You are on page 1of 3

“APROB” Procurorul sectorului Botanica, municipiul Chişinău _____________________________

ACORD de recunoaştere a vinovaţiei
mun. Chişinău «____»____________2012

Eu, procuror în Procuratura sectorului Botanica, mun. Chişinău, Ana Ganziuc, în conformitate cu prevederile art.art. 504 şi 505 Cod de Procedură Penală a RM, am încheiat prezentul acord cu învinuitul ____________________________________________, care şi-a dat consimţimântul de a-şi recunoaşte vina în schimbul unei pedepsei reduse. Astfel, luând în consideraţie: 1) voinţa învinuitului, inculpatului de a coopera la efectuarea urmăririi penale sau acuzarea altor persoane; 2) atitudinea învinuitului, inculpatului faţă de activitatea sa criminală şi de antecedentele penale; 3) natura şi gravitatea acuzaţiei înaintate; 4) căinţa sinceră a învinuitului, inculpatului şi dorinţa lui de a-şi asuma responsabilitatea pentru cele comise de el; 5) voinţa liberă şi benevolă a învinuitului, inculpatului de a-şi recunoaşte vinovăţia cît mai prompt şi de a accepta o procedură restrânsă; 6) probabilitatea de a obţine condamnarea în cazul respectiv; 7) interesul public de a obţine o judecare mai operativă cu cheltuieli mai reduse. În prezenţa apărătorului învinuitul a fost întrebat, dacă el în condiţii confidenţiale a discutat cu Apărătorul ____________________________________, 1) toate drepturile procesuale de care dispune învinuitul, inculpatul, inclusiv: a) dreptul la un proces complet, rapid şi public şi că, pe durata acestui proces, el beneficiază de prezumţia nevinovăţiei atâta timp cît vinovăţia sa nu îi va fi dovedită în mod legal, asigurîndu-i-se toate garanţiile necesare pentru apărarea sa; b) dreptul de a prezenta dovezi în favoarea sa; c) dreptul de a solicita audierea martorilor acuzării în aceleaşi condiţii ca şi martorii apărării; d) dreptul de a nu spune nimic şi de a nu fi obligat să se autoincrimineze; e) dreptul de a depune declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei şi de a renunţa la declaraţia de recunoaştere a vinovăţiei; ___da_____________________
(semnătura învinuitului)

2) toate aspectele cazului, inclusiv ordonanţa de punere sub învinuire sau, după caz, rechizitoriul; ___da_____________________
(semnătura învinuitului)

Procurorul

Învinuitul

Apărătorul

Acordul este încheiat prin voinţa liberă şi binevolă a învinuitul ____________________._________________________Cod penal pentru săvârşirea cărora la «__»_______2011 a fost pus sub învinuire în cadrul procesului penal Nr. ___da_____________________ (semnătura învinuitului) 4) pedeapsa maximă şi minimă care poate fi aplicată în cazul recunoaşterii vinovăţiei. . mun. ___da_____________________ (semnătura învinuitului) 5) obligaţia învinuitului. ___nu_____________________ (semnătura învinuitului) Învinuitul_____________________________________îşi i-a obligaţia de a depune jurămînt în faţa instanţei de judecată că va face declaraţii veridice privitor la infracţiunile prevăzute de art. în caz de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. _________________ El înţelege că aceste declaraţii vor putea fi folosite într-un alt proces împotriva sa pentru declaraţii false. care promt şi-a recunoscut vinovăţia şi care acceptă o procedură restrânsă. iar învinuitul încheie acest acord în deplină cunoştinţă de cauză şi în prezenţa apărătorului ___________________________. inculpatului.3) toate posibilităţile de apărare de care ar trebui să beneficieze în cazul respectiv. Inculpatul Apărătorul Procurorul _______________________ ______________________ Ana Ganziuc Acordul se prezintă Judecătoriei Botanica. Chişinău pentru examinare. Altă înţelegere între procurorul Ana Ganziuc şi învinuitul __________________________ nu există. de a depune jurământ în faţa instanţei că va face declaraţii veridice privitor la infracţiunea pusă sub acuzaţie şi că aceste declaraţii vor putea fi folosite într-un alt proces împotriva sa pentru declaraţii false. ___da_____________________ (semnătura învinuitului) 6) faptul recunoaşterii vinovăţiei nu este consecinţă a aplicării violenţei sau ameninţării.

apărătorul ___________________________________. Apărătorul: _____________________________ Am primit. ─ recunoaşterea vinovăţiei de către învinuit rezultă din înţelegerea noastră confidenţială anticipată. că : ─ acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către învinuit a fost examinat de mine personal. Procurorul în Procuratura sect. Chişinău «___» _________2012 Eu. prevăzută de art. 505 CPP a fost respectată. certific în scris.DECLARAŢIE mun. Chişinău Ana Ganziuc . ─ procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Botanica. mun.