Kumpulan 4 Divakaran Murugesan Khairulnaimah Yahya Muhamad Ariff Zakwan Ismail Nooraziemah Mohamed Nur Ain Shukor

LATIHAN DAN PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA AMALI 10

LATIHAN KEMAHIRAN MEMBACA a. Membaca secara mekanis (individu atau kumpulan) membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. Membaca secara imbasan(scanning) untuk mengecam isi dalam perenggan. Membaca secara luncuran (scheming) untuk mendapatkan idea keseluruhan tentang teks. fikiran dan perasaan seseorang pengarang. b. c. - .

LATIHAN KEMAHIRAN MEMBACA Tahun 5  5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca  Tema : Riadah dan Bersukan  Tajuk : Kebaikan Bersukan  .

Mengenal pasti idea keseluruhan . murid membaca secara luncuran (scheming)  .Untuk mengenalpasti idea keseluruhan.

Membaca secara imbasan (scanning) untuk mengesan idea utama dan sokongan.  .Mengesan idea utama dan idea sokongan .

Membaca secara intensif  .Membuat ramalan/kesimpulan .

PENILAIAN KEMAHIRAN MEMBACA Penggunaan bahasa yang tepat.  Penggunaan intonasi yang betul.  Sebutan dan jeda yang tepat.  Kelancaran bahasa yang tepat.  Pemahaman teks melalui soalan pemahaman  Memindahkan maklumat ke dalam bentuk peta minda  .

Bagaimanakah bersukan dapat menyihatkan tubuh badan? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ .SOALAN PEMAHAMAN 1.

Apakah aktiviti bersukan yang boleh kita lakukan? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ .2.

Apakah faedah lain yang boleh kita dapati daripada bersukan selaian meyihatkan badan? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ .3.

PETA MINDA Faedah Bersukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful