You are on page 1of 1

O savetu

Skloni smo ili pesimizmu ili optimizmu, a najmanje smo spremni da budemo uporni. A
korupciju najuspešnije možemo savladati upornošću - kao građani i kao predstavnici
vlasti. Za poslednjih godinu dana, u Savet je pristiglo više od 300 predstavki, a prema
našim istraživanjima, korupcije ima najviše prilikom privatizacije, u sudstvu i bespravnoj
gradnji. I upravo je u tim oblastima ispoljen najveći stepen antikoruptivnog angažovanja
naših građana.

Mi u Savetu ne želimo da u građanima koji nam se obraćaju gledamo očajnike izgubljene


u pustinji u kojoj se njihov glas ne čuje. Nastojim da im pomognemo javnim delovanjem
i pritiskom na Vladu da suzbija korupciju, tako što će dopuniti zakonodavstvo i stvoriti
institucije koje će smanjiti mogućnost da oni koji su postali moćni zahvaljujući tome što
je država razarana tokom ratova, svoju moć demonstriraju i ubuduće.

Mislim da je borba protiv korupcije uvek i borba za državu. Uprkos tome što ima veoma
mnogo sumnjivih boraca kojima su usta puna države.

Verica Barać
predsednica saveta za borbu protiv korupcije