FESTIVALUL NAŢIONAL „BUCURIA COPILĂRIEI” CUPRINS în CAER 2013, POZIŢIA 549 ORGANIZATORI: CLUBUL COPIILOR HUNEDOARA GRADINITA „DUMBRAVA

MINUNATA” HUNEDOARA PARTENERI: PRIMARIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA PRIMARIA MUNICIPIULUI HAŢEG

Proiectul educaţional naţional „BUCURIA COPILĂRIEI” ( cuprins în CAER 2013 la poziţia 549 ) se doreşte a fi o fereastră deschisă spre sufletul fiecăruia, o şansă de a ne arăta frumuseţea interioară, de a ne exprima pe noi înşine prin intermediul artei şi al lucrărilor pe temele date, cu toate elementele specifice. Educându-i pe copiii noştri astfel, le dăm posibilitatea de a deveni păstrătorii de comori strămoşeşti, viitori cetăţeni, capabili să trăiască în cadrul unei societăţi „mozaic” sub aspect cultural, etnic şi religios. Proiectul se desfăşoară în perioada 04-08.11.2013, la CLUBUL COPIILOR HUNEDOARA. Proiectul se va desfăşura pe 4 secţiuni după cum urmează: 1. „BUCURIA COPILĂRIEI” - SERBARE CÂMPENEASCĂ - secţiunea preşcolari ( desfăşurare în data de 04.11.2013 ); 2. „EUROPA PRIN OCHI DE COPIL” - EXPOZIŢIE DE LUCRĂRI

ARTISTICO – PLASTICE- preşcolari şi şcolari
( desfăşurare în perioada 04-08.11.2013) ;

3. SIMPOZION NAŢIONAL- „EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU O SOCIETATE DE CALITATE”
(lucrări din domeniul instructiv-educativ, referate pe tema drepturilor copilului, metode, tehnici, instrumente de stimulare şi valorificare a potenţialului elevului, creaţii literare pe tema data realizate de cadre didactice, parinti si elevi (cu menţionarea îndrumătorului, etc.). ( desfăşurare în 06.11.2013)

conduse de formatori pe diferite domenii.SERBARE CÂMPENEASCĂ. democratică. responsabilitatea (pentru colectarea fiselor de înscriere. pot fi prezentate lucrări de către participanţi. -Pentru secţiunile 1 şi 2.4.2013. promovări mass – media.secţiunea preşcolari şi „EUROPA PRIN OCHI DE COPIL” EXPOZIŢIE DE LUCRĂRI ARTISTICO – PLASTICE..participarea este gratuita Responsabili pentru derularea Festivalului: A..PRIN COPIII DE AZI SPRE VIITORUL DE MÂINE’’ (work-shopuri de lucru. încheieri de parteneriate cu alte instituţii participante. CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ . tel: 0727121606 . JULEA CLAUDIA. Lucrările din cadrul Simpozionului (secţiunea 3) vor fi publicate cu ISBN. iar lucrările din cadru Conferinţei (secţiunea 4) vor fi publicate în revista cu ISSN 2068-5009.preşcolari şi şcolari.11. cd-uri. Persoana de contact Prof.se face până la data de 21. pe teme ca educaţia transcurriculară. prin completarea fişei de înscriere anexate şi expedierea ei prin e-mail: bucuriacopilariei@yahoo. mape. realizarea de portofolii. etc. educaţie globală. educaţie pentru cetăţenie Finalizarea proiectului se va realiza prin: acordări de diplome. . crosscurriculară.10. REGULAMENT şi CONDIŢII DE PARTICIPARE Înscrierea participanţilor: . respectiv „BUCURIA COPILĂRIEI” . albume foto. a CD-urilor/DVD-urilor şi a lucrarilor artistico plastice) aparţine GRĂDINITEI „DUMBRAVA MINUNATA STRUCTURA „PRICHINDELUL” .com.2013).) (desfăşurare în 07.

conţinutul lucrării. realizarea cărţii şi a revistei) aparţine CLUBULUI COPIILOR HUNEDOARA. prof.MENTIUNI: 1)La secţiunea SERBARE CÂMPENEASCĂ. adeverinţelor şi a mapei ) 2)La EXPOZITIA DE LUCRARI ARTISTICO . cu menţionarea secţiunii si modalitatea de participare) se trimite până în data de 21. lucru ce va fi menţionat în fişa de înscriere.PRIN COPIII DE AZI SPRE VIITORUL DE MÂINE’’. Inregistrărilor pe CD sau DVD vor fi trimise pe adresa CLUBUL COPIILOR HUNEDOARA. . B.com) 3) Redactarea lucrărilor ( sectunile 3 şi 4 ) . responsabilitatea (centralizarea fiselor de înscriere. . de 12. Morariu Petronela-tel 0723 160 394.17. de 14 bolduit. la 2 rânduri de nume. respectiv SIMPOZION NAŢIONAL. colectarea şi verificarea respectării cerinţelor pentru lucrările scrise. in plic A4 autoadresat (pentru primirea diplomelor.. aceeaşi adresă de email ( bucuriacopilariei@yahoo.autor: alineat dreapta. VICTORIEI NR.„EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU O SOCIETATE DE CALITATE” şi CONFERINŢA NAŢIONALĂ . la 2 rânduri de titlu.2013.10. adeverinţelor şi a mapei ). la . font Times New Roman. la 1 ½ rânduri. cu menţiunea “pentru secţiunea 2” Vor fi realizate în diverse tehnici de lucru în format A4. Prof. pe adresa de mail mai sus menţionată. participarea poate fi şi indirectă.2013. cu menţiunea “pentru secţiunea 1”(pentru primirea diplomelor. font Times New Roman.10. -Pentru secţiunile 3 şi 4..titlu: font Times New Roman. 2) Trimiterea lucrărilor pe mail se face până la data de 30.. de 14.PLASTICE ( secţiunea 2 ) pot fi trimise un număr de 6 lucrări cu acelaşi nume. in plic A4 autoadresat. Dîscă Tiberiu-tel 0762 299 833 MENŢIUNI: 1) Fisa de înscriere (completată corect. alineat central. Lucrările vor fi trimise prin poştă. cu diacritice. STR. Persoane de contact : Dir.

diplomă şi adeverinţă.setare pagină: sus 2cm. .. 6) Participarea poate fi: . nr. stânga 2cm. pentru primirea diplomelor. 17 Hunedoara. ora 1000 cu susţinerea lucrării (maxim 10 minute).minim 3 pagini. ci doar participă. 7) Participanţii vor primi: . dreapta 3cm. .persoanele care nu prezintă lucrări. vor primi numai adeverinţă de participare. Strada Victoriei.cartea (revista) în format electronic cu ISBN/ISSN . Se va asigura spaţiu adecvat pentru secţiunile 1 şi 2. Notă: Se va asigura suport tehnic pentru prezentare: computer. videoproiector.directă: la sediul Clubului Copiilor Hunedoara. maxim 5 pagini pentru publicatia cu ISBN( SIMPOZION) . a mapei şi a cărţii/revistei pe suport electronic) 5) Autorul (autorii) îşi asumă întreaga responsabilitate în ce priveşte conţinutul ştiinţific al lucrării şi autenticitate ei. corectă. Colectivul redacţional nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru punctele de vedere exprimate de autor. adeverinţelor. în 6 noiembrie 2013. 8) La secţiunea 3 şi 4 – simpozionul si conferinţa naţională . .indirectă. jos 2cm. 4) Plic A4 autoadresat (adresa completă.minim 2 maxim 5 pagini pentru publicatia cu ISSN( CONFERINTA) Se admit maxim 2 autori pentru o lucrare.

.............................................................................................................................................................. nr............................................. cod poştal ) ................................................................................. ................................................................................. ADRESA COMPLETĂ A ŞCOLII (str..................... judeţ...................................................................................... localitate................................................................................................ ................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................. DATE DE CONTACT ALE CADRULUI DIDACTIC PARTICIPANT (nr.................................................................................................................. adresă de e-mail......................... ...................................... tel................................................... adresa la care să fie expediată mapa simpozionului/conferinţei) ...................................................... .................FORMULAR DE ÎNSCRIERE UNITATEA ŞCOLARĂ .......................... .................................................. ………………………………………………………………………………….......................... NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI /CADRELOR DIDACTIC/DIDACTICE MODUL DE PARTICIPARE TITLUL LUCRĂRII …………………………………………………………………………………....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful