Cursul 6 Mijloce de îmbogăţire a vocabularului. Calcul lingvistic.

Prin calc lingvistic, se îmbogăţesc îndeosebi lexicul şi frazeologia unei limbi, însă acest procedeu este adeseori ignorat sau evitat în mod voit în lucrările de specialitate. Termenul calc a fost împrumutat din domeniul artelor grafice, unde se întrebuinţează cu sensul de „reproducere a unei schiţe sau desen” folosind un tip special de hârtie, hârtia de calc. Prin lărgirea sferei semantice, calc a ajuns să însemne copie, imitaţie sau reproducere în general. În domeniul vocabularului, prin calc lingvistic se imită structura sau modul de organizare internă a unui cuvânt străin, de obicei derivat sau compus. Altfel spus, din materialul atuohton se formează un nou cuvânt românesc, care reproduce aşa-numita „formă internă” a unui cuvânt străin. Spre exemplu, verbul românesc a întrevedea este format din între- şi vedea, însă modelul copiat este verbul din limba franceză entrevoir. Pornind de la aceeaşi formulă, în limba română a apărut şi a întrezări, folosindu-se de această dată un sinonim al lui a vedea. Uneori, calcul lingvistic poate deveni internaţional. Astfel, de la germ. Übermensch (cf. Nietzche) s-au format: rom. supraom, fr. surhomme, it. superuomo, engl. superman. Orice calc de structură este, în acelaşi timp, şi o traducere suigeneris, însă nu orice traducere reprezintă un calc. Aşadar, calcul presupune o identitate de structură între model şi copie. Aceasta înseamnă că, dacă modelul imitat este un cuvânt compus sau derivat, rezultatul calchierii trebuie să fie tot un compus sau un derivat, nu o îmbinare de cuvinte. Redarea germ. Jahreszeit („timp al anului”) prin rom. anotimp este o traducere şi, în acelaşi timp, un calc lexical de structură, deşi topica elementelor constituente ale compusului apare inversată în limba română. Aşadar, anotimp este un calc lingvistic, iar timp al anului este o traducere care a apărut sporadic în secolul al XIXlea. Unele cuvinte compuse străine au fost împrumutate şi traduse, însă nu au fost calchiate, deoarece structura analitică a limbii române
1

În funcţie de ce se imită şi de elementele nou apărute în vocabularul limbii influenţate. inflamaţia stomahului. după modelul germ. Wundertopf). am împrumutat compusul german Platfuss şi l-am tradus prin sintagma picior plat. curgere de sânge. respectându-se topica adjectivului în limba română. Spre exemplu. Calcurile după cuvinte compuse pot reproduce în întregime sau parţial structura modelelor străine. plantă erbacee specifică pădurilor de munte. în acelaşi timp. parachute > paraşută. mâncător de carne. (2) calcul semantic vizează un împrumut de sens lexical. Astfel. se disting două tipuri de calc lexical: (1) calcul lexical de structură vizează un împrumut de structură sau formă internă şi conduce la apariţia de noi cuvinte. Dintre toate tipurile de calc. cal-putere < engl. lucrarea pământului. extern (modelul de la care se porneşte este străin) şi intern (se construieşte un nou cuvânt folosindu-se material existent în limba receptoare). self-service. cel mai important este calcul lexical. O primă clasificare a formaţiilor rezultate prin calc lexical este în compuse şi derivate. Iată alte câteva exemple de compuse împrumutate şi traduse: agricultura > agricultură. carnivorus > carnivor. haemorrhagia > hemoragie. inversându-se ordinea elementelor constituente (germ. Acest procedeu conduce la îmbogăţirea vocabularului cu noi unităţi lexicale şi cu noi sensuri lexicale. somnambule > somnambul. feritoare de cădere. Vergissmeinnicht s-a format în limba română compusul nu-mă-uita. samoobslujivanie < engl. Când sunt traduse toate elementele constituente ale unui compus străin. În schimb. platpicior este de neimaginat în limba română.nu permite formarea – din material lingvistic românesc – a unor compuse care să reproducă structura modelelor străine. gastritis > gastrită. Tot după un model german s-a format oală-minune. Prezentăm şi alte exemple de calcuri totale: autoservire < auto.+ servire < rus. 2 . Calcul lexical de structură Acest procedeu trebuie considerat. umblător în somn etc. calcul este total sau integral. care se adaugă celor existente.

brossage. radio-ascultător < rus. chien-loup. sentiment. papiermonnaire. periaj < fr. subînchiria < sous-louer. se traduce numai o parte a modelului străin (rădăcina.a fost tradus prin co-. scurtcircuit < fr. Prezenţa unor numeroase derivate parasintetice calchiate arată că limba română este o limbă de tip derivativ. court-circuit. prejudecată < préjugé. Un alt exemplu de calc parţial este concetăţean. în procesul calchierii. de la fr. décret-loi. întretăia < entrecouper. deznodământ < fr. semifinală < fr. preşcolar < préscolaire. quadrupède. Radiohörer. tema lexicală sau un afix derivativ). traducându-se numai verbul laisser prin corespondentul românesc a (se) lăsa. demi-finale. extincteur. consentement. triangle. dar şi germane. Şi în cazul derivatelor cu sufixe întâlnim o serie de calcuri după modele franceze. În schimb. 3 . iar doklad a fost tradus prin două sinonime: referat şi raport). Astfel. lat. ceas-brăţară < fr. stingător < fr. concitoyen. dezbate < débattre. câine-lup < fr. decurge < découler. s-a format rom. germ.horse-power. radiosluşatel. simţământ < fr. În cazul în care. Mult mai numeroase decât calcurile totale sunt calcurile parţiale. latineşti sau ruseşti: distrugător < fr. Iată câteva exemple: decret-lege < fr. destructeur. maltrata < fr. patruped < fr. locţiitor < fr. maintenir. Calcurile după cuvinte derivate sunt mult mai numeroase decât compusele calchiate. hârtie-monedă < fr. cuvinte precum coraport sau coreferat sunt calcuri totale: rus. iar alta este împrumutată. numite astfel deoarece o parte a compusului este calchiată. Dintre derivatele care conţin ambele tipuri de afixe şi care pot fi explicate prin calc menţionăm: consimţământ < fr. după fr. supraveghea < surveiller . dreptunghi <fr. rectangle. menţine < fr. sentimento. lieutenant. demers < démarche. a (se) delăsa. Cele mai multe derivate cu prefixe sunt calcuri după modele franţuzeşti: compărea < comparaître. traducându-se numai substantivul citoyen prin cetăţean. învăţăcel < germ. calcul este parţial. montre-bracelet. nouveau-né. prestabili < préétablir. dénouement. destructor. delaisser. triunghi < fr. îngrăşământ < fr. Lehrling. maltraiter. nou-născut < fr. sodoklad (prefixul so. it.

-inis). enseignement. fr. -am) s-a îmbogăţit cu sensul „neam”. Dacă în primul caz sensul promordial. lumen. Înţelesul de „univers”. limbă (< lat. světŭ. la început. perete („parte care înconjoară o cavitate a corpului”) < fr. exclusiv „lumină” (< lat. învăţământ < fr. couche (les couches sociales). interrupteur. întrerupător < fr. paroi. înlănţui < fr. moştenit. feuille. toile 4 . se stabileşte egalitate: C1 = C2. Putem reprezenta grafic această situaţie: C1 (cuvânt din limba care influenţează) – sens1 + sens2 C2 (cuvânt din limba influenţată) – sens1 (+ sens2) Iniţial. în matematică”) < fr. s-a pierdut. lingua. revistă”) < germ. racine (d’un mot. Calcul semantic Atunci când se vorbeşte despre calc. după modelul corespondentului său străin. Prin intermediul acestuia se efectuează transferul sensului pe care modelul îl are în plus faţă de cuvântul care imită. până la dispariţie. constând în îmbogăţirea lui C2 cu sens2. Trebuie să admitem faptul că termenul influenţat şi cel după care se calchiază au cel puţin un sens comun. iar după efectuarea transferului semantic. enchaîner. sensul primitiv s-a menţinut în limbă. a ieşi la lume (lumină). lume a însemnat. Blatt. „cosmos” se datoreşte vsl. jenzyk. Ne oprim asupra sensului neologic de „tablou pictat” al cuvântului vechi românesc pânză (etimologie necunoscută). unii lingvişti introduc calcul semantic în categoria împrumuturilor lexicale. „popor” sub influenţa vsl. Acest sens se regăseşte în exprimarea regională lumea ochilor. carrée. iar cel calchiat a fost împins în vocabularul pasiv. calcul semantic constă în atribuirea unui sens nou unui cuvânt existent deja într-o limbă.engraissement. Tot aşa. Iată şi exemple concrete: rom. În limba franceză. fou. d’une ecuation). nebun („piesă la jocul de şah”) < fr. O primă categorie de calcuri semantice este constituită din cuvinte vechi îmbogăţite cu sensuri neologice: foaie („ziar. Spre deosebire de împrumutul lexical. în cel de-al doilea caz. rădăcină („în lingvistică. rom. C1 = C2 – sens2. care este întotdeauna cel puţin bisemantic. pătură („clasă socială”) < fr.

înseamnă atât „ţesătură din fibre de bumbac. termenul românesc s-a putut îmbogăţi cu o nouă semnificaţie sub influenţa corespondentului său din franceză. al XIX-lea. precum şi pe faptul că planta a fost adusă în ţara noastră în ultmul sfert al sec. imediat – nemijlocit. coabita – conlocui. sentiment – simţământ. cât şi calchiat sau „tradus” dacă avea o formă internă clară (o structură analizabilă). Sonnenblume. pe care se pictează”. mai vechi decât primul). ambele explicabile prin vsl. omniscient – atotştiutor. Prin extensiune. toile a ajuns să însemne „pictură realizată pe un astfel de suport”. consacra – consfinţi. olan. format din două elemente de origine greacă: helios „soare” şi anthos „floare”. Numeroase sunt unităţile frazeologice calchiate. extinctor – stingător. cât şi „bucată de pânză deasă fixată pe un cadru. velutat – catifelat etc. trianglu – triunghi. în realitate. Tot despre calc lingvistic este vorba şi în cazul locuţiunii adverbiale la nesfârşit. am dat exemple în care acelaşi cuvânt străin a fost atât împrumutat. Această explicaţie se bazează pe existenţa. Iată şi alte dublete (primul termen este explicabil prin împrumut): angular – unghiular. decimal – zecimal. in.”. blagoslovi şi binecuvânta. Multe dintre compusele şi derivatele considerate creaţii interne ale limbii române sunt. cadrilater – patrulater. à l’infini. signal – semnal. despre care vom vorbi în cursurile din finalul semestrului. primul împrumutat. în alte limbi. blagosloviti. care nu pot fi însă uşor identificate. cel de-al doilea calchiat). Întrucât pânză şi toile aveau în comun sensul de „ţesătură”. engl. imită structura termenului latinesc helianthus. Substantivul compus floarea-soarelui. indépendance îi corespund rom. a unor compuse cu o structură similară. Am identificat astfel dubletele etimologice (ex. imitaţii după modele străine. cânepă etc. precursor – premergător. citat adeseori drept compus românesc. sunflower. zonnenbloem. calchiată: germ. „tablou pictat”. all’infinito. Termenului fr. În cursurile anterioare. independenţă (împrumutat) şi neatârnare (calchiat. Deşi în multe dicţionare cuvântul este definit drept „negativ al lui sfârşit” acestei locuţiuni îi corespunde fr. pe care unii vorbitori le 5 . it.

întrebuinţează greşit. avoir une mémoire d’elephant) nu înseamnă „a fi înzestrat cu o remarcabilă ţinere de minte”. ci „a fi ranchiunos. 6 . a nu uita un rău făcut de cineva” conform expresiei din franceză pe care am citat-o. expresia a avea o memorie de elefant (fr. Astfel.