PERATURAN 184 LOMPATAN MENDATAR

Syarat-syarat Am
1. UKURAN Jarak hendaklah direkodkan ke 0.01m terhampir yang lebih rendah daripada jarak yang diukur. 2. LANDAS LARI
– minimum 40m – lebar 1.22m (± 0.01m) – ditanda dengan garisan putih – 5sm

SUKATAN HALAJU ANGIN – jangkamasa 5 saat diambil dari mulanya peserta melintasi tanda yang diletakkan di tepi landas lari. Nota: Sekiranya peserta memulakan larian kurang daripada 40m atau 35m. – Bagi lompat jauh. catatan halaju angin bermula dari masa peserta mula berlari. 40m daripada papan lonjak – Bagi lompat kijang. .3. 35m.

00m dari landas lari.– alat penyukat angin diletakkan 20m daripada tapak lonjak.22m dan tidak melebihi 2. . pada ketinggian 1.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Pertandingan Seseorang peserta itu gagal sekiranya beliau:  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan manamana bahagian badannya. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan  melonjak dari luar hujung papan lonjakan. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan  menyentuh tanah di antara garis lonjakan dan kawasan pendaratan  dia melakukan apa jenis balik kuang (somersault) semasa membuat larian atau semasa melompat .

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Pertandingan   Seseorang peserta itu gagal sekiranya beliau: semasa mendarat. sentuhan pertamanya dengan tanah di luar pasir adalah lebih dekat dengan garis lonjakan daripada tanda terdekat yang dilakukan pada pasir semasa mendarat . menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir apabila meninggalkan kawasan mendarat.

Tidak dikira batal. jika seseorang peserta berjalan balik melalui kawasan mendarat selepas meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul.PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Pertandingan 1. 3. 2. Tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Tidak juga dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. .

Ukuran hendaklah dibuat serenjang dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. .PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Pertandingan  Semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garsian lonjakan.

.  Papan lonjakan hendaklah diletakkan antara 1m dan 3m dengan pangkal kawasan mendarat.PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Papan Lonjak  penanda plastisin akan diletakkan sepanjang garisan lonjak bagi membantu hakim-hakim.  Jarak antara papan lonjakan dengan hujung kawasan mendarat hendaklah sekurangkurangnya 10m.

.  Papan lonjakan hendaklah diletakkan antara 1m dan 3m dengan pangkal kawasan mendarat.  Jarak antara papan lonjakan dengan hujung kawasan mendarat hendaklah sekurangkurangnya 10m.PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Papan Lonjak  penanda plastisin akan diletakkan sepanjang garisan lonjak bagi membantu hakim-hakim.

PAPAN LONJAK .

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Garis Lonjakan Plastisin Arah larian Papan Lonjak Lapikan logam .

.PERATURAN 185 LOMPAT JAUH  Kawasan Mendarat Kawasan mendarat hendaklah mempunyai kelebaran minimum 2.75m dan maksimum 3m.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH Landasan Larian Pasang pita garisan pemisah .

2. Lonjakan – mendarat diatas kaki sama. langkahan dan lompat. NOTA: Tidak dikira gagal sekiranya peserta menyentuh bumi dengan kaki yang sepatutnya ‘tergantung’. . langkah untuk mendarat pada yang sebelah lagi dan terus melompat dengannya. Lompat Kijang – satu lonjakan.PERATURAN 186 LOMPAT KIJANG Gunakan peraturan Lompat Jauh dengan syarat-syarat berikut: Pertandingan 1.

PERATURAN 186 LOMPAT KIJANG Gunakan peraturan Lompat Jauh dengan syaratsyarat berikut: Pertandingan 1. Jarak papan lonjak ke hujung kawasan mendarat sekurang-kurangnya 21m. Jarak papan lonjak dalam kejohanan antarabangsa adalah seperti berikut: Lelaki – 13m Wanita – 11m Papan Lonjak Pertandingan lain – ikut peraturan pertandingan . 2.

KEDUDUKAN PEGAWAI TEKNIK .

PAPAN LONJAK .

LARIAN PELOMPAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful