Noutăţi în Advance Design 2013

CUPRINS
SOLUTIA BIM GRAITEC ADVANCE 2013.............................................................................................. 5 GENERATORUL 3D DE INCARCARI CLIMATICE 3 – EUROCODUL 1............................................................... 6
Parametri pentru fiecare direcţie de acţiune a vântului .......................................................................................8 Anexa UK EN1991-1-4 ......................................................................................................................................11 Forţe din vânt pe elementele de tip copertine (§7.3 din EN1991-1-4) ..............................................................12 Codurile de proiectare CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 ..................................................................................15

EUROCODUL 3....................................................................................................................................... 17
Verificarea la stabilitate a secţiunilor de tip ţeavă circulară de Clasă 4 ............................................................17

DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT ................................................................................ 19
Afişarea rezultatelor pentru grinzi şi stâlpi.........................................................................................................19 Definiţia suprafeţei de armare pentru elemente plane ......................................................................................20 Afişarea armăturii reale......................................................................................................................................22 Schiţa de armare pentru grinzi disponibilă în notele de calcul ..........................................................................22 Note de calcul detaliate pentru grinzile calculate conform EC2 ........................................................................24

VERIFICAREA LA STRĂPUNGERE CONFORM EUROCODULUI 2................................................................... 25
Teorie.................................................................................................................................................................25 Lista de proprietăţi a elementelor liniare............................................................................................................29 Lista de proprietăţi pentru încărcările concentrate ............................................................................................29 Ipoteze pentru verificarea la străpungere ..........................................................................................................30 Erori în consolă ..................................................................................................................................................31 Note de calcul ....................................................................................................................................................31

EC2: METODA GENERALĂ DE CALCUL PENTRU VERIFICAREA STÂLPILOR ................................................ 32
Teorie.................................................................................................................................................................32 Modalităţi de estimare a excentricităţilor interne şi externe:..............................................................................33 ADVANCE Design - verificarea secţiunilor stâlpilor din beton armat ................................................................34

NORME AMERICANE ............................................................................................................................... 35
Proiectarea elementelor din beton armat – ACI318-08 .....................................................................................35 Proiectarea elementelor din metal - ANSI / AISC 360-05 .................................................................................39

NORME DE PROIECTARE CANADIENE ...................................................................................................... 42
Generarea combinaţiilor ....................................................................................................................................42 Norme de proiectare canadiene pentru elementele din beton armat: A23.3-04 ...............................................44 Calculul elementelor din beton armat ................................................................................................................45 Coduri canadiene de proiectare a elementelor din metal: S16-09 ....................................................................47

ANALIZA SEISMICĂ................................................................................................................................. 50
Înfăşurătoare de spectre de răspuns.................................................................................................................50

PROIECTAREA CAPACITĂŢII .................................................................................................................... 51
Teorie.................................................................................................................................................................52 Condiţii de modelare pentru efectuarea acestui tip de analiză .........................................................................55 Proiectarea la capacitate – Note de calcul specifice .........................................................................................56

3

.... 60 Corecţii................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 57 Posibilitatea de discretizare a elementelor plane în modelul descriptiv ... 57 Setări de localizare .. 57 Compatibilitate cu Microsoft Windows 8............................. 58 O nouă opţiune pentru afişarea deformatei .............................................................................................. 59 Exportul modelelor în fişiere de tip *............................................................................... 60 4 .............................Noutăţi în Advance Design 2013 ÎMBUNATATIRI ŞI CORECTII ...........................................................................DO4 .........................................................................................................

Generator de încărcări conform codurilor românesti CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012. Versiunea ADVANCE Design 2013 este instrumentul necesar pentru o proiectare structurală performantă.Noutăţi în Advance Design 2013 Soluţia BIM GRAITEC ADVANCE 2013 ADVANCE Design 2013 face parte din soluţia BIM GRAITEC ADVANCE alături de ADVANCE Concrete şi ADVANCE Steel. Verificări extinse pentru elementele din beton armat: verificarea la străpungere. Noi funcţionalităţi pentru generatorul climatic 3D în acord cu EN1991. ce automatizează întreg procesul de proiectare de la calculul structural până la obţinerea detaliilor de execuţie: ƒ ADVANCE Design – program de calcul cu element finit şi dimensionarea stucturilor metalice. ADVANCE Design 2013 continuă seria implementărilor codurilor de proiectare internaţionale prin integrarea codurilor americane şi canadiene. alte îmbunătăţiri. BIM GRAITEC Advance cuprinde 3 aplicaţii software. definire optimizată a soluţiei de armare în elementele plane. verificări specifice secţiunilor circulare de Clasă 4. 5 . în conformitate cu prevederile ultimelor norme de proiectare româneşti şi a Eurocodurilor. Îmbunătăţiri în modulul de dimensioanare a elementelor din metal conform EC3: Anexa UK. schiţe pentru soluţiile de armare. din beton armat si lemn ƒ ADVANCE Steel – program pentru modelarea şi detalierea structurilor metalice ƒ ADVANCE Concrete – program pentru modelarea şi detalierea structurilor din beton armat şi crearea automată a planurilor de armare ADVANCE Design 2013 aduce o serie de implementări majore: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Instrumente pentru discretizarea elementelor cu o geometrie complexă încă din faza modelului descriptiv. Verificarea proiectării la capacitate – “Capacity design”.

situaţie în care rezultatele nu erau afectate.Noutăţi în Advance Design 2013 Generatorul 3D de încărcări climatice 3 – Eurocodul 1 ADVANCE Design 2013 vine cu o serie de optimizări ale funcţionalităţiilor generatorului 3D de încărcări climatice. ƒ Optimizări ale funcţiilor pentru copertine. Coeficientul CsCd. definit în Secţiunea 6 din EN1991-1-4.5) Dacă valoarea acestuia este subunitară (CsC<1). considerându-se condiţiile din paragraful 6.3 din EN1991-1-4. 6 . în conformitate cu SR EN1991-1-4:2006: ƒ Calculul automat al factorului structural CsCd. Se poate introduce o valoare a factorului CsCd alegând opţiunea “Impus” sau se poate impune o valoare unitară (CsCd = 1). ƒ Calculul detaliat al factorului structural CsCd.2 (1): înălţimea structurii mai mică de 15m. valoarea acestui coeficient era considerată CsCd = 1. ƒ Definirea parametrilor în conformitate cu Anexa naţională UK. În această versiune. separat pe fiecare direcţie. ia în considerare efectul acţiunii vântului din apariţia nesimultană a presiunilor de vârf ale vântului pe suprafaţă împreună cu efectul vibraţiilor structurii datorate turbulenţei: Fw. frecvenţa mai mare de 5Hz. conform paragrafului §6. utilizatorii pot opta pentru un calcul detaliat al factorului CsCd.e = Cs Cd ⋅ surfaces ∑w e ⋅ Aref (5. În versiunile precedente. ƒ Posibilitatea de definiţie a parametrilor. prin opţiunea “Auto”. coeficientul poate reduce uşor valoarea forţelor externe din vânt.

este necesară stabilirea suplimentară a unor parametri. CsCd = 0.85 pentru direcţia X => 15% reducere a forţelor externe din vânt. printr-un calcul detaliat al factorului CsCd se va obţine: ƒ ƒ CsCd = 0.Noutăţi în Advance Design 2013 Pentru calculul detaliat al factorului CsCd.88 pentru direcţia Y => 12% reducere a forţelor externe din vânt. Valorile factorului CsCd pentru direcţiile X şi Y 7 . precum: ƒ ƒ δ (decrementul logaritmic al amortizării) n1 ( frecvenţa fundamentală de vibraţie în direcţia vântului) Pentru evitarea unor situaţii prea acoperitoare. utilizatorii pot impune o valoare minimă a factorului CsCd: În cazul structurii de mai jos.

8 . pentru fiecare direcţie de acţiune a vântului pot fi definiţi parametri individuali. una din feţe orientate către malul mării. spre exemplu. Exemplu: Categoria de teren 0 şi IV (Malul mării şi Zonă urbană) Pentru a considera această situaţie: ƒ În câmpul “Definiţia vântului“ se selectează opţiunea “Pe direcţie“.Noutăţi în Advance Design 2013 Parametri pentru fiecare direcţie de acţiune a vântului În ADVANCE Design 2013. Astfel. celelalte aflându-se în situaţia unei categorii diferite de teren (cu forţe din vânt mai mici). utilizatorii pot considera structuri având.

9 . se alege în câmpul “Direcţia curentă a vântului” opţiunea "Y+" şi categoria de teren corespunzătoare. X. pentru a stabili faţa expusă la acţiunea vântului dinspre mare din direcţia +Y.şi Y-.Zonă urbană” pentru direcţiile X+.Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ În câmpul “Categoria de teren” se selectează “IV . ƒ Apoi.

10 .Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ După generarea automată. se observă că încărcările din vânt de pe direcţia +Y sunt mai mari decât încărcările de pe celelalte direcţii.

3 – NA. 11 . au fost luate în considerare următoarele 6 grafice descrise în Figurile NA.Noutăţi în Advance Design 2013 Anexa UK EN1991-1-4 În ADVANCE Design 2013.8.

Noutăţi în Advance Design 2013 În ADVANCE Design 2013 nu mai este necesară definirea manuală a valorilor următorilor parametri: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Lungimea de rugozitate Factorul de rugozitate Factorul de turbulenţă Intensitatea turbulenţei Factorul de corecţie a intensităţii turbulenţei Factorul de expunere Presiunea vântului Forţe din vânt pe elementele de tip copertine (§7. conform Articolului 7. 12 .3 din EN1991-1-4) În ADVANCE Design 2013 pot fi generate încărcările climatice datorate acţiunii vântului pe structurile de tip copertine. hangarele agricole etc. Copertinele sunt acoperişuri ale construcţiilor ce nu au închideri verticale permanente.3 din SR EN 1991-1-4:2006. spre exemplu staţiile de benzină.

ambele arii fiind normale la direcţia vântului: Æ f = 0 corespunde unei copertine ce acoperă un spaţiu gol şi f = 1 corespunde unei copertine ce acoperă un spaţiu blocat total (dar care nu este o clădire închisă): Curgerea aerului peste copertine Æ Pentru verificarea elementelor structurale (grinzi. Acesta se defineşte ca fiind raportul dintre aria posibilelor obstrucţii de sub copertină şi aria de sub copertină. determinate pe baza coeficienului cf. efectele acţiunii din vânt sunt considerate sub forma unei încărcări liniare. stâlpi). Copertinele sunt caracterizate prin coeficientul de obstrucţie (f) ce descrie gradul de blocare al aerului de sub copertină.Noutăţi în Advance Design 2013 Æ Panourile pot avea rolul de ”Copertină – 1 pantă” sau ”Copertină – 2 pante”. 13 .

în ADVANCE Design 2013 a fost introdus un nou parametru ce permite generarea încărcărilor determinate pe baza coeficienţilor cf sau pe baza coeficienţilor cp.Noutăţi în Advance Design 2013 Æ Pentru dimensionarea elementelor din planul acoperişului (pane. Amble ipoteze de încărcare pot fi considerate simultan. elemente de fixare). determinate pe baza coeficienţilor cp. efectele provenind din acţiunea vântului vor fi considerate sub forma unor încărcări plane.net 14 .net: Æ Din aceste considerente. Forţe din vânt determinate pe baza Cf Forţe din vânt determinate pe baza Cp.net.

În ADVANCE Design 2012 au fost implementate prevederile Eurocodului 1 şi a Anexelor Naţionale pentru România. ƒ ƒ CR 1-1-3/2012: ”Cod de proiectare.net) Valoarea obstrucţiei (f) Direcţia vântului Utilizarea Cp. practic.net sau Cf Valoarea obstrucţiei Codurile de proiectare CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 În versiunea ADVANCE Design 2013 au fost implementate prevederile codurilor de proiectare CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 ce înlocuiesc în totalitate codurile anterioare (CR 1-1-3/2005 şi NP 082/2004). Æ Din fereastra ”Configurarea localizării” se poate opta pentru normele climatice CR 1-1-3/1-1-4 (2012).Noutăţi în Advance Design 2013 Æ Numele cazurilor de încărcare au fost adaptate pentru a oferi următoarele informaţii: ƒ ƒ ƒ Direcţia vântului Coeficienţii de presiune (cf sau cp. textele reproduse din standardele naţionale SR EN 1991-1-3:2005. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” CR 1-1-4/2012: ”Cod de proiectare. 15 . cu luarea în considerare a informaţiilor meteorologice privind maximele anuale ale încărcărilor ce provin din acţiunile climatice în România. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor” Aceste coduri cuprind. SR EN 191-1-4:2006 şi SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007. SR EN 1991-1-3:2005/NB:2006. Codurile CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 cuprind regulile de aplicare şi datele de bază necesare pentru stabilirea încărcărilor din zăpadă şi vânt.

Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor” ƒ A fost actualizată harta de zonare a teritoriului. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” ƒ A fost actualizată harta de zonare a teritoriului. Æ CR 1-1-4/2012: ”Cod de proiectare. viteza vântului este determinată automat conform Anexei A din CR 1-1-4/2012. conform normativului: ƒ ƒ Valoarea încărcării dată de zăpadă este actualizată o dată cu modificarea valorii altitudinii (pentru altitudini mai mari de 1000m şi pentru zonele în care sk=1. valoarea caracteristică ar trebui să se obţină pe baza analizelor statistice.Noutăţi în Advance Design 2013 Æ CR 1-1-3/2012: ”Cod de proiectare. în aceste situaţii.5kN/m2 sau sk=2.1 din normativ) 16 .0kN/m2 ) Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m. prin considerarea presiunii dinamice a vântului – qb. având IMR = 50 ani. ƒ Conform prevederilor normativului. un mesaj avertizează utilizatorul de faptul că. pot fi modificaţi următorii parametri din lista de proprietăţi a familiei Vânt CR 1-1-4/2012: o Altitudinea la care este amplasată construcţia o Intervalul mediu de recurenţă – IMR – (Vezi Anexa A din normativ) o Valorile factorului de importanţă-expunere – γIw – (Vezi Tabelul 3.

Procedeul considerat permite determinarea forţei axiale capabile Nb. Rd χ b N Rk χ b Af yk = . în cazul secţiunilor de clasă 1. 2 sau 3 γ M1 γ M1 χ b Aeff f yk χ N = b Rk = .Rd. pentru impunerea parametrului ce face referire la calitatea de execuţie Q: 17 . Rd = N b .Noutăţi în Advance Design 2013 Eurocodul 3 Verificarea la stabilitate a secţiunilor de tip ţeavă circulară de Clasă 4 În versiunea 2013 este posibilă verificarea acestor tipuri de secţiuni. determinată pe baza normativului EN1993-1-6: N b . în cazul elementelor supuse la compresiune pură. în cazul secţiunilor de clasă 4 γ M1 γ M1 Au fost introduşi o serie de noi parametri în lista de proprietăţi.

dar şi alte valori intermediare definite conform EN1993-1-6: 18 .Noutăţi în Advance Design 2013 După calcul. raportul detaliat în conformitate cu prevederile Eurocodului 3 va furniza informaţii cu privire la nivelurile de solicitare ale verificărilor la flambaj.

Pentru a accelera procesul de vizualizare a acestor tipuri de rezultate. au fost prevăzute două icoane pe bara de instrumente “Rezultate – Beton Armat”.Noutăţi în Advance Design 2013 Dimensionarea elementelor din beton armat Afişarea rezultatelor pentru grinzi şi stâlpi În versiunea 2012. Æ După rularea Expertului de beton. utilizatorul selectează un obiect (grindă sau stâlp) şi accesează comanda cu ajutorul butonului specific: 19 . rezultatele specifice aferente grinzilor şi stâlpilor puteau fi accesate doar din lista de proprietăţi a elementelor corespunzătoare.

Noutăţi în Advance Design 2013 Definiţia suprafeţei de armare pentru elemente plane Încă din versiunea Advance Design 2012. prin stabilirea unei soluţii de armare cu bare independente sau plase sudate. Soluţia de armare reală este utilizată în determinarea coeficientului de inerţie fisurată a elementului plan sau pentru calculul şi verificarea deschiderii fisurilor: În ADVANCE Design 2013 au fost îmbunătăţite funcţiile de definiţie a acestor suprafeţe: Æ Definiţia acestor zone poate fi realizată acum şi prin selecţia nodurilor din reţeaua de elemente finite. 20 . utilizatorii aveau posibilitatea de definiţie a unei suprafeţe de armare pentru elementele plane.

ce permite afişarea acestor zone pe elementele plane corespunzătoare: Æ La definirea armării globale cu plase sudate. utilizatorul poate alege modalitatea de orientare a plasei sudate în raport cu axele locale ale elementului plan: 21 . a fost introdusă o nouă opţiune.Noutăţi în Advance Design 2013 Æ În fereastra de Configurare a afişării (ALT+X).

Noutăţi în Advance Design 2013 Afişarea armăturii reale
Æ În bara de instrumente “Analiză – Rezultate Beton Armat” au fost adăugate noi opţiuni:

Schiţa de armare pentru grinzi disponibilă în notele de calcul
Încă din versiunea 2012, în ADVANCE Design se putea obţine soluţia de armare reală pentru grinzi. Soluţia de armare poate fi utilizată ulterior în calculele la Stările Limită de Serviciu: determinarea coeficientului de interţie fisurată a secţiunii din beton armat, tensiunile în secţiunea de beton sau în armătură, deschiderea fisurilor. Æ Soluţia de armare putea fi accesată doar prin intermediul unei liste de proprietăţi a elementului liniar, iar informaţiile grafice nu puteau fi incluse într-un raport:

22

Noutăţi în Advance Design 2013
Æ În ADVANCE Design 2013, există o nouă opţiune în fereastra Ipoteze de calcul:

Dacă această opţiune este activată, ADVANCE Design va salva automat schiţele de armare pentru grinzile considerate, sub forma unor fişiere *.EMF, ce pot fi incluse în notele de calcul.

Æ

La generarea unei note de calcul, utilizatorul poate include în raport una sau mai multe imagini salvate:

Æ

Fişierele *.EMF sunt salvate şi pot fi accesate din folderul <Documents> al proiectului curent.

23

Noutăţi în Advance Design 2013 Note de calcul detaliate pentru grinzile calculate conform EC2
În versiunea ADVANCE Design 2012, pentru grinzile pe care erau determinate soluţiile reale de armare, nu se putea genera un raport complet de calcul:

În versiunea 2013, acest raport a fost extins, chiar şi pentru grinzile calculate detaliat:

24

ƒ ƒ Se determină perimetrul notat cu u0 .d ƒ ƒ Nu este nevoie de armătură de străpungere dacă rezistenţa la străpungere verifică următoarea condiţie: vEd ( x) ≤ vRd .c : : rezistenţa la străpungere valoarea de calcul a rezistenţei la străpungere a unei dale.max Metodologie Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape: ƒ Se determină poziţia perimetrului de calcul.0d de aria încărcată => vEd ( x ) = β VEd u1.Noutăţi în Advance Design 2013 Verificarea la străpungere conform Eurocodului 2 În ADVANCE Design 2013 poate fi efectuată verificarea la străpungere luându-se în considerare următoarele situaţii: ƒ Placă rezemată direct pe stâlpi (planşeu de tip dală) ƒ Verificarea la străpungere sub efectul încărcărilor concentrate ƒ Verificarea la străpungere în dreptul reazemelor punctuale Teorie Verificarea la străpungere este efectuată în conformitate cu prevederile articolului §6.4 din EN1992-1-1. se calculează un perimetru de calcul uout . în lungul secţiunii considerate vRd . Parametrul de calcul se determină pentru minimizarea lungimii: Se obţine astfel u1 ( 2d) = 2a + 2b + 4πd 25 .cs vRd .d o În vecinătatatea suportului => vEd ( x ) = β VEd u0 . cu armături de străpungere : valoarea maximă de calcul a rezistenţei la străpungere. Dacă este necesară dispunerea de armături de străpungere. de referinţă u1 situat la o distanţă 2. c ( x) . Notaţii ƒ ƒ ƒ ƒ vEd : vRd .ef în afara căruia nu se mai dispun aceste armături.0d de aria încărcată. în vecinătatea suportului: Se calculează apoi rezistenţa la străpungere: o La distanţa 2. fără armături de străpungere valoarea de calcul a rezistenţei la străpungere a unei dale.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ În cazul unei arii încărcate în vecinătatea unei margini sau a unui colţ.stâlp marginal .stâlp de colţ Valori recomandate pentru β Poziţia va putea fi stabilită prin intermediul listei de proprietăţi a elementului liniar. Eurocodul 2 defineşte acest parametru în funcţie de poziţia stâlpului: . unde dx şi dy reprezintă înălţimile utile în direcţiile x şi y ale secţiunii de calcul d = dx + dy 2 Coeficientul β reprezintă excentricitatea încărcării datorate repartiţiei eforturilor de forfecare datorită unui moment neechilibrat la joncţiunea între o dală şi un stâlp interior (β = 1 pentru o încărcare centrată): Pentru simplificare. 26 . se va alege perimetrul de calcul asemănător celor indicate mai jos: Perimetre de calcul de referinţă pentru arii încărcate în vecinătatea unei margini sau a unui colţ ƒ d este înălţimea medie utilă a dalei.stâlp interior .

Dacă relaţia de mai sus nu este îndeplinită. din jurul stâlpului.75v Rd .5 sin α . rezistenţa de calcul a armăturilor de străpungere f ywd . de pe un rând.5 f ck ρ L = ρ Lx . ρ Lz armăturile întinse aderente în direcţiile x şi (a + 6d ) (b + 6d ) y.Noutăţi în Advance Design 2013 Rezistenţa la străpungere a dalelor fără armături pentru forţa tăietoare Rezisten ţa la str ă pungere a unei dale în secţ iunea de calcul de referin ţă se determin ă conform formulei: ⎧C k (100 ρ L f ck )1 / 3 vRd . ef unghiul dintre armăturile de străpungere şi planul dalei ( α = 90 ° pentru armături verticale).2 ) şi d = (m) 2 d 0.02 . ef = min ⎨ ⎧250 + 0.5 k = min(2. ρ Ly . acestea se calculează ca valori medii pe o lăţime de placă egală cu lăţimea stâlpului plus 3d de o parte şi de alta: Definirea Asl în Expresia 6. c .c = max ⎨ Rd .c ⎩vmin În care: ƒ ƒ ƒ ƒ C Rd .ef Unde : ƒ ƒ ƒ ƒ α Asw sr f ywd .18 γc dx + dy 0.c ). atunci nu mai este necesară dispunerea de armătură suplimentară.2 Rezistenţa la străpungere cu armături pentru forţa tăietoare ƒ ƒ Dacă rezistenţa la stăpungere verifică relaţia vEd ≤ vRd .cs − 0.25d (MPa.1 + v min = 0.c = 0.u1 ≥ sr 1. mm) ⎩ f ywd 27 . distanţa radială dintre rândurile armăturilor de străpungere. aria armăturii de străpungere. f ywd . se va calcula armătura necesară pentru preluarea forţei tăietoare cu relaţia: Asw (v Rd .035k 1.ρ Ly = AX AY ≤ 0.

k = 1. f cd = 0.3(1 − ck ). f cd 2 250 pentru stâlp marginal pentru stâlp de colţ pentru stâlp interior u0 perimetru critic pentru stâlpi având secţiunea a × b (" a " este latura paralelă cu muchia dalei) u0 = a + 3d ≤ a + 2b u0 = 3d ≤ a + b u 0 = 2( a + b ) 28 .d Verificarea la faţa suportului Trebuie verificată rezisten ţ a la forfecare la faţ a suportului.50 VEd vRd . după perimetre multiple dispuse concentric.ef : Perimetre de calcul pentru stâlpi interiori Unde: ƒ ƒ uout .d f 1 v.max În care: (MPa) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ vEd 0 = β v Rd . până la ultimul perimetru uout . c . ef = β . pentru a se evita cedarea prin compresiune din stâlpul de beton.max = VEd u0 . vEd 0 < vRd .Noutăţi în Advance Design 2013 Armăturile de străpungere sunt dispuse în jurul stâlpului.

Noutăţi în Advance Design 2013 Lista de proprietăţi a elementelor liniare Lista de proprietăţi a elementelor liniare a fost actualizată pentru definiţia parametrului ce reprezintă poziţia stâlpului şi a coeficientului β: Opţiuni disponibile în meniul derulant: ƒ [Auto] => Advance Design va detecta în mod automat poziţia stâlpului. utilizatorul va trebui să stabilească suprafaţa de impact a încărcării: Perimetrul critic depinde de forma de contact a încărcării concentrate ƒ Rectangular ƒ Pătrat ƒ Circular 29 .15)] ƒ [Impus] => se poate impune o valoare numerică a acestul coeficient.4)] ƒ [Colţ (β= 1. în cazul definirii unei încărcări concentrate. ƒ [Marginal (β= 1.50)] ƒ [Interior (β= 1. pentru o analiză detaliată. în funcţie de care se va alege valoarea corespunzătoare a coeficientului β. Lista de proprietăţi pentru încărcările concentrate Pentru determinarea perimetrului critic.

f ywd . o Dacă aceeaşi opţiune este activă. Opţiunile tratează următoarele aspecte: ƒ Posibilitatea de a considera armătura longitudinală la determinarea rezistenţei la străpungere vRd .c ⎩vmin ƒ Când nu este satisfăcută relaţia o vEd ≤ vRd .cs − 0.c = max ⎨ Rd .c .c pot exista două situaţii separate: ƒ Dacă opţiunea “Calculul armăturii sub efectul de străpungere” este dezactivată. dimensiunile sau să suplimenteze aria de armătură longitudinală etc. Aceasta corespunde termenului ρL în următoarea formulă: ⎧C k (100 ρ L f ck )1 / 3 vRd .Noutăţi în Advance Design 2013 Ipoteze pentru verificarea la străpungere Ipotezele de calcul pentru verificările la străpungere pot fi accesate din meniul “Ipoteze \ Expertiză Beton Armat \ Ipoteze de calcul” direct din tab-ul “Verificare străpungere”. Unghiul armăturii pentru străpungere este considerat în formula de mai jos: Asw (v Rd . iar utilizatorul poate decide dacă să mărească clasa betonului.c ).ef 30 .u1 ≥ sr 1.5 sin α .75v Rd . programul va afişa un mesaj de eroare. atunci se va calcula automat necesarul de armătură pentru preluarea efectelor de străpungere.

Noutăţi în Advance Design 2013 Erori în consolă Toate aceste verificări sunt efectuate la sfârşitul secvenţei de calcul a Expertului Beton Armat. în dreptul fiecărui stâlp. ƒ Un tabel cu rezultatele de tip arii de armătură de preluare a efectelor de străpungere. la capitolul ”Analiză – Beton Armat”: ƒ Un tabel cu verificările la străpungere. utilizatorul va fi avertizat prin intermediul următoarelor mesaje afişate în consolă: Note de calcul În generatorul de note de calcul au fost introduse două noi tabele. 31 . Dacă verificările nu sunt satisfăcute.

În schimbul comparaţiei directe a eforturilor (Mint. 32 .2(7). precum şi abaterile în poziţiile încărcărilor prin utilizarea unei excentricităţi ei = l0/400. de efectele defavorabile ale eventualelor imperfecţiuni geometrice. εinf) care să satisfacă criteriile de echilibru între forţele externe şi solicitările interne (în funcţie de cantitatea de armătură din stâlpi). Această metodă reprezintă o alternativă la cele trei metode existente implementate: ƒ Metoda simplificat㠃 Metoda rigidităţii nominale ƒ Metoda curburii nominale Teorie Principiile acestei metode presupun indentificarea unei perechi de deformaţii (εsup . Next) – se compară direct excentricităţile externe şi interne (eint and eext).Nint) şi (Mext + e2*Next . procesul de calcul este oprit => prin urmare. dar nu mai mică de 2 cm. 5. Când se identifică o soluţie de armare pentru care eint > eext. 5.Noutăţi în Advance Design 2013 EC2: Metoda generală de calcul pentru verificarea stâlpilor A fost implementată o nouă metodă de verificare a secţiunilor stâlpilor din beton armat. nu există nici un risc de flambaj pentru stâlpii analizaţi. Analiza elementelor trebuie să ţină seama de efectele de ordinul 2.2(9) – EN1992-1-1). în conformitate cu prevederile Eurocodului 2. (Art.

5 al EN1992-1-1: 33 . ƒ e1 = M + ea N eext l0²/π² e1 1/r Excentricitate internă Excentricitatea internă este estimată pe baza următoarelor formule de echilibru: x n ⎧ = + N b σ d ξ Ajσ sj ⎪ ∑ ξ cξ int ∫ ⎪ 1 0 ⎨ x n ⎪M = b σ (v'−ξ )dξ + A σ d = N × e ∑ c j sj j ξ ξ int int int ∫ ⎪ 1 0 ⎩ Folosind legea Sargin din §3.Noutăţi în Advance Design 2013 Modalităţi de estimare a excentricităţilor interne şi externe: Excentricitate externă Excentricitatea externă (incluzând efectele de ordinul 2) este determinată în mod direct de curbura stâlpului (1/r): ƒ eext = e1 + f = e1 + l02 1 π2 r În formula de mai sus.1. incluzând excentricitatea adiţională (în funcţie de codul de proiectare utilizat în dimensionarea elementelor din beton). excentricitatea “e1” este de ordinul 1.

pentru fiecare combinaţie de tip SLU: ƒ Analiza începe prin impunerea unei arii minime corespunzătoare forţei axiale. ca şi în cazul analizei efectuate cu celelate metode. conform Art.min = 0.verificarea secţiunilor stâlpilor din beton armat A fost implementat un proces iterativ. programul va m ă ri sau micş ora cantitatea de armă tur ă cu un increment stabilit de că tre utilizator în fereastra de ipoteze de calcul (valoarea implicită pentru un pas: 1cm²): ƒ La finalul întregului proces.10 N Ed ≥ 0. Dac ă rela ţ ia de echilibru nu este satisf ă cută .2: As .5. se iniţializează prima iteraţie conform metodei generale. utilizatorul poate accesa rezultatele direct din lista de proprietăţi (sau prin comanda specifică ”Armare pentru stâlpul selectat” din bara de instrumente Analiză – Rezultate Beton Armat): 34 .002Ac f yd ƒ ƒ Cu această valoare a ariei de armătură. 9.Noutăţi în Advance Design 2013 ADVANCE Design .

consideră şi fac referire la: ƒ Combinaţii de încărcări ƒ Proprietăţile materialelor ƒ Verificări de tensiune ƒ Proiectare la încovoiere simplă sau oblic㠃 Considerarea efectelor de torsiune şi forfecare ƒ Calculul detaliat al soluţiilor de armare pentru grinzi ƒ Dimensionarea secţiunilor stâlpilor din beton armat ƒ Armarea elementelor plane ƒ Verificarea deschiderii fisurilor în elementele plane Combinaţii de încărcări ƒ Au fost adăugate categorii pentru diferite tipuri de familii de încărcări: ƒ A fost actualizat generatorul de combinaţii. conform cu ASCE/SEI 7-10 şi Cap 9 din ACI318-08.Noutăţi în Advance Design 2013 Norme americane Implementarea normelor americane pentru proiectarea elementelor din beton armat sau metal a fost începută încă din versiunea Advance Design 2012 SP3. 35 . Norme implementate: ƒ ACI318-08 şi ACI318M-08 pentru dimensionarea elementelor din beton armat. dar şi un management mult mai eficient al unităţilor de măsură în sistem imperial. Versiunea curentă ADVANCE Design 2013 aduce o serie de noi optimizări şi îmbunătăţiri. ƒ ANSI/AISC 360-05 pentru dimensionarea elementelor din metal. Proiectarea elementelor din beton armat – ACI318-08 Implementările din ADVANCE Design. în conformitate cu prevederile ACI318-08.

10 – ACI 318-08 Lista de proprietăţi ajustată: 36 .Noutăţi în Advance Design 2013 Proprietăţile materialelor A fost introdusă o nouă librărie cu materiale definite conform ACI318-08: Proprietăţile materialelor pot fi accesate atât în sistem metric internaţional cât şi în sistem de măsură imperial. conform Cap. Proiectarea elementelor din beton armat ƒ ƒ Proiectare la încovoiere la SLU.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Metode specifice pentru dimensionarea secţiunii stâlpilor: metoda simplificată şi metoda majorării momentului (§10.10.10). ƒ Calculul automat al lungimilor de flambaj: ƒ Baza de date cu bare de armătură (sistem metric sau imperial): 37 .6 şi §10.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Note de calcul detaliate pentru grinzi sau stâlpi din beton armat: 38 .

Noutăţi în Advance Design 2013 Proiectarea elementelor din metal .ANSI / AISC 360-05 Această implementare face referire la: ƒ Noile librării cu secţiuni şi materiale ƒ Generator actualizat de combinaţii de încărcări ƒ Clasificarea secţiunilor ƒ Dimensionarea elementelor din metal Librării noi cu secţiuni şi materiale specifice Generator de combinaţii de încărcări ƒ Combinaţii de tip ASD (Allowable Strength Design) sau LRFD (Load and Resistance Factor Design) 39 .

1 Dimensionarea elementelor din metal ƒ Determinarea lungimilor de flambaj conform metodei GA–GB (Cap. C din secţiunea ”Commentary”) 40 .Noutăţi în Advance Design 2013 Clasificarea secţiunilor ƒ Clasificarea secţiunilor conform Tabelului B4.

E) ƒ Verificarea elementelor la încovoiere (Cap. G) ƒ Verifcarea elementelor sub efectul suprapunerii încărcărilor şi la torsiune (Cap. H) 41 .Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Verificarea elementelor la întindere sau compresiune (Cap. D & Cap. F) ƒ Verificarea elementelor la forfecare (Cap.

5L 0.0D + 1.5S 1. Combinaţii USL (A23.75W 0.50L or 0.30W 1.5S or 0.30W 1.45S Caz SLS1 = SLS2 = SLS3 = SLS4 = Generarea combinaţiilor Pentru a genera combinaţiile de încărcări în conformitate cu prevederile codurilor canadiene.9D) + 1.5S 0.25D or 0.25D or 0.4D (1.5L + 0.25S Caz ULS1 = ULS2 = ULS3 = ULS4 = ULS5 = Combinaţii SLS Combinaţii de încărcări Încărcări de Încărcări predominante acompaniament 1.4W 0.0D + 0.2) Combinaţii de încărcări Încărcări de Încărcări predominante acompaniament 1.3-Table C1 & NBCC-Table 4.9S 0.3-04 / Appendix C.50L or 0.0E 0.1.0L 0.25D or 0.45S or 0.3.5L or 0.4W (1.5L or 0.0D + 0.Noutăţi în Advance Design 2013 Norme de proiectare canadiene Generarea combinaţiilor Sistemul de combinaţii ce trebuie aplicat este descris în Cap.0D + 1.4W (1. 4 / NBCC 2010 (National Building Canadian Code) şi în codul american A23. se va selecta opţiunea CAN/CSA pentru Combinaţii: 42 .0D 1. trebuie îndeplinite următoarele procese: ƒ În fereastra de Configurare a localizării.9D) + 1.9D) + 1.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Se vor adopta. în mod corespunzător. parametrii pentru tipul cazului sau familiei de încărcări: ƒ Combinaţ iile de înc ărc ări pot fi generate utilizând generatorul de combinaţ ii simple sau prin intermediul generatorului de combinaţ ii ce folose ş te matricea de concominten ţă : 43 .

3-04”.6. s-au introdus materiale separate în funcţie de densitate.3-04 se pot obţine: ƒ Combinaţii de încărcări ƒ Proprietăţi specifice pentru materiale ƒ Verificări la întindere ƒ Verificare la încoviere simplă sau oblic㠃 Considerarea efectelor de forfecare şi torsiune ƒ Proiectare detaliată pentru grinzile din beton armat ƒ Verificări pentru secţiunea stâlpilor ƒ Armarea elementelor plane ƒ Verificarea deschiderii fisurilor Proprietăţi pentru materiale A fost implementată o bază de date cu materiale specifice codului A23.536 24 24.00 44 .Noutăţi în Advance Design 2013 Norme de proiectare canadiene pentru elementele din beton armat: A23.49E+10 2.00 24943.49E+10 2.3-04: Æ Conform ”Clause CL8.5) 2400 2447. având modul de elasticitate diferit: Densitate material Număr kg/m³ Con025 Con025(24) Con025(24.50E+07 MPa 25 25 25 Modulul de elasticitate E Pa 2. conform A23.50E+07 2.32 2498.50E+07 2.3-04 Utilizând noul expert de proiectare a elementelor din beton armat.5 Rezistenţa la compresiune f'c Pa 2.3 yc N/m³ 23536 24000 24500 kN/m³ 23.2. pentru aceeaşi clasă de beton.2 / A23.49E+10 MPa 24943.00 24943.

ƒ Calcul automat al lungimilor de flambaj: 45 .Noutăţi în Advance Design 2013 Calculul elementelor din beton armat ƒ Listă de proprietăţi actualizată: ƒ Metode de calcul specifice pentru calculul secţiunilor stâlpilor din beton armat: metoda simplificată şi metoda majorării momentului (Cl 10.1 & Capitolul 8).15.3.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Bare de armătură specifice (sistem metric sau sistem imperial): ƒ Note de calcul detaliate pentru grinzi şi stâlpi din beton armat 46 .

1”: 47 .Noutăţi în Advance Design 2013 Coduri canadiene de proiectare a elementelor din metal: S16-09 ƒ Baze de date noi cu materiale şi secţiuni specifice normelor canadiene: ƒ Clasificarea secţiunilor conform ”Article 11.

4): 48 .Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Determinarea lungimilor de flambaj (Appendix G): ƒ Verificarea elementelor la întindere sau compresiune (§13.5): ƒ Verificarea elemenetelor la forfecare (§13.3): ƒ Verificarea elementelor la încovoirere (§13.2 şi 13.

Noutăţi în Advance Design 2013 ƒ Verificarea elementelor la încovoiere oblică şi torsiune (§13.9): 49 .8 and 13.

RPA2003. se vor obţine următoarele rezultate: ƒ Utilizatorul alege “Înfăşurătoare” pentru Zona de teren (în lista de proprietăţi a familiei de cazuri seismice): ƒ ADVANCE Design va genera un spectru care să reprezinte înfăşurătoarea spectrelor specifice fiecărei perioade de colţ: 50 . P100/2006. RPS2011 etc. în fazele preliminare de studiu ale unui proiect. În ADVANCE Design 2013 este posibilă generarea unui spectru seismic care să ţină cont de o înfăşurătoare a caracteristicilor de tip ”Perioadă de colţ”. În funcţie de norma seismică utilizată (EC8.Noutăţi în Advance Design 2013 Analiza seismică Înfăşurătoare de spectre de răspuns De multe ori. sau poate alege opţiunea ”Înfăşurătoare”. poate apărea nevoia de a efectua analize seismice fără a ţine cont de toate caracteristicile solului. utilzatorul poate alege zona de amplasament. Pentru un spectru generat conform prevederilor EC8. în funcţie de perioada de colţ.).

Metoda. astfel încât să fie evitate apariţiile mecanismelor sau formarea articulaţiilor plastice în elementele structurilor din beton armat. Această verificare este necesară mai ales în ţările în care ponderea acţiunii seismice în proiectarea structurală este destul de importantă. în cazul structurilor din beton armat în cadre: Æ Æ 51 . ce se aplică la nodurile cadrelor din beton armat. în special. Metoda se aplică. presupune determinarea momentelor şi a forţelor tăietoare capabile (considerându-se soluţiile de armătură reale ale secţiunilor) pentru fiecare extremitate a elementelor analizate.Noutăţi în Advance Design 2013 Proiectarea capacităţii Æ În cazul analizei seismice. proiectarea capacităţii (Capacity design) poate fi utilizată pentru asigurarea capacităţii disipative şi a comportamentului ductil al elementelor.

2. Æ Æ ADVANCE Design 2013 poate realiza aceste verificări în concordanţă cu prevederile Eurocodului 8 sau P100-1/2006.3.5.1(3) 5.30 1.55 Referinţă 5.55 0. Trebuie astfel evitate situaţiile în care articulaţiile plastice s-ar putea forma în stâlpi.65 Referinţă n EN 1998-1 0.2.4.coeficient de supra-rezistenţă .2.4 ÷0.65 0.10 (§5.momentul capabil al grinzilor Clasă de ductilitate H M P100/2006 1.2.2. Momentele capabile din grinzi şi cele din stâlpi trebuie sa satisfacă următoarea relaţie de verificare (luându-se în considerare toate posibilităţile de orientare a secţiunilor): Unde: . în funcţie de clasa de ductilitate: Unde: n Ac fcd NEd .3.30 1.limita pentru forţa axială normalizată .20 EC 8 1.4.4.rezistenţa de calcul la compresine a betonului .2.forţa axială maximă din stâlpi Clasă ductilitate DCM DCH Æ Æ P100/2006 0. ADVANCE Design va returna un mesaj prin care solicită utilizatorului să mărească secţiunea de beton armat a elementelor.Noutăţi în Advance Design 2013 Teorie Momente capabile pe grinzi şi stâlpi Obiectivul acestei metode este de a compara momentele capabile de pe stâlpi cu cele de pe grinzi. Una din primele verificări este efectuată pe stâlp: forţa axială este limitată de următoarele valori.aria secţiunii stâlpului .moment capabil din stâlp .4.1(3) 5.3(2)) Schema de aplicare a momentelor pentru ambele sensuri ale acţiunii seismice (+/-) 52 .(1) Dacă aceste limite sunt depăşite.(1) 5.2.4.3.

2 Referinţă 5.0 1.2 Referinţă 5.0 1. după cele două direcţii principale de acţiune ale seismului: (5) În care: momentul capabil în extremitatea “i” sau “j” având direcţiile de rotire asociate cu direcţiile de acţiune seismică momentele de proiectare pentru determinarea forţei tăietoare asociate factorul ce ţine seama de rigidizarea oţelului la deformare şi de confinarea betonlui din zona comprimată a secţiunii. se calculează forţele tăietoare active: (6) (7) În care: vezi relaţia (5).4. momentele încovoietoare obţinute din calculul FEM.b.2.2.3.2(3) 5.3.Noutăţi în Advance Design 2013 Forţe tăietoare de calcul pe grinzi Æ Æ Această verificare asigură că modul de cedare nu se va produce datorită efectului forţei tăietoare. din combinaţiile seismice.5. din combinaţiile seismice. lugimea (lumina) grinzii.2. Pentru a obţine forţa tăietoare de proiectare asociată mometelor plastice capabile din grinzi.2. forţa tăietoare obţinută din calculul FEM. suma momentelor capabile de pe stâlpii ce se întâlnesc în nod suma momentelor capabile de pe grinzile ce se întâlnesc în nod Clasă de ductilitate DCM DCH Æ [grinzi] P100/2006 1.b.3.(1) EN 1998-1 1.i and Md. 53 . se porneşte de la momentele de pe capete Md.j la care se formează articulaţia plastică.(1) 5.4.1(3) Apoi.

2(3) Æ Semnul este determinat de orientarea momentului la capătul elementului.3 Referinţă 5. 54 .4.3.3. având direcţia de rotaţie a momentului asociată cu direcţia de acţiune a forţei factorul ce ţine seama de rigidizarea oţelului la deformare şi de confinarea betonlui din zona comprimată a secţiunii.2 (pentru restul etajelor) Referinţă 5.(3) EN 1998-1 1.5.1 1.4.2.3.3.0 1.(1) 5.Noutăţi în Advance Design 2013 Forţa tăietoare de proiectare în stâlpi Æ Forţa tăietoare de proiectare din stâlpi este determinată în funcţie de momentele capabile de pe grinzi: Unde: momentul capabil din extremitatea ”I” sau ”J”. suma momentelor capabile de pe stâlpii ce se întâlnesc în nod suma momentelor capabile de pe grinzile ce se întâlnesc în nod Clasă de ductilitate DCM DCH [stâlpi] P100/2006 1.2.3.3(3) 5.3 (pentru stâlpii de la parter) 1.

dar celelalte condiţii sunt îndeplinite. Dacă nu s-au detectat nivelurile.Noutăţi în Advance Design 2013 Condiţii de modelare pentru efectuarea acestui tip de analiză Æ Metoda de “proiectare a capacităţii” este disponibilă doar dacă modelul a fost creat folosind sisteme ce au activate opţiunea de nivel => de aici apare şi prima condiţie: stâlpii trebuie modelaţi pe niveluri separate. [2]: opţiune ce permite programului efectuarea unor iteraţii suplimentare pentru estimarea cantităţii de armătură necesară din stâlpi. ADVANCE Design va afişa un mesaj de avertizare în consolă “Nu au fost detectate niveluri pentru a efectua analiza de proiectare a capacităţii”. din fereastra – ”Secvenţe de calcul”. Algoritmul de proiectare a capacităţii este aplicat doar pe stâlpii pentru care utilizatorul a activat opţiunea corespunzătoare din lista lor de proprietăţi: 55 . Æ Æ ƒ ƒ Æ [1]: activarea analizei de proiectare a capacităţii => verificarea va fi efectuată pentru toate elementele ce au bifată opţiunea corespunzătoare în lista de proprietăţi. Activarea acestei analize se face din fereastra de Ipoteze de calcul pentru Expertul de Beton Armat. astfel încât ADVANCE Design să poată estima corect momentele încovoietoare de la cele două extremităţi ale elementului vertical. Metoda este aplicabilă la verificarea elementelor cadrelor din beton armat. pentru ca verificarea să fie îndeplinită.

ulterior. În cazul nodurilor în care. În orice etapă. ADVANCE Design nu va efectua verificarea de proiectare la capacitate pentru niciunul din elementele concurente în nod. pentru grinzile adiacente nu a fost determinată aria reală de armătură. Tabele cu valorile forţelor tăietoare capabile pentru grinzi şi stâlpi Tabel cu verificări pentru fiecare nod corespunzător. Vedere de deasupra Æ Æ Æ Æ Această analiză poate fi accesată doar după ce calculul cu element finit şi analiza de beton armat au fost efectuate. 56 . La finalul analizei. metoda poate fi rulată doar pentru elementul selectat. utilizatorul poate impune o soluţie de armare reală pe grinzi sau stâlpi iar. în interfaţa programului sau pot fi accesate prin intermediul notelor de calcul. analiza de proiectare a capacităţii poate fi reluată => dacă utilizatorul va selecta în prealabil un stâlp care să îndeplinească toate condiţiile de mai sus. rezultatele pot fi vizualizate direct. în acelaşi timp ele trebuie dispuse după direcţiile axelor din sistemul global.Noutăţi în Advance Design 2013 Æ Grinzile de la partea superioară a stâlpilor trebuie să respecte următoarele condiţii geometrice. Æ Proiectarea la capacitate – Note de calcul specifice În generatorul de note de calcul sunt disponibile noi tipuri de tabele: ƒ ƒ ƒ ƒ Tabele cu eforturile obţinute din analiza cu element finit (momente încovoietoare) pentru grinzi şi stâlpi. Utilizatorul rulează mai intâi analiza cu element finit. Tabele cu momentele capabile pentru grinzi şi stâlpi.

iar apoi. 57 . unităţi de măsură. se vor seta în mod automat standardele utilizate în proiectul curent: Æ Pentru fiecare ţară.Noutăţi în Advance Design 2013 Îmbunătăţiri şi corecţii Compatibilitate cu Microsoft Windows 8 Suita BIM GRAITEC ADVANCE 2013 este compatibilă cu sistemul de operare Microsoft Windows 8 ®: Setări de localizare Pentru o configurare a localizării mult mai rapidă. ipoteze globale. în funcţie de această opţiune. limbă. utilizatorul poate alege direct ţara. norme de proiectare. utilizatorul poate realiza diferite setări implicite pentru: baze de date cu materiale şi secţiuni.

Noutăţi în Advance Design 2013 Posibilitatea de discretizare a elementelor plane în modelul descriptiv Uneori. în cazul unor geometrii complexe. Exemplu: Cele două tuburi cu secţiune variabilă au fost modelate din elemente plane utilizând funcţiile geometrice de extrudare: 58 . Această funcţionalitate este valabilă din versiunea 2013. ƒ ƒ Se selectează elementele plane. este util ca anumite elemente plane selectate să fie ”discretizate sau subdivizate” direct în modelul descriptiv. Se accesează funcţia din meniul “Modificare \ CAD \ Discretizarea elementelor“.

iar apoi poate şterge elementele corespunzătoare din intersecţie: O nouă opţiune pentru afişarea deformatei Æ O nouă opţiune. utilizatorul poate utiliza funcţia de subdivizare după discretizare. a fost adăugată în fereastra de opţiuni pentru afişarea rezultatelor (ALT+Z). 59 .Noutăţi în Advance Design 2013 Pentru a gestiona intersecţia dintre elemente. ce optimizează în mod automat scara pentru afişarea deformatei. în modelul descriptiv.

(Ref #13571) Atât amplasarea barelor de instrumente.DO4 În ADVANCE Design 2013. chiar dacă acestea nu depăşeau valorile admisibile. (Ref #13761) 60 . atunci când acestea erau actualizate. erau afişate în culoarea roşie. calculate conform EC3.Noutăţi în Advance Design 2013 Exportul modelelor în fişiere de tip *. precum şi anumite setări în interfaţa utilizator nu erau salvate. modelele pot fi exportate în fişiere *.DO4: Corecţii Æ Æ Æ Corecţia unei situaţii în care săgeţile elementelor din metal. (Ref #13758) Vederile ş i exploată rile salvate nu păstrau toate informaţ iile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful