Atityud, Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 1 ng 22        

Atityud, Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo

Ipinasa ni GLENN B. GOMEZ Socio 216

Ipinasa kina GRACE T. CRUZ, Ph.D. JOSEFINA N. NATIVIDAD, Sc.D. Propesor, Socio 216

DEPARTAMENTO NG SOSYOLOHIYA Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon

08 Oktubre 2013  

TALAAN NG NILALAMAN Atityud, Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Panimula …………………………………………………………………………….…....3 Mga Naunang Pag-aaral Hinggil sa Atityud, Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo …………………………………………………………………………..… 6 Kalagayan at Mga Programa ng Bolunterismo ng Matatanda sa Pilipinas ……………..10 Layunin at Suliranin ng Pag-aaral ………………………………………………………13 Metodolohiya ……………………………………………………………………………14 Kinalabasan ng Pag-aaral ………………………………………………………………..14 Kongklusyon ……………………………………………………………………………………18 Sanggunian ………………………………………………………………………………22

 

simbahan at pagsuporta sa bagong henerasyon ng mga lider na kabataan. Musick and John Wilson. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 3 ng 22         Atityud. 4 (2002): 490-509.R.” Journal of Health and Social Behavior 43. Maraming mga lokal at nasyonal na sektor ng pamahalaan ang naniniwala na ang pagtaas ng bolunterismo ng mga matatanda ay isang “win-win” na sitwasyon.                                                                                                                 1 Marc A. “Volunteering in Later Life: Research Frontiers. 3 Nancy Morrow-Howell. no. (2) pagtulong sa pagpapatakbo sa mga non-profit na organisasyon.2 At higit pa sa nagagawang benepisyo ng pagiging boluntaryo ng matatanda sa mga non-profit na organisasyon.C.” The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 65. 4 (2010): 461-69. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Panimula Lumalabas sa mga nakaraang pananaliksik na ang mga matatanda na nakikilahok sa mga gawaing sosyal at komunidad ay napapanatiling aktibo at mahaba ang kanilang mental at pisikal na kalusugan kumpara sa ibang matatanda (Musick at Wilson: 2008).     . at sa kanilang mga komunidad ay tumataas din ang bilang ng mga matatanda na nakatutulong sa pagkamit sa ilang mga layunin ayon kina Morrow Howell (2010)3 ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: (1) pagbibigay ng kaukulang serbisyo katuwang ang pamahalaan. “Individual Consequences of Volunteer and Paid Work in Old Age: Health and Mortality. dahil sa dami ng makikinabang sa gawain.1 Ang mga gawaing boluntaryo ay isa sa mga salik na nakapapapanatili ng pagiging aktibo ng kanilang pakikipag-ugnayang sosyal matapos ang kanilang pagreretiro (Luoh at Herzog: 2002).Atityud. IN: Indiana University Press. Herzog. 2008) 2 M. Volunteers: A Social Profile (Bloomington. Luoh and A. no. pamahalaan at komunidad. (3) pagpapalakas ng ugnayang sosyal sa pamamagitan ng pakikisangkot ng mas nakararami sa komunidad.

no. 5 (2009): 644 5 Jeremy S.6 Sa bansang Australia. Program and Policy Implications Issue 21.   .” The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 64.Sa Estados Unidos.gov. Statistics Canada 2010. Kennedy Serve America Act. (Musick and Wilson 2008.gov. na naglalayong mapataas ang serbisyong nanghihikayat sa matatanda na aktibong makilahok sa bolunterismo (Barron et al.nsf/ProductDocum entCollection?OpenAgent&productno=4441. 8 Today’s Research on Aging.au/ausstats/abs@. 7 Lumalabas naman sa 2007 Canadian Survey of Giving: Volunteering and Participating na 40 bahagdan sa mga Canadians na may edad 55-64.nsf/ProductDocum entCollection?OpenAgent&productno=4441. 8Sa sarbey naman sa bansang Englatera. no. Australian Bureau of Statistics 2010. lumalabas batay sa resulta ng 2006 census na 33 bahagdan na may edad 55-64 na taon ang aktibong boluntaryo sa nakalipas na taon. on Dec. “Volunteer Dynamics of Older Americans. 2006 (2010). Australia.0&issue=2006. 31.: 2009). 36 bahagdan sa edad 65 pataas ang aktibong boluntaryo sa nakaraang taon (Statistics Canada 2010).. 2006 (2010). Johnson.5 Sa ibang umuunlad na bansa.au/ausstats/abs@. Australia. “Potential for Intensive Volunteering to Promote the Health of Older Adults in Fair Health. 31. Zedlewski. Voluntary Work. accessed at www. accessed at www.abs. Hank and Erlinghagen 2010). Richard W. 4 (2009): 641-53. and Sheila R. 2010. noong 2005 ay inilunsad ng White House Council on Aging ang isang programa na naglalayon na mapaunlad ang opotunidad para sa bolunterismo ng mga matatanda (Butrica. August 2011. 2010 7 Australian Bureau of Statistics. at Zedlewski: 2009)4 at noong 2009 ay nilagdaan ni Pangulong Barrack Obama ang Edward M. lumalabas na sa taunang bilang mga lumahok na maging boluntaryo 41 bahagdan sa mga ito ay nasa edad                                                                                                                 4 Barbara A. Voluntary Work. Johnson. na higit pang mas mabilis ang pagtanda ng populasyon kaysa sa Estados Unidos ay sumusubok na rin na makita ang koneksyon ng bolunterismo sa lipunan at sa matandang populasyon.0&issue=2006. mas mataas ito sa 22 bahagdan sa mga may edad 65-74 at sa 14 na bahagdan para sa edad 85 pataas (Australian Bureau of Statistics 2010). on Dec.” Journal of Urban Health 86. Barron et al.abs. 6 Australian Bureau of Statistics. Butrica.

9 Sa mga nagdaang sarbey noon 1990’s mahigit sa 1/4 sa mga matatandang Europeo ang nagboboluntaryo bawat taon. and Retirement in Europe. accessed at www. Sa mga bansa sa Hilagang Europa gaya ng Norway. 9. 2005. Participation of Older Europeans in Volunteer Work: Individual Determinants and Societal Context. Program and Policy Implications Issue 21. Aabot lamang sa 4 na bahagdan ng Griyego at 12 bahagdan ng Italyano na may edad 50 pataas ang nagsabing sila ay nagboluntaryo kumpara sa 29 na bahagdan ng mga taga-Sweden at 34 na Dutch ang nasa katulad na grupo. 22. “Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-European Comparison Based on SHARE Data. 10 Sa mga pinakabagong pambansang sarbey ng mga populasyon edad 50 pataas na isinagawa ng Surveys of Health. ESA Research Network on Ageing in Europe. 2010. Ayon sa mga mananaliksik na ang pagkakaiba ng resulta sa bawat bansa ay maiuugnay sa pagkakaiba-iba ng kultura ng pamilya. paper presented at 7th European Sociological Association (ESA) Conference.Atityud. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 5 ng 22         65-74 at 29 na bahagdan naman ang nasa 75 pataas (United Kingdom 2010). 4 (2009): 388-404. August 2011. na nag-iiba sa mga bansa (Erlinghagen at Hank: 2005).org/ torunpapers/ESA_RN_Ageing_Torun2005_Erlinghagen. or SHARE.” Voluntas 20. lumalabas na mas maraming matatanda sa hilagang Europa ang nagboboluntaryo kumpara sa mga taga-Timog Europa.ageing-in-europe. politikal at kalagayang ekonomiko batay sa desisyon                                                                                                                 9 Today’s Research on Aging.pdf.11 Ang resulta ay nagbibigay-diin sa epekto ng sosyal. Sept. no. kalagayang sosyal. Marcel Erlinghagen and Karsten Hank. 11 Debbie Haski-Leventhal. Torun. at kapakanan ng estado. on Dec. Halimbawa. sa Italya. Hank and Erlinghagen 2010). Espanya at Gresya. Denmark at Netherlands ay may mas estabilisadong estadong sistema at mas organisado ang istruktura ng mga serbisyong sosyal na nanghihikayat ng bolunterismo (Haski-Leventhal 2009. ang mga pamilya ay inaasahang magbibigay ng suporta sa mga boluntaryong organisasyon. 10   . Ageing. Poland.

“Volunteer Work. Civil Society and Social Innovation Unit September 2011. particularly in some ethnic groups where this kind of mutual support is taken for granted.” Social Science Research 37.12 Mga Naunang Pag-aaral Hinggil sa Atityud. ay hindi ito mananatili sa ganitong nibel dahil sa patuloy na pagtaas ng tumatandang populasyon (Zedlewski                                                                                                                 12 Marc A. Musick and John Wilson. Halimbawa.   . These forms of volunteering can be hard to track.13 Ang mga tao na gumagawa naman ng pormal na pagtulong ay hindi naman maituturing na bolunterismo. 4 (2008). Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Ayon ito sa Today’s Research on Aging. and Care Among the 50+ in Europe: Further Evidence for ‘Linked’ Productive Activities at Older Ages. Age of Opportunity. Ang bolunterismo ay binigyang-kahulugan ng ResPublica.com/abstract=1445300. ang taong tumutulong sa simbahan ay maituturing na isang paraan ng impormal na pagtulong sa isang kasama sa simbahan na hindi makapagmaneho. Ito ay kaiba sa karaniwang impormal na pagtulong kung saan tinutulungan ng mga tao ang kanilang mga kapitbahay o kaibigan sa paggawa ng isang bagay. isang hiwalay at dipartisanong samahan sa bansang UK bilang: “Volunteering is hard to define precisely but can be seen as having two forms. 2010. 12. on Dec. pagpunta sa grocery. halimbawa. 2 (2003): 259-69. Older people. but it is very important to do so. Informal Help. subalit ang isang tao na tumulong sa isang may kapansanan ay hindi maaaring maituring bilang isang gawaing boluntaryo. pag-aalaga ng bata at paghahalaman (Hank at Stuck: 2008). or formally. no. ang bolunterismo ay isang gawaing walang bayad at maaaring kabahagi ng isang organisayon. People volunteer informally by giving unpaid help to those outside their immediate families.” 14 At kahit na manatili ang bahagdan ng mga boluntaryo. accessed at http://ssrn.ng matatanda na magboluntaryo (Musick at Wilson: 2008). 14 ResPublica.” The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 56. through groups and organisations. no. “Volunteering and Depression: The Role of Psychological and Social Resources in Different Age Groups. volunteering and the Big Society. 13 Karsten Hank and Stephanie Stuck.

). Bilang karagdagan.   . (4) nais nilang makatulong sa nangangailangan. Ang National Volunteer and Philantrophy Center 16 ay nagbigay ng ilang dahilan kung bakit mahalagang isaalang-alang ang pakikisangkot ng mga matatanda sa bolunterismo ay ang mga sumusunod: (1) mayroon silang oras o panahon. Civil Society and Social Innovation Unit September 2011. pagsasaayos ng mga dokumento. “Will Retiring Boomers Form a New Army of Volunteers?” Perspectives on Productive Aging. pag-aawdit.   16 ResPublica. DC: Urban Institute. volunteering and the Big Society. 2007). pananahi at iba pang kaugnay na gawain. (2) mayroon silang kasanayan. Sa kasalukuyan ay nagiging popular ang mga pag-uusap hinggil sa bahaging ginagampanan ng bolunterismo ng mga matatanda. atbp. Older people. Bukod pa sa pagbibigay ng pisikal at mental na kalinangan ng pagiging aktibo ng mga matatanda ay malaki rin ang naitutulong ng bolunterismo sa matagumpay na transisyon mula sa pagkakaroon ng trabaho patungo sa pagreretiro ng mga matatanda.15 At kung magiging matagumpay ang pagboboluntaryong ito ng mga matatanda ay tataas pa ang bilang ng mga magboboluntaryo. (3) mayroon silang interes. pagtuturo ng mga kasanayan gaya ng pagluluto. isinasaalan-alang din ang malawak na kakayahan ng mga matatanda partikular sa mga propesyonal at espesyal na serbisyo (hal.Atityud. pagtuturo sa mga batang walang kakayahang pumasok sa paaralan. Sa mga pananaliksik ay lumalabas na maraming matatanda ang may positibong                                                                                                                 15 Sheila R. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 7 ng 22         2007). paggabay at suporta sa mga kabataan. tuwirang serbisyo (hal. pagtulong sa pangangailangan ng kapwa matanda. 7 (Washington. Age of Opportunity. pagsasayaw. pagpapayo sa pananalapi. no. at (5) mayroon silang network na makahikayat ng mga posibleng donors. Zedlewski.

1 bilyong oras ng bolunterismo at katumbas ng halos 1. kabilang na rito ang edad 15 pataas na lumilikha ng 2. noong 2007 Canada Survey of Giving. (1998) The 1997 National Survey of Volunteering. Batay sa kanilang datos. Samantalang.1 milyon na kabuuang hanapbuhay. maraming                                                                                                                 17 Davis Smith. Lumalabas sa pag-aaral na noong 2007 na. Sa Canada. Volunteering and Participating. mahalagang aspeto ng pamumuhay ng matatanda ang bolunterismo. J. London: Institute for Volunteering Research.5 milyon ng kanilang populasyon o 46% ng populasyon ang aktibong nakikilahok sa bolunterismo. ang matatandang may edad 65 hanggang 74 (36%) ay hindi gaanong aktibong nakikilahok sa bolunterismo.17 Ang bolunterismo ay nagbibigay sa mga retirado ng oportunidad para maging mahalaga ang kanilang kontribusyon sa lipunan at maging natural na bahagi ito ng kanilang na kagaya sa mga panahon na sila ay naghahanap buhay. Volunteering and Participating (CSGVP)18 umaabot sa 12. 18 2007 Canada Survey of Giving. May mga sosyal at pang-ekonomiyang katangian ang isinasaalang-alang para sa mga matatandang mas may posibilidad na makilahok at para sa mga walang interes. Ang pagaaral na ito ay nakatuon lamang sa pormal na bolunterismo. Sa mga naunang isinagawang pag-aaral ay naging pangunahing batayan ng pagsusuri kung ano ang nalilikhang epekto ng bolunterismo sa mga matatanda batay na rin sa mga naging sagot ng mga nakaranas nito. Ang naging pangunahing tuon ng pag-aaral ay ano ang epektibong salik ang nakakaapeko sa relasyon ng mga matatanda sa bolunterismo at ang mahahalagang elemento na nakakaapekto sa kanilang pakikilahok.   .pagtingin sa bolunterismo at nagbibigay ito sa kanila ng suporta upang makita nila ang kahalagahan ng kanilang sarili kahit sila ay matanda na (Davis Smith: 1998).

pagkakaroon ng sasakyan at lisensya. Habang ang iba naman ay nakatuon sa mga partikular na larangan gaya ng kalusugan. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 9 ng 22         matatanda ang nakikilahok sa mga impormal na paraan ng bolunterismo. Lumalabas din sa mga naunang pag-aaral na ang pagkahiwalay ng matatanda sa sosyal na mga uri ng gawain ay nagiging dahilan upang maging malayo ang kanilang pag-uugali sa pagkikisalamuha sa ibang tao. Samantalang ang impormal na bolunterismo naman ay tumutukoy sa paggawa ng sariling hakbang para makatulong na walang anumang bayad mula kaninuman at hindi bilang isang kabahagi ng isang samahan o organisasyon. kriminalidad at kapaligiran. Ito ay kinabibilangan ng pagtulong sa mga kaibigan. 36% mula edad 65 hanggang 74 ang nakilahok sa bolunterismo samantalang 33% naman ng matatanda na nasa edad 75 pataas ang lumahok. kapitbahay o kamag-anak subalit hindi rito kabilang ang pagtulong sa mga taong kasama sa loob ng tahanan. Ang ilan namang batayan na nakakaapekto ayon sa ibang pag-aaral ay ang tagal ng pananatili o paninirahan ng matatanda sa kanilang lugar. kababaihan. Lumalabas din sa mga pag-aaral ang bolunterismo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga matatanda na makipag-usap.   . Ilan sa mga salik na nakakaapekto batay sa kinalabasan ng pag-aaral tungkol sa pakikilahok ng mga matatanda sa bolunterismo ay ang kanilang antas ng edukasyon. pagsalo sa mga gawaing pangsimbahan.Atityud. isyung politikal. Ang pormal na bolunterismo ay tumutukoy sa pagiging kabahagi ng isang pangkat o organisasyon na walang anumang bayad. Noong 2007. maunawaan at mabigyan ng payo o pag-asa ang ibang tao partikular sa kanilang mga suliranin.

at usaping pinansyal bukod pa rito ay ang usaping pangkalusugan at mga pisikal na limitasyon. (7) Sponsorship Program. Sa kabila ng aktibong pakikilahok ng mga matatanda sa mga programang may kaugnayan sa bolunterismo ay may ilang mga salik na nakakaapekto sa kanilang kakayahan na magboluntaryo sa mga programa. pakikisalamuha at ambag sa komunidad at sa lipunan. 56 nos. Napapabilang dito ang 70% sa matatandang may edad 75 pataas samantalang 57% naman para sa mga may edad 65 hanggang 74. (6) Neighborhood Watch. vol. Carlos. Philippine Social Sciences Review. jan-dec 1999     . Maaari rin silang maging tagapagkuwento sa mga day care                                                                                                                 19 Clarita R. at (8) Assistance for Physical Restoration. At sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng programa ay mas lalong napauunlad ang pagkatao. Kabilang sa mga salik na ito ay ang kakulangan sa oras.Kaya naman malaking tungkulin ng komunidad na magkaroon ng mga gawaing bolunterismo na makatutulong upang mas lalong mapalawak at mapaunlad ang pakikipag-ugnayan ng mga matatanda at madagdagan ang lakas ng kanilang pangangatawan at mabawasan ang maagang pagkamatay. (2) Foster Grandparents Services. Concerns of the Elderly in the Philippines. Kalagayan at Mga Programa ng Bolunterismo ng Matatanda sa Pilipinas19 Ilang sa mga programang may kaugnayan sa bolunterismo sa Pilipinas ay ang: (1) Resource Volunteer Service. (4) Peer Outreach/Respite Services (5) Family Enrichment Services. kawalan ng kakayahan na maglaan ng mahabang panahon ng pagsali. kakayahan at kaalaman bilang mga tagapagsalita sa mga kumperensya at seminar. (3) Peer Support Group. Ang Resource Volunteer Service ay maaaring salihan ng mga matatandang makapaglalaan ng kanilang oras.1-4.

kabataan at babae. Ang Family Enrichment Services naman ay para sa mga matatanda na maaaring magsilbing tagapayo para sa mga nagnanais na magpakasal o sa mga mag-asawa. Isa pa sa mga programa ay ang Neighborhood Watch kung saan maaaring magsilbing tagapag-ulat ng mga karahasan o pang-aabuso sa mga matatanda.Atityud. Ang Peer Support Group naman ay isang programa na para sa matatandang may kasanayan sa pagsuporta sa kanilang mga kapwa matatanda. karanasan at kahirapang nararanasan ng bawat isa at mula rito ay pag-uusapan nila ang mga pamamaraan na maaari nilang isagawa. kabataan at sa pagpapamilya. Magkikita-kita sila nang palagian upang pag-usapan ang mga isyu. Ang Foster Grandparents Services naman ay para sa matatandang nagnanais na dumalaw sa mga institusyon na nangangalaga sa mga sanggol. Maaari ring magbigay ng payo para sa kanilang kapwa matanda na namatayan o kasalukuyang nakararanas ng problema. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 11 ng 22         centers at humubog ng pag-uugali at kaasalan ng mga bata roon. Maaari rin silang maging lupong tagapayo para maiwasan   . Ang serbisyong ito ay nagbibigay ng pangngalaga at atensyon sa mga kabataang may kapasanan o nasa institusyon. Ang Peer Outreach/Respite Services ay naman ay para sa mga matatandang nagnanais na magbigay o magsagawa ng mga gawain na magbibigay ng suporta sa kanilang kapwa matanda na mag-isang naninirahan sa bahay o kaya ay may sakit. Ang set-up na ito ay karaniwang nagbibigay ng oportunidad sa matatanda pati na sa mga bata. Ang mga matatandang kabilang sa programang ito ay maaari ring magbigay ng tulong sa mga kabataang pansamantalang iniwan ng kanilang mga magulang. kabataan na walang kinalakihang lolo at lola.

Malaki ang naitutulong ng mga programang ito para matulungan din ng matatanda ang kapwa nila matatanda na mas higit na nangangailangan. Mababa rin ang pagtaas na naganap mula noong taong 1995-1997. Makikita ito sa   . Ang mga matatanda katuwang ang COSE ay tumitingin sa kanilang kalagayan. atbp. Ang mga programang pangkabuhayan na isinasagawa rin ng COSE gaya ng soap making. Ang lahat ng ito ay dating hawak ng DSWD at kasalukuyang pinamamahalaan ng mga nasa lokal na yunit ng pamahalaan. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng DSWD noong 1995. small-scale production of herbal medicine and rice retail ay naglalayong maging produktibo at may kasanayan ang mga matatanda. matuto sa mga karanasan ng iba pang organisasyong nilalahukan ng mga matatanda at gumawa ng mga karagdagan at bagong plano para sa kanilang pag-unlad. Ang Coalition of Services of the Elderly (COSE) ang isa sa pinakaaktibong organisasyon na nagtataguyod ng pangangalaga ng mga matatanda sa komunidad. crutches. Ang kakulangan sa kamalayan at ang di wastong implementasyon ang itinuturing na isa sa mga dahilan kung bakit hindi gaanong matagumpay ang programang ito. At ang Assistance for Physical Restoration na naglalayong magkaloob ng pinansyal na suporta at mga kagamitan para sa mga matatanda gaya na lamang ng wheel chairs. Ang COSE ay nakikipag-ugnayan sa mga matatanda sa mga komunidad sa mga pook urban. Ang Sponsorship Program naman ay para sa mga matatandang maykaya sa buhay na maaaring sumuporta sa pag-aaral ng mga kabataan o sa mga proyekto ng komunidad.ang ganitong uri ng karahasan. mas mababa ang bilang ng mga matatandang naglalayong sumuporta sa bolunterismong programa ng pamahalaan.

Ano-ano naman ang dahilan ng kanilang di pagsali?                                                                                                                 20 Clarita R. edukasyon. edad. Lumalahok ba sa bolunterismo ang mga matatanda? 4. Ano ang kahulugan ng bolunterismo sa mga matatanda? 2. The improper implementation of these volunteer programs and the small number of communities implementing them can also be the reason for the low level of participation of the elderly (na kay Carlos: 99)20 Ang pag-alam sa kamalayan ng mga matatanda hinggil sa kanilang konsepto ng bolunterismo ay makatutulong upang magkaroon ng sigla ang programang ito ng pamahalaan.1-4.Atityud. Carlos. Susubukin ding sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano-anong salik ang nakaaapekto sa pakikisangkot ng matatanda sa bolunterismo (hal. kalagayang marital)? 3. Philippine Social Sciences Review. 56 nos. kita. Layunin at Suliranin ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito nakatuon sa pagkilala sa atityud at pananaw ng mga matatanda sa bolunterismo. kasarian. resulting in their poor participation. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 13 ng 22         pahayag ng DSWD matapos ang kanilang isinagawang pag-aaral na: “…The full-blown volunteer program already started in 1992. vol. Mahalagang malaman ang kanilang pamilyaridad at ano ang kanilang pagtingin hinggil sa matatanda. Concerns of the Elderly in the Philippines. but the level of awareness of the senior citizens regarding these programs seems to be low. Ang matukoy ang pananaw at atityud ng matatanda hinggil sa bolunterismo ang maituturing na pangunahing layunin ng papel na ito. Ano-ano ang dahilan ng kanilang pagsali? 5. jan-dec 1999     .

buwanang kita at edukasyon. Sa isang qualitative na pag-aaral ay mahalagang bigyang-pansin ang kahalagahan ng mga datos at ang kasapatan nito. Magkakaroon ng mga gabay na tanong ang mananaliksik na siya niyang gagamitin sa pakikipag-usap sa mga matatandang kakapanayamin. Sa madaling sabi. Malaking bilang ang binigyang-pagpapakahulugan ang bolunterismo sa pormal na bolunterismo   . ang mga datos ay magmumula sa mga kakapanayaming matatanda. kalagayang marital. lumalabas na sa pangkalahatan ay may kabatiran o kaalaman ang mga matatanda hinggil sa konsepto ng bolunterismo. Kinalabasan ng Pag-aaral Sa resulta ng isinagawang pag-aaral. Ilan sa magiging batayan sa pagtukoy ay ang pagsusuri sa mga sosyodemograpikong detalye o malayang baryabol gaya ng kasarian. Kung may pagkakataon. Maaari ring gumamit ng personal na talaan ang mananaliksik para sa mga karagdagang detalye na hindi na kabilang sa ginawang sarbey. Pamilyar ba ang mga matatanda sa mga programang may kaugnayan sa bolunterismo na itinataguyod ng pamahalaan? 7. Mula dito ay pagsasama-samahin ng mananaliksik ang mga naging sagot at paliwanag ng mga kinapanayam. alin sa mga programa ng pamahalaan ang maaaring salihan ng mga matatanda batay sa kanilang interes at kakayahan? Metodolohiya Ang pag-aaral ay gagamit ng mga datos at pamamaraang qualitative sa pagtukoy sa atityud at pananaw ng mga matatanda hinggil sa bolunterismo.6. edad.

kawalan ng oras o panahon at kakulangan sa kaalaman o literasi. Halos hati naman ang kanilang desisyon kung bibigyan sila ng pagkakataon na sumali sa bolunterismo. Sa sampung tagatugon. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 15 ng 22         tulad ng pagtulong sa komunidad o sa lugar na walang hinihinging kapalit at bilang isang kabahagi pribado o gobyernong samahan. dalawa (2) lamang sa kanila ang aktibong nakikilahok sa bolunterismo. Lumalabas din sa pag-aaral na ang mga karaniwang dahilan ng kanilang hindi paglahok sa bolunterismo ay kawalang linaw ng mga programa sa lugar tungkol sa mga gawain para sa mga matatanda. Batay sa resulta ng pag-aaral. ang natitirang bahagi ay nagbigay naman ng konsepto tungkol sa impormal na bolunterismo gaya ng pagsali sa mga bagay na nakatutulong sa ibang tao. pwedeng may organisasyon. Nais naman ng iba na makapagbigay ng payo sa mga nangangailangang kabaranggay at para maipakita nila na may magagawa sila kahit sila ay matanda na.Atityud. At maliit na bahagi naman ang nagsabing wala silang konsepto ng bolunterismo. Samantalang. Nagsisilbing hadlang naman para sa iba ang kanilang katandaan at kawalan ng interes sa pagsali sa mga gawaing may kaugnayan sa bolunterismo. marami sa mga tagatugon ang hindi aktibong kasali sa anumang uri ng bolunterismo maging ito man ay personal. makatulong sa mga nangangailangan ng tulong sa aming samahan. Nais ng nilang sumali o magboluntaryo para makatulong at may magawa naman rin silang iba maliban sa pananatili nila sa loob ng tahanan. pwede rin naman na wala. Kaugnay din ng kanilang pagtangging sumali ay ang kakulangan nila ng pinag-aralan o literasi.   . pribado o samahang inorganisa ng pamahalaan.

Marami naman sa mga tagatugon ang nagsasabi na kung magkakaroon sila ng pagkakataong sumali sa isang uri ng bolunterismo ay lalahukan nila ang mga gawaing itinataguyod ng pamahalaan. dahil sa kanilang kagustuhang   . Samantalang mas aktibo naman ang matatandang kalalakihan sa pagsali sa mga boluterismong programa ng pamahalaan partikular sa Family Enrichment Services. Mas naniniwala kasi ang ilan na mas malawak ang matutulungan at sakop ng mga organisasyon na isinasagawa sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Mula sa resulta ng mga nakalap na datos. Kakaunti naman ang gustong sumali sa pribadong samahan na nagtataguyod ng bolunterismo. Mas nakahihigit naman ang bilang ng mga kalalakihan kaysa sa kababaihan na nagnanais maging bahagi ng bolunterismo. Magkatulad lamang ang bilang ng mga kababaihan at kalalakihan na nagsasabing wala silang kamalayan sa mga programa na inihahanda ng pamahalaan para sa mga bolunterismo ng matatanda. lumalabas na hindi pamilyar ang mga tagatugon kaugnay sa mga programa para sa matatanda na may kaugnayan sa bolunterismo na itinataguyod ng pamahalaan. Higit na marami sa matatandang kababaihan ang nais magboluntaryo sa larangan ng edukasyon subalit mas marami sa kanila ang walang nais salihan. Wala namang nais salihan ang karamihan sa matatandang kababaihang mula sa mga programang itinataguyod ng pamahalaan maliban sa ilan na gustong maging bahagi ng Foster Grandparents Services at Sponsorship Program sa kanilang kagustuhan na makatulong sa mga batang mahihirap at walang pang-aral. Mas aktibo naman ang kagustuhan ng matatandang kalalakihan na sumali sa bolunterismo partikular sa larangang sibiko at edukasyon kumpara sa walang nais salihan.

Mababa naman ang bilang ng nasa edad 75-80 ang aktibong nakikilahok sa ganitong uri ng bolunterismo. Nais din ng ilan na maging kabahagi ng Neighborhood Watch sa kanilang kagustuhang masugpo ang pang-aabuso sa mga kababaihan at mga kapitbahay. May kaunting bilang ng matatandang nakakaalam sa mga programa sa bolunterismo ng matatanda subalit hindi naman sila aktibong nakikilahok sa alin man sa mga ito. Malaking bahagdan din ng matatandang may-asawa ang nagsasabing hindi sila aktibong nakikisangkot sa mga programa para sa bolunterismo ng mga matatanda subalit nais nilang maging bahagi nito kung may pagkakataon. Lumalabas sa isinagawang pag-aaral na malaking bilang ng matatandang may edad 65-70 ang walang pakikisangkot sa anumang uri ng bolunterismo. mag-asawa o pamilyang may mga personal na suliranin. May ilan namang nagbigay ng kanilang mungkahi partikular sa mga gawaing na makakatulong pa sa matatanda para sa kanilang mas aktibong pakikilahok sa bolunterismo. Malaking bilang ng mga matatandang nakapanayam ang nagsabing sapat na sa kanila ang inilatag na programa ng pamahalaan para sa mga bolunterismo ng mga matatanda at wala na silang nais pang imungkahi na karagdagang programa. Samantalang may isa namang nais maging bahagi ng Resource Volunteer Service bilang bahagi ng kaniyang pagtulong.   . Marami rin sa kanila ang walang kamalayan sa mga programang inilunsad ng pamahalaan na nagtataguyod ng aktibong pakikilahok ng matatanda sa bolunterismo. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 17 ng 22         magpayo sa mga tao.Atityud. Marami rin sa matatandang hindi nakarating ng kolehiyo ang walang kamalayan sa mga programang inilunsad ng pamahalaan tungkol sa bolunterismo.

pribado o samahang inorganisa ng pamahalaan. makatulong sa mga nangangailangan ng tulong sa aming   . Halos magkapareho lamang ang bilang ng nais sumali kung bibigyan sila ng pagkakataon na sumali sa bolunterismo. Kongklusyon Batay sa kinalabasan ng pag-aaral ay nabuo ang mga sumusunod na kongklusyon: 1. 4.000 hanggang P20. At maliit na bahagi naman ang nagsabing wala silang konsepto ng bolunterismo.000 ang walang pakikisangkot sa anumang gawain na may kaugnayan sa bolunterismo samantalang isa lamang lamang ang kumikita ng P65. 3.000 pataas ang aktibong nakikilahok sa mga gawaing may koneksyon sa aktibong bolunterismo.Malaking bilang ng matatandang may kita na umaabot sa P5. Hindi aktibong kasali sa anumang uri ng bolunterismo ang karamihan sa mtatandang nakapanayam maging ito man ay personal. Nais ng nilang sumali o magboluntaryo para makatulong at may magawa naman rin silang iba maliban sa pananatili nila sa loob ng tahanan. Ang ilan ay nabigyan ito ng pagpapakulugan batay sa pormal at impormal na paraan ng bolunterismo. Sa resulta ng isinagawang pag-aaral. 2. Ang mga karaniwang dahilan ng kanilang hindi paglahok sa bolunterismo ay kawalang linaw ng mga programa sa lugar tungkol sa mga gawain para sa mga matatanda. kawalan ng oras o panahon at kakulangan sa kaalaman o literasi. dalawa (2) lamang sa kanila ang aktibong nakikilahok sa bolunterismo. Sa sampung tagatugon. lumalabas na sa pangkalahatan ay may kabatiran o kaalaman ang mga matatanda hinggil sa konsepto ng bolunterismo.

Nagsisilbing hadlang naman para sa iba ang kanilang katandaan at kawalan ng interes at kakulangan nila ng pinag-aralan o literasi sa pagsali sa mga gawaing may kaugnayan sa bolunterismo. Magkatulad lamang ang bilang ng mga kababaihan at kalalakihan na nagsasabing wala silang kamalayan sa mga programa na inihahanda ng pamahalaan para sa mga bolunterismo ng matatanda. 8. Higit na marami sa matatandang kababaihan ang nais magboluntaryo sa larangan ng edukasyon subalit mas marami sa kanila ang walang nais salihan. 10. Kulang sa pamilyaridad ang matatanda sa mga programa na may kaugnayan sa kanilang bolunterismo na itinataguyod ng pamahalaan.Atityud. 5. Mas aktibo naman ang kagustuhan ng matatandang kalalakihan na sumali sa bolunterismo partikular sa larangang sibiko at edukasyon kumpara sa walang nais salihan. Mas nakahihigit naman ang bilang ng mga kalalakihan kaysa sa kababaihan na nagnanais maging bahagi ng bolunterismo. 9. Nais naman ng iba na makapagbigay ng payo sa mga nangangailangang kabaranggay at para maipakita nila na may magagawa sila kahit sila ay matanda na. 11. Mas naniniwala kasi ang ilan na mas malawak ang matutulungan at sakop ng mga organisasyon na isinasagawa sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno.   . Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 19 ng 22         samahan. 6. 7. Pagdating sa mga programa ng bolunterismo sa matatanda ay marami ang nais lumahok sa mga gawaing itinataguyod ng pamahalaan.

Wala namang nais salihan ang karamihan sa matatandang kababaihang mula sa mga programang itinataguyod ng pamahalaan maliban sa ilan na gustong maging bahagi ng Foster Grandparents Services at Sponsorship Program. Marami rin sa matatandang hindi nakarating ng kolehiyo ang walang kamalayan sa mga programang inilunsad ng pamahalaan tungkol sa bolunterismo. 18. Samantalang mas aktibo naman ang matatandang kalalakihan sa pagsali sa mga boluterismong programa ng pamahalaan partikular sa Family Enrichment Services at nais din ng ilan na maging kabahagi ng Neighborhood Watch. 13. 14.12. 15. Marami rin sa kanila ang walang kamalayan sa mga programang inilunsad ng pamahalaan na nagtataguyod ng aktibong pakikilahok ng matatanda sa bolunterismo. 16. 17. Malaking bilang ng matatandang may edad 65-70 ang walang pakikisangkot sa anumang uri ng bolunterismo. Malaking bilang ng mga matatandang ang nagsabing sapat na sa kanila ang inilatag na programa ng pamahalaan para sa mga bolunterismo ng mga matatanda at wala na silang nais pang imungkahi na karagdagang programa. Malaking bahagdan ng matatandang may-asawa ang nagsasabing hindi sila aktibong nakikisangkot sa mga programa para sa bolunterismo ng mga matatanda subalit nais nilang maging bahagi nito kung may pagkakataon. Mababa naman ang bilang ng nasa edad 75-80 ang aktibong nakikilahok sa ganitong uri ng bolunterismo. May kaunting   . May ilan namang nagbigay ng kanilang mungkahi partikular sa mga gawaing na makakatulong pa sa matatanda para sa kanilang mas aktibong pakikilahok sa bolunterismo.

000 ang walang pakikisangkot sa anumang gawain na may kaugnayan sa bolunterismo samantalang isa lamang lamang ang kumikita ng P65. 19.000 pataas ang aktibong nakikilahok sa mga gawaing may koneksyon sa aktibong bolunterismo. Malaking bilang ng matatandang may kita na umaabot sa P5.000 hanggang P20. Pananaw at Paglahok ng Matatanda sa Bolunterismo Pahina 21 ng 22         bilang ng matatandang nakakaalam sa mga programa sa bolunterismo ng matatanda subalit hindi naman sila aktibong nakikilahok sa alin man sa mga ito.   .Atityud.

Zedlewski. accessed at www. 56 nos. Health Outcomes of Experience Corps: A HighCommitment Volunteer Program. S. John Wilson and Marc Musick. 2007. Barbara A. Social Science & Medicine 71.gov. no. Concerns of the Elderly in the Philippines. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 64. Butrica. Engaging Senior Volunteers. no. Volunteer Dynamics of Older Americans. 5 (1997): 694-713. on Dec. 4 (2002): 490-509. Sociological Review 62. Herzog. 2 (2010): 414-20.I. 2006 (2010). and Sheila R. jan-dec 1999 Doing Well.C.R. Luoh and A. M.” American. Who Cares? Toward an Integrated Theory of Volunteer Work. National Volunteer & Philanthropy Centre.nsf/ProductDocumentCollection?OpenAgent&productno=4441.   . 5 (2009): 644. vol.abs.Sanggunian: Australian Bureau of Statistics. Hong and Nancy Morrow-Howell.0&i ssue=2006. Carlos. no. 31. 2010. Today’s Research on Aging. Australia. Clarita R. Richard W.1-4. A Guide for Non-profit Organization.au/ausstats/abs@. Program and Policy Implications Issue 21. Voluntary Work. Philippine Social Sciences Review. Individual Consequences of Volunteer and Paid Work in Old Age: Health and Mortality. Journal of Health and Social Behavior 43. August 2011. no. Johnson. Singapore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful