Razlikovanje dobra od zla

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat na časnog Poslanika, njegovu porodicu, ashabe, kao i na one koji njega slijede u dobru do Sudnjeg dana. Allah,dž.š., u kur'anskom ajetu „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla.“ – nas objaveštava da je Kur'an tu da razgraniči dobro od zla tj. Da ukaže šta je dobro a šta zlo jer ljudi svojim razumom to nisu bili u stanju dokućiti. Uzvišeni Allah kaže Svome Poslaniku, s.a.v.s.: ''Reci: 'Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno (ono što je zlo i ono što je dobro) makar što te iznenađuje mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli.'' Od Allahovih blagodati je i to što je u životu na ovom svijetu stvorio suprotnosti: lijepo i ružno, dobro i zlo, ispravno i pogrešno, vjernika i nevjernika, korisno i štetno, kako bi Svoje robove na ispit stavio. U ovom plemenitom ajetu kaže se da habis i tajjib nisu isti. Habis je sve ono što je loše, ružno i zabranjeno, a tajjib je sve ono što je dobro, lijepo i dopušteno. Shodno tome, habis i tajjib ne mogu biti isto, jer je habis štetan i upropaštavajući, a tajjib koristan i dobar. Ako se omjer štetnog poveća, ili se pokvari ono što je bilo dobro i korisno, to se mora znati i blagovremeno razotkriti. Uzvišeni Allah kaže: ''Zar da vjernik bude isti kao grješnik? Ne, oni nisu isti'' ''Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?'' ''Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!'' ''Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će ono što žele postići'' ''Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti?! Šta vam je, kako rasuđujete?'

a Allah prima samo halal.Isto tako dobra i loša djela ne mogu biti isto..a. dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. r. pa kaže: ''Ko udijeli sadaku iz imetka stečenog na halal način.. s. dž. Neka jela je Uzvišeni Allah dozvolio jer su dobra i korisna. jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni..a.koji će im lijepa jela dozvoliti.s.s. Isto tako. tijelo i ponašanje. obavijestio nas je da Allah sadaku prima samo iz imetka koji je halal. prenosi da je Poslanik. a sve što se bespravno stekne je habis – loše i zabranjeno.'' Konzumiranje halal jela i pića pozitivno utječe na srce. nisu jednaki halal i haram imetak.. tijelo i ponašanje.a. A ružna riječ je kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka.v... a konzumiranje haram jela i pića loše utječe na čovjekovo srce.. rekao: ''Allah. ne prima namaz bez abdesta. niti prima sadaku iz gulul-imetka!'' Gulul-imetak je nešto što se bespravno uzme od ratnog plijena ili iz državne kase.'' Dobre i loše riječi.. Zato Uzvišeni Allah kaže pri govoru o Svom Poslaniku: ''. a ružna im zabraniti. također.... Uzvišeni Allah kaže: ''O poslanici. jer Ja dobro znam što vi radite!'' ''O vjernici.š. ta vi se samo Njemu klanjate!'' . s. a grane prema nebu. Uzvišeni Allah kaže: ''Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji.. i ta jela spadaju u loša jela.'' Također.'' Omer. a ne prima je od imetka koji je loš i haram. lijepa i čista jela ne mogu biti ista kao ona jela koja su ružna.v.. Uzvišeni Allah kaže: ''Dobro i zlo nisu isto. Vjerovjesnik. ne mogu biti isto. a neka je zabranio jer zna da su za nas štetna.

v.Allahov Poslanik. I jedite ono što vam Allah daje. jer Allah ne voli one koji pretjeruju. i u sebe unose te štetne materije koje uništavaju razum. diže ruke i moli : ''O Gospodaru. a hrani se od harama. varanja pri trgovanju. mita. Od Allaha oprosta tražim za sebe i za vas i za sve druge muslimane od svih grijeha. .v.'' Allaha molimo da se okoristimo uputom iz Njegove Knjige i sunnetom Njegovog poslanika Muhammeda. uzurpiranja tuđih imetaka. koriste droge. i bojte se Allaha u kojeg vjerujete. o Gospodaru!''. pa kako da mu se Allah odazove!?'' Ovaj hadis ukazuje na to da se dova ne prima od onoga ko jede haram hranu. što je dozvoljeno i lijepo.. laganja. jer On grijehe oprašta i milostiv je. prašnjav i raščupane kose. Ova činjenica trebalo bi da spriječi i one koji konzumiraju haram. krivokletstvom i lažnim svjedočenjem. piju opojna pića. pije od harama. s. jedu haram hranu. lažnim zaklinjanjem. oblači se od harama. samo ne prelazite mjeru.a.a. a tražite oprosta i vi. jednom je proučio ovaj ajet. slabe tijelo. ubijaju ljudskost u osobi i odvode čovjeka u kaljužu grijeha i razvrat. a potom je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta. Pa kako da mu dova bude uslišana!? Kako može tijelo nahranjeno haramima biti aktivno u činjenju ibadeta i kako ta osoba može biti od dobrih kada konzumira takve nečistoće!? Insan se treba očistiti od takvih stvari. ''O vjernici. ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio. i odgojen je na haramu.s. s. i ovo bi trebalo da bude najozbiljnije upozorenje čovjeku koji sakuplja imetak na haram način i koji do imetka dolazi putem kamate. ljudsku prirodu..s. pije haram pića i oblači haram odjeću.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful