nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw PJJ SEMESTER 1 SESI 2013/2014 (A112 PJJ) ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert KRZ 3033 yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa CIPTAAN

DAN GUBAHAN sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj [PANDUAN KERJA KURSUS] klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzx

ARAHAN
1. Terdapat 4 (EMPAT) tugasan dalam kursus KRZ3033, iaitu: i. ii. iii. iv. 2. 3. 4. Tugasan 1: Penulisan (individu) Tugasan 2: Penulisan (individu) Tugasan 3: Penulisan (individu) Tugasan 3: e-forum

Tapak-tapak untuk menghantar tugasan/assignment dan forum secara “on-line” akan disediakan di dalam MyGuru3 Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus tugasan. sebelum anda memulakan

Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripada Tutor e-Learning kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.

TUGASAN
PECAHAN TUGASAN TUGASAN INDIVIDU 1 TUGASAN INDIVIDU 2 TUGASAN INDIVIDU 3 E-FORUM SOALAN/ ARAHAN Komposisi lagu kanak-kanak Tahap 2 a. Melodi b. Lirik (Rujuk perincian tugasan) a. Gubahan muzik iringan b. Rakaman nyanyian lagu yang dicipta (Rujuk perincian tugasan) Rancangan Pengajaran Makro (RPH) untuk lagu yang dicipta. (Rujuk perincian tugasan) 5 (LIMA) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3. MARKAH 25 markah TARIKH AKHIR PENERIMAAN Sebelum Minggu ke-10 Sebelum Minggu ke-10 Sebelum Minggu ke-10

25 markah 25 markah 25 markah

1

Seseorang komposer perlu mengetahui atau 5 markah menetapkan sasaran pendengar sebelum mencipta sesebuah lagu. Sejauhmana anda bersetuju dengan pernyataan ini. Ramai orang yang boleh mengingati melodi 5 markah sesebuah lagu walaupun terlupa senikata atau pun nama penciptanya. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri melodi yang terbaik untuk komposisi lagu kanak-kanak. Sesetengah komposer merasakan lirik yang 5 markah seharusnya disiapkan terlebih dahulu. Yang lain berpandangan sebaliknya iaitu melodi yang perlu dilengkapkan sebelum diisi

Sebelum Minggu ke-10

2

Sebelum Minggu ke-10

3

Sebelum Minggu ke-10

4

dengan lirik. Anda pula berpendapat bagaimana? Berikan justifikasi. Pada pendapat anda, apakah elemen-elemen atau struktur lagu paling sesuai diciptakan untuk kanak-kanak pra-sekolah. Bincangkan kaedah mengajar lagu kanakkanak yang berkesan untuk pelajar Tahap 2 di sekolah. JUMLAH

5 markah

Sebelum Minggu ke-10 Sebelum Minggu ke-10

5

5 markah

100

FORMAT TUGASAN 1. Tugasan 1 (Individu):
i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli.

2.

Tugasan 2 (Individu):
i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli.

3. 4.

Tugasan 3 (Individu) Forum E-Learning:
i. Jawab ke semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3. ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 100 patah perkataan. iii. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya kepada 3 (tiga) jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN
1. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2

(h) Rujukan (i) Lampiran (jika ada) 2. Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masing-masing. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian ialah pada hujung Minggu ke-10. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah, anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda.

3.

4.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS
Markah TUGASAN INDIVIDU Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas, ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. (0)

(18-20)

(17-15)

(14-12)

(11-9)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

(1-2)

LAMPIRAN PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 E FORUM Jumlah

1 2 3

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

KAZ3013 APRESIASI MUZIK
TAJUK TUGASAN

KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON (Wajib dinyatakan)

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________

LAMPIRAN 2

ISI KANDUNGAN
Halaman 1.0 2.0 Pendahuluan Topik perbincangan 2.1 2.2 3.0 4.0 5.0 Subtopik Subtopik

Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup

RUJUKAN LAMPIRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful