A Földi Helytartóság első lépései

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 2012 július 01 Budapest.

Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.

Drága földi Testvéreink, Helytartóságbéli Tagjaink!
Tolmácsolni szeretném Konföderációnk tagjainak végtelen és osztatlan örömét a tekintetben, hogy ilyen szívből jövő és meleg fogadtatásra lelt kezdeményezésünk a lelketekben. Számunkra e tény azt jelzi, hogy nem dolgoztunk hiába és azt, hogy az Atya és Teremtő Anyánk valóban a legfogékonyabb lelkületű nemzetet jelölte ki a feladat beteljesítésére. Hála néktek és szívből jövő áldás azért, hogy az általunk végzett több ezer éves előkészítő munkát immáron egy magasabb szintű felületen folytathatjuk tovább a ti segítségetekkel. Meg kellett várnunk azt az időt, amíg a földi ember természetes evolúciója folytán, lelki szinten, alkalmassá válik az általunk kibocsátott frekvenciákon a jelek fogadására, saját maga tempójában érve el a fejlettségi szintet, és nem agresszív, külső beavatkozások árán. A tény maga, hogy az első, nektek intézett emisszió (jelkibocsátás) hatására, ilyen nagyszámú lélekhang rezonált (válaszolt), egyértelmű bizonyíték arra, hogy elértétek az alkalmas fejlettségi szintet. Az Atya kifejezett késztetésére betartjuk és be is tartatjuk a természetes útját az evolúciós folyamatoknak. Erről személyesen biztosítalak benneteket. Amint talán ti is tudjátok, a Világegyetemben, - természetesen ide tartozik a Föld is, nem volt ez mindig így. A Föld bolygó életében, több ízben volt már példa arra, hogy más, az univerzumban csapongó, földidegen fajok próbálták manipulálni az élővilágot, köztük az embert is, genetikailag, mentálisan és spirituális szinteken. Csupán néhány tíz földi éve annak, hogy be lettek tiltva a Földön a galaxisbeli, kísérletek céljával történő emberrablások és eltérítések. Ezen agresszív beavatkozások súlyosan érintették lakóhelyeteket, a Földet. Az Atya kifejezett parancsszintű késztetésére, ezen túlkapások

ha kultúráknak. hogy a veszély elhárult. A Föld különböző pontjain érzékelhető feszültségemelkedést illetve kiegyenlítődést furcsa. pattanásig feszült a helyzet és az Atyai erők felkészültek a kiegyenlítésre. Az Atya úgy ítéli meg. társteremtőként vehettek részt. majd Atlantisz segítségével éppen terjedni kezdett a Földön. az Atyai késztetés az Univerzumi Rend fenntartása érdekében erőteljesebb. az egyensúly megteremtését célozza. önmagukat vélve isteneknek. befolyásoltsága állapotában. vagyis az ellensúly megtartására. (Ennek számos földi. Ma. Amennyiben élne az adott helyen elegendő nyitott szív a harmónia megteremtését elősegítendő és benne tudatosan ténykedni szándékozó. megtörténik az erőkiegyenlítés teljes Galaxis szinten: még olyan áron is. de nem feltétlenül pusztítással. bizonytalanul tapogatózva hibákat. felpuffadt egoval. belső Atyai késztetésre. hogy hála a MAG népnek. mint bármikor. Amennyiben létezik elegendő. Ez egy elsődleges Univerzumi Törvény a Galaxisban. Kritikusnak volt mondható Galaxis-szinten az erőegyensúly állapota. Vakon. Forrásuktól elszakítva. el kell mondanom. építészeti maradványát fedezitek fel a világ minden pontján. veletek. Súlyos túlkapások és kibillent erőegyensúly idején. ugyanis elértétek az evolúciós fejlettségbeli szintet a hiba javítására és az evolúciós szintemelés kísérletében. Szent irataitok ’minimális kritikus tömeg’ fogalma pontosan erre utal. Joggal. és aktiválható ellensúlyi erő. akkor még fejletlen népességét saját céljaik kielégítésére terelték. Hogy értsétek a helyzet súlyosságát. fémes. a tűréshatár legvégéhez érve. Ne féljetek ettől. Ebben a pillanatban a ti Földetek itt tart. hogy az Atyai erő.le lettek állítva. A Föld többi. és a Fény Galaktikus Konföderációja által az isteni parancs betartása felügyelve van. és a Föld érdekeit tekintve. túlkapásokra ragadtatta magát. hibákra halmoztak. valamint konkrét cselekvésre magát elszánó lélek. Teret engedtek így a sötét oldal ráhatásainak. ahol többé nem feszülnek egymásnak üveghangig a kiegyenlítésre váró erők. Ez a Föld bolygó fizikai válasza az energiakiegyenlítődésre! Minél jobban emelitek a . vagy kattogó hangokként érzékelitek. a drasztikus folyamat az összeomlástól visszafordítható lehet. hogy az Univerzumunk azon részén. Talán érzékelhető. (Pontosan ugyanaz a helyzet most újra megtörtént a Földön. leválasztva az Atyai Tudatosság hálójáról. akkor első körben ennek erejével igyekszik az Univerzum harmonizálódni. Ez történt az általatok Atlantisznak nevezett – egyébként szíriuszi mintára működő – aranyföldrész összeomlásakor is. Nem azt mondom. hogy az összeomlást előirányzó folyamat gyengül.) Majd – bizonyos. telepes fajok zavart okozó behatására – a rendkívüli fejlődési folyamat története hirtelen megtorpant. a Föld egyéb népessége még fejletlen szinten stagnált és nem állt elég számú nyitott szív az emelkedésre készen. Az egyébként csodálatosnak indult folyamat. Ilyenkor. Ősi irataitok ezt a krízishelyzetet emlegetik. a megmenekülés irányába halad. a mérleg serpenyője abba az irányba tendál. vagy akár bolygóknak pusztulnia is kell miatta. de azt igen. Drága Testvéreink. Lemúria. csillagközből érkező. azonban más a helyzet. morajló. hibás teremtéseken keresztül. ahol a ti Földetek is helyet foglal. Az atlantiszi népesség. Így Atlantisz az erőkiegyenlítés hatására elsüllyedt a Föld felszínéről.) Akkoriban azonban.

hogy lakóhelyetek isteni védelem alatt áll. . és erős késztetés a kiegyenlítődésre. nem csak úgy ’megtörténik’ velünk. A Konföderáció megmutatja nektek az Univerzumban uralkodó általános Rend szabályait. Maga a TEREMTÉS lényegi összetevője! Amikor ez az energia lecsökken. földrajzilag a Kárpátmedence és környéke területében. együtt. hogy amit mi. A Konföderáció segítségetekre volt abban. Az ősi Lemúriában és Atlantisz aranykorában élő lélekcsoport. és ezáltal. de frekvenciakülönbség miatt szemetek elől elrejtve. már működtetett rendszerekre és segít az univerzumi alapszabályok betartásában. A többi. Vagy földi testbe inkarnálódva. Erre a helyzetre több ezer éve készülünk együtt! Sokan álltatok sorba erre az időszakra szóló. Emlékezzetek arra. hogy ilyen nagy számban éltek ezen a területen és annak is. és univerzumi törvények sárba tiprása zajlott. Tette mindezt nem önmagától és önkényesen – hiszen a be nem avatkozás univerzumi törvénye köt minket is . visszajöttek ebben az időben. amely Mindenek alkotóeleme és éltető ereje. amikor párhuzamosan. ma. spirituális szinteken meg túlkapások. Őket hívjuk MAG népnek. hogy célba értünk. ugyanis az Atya úgy ítélte meg. azt jelenti. hanem az Atyai késztetés parancsára. Ti magatok vagytok ezek a lelkek. mint ahogy azt sokan gondolnátok. Azonban ez nem jelenti azt. és az Univerzum globális szintjein is a fejlődésre. Nos érezhető az elmondottak alapján. akkor ezek a hangok pár földi éven belül megszűnnek… Tehát amint mondottam. vagy magas energiaszinten a földi síkon élve. mert rendkívüli lehetőség adódik ilyen kritikus evolúciós ugrási kísérleteknél a Földön. hogyan is kell majd értelmeznetek e jelenséget. Ez a legfontosabb tézis az Univerzumban. milyen eszközök állnak a . hogy készen áll a Földön a kritikus tömeg az emelés támogatására. Atyai és Teremtő Anyánk jóváhagyásával. Ők közöttetek és körülöttetek élnek. Jól ismeritek egymást. hogy önmagatokra ismertek. genetikailag pedig. Tehát nem véletlenül éltek ma a Földön.frekvenciátokat. Testvéreim. hogyan éritek el. Az Atya előtt csupán a szív késztetésének irányultsága a döntő. hogy segíthessetek a kísérletben. innen kezdve. Tudatom veletek. hogy mindezt ti magatok. hogy a felemelkedést elérjétek. feszültség támad. hogy az Atyához visszavezető tengelyeket kitisztítsa. az összeomlás esélye lecsökkent. Természettudósaink pontosan kifejtik majd ezt számotokra. milliós nagyságrendben jöttetek leszületni a Földre. ebben a kritikus helyzetben átélünk. hogy segítsék a felemelkedést. hogy az atlantiszi aranykor hiper fejlett társadalma sem volt elegendő az Atya előtt a kimenekítéshez akkor. földi inkarnáció lehetőségéért. Ez az oka annak. hogy a stafétabot – ahogyan mondani szoktátok – most a ti kezetekben van. a bolygótokét. A Szeretetenergia harmóniája. hogy nektek könnyebb legyen a „hazatalálás”. hogy hogyan folytatódik a folyamat. a lélek egyéni útján történő. rátok van bízva. valamint a pusztulás okát önmaguk tévedéseiben felismerő atlantiszi lelkek visszatértek a hibák orvoslására. Ha a szívetek visszarezonál e gondolatokra. a ti feladatotok. sokan dolgoztok már együtt az ügyünkön. a magukat főleg magyaroknak nevezett vérvonalba ágyazva határoztátok meg.. A tömörülésetek helyét. Azonban azt. Mivel a MAG ismerte az Atya tervét és az esélyt arra. példákat hoz majd nektek a harmonikus. Az egyensúly még sérülékeny.

Főleg a logika. Azért vannak köztetek. mert az új technológiákat igyekeznek integrálni a Földre. hogy a Szíriuszon semmi esélyük a génletöltésre. Nem titeket akartak bántani. hogy mindenki. a matematikához és az anatómiához is. hagyjátok őket műszaki terveikkel tevékenykedni. Színes és sokféle az emberi faj. nekik ez a dolguk. szíriuszi gének is egyben. értettetek a csillagászathoz. teljességgel reátok bízzuk. akkor értelmezni tudjátok majd evolúciós történetünket és a szíriuszi szövegeket is.mint a vidámparkban a dodzsem elektromos rúdján az áramszedő. hanem ők is fejlődési szándékkal léteznek az Univerzumban. Ha megtanuljátok ezt az írásformát. A kísérleteik célja egészen egyértelműen a szíriuszi gének kinyerése volt a saját fajuk nemesítésére. Bár spirituálisan kissé fejletlenebbek.) Mit tartunk mi spirituális integrációnak? Ahhoz. A ti életetekben csakis ti lehettek a leghitelesebbek. Ennek mintájára működött Atlantisz és ennek kódjait hordjátok a génjeitekben. lélek emlékképeitekben. hogy nagy örömünkre. Vannak génmanipulált egyedeitek is – nagyon kevés lélekszámban – akikkel a szürkéknek nevezett faj kísérletezett. azonban a Földön megtalálhatóak a szíriuszi génjeink és ellenállás nélkül ’hozzáférhetők’. az egyenesség. – Talán értitek már. aki egy lélekszállal csatlakoztatva van egy hálóra. hogy legelső sorban. az Atyai Tudatossághálóra csatlakozva. Ennek a kornak a földi maradványaira bukkantok helyenként a bolygón. Tudták. Ez azt jelenti. akik a primitív telepes faj képviselőinek leszármazottai. Nekik ez a feladatuk. hogyan kommunikáltok és egyáltalán miként tartjátok a kapcsolatot. egészen egyszerűen igyekszem válaszolni. de mindenféleképpen együttműködők. . de képviseltetve van fajotokban az orioni lélekvonal. egyénileg megtalálja újra a közösséget az Atyával. hogy nem csak szíriuszi eredetű a népességetek. nem a rendszerek felállításán kellene törnötök a fejeteket. belülről tekintve pedig egymásra vagyunk utalva. mint a szíriusziak. A szíriuszi társadalom fényváros rendszerben működik. Vannak bolygók. amely hozzáér a mennyezeten egy kifeszített hálóhoz. Most nem az a cél. és a szabályok betartása jellemzi őket. Ebbe az írásmintába van elrejtve az Univerzum kódja. Szíriuszon ma is az általatok rovásírásnak mondott írásmintával írunk. Ezt hívjuk spirituális integrációnak. Ez a ti feladatotok. A szíriuszi minta egy. hogy jól értsétek. a racionalitás. kicsit olyannak látom. Talán majdnem ugyanakkora számban. . hogy kívülről tekintve teljesen önellátó a rendszerünk. – bocsánat a hasonlatért. ahol megjelenik az ember. (ASHTAR parancsnok mutatott nekem egy képet. és egymás szolgálatából élünk. Pont ez tartja őket távol a deviáns viselkedésmintáktól és tartják be betűre az Univerzumi Rendet. Szíriuszi eredetből kifolyólag használtátok a piramisokat. DNS-etekben. Fogtok pontos leírást kapni róla. Ők az Univerzum technokratái. akik kíváncsiságból küldtek inkarnáltakat hozzátok és vannak. a lehetségesek közül. Nos talán értésetekre tudtam hozni. Tudomásotokra hozom ugyanakkor. – Júlia megj. hanem azon. Ne bántsátok őket az ’értetlenségükért’.rendelkezésétekre. a MAG gének. A bekötéseiteken kell dolgoznotok. Több más lélekeredet is jellemzi a Föld lakosságát. Ezek a génletöltések ma már megszűntek és tiszta a Föld légtere tőlük.

Senki nem manipulálhat másokat. A megoldást célzó belső késztetés. vagy lélekben. hogy ezt a tengelyt soha ne hagyja el. amellyel a kapcsolat létrejön. Ez törvény és önműködően zajlik. egyszerűen kell magyarázatokat adnunk jelenségekre. egyfajta zsilipelő rendszerrel. Az Atya nagyvonalúsága abban áll. akiket mások keresnek meg a lehetőséggel és vannak olyanok. akkor saját magát iktatja ki az ’online’ kapcsolatból. amely rendkívül aktív és szerelemben szövődött elemeket. Ha alkalmas és halad. Nos. ahol megtorpannak. az egész Föld . akik a szándékukat így vagy úgy kinyilvánítják. hogy az egyén vissza akar-e találni az Atyai Hálóra vagy sem. Használjátok ki Drága Testvéreim! Az Atya egy új és csodálatos világot készített elő a számotokra! Az Atyai Tudatosság hálójára bárhonnan a Földről rá lehet csatlakozni lélekben. hogy dönthessen. és megfelelően működtetni tudja. ha a Fény Galaktikus Konföderációjában kívántok helyet foglalni. Felvezetni a lehetőséget mások számára lehet. amilyen gyorsan csak lehet. Ezt elég egyszer megtenni az élet során. a spirituális integráció megértése elkerülhetetlen. úgyis bent marad. emberi döntés. hogy az Atyai Tudatosság Hálóját. 2012 csodája ebben áll. mentális és fizikai szintjein. Ők ezt tudják magukról. Ha végképpen eltávolodik az egyén az Atyai Tudatosság Hálóról. Mindegy. Ha észrevenné. Ne feledjétek: a népetek lett erre a feladatra meghívva és nem a tudósaitok egymaguk. Az egyén önmaga dönt. A magas integritású személy kifejezés azt jelenti. A spirituális integráció (lelki felemelkedés. ÉN AKAROM! Ebben a pillanatban aktiválódik egy DNS kód. értelemszerűen csak ilyen magas integritású személyek lehetnek. hogy valaki magasan intergrált-e vagy csak most ismerkedik a törvényekkel. hogy maradhat-e a Hálón vagy sem. Az egyén részéről aktív. hogy ezt a kapcsolatot folyamatosan fent tudja tartani. a szándék minősége fogja megmutatni. hogy: IGEN. hogy lecsúszott róla. de a döntést az egyénre kell hagyni. szeretetalapú (és nem félelemalapú) késztetés szükséges. azonnal igyekezzen vissza oda. hogy ne vádoljatok tudománytalansággal sem engem. saját magunknak és nem másoknak való kifejezése. hogy a Földi Helytartóság alá. lelki szinten lettek felkérve az Atyától a misszióra. A Földi Helytartóság tagjai. akik egészen konkrétan. valamint annak szóban. hogy széles körökben. A célunk az. Ne tartsatok attól. akiket az élethelyzeteik állítanak olyan tapasztalások elé. Az állandó ’on-line’ kapcsolat fogja eredményezni az egyén rohamos tudatosodását és fejlődését lelki. az Atyai hálóra való visszacsatlakozás) egyénileg történik. Értsétek meg a közös célunkat! Ahhoz. Kérlek benneteket.hogy akadémikusaitok és tudósaitok belefeszülhessenek a számotokra komplikált csillagközi kifejezések értelmezésébe. mert döntéshelyzet előtt találják magukat. és tagságukat a saját lelki szándék nyilatkozatukkal írják alá. a lakosság szintjén tudjunk magyarázatot adni. Vannak. hogy valaki kapcsolódjon az Atyai Tudatosság hálójára egészen egyszerűen egy belső és szívből jövő. 2012 földi évben minden egyes ember a Földön esélyt kap arra. sem földi. Ha alkalmatlan. hogy most tömegeket emelhessünk át az evolúciós szinteken. hogy valaki kicsúszik a felemelkedés esélye alól. tudatos odafigyelést igényel annak fontossága. amelyet mások felett hoznák a tekintetben. jegyeket visel magán. önmagát fogja kiiktatni. Vannak. Ahhoz. földi. hanem az. illetve szövetségbeli megbízottjainkat. most mindenkit befogad. önmaga felöl. Ettől fogva elkezdődik az a szoros kapcsolat az egyén és az Atya között. Nem szükségeltetik hozzá felsőbb körökből származó.

A legsürgősebb az. hogy működőképes modellel járjatok elöl a többi nemzet számára. E tény életmentő a Föld evolúciós és energetikai egyensúlyát tekintve! Éppen ezért megkérek minden Drága Testvéremet.shp. Szívemből jövő. A továbbiak csak ezt a lépést követhetik.27.energetikai burkába ágyazhassuk.20.atitoksikerkulcs.66 . nemzeteitek iránti társteremtői szerelemmel üdvözöllek benneteket az Alpha anyahajóról! ASHTAR Parancsnok www. úgy hogy a jó példa alapján ők is csatlakozni kívánjanak. hogy továbbítsátok ezeket az üzeneteket! Fordítsátok a népek nyelvére és lépjetek egységre egymással: legelőszőr az Atyai Tudatosság Hálójának a szintjén.589. hogy egyre többen fejezzék ki akaratukat az Atyai Tudatosság-hálóra való csatlakozás tekintetében.hu Tel: +36. E tény fogja továbbnövelni a Hálót a Föld felett. De ehhez az szükségeltetik. Ezek most azért még távolabbi tervek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful