You are on page 1of 2

CAP.

V – Implementarea structurilor de date

5.2.3. Algoritmi pentru prelucrarea vectorilor

V09. PROGRAM C++ PENTRU ŞTERGEREA UNUI ELEMENT DINTR-UN VECTOR Enunt : Se citeşte de la tastatură vectorul a cu n elemente numere întregi. Să se elimine din vectorul a al k-lea element. (exp: n=5,k=3 a= 1 2 3 4 5 , => a= 1 2 4 5 ) Date de intrare : n = numărul de elemente a vectorului a a[0],a[1],…,a[n-1] = elementele vectorului a k = al câtelea element din vectorul a va fi şters Date intermediare : i = contor. Date de iesire : a[0],a[1],…,a[n-2] = vectorul a obţinut după ştergerea elementului k. Algoritmul presupune deplasarea elementelor vectorului începând cu elementul k+1, cu o poziţie spre stânga. Lungimea logică a vectorului se va micsora cu un element şi va fi n-1. PROGRAM C++ #include <iostream> using namespace std; int main (){ int n, a[100], i, k; //se citesc datele de intrare cout<<"n=";cin>>n; cout<<"k=";cin>>k; for (i=0;i<n;i++){ cout<<"a["<<i<<"]="; cin>>a[i]; } // se deplaseaza elem.vectorului începând cu al k+1 lea element,cu o pozitie spre stânga for (i=k;i<n;i++) a[i-1]=a[i]; //se afiseaza rezultatele cout<<"Elementele vectorului b: "; for (i=0;i<n-1;i++) cout<<a[i]<<" "; return 0; }

Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2009

1

2. (exp : n=312 => n=123) Brebenel George – Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu”-2009 2 .V – Implementarea structurilor de date 5. Se citeste un număr natural format din 3 cifre.3. Algoritmi pentru prelucrarea vectorilor Exercitii suplimentare : 1.CAP. Să se afiseze numărul minim care se poate forma din cifrele sale.