Un cuvânt bun

-Mamă,astăzi e ziua când trebuie să vină mătuşa Greta cu Alisia? -Da,răspunse mama zâmbind.Acum vino şi aşează masa pentru micul dejun.Tata tebuie să apară.Fericită Sara se grăbi să asculte.Era de-a dreptu încântată.Familia termină repede cu micul dejun,după care tatăl luă Biblia de pe raftul din spatele lui:Haideţi, să citim versetele din Prpverbele 15 :1’’Un răspuns blând potoleşte mânia,dar o vorbă aspră aţâţă mânia’’. -Versetul acesta înseamnă că,dacă spunem lucruri frumoase altora, explică tatăl,aceasta îi va ajuta să nu se enerveze, şi să dorească să vorbească frumos cu ceilalţi.După ce s-au rugat împreună, Sara începu să o ajute pe mama la strâns masa.De îndată ce termină,fugi în camera de joacă ca s-o pregătească pentru când va veni Alisia.Privindu-şi păpuşile, îi veni în minte ce se întâmplase data trecută.Amândouă îşi doriseră aceeaş păpuşă.’’O să duc păpuşa în dormitorul meu ,se gândi Sara.Chear atunci mama o strigă:Le văd pe mătuşa şi pe Alisia venind!Sara alergă spre intrare .În timp ce le aştepta mama îi spuse lui Sara:Să nu uiţi să fi bună cu Alisia,chear dacă lucrurile nu vor fi aşa cum ţi-ar plăcea!Sara încuviinţă,apoi îi veni în minte păpuşa pe care se gândi s-o ducă în camera ei.Se simţi vinovată pentru intenţia dea a o ascunde de Alisia.Peste câteva minute, fetiţele dădură buzna în camera de joacă.Uitându-se la păpuşa uitată pe podea,Sara îi spuse Alisiei:-Poţi să te joci cu păpuşa,Alisia,ştiu că -ţi place,aşa că ţi-o dau pentru toată ziua, i se adresă Sara,ridicând păpuşa de jos şi oferindu-o.Alisia zâmbi fericită şi luă păpuşa.Oh,mulţumesc mult,Sara!Dar poate ne jucăm pe rând.Mă joc puţin şi după aia ţi-o dau şi ţie,bine? Sara acceptă bucuroasă.Apoi se gândi la versetul din Proverbe 15 ,pe care îl învăţase, şi la ceea ce afirmase tatăl despre a spune lucruri frumoase.Trebuia să-şi aducă aminte să le spună părinţilor că versetul funcţionează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful