Η χρησιμοποιούμενη διάταξη. Από αριστερά η πηγή συνεχούς ρεύματος. Δεξιά και πίσω ο κυκλοφοριακός θερμοστάτης.

Μπροστά το κελί όπου γίνεται η ανοδική οξείδωση του αλουμινίου.

Το γυάλινο κελί όπου γίνεται η ανοδική οξείδωση.

.Αλουμίνιο πριν την ανοδική οξείδωση. Αλουμίνιο μετά το πρώτο στάδιο της ανοδικής οξείδωσης Αλουμίνιο μετά το δεύτερο στάδιο της ανοδικής οξείδωσης.

. Σχήμα α Σχήμα β Σχήμα 31 α & β: Δεύτερο (ζώνη B) στρώμα (πορώδες) οξειδίου.Σχήμα α Σχήμα β Σχήμα α & β : Πρώτο συνεκτικό μη (πορώδες) στρώμα (ζώνη Α) του ανοδικού οξειδίου του αλουμινίου.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful