You are on page 1of 2

KUMPULAN 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TMK Mata Pelajaran Kelas Bil.Murid Tema/Topik/Tajuk Masa Std Pembelajaran : Teknologi Maklumat dan Komunikasi : 4 Bestari : 30 orang : Dunia Komputer/Memahami Ukuran Data/Menukar Ukuran Data : 10.10 – 11.10 pagi ( 1 jam) : 4.3/4.4/4.5

Objektif pembelajaran: Diakhir pembelajaran murid dapat: 1. Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait menggunakan kaedah pengiraan. 2. Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB) menggunakan kaedah pengiraan. 3. Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB) menggunakan kaedah pengiraan. Aktiviti PdP: Langkah Pengajaran Set Induksi (5 minit) Aktiviti 1. Guru menunjukkan gambar peralatan yang digunakan untuk menyukat berat,tinggi dan isipadu cecair. 2. Menerangkan perkaitan antara alatan tersebut dengan ukuran data di dalam komputer. Bahan Bantu Belajar

Slaid Powerpoint

Langkah 1 (15 minit)

1. Guru menerangkan tentang cara-cara untuk menukar ukuran data KB ke Bait , MB ke KB dan GB ke MB. 2. Guru memberikan contoh-contoh pengiraan dan penukaran data. 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan diberi soalan penyelesaian masalah. 3. Murid menyelesaikan masalah secara

Kad Imbasan Slaid Powerpoint

Langkah 2 ( 15 minit)

Lembaran Kerja

Lembaran Kerja Penilaian PdP Refleksi : Murid dapat menjawab kesemua soalan yang diberikan. Langkah 3 ( 20 minit) 1. Murid membentangkan jawapan di hadapan kelas. 5 dari 30 orang diberi bimbingan tentang cara menukar unit data dengan betul. 3. Murid dikehendaki membuat latihan penukaran unit secara individu. 4. 2.Muzik : Bekerjasama/Integriti & Etika : Nyanyian Lembaran Kerja Penutup (5 minit) EMK Nilai Didik Hibur Bahan Bantu Belajar : Slaid Powerpoint. Guru mengedarkan lembaran kerja. Murid menyanyikan lagu berkaitan ukuran data.Keusahawanan. . Guru merumuskan isi pelajaran. 1. : 25 dari 30 orang murid menguasai kemahiran.KUMPULAN 10 berkumpulan. Murid menyemak jawapan mereka dan membuat pembetulan. : Matematik. 2. 4. Membincangkan jawapan latihan.