You are on page 1of 1

18.01.

2007

Odgovor Saveta za borbu protiv korupcije na neistinite navode Mlađana Dinkića o borbi
protiv korupcije

Svedoci smo činjenice da Mlađan Dinkić u predizbornoj kampanji neprestano govori


neistine o radu Saveta za borbu protiv korupcije, pokušavajući da na taj način prikrije
svoju ulogu u sledećim nezakonitim radnjama:

1.Upućivanje deviznih rezervi zemlje u nesolidne inostrane banke pod kontrolom


domaćih lica,
2.Ustupanje poslovnog prostora, opreme i kadrova bivšeg ZOP-a Nacionalnoj štedionici i
drugim bankama bez naknade,
3.Prodaja poslovnog prostora bivšeg ZOP-a privilegovanim zakupcima po minimalnoj
ceni, faktički bez javnog nadmetanja,
4.Privatizacija i prodaja Nacionalne štedionice,
5.Ustupanje isplate stare devizne štednje Nacionalnoj štedionici bez konkursa,
6.Davanje lažnih izjava da je isplaćeno 95% stare devizne štednje, ne naglašavajući da li
se radi o broju partija, ili o iznosu duga,
7.Davanje lažnih obećanja o vraćanju novca sa Kipra,
8.Urušavanje državnih institucija (pritisak na rad Komisije za hartije od vrednosti, najave
hapšenja sudija i «demontaže sudova», senzacionalističke najave velikih afera...),
9.Sukob interesa i prekoračenje nadležnosti prilikom prodaje Duvanske industrije u Senti
kompaniji Japan Tabako,
10.Pregovori o prodaji Mobtela, koji bi trebalo da budu predmet ozbiljnog istraživanja,
11.Podsticanje korupcije kroz Nacionalni investicioni plan i korišćenje budžetskih
sredstava u svrhe predizborne promocije.

Mlađan Dinkić se u prethodnoj vladi najviše protivio borbi protiv ko-rupcije i


uspostavljanju jasnih pravila i standarda, da bi izbegao kontrolu svog rada i trošenja
budžetskih sredstava. Za tri godine njegovog mandata kao ministra finansija nije
uspostavljena državna revizorska institucija, iako je zakon donet još pretprošle godine.
Dinkićevi napadi na Savet su počeli nakon objavljivanja Izveštaja o Nacionalnoj
štedionici, što je jedan od najvećih slučajeva korupcije posle 2000. godine. Izveštaj je
dostavljen i Vladi i tužilaštvu, pa očekujemo da će odgovornost Dinkića biti utvrđena na
sudu.

PREDSEDNIK

Verica Barać