You are on page 1of 28

I.

Beker: Tehnologije odravanja

Dr Ivan Beker Podeavanje saosnosti

www.iim.ftn.uns.ac.rs 1 / 55

TEHNOLOGIJE ODRAVANJA
Uvodni slajd

Tema 10: PODEAVANJE SAOSNOSTI

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 2 / 55

Podeavanje saosnosti
1.0 OSNOVE PODEAVANJA 1.1 Pogodnosti/koristi od dobre saosnosti maina 1.2 Posledice pogrene saosnosti 1.3 etiri osnovna preduslova potrebna za obezbeenje uspene saosnosti 1.4 Osam osnovnih koraka u podeavanju maina 1.5 Periodine provere podeenosti 1.6 Zapisi o podeavanju

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 3 / 55

Podeavanje saosnosti
- U svetu se godinje u industriji gube milijarde dolara zbog pogrene saosnosti maina - Bezbroj procesa zavise od uspenog rada rotacionih maina koje proizvode elektrinu energiju, goriva, papir, elik, staklo, lekove, hranu, odeu, transportna sredstva - Primarni cilj dobrog podeavanja saosnosti je poboljanje funkcionisanja u ivotnom veku rotacionih maina delovi maina moraju funkcionisati u projektovanim granicama To su: leajevi, zaptivke, spojnice i osovine

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 4 / 55

Podeavanje saosnosti
- Tanost podeenosti saosnosti maine e smanjiti aksijalne i radijalne sile na leajeve to e obezbediti dui vek leajeva i stabilnost rotacije u dinamikim radnim uslovima - Precizno podeavanje saosnosti e smanjiti mogunost otkaza osovine zbog ciklikog zamora, minimalizovae savijanje osovine do take prenosa snage spojnice do krajnjeg spojnikog leaja, a odravae ispravan zazor rotora

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 5 / 55

Podeavanje saosnosti
1.2 POSLEDICE POGRE POGRENE SAOSNOSTI 1. 2. 3. 4. Neke od op optih posledica pogre pogrene saosnosti Prerani otkazi leaja, zaptivke, osovine ili spojnice Prenos temperature na ili blizu leaja ili ostvarivanje visokih temperatura ulja Referentne koliine iscurelog ulja na zaptivki leaja Izvesni tipovi fleksibilnih spojnica ostvaruju vie od normalnih radnih temperatura pri obrtanju ili se zagrevaju trenutno posle startovanja, to vodi brzom otkazu. Ako su spojnice od elastomera, vidi se gumeni prah u spojnikom poklopcu

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 6 / 55

Podeavanje saosnosti
5. Prostiji delovi opreme, ini se imaju dui radni vek 6. Neuobiajeno veliki broj otkaza spojnih elemenata (otkazuju ili se troe brzo) 7. Osovine se lome (ili pucaju) pri ili blizu unutranjih leajeva ili spojnikih kuita

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 7 / 55

Podeavanje saosnosti
8. Prekomerne koliine maziva (ili ulja) na unutranjosti spojnikog titnika (guard) 9. Gubitak/lom temeljnih zavrtnjeva, tipino izazvanih uslovima meke stope 10. Gubitak ili lom spojnikih zavrtnjeva zbog uvijanja ili smicanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 8 / 55

Podeavanje saosnosti
Problemi izazvani pogrenom saosnou osovine

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 9 / 55

Podeavanje saosnosti
1.3 ETIRI OSNOVNA PREDUSLOVA POTREBNA ZA OBEZBEENJE USPENE SAOSNOSTI 1. Obuka - Ko je odgovoran za saosnost opreme/maina? - Koje posledice e se dogoditi ako saosnost nije prihvatljiva? - Koje posledice e snositi u sluaju neprihvatljive saosnosti - itd.

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 10 / 55

Podeavanje saosnosti
2. Alat - Neophodno je posedovati i koristiti pogodan alat i pribor 3. Vreme - Potrebno je obezbediti dovoljno vremena za podeavanje i praenje odravanja saosnosti 4. Inspiracija - Ovo je najei uzrok, odnosno, nedostatak inspiracije je uzrok nerada u svim granama industrije na problemu podeavanja saosnosti

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 11 / 55

Podeavanje saosnosti
1.4 OSAM OSNOVNIH KORAKA U PODEAVANJU MAINA Korak 1: Obezbediti potreban alat i obuiti osoblje za izvoenje podeavanja podeenosti saosnosti maina - nabaviti ili napraviti potreban alat i mernu opremu - obezbediti adekvatno obueno osoblje za primenu potrebnih procedura i tehnika

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 12 / 55

Podeavanje saosnosti
Korak 2: Prikupiti relevantne informacije o opremi koju treba podesiti Korak 3: Bezbednost na radu - Pre poetka rada na bilo kojoj maini uvek se podsetiti bezbednosti (ISO 18001) Korak 4: Sprovesti sve preliminarne provere pre poetka podeavanja saosnosti - Pregledati zazore leajeva, mere osovina, isticanje maziva, spojnice, pronai i korigovati temelje itd.

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 13 / 55

Podeavanje saosnosti
Korak 5: Izmeriti greku saosnosti - Prvo proveriti podeenost maine grubo i proveriti sve zavrtnje stopa. Koristiti senzore tanosti 0,001 mm ili preciznije Korak 6: Korigovati nesaosnost - Podesiti tolerancije, odrediti poziciju centralne linije rotacije svih delova opreme, proveriti bilo koje ogranienje kretanja, odrediti kuda i kako delovi treba da se kreu i na kraju ii unazad i fiziki repozicionirati delove maine u vertikalnom poprenom i uzdunom smeru

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 14 / 55

Podeavanje saosnosti
Korak 7: Proveriti spremnost opreme da radi - Proveriti vrsti i koliinu maziva u leajevima - Osigurati, protiv odvrtanja, sve zavrtnje na stopama maine - Proveriti smer obrtanja elektromotora itd. Korak 8: Startovati pogonski sistem i proveriti da li radi zadovoljavajue - Pustiti u rad opremu u normalnim uslovima i proveriti nivo vibracija, temperaturu leajeva i spojnice, pritisak, broj obrtaja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 15 / 55

Podeavanje saosnosti
PRIMERI OTEENJA ZBOG NESAOSNOSTI

Prekomerno habanje zubaca

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 16 / 55

Podeavanje saosnosti

Gumena praina ispod spojnice

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 17 / 55

Podeavanje saosnosti

Poklopac spojnice i gumeni umetak

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 18 / 55

Podeavanje saosnosti

Oteen poklopac zupaste spojnice

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 19 / 55

Podeavanje saosnosti

IC snimak nesaosne metal-guma spojnice

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 20 / 55

Podeavanje saosnosti
1.5 PERIODINE PROVERE PODEENOSTI -Provere podeenosti saosnosti se moraju sprovoditi periodino -Za novoinstalisanu opremu proveru treba sprovesti izmeu 500 i 2000 as neprekidnog rada ili 1 - 3 meseca (rad u 3 smene) Ako nije bilo znatnijih odstupanja sledeu proveru uraditi izmeu 4500 i 9000 as (6-12 meseci) -Ako ni tada ne bude znatnijih odstupanja provere vriti svakih 2 3 godine

10

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 21 / 55

Podeavanje saosnosti
1.6 ZAPISI O PODEAVANJU - Zapisi o podeavanju i proverama podeenosti saosnosti se uvaju trajno

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 22 / 55

Podeavanje saosnosti
2.0 OTKRIVANJE NEPODEENOSTI ROTACIONIH MAINA 2.1 etiri filozofije odravanja 2.2 Sile koje se javljaju na rotacionim mainama

11

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 23 / 55

Podeavanje saosnosti
2.1.1 Naknadno ili odravanje posle otkaza - Odravanje se izvodi tek nakon otkaza - Trokovi ovakve filozofije odravanja su oko 18 USD/KS godinje - Ovaj prilaz se naputa

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 24 / 55

Podeavanje saosnosti
2.1.2 Preventivno (Time based Maintenance) odravanje. - Zamene po planu (unapred) - Trokovi oko 13 USD/KS godinje - Prednost: kod opreme koja ne radi kontinualno; osoblje ima dosta znanja, vetina i vremena da sprovede preventivne aktivnosti odravanja - Nedostatak: planirano odravanje se moe izvesti prerano ili prekasno

12

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 25 / 55

Podeavanje saosnosti
2.1.3 Prediktivno (Condition-based-Maintenance) odravanje - Preventivno odravanje na bazi praenja parametara stanja: vibracije, temperatura, broj obrtaja, degradacija maziva itd. - Trokovi odravanja su oko 9 USD/KS god. - Prednost: Osoblje ima dovoljno znanja, vetina i vremena da sprovede aktivnosti - Nedostatak: rad odravanja moe da raste ako personal neprikladno oceni nivo degradacije opreme

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 26 / 55

Podeavanje saosnosti
2.1.4. Proaktivno odravanje - Ukljuuje sve prediktivne i preventivne tehnike odravanja, sa analizom uzroka i uzronika mogueg otkaza - Trokovi odravanja oko 6 USD/KS godinje - Prednost: rezultati su odlini, ako osoblje ima dovoljno znanja, vetina i vremena da sprovede aktivnosti odravanja - Nedostatak: zahteva se ekstremno znanje zaposlenih o preventivnom, prediktivnom i proaktivnom odravanju ili da se ovi poslovi povere out-source organizaciji

13

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 27 / 55

Podeavanje saosnosti
2.2 SILE KOJE SE JAVLJAJU NA ROTACIONIM MAINAMA - Statike i dinamike sile - Statike sile deluju uvek u jednom pravcu - Dinamike sile koje menjaju smer ili periodino fluktuiraju zbog razliitih uzroka - Samo dinamike sile mogu da izazovu vibracije maina

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 28 / 55

Podeavanje saosnosti
Sile u razliitim mainama

a) statike

14

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 29 / 55

Podeavanje saosnosti

b) dinamike

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 30 / 55

Podeavanje saosnosti
2.2.1 Uticaj mase, krutosti i priguivanja na vibracije maina - Sila F=m x a (masa x ubrzanje) - Krutost je ne-fleksibilnost (Kp/cm) - Priguivanje je otpor kretanju. Priguivai (najee gumeni izolatori vibracija) se instaliu izmeu maina i poda u cilju spreavanja prenosa vibracija maine na temelj

15

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 31 / 55

Podeavanje saosnosti
- F(t) = (K x ekscentrinost) + (c x brzina) + (M x ubrzanje) gde su: K krutost (Kp/cm) C priguenje (Kps/cm) M masa (kg = kps2/cm)

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 32 / 55

Podeavanje saosnosti
2.2.2 Merenje vibracija Postoje tri tipa senzora vibracija

Akcelerometri (piezoelektri ni)

16

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 33 / 55

Podeavanje saosnosti

Seizmometar

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 34 / 55

Podeavanje saosnosti

Senzori za odreivanje udaljenosti

17

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 35 / 55

Podeavanje saosnosti

Rangiranje frekvencija ekcelerometara, seizmometara i senzora blizine

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 36 / 55

Podeavanje saosnosti
2.2.3 Vremenski i frekventni domen vibracija

Spektralna informacija i Furijerova transformacija

18

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 37 / 55

Podeavanje saosnosti
Aktuelno vreme i frekvencija

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 38 / 55

Podeavanje saosnosti
2.2.4 Primena analize vibracija za otkrivanje nepodeenosti - Mnogi koji se bave vibracijama smatraju da se nepodeenost saosnosti moe otkriti sledeim simptomima: - visinom jedne ili dve frekvencije brzine - visinom nivoa aksijalne vibracije - faza skretanja 180 e se pojaviti popreno na spajanje (spojnicu)

19

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 39 / 55

Podeavanje saosnosti
Granice dozvoljenih odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 40 / 55

Podeavanje saosnosti
Granice dozvoljenih odstupanja

20

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 41 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 42 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

21

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 43 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 44 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

22

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 45 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 46 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

23

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 47 / 55

Podeavanje saosnosti
Utvrivanje postojanja odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 48 / 55

Podeavanje saosnosti
Merenje odstupanja

24

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 49 / 55

Podeavanje saosnosti
Merenje odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 50 / 55

Podeavanje saosnosti
Merenje odstupanja

25

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 51 / 55

Podeavanje saosnosti
Granice dozvoljenih odstupanja

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 52 / 55

Podeavanje saosnosti
Podloke

26

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 53 / 55

Podeavanje saosnosti
Podloke

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 54 / 55

Podeavanje saosnosti
Podloke

27

I. Beker: Tehnologije odravanja

www.iim.ftn.uns.ac.rs 55 / 55

Podeavanje saosnosti
TEST PITANJA
1 Posledice pogrene saosnosti: a. ____________________________ b. ____________________________ c. ____________________________ d. ____________________________ e. ____________________________ 2. Navesti 4 preduslova za dobar program obezbeenja saosnosti : a. ____________________________ b. ____________________________ c. ____________________________ d. ____________________________ 3. Navesti 8 osnovnih koraka u podeavanja saosnosti kod maina a. ____________________________ b. ____________________________ c. ____________________________ d. ____________________________ e. ____________________________ f. ____________________________ g. ____________________________ h. ____________________________ 4. Da li statike sile mogu da izazovu vibraciju maina? DA NE

28