Proiect de activitate integrată Clasa : Pregătitoare Data : 16.09.

2013 Propunător : Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina : Comunicare în limba română Unitatea tematică : Evaluare iniţială Subtema :,, Sa ne cunoastem !” Subiectul : ,, Capra cu trei iezi” Forma de realizare : activitate integrată Tipul activităţii : Formare de priceperi şi deprinderi Scopul :  Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;  Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;  Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Competenţe generale:  Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice : 1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar; 1.5 Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute; 2.1 Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare; 2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;

 Să aplice în situaţii noi tehnicile de lucru însuşite pentru a realiza compoziţii originale. formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. fenomene. b) Mijloace de învăţământ : imagini cu povestea – cartea.2.  Să se conformeze regulilor prezentate. Ed.C. Învăţământul preşcolar şi primar nr. puzzlz cu imaginea din poveste.  Să reprezinte grafic propoziţiile şi cuvintele ( linia orizontală lungă pentru propoziţie şi linii orizontale scurte pentru cuvinte). evenimente familiare. fişe de muncă independentă. creioane colorate. Arlequin . Strategii didactice: a) Metode şi procedee : conversaţia. 2. pe grupuri. Bibliografie : 1. .  Să recunoască personajele din povestea citită. 3-4 /2012. jocul. Obiective operaţionale:  Să utilizeze corect instrumentele de lucru. individuală.T.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute.E. 2012.S. reprezentând o scenă dintr-o poveste cunoscută.  Să lucreze în echipă. M.  Să asambleze piesele de puzzle într-o imagine corectă. 3. c) Forme de organizare : frontală. observaţia.2 Desprinderea semnifcaţiei globale din imagini care prezintă întâmplări. munca independentă.  Să răspundă sarcinilor jocului. Curriculum pentru învăţământul primar. explicaţia. expunerea. carioci.

Anunţarea subiectului şi a obiectivelor urmărite 2.. Dragi copii. numele meu este Zâna Poveştilor şi domnesc peste Împărăţia Poveştilor... s.Capra din povestea noastră Metode conversaţia -explicaţia Mijloace Ecusoane sub forma unor iezi Forme de organizare Frontal Evaluare 2.1 1. Cu drag . Se alege un copil care va completa . Moment organizatoric C. Trebuie să mă întâlnesc cu prietena mea. Activitatea debutează cu .5 conversaţia -explicaţia. Se realizează prezenţa la panou.4 Conversaţia Frontal aşezaţi pe covor Observaţia . în cerc să ne adunăm cu toţii să salutăm Bună dimineaţa! Mă bucur că sunteţi aici A început o nouă zi. Dimineaţa a sosit.” Sunt siguă că o să vă descurcaţi de minune pe parcursul întregii activităţi.Întâlnirea de dimineaţă” . toţi copiii au venit. Copii sunt salutaţi cu versurile : . Bună dimineaţa . Captarea atenţiei 1. Şi pentru că sunt sigură că ştiţi foarte multe poveşti am să vă rog să fiţi atenţi: . Zâna Măseluţă. activitate între copii şi d-na învăţătoare prin intermediul salutului de dimineaţă.Calendarul naturii” Astăzi am primit o scrisoare adresată elevilor clasei pregătitoare şi aş vrea să o citesc: . Scrisoarea de la zână Frontal aşezaţi pe covor observaţia 3... copii! Copii răspund salutului şi se salută între ei. expunerea.Evenimentul didactic 1. CLR 1.2 DP 1.. Eu îndrăgesc foarte mult copiii şi îmi pare rău că nu am reuşit să ajung astăzi în vizită la clasa voastră.1 Conţinut ştiinţific Asigurarea unui climat educaţional favorabil.Zâna Poveştilor” . să discut cu ea despre darurile ce vi le lasă sub pernă.

Capra se răzbună pe lup. Le este prezentată povestea copiilor.1 1.Dirijarea învăţării 1. Va fi citită varianta scurtă pentru a nu apărea plictisul concomitent cu prezentarea imaginilor din carte.. .     4.Iezii au fost mâncaţi de lup. .. instructajul Povestea va fi citită permiţându-se elevilor să se verbal.2 Locuia-n pădurea deasă Şi-o căsuţă mică avea Şi în ea trei iezi şedeau” Puteţi să-mi spuneţi oare despre ce poveste vom discuta noi astăzi? ( . *Vom alcătui propoziţii din două cuvinte. Elevii sunt împărţiţi în patru grupuri după cum urmează: Frontal Evaluare globală .Iezii erau foarte cuminţi. *Vom reprezenta grafic acele propoziţii. *Vom realiza fişe de lucru individual. * Vom colora fişe cu imagini din poveste. Capra cu trei iezi). integreze în cursul acesteia. . numele scriitorului. După citirea poveştii elevii vor participa la un joc .. . În acest scop am să vă citesc povestea iar voi va trebui să parcurgeţi mai multe probe ca Zâna Poveştilor să poposească şi la noi: *Vom realiza imagini din poveşti prin ansamblarea pieselor de puzzle. adevărat sau fals” Se vor prezenta mai multe enunţuri cu referire din poveste iar elevii au sarcina de a raspunde cu adevărat sau fals: .Lupul dorea să îi îngrijească.Capra avea trei iezi (A).

reîntregeşte imaginea poveştii din piese puzzle..Lupului” Grupa ..5 2.. Povestitorului”. -pe grupuri de copii Evaluare orală Formativorală.5 -explicaţia 2. Ghiciţi. Răspund la întrebări Prezentarea sarcinilor -munca fiecărei independen grupe tă exerciţiul 5. Iezilor”.Personajul să-l ghiceşti e din cartea cu poveşti ! „‟ « Pe mama capră o ascult Uşa eu nu o deschid. oare..3 -conversaţia 1. Astfel : Grupa ..colorează imaginea potivită poveştii ( anexa 3) Grupa . aţi învăţat cum să vă comportaţi în anumite împrejurări? -Ce se întâmplă cu personajele negative? (sunt conversaţia.3 -turul galeriei Expunerea lucrărilor .Caprei” – alcătuieşte enunţuri pe baza imaginilor date şi reprezintă grafic propoziţiile.. Se vor prezenta personajele pozitive şi cele negative din poveste făcându..... elevii vor prezenta fişele lucrate la grupe..ordonează imaginile pentru a obţine şirul poveştii ( anexa 2) Grupa .3 Grupa . .se trimitere la comportamentul personal al fiecărui copil. Iezilor” Grupa . cine sunt ? » (iedul cel mic-Capra cu trei iezi de Ion Creangă) După ce vor da răspunsul potrivit ghicitorii. Voi adresa copiilor următoarele întrebări: -Credeţi că din poveştile acestea aţi învăţat lucruri bune.Caprei” Grupa . Povestitorului” Fiecare grupă va primi câte o sarcină de lucru ce se regăseşte în fişe. Obţinerea performanţei 1.1.( anexa 1). Grupa .Lupului”.

lucruri bune despre viaţă”. Voi reaminti copiilor mesajul zilei: “Poveştile ne învaţă. Frumos să ne purtăm.5 pedepsite) -Ce se întâmplă cu personajele pozitive ? (sunt recompensate) Se vor stabili reguli noi : Stăm de vorbă doar cu persoanele pe care le cunoştem .4 2. copii. Deschidem uşa persoanelor pe care le cunoaştem.2. Pentru că ne-aduc bucurii Din ele multe învăţăm Putem să ne-ndreptăm. Încheierea activităţii . Le voi adresa îndemnul : Iubiţi poveştile. Aprecieri verbale Analiza răspun surilor 6. Elevii se vor putea îndrepta spre sectorul de joacă. Voi face aprecieri referitor la modul cum s-a desfăşurat întreaga activitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful