YP/DOC/K/ 2.

5

UNIT KUTIPAN BAYARAN BALIK PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG
BORANG PERMOHONAN UNTUK PEMOTONGAN GAJI BULANAN MAKLUMAT PEMINJAM NAMA : NO. K/P : BARU : LAMA :

INSTITUSI / RUJUKAN : ALAMAT :

NO.TEL

RUMAH :

HANDPHONE :

JUMLAH PINJAMAN : MAKLUMAT MAJIKAN ALAMAT MAJIKAN :

NO. TEL :

FAX : JADUAL DAN FASA PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN :

FASA 1 : FASA 2 : FASA 3 : FASA AKHIR : PERAKUAN PEMINJAM : Saya dengan ini bersetuju untuk membuat potongan gaji bulanan untuk bayaran balik pinjaman pendidikan sepertimana fasa dan jadual yang ditetapkan oleh pihak YP. TANDATANGAN DISAHKAN OLEH : : TARIKH : TARIKH :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful