Capitolul 2

Circuite integrate analogice
fundamentale
2.1. Amplificatoare de semnal

A
X
o
(t)
X
i
(t)
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) τ ττ τ − −− − = == = t AX t X
i o i o
P P > >> >
Amplificatoare liniare
2.1.1. Parametri
I
I
i
i
v
Z = == =
O
O
o
i
v
Z = == =
I
O
v
v
v
A = == =
I
O
i
i
i
A = == =
I
O
z
i
v
A = == =
I
O
Y
v
i
A = == =
I
O
p
P
P
A = == =
2.1.2. Amplificatoare ideale
Amplificatorul de tensiune
Amplificatorul trans-impedanta
0 R R
0 P 0 i v a v
o i
i I I v O
= == = ∞ ∞∞ ∞ → →→ →
= == = = == = = == =
;
;
0 R 0 R
0 P 0 v i a v
o i
i I I z O
= == = = == =
= == = = == = = == =
;
;

R
L a
v
v
i
v
i
R
L
a
z
i
i
i
i
v
o
v
o
Amplificatorul de curent
Amplificatorul trans-admitanta
∞ ∞∞ ∞ → →→ → = == =
= == = = == = = == =
o i
i I I i O
R 0 R
0 P 0 v i a i
;
;
∞ ∞∞ ∞ → →→ → ∞ ∞∞ ∞ → →→ →
= == = = == = = == =
o i
i I I y O
R R
0 P 0 i v a i
;
;

R
L a
y
v
i
v
i
i
o
R
L
a
i
i
i
i
o
i
i

V
4
V
3
V
2
V
1
A
V3
A
V2
A
V1
3 V 2 V 1 V
1
4
V
A A A
V
V
A = == = = == =
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) dB A dB A dB A dB A
3 V 2 V 1 V V
+ ++ + + ++ + = == =
2.1.3. Cuplarea amplificatoarelor
2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale
Teorema superpozitiei

Circuit liniar

V
o
V
n
V
2
V
1
0 V V V
0 V
o
0 V V V
0 V
o
0 V V V
0 V
o o
1 n 2 1
n
n 3 1
2
n 3 2
1
V V V V
= == = = == = = == =
≠ ≠≠ ≠
= == = = == = = == =
≠ ≠≠ ≠
= == = = == = = == =
≠ ≠≠ ≠
− −− −
+ ++ + + ++ + + ++ + = == =
... ... ...
...
2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale
Un amplificator operational ideal in bucla deschisa este caracterizat prin:
• amplificare in tensiune infinita
• impedanta de intrare infinita
• impedanta de iesire nula
In consecinta:
• tensiunea intre cele doua intrari este zero
• curentii de intrare sunt zero
2.2.1. Amplificatorul inversor
⇒ ⇒⇒ ⇒ = == =
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
0
R
a
v
v
R
a
v
v
2
o
o
1
o
s
1
2 1
1
2
s
o
R
R R
a
1
1
1
R
R
v
v
A
+ ++ +
+ ++ +
− −− − = == = = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒

-
+
a

v
o
/a
v
s
v
o
i
1
i
2
R
2
R
1
2.2. Aplicatii ale amplificatoarelor operationale
-
+
a

v
o
v
i
a → ∞

v
i
→ 0
SIMULARI pentru amplificatorul inversor
SIMULARI pentru amplificatorul inversor
SIM 2.1: V
3
(t), V
O
(t)
SIMULARI pentru amplificatorul inversor
SIM 2.2: V
O
(V
3
)
2.2.2. Amplificatorul neinversor
⇒ ⇒⇒ ⇒
  
  
  
  
  
  
− −− − − −− −
= == =
− −− −
2
o
s o
1
o
s
R
a
v
v v
R
a
v
v
af 1
1
a
aR
R R
1
1
R
R R
v
v
A
1
2 1
1
2 1
s
o
+ ++ +
= == =
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
= == = = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2 1
1
R R
R
f
+ ++ +
= == =
Unde:
Daca af >> 1, rezulta:
1
2
R
R
1 A + ++ + = == =

-
+
a

v
o
/a
v
s
v
o
i
1
i
2
R
2
R
1
s O
v v = == =

-
+
v
s
v
o
2.2.3. Circuitul repetor
2.2.4. Circuitul de derivare
dt
dv
RC Ri v
s
1 o
− −− − = == = − −− − = == =
dt
dv
C i
s
1
= == =

-
+
v
s
v
o
i
1
i
1
R

C

2.2.4. Circuitul de derivare
2.2.4. Circuitul de derivare
Introducerea R’ – pentru cresterea stabilitatii
-
+
v
s
v
o
R

C

R’

( (( ( ) )) )
C ' R j 1
C ' R j
' R
R
C j
1
' R
R
j A
ω ωω ω
ω ωω ω
ω ωω ω
ω ωω ω
+ ++ +
− −− − = == =
+ ++ +
− −− − = == =

/A/ (dB)

20dB/decada
ω
2.2.5. Circuitul de integrare
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− − = == = ) ( ) ( 0 v dt t v
RC
1
v
o s o
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− − = == = ) ( ) ( 0 v dt t i
C
1
v
o 1 o
R
t v
i
s
1
) (
= == =

-
+
v
s
v
o
i
1
i
1
C

R

2.2.5. Circuitul de integrare
2.2.5. Circuitul de integrare
Introducerea R’ – pentru evitarea saturarii in curent continuu a AO
Amplificarea in curent continuu finita, Acc = - R’/R

-
+
v
s
v
o
i
1
C

R

R’

( (( ( ) )) )
( (( ( ) )) ) C ' R j 1 R
' R
R
C j
1
// ' R
j A
ω ωω ω
ω ωω ω
ω ωω ω
+ ++ +
− −− − = == =
  
  
  
  
  
  
− −− − = == =
/A/ (dB)

-20dB/decada

ω

+
-
v
o
R
4
R
3
R
2 i
2 i
2
i
3
v
s
R
1
s
2
2
3
3
o
s
o
v
i
i
i
i
v
v
v
A = == = = == =
4 1
4 3 4 2 3 2
R R
R R R R R R
A
+ ++ + + ++ +
− −− − = == =
2.2.6. Circuit cu amplificare marita
∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑
= == = = == =
= == = = == =
n
1 i
i
si
n
1 i
i
R
v
i i
2.2.7. Sumatorul inversor
∑ ∑∑ ∑
= == =
− −− − = == = − −− − = == =
n
1 i
i
si
o
R
v
R Ri v

-
+
v
sn
v
o
i
n
i

R

R
n
v
s2
R
2
v
s1
R
1
i
2
i
1
SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita
SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita
SIM 2.3: V
3
(t), V
O
(t)
SIMULARI pentru circuitul cu amplificare marita
SIM 2.4: V
O
(V
3
)
SIMULARI pentru sumatorul inversor
SIMULARI pentru sumatorul inversor
SIM 2.5: V
3
(t), V
4
(t), V
O
(t)
SIMULARI pentru sumatorul inversor
SIM 2.6: V
O
(t), V
4
- parameter

+
-
v
o
R
i
i
2.2.8. Convertorul curent-tensiune
i O
Ri v − −− − = == =

+
-
v
i
i
O
R
R
L
i
O
R / v i
i O
= == =
2.2.9. Convertorul tensiune-curent
2.2.10. Circuitul de diferenta (1)
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − = == =
1
2
4 3
4
2 s
1
2
1 s o
R
R
1
R R
R
v
R
R
v v
Pentru obtinerea:
este necesara conditia:
echivalenta cu:
rezultand:
( (( ( ) )) )
1 s 2 s o
v v A v − −− − = == =
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ +
+ ++ +
= == =
1
2
4 3
4
1
2
R
R
1
R R
R
R
R
3 2 4 1
R R R R = == =
( (( ( ) )) )
1 s 2 s
1
2
o
v v
R
R
v − −− − = == =

-
+
v
o
R
4
R
3
v
s2
R
2
v
s1
R
1

+
-
+
-
+
-
v
o2
v
o1
v
o
v
s2
v
s1
R
1
R
1
AO
R
4
R
4
R
3
R
3
R
2
AO
AO
2.2.11. Circuitul de diferenta (2)
2
1
2 s
2
1
1 s 1 o
R
R
v
R
R
1 v v − −− −
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
2
1
1 s
2
1
2 s 2 o
R
R
v
R
R
1 v v − −− −
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
( (( ( ) )) )
1 o 2 o
3
4
o
v v
R
R
v − −− − = == =
3
4
2
1
1 s 2 s
o
R
R
R
R
2 1
v v
v
A
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
− −− −
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)
SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)
SIM 2.7: V
O
(t)
SIMULARI pentru circuitul de diferenta (2)
SIM 2.8: V
O
(V
3
)
2.2.12. Circuitul de diferenta (3)

+
-
+
-
A
v
s2
v
s1
R
2
R
3
R
1
R
6
R
5
R
4
AO1
v
o
AO2
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − = == =
1
2
4 3
3 o 4 2 s
1
2
1 s A
R
R
1
R R
R v R v
R
R
v v
6 5
6
A o
R R
R
v v
+ ++ +
= == =
1
2
1 s
4
3
1
2
2 s
3
4
1
2
6
5
o
R
R
v
R
R
1
R
R
1
v
R
R
1
R
R
1
R
R
1 v − −− −
+ ++ +
+ ++ +
= == =
( (( (
( (( (
( (( (
( (( (
¡ ¡¡ ¡
( (( (
, ,, ,
, ,, ,
, ,, ,
, ,, ,
_ __ _
, ,, ,
+ ++ +
+ ++ +
− −− −
] ]] ]
] ]] ]
/ // /
} }} }
| || |
| || |
\ \\ \
| || |
+ ++ + ⇒ ⇒⇒ ⇒
3 2 4 1
R R R R = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
( (( ( ) )) )
1 s 2 s o
v v A v − −− − = == =
⇒ ⇒⇒ ⇒
1 5
2 6
1 s 2 s
o
R R
R R
v v
v
A = == =
− −− −
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2.2.13. Convertoarele logaritmic si anti-logaritmic
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − = == =
S
s
th o
RI
v
V v ln
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − = == = − −− − = == =
S
th BE o
I
i
V v v ln
Convertorul logaritmic Convertorul anti-logaritmic
iR v
o
− −− − = == =
th
V
s
v
S
th
V
EB
v
S
e I e I i = == = = == =

-
+
v
s
v
o
i

i

R

-
+
v
s
v
o
i

i

R

Q

Q

2.2.14. Circuit pentru calculul functiei Y = X
n
x n n
e X
ln
= == =

Circuit
logaritmic
v
I
Circuit anti-
logaritmic
Amplificator

v
I
n
ln v
I
n ln v
I
2.2.15. Circuit de multiplicare
S
1 s
th 1 o
RI
v
V v ln − −− − = == =
S
2 s
th 2 o
RI
v
V v ln − −− − = == =
( (( ( ) )) )
2
S
2
2 s 1 s
th 2 o 1 o 2 o 1 o 3 o
I R
v v
V v v v
R
R
v
R
R
v ln = == = + ++ + − −− − = == =
  
  
  
  
  
  
− −− − + ++ +
  
  
  
  
  
  
− −− − = == =
S
2 s 1 s
V
v
S o
RI
v v
e RI v
th
3 o
− −− − = == = − −− − = == =

-
+
-
+
-
+
-
+
v
s2
v
s1
v
o
v
03
v
o2
v
o1
R

R

R

R

R

R

2.2.16. Circuit de impartire
S
1 s
th 1 o
RI
v
V v ln − −− − = == =
S
2 s
th 2 o
RI
v
V v ln − −− − = == =
2 s
1 s
th 1 o 2 o 3 o
v
v
ln V v v v = == = − −− − = == =
2 s
1 s
S
th
V
3 o
v
S o
v
v
RI e RI v − −− − = == = − −− − = == =
-
+
-
+
-
+
v
s2
v
s1
v
o
v
03
v
o2
v
o1
R

R

R

R

R

R

-
+
R


-
+
-
+
v
O
v
I
Q
2
Q
1
R
3
R
2
R
1
I
O
⇒ ⇒⇒ ⇒
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == = − −− − = == =
+ ++ +
O
3 O
th
2 C
1 C
th 2 BE 1 BE
2 1
2
I
v
R I
V
I
I
V v v
R R
R
v ln ln
2 1
2
th
I
R R
R
V
v
3 O O
e R I v
+ ++ +
− −− −
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2.2.17. Circuit de exponentiere (1)

-
+
-
+
v
O
Q
2
I
O
Q
1
R
4
V
CC
v
I
R
3
R
2
R
1
⇒ ⇒⇒ ⇒
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == = − −− − = == =
+ ++ +
O
4 O
th
2 C
1 C
th 2 BE 1 BE
2 1
2
I
v
R I
V
I
I
V v v
R R
R
v ln ln
2 1
2
th
I
R R
R
V
v
4 O O
e R I v
+ ++ +
− −− −
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2.2.18. Circuit de exponentiere (2)

-
+
-
+
(v
O2
)
(v
O1
)
Z
ech
i
I
v
I
R
3
Z = 1/jωC

R
2
R
1
R
1
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − + ++ +
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
2
1 O
2
I 2 O
R
Z
v
R
Z
1 v v
I 1 O
v 2 v = == =
  
  
  
  
  
  
  
  
− −− − = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2
I 2 O
R
Z
1 v v
3
2 O I
I
R
v v
i
− −− −
= == =
⇒ ⇒⇒ ⇒ = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
3 2
I I
R R
Z
v i
( (( ( ) )) )
ech 3 2
3 2
I
I
ech
L j C R R j
Z
R R
i
v
Z ω ωω ω ω ωω ω = == = = == = = == = = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
C R R L
3 2 ech
= == =
2.2.19. Simulator de impedanta
n ln
R
V
I
I
I
I
ln
R
V
R
V V
) T ( I
th
4 S
3 S
3 C
4 C th 3 BE 4 BE
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
− −− −
= == =
2.2.20. Senzori de temperatura (1)

R
V
CC
I(T)
Q1(A)
Q4(A) Q3(nA)
Q2(A)

-
+
+
-
-
+
v
O
v
O2
R
3
v
O1
Q
5
V
CC
Q
4
R
1
Q
3
R
2
Q
2 R
2
Q
1
R
1
( (( ( ) )) ) ( (( ( ) )) ) ⇒ ⇒⇒ ⇒
  
  
  
  
  
  
  
  
= == = − −− − = == = − −− − = == =
2 S
1 S
1 C
2 C
th
1
2
1 BE 2 BE
1
2
1 O 2 O
1
2
O
I
I
I
I
V
R
R
v v
R
R
v v
R
R
v ln
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == =
  
  
  
  
  
  
  
  
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
2
1
3
4
1
2
2
1
3
4
th
1
2
2 S
1 S
3 S
4 S
th
1
2
2 S
1 S
3 C
4 C
th
1
2
O
A
A
A
A
q
k
R
R
M
MT
A
A
A
A
V
R
R
I
I
I
I
V
R
R
I
I
I
I
V
R
R
v
ln
ln ln ln
2.2.21. Senzori de temperatura (2)
2.2.22. Redresor mono-alternanta

-
+
D
2
D
1
R
R
v
O
v
I
v
O1
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
2 1 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ < << < ⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> >
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
1 2 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> > ⇒ ⇒⇒ ⇒ < << <
0 v
O
= == =
I I O
v v
R
R
v − −− − = == = − −− − = == =
0 v
I
> >> > 0 v
I
< << <
2.2.22. Redresor mono-alternanta

-
+
D
1
R
R
v
O
v
I
v
O1

-
+
D
2
R
R
v
O
v
I
v
O1
2.2.22. Redresor mono-alternanta

t
V
D
v
o1
v
o
-V
I
V
I
v
I
t
t
V
I
-V
D
V
I
2.2.22. Redresor mono-alternanta
Fara D1
t
V
D
v
o1

v
o
-V
I
V
I
v
I
t

t
V
I
+V
D
V
I
-V
CC

Ideal
(SR=infinit)
panta SR
25µs
15,6µs
v
D
Real
Exemplu
f=10kHz
T=1/f=100 µs
T/2=50 µs
SR= 1V/µs
∆v
o1
=(V
CC
+ V
D
)=15+0,6=15,6V
∆t = ∆v
o1
/SR=15,6 µs
2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)
+
-
+
-
AO2
AO1
R
5
= R R
4
= R/2
R
3
= R
R
2
= R
R
1
= R
D
2
D
1
V
o
v
I

A
B

v
O1
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
2 1 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ < << < ⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> >
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
1 2 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> > ⇒ ⇒⇒ ⇒ < << <
+
-
+
-
AO2
AO1
R
5
= R R
4
= R/2
R
3
= R
R
2
= R
R
1
= R
V
o
v
I

B

0 V
B
= == = I I
3
5
O
v v
R
R
v − −− − = == = − −− − = == =
0 v
I
> >> >
2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)
2.2.23. Redresor bi-alternanta (1)
+
-
+
-
AO2
AO1
R
5
= R R
4
= R/2
R
3
= R
R
2
= R
R
1
= R
V
o
v
I

A

v
O1
I
2
1
A
v
R
R
V − −− − = == =
I I
3
5
A
4
5
O
v v
R
R
V
R
R
v = == = − −− − − −− − = == =
I O
v v − −− − = == =
0 v
I
< << <
Concluzie:
2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)

+
-
+
-
V
o
AO2
AO
1
R
3
= R
A

D
2
D
1
v
I
R
4
= 2R R
1
= R R
2
= R
B

v
O1
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
1 2 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> > ⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> >
blocata D , deschisa D 0 v 0 v
2 1 1 O I
⇒ ⇒⇒ ⇒ < << < ⇒ ⇒⇒ ⇒ < << <
2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)

+
-
+
-
V
o
AO2

AO1
R
3
= R
A

v
I
R
4
= 2R R
1
= R R
2
= R
B

0 v
I
> >> >
I B
v V = == =
I B
3 1
4
I
3 1
4
O
v V
R R
R
v
R R
R
1 v = == =
+ ++ +
− −− −
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ +
+ ++ + = == =
2.2.24. Redresor bi-alternanta (2)
0 v
I
< << <

+
-
+
-
V
o
AO2

AO1
R
3
= R
A

v
I
R
4
= 2R R
1
= R R
2
= R
B

v
O1
I I
2
1
A
v 2 v
R
R
1 V = == =
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
I A
3
4
I
3
4
O
v V
R
R
v
R
R
1 v − −− − = == = − −− −
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == =
I O
v v = == =
Concluzie:
SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)
SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)
SIM 2.9: V
O
(t)
SIMULARI pentru redresorul bialternanta (2)
SIM 2.10: V
O
(V
5
)

i
4
Q4
Q3
Q2
Q1
i
3
i
2
i
1
+

-

+

-

+

-

2.2.25. Circuit multifunctional RC 4200
4 3 2 1
S
4
th
S
3
th
S
2
th
S
1
th
i i i i
I
i
ln V
I
i
ln V
I
i
ln V
I
i
ln V = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ + ++ + = == = + ++ +
4 BE 3 BE 2 BE 1 BE
V V V V + ++ + = == = + ++ +
2.2.25. Circuit multifunctional RC 4200 - aplicatie
2
1 R
Y X 2
1
Y
1
X
2
R
1
Y
2
R
1
X
2
R
R
2
4
2 1
3
R V
V V R
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
V
R
i
i i
i + ++ + + ++ + + ++ + = == =
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ +
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == = = == =
2
1 R
Y X 2
2
1 R
Y X 2
1
Y
1
X
2
R
1
Y
1
X
2
R
O
R V
V V R
R V
V V R
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
i − −− − = == =
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + + ++ + + ++ + − −− − + ++ + + ++ + = == =
Y X
2
1 R
O 2
O O O
V V
R V
R R
R i v = == = − −− − = == =
2.2.26. Stabilizator de tensiune (1)

V
Z
V
O
I
O

V
CC
V
CC
Z O
V V = == =
2.2.27. Stabilizator de tensiune (2)


Referinţă de
tensiune
Amplificator
de eroare
Tranzistoare
serie
T
1
T
2
R
1
V
REF
I
O
V
O
V
CC
R
2
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == =
+ ++ +
2
1
REF O REF
2 1
2
O
R
R
1 V V V
R R
R
V
2.2.28. Stabilizator de tensiune (3)

Amplificator
de eroare A
1

Amplificator
de eroare A
2
Tranzistoare
serie
Referinta de
tensiune
R
1
R
2
V
REF
V
CC
V
O
  
  
  
  
  
  
  
  
+ ++ + = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ = == =
+ ++ +
2
1
REF O REF
2 1
2
O
R
R
1 V V V
R R
R
V
2.2.29. Circuit de protectie la supracurent

Circuit limitare
curent
T
2
T
3
I
O
R
CL
V
O
I
ampl.
V
CC
T
1
CL CL
BE
O
R
V 65 , 0
R
V
I = == = = == =
2.3. Comparatoare

v
I
= v
2
– v
1
v
O
V
L
panta a

V
H

-
v
2
+
v
O v
1
L O 2 1
H O 2 1
V v v v
V v v v
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ < << <
= == = ⇒ ⇒⇒ ⇒ > >> >
2.3.1. Comparator simplu
2.3.2. Comparator cu histerezis

v
I

v
O
V
L
V
H
V
P2
V
P1

-
R2
R1
v
I
+
v
O
2 1
2
H 2 P
2 1
2
L 1 P
R R
R
V V
R R
R
V V
+ ++ +
= == =
+ ++ +
= == =

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful