P. 1
AMPHITRVO. anfitrión en latín

AMPHITRVO. anfitrión en latín

|Views: 1|Likes:
Published by sebanous

More info:

Published by: sebanous on Oct 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

AMPHITRVO I.

i Mercvrivs Vt vos in vostris voltis mercimoniis emundis vendundisque me laetum lucris adficere atque adiuvare in rebus omnibus et ut res rationesque vostrorum omnium bene <me> expedire voltis peregrique et domi bonoque atque amplo auctare perpetuo lucro quasque incepistis res quasque inceptabitis, et uti bonis vos vostrosque omnis nuntiis me adficere voltis, ea adferam, ea uti nuntiem quae maxime in rem vostram communem sient (nam vos quidem id iam scitis concessum et datum mi esse ab dis aliis, nuntiis praesim et lucro): haec ut me voltis adprobare adnitier, [lucrum ut perenne vobis semper suppetat] ita huic facietis fabulae silentium itaque aequi et iusti hic eritis omnes arbitri. Nunc cuius iussu venio et quam ob rem venerim dicam simulque ipse eloquar nomen meum. Iovis iússu venio, nomen Mercurio est mihi. pater huc me misit ad vos oratum meus, tam etsi, pro imperio vobis quod dictum foret, scibat facturos, quippe qui intellexerat vereri vos se et metuere, ita ut aequom est Iovem; verum profecto hoc petere me precario a vobis iussit, leniter, dictis bonis. etenim ille, cuius huc iussu venio, Iuppiter non minus quam vostrum quivis formidat malum: humana matre natus, humano patre, mirari non est aequom, sibi si praetimet; atque ego quoque etiam, qui Iovis sum filius, contagione mei patris metuo malum. propterea pace advenio et pacem ad vos affero: iustam rem et facilem esse oratam a vobis volo, nam iusta ab iustis iustus sum orator datus. nam iniusta ab iustis impetrari non decet, iusta autem ab iniustis petere insipientia est; quippe illi iniqui ius ignorant neque tenent. nunc iam huc animum omnes quae loquar advortite. debetis velle quae velimus: meruimus et ego et pater de vobis et re publica; nam quid ego memorem (ut alios in tragoediis vidi, Neptunum Virtutem Victoriam Martem Bellonam, commemorare quae bona vobis fecissent) quis bene factis meus pater, deorum regnator Architectus omnibus?

sed mos numquam illi fuit patri meo, ut exprobraret quod bonis faceret boni; gratum arbitratur esse id a vobis sibi meritoque vobis bona se facere quae facit. Nunc quam rem oratum huc veni primum proloquar, post argumentum huius eloquar tragoediae. quid? contraxistis frontem, quia tragoediam dixi futuram hanc? deus sum, commutavero. eandem hánc, si voltis, faciam ex tragoedia comoedia ut sit omnibus isdem vorsibus. utrum sit an non voltis? sed ego stultior, quasi nesciam vos velle, qui divos siem. teneo quid animi vostri super hac re siet: faciam ut commixta sit: <sit> tragicomoedia. nam me perpetuo facere ut sit comoedia, reges quo veniant et di, non par arbitror. quid igitur? quoniam hic servos quoque partes habet, faciam sit, proinde ut dixi, tragicomoedia. nunc hoc me orare a vobis iussit Iuppiter, ut conquaestores singula in subsellia eant per totam caveam spectatoribus, si cui favitores delegatos viderint, ut is in cavea pignus capiantur togae; sive quí ambissint palmam histrionibus sive cuíquam artifici, si per scriptas litteras sive qui ípse ambissit seu per internuntium, sive adeo aediles perfidiose cui duint, sirempse legem iussit esse Iuppiter, quasi mágistratum sibi alterive ambiverit. virtute dixit vos victores vivere, non ambitione neque perfidia: qui minus eadem histrioni sit lex quae summo viro? virtute ambire oportet, non favitoribus. sat habet favitorum semper qui recte facit, si illis fides est quibus est ea res in manu. hoc quoque etiam mihi <pater> in mandatis dedit, ut conquaestores fierent histrionibus: qui sibi mandasset delegati ut plauderent quive quo placeret alter fecisset minus, eius órnamenta et corium uti conciderent. mirari nolim vos, quapropter Iuppiter nunc histriones curet; ne miremini: ipse hanc acturust Iuppiter comoediam. quid? admirati estis? quasi vero novom nunc proferatur, Ióvem facere histrioniam; etiam, histriones anno cum in proscaenio hic Iovem invocarunt, venit, auxilio is fuit.

ibi nunc meus pater memorat. natus Argis ex Argo patre. quicum Alcumena est nupta. Electri filia. quasi Amphitruo siet. qui essem. utrimque est gravida. quam liber harum rerum multarum siet quantusque amator sit quod complacitum est semel. propterea ornatus in novom incessi modum.[praeterea certo prodit in tragoedia. et haec ob eam rem nox est facta longior. familiares quaererent. gravidam Alcumenam úxorem fecit suam. ea dona. nunc <vos> animum advortite. inquam. nunc. qui cum Amphitruone abiit hinc in exercitum. ego servi sumpsi Sosiae mi imaginem. quod ego huc processi sic cum servili schema: veterem atque antiquam rem novam ad vos proferam. versari crebro hic cum viderent me domi. in illisce habitat aedibus Amphitruo. et gravidam fecit is eam compressu suo. nunc ne hunc ornatum vos meum admiremini. Haec urbs est Thebae. cum esse credent servom et conservom suom. legiones hostium ut fugaverit. sed ita adsimulavit se. ut praeservire amanti meo possem patri atque ut ne. dum huius argumentum éloquar comoediae. quae illic Amphitruoni sunt data. pater nunc intus suo animo morem gerit: cubat complexus cuius cupiens maxime est. et meus pater nunc intus hic cum illa cubat. abstulimus: facile meus pater quod volt facit. et ex viro et ex summo Iove. hic Iuppiter hodie ipse aget. is prius quam hinc abiit ipsemet in exercitum. dum <cum> illa quacum volt voluptatem capit. is nunc Amphitruo praefectust legionibus. quae cum moecho est. et ego una cum illo. in Amphitruonis vertit sese imaginem omnesque eum esse censent servi qui vident: ita versipellem se facit quando lubet. quae illi ad legionem facta sunt memorat pater meus Alcumenae: ílla illum censet virum suom esse. is amare occepit Alcumenam clam virum usuramque eius corporis cepit sibi. quo pacto sit donis donatus plurimis. haud quisquam quaeret qui siem aut quid venerim. nam méus pater intus núnc est eccum Iuppiter. nam cum Telobois bellum est Thebano poplo. nam ego vos novisse credo iam ut sit páter meus. .] hanc fabulam. nunc de Alcumena ut rem teneatis rectius.

nunc internosse ut nos possitis facilius.] ergo ín servitúte expetúnt multa iníqua: habéndum et ferúndum hoc onúst cum labóre. Satiúst me queri íllo modó servitútem: hodié qui fuerim líber. quoniam bene quae in me fecerunt ingrata ea habui atque inrita. Merc. qui hoc noctis solus ambulem? quid faciam nunc. ípse dominus díves. Sos. si tres viri me in carcerem compegerint? inde crás quasi e promptaria cella depromar ad flagrum. ego has habebo úsque in petaso pinnulas. sed Amphitruonis illic est servos Sosia: a portu illíc nunc cum lanterna ádvenit. néque in ero quicquam auxili nec quisquam sit quin me <malo> omnes esse dignum deputent.nunc hodie Amphitruo veniet huc ab exercitu et servos. ea signa nemo hórum familiarium videre poterit: verum vos videbitis. hoc mágis miser est divítis servos: nóctesque diésque assiduó satis superque est quód facto aut dícto adeost ópus. aliquem hominem allegent qui mihi advenienti os occillet probe. nonne ídem hoc luci me míttere potuit? opulénto homini hoc servitús dura est. quietus ne sis. posse retur: aéquom esse putát. iuventútis mores qui sciam. cuius ego hanc feró imaginem. hic qui verna natus est queritur. [nec aéquom anne iníquom imperét cogitábit. Quod numquam opinatus fui neque alius quisquam civium sibi eventurum. ut quid se sit dignum sciat. me qui hoc noctis a portu ingratiis excitavit. victores victis hostibus legiones reveniunt domum. id contigit. nec causam liceat dicere mihi. abigam iam ego illum advenientem ab aedibus. Facit ille quod volgo haud solent. ut salvi poteremur domi. eúm nunc potívit patér servitútis. Sos. Sum véro verna vérbero: num número mi in mentém fuit. tum meo patri autem torulus inerit aureus sub petaso: id signum Amphitruoni non erit. Sosia Qui me álter est audácior homo aút qui confidéntior. haéc eri immodéstia coegit. quódcumque homini áccidit libére. íta quasi incudém me miserum hómines octo válidi caedant: ita peregre adveniens hospitio publicitus accipiar. operis ét laboris expers. non reputát laboris quid sit. adeste: erit operae pretium híc spectantibus Iovem et Mercurium facere hístrioniam. Merc. dis advenientem gratias pro meritis agere atque alloqui? ne illi edepol si merito meo referre studeant gratiam. .

Telobois iubet sententiam ut dicant suam: si sine vi et sine bello velint rapta et raptores tradere. magnanimi viri freti virtute et viribus superbe nimis ferociter legatos nostros increpant. hinc et illinc. ferro ferit. boat caélum fremitú virum.duelló exstincto maximo atque internecatis hostibus. imperator utrimque. denique. ego tum fugiebam maxume. dispertiti ordines. id vi et virtute militum victum atque expugnatum oppidum est imperio atque auspicio eri mei Amphitruonis maxime. solens meo more fecero. nam cum pugnabant maxume. <utrimque> hortari exercitum. prius ipse mecum etiam volo hic meditari. deínde utrique ímperatóres in medium éxeunt. Principio ut illo advenimus. <tum> pro se quisque id quod quisque potest et valet edit. éxtra turbam órdinum cólloquontúr simul. sese igitur summa vi virisque eorum oppidum oppugnassere. si dixero mendacium. de suis finibus exercitus deducerent. se exercitum extemplo domum reducturum. continuo Amphitruo delegit viros primorum principes. sed quo modo et verbis quibus me deceat fabularier. cadunt vólnerum ví viri. ut haec nuntiem uxori suae. ea nunc meditabor quo modo illi dicam. quod multa Thebano poplo acerba obiecit funera. item hóstes contra légiones suas ínstruont. abituros agro Argivos. consonat terra. convenit. pacem atque otium dare illis. Amphitruo castris ilico producit omnem exercitum. victi utri sint eo proelio. sin aliter sient animati neque dent quae petat. clamorem utrimque efferunt. postquam id actum est. Teloboae contra ex oppido legiones educunt suas nimis pulcris armis praeditas. Iovi vota suscipere. si quae asportassent redderent. urbem agrum aras focos seque uti dederent. póstquam utrimque éxitum est máxima cópia. ut voluimus. haec ubi Telobois ordine iterarunt quos praefecerat Amphitruo. haec ubi legati pertulere. dispertiti viri. cum illo advenero. respondent bello se et suos tutari posse. eos legat. proinde uti propere <irent>. praeda atque agro adoriaque adfecit populares suos regique Thebano Creoni regnum stabilivit suom. ubi primum terram tetigimus. ut gesserit rem publicam ductu imperio auspicio suo. me a portu praemisit domum. nos nostras more nostro et modo instruximus légiones. sic hoc proloquar. ex spíritu atque anhélitu nébula constát. nostra superat manus: . verum quasi adfuerim tamen simulabo atque audita eloquar. tela frangunt. tubae contra utrimque occanunt.

deduntque se. foédant et próterunt hóstium cópias iúre iniustas. certum est hominem eludere. malitia a foribus pellere. postridie in castra ex urbe ad nos veniunt flentes principes: velatis manibus orant ignoscamus peccatum suom. Nox. Neque ego hac nocte longiorem me vidisse censeo. datam pulchre locas. ílico equités iubet déxtera indúcere. hóc ubi Amphítruo erus cónspicatust. post ob virtutem ero Amphitruoni patera donata aurea est. sed proelium id tandem diremit nox interventu suo. Merc. nostri contra ingruont [vicimus] ví feroces. Perge. nec Iugulae neque Vesperugo neque Vergiliae óccidunt. nunc pergam eri imperium exequi et me domum capessere. credo ego hac noctu Nocturnum óbdormivisse ebrium. ita statim stant signa. ipsusque Amphitruo regem Pterelam sua obtruncavit manu. callidum. divina humanaque omnia. telo suo sibi. íbo ego illi óbviam. neque ego huc hominem hodie ad aedis has sinam umquam accedere. quando imago est huius in me. sed quid illúc est? caelum aspectat. . haec sic dicam erae. cum pugnatum est. Merc. quia illo die inpransus fui). illic húc iturust. pater. Perduelles penetrant se in fugam. Certe edepol. urbem et liberos in dicionem atque in arbitratum cuncti Thebano poplo. atque adpotum probe. Sos. neque se Luna quoquam mutat atque uti exorta est semel. gere patri morem meo: optumo optume optumam operam das. qui Pterela potitare solitus est rex. Áttat. sed fugam in se tamen nemo convortitur nec recedit loco quin statim rem gerat. Sos. nisi item unam. neque nox quoquam concedit die. nam neque se Septentriones quoquam in caelo commovent. astutum admodum atque hunc. observabo quam rem agat. Sos. decet et facta moresque huius habere me similes item.hostes crebri cadunt. ut occepisti. Merc. eam quoque edepol etiam multo haec vicit longitudine. itaque me malum esse oportet. et enim vero quoniam formam cépi huius ín med et statum. Numquam étiam quicquam adhúc verborum est prólocutus pérperam: namque ego fui illi in re praesenti et meus. ibi nostris animus additust: vortentibus Telobois telis complebantur corpora. verberatus quam pependi perpetem. animam omittunt prius quam loco demigrent: quisque ut steterat iacet optinetque ordinem. si quicquamst aliud quod credam aut certo sciam. credo edepol equidem dormire Solem. equites parent citi: ab dextera maximo cúm clamore involant ímpetu alacri. haec illic est pugnata pugna úsque a mani ad vesperum (hoc adeo hoc commemini magis.

Lassus sum hercle. Illic homo a me sibi malam rem arcessit iumento suo. Quisquis homo huc profecto venerit. Quid si ego illum tractim tangam. ultro istunc qui exossat homines. Sos. Merc. Sos. Gestiunt pugni mihi. Merc. Merc. Sos. Meus pater nunc pro huius verbis recte et sapienter facit. Sos. esurientibus. Servaveris. Sos. quaeso in parietem ut primum domes. M. Sos. pugnos edet. igitur magis demum maiorem in sese concipiet metum. Nullust hoc metuculosus aeque. navi ut vectus huc sum: etiam nunc nauseo. em. Non equidem ullum habeo iumentum. Merc. certe advenientem hic me hospitio pugneo accepturus est. Sos. Merc. si me aspexerit. alia forma ésse oportet quem tu pugno legeris. Merc. facimus nequiter. Quis homo? Merc. ut dormiat? Sos. Merc. Merc. agite. Onerandus est pugnis probe. Mirum ni hic me quasi murenam éxossare cogitat. heri quod homines quattuor in soporem collocastis nudos. Formido male. credo misericors est: nunc propterea quod me meus erus fecit ut vigilarem. Cingitur: certe expedit se. Sos. hic pugnis faciet hodie ut dormiam. proin tu istam cenam largire. Apage. Merc. Sos. Ain vero. Sos. Merc. Merc. perii. pugni. obsecro hercle. modo sis veni huc: invenies infortunium. ferire malam male discit manus. <ut> hic auscultet quae loquar. Clare advorsum fabulabor. Vbi sunt isti scortatores. iam diu est quom ventri victum non datis: iam pridem videtur factum. accipiam. Sos. Olet homo quidam malo suo. quattuor nudos sopori se dedisse hic autumat: metuo ne numerum augeam illum. non placet me hoc noctis esse: cenavi modo. ei. Merc. qui non alas intervelli: volucrem vocem gestito. Sos. Sos. Perii. numnam ego óbolui? Merc. quantus et quam validus est. oppido interii. nunciam ergo: sic volo. furcifer. Si in me exercituru's. Sos. Atque haud longe abesse oportet. Ibo ut erus quod imperavit Alcumenae nuntiem. . Exossatum os esse oportet quem probe percusseris. sed quis hic ést homo. Sos. nam continuas has tris noctes pervigilavi. Sos. qui complexus cum Alcumena cubat amans animo obsequens. verum longe hinc afuit. si sapis. Haud malum huic est pondus pugno. Non feret quin vapulet. Timet homo: deludam ego illum. quem ante aedis video hoc noctis? non placet. Illic homo superstitiosust. Sos. Vox mi ad aures advolavit. illic homó hoc dé umero volt pallium detexere. Illic homo me interpolabit meumque os finget denuo. Merc.mira sunt nisi invitavit sese in cena plusculum. Merc. Né ego homo infelix fui. pugnos ponderat. né ego hic nomen meum commutem et Quintus fiam e Sosia. Mi in mentem venit. Perii. qui soli inviti cubant? haec nox scita est exercendo scorto conducto male. Merc. Pessumest. verbero? deos esse tui similis putas? ego pol te istis tuis pro dictis et male factis. dentes pruriunt.

Merc. M. ut videtur. Merc. Auferere. Haud potes: bene pudiceque adservatur. non dolis. Optume eccum incedit ad me. Servosne <es> an liber? Sos. neque miser me commovere possum prae formidine. a me ut abstineat manum. non tunicis venis. numquid nunc es certior? M. mandata eri perierunt una et Sosia. Sos. verum certum est confidenter hominem contra conloqui. Quo ambulas tu. Ne tu istic hodie malo tuo compositis mendaciis advenisti. quae hunc verberat. Salvos sum. Bene facit: quia nos eramus peregre. qui pugnis os exossas hominibus? Merc. Quis erus est igitur tibi? Sos. Merc. Sos. Merc. S. Nescio quam tu familiaris sis: nisi actutum hinc abis. At mentiris etiam: certo pedibus. nisi actutum hinc abis. Quonam modo? Merc. verberat. S. sceleste. carnifex? . Merc. Quid eo est opus? Merc. Quin me esse huius familiai familiarem praedico. M. Nunc profecto vapula ob mendacium. Sos. sí ego fustem sumpsero. totus torpeo.vix incedo inanis. Mentiris nunc. comprimam linguam. praedicas. non abibis. nisi hinc abis. Merc. Rex Creo vigiles nocturnos singulos semper locat. Vtcumque animo conlibitum est meo. praeut futurum est. Merc. At iam faciam ut verum dicas dicere. eri <iussu. vocis ne vicem hodie hic vapulem. eius> sum servos. Ita inquam. Quid ais? quid nomen tibi est? Sos. Amphitruo. Sos. Pergin argutarier? quid apud hasce aedis negoti ést tibi? Sos. Parum etiam. Thebani cives. Merc. Hinc enim míhi dextra vox auris. Tun te audes Sosiam esse dicere. ne ire posse cum onere existimes. Immo equidem tunicis consutis huc advenio. qui possim videri huic fortis. Etiam clamas. Sosiam vocant Thebani. non edepol nunc ubi terrarum sim scio. M. hoc quidem profecto certum est. quí ego sum? S. non me videt: nescioquem loqui autumat. Merc. Tuam fidem obsecro. quoius nunc es? Sos. Merc. at nunc abi sane. Merc. M. non est arbitrarium. Tuos. Timeo. quicum nupta est Alcumena. Haecine tua domust? S. Sos. si quis roget. Sos. cuius sis aut quid veneris? Sos. nam pugnis usu fecisti tuom. Sos. Sos. Merc. tutatust domi. Sos. Sos. Metuo. pro fidem. Sos. Hic inquam habito ego atque horunc servos sum. Immo quid tibi est? Merc. mihi certo nomen Sosiaest. Ain vero? Sos. Verbero. Merc. familiaris accipiere faxo haud familiariter. At pol profecto ingratiis. Possum scire. qui nunc praefectust Thebanis legionibus. Ego tibi istam hodie. Non edepol volo profecto. Tun domo prohibere peregre me advenientem postulas? M. At scin quo modo? faciam ego hodie te superbum. qui Volcanum in cornu conclusum geris? Sos. Perii. Merc. audaciai columen. Merc. quo profectus. Davo prognatum patre. consutis dolis. advenisse familiares dicito. Húc eo. Merc. Certe enim hic nescio quis loquitur. Quid id exquiris tu. S. Sos. Vide sis quam mox vapulare vis. ilicet. Ita profecto. Aio enim vero.

nunc licet mihi libere quidvis loqui. M. Amphitruonis obsignata signo est. Nemo nisi quem iusseris. domum vostram? S. Sos. Certe edepol tu me alienabis numquam quin noster siem. Sos. Animum advorte. Merc. Merc. Merc. Meae. quia vaniloquo's. sed quid ais? quid Amphitruoni <doni> a Telobois datum est? Merc. Merc. non tu. Ergo istoc magis. si quid vis loqui. Merc. Quid. Sos. Quid si falles? Merc. fugit te ratió. ubi patera nunc est? Merc. M. inquam. Amphitruonis ego sum servos Sosia. Pterela rex qui potitare solitus est patera aurea.loquere. quando pugnis plus vales. S. Sosia. Amphitruonis. Sos. et ipsus Amphitruo optruncavit regem Pterelam in proelio. Quin quae dixisti modo omnia ementitu's: equidem Sosia Amphitruonis sum. Tu me vivos hodie numquam facies quin sim Sosia. Tum Mercurius Sosiae iratus siet. Scibam equidem nullum esse nobis nisi me servom Sosiam. Vt libet quid tibi libet fac. Ita enim vero. Tuae fide credo? Merc. Sosia. Merc. Vapula. Etiam muttis? S. quid venisti? Sos. nón vigilo? nonne hic homo módo me pugnis contudit? fecit hercle. M. Sos. Cum quadrigis Sol exoriens. Vt esset quem tu pugnis caederes. hoc quidem hercle haud reticebo tamen. nec nobis praeter med alius quisquam est servos Sosia. Cuius es? S. ut ne vapulem. carnufex? Sos. Sos. Ita di faciant. quid. Vtinam istuc pugni fecissent tui. M. Etiam denuo? Sos. aut cur non intro eo in nostram domum? M. Hic homo sanus non est. M. Ego sum Sosia ille quem tu dudum esse aiebas mihi. Sos. quae me advexit? nonne me huc erus misit meus? nonne ego nunc sto ante aedes nostras? non mi est lanterna in manu? non loquor. hic quidem cérte quae illic sunt res gestae memorat memoriter. Sos. <Est> in cistula. Egomet mihi non credo. non nocebo. foedus feci. Peccaveram. non súm ego servos Amphitruonis Sosia? nonne hac noctu nostra navis <huc> ex portu Persico venit. ut tu potius sis atque ego te ut verberem. Merc. Argumentis vicit. Merc. Iam tacebo. Sos. vera dico. nam noctu hac soluta est navis nostra e portu Persico. cum illaec autumare illum audio. id tibi est. [qui cum Amphitruone hinc una ieram in exercitum. Pacem feci. Elocutus est. Quem tu voles. Sos. Merc. Dic si quid vis. aliud nomen quaerundum est mihi. Quid igitur? qui nunc vocare? Sos. utut es facturus. et ubi Pterela rex regnavit oppidum expugnavimus. malum. Sos. Immo indutiae parumper fiant. quoniam pugnis plus vales. Non loquar nisi pace facta. vapulabis: ego sum. verum. Quod mihi praedicas vitium.] M. Sos. quid igitur ego dubito. nam Amphitruonis socium ne me esse volui dicere. Amphitruonis te esse aiebas Sosiam. Obsecro ut per pacem liceat te alloqui. et legiones Teloboarum vi pugnando cepimus. Sos. nam etiam misero nunc <mihi> malae dolent. Signi dic quid est? Merc. Quis tibi erust? S. quid me captas. .

M. nihil hoc similist similius. Abeo potius. Merc. statura. nasum vel labra. possidet. sura. si non sum Sosia? te interrogo. Bene próspere hoc hodie operis processit mihi: amovi a foribus maximam molestiam. di immortales. patri ut liceret tuto illam amplexarier. id quidem hodie numquam poterit dicere. barba. Nonne erae meae nuntiare quod erus meus iussit licet? Merc.nescio unde haec hic spectavit. itidem habet petasum ac vestitum: tam consimilest atque ego. Domum. novi erum. ut matre fuerat natum. mira sunt nisi latuit intus illic in illac hirnea. Per Iovem iuro med esse neque me falsum dicere. Cadus erat vini. ita vix poteris effugere infortunium. nunc. Tu negas med esse? Merc. quid verbis opust? si tergum cicatricosum.ii Merc. tu esto sane Sosia. sed quom cogito. si tu Sosia es. vapulabis. ni hinc abis. non ego illi obtempero quod loquitur. iám ego hunc decipiam probe. oculi. Vbi ego Sosia nolim esse. Merc.– I. Merc. hodie lumbifragium hinc auferes. Merc. Merc. malae. quando ego sum. nisi etiam is quoque me ignorabit: quod ille faxit Iuppiter. Sos. si forte oblitus fui? nám hic quidem omnem imaginem meam. Quid nunc? vincon argumentis. Quadrigas si nunc inscendas Iovis atque hinc fugias. vini éduxi meri. Quis ego sum saltem. . pultabo foris. tonsus. Quid ego ni negem. vivo fit quod numquam quisquam mortuo faciet mihi. collus: totus. Sos. qui egomet siem? Sos. neque credet huc profectum. Tuae si quid vis nuntiare: hanc nostram adire non sinam. legiones cum pugnabant maxume. ibo ad portum atque haec uti sunt facta ero dicam meo. ille adeo illum mentiri sibi credet. ut ego illíc vini hirneam ebiberim meri. novi aedis nostras. tibi Iovem non credere. equidem certo idem sum qui semper fui. sane sapio et sentio. ubi ego perii? ubi immutatus sum? ubi ego formam perdidi? an egomet me illic reliqui. Sos. quem ad modum ego sum (saepe in speculum inspexi). Ingressust viam. quom illum contemplo et formam cognosco meam. inde implevi hírneam. te non esse Sosiam? Sos. Factum est illud. iam ille illuc ad erum cum Amphitruonem advenerit. Sos. Eam ego. pes. Merc. obsecro vostram fidem. ignobilis. ut iusserat. nec quisquam alius affuit. nam iniurato scio plus credet mihi quam iurato tibi. quae antehac fuerat. Sos. narrabit servom hinc sese a foribus Sosiam amovisse. quid in tabernaclo fecisti? victus sum. Quó agis te? S. Certe edepol. nimis similest mei. nam quod egomet solus feci. ut ego hodie ráso capite calvos capiam pilleum. At ego per Mercurium iuro. mentum. in tabernaclo. Sos. si dixeris. nam si me inritassis.

quod facis. cura rem communem.iii Ivppiter Béne vale. denique Alcumenam Iuppiter redigét antiquam coniugi in concordiam. hocin placet? Merc. ut iam dudum dixi. igitur demum omnes scient quae facta. alter mense septumo. I. iamne hoc scitis quid siet? sed Alcumenae huius honoris gratia pater curavit uno ut fetu fieret. resciscet tamen Amphitruo rem omnem. satietatem dum capiet pater illius quám amat. nunc de Alcumena dudum quod dixi minus. Edepol haud quod tui me neque domi distaedeat. quam blande mulieri palpabitur. minor maiori. citius quod non facto est usus fit quam quod facto est opus. alter Iovis: verum minori puero maior est pater. Amphitruo subditivos eccum exit foras cum Alcumena uxore usuraria. adeo usque. nunc abis. Ivpp. Nimis hic scitust sycophanta. prius abis quam lectus ubi cubuisti concaluit locus. si feminarum nulla est quam aeque diligam? Merc. sed ubi summus imperator non adest ad exercitum. quam Iovem. Alc. Merc. quod tu tam subito domo abeas? Ivpp. Alc. nam deum non par videtur facere. Satin habes. Ecastor te experior quanti facias uxorem tuam. nam Amphitruo actutum uxori turbas conciet atque insimulabit eam probri. Alcvmena Quid istuc est. orationem comprimam: crepuit foris. qui quidem meus sit pater.] quamquam. Alcumena. atque inperce quaeso: menses iam tibi esse actos vides. Accedam atque hanc appellabo et subparasitabor patri. observatote <eum>. hodie illa pariet filios geminos duos alter decumo post mense nascetur puer quam seminatust. verum quod erit natum tollito. mi vir. mihi necesse est ire hinc. ego faxim ted Amphitruonem esse malis. . heri venisti media nocte. uno ut labore absolvat aerumnas duas. Edepol ne illa si istis rebus te sciat operam dare. negoti. Experiri istuc mavellem me quam mi memorarier. tum meus pater eam séditionem illi in tranquillum conferet. quid igitur? nemo id probro profecto ducet Alcumenae. [et ne in suspicione ponatur stupri et clandestina ut celetur consuetio. eorum Ámphitruonis alter est. delictum suom suamque ut culpam expetere in mortalem ut sinat.erroris ambo ego illos et dementiae complebo atque omnem Amphitruonis familiam.

Carnufex. verbero. Nunc.– nunc te. Numquid vis? A. Merc. Abi prae. te perdere? Alc. ne me uxorem praevertisse dicant prae re publica. Ivpp. furcifer.numquam edepol quemquam mortalem credo ego uxorem suam sic ecflictim amare. Alc. lucescit hoc iam. Amph. quae me mansisti. ecastor condignum donum. Faciam ita ut vis. Pterela rex qui potitavit. Pergin autem? nonne ego possum. nox. scelus. . qualest cui dono datumst. Ivpp. Cur me tenes? tempus <est>: exire ex urbe prius quam lucescat volo. ibo et Mercurium sequar. Quia id quod neque est neque fuit neque futurum est mihi praedicas. Eamus. Facitne ut dixi? timidam palpo percutit. Ex amore hic admodum quam saevos est. Amphitruo. clam illuc redeundum est mihi. ut aeque disparet. quem ego mea occidi manu. Sosia. iam ego sequar. Sos. Tace. quae dono mi illi ob virtutem data est. Alc. Amph. linguam abscidam. subsequór te. redibo actutum. Lacrimantem ex abitu concinnas tu tuam uxorem. Scelestissimum te arbitror. Nam quam ob rem? Amph. me tuam te absente tamen. nisi te amarem plurimum. non te mi irasci decet. Sosia Sequór. Amphitruo. Verum quod tu dicis. Alc. audes mihi praedicare id. ut tuis nulla apud te fides sit. non ego te novi? ábin e conspectu meo? quid tibi hanc curatio est rem. eadem abis. non facerem. Scelestissime. Alc. Alcumena. tamen quin loquar haec uti facta sunt hic. Ivpp. Quid est? quo modo? iam quidem hercle ego tibi istam scelestam. sed dies e nocte accedat. iam tuatim facis <tu>. ut mortalis inlucescat luce clara et candida. proinde ut hic te ecflictim deperit. Etiam: ut actutum advenias. ne corrumpe oculos. Merc. atque quanto. I. Ivpp. clanculum abii a legione: operam hanc subrupui tibi. Sentio. ex me primo <ut> prima scires. nunc tibi hanc pateram. mitto uti cedas die. Ivpp. ne legio persentiscat. Id actutum diu est.i Amphitrvo Age í tu secúndum. Sos. Ivpp. Ivpp. Noli amabo. tanto brevior dies ut fiat faciam. ea tibi omnia enarravi. aut muttitio? quoii ego iam hoc scipione–Alc. mea uxor. Facis ut alias res soles. Ivpp. Eccere. nox. rem ut gessissem publicam. Licet. proinde ut commodumst et lubet quidque facias. Merc. Non ego te hic lubens relinquo neque abeo abs te. prius tuá opinione híc adero: bonum ánimum habe. Tuos sum. Muttito modo. Ivpp. qualest qui donum dedit. Immo sic: condignum donum.– II. Sos. Vt quom absim mé ames. nam qua nocte ad me venisti. tibi condono. Merc. Nequiter paene expedivit prima parasitatio. I. Merc. numquid vis? A. numquam ullo modo me potes deterrere. Ah noli. irasci Sosiae causa mea. Ivpp. fuisti longior hac proxuma. Amph.

inquam. ¿tinam ita essem. Sum profecto et hic et illíc. neque tibi istuc mirum Mágis videtur quam mihi. Quíd est negoti? Amph. si id ita factum est. Nám quor istuc dicis? equidem valeo et salvos sum recte. tua ex re promeritus? Amph. Vera dico. Amph. Optás quae facta. quoius ego hodie in tergum faxo ista expetant mendacia. neque. si id vi verum vincitur. Sos. Amph. Malum quod tibi di dabunt. Quid mali súm. Nihilo. resque uti facta dico. verbero. quod nemo umquam homo antehac vidit nec potest fieri. At te ego faciam hodie proinde ac meritus es. ita me di ament. nam tuos sum. mirum magis tibi istuc quam mihi. tempore uno homo idem duobus locis ut simul sit? Sos. pacto potest nam (mecum argumentis puta) fieri. ut opínor. Amph. ut minus valeas et miser sis. ordine omne. Amph. nunc venis etiam ultro inrisum dominum: quae neque fieri possunt neque fando umquam accepit quisquam profers. Amphitruo. Amph. qui quoniam erus quod imperavit neglexisti persequi. Tun me. Profecto ut loquor res ita est. Sos. neque lac lactis magis est simile quam ille ego similest mei. improbe. audes erum ludificari? tune id dicere audes. tum formam una abstulit cum nomine. Péstis te tenet. edissertavit. nunc videor tibi locutus esse? Amph. Sos. Rogasne. Iuppiter te perdat. qui ludos facis me? Sos. equidem decies dixi: domi ego sum. Nusquam equidem bibi. ere. Amph. erum qui ludificas dictis delirantibus. Amph. verum haud mentior. Meritó maledicás mihi. Égone? Amph. Sos. Amph. Quid hoc sit hominis? Sos. apud erum qui vera loquitur. dúm apud hostis sedimus. écquid audis? et apud te adsum Sosia idem. carnifex. hoc cuivis mirari licet.domi te esse nunc. inquam. Sos. ere. úbi bibisti? Sos. Homo hic ébrius est. satin hoc plane. Quo id. Amph. ápage te a me. qui hic ades? Sos. Quo modo? S. Sos. miserrima istaec miseria est servo bono. Amphitruo. . etiam. satin diserte. uti quicque actum est. salvos domum si rediero: iam sequere sis. Istuc tibist in manu. donec Sosia illic egomet fecit sibi uti crederem. Sos. Sos. atque ego hodie dabo. Tu istic. credebam primo mihimet Sosiae. malum. Vah. nunc uti tu <et> hic sis et domi? id dici volo.

is qui me contudit. Sos. Amph. Huic homini nescio quid est mali mala obiectum manu. vigilans vidi. mihi responderis. Amph. Quis istic Sosia est? Sos. Sos. Fateor. Amph. At ego nunc. Amphitruo. inquam. Quin intro ire in aedis numquam licitum est. Vtinam di faxint. dum modó laude párta domúm recipiát se. nonne intellegis? Amph. nisi quod rogabo te. Amph. Qui. Nimia memoras mira. intellegere quisquam potis est? ita nugas blatis.nam ut dudum ante lucem a portu me praemisisti domum– A. Amph. Quis te prohibuit? Sos. adveniens faciam ut offendas domi. dico: Sosiam servom tuom praeter me alterum. sed hóc me beát saltém. qui nunc sum domi. Non soleo ego somniculose éri imperia persequi. malum. quom illum nosces servom Sosiam.ii Alcvmena Satín parva rés est volúptatum in víta atque in aétate agúnda praequám quod moléstum est? ita cuíque comparátum est in aétate hominum. Et memor sum et diligens. quia ílle hinc abést quem ego amó praeter omnes.] II. feram ét perferam úsque abitum éius ánimo forti átque offirmáto. quid opust verbis? geminus Sosia hic factust tibi. forma. Nusquam gentium. nugás? satin tu sanus es? Sos. Quas. Egomet memet. Mihi quidem uno te plus etiam est quam volo. Amph. Quis te verberavit? Sos. quem iam dudum dico. vigilans nunc <te> video. Tuos est servos. absít. [sed vide ex navi efferantur quae imperavi iam omnia. inquam. Quis homo? Sos. infecta dicta re eveniant tua. A. Amph. Sos. nam mi istuc primum exquisito est opus. Amph. quom perduéllis vicít et domúm laudis cómpos revénit: id sólacio est. quaeso. Sosia. Verum actutum nosces. vigilans fabulor. inquam. sola híc mihi nunc vídeor. Sos. ut quae imperes compareant. Sos. cui volúptas parúmper datást. ego ille. Sed quid ais? num obdormivisti dudum? Sos. aetate item qua égo sum. boní si optigít quid. postquam a me abiit. quam ex advéntu volúptatis cépi. átque is repénte abiit á me hinc ánte lucem. hoc dici volo. Sosia ille. nam ego íd nunc expérior domo átque ipsa dé me sció. Quid igitur? S. Amph. plus aégri ex ábitu virí. Davo prognatum patre eodem quo égo sum. nam sum obtusus pugnis pessume. omnium primum iste qui sit Sosia. quotiens dicendum est tibi? Amph. vigilantem ille me iam dudum vigilans pugnis contudit. neque postquam sum natus habui nisi te servom Sosiam. Cave quicquam. malum. ita dívis est plácitum. volúptatem ut maéror comés consequátur: quin íncommodí plus malíque ilico ádsit. Amph. Ibi forte istum si vidisses quendam in somnis Sosiam– Sos. dum virí mei míhi potéstas vidéndi fuit noctem únam modo. Prius multo ante aedis stabam quam illo adveneram. Ego. Sic sum ut vides. Sequere hac igitur me. Amph. sed vidistin uxorem meam? S. id módo si mercédis . non ego cum vino simitu ébibi imperium tuom.

Quid tibi est? S. Amphitruo uxorem salutat laetus speratam suam. si occepso. Al. gaudeo. quid tu me deridiculi gratia sic salutas atque appellas. Immo equidem te nisi nunc hodie nusquam vidi gentium. Am. suom abitum ut desiderem? ecastor med haud invita se domum recipit suam. Amph. Quia domi daturus nemo est prandium advenientibus. Qua gratia? Sos.datúr mi. Scin quam bono animo sim? si situlam cepero. Al. exspectatum eum salutat magis haud quicquam quam canem. Cur negas? Am. Haud vidi magis. Édepol me uxori éxoptatum crédo adventurúm domum. Amph. ut meús victor vír belli clúeat. praesertim re gesta bene. Quia vera didici dicere. Qui tibi nunc istuc in mentemst? S. alium ego isti rei allegabo. quamque adeo cives Thebani vero rumiferant probam. arbitror. Sos. ánimam omnem intertraxero. . Alc. decumo post mense. virtús omnibús rebus ánteit profécto: libértas salús vita rés et paréntes. an periclitamini quid animi habeam? sed quid huc vos revortimini tam cito? an te auspicium commoratum est an tempestas continet qui non abiisti ad legiones. Ei perii miser. virtús praemium ést optimúm. eos auspicio meo atque ductu primo coetu vicimus. ita uti dudum dixeras? Am. certe enim méd illi expectatum optato venturum scio. S. modo. Et quom te gravidam et quom te pulchre plenam aspicio. patria ét prognáti tutántur. Am. Sos. valuistin usque? exspectatun advenio? Sos. omnia ádsunt bona quém penest vírtus. Qui? Sos. Am. Sos. servántur: virtús omnia ín sese habét. Amphitruo. Quid? me non rere expectatum amicae venturum meae? Alc. ní ego illi puteo. quam contra amo. victis hostibus: quos nemo posse superari ratust. Amph. Haud aequom facit qui quod didicit id dediscit. iam dudum. quam omnium Thebis vir unam esse optimam diiudicat. Sequere hac me modo. Amph. Séquere hac tu me. numquam edepol tu mihi divini creduis post hunc diem. satis mi esse ducam. Gravidam ego illanc hic reliqui quóm abeo. quae me amat. Quia Alcumenam ante aedis stare saturam intellego. ne time. Alc. Ad aquam praebendam commodum adveni domum. Amph. Amph. Bono animo es. Quia enim sero advenimus. quasi dudum non videris quasique nunc primum recipias te domum huc ex hostibus? [atque me nunc proinde appellas quasi multo post videris?] Amph. Temptas. Meus vir hic quidem est. si huic eam advorsum. Am. Magis nunc <me> meum officium facere. ut rationem te putare intellego. Nam quid ille revortitur qui dudum properare se aibat? án ille me temptat sciens atque id se volt experiri. Amph. redire ad navem meliust nos. Alc. Obsecro ecastor. Dudum? quam dudum istuc factum est? Al.

Amph. Delirat uxor. Sos. Atra bili percita est. Non taces? quid si e portu navis huc nos dormientis detulit? Amph. Amph. si obsequare. Haec quidem deliramenta loquitur. Qui istuc potis est fieri. et vigilans id quod factum est fabulor. Quid vis roga. Sos. Immo vígilans vigilantem. Sos. Ecastor equidem te certo heri advenientem ílico. Am. ut cum exercitu hinc profectus sum ad Teloboas hostis eosque ut vicimus. Qui istuc in mentemst tibi ex me. Sosia. Sos. mulier. feriet saepius. Primulo diluculo abiisti ad legiones. Inritabis crabrones. Sos. Tu me heri hic vidisti? Alc. Equidem ecastor sana et salva sum. Equidem ecastor vigilo. Ei misero mihi. capies quod te condecet. Sos. té heri me vidisse. mi vir. eo more expertem te factam adveniens offendi domi. Tace. si hic suom officium facit: ob istuc omen. Alc. et manum prehendi et osculum tetuli tibi. Quid igitur? Sos. ominator. Amphitruo. percontarier? Amph. At pol qui certa res hanc est obiurgare. Amph. Vbi primum tibi sensisti. ut quod obrodat sit. modo? Alc. Sos. itidem ut pudicae suos viros quae sunt solent. Al. Quo in loco? Al. unum rogare te volo. de áliis nescio. verum tu malum mágnum habebis. Quo modo? Sos. ut dicis: iam dudum. Am. Paulisper mane. Vera dico. impliciscier? Alc. sed. nam dudum ante lucem et istunc et te vidi. quae me hódie advenientem domum noluerit salutare. postquam experrecta es. In somnis fortasse. Equidem sana sum et deos quaeso. ut salva pariam filium. qui hac noctu in portum advecti sumus? ibi cenavi atque ibi quievi in navi noctem perpetem. qui nunc primum te advenisse dicas. mulier. Quaene vigilans somniat? Alc. Amph. animo si male esse occeperit. te prodigiali Iovi . et salutavi et valuissesne usque exquisivi simul. mi vir. modo qui hinc abieris. dum edormiscat unum somnum. Quid tibi est? Amph. una resolvas plaga. Alcumena. Insania. Alc. quaeso. Alc. verum non est puero gravida. Quid enim censes? te ut deludam contra lusorem meum. Ego. Am. ut commeminit: somnium narrat tibi. Amph. Etiam tu quoque adsentaris húic? Sos. Immo mecum cenavisti et mecum cubuisti. speravi ego istam tibi parituram filium. appellare. Et te quoque etiam. ex insana insaniorem facies. Alc. Amph. Tun heri hunc salutavisti? Alc. inquam. Amph. Recte dicit. Amph. Quid est? Alc. Non de hac quidem hercle re. S. Numquam factum est. Enim vero praegnati oportet et malum et malum dari. Amph. Amph. Amph. nulla res tam delirantis homines concinnat cito. si vis decies dicere. Quor igitur praedicas. Quid vis fieri? non tu scis? Bacchae bacchanti si velis advorsarier. Amph. Quia salutare advenientem me solebas antidhac.Amph. Alc. Hic in aedibús ubi tu habitas. Num tibi aut stultitia accessit aut superat superbia? Alc. Amph. neque meum pedem huc íntuli etiam in aedis.

Inspice. Recte. Quippe qui éx te audivi. Hanc roga. Amph. Vera volo loqui te. S. illi ut fuerit proelium? Am. Neque tu illi neque mihi viro ipsi credis? Alc. ac falsum dicere. Amph. Neque edepol ego dixi neque istam vidi nisi tecum simul. verum ita animatus fui itaque nunc sum. Nego enim vero. eccam. Sos. Proferri volo. Specto. age me huc aspice. Sosia. An etiam credis id. Tun me heri advenisse dicis? Al. quid ego video? haec ea est profecto patera. Am. ut urbem maximam expugnavisses regemque Pterelam tute occideris. Egone istuc dixi? Alc. Quid hoc sit hominis? Al. Edepol qui facto est opus. Am. quae in hac cistellula tuo signo obsignata fertur? Amph. Mane. Sos. exsolve cistulam. An etiam id tu scis? Al. qua hódie meus vir donavit me. quin tu istanc iubes pro cerrita circumferri? Amph. Agedum. Amph. perii. Summe Iuppiter. Amph. tu dic: egone abs te abii hinc hodie cum diluculo? Alc. nunc si patera pateram peperit. qui illaec illic me donatum esse aurea patera sciat. Quaeso. etiam adstante hoc Sosia. . Eo fit quia mihi plurimum credo et scio istaec facta proinde ut proloquor. Aut pol haec praestigiatrix multo mulier maxima est aut pateram hic inesse oportet. estne haec patera. Alc. Amph. Sos. Amph. Sosia. mulier? audin illum? Al. Quid verbis opust? em tibi pateram. ego alium peperi Sosiam. Ego véro. Sosia. Tute istic. Alc. Tun te abiisse hodie hinc negas? Amph. Secede huc tu. quom id me interrogas. et me advenire nunc primum aio ad te domum. Sos. Audivistin tu me narrare haec hodie? Sos. Amph. Amph. Ego equidem ex te audivi et ex tua accepi manu pateram. omnes congeminavimus. Alc. Vin proferri pateram? Am. Quis igitur nisi vos narravit mi. intus pateram proferto foras. Amph. Sos. etiamne hoc negabis. Sos. Age aspice huc sis nunciam tu qui quae facta infitiare. Salvom signum est? Sos. Sosia. Vbi ego audiverim? Am. ut ea te patera donem. Alc. Thessala. Cedo mi. Quaeso edepol. ita est ut obsignavi. nam haec quidem edepol laruarum plenast. nisi tu dudum hanc convenisti et narravisti haec omnia. Sos. enim vero illud praeter alia mira miror maxime. Tace tu. Am. si haec habet páteram illam. qua donatu's illi? Amph. Alc. res gesta est bene: tu peperisti Ámphitruonem. nimis demiror. atque id sine malo. quod sciam. mane. te auream pateram mihi dédisse dono hodié. Quid ego istam exsolvam? obsignatast recte. sed quis istúc tibi dixit? Alc. nolo adsentari mihi. Fiat. Amph. Me quidem praesente numquam factum est. Quid nunc. Obsecro. num tu quoque etiam insanis. <heus> tu. Tua istuc refert–si curaveris. Alc. Iterum iám hic in me inclementer dicit. qua te illi donatum esse dixeras? Amph. audivistin tu hodie me illi dicere ea quae illa autumat? Sos. Mirum quin te adversus dicat. quem égo iam hic convincam palam.aut mola salsa hodie aut ture comprecatam oportuit. obsecro te. Neque edepol dedi neque dixi. Vae capiti tuó. Alc. qui ipsus equidem nunc primum istanc tecum conspicio simul? Am.

Amph. pro Iuppiter. Al. iam tu quoque huius adiuvas insaniam? ain heri nos advenisse huc? Alc. Pro di immortales. Sos. Perge exsequi. cur istuc. si. Am. Id quod verúmst. Amph. nisi si quispiam est Amphitruó alius. Ei mihi. Amph. tute si pudoris egeas. falsa. Istuc facinus. Sos. Alc. Ne interpella. Amph. Obsecro ecastor. si quidem haec iam mulier facta est ex viro. tu si me inpudicitiai captas. quid postquam cenavimus? Alc. Alc. Vbi tu cubuisti? Alc. Sos. tuo. Tun mecum fueris? quid illac impudente audacius? saltem. Amph. Am. Alc. Vir ego tuos sim? ne me appella. qua istaec propter dicta dicantur mihi? Amph. Quid ego feci. Alc. Iuppiter. Amph. Am. Perii miser. quam me vereri et metuere est par maxume. non placet convivium. adveniensque ilico me salutavisti. Per supremi regis regnum iuro et matrem familias Iunonem. Sos. Lavisti. qui forte ted hinc absenti tamen tuam rem curet teque absente hic munus fungatur tuom. Haec quidem apparet. Iam illud non placet principium de osculo. Haeret haec res. capere non potes. falso nomine. Sine modo argumenta dicat. et osculum tetuli tibi. cenavisti mecum. atque hinc pateram tute exemisti atque eam huic dedisti. Certum est aperire atque inspicere. Quid iam. Perdidisti. Quid tibi est? Am. certe de istoc Amphitruone iam alterum mirum est magis. Hic patera nulla in cistulast. Sos. quia tute ab navi clanculum huc alia via praecucurristi. quod tu insimulas. sumas mutuom. Qui me rogat. Quid ego tibi deliqui. Vnde haec igitur est nisi abs te quae mihi dono data est? Amph. Cena adposita est. Me captas. Ei. nostro generi non decet. ex ted audio? Amph. In eodem. Vide sis signi quid siet. Propemodum. et ego te. Quid tibi est? A. nam quod de illo subditivo Sosia mirum nimis. S. At cum cruciatu iam. Ne me appella. Sos. Sosia? Sos. Sos. Accubuisti. nisi apparet. Quid tibi est? S. ne posterius in me culpam conferas. In eodem lectó tecum una in cubiculo. cubitum hinc abiimus. Am. Opus mi est istuc exquisito. post hanc rursum óbsignasti clanculum. ex me quaeris quid deliqueris. Amph. perge porro dicere. Aperi modo. Quid ego audio? Sos. Amph. ego accubui simul. cognoscin tu me saltem. Cenavin ego heri in navi in portu Persico? Alc. Alc. Al. mi vir. S. Alc. Aio. Nescio quis praestigiator hanc frustratur mulierem. qui illud quod ego dicam adsentiant. tecum fui? Amph. Tute edictas facta tua. amabo? Am. Amph. Amph. Quis igitur tibi dedit? Al. Te dormitare aibas. Amph. Quid postquam lavi? Al. ut mi extra unum te mortalis nemo corpus corpore . nunc exquire. AM. Alc. Haec me modo ad mortem dedit. Nescio quid istúc negoti dicam. mensa ablata est. nam haec quidem nos delirantis facere dictis postulat. Euge optime. Mihi quoque adsunt testes. In eodem lectó? Alc. Amph. cui nupta sum. quia pudicitiae huius vitium me hinc absente est additum. Alc. Sos.

quin te hoc multem matrimonio? Alc. quod egomet contraxerim. Quid ais? responde mihi. In verbis probas. simul Alcumenae. Abin hinc a me dignus domino servos? Sos. parentum amorem et cognatum concordiam. dic mihi verum serio: ecquis alius Sosia intust.– Alc. Delenitus sum profecto ita. ut me qui sim nesciam. cui est servos Sosia. ilico Amphitruo fio et vestitum immuto meum. quidquid est. Alc. atque in horum familiam frustrationem hodie iniciam maxumam. Amph. Non ego illam mihi dotem duco esse. qui illi conlibitum siet meo viro sic me insimulare falso facinus tam malum.contigit. Amph. idem Mercurius qui fit. quando commodumst. deum metum. decet audacem esse. qui mecum una vectust una navi. Ne ista edepol. duc hos intro. Amph. examussim est optima. si haec vera loquitur. cave sis ne tu te usu perduis: ita nunc homines immutantur. quid si adduco tuom cognatum húc a navi Naucratem. . esse adsimulabo.– Sos. quando lubet. prosim probis. Amph. Si deliqui. veni ut auxilium feram: nam mea sit culpa. Mulier es. Alc. in superiore quí habito cenaculo. Vt pudicam decet. si iubes. Edepol me libente facies.– III. Alc. qui interdum fio Iuppiter. postquam peregre advenimus. Nimis ecastor facinus mirum est. quae dos dicitur. nunc Amphitruonem memet. qui mei similis siet? Alc. Satis audacter. Amph. post igitur demum faciam res fiat palam atque Alcumenae in tempore auxilium feram faciamque ut uno fetu et quod gravida est viro et me quod gravidast pariat sine doloribus. quam vir insontem probri Amphitruo accusat. Nunc quidem praeter nos nemo est. confidenter pro se et proterve loqui. tibi morigera atque ut munifica sim bonis. iam ex Naucrate cognato id cognoscam meo. Convenit. nulla causa est. ego huc ab navi mecum adducam Naucratem. quo me impudicam faceret. Amph. Vera istaec velim. quoniam non vis credere. huc autem quom extemplo adventum adporto. atque is si denegat facta quae tu facta dicis. sed nequiquam. Abeo. nunc huc honoris vostri venio gratia. Sos. Am. istam rem inquisitam certum est non amittere. Sos. Alc. tu. Vera dico. si id Alcumenae innocenti expetat. ne hanc incohatam transigam comoediam. Mulier. audacter iuras. sed pudicitiam et pudorem et sedatum cupidinem. Amphitruo es profecto. Amph. Sosia. Alc. Quae non deliquit.i Ivppiter Ego sum ille Amphitruo. quid tibi aequom est fieri? numquid causam dicis. út occepi semel.

te huc non venisse? Ivpp. Ita ingenium meumst: inimicos semper osa sum optuerier. quae neque sunt facta neque ego in me admisi arguit. id factum Amphitruoni offuit atque illi dudum meus amor negotium insonti exhibuit. Ego istaec feci verba virtute irrita. dedecoris. quid faceres et quo pacto id ferre induceres. Si dixi. ita me probri. Faciundum est mi illud. Ivpp. irata ne sies. neque me perpetiar probri falso insimulatam.Mercurium iussi me continuo consequi. nisi sis stultior stultissimo. Ego illúd scio quam doluerit cordi meo. Sic est.ii Alcvmena Durare nequeo in aedibus. nolle esse dicta quae in me insontem protulit. Per dexteram tuam te. Potin ut abstineas manum? nam certo. si quid vellem imperare. non aequom est id te serio praevortier. ignosce. da mihi hanc veniam. nisi etiam hoc falso dici insimulaturus es. Nimis iracunda es. Ivpp. . Ivpp. verum periclitatus súm animum tuom. fieri quód illaec postulat. vera praedico. nam numquam quicquam meo animo fuit aegrius. Alc. neque ego esse arbitror. quam postquam audivi ted esse iratam mihi. si me illam amantem ad sese studeam recipere. si sis sanus aut sapias satis. III. nunc autem insonti mihi illius ira in hanc et male dicta expetent. dedecoris a viro argutam meo! ea quae sunt facta infecta ut reddat clamitat. uxor. quin ego illum aut deseram aut sátis faciat mi ille átque adiuret insuper. Alc. Alc. non edepol faciam. stupri. quando ego quod feci. non edepol quo te esse impudicam crederem. Alcumena. et id huc revorti uti me purgarem tibi. quam tu impudicam esse arbitrere et praedices. atque id me susque deque esse habituram putat. quo te avortisti? ¿lc. Sed eccum video qui me miseram arguit stupri. Quin huc adducis meum cognatum Naucratem. nunc hanc adloquar. ridiculi causa. cum ea tú sermonem nec ioco nec serio tibi habeas. nihilo magis es. equidem ioco illa dixeram dudum tibi. Si quid dictum est per iocum. Ivpp. Te volo. Heia autem inimicos? Alc. vél hunc rogato Sosiam. Ivpp. conloqui. Alc. oro obsecro. ego expediam tibi. Ivpp. testem quem dudum te adducturum dixeras. Alc. cur dixisti? inquies.

Iam pax est inter vos duos? nam quia vos tranquillos video. nam ius iurandum verum te advorsum dedi. Alc. Censeo. Iube véro vasa pura adornari mihi. sí quid opus est.iii Sosia Ámphitruo. Sos. iuben mi íre comites? Ivpp. Ivpp. ab impudicis dictis avorti volo. is adeo Inpransus ludificabitur. tum te. Mane. qui re divina facta mecum prandeat. A. exit Sosia. Optume est. irae interveniunt. III. qui scis haec dudum me dixisse per iocum. Ivpp. Si non iubes. iam nunc irata non es? Alc. si eri sint tristes. Ivpp. Ego rem divinam intus faciam. reddas meas. quando factis me impudicis abstini. Ivpp. propitius sit potius. Non sum. capiunt rursum miserias. I sane. qui nobiscum prandeat. ibo egomet. verum eadem si isdem purgas mi. Actutum huc redi. Sos. Alc. Amphitruoni ut semper iratus sies. et quantum potest parata fac sint omnia. sed age responde: iam vos rediistis in concordiam? Ivpp. imperium éxequar. gaudeo et volup est mihi.nunc. voltum e voltu comparet: tristis sit. Iam hic ero. valeas. Sos. An id ioco dixisti? équidem serio ac vero ratus. facta pax est. Ivpp. Alc. Ivpp. vota quae sunt. Habui expurigationem.> optume advenis. Sanan es? Alc. Sos. Bene facis. Ego istuc curabo. Confido fore. nam in hominum aetate multa eveniunt huius modi: capiunt voluptátes. verum irae si quae forte eveniunt huius modi inter eos. redeunt rursum in gratiam. Sos. arbitratu tuo ius iurandum dabo.–Ivpp. Numquid vis. patiunda sunt. <Sosia. quin abeam iam intro. atque aperiuntur aedes. si domum rediissem salvos. Tu gubernatorem a navi huc evoca verbis meis Blepharonem. hilarus sit. Ivpp. Alc. cum ego Amphitruonem collo hinc obstricto traham. . Evocate huc Sosiam. atque ita servom par videtur frugi sese instituere: proinde eri ut sint. tibi habeas res tuas. impera. Primum cavisse oportuit ne diceres. quaeso. ipse item sit. ut quae ápud legionem vota vovi. me meam pudicam esse uxorem arbitrarier. gubernatorem qui in mea navi fuit Blepharonem arcessat. ea ego exsolvam omnia. Derides. rursum si reventum in gratiam est. ut apparentur quibus opust? Ivpp. Ivpp. Mirum quid solus secum secreto ille agat. assum. si gaudeant. comitem mihi Pudicitiam duxero. cum illic censebis esse me. summe Iuppiter. bis tanto amici sunt inter se quam prius. Alc. id ego si fallo. Ivpp.

Quin venis quando vis intro? faxo haud quicquam sit morae. quod omnis homines facere oportet. capiam coronam mi in caput. Recte loquere et proinde diligentem ut uxorem decet. proinde adeo ut velle med intellegis. nunc domum ibo atque ex uxore hánc rem pergam exquirere. in navi nón erat. adsto.iv Mercvrivs Concédite atque abscédite omnes. in tonstrinis. voluptas ea mi multo maxumast. quam servolo in comoediis? ille návem salvam nuntiat aut irati adventum senis: ego sum Iovi dicto audiens. volo déludi illunc. quam ob rem mihi magis par est via decedere et concedere. itidem ego sum patri. haec curata sint fac sis. hortor. quis fuerit quem propter corpus suom stupri compleverit. admoneo. mihi cum sacruficem. gaudeo. nunc tu divine húc fac adsis Sosia (audis quae dico. quovis pacto fac commentus sis. ín palaestra atque in foro. ut filium bonum patri esse oportet. nunc Amphitruonem volt deludi meus pater: faxo probe iam hic deludetur. et servos et era. dum cum hac usuraria uxore nunc mihi morigero. atque illuc sursum escendero: inde optume aspellam virum de supero.i Amphitrvo Naúcratem quem cónvenire vólui. adsimulabo me esse ebrium. ornatum capiam qui potis decet. tam etsi praesens non ades). quid mea? meo me aéquomst morigerum patri. eius studio servire addecet. sed eccum Amphitruonem. siquidém vos voltis auscultando operam dare. dum id modo fiat bono. frustra sunt duo. iam hisce ambo. ut illum hinc prohibeam. eum sequor. III. neque domi neque in urbe invenio quemquam qui illum viderit. fac Amphitruonem ádvenientem ab aedibus ut abigas. ibo intro. faciam ut sit madidus sobrius. advenit. IV. nam omnis plateas perreptavi. gymnasia et myropolia. cum huc accesserit. vobis inspectantibus. animo quando obsequitur suo. recte facit. iam ille hic deludetur probe. . qui óbviam obsistát mihi. eius iussu nunc huc me adfero. pater vocat me. deinde illi actutum sufferet suos servos poenas Sosia: eum fécisse ille hodie arguet quae ego feceró hic. dé via decédite. atque ut ministres mihi. amat: sapit. spectatores. apud emporium atque in macello. eius dicto imperio sum audiens.Alc. nam mihi quidem hercle qui minus liceat deo minitarier populo. ni decedat mihi. dein susum ascendam in tectum. nec quísquam tam audax fúat homo. si quid patri volup est. in medicinis. amanti subparasitor.– Ivpp. qui me Amphitruonem rentur esse: errant probe. apud omnis aedis sacras sum defessus quaeritando: nusquam invenio Naucratem.

(Alc. At ego te cruce et cruciatu mactabo. (Merc. Amph.iii (Bleph. Prodigum te fuisse oportet olim in adulescentia. quid nunc vis? Amph. foribus cardines. Quia enim te macto infortunio.) Cuius? quaé me absente corpus volgavit suom. (Bleph. (Merc. etiam quis ego sim me rogitas. Cum cruciatu tuo istaec hodie. teneo.) Nisi hoc ita factum est.) Ibi scrobes ecfodito <tu> plus sexagenos in die. Sacrufico ego tibi. Amph. qui domi uxorem meam impudicitia impedivit.) abiendi nunc tibi etiam occasiost. feriam foris.) clandestino (Amph. Qui? M. Íta loquor. medicum quaerita. (Merc. Ita.) Immo ego hunc. (Amph.ii Mercvrivs Quís ad fores est? Amph. si istas pepulissem fores? (Amph. Eo modo. mihi negotium est. sum Sosia. Blepharo. (Amph.) Exiúravisti te mihi dixe per iocum. quam illam quaestionem inquisitam hodie amittere. Amph. eugepae. neque ego umquam usquam tanta mira me vidisse censeo. Sosia. (Alc. Merc. sceleste. quid opust me advocato. (Amph.nam me. Amph. Ita. ut profecto vivas aetatem miser. Merc. sed aedis occluserunt. ego abeo. Sceleste. paene effregisti. heus. nisi me esse oblitum existimas. Vale. Verbero. Amph. at etiam quid velim.) Quíd minitabas te facturum.) Laruatu's. qui sic frangas fores. quaeso ut advocatus mi adsis neve abeas. Amph. ulmorum Acheruns? quem pol ego hodie ob istaec dicta faciam ferventem flagris. Quia senecta aetate á me mendicas malum. Quo modo? Merc. (Merc. non causam dico quin vero insimules probri (Amph. mastigia. ecquis hic est? ecquis hoc aperit ostium? IV. Thebani cives. Merc. Merc. Merc. populi in conspectum ingredi? (Amph. Quidum? Merc. edepol hominem miserum. Amph. stolide? quid nunc vis tibi? aut quis tu es homo? Amph. verba funditas. IV. (Amph. id tu me rogas? Merc. proinde ut factum esse autumo. fatue.) Vós inter vos partite. mortuom satiust. (Alc.) Mánifestum hunc optorto collo teneo furem flagiti. A. Tibi Iúppiter dique omnes irati certo sunt. pariter hoc fit atque ut alia facta sunt.) animam comprime (Ivpp. rogo. (Merc. an foris censebas nobis publicitus praeberier? quid me aspectas. thensaurum stupri.) Qui nequeas nostrorum uter sit Amphitruo decernere. sive Ivpp.) Ne tu postules matulam unam tibi aquae ínfundi in caput.) Optimo iure infringatur aula cineris in caput.) Érus Amphitruo<st> occupatus. quí utri sim advocatus nescio?– .) Nilne te pudet. verna. Quid ego sum. aperite hoc. Égo sum. Bleph.) Quaeso advenienti morbo medicari iube: tu certe aut laruatus aut cerritus es.) Noli pessimo precari.

quid agam nescio. exsurgo. sed quid tu foras egressa es? Brom. neque me Iuppiter neque di omnes id prohibebunt. ita mihi videntur omnia. Intro ego hinc eo. strepitús. quasi si ab Acherunte veniam. A. Amph. nec oculis prospicio satis. si ancillam seu servom sive uxorem sive adulterum seu patrem sive ávom videbo. neque ullast confidentia iam in corde. quom peperit. Amphitruo. quin amiserim. íbi nescio quis máxuma vóce exclamat: 'Alcumena. pro Iúppiter. Amphitruo híc quidem <est> érus meus. intro rumpam in aedis: ubi quemque hominem aspexero. B. Brom. ne time: et tibi et tuis propitius caeli cultor advenit. Scio. Súrge. íta mihi animus etiam nunc abest. nec me miserior femina est neque ulla videatur magis. quid ego <faciam. sepúltust quasi sit mórtuos. A. exsúrgite' inquit 'qui terrore meo occidistis prae metu. aquam velim. ut valide tonuit! ubi quísque institerat. credo ad uxorem meam.> quem advocati iam atque amici deserunt? numquam edepol me inultus istic ludificabit. quem omnes mortales ignorant et ludificant ut lubet. nec secus est. Quis mé tenet? Br. séd quid hoc? quis hic ést senex. iam éa res me horrore ádficit. A. ibo et cognoscam. íta me increpuit Iuppiter. pergam in aedis nunciam. cóncidit crepitu.Ivpp. Amph. Eadem nos formido timidas terrore impulit in aedibus. sed ubi illest? intro edepol abiit. iam ut opprimar. ut enicer. tu ubi habitas. Agedum expedi: scin me tuom esse erum Amphitruonem? B. si volent. quisquis est. A. nimia mira vidi. Immo omnes sani sunt profecto. Perii. vae miserae mihi. mare terra caelum. Scio. Interii.i Bromia Spes átque opes vitaé meae iacént sepultae in pectore. vae mihi. deos síbi invocat. ardére censui aédis. ego pol illum ulciscar hodie Thessalum veneficum. neque providimus. animo malest. quin sic faciam ut constitui. B. atque illam geminos filios pueros peperisse conspicor. A. Alcumena parturit. corrupta sum atque absumpta sum. Totus timeo.–Amph. qui ante aédis nostras síc iacet? numnam húnc percussit Iúppiter? credo édepol. ita erae meae hodie contigit. Tua Bromia ancilla. Amphítruo. nam iam ad regem recta me ducam resque ut facta est eloquar. quisquis est. tonitrus: ut subito. erílis praevertít metus: accúrro. Vide etiam nunc. crepitus. certumst. ut propere. Perii miser. neque audio. At me uxor insanum facit . ut sciscam quíd velit. nam. B. qui pervorse perturbavit familiae mentem meae. íbi me inclamat Álcumena. ita tum cónfulgebant. Cédo manum.' ut iácui. V. neque nostrum quisquam sensimus. caput dolet. ita tanta mira in aedibus sunt facta. adest auxilium. nam ubi parturit. Am. me miseram. óbtruncabo in aedibus. Haec sola sanam mentem gestat meorum familiarium. qui me Thebis alter vivit miserior? quid nunc agam. sonitús. consequi.

interea uxorem tuam neque gementem neque plorantem nostrum quisquam audivimus. Brom. pergunt ad cunas citi. Mitte ista atque haec quae dicam accipe. aedes totae confulgebant tuae. Amph. devolant angues iubati deorsum in impluvium duo maximi: continuo extollunt ambo capita. At ego faciam. tantoque angues acrius persequi. Brom. piam et pudicam ésse tuam uxorem ut scias. metuens pueris. voce clara exclamat uxorem tuam– A. facit recta in anguis impetum: alterum altera prehendit eos manu perniciter. nimis formidolosum facinus praedicas. Loquere. eumque filium suom esse qui illos angues vicerit. postquam pueros conspicati. omnium primum: Alcumena geminos peperit filios. nam mihi horror membra misero percipit dictis tuis. si istaec vera sunt. Quaeso absolvito hinc me extemplo. Amph. Postquam parturire hodie uxor occepit tua. Ámphitruo. de ea re signa atque argumenta paucis verbis eloquar. manibus puris. sed puer ille quém ego lavi. ut sibi auxilium ferant. Puer ambo angues enicat. mihi formidans. is se dixit cum Alcumena clam consuetum cubitibus. Quis homo? B. Ei mihi. Mira memoras. Sine me dicere. ubi utero exorti dolores. quid fit deinde? porro loquere. Magis iam faxo mira dices.suis foedis factis. Pol me haud paenitet. geminos? B. citus e cunis exilit. Iam istuc gaudeo.ii . A. Amph. Amph. Brom. ego cunas recessim rursum vorsum trahere et ducere. Amph. íbi continuo contonat sonitu maxumo. utut erga me merita est. Brom. iube vasa pura actutum adornari mihi. tu idem ut aliter praedices. postquam in cunas conditust. Di me servant. pueros lavere iussit nos. si licet boni dimidium mihi dividere cum Iove. capite operto. V. ut scias tibi tuaeque uxori deos esse omnis propitios. Brom. Ain tu. sed quid hoc? quam valide tonuit. di. dum haec aguntur. postquam peperit. A. ut magnust et multum valet! neque eum quisquam colligare quivit incunabulis. quando satis deluseris. postquam conspexit angues ille alter puer. quasi essent aureae. Brom. Ne pave. Dum haec aguntur. ut solent puerperae invocat deos immortales. sed angues oculis omnis circumvisere. ita profecto sine dolore peperit. B. Summus imperator divom atque hominum Iuppiter. Geminos. alterum tuom esse dixit puerum. abi domum. Amph. simul hanc rem ut facta est eloquar. divinitus non metuo quin méae uxori latae suppetiae sient. Amph. aedes primo ruere rebamur tuas. Nimia mira memoras. obsecro vostram fidem. occepimus. quid fit deinde? Brom. ut Iovis supremi multis hostiis pacem expetam. ego Teresiam coniectorem ádvocabo et consulam quid faciundum censeat.

tíbi et tuis: nihil est quod timeas. et concubitu gravidam feci filio. prómissa ut servés tua. multo adeo melius quam illi. hariolos. tu cum Alcumena uxore antiquam in gratiam redi: haud promeruit quam ob rem vitio vorteres. missum facio Teresiam senem. suis factis te immortali adficiet gloria. Amphitruo. quom sum Iuppiter. tu gravidam item fecisti. . primum omnium Alcumenae usuram corporis cepi. haruspices mitte omnes. cúm in exercitum profectu's: uno partu duos peperit simul. ego in caelum migro. Iovis súmmi causa clare plaudite. spectatores. mea vi subactast facere.Ivppiter Bono ánimo es. nostro qui est susceptus semine. ibo ad uxorem intro.iii Amph. Fáciam ita ut iubés et te oro. nunc. adsum auxílio. eorum alter.– V. quae futura et quae facta eloquar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->