RAB TABEL KUSUS BAHAN YANG DI BUTUHKAN

No
I

Uraian

Volume

Harga satuan (Rp)

Jumlah harga (Rp)

P. Daun pitu/jendela

1 Pintu
Kunci
Engsel
Pacok
Gagangan
Skrop/baut

4
4
6
2
4
1

2 Jendela
Engsel
Pacok
Gagangan
Tumpangan
Skrop/baut

10
10
10
10
10
1

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

500,000.00
100,000.00
25,000.00
5,000.00
100,000.00
5,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,000,000.00
400,000.00
150,000.00
10,000.00
400,000.00
5,000.00
2,965,000.00
2,000,000.00
150,000.00
75,000.00
50,000.00
100,000.00
5,000.00
2,380,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

200,000.00
15,000.00
7,500.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

35,000.00
125,000.00
15,000.00
5,000.00
7,500.00
7,500.00
300.00
7,500.00
2,500.00
20,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

35,000.00
125,000.00
75,000.00
25,000.00
37,500.00
15,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
140,000.00
491,500.00
1,500.00
1,991,500.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

225,000.00
250,000.00
200,000.00
35,000.00
2,500.00
7,500.00
750,000.00
60,000.00
2,500.00
5,000,000.00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

225,000.00
250,000.00
200,000.00
245,000.00
37,500.00
30,000.00
750,000.00
60,000.00
5,000.00
5,000,000.00
6,802,500.00

Jumlah

Jumlah
II P.Instalasi listrik
Bok skring/MCB
Kabel 1,5mm
lampu
fitting
saklar
Stop kontak
Tedos
Isolasi/lakban
Pipa/Listrik
Mangkok/Papan

1
1
5
5
5
2
30
2
6
7

Jumlah
III P.Instalasi air
Kloset
westafel
bak cuci piring
pipa 3/4
Alat penyambung
Kran
Sanyo
pipa 3
Scaltip
Saptie tank

1
1
1
7
15
4
1
1
2
1
Jumlah

Ket

Jumlah total Rp 14.139.00 .000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful