sav). Grupurile variabilei independente se definesc folosind butonul DEFINE GROUPS. În foaia cu rezultate apar următoarele tabele: 326 . Deci oamenii au votat în mod semnificativ diferit cei doi candidaţi la preşedinţie. prezentată în tabelul al doilea ( χ 2 = 5. vom folosi MANN-WHITNEY U.NON-PARAMETRIC TESTS opţiunea TWO INDEPENDENT SAMPLES: Fereastra care apare pe ecran semănă foarte mult cu cea care apare la activarea testului t pentru eşantioane independente. Testul se activează din meniul ANALYZE .2.

3. 1. pentru a se activa opţiunile ferestrei. 1. Valoarea pragului de semnificaţie (p=0. Astfel. 2. Ca şi la acest test.importanta. 2. 1. 3. 2. sensul diferenţei ar fi fost dat de semnul notei Z. scrisă imediat deasupra valorii pragului de semnificaţie.83.050. 1. IV. 1. 2. 3. 1. 2 Dorim să vedem dacă subiecţii au o părere mai bună despre unul dintre cele două partide politice. 2 PSD: 2. 2. iar valoarea pragului de semnificaţie a testului este dată în tabelul al doilea (linia denumită ASYMP. 2. trebuie selectată o pereche de variabile pentru analiză. variabila are trei valori 1 . 2. Prezentăm rezultatele subiecţilor: Alinata: 1. 2. Pentru a ilustra aplicarea acestui test vom folosi o nouă bază de date (baza10. 2. 2. 1. 2 . 2. Pentru exemplul nostru vom selecta variabile ALIANTA şi PSD şi le vom trece în câmpul din stânga: 327 .sav) care cuprinde două variabile: ALINATA (cuprinde răspunsurile subiecţilor la itemul „Evaluaţi contribuţia alianţei în integrarea europeană”. 1. SIG). 1.slabă) şi PSD (cuprinde răspunsurile subiecţilor la itemul „Evaluaţi contribuţia alianţei în integrarea europeană”. 3. 2. 1. 3.slabă).3. 3. 1. deci putem trage concluzia că femeile şi bărbaţii din studiul nostru nu diferă semnificativ în ceea ce priveşte gradul de mulţumire cu privire la situaţia actuală a ţării. 2. 1. 1. 2 . variabila are trei valori 1 . 1. 1. 1.ANALIZA COMPUTERIZATĂ A DATELOR Observaţi că stilul de prezentare al rezultatelor este similar cu cel de la testul chi-pătrat. Se foloseşte din meniul NON PARAMETRIC TESTS opţiunea TWO RELATED SAMPLES.importanta. în primul tabel este prezentată situaţia „descriptivă" (media rangurilor). 1. 1. 3. 3. 1. Fereastra seamănă cu cea a testului t pentru eşantioane perechi. 2. pentru cei de gen feminin are valoarea 9. Dacă diferenţele ar fi fost semnificative (p<0. Deoarece subiecţii răspund la ambele întrebări trebuie aplicată o metodă care să permită compararea eşantioanelor perechi.17. 1. 2. 1. 2. 2. 3.medie şi 3 . rangul mediu pentru subiecţii de gen masculin are valoare 9.05).medie şi 3 .778) este mai mare de 0. 2. TWO RELATED SAMPLES Metodele care compară două eşantioane perechi sunt similare aplicării testului t pentru eşantioane perechi.

Indicii de sub acest tabel arată sensul diferenţelor. care se bazează pe rangul valorilor absolute al diferenţelor dintre două variabile. Din al doilea tabel observăm că testul este nesemnificativ (p=0. comparând separat diferenţele pozitive şi negative. ca mai jos: În primul tabel apare media şi suma rangurilor diferenţelor pozitive şi negative.281). precum şi cazurile în care scorurile sunt la egalitate.LOREDANA GHERASIM Vom utiliza testul WILCOXON. unul pentru valorile descriptive şi altul pentru semnificaţia testului. se face în două tabele. Prezentarea rezultatelor testului. Aceste rezultat indică faptul că oamenii consideră ca ambele partide contribuie la fel de mult la integrarea României în Uniunea Europeană. în foaia cu rezultate. 328 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->