BIBLIOGRAFIE

:

OPERE Arghezi, Tudor, Versuri, Editura Minerva, Bucureşti, 1980. Arghezi, Tudor, Versuri şi proze, Prefaţă de Graziella Ştefan, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1973. 3. 4. Blaga, Lucian, Poezii, Ediţie de Ion Nistor, Cartea Românească, Bucureşti, 1982. Eminescu, Mihai, Poezii. Proză literară, vol.I, Ediţie de Petru Creţia, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cartea Româneacă, 1984. 5. Pope, Alexander, Eseuri despre om şi alte versuri, Traducere, studiu introductiv, prezentări şi note: Ioana Sasu-Bolba, Prefaţă: Mihaela Mudure, Editura Limes, ClujNapoca, 2009. 6. Shakespeare, William, Sonete şi poeme, În româneşte de Neculai Chirică şi de Dan Grigorescu, Prefaţă şi tabel cronologic de Dan Grigorescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1974. 7. Stănescu, Nichita, Noduri şi semne, Prefaţă de Răzvan Voncu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010. 8. Steinhardt, N., Jurnalul fericirii, Ediţie îngrijită şi note de Virgil Ciomos, Postfaţă şi repere bio-bibliografice de Virgil Bulat, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995. 9. Voiculescu, Vasile, Poezii, vol. I, Ediţie şi prefaţă de Liviu Grăsoiu,Tabel cronologic de Ion Voiculescu şi Liviu Grăsoiu, Editura Minerva, Bucureşti, 1983. 10. Voiculescu, Vasile, Călătorie spre centrul inimii. Poeme religioase, Ediţie îngrijită şi Notă asupra ediţiei de Radu Voiculescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994. 11. Voiculescu, Vasile, Ultimele sonete ale lui Shakespeare. Traducere imaginară, Prefaţă de Roxana Sorescu, Editura ART, Bucureşti, 2010. CRITICĂ LITERARĂ Andriescu, Alexandru, Psalmii în literatura română, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2004. 2. Arte poetice. Antichitatea, Culegere îngrijită de D.M.Pippidi, Traduceri: C.Balmuş,
G.Guţu, Ionel Marinescu, Mihail Nasta, Constantin Noica, D.M.Pippidi, Editura Univers, Bucureşti, 1970. 1

1. 2.

1.

Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1994. Cimpoi. Bucureşti. Editura Albatros. bibliografie critică selectivă de Rodica Pandele. Chipurile tăcute ale veşniciei în lirica lui Lucian Blaga. Biblioteca pentru toţi. Pavel. Nichifor. Călinescu. 9. [Bucureşti]. Micu. 2011. 1966. II. 2001. Marin. Bălu. Dumitru.Lucifericul. Cuvânt înainte de Alexandra Condeescu. Ploieşti. Balotă. 17. [Bucureşti]. Nicolae. vol. Ion. Istoria critică a literaturii române. 5.Piru. 1984. Farias. prefaţă. 1982. 19. Poem critic. G. 1998. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi augmentată. Editura Minerva. Introducere în opera lui Ion Minulescu. 12. 13. Fanache. 1973. Dimitriu. Editura Dacia. Pompiliu. Constantinescu. Lidia. Blaga în marea trecere. Bucureşti. 16. Voiculescu interpretat de:. Cioculescu. Emil. Bucureşti. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Opera lui Tudor Arghezi. Bote. Editura pentru literatură. Editura Muzeul Literaturi i Române. Bucureşti. [Bucureşti]. Micu. Tabel cronologic de Dumitru Micu. Poezia românească interbelică. Tudor Arghezi. Literatura română între cele două războaie mondiale. 22. Opera lui Tudor Arghezi. 1999. 7.. Editura Curtea veche. Ediţie şi prefaţă de Al. Editura Universităţii PetrolGaze. Editura Universalia. Editura Minerva. 11. 1970. Cluj-Napoca. 1974. Adelina. V. 15. Dumitru. 2008.2.. Biblioteca critică. Ştefan Aug. V. 20. Ediţie îngrijită de Margareta Feraru. Daniel. Editura Limes.. 6. Orfeu şi tentaţia realului.. Antologie. Editura Eminescu. Ovid S. 1967. Manolescu. Lovinescu. Eugen. 4. Lirica lui Lucian Blaga. Paralela 45. Editura pentru literatură. Bellu. tabel cronologic. Editura Minerva. 1981. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 10. Editura pentru literatură. Şerban. Ion Minulescu şi conştiinţa simbolismului românesc. Spiritualitatea poeziei româneşti. Nicolae. Editura Minerva.Mioriticul. Beşteliu. Opera lui Lucian Blaga. EuroPress Group. Eseu despre vîrstele interioare. Mihai.Paradisiacul. Editura Eminescu. Tudor Arghezi – poet religios. Cluj-Napoca. vol. Argheziana. Istoria literaturii române contemporane. Doinaş. Manu. 14. Crohmălniceanu. 2 23. 1985. ediţia a II-a. 21. Postfaţă de Paul Dugneanu. 1997. Editura Eminescu. Cartea Românească. 2003. 5 secole de literatură. Crainic. 2007. 2008. Bucureşti. Simbolismul românesc. 18. Bucureşti. Bucureşti. revăzută şi adăugită. 1997. 8. Lucian Blaga. Piteşti. . Bucureşti. Editura Eminescu.3. Bucureşti.1. 1965.

Ediţie îngrijită şi prefaţată de Virgil Bulat. Editura Minerva. Mircea. Pagini de critică literară. Renè. 38. Mit. Cu trimiteri. 1976. RELIGIE ŞI FILOZOFIE Biblia sau Sfînta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Poetica lui Tudor Arghezi. Eugen. IV. Ediţia a V-a. În româneşte de Rodica Tiniş. Bucureşti.. 1967. Editura Minerva. 1985. Cartea Românească. Bucureşti. Asociaţia Biblică Română . [Bucureşti]. 27. 1997.Eseuri.Casa Bibliei”. 1992. Streinu. Bucureşti. 31. traducere şi cuvânt înainte de Irina Mavrodin. Dumitru. Editura Minerva. Editura Grai şi suflet – Cultura Naţională. Bucureşti. Editura Eminescu. Bucureşti. 1973. 34. 33. mit poetic. Teoria literaturii. Editura Constelaţii. 2. Balotă. Vladimir. Marginalia. vol. Cartea Românească. Bucureşti. Lucian Blaga. 30. 32. Micu. Bucureşti. Simion. În căutarea autenticităţii. Editura Minerva. Dumitru. 1995. Micu. Wellek. Claudia. 1984. Ion. Calea. Bucureşti.II. 35. Introducere în opera lui Vasile Voiculescu.. N. Editura Paideia. Stăniloae. Bucureşti. . 1984. Editura pentru literatură universală. Paul. Steinhardt. revizuită ortografic. Ediţie alcătuită de George Muntean. 36. Bucureşti. Austin Warren. Metafora vie. 1980. Meditaţii religioase. Editura Minerva. Modele semantice şi tipuri de text. 1984. Ricoeur.Grai şi suflet – Cultura naţională”. Editura . Studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu. Lucian Blaga. 29. 2002. Zaharia-Filipaş. Bucureşti. Eugen. Scriitura taciturnă şi scriitura publică. Scarlat. Pop. Bucureşti. Papadima. 1998. Parpală. Bucureşti. Ovidiu. Traducerea Dumitru Conilescu. Scriitorii şi înţelesurile vieţii. Bucureşti. Poziţia dlui Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie.. Millian. Emilia. [1993]. I. 37. Cluj-Napoca. 25. Elena. 2003. Bucureşti. 1971. Dumitru. 26. Editura Univers. Cartea mea de aduceri aminte.24. Monologul polifonic. 28. Fragmente critice. Autofăurirea prin logos. Jocul poeziei. Adevărul şi Viaţa. Istoria poeziei româneşti. Todoran. 3 1. 2010. Editura Minerva. Nicolae. Editura Dacia. poezie.

N. 2002. 1992.S. Ediţie îngrijită de Fabian Anton. Traducere Valentin Rusu. Dumitru. Ortberg. Casa de editură Viaţă şi Sănătate.Ştefan. Ilie Arhim. Arhim. 14. Bucureşti. Editura Dacia. Humanitas.Despre elementul iraţional din ideea divinului şi despre relaţia lui cu raţionalul. Otto. trebuie să cobori din barcă. 13. Editura Muzicală. Ellen G. Psihologia rugăciunii. Mircea. 15. Orele astrale ale omenirii.prof. Ediţie îngrijită de Petre Anghel. Eseuri şi meditaţii religioase.. 1999. Cleopa. studiu introductiv şi note de Sandu Frunză. White. Steinhardt. Zweig. Mina Dobzeu et alii. Northrop. Bucureşti. Calea către Hristos. Mari duhovnici români despre rugăciune. [2006].Biblia şi literatura. Baia Mare. Târgu Mureş. Marele cod. Casa de editură Viaţă şi sănătate. 5. Gheorghe. Arad. Parabolele Domnului Hristos. Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu. Gândire magică şi religie. Cluj. John. Dăruind vei dobândi. White. Dacă vrei să umbli pe apă..]. Traducere de Aurel Sasu şi Ioana Stanciu. 1978. [Bucureşti]. Blaga..Ilie Moldovan. Editura Limes. 1992. 9. Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie. În româneşte de Ioan Milea. Mitul eternei reîntoarceri. Cristescu.a. Editura Atlas. Bucureşti. Ellen G. Cluj. Bucureşti. Lucian. [f. Traducerea şi postfaţa de I.Arhetipuri şi repetare. 4 . 16. Humanitas. Prefaţă de pr. 11. 1994. Sacrul şi profanul. 1996. Editura Eros. II. Traducere din limba engleză Dumitru Popa. Sacrul. Sale Justinian. 1999. Frye. Editura Dacia. Cu un cuvânt înainte de Răzvan Codrescu. ClujNapoca. Antologie. Trilogia valorilor. 1993. Editura Dacia. Cluj Napoca. 6. MajestyPress. 8. 17. 1999. 2000. 7. Ioan . Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. Ediţia a II-a..Teofil Părăian. Mircea.M. Tipărită cu binecuvântarea P. Eliade. 1998. Bucureşti. Rugăciune şi lumină mistică. Ţuţea. Eliade. Bucureşti.Arsenie Papacioc.3. Petre. Cu o prefaţă de Ioan Chirilă. Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. 18. Editura Univers Enciclopedic. Cuvinte de credinţă. 12. Lucian. cluj-Napoca. Calciu-Dumitreasa. Editura Eikon. Nelinişti metafizice. 4. 2004. Rudolf. Arhim. Editura Pioneer. Bunea. Stefan. 2005. 10. Stăniloae. Arhim. Drumul meu spre Hristos. Traducere din limba franceză de Rodica Chira.

Estetica.1 Decembrie 1918”. Dicţionar universal ilustrat al limbii române. Alain Gheerbrant. 2. [f. Bucureşti. Gabriela. Rodica Radu. Bucureşti. 3. Editura Stephanus. Chevalier. 2004. 4. Oprea. Ioan. [2001].com www. Bucureşti. Societatea Culturală . 3.. 1978. 4. Octavian. Editura Litera Internaţional. Editura pentru literatură. Călinescu.intercer. Editori: Inspectoratul pentru cultură. Enciclopedia Universală Britannica.natgeo.dexonline. 2. Dicţionar de simboluri. 5. Bucureşti.. Wurmbrand. 3. WEBOGRAFIE: 1. Editura Litera. www. 2010. Dicţionar de filozofie. Blaga..ro 5 . Humanitas. Victoria Zăstroiu. Gramatica pentru toţi. Alba Iulia. Bucureşti.net www. coord. Ediţia a III-a. ALTE LUCRĂRI Avram. 2. 1995. [2007]. Mioara. 2011. Carmen-Gabriela Pamfil. Editura politică. Principii de estetică. Editura Premier.9.ro www. Corneliu.19. vol.l.4. Cu Dumnezeu în subterană. vol. DICŢIONARE Cheţan. Richard. Radu Sommer. Centrul Creaţiei Populare. 5. Vasilescu. 1. 1. Lucian Blaga necunoscut. Bucureşti.scribd. dexonline.ro www.]. [Bucureşti]. G. Jean. [1993]. 1963. Artemis. 4.

com www.crestinortodox. 12. 15.versurisicreatii.ro www.ro www.ro www.tutea. 14. 13.sermonillustration. 16.limbaromână.renewingyourmind. 10. 8. 7.com www.com www.cartiaz. www.ro 6 .ro www.6.oldromlit.technologyreview. 9.romanianvoice.texasfasola.ro www. 18.ercis.org www.com www. 11.md www. 17.