ASPECTE PRIVIND IMPLICAŢIILE EMOŢIILOR CA MODALITĂŢI DE REGLARE ŞI AUTOREGLARE A COMPORTAMENTULUI SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ

Coordonator ştiinţific: Absolvent:

fanii pot fi întristaţi de faptul că echipa locală a fost învinsă.Emoţiile sunt prezente în toate aspectele vieţii umane. . inclusiv în sport şi exerciţii sportive. Sportivii pot fi surescitaţi înainte de începerea jocului. ori participanţii pot fi jenaţi sau incompetenţi în timpul unui antrenament de rutină al unui grup. antrenorii pot fi supăraţi pe un sportiv stângaci care determină pierderea partidei.

Am reliefat în lucrarea de faţă câteva sarcini şi anume: Studierea manifestărilor psihice ale elevilor şi sportivilor în diferite forme şi tipuri de activitate sportivă şi dezvăluirea. .1. exprimat în recorduri (spre deosebire de populaţia nesportivă). pe această bază. a legităţilor psihice în vederea asigurării maximului de randament sportiv.

. Studierea activităţilor sportive. în concordanţă cu exigenţele sportului contemporan.2. din punctul de vedere al componentelor lor psihologice cu scopul de a înlesni profesorului şi antrenorului sportiv organizarea şi desfăşurarea pregătirii sportive pe baze ştiinţifice.

3. acestea structurându-se pe pregătirea psihologică de bază şi pe pregătirea psihologică de ramura sportivă. Studierea particularităţilor psihologice ale întrecerilor sportive. ale pregătirii psihologice pentru concurs. .

d. Stări psihice momentane competiţionale. c. b. Stări psihice momentane post-competiţionale. Stări psihice momentane pre-competiţionale. . După felul activităţii: a.Vom avea astfel: 1. Stări psihice momentane de antrenament.

După calitate : a. favorabile performanţei. negative. pozitive. b. . defavorabile performanţei.2.

cu rol adaptiv de echilibrare sau compensare şi apărare a eului.3. . După modalitatea adaptivă a comportamentului: a. cu rol de echilibrare şi mai ales de optimizare şi chiar maximizare a capacităţii sportivului. reacţii spontane la situaţiile specifice din antrenamentul său concursul sportiv. de cele mai multe ori învăţate. b. răspunsuri intenţionate.

.1.3. Scopul cercetării Scopul cercetării de faţă este de a conştientiza implicaţiile emoţiilor în sport şi de a dobândi tehnici. modalităţi de reglare şi autoreglare a comportamentului sportivilor de performanţă.

. Ipoteza cercetării Am presupus că studiind implicaţiile emoţiilor asupra randamentului sportiv şi modalităţile de reglare şi autoreglare a comportamentului sportivilor putem contribui la optimizarea pregătirii sportivilor în sensul realizării unui bun echilibru emotiv.1.4.

2. .În vederea cateva direcţii: optimizării formei sportive. antrenamente de concentrare specifice. antrenament nespecific de concentrare asupra informaţiilor senzoriale din ţesutul muscular. dezvoltarea schemei corporale prin exerciţii complexe de coordonare musculară în stare de relaxare. am prezentat în lucrare 1. 3. situaţie competiţională modelată prin analogic.

programe verbale-tip faţă de factorii implicaţi în performanţă . microclimat. 5. arbitru. . echipament sportiv. antrenament senzorial exteroceptiv şi de oxigenare.material sportiv. 6. 7. stabilirea şi însuşirea unor programe (montaje) verbale . adversar etc. cura de teren.tip. întreruperi tactice provocate de subiect sau adversari etc. faţă de evenimentele importante posibile şi probabile din concurs . arbitraj.defecţiuni tehnice.4. Refacere şi montaj prin meloterapie. antrenamente de refacere şi montaj psihic prin sugestie şi autosugestie. 8.

deoarece nimeni nu poate juca în locul lor. sportului şi psihologului va fi de a înlătura stările psihi-comportamentale cu caracter dez-adaptativ şi de a întări şi activiza stările pozitive.• Concluzii: spre deosebire de sfera sentimentelor morale. mecanică. unde omul poate interveni conştient şi activ. ci şi psihologică. în domeniul emoţiilor se manifestă încă şi astăzi o anumită neputinţă în dirijarea şi înlăturarea efectelor negative. pentru creşterea eficienţei pregătirii şi deci şi a performanţelor. sportivii şi antrenorii trebuie să înţeleagă faptul că performanţa nu este numai de natură tehnică. fiziologică. emoţiile în sport reprezintă o zonă de cercetare utilă şi interesantă. Sportivul poate greşi în aprecierea situaţiilor. cu multe informaţii despre procese psihologice foarte complicate care produc emoţii. • • sarcina antrenorului. • • . precum şi efecte importante ale consecinţelor lor. în executarea mişcărilor atunci când emoţiile sunt negative. reglarea şi autoreglarea stărilor psihice apare deci ca unul dintre demersurile cele mai importante şi mai dificile în muncă cu omul sportiv. este rezultatul unei angajări totale la care ei participă jucându-şi rolul pe deplin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful