You are on page 1of 2

PLATNE KARTICE

Postanite i Vi korisnikom neke od platnih kartica koje se izdaju u Bosni i Hercegovini. Iskoristite prednosti koje donose platne kartice u svakodnevnom ivotu: Brzo, jednostavno i sigurno obavljate kupovinu ili podiete gotovinu na bankomatu, Smanjujete rizik noenja gotovine (izgubljena kartica se moe odmah blokirati), tedite svoje dragocjeno vrijeme (raspolaganje sredstvima 24 sata dnevno), Odgoeno ili obrono plaanje roba/usluga. Odaberite mogunosti koje pruaju platne kartice kao instrument platnog prometa, raspolaganje sredstvima na raunima u banci ili kao jednostavan nain kreditiranja. Do kartice u samo tri koraka: 1. Izaberite banku 2. Izaberite brend platne kartice 3. Izaberite tip kartice (debitna, kreditna ili kartica sa odgodom plaanja). Karticu moete koristiti na mrei od preko 1.000 bankomata ili 20.000 POS ureaja u BiH, a meunarodne kartice, irom svijeta na milionima bankomata i POS ureaja. Uz platnu karticu dobivate i svoj PIN (lini/osobni i tajni identifikacijski broj) koji unosite prilikom obavljanja svake transakcije na bankomatu i na POS ureaju, ukoliko to od Vas zahtijeva alterski djelatnik banke ili uposlenik na prodajnom mjestu trgovca. Kao korisnik zatitite svoju platnu karticu i PIN od svake mogue zloupotrebe, a gubitak ili krau odmah prijavite banci izdavatelju platne kartice. Za sve eventualne reklamacije nastale koritenjem kartice uvijek se moete obratiti svojoj banci izdavatelju platne kartice. KORISNO JE ZNATI... Rast kartinih plaanja, kao i rast broja kartica pridonosi i poveanju openite transparentnosti plaanja, Elektronskim plaanjem u konanici se pomae boljoj kontroli plaanja u dravi, odnosno smanjenju sive ekonomije i neplaanju poreznih obveza opticaj novca se putem kartica uvodi u bankarski sustav koji biljei svaku transakciju, Elektronskim plaanjem ostvaruju se velike utede zbog smanjenja nepotrebne papirologije, Elektronsko plaanje pojednostavljuje i ubrzava administrativne poslove. PRAVILA UPOTREBE KARTICE Nikad ne zapisujte svoj PIN upamtite ga (ako ve morate zapisati, ne drite zapis u novaniku, torbici ili na samoj kartici), Ne otkrivajte Va PIN nikome, Vi ste jedina osoba koja ga smije znati, Budite paljivi kada ukucavate PIN na bankomatu ili POS terminalu, tako da osobe koje ekaju iza Vas ne mogu vidjeti cifre koje unosite, Vodite rauna da karticu drite na sigurnom mjestu, najbolje uz Vas, Prilikom plaanja, uvijek provjerite slip prije nego to ga potpiete sauvajte kopiju slipa, Poslije svake kupovine vodite rauna da Vam trgovac vrati karticu, Kada podiete novac na bankomatu nemojte zaboraviti uzeti novac, izvaditi karticu iz bankomata, te uzeti potvrdu o izvrenoj transakciji, Uvijek detaljno provjerite izvode koje Vam alje banka i uporedite iznose na izvodu sa iznosima na prodajnim i ATM slipovima, Savjetujemo da ne saoptavate broj svoje kartice preko telefona, Ukoliko dobijete email sa zahtjevom za unos broja kartice, datum isteka kartice i kontrolni broj sa poleine kartice, nemojte odgovarati na ovakve zahtjeve, Korisnik kartice moete biti samo Vi. Ako Vau karticu koriste druge osobe, sa ili bez Vaeg znanja, Vi preuzimate odgovornost za sve izvrene transakcije, Prijavite odmah banci gubitak ili nestanak Vae platne kartice ili ukoliko druga osoba sazna Va PIN.

KORISNI SAVJETI PRI UPOTREBI KARTICE Pri kupovini Potvrdu o transakciji (slip) koju dobijete od trgovca sauvajte do prijema izvoda od banke. Ne dopustite da se kartica kod plaanja odnosi izvan Vaeg vidokruga. Provjerite iznos transakcije na slipu prije nego to ga potpiete. Pri podizanju gotovine Nemojte prihvatiti pomo nepoznatih lica pri podizanju gotovine na bankomatu. Zaklonite tipke rukom pri unosu PIN-a na bankomatu. Potvrdu o izvrenoj transakciji zadrite za vlastitu evidenciju. Ako Vam bankomat ne vrati karticu, odmah prijavite Vaoj banci. Nikad ne saoptavajte drugim licima svoj PIN i ne uvajte ga zajedno sa karticom. Pri on-line (internet) kupovini Kupovinu obavljajte samo na poznatim i provjerenim internet stranicama. Obavezno sauvajte ili odtampajte Vau porudbinu odnosno potvrdu obavljene kupovine. Dobro proitajte i upoznajte se sa politikom privatnosti i prodajnom politikom internet trgovca. Budite oprezni kod sumnjivih e-mail poruka ili internet stranica koje zahtijevaju povjerljive podatke kao to su PIN, lozinke ili druge line informacije, jer je mogue da se radi o pokuaju zloupotrebe. Vano je da Va raunar ima instaliran najnoviji antivirusni software. .