You are on page 1of 168

Beth Doll Carol Doll

Fiatalok biblioterápiája
Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése

2011

2

A magyar szöveget gondozta: Magyar Krisztina

ISBN 978-963-201-641-2

Kiadja a Könyvtári Intézet. Kapcsolattartó: Bartos Éva.

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

3

Tartalomjegyzék
ELŐSZÓ..................................................................................................................................... 6 1 Bevezetés ................................................................................................................................. 8 Szükség van-e a biblioterápiára? ........................................................................................ 9 Milyen gyerekeket és serdülőket vonjunk be biblioterápiás programokba? .................... 10 Ki gyakoroljon biblioterápiát? ......................................................................................... 10 2 A biblioterápia meghatározása .............................................................................................. 13 A BIBLIOTERÁPIA MEGHATÁROZÁSAI ..................................................................... 13 A BIBLIOTERÁPIA CÉLKITŰZÉSEI ............................................................................... 16 Összefoglalás ........................................................................................................................ 19 MIBŐL ÁLL A BIBLIOTERÁPIA ..................................................................................... 20 Összefoglalás ........................................................................................................................ 25 MI SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY A GYEREKEK HASZNOSÍTANI TUDJÁK A BIBLIOTERÁPIÁT ............................................................................................................. 26 KI JOGOSULT ARRA, HOGY BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOKAT VEZESSEN .............................................................................................................................................. 29 A BIBLIOTERÁPIA HATÉKONYSÁGA .......................................................................... 34 ÖSSZEFOGLALÁS ............................................................................................................. 36 IRODALOM ........................................................................................................................ 36 3 A gyerekek és serdülőkorúak mentálhigiénés problémái ...................................................... 43 A GYEREKEK MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁI ........................................................ 44 Az egyes pszichoszociális szakaszokban tipikusan előforduló problémák ...................... 45 Pszichoszociális kockázat .................................................................................................... 47 Pszichés zavarok .................................................................................................................. 48 Az internalizáló zavarok................................................................................................... 48 Az externalizáló zavarok .................................................................................................. 55 ÖSSZEFOGLALÁS ............................................................................................................. 57 IRODALOM ........................................................................................................................ 58 4 A gyermekkönyvtáros és a médiatáros szakértelme ............................................................. 62 A GYEREKEKNEK ÉS SERDÜLŐKNEK SZÓLÓ ANYAGOK ISMERETE ................ 62 TÁJÉKOZTATÁS ............................................................................................................... 67 KÖNYVEKKEL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ......................................................... 70
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

..................................................................................................................................................................................................................................... 88 6 Mire kell ügyelnie egy biblioterápiás foglalkozásvezetőnek ................ 85 IRODALOM ..................... / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL................................................. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER..................................................................................................................................................................................................................... 73 VÉGSZÓ ........................................................ 72 A könyvbemutató ................ 92 Regresszív viselkedés .......... 90 MIRE KELL ÜGYELNI AZ ANYAG KIVÁLASZTÁSÁNÁL ....................................................................................... 130 BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE........ 70 A könyvekről történő beszélgetés . 97 ÖSSZEFOGLALÁS .......................................................... 79 Okleveles hivatásos tanácsadó ....................................... / BETH DOLL AND CAROL DOLL................................ COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.... 74 5 A mentálhigiénés szakember szakértelme................. 77 Kiket nevezünk mentálhigiénés szakembereknek? ................... FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA........................................................................................................................................................................................... 95 Érzelmi kitörések........................................................................................ 102 IRODALOM ............................................... LLC...................... 99 IRODALOM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Félősség ..................... 92 Nyugtalanság ............................................................ 81 HOGYAN RÉSZESÜLNEK GYEREKEK ÉS SERDÜLŐK MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOKBAN................................................................................................... 129 8 Hogyan építsünk fel biblioterápiás programot? ......................................................................................................................................................................... 96 Elcsüggedés ................................................................ MEGJELENT AZ ABC-CLIO....... 78 Pszichológus ....................................................... LLC ENGEDÉLYÉVEL... 82 A BIBLIOTERÁPIA BEÉPÍTÉSE A TERÁPIÁS INTERVENCIÓBA ....................4 Olvasói tanácsadás ................................................ 95 Öngyilkossággal történő fenyegetés...................................................................................................................................... 100 7 Bibliográfiai eszközök...................................................................... 74 IRODALOM ................................................................................................. INC................... 81 Pszichiáter és pszichiátriai ápoló...................................................................................... .............................................................................................. 94 Betegségtünetek ............................... REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO.. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE................... 90 A DISTRESSZ GYAKORI JELEI ............................................................................................. 96 A KOCKÁZAT EGYÉB JELEI .............................................. 80 Érzelmi fogyatékossággal élő gyerekek tanára ................... 80 Szociális munkás ................................................................................................. INC..................... COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED....................................... 79 Iskolai tanácsadó és iskolapszichológus .........................................................................................

........................................................................................................................................................... 164 A KLINIKAI BIBLIOTERÁPIA ÁLTAL MEGKÍVÁNT KITERJESZTÉSEK....................... A SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉRDÉSE ........ 136 6......... A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA ............................................................. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA..................... 135 5........5 1......................................... 151 A MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSA ... A FEJLESZTŐ PROGRAM KLINIKAI PROGRAMMÁ TÖRTÉNŐ KISZÉLESÍTÉSE ................. 133 3..... INC................................. 152 Regények ....................................... 166 IRODALOM . 138 8................................................................................................................................................................................... 139 ÖSSZEFOGLALÁS ...................... 131 A szocio-emocionális distressz szintje ........................................................ 147 B FÜGGELÉK ................................................................................................................................ REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO..................... KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE......... 150 A CÉLCSOPORT .................... COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED............................................................................................................ SZAKMAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA ................................................................................................................. / BETH DOLL AND CAROL DOLL........................... A MEGFELELŐ MÉDIUMOK KIVÁLASZTÁSA ............................................ 140 IRODALOM ................................................... LLC.................................................................................................... 137 7................... / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL...................................... LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER............... 138 9...................................................................... KI LEGYEN A CÉLCSOPORT? ............................... LLC ENGEDÉLYÉVEL........................................................ 164 MEGÉRTÉST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK .......................... 150 Program negyedik osztályosok számára a barátságról .............. 145 A FÜGGELÉK ............................................................................................................................. 167 BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE......... 150 A PROGRAM CÉLJA ............................................................................. 132 2........................................................................ ÉRTÉKELÉS ............................................................ 151 A SZAKMAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA ................................ INC............................................................................... 166 ÉRTÉKELÉS ........................................................................................... 132 A résztvevők érdeklődése........................... 161 Költészet .......................................................................... 134 4.................................................................. A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI .............................................. A MEGÉRTÉST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK KIDOLGOZÁSA ................... ......................................................... MEGJELENT AZ ABC-CLIO......................................... 152 Képeskönyvek ..... COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED....................................................................................................................................... 163 Audiovizuális anyagok ................... 131 A résztvevők kora........................... 152 A VÁLASZTOTT ANYAGOK ...............................................................

INC. Egy másik dologra is rájöttünk: bár a biblioterápiás programok néhány aspektusát jól ismerjük. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyek mentén beszélgetéseink folytak. amikor egy program vagy beszélgetés káros. Ahogy a beszélgetések előrehaladtak. hogy a szakemberek közötti együttműködés. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Végül rájöttünk. hogy segítene. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ezek nagy horderejű és heves viták voltak a gyakorlat összes aspektusával kapcsolatban: Szükség van-e egyáltalán a biblioterápiára? Kiből lehet biblioterapeuta? Milyen gyerekeket szólítson meg? Hatékony-e a gyakorlat? (De ne vonjunk le messzemenő következtetéseket – a pszichológus sokkal inkább elfogadhatónak érezte a nem pszichológus végzettségű szakemberek biblioterápiás gyakorlatát. amelyet a vacsoraasztalnál vagy nyaralás alatt folytattunk családi körben a gyerekek és serdülők biblioterápiájával kapcsolatban. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. amikor a biblioterápiáról írnak. értékeljen és válasszon ki különféle könyveket. mint a könyvtáros!) Nem csak hogy eltérő véleményen voltunk. szintén megváltoztak. A szakirodalomban. LLC. amelyeket az első fejezetben tárgyalunk. nincsenek összhangban az általunk eladdig megismert biblioterápiás gyakorlatokkal. építettük fel könyvünket. éppúgy. hogy a mi vitáink sem másmilyenek. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amelyeket a gyerekek és serdülők küldenek. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. különféle szerzők különféle definíciókat használnak.) Arra jöttünk rá tehát. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Együtt viszont olyan biblioterápiás programokat tudtunk tervezni és megvalósítani. ahelyett. különösen a mentálhigiénés szakemberek és a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. rájöttünk. amelyek jóval gazdagabbak. Ezek köré az új kérdések köré. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyek mindkettőnk számára ismeretlenek. hogy mindketten mást értünk biblioterápián. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. filmeket és egyéb anyagokat. Mihelyst tisztáztuk saját definíciónkat és újrafogalmaztuk azt. hogy olyan dolgokat mondtunk. és kevéssé ismeri fel azokat a jeleket. mint amit egyedül tudtunk volna létrehozni. A pszichológus keveset tud az anyagok kiválasztásának menetéről: keveset tud arról. úgy tűnt.6 ELŐSZÓ Ez a könyv egy sor olyan beszélgetésből született. amelyek. kiszélesítve jelentését. Rájöttünk arra is. különféle gyerekekről beszélnek és különféle feladatokat írnak elő. hogyan találjon meg. INC. mint a különféle szakmai közösségeinkben folyó viták. . de össze is zavartuk egymást azzal. a kérdések. másikunk pszichológus lévén. vannak olyan aspektusok. A könyvtáros viszont keveset tud a társas és az érzelmi alkalmazkodásról. (A B függelékben található erre egy példa. hogy nagyon különböző dolgok történnek az általunk ismert biblioterápiás programok során – a gyerekek és a célok is különfélék. Egyikünk könyvtár-informatikus. mint a saját vitáinkban.

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. illetve gyermekkönyvtárosok közötti együttműködés a leggyümölcsözőbb stratégia akkor. LLC ENGEDÉLYÉVEL. INC. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. az együttműködésen alapuló gyakorlat áll könyvünk középpontjában. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.7 könyvtárosok. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Következésképpen. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. ha magas színvonalú biblioterápiás programokat akarunk megvalósítani.

MEGJELENT AZ ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Néhány ember fenntartaná a címet a megfelelően képzett mentálhigiénés szakemberek számára. akik azt mondják. Néhányan védelmükbe veszik majd a biblioterápia gyakorlatát. és hogy további vitának nem lenne értelme. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Ehelyett különféle szempontok szerint bemutatjuk a biblioterápia gyakorlatát. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. mivel úgy hisszük. Érthető azoknak az álláspontja. megvédeni vagy akár kritikával illetni. ami viszont nem tetszik azoknak. amely támogatja a gyerekeket a felnőtté válás nehézségei közepette. hogy átalakítják a gyerekek mindennapi életét. ezek a célkitűzések mennyire illeszkednek a gyerekek és serdülők mentálhigiénés problémáinak természetéhez és súlyosságához. a biblioterápia könyv vagy könyvek közös olvasása abból a célból. könyvtárosok és médiatárosok napi gyakorlatában igenis találni lehet legitim példákat a biblioterápiára. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Könyvünk nem állásfoglalás kíván lenni a biblioterápia és annak gyakorlata körül kialakult vitában. de érthető azon gondoskodó felnőttek törekvése is. LLC ENGEDÉLYÉVEL. miközben azt ígérik. Mások támadni fogják a biblioterapeutákat mint sarlatánokat. akik. Vitákat szülhet a biblioterapeuták szakértelme is. akik a lelki problémákkal küzdő gyerekeket bőséges mennyiségű színvonalas irodalomhoz szeretnék juttatni. .8 1 BEVEZETÉS A KÉRDÉSEK ÚJRAFOGALMAZÁSA Legegyszerűbben megfogalmazva. INC. Bármi legyen is a felek álláspontja. mondván. hogy ez egy olyan gazdag és érzékeny stratégia. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. nem a valódi problémák kerültek megfogalmazásra. és valószínűleg heves vita alakul ki. Bármilyen egyszerű is ez a meghatározás. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy • • melyek a biblioterapeuták célkitűzései. ahol gyerekekkel foglalkozó szakemberek vannak együtt. Megnézzük. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Hozzuk szóba bárhol. ha ugyan vannak egyáltalán. meg kell védeni a gyerekeket az álterapeuták szakmailag megkérdőjelezhető gyakorlatától. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. a biblioterápia gyakorlatát nehéz leírni. valójában kevéssé vannak rá hatással. akik szerint a tanárok. INC. hogy az olvasónak segítsen megbirkózni valamilyen személyes problémával. LLC. ezt többnyire szenvedélyesen védik.

KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelyekre a gyerekeknek szükségük van ahhoz. Ezt a kérdést nem lehet megválaszolni anélkül. amelynek egyik végén az egyszerű olvasói tanácsadás áll. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LLC ENGEDÉLYÉVEL. attól függően. hogy kérdéseket teszünk fel a biblioterápia gyakorlatával kapcsolatban. Ezután a fejezet hét olyan célt vizsgál meg. INC. milyen készségekkel rendelkeznek azok a szakemberek. Az A függelékben található annotált bibliográfia olyan forrásokat gyűjt egybe. a másikon pedig átfogó pszichoterápiás programok. illetve olyan kompetenciákat mutat be. hogy a kitűzött cél elérésére a biblioterápia hatékony-e. amelyet biblioterápiás programok szolgálhatnak. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. mely a biblioterápát olyan kontinuumnak láttatja. INC. azt kérdezik. gyakran azt kérdezik. Amikor könyvtárosok és médiatárosok teszik fel. amelyek javaslatokat tesznek arra nézve. a biblioterápia hatékonyságának kérdését vizsgáljuk. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Szükség van-e a biblioterápiára? Habár gyakran föltesszük. LLC. A második fejezetnek. Biblioterápiás programok részét képező tevékenységeket. hogy milyen hasznos tevékenységeket foglaljunk bele a biblioterápiás programunkba. E tág és újra körvonalazott terepen belül újratárgyaljuk a problémákat úgy. épp ez a célja. mi is a biblioterápia és ne tisztáznánk. hogy először ne definiálnánk. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ez a kérdés mást és mást jelent. . Végezetül.9 • • a célkitűzéseket és problémákat figyelembe véve mennyi a létjogosultsága a biblioterápiás programoknak. melynek címe „A biblioterápia meghatározása”. akik a biblioterápiás programokban részt vesznek. A fejezet a biblioterápia egymástól eltérő és következetlen szakirodalmi definícióinak áttekintésével kezdődik. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. vajon a biblioterápia a könyvtáros kompetenciájába tartozik-e. illetve hogy hogyan építsünk fel egy ilyen programot. Amikor mentálhigiénés szakemberek teszik fel ugyanezt a kérdést. melyek a céljai. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy a programokat hasznosítsák. és egy összegző definíciót ad. Tulajdonképpen ez lesz a második kérdésünk – hogy kit tekintünk képzett biblioterapeutának. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy milyen szakemberek teszik fel.

beszélgetés vagy könyv. . hogy mit értünk biblioterápia alatt. akkor. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A harmadik fejezet egyik háttérüzenete az. A biblioterápia egyszerűen alkalom a felnőtteknek arra. nagy valószínűséggel szembe kell néznie ezen problémák valamelyikével. célzott közönsége az átlagos. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. vagy akár az összessel. amelyekkel a legtöbb gyerek küzd a felnövés során. és amelyek sebezhetővé teszik őket a szociális és érzelmi problémákkal szemben. Ki gyakoroljon biblioterápiát? Ez is nagymértékben attól függ. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Így bármely olyan felnőttnek. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. az a támogatás. akiknek egyéni szükségletei vannak. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. valamint azokat. akár van mentálhigiénés szakképzettsége. amikor egy sérülékeny fiatalt akaratlanul is megterhel egy feladat. amelyekkel olyan gyerekek vagy serdülők küzdenek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. „A gyerekek és serdülőkorúak mentálhigiénés problémái” című fejezet nyújt segítséget. amelyekkel a nehéz anyagi vagy szociális körülmények között élő gyerekek küzdenek. a következő: milyen felnőtt támogatásra van szüksége a különféle gyerekcsoportoknak? Másodszor. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. akik részt vesznek benne?” A fenti kérdések megválaszolásához a harmadik. hogy eligazítsák a gyerekeket vagy serdülőket? Ez esetben sok olyan felnőtt szakember létezik. aki fiatalokkal dolgozik. hogy a gyerekek és serdülőkorúak körében jóval nagyobb számú mentálhigiénés probléma létezik. amelyek akkor jelentkezhetnek. és akik érzelmileg sérülékenyek. A fejezet a problémák három csoportját különíti el: azokat. akár nincs. akinek megvan a megfelelő képesítése és BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. akiknek súlyosabb mentális zavaraik vannak. azokat. amit egy bizonyos program biztosít. A fontosabb kérdés. illeszkedik-e azoknak a gyerekeknek a szükségleteihez. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.10 Milyen gyerekeket és serdülőket vonjunk be biblioterápiás programokba? Ahogy a biblioterápia a kontinuumon az egyszerű olvasási tanácsadástól az átfogó terápiás programok felé halad. LLC. INC. mint amennyi felnőtt van. mindennapi problémákkal küzdő gyerekektől az olyan gyerekek felé mozdul el. „Mire kell vigyáznia egy biblioterápiás foglalkozásvezetőnek?” című fejezet röviden leírja a distressz azon jeleit. A programtól és tartalmától függően tehát bármely gyerek vagy serdülő megfelelő résztvevője lehet biblioterápiás programnak. Következésképpen a hatodik. aki támogatást tud nyújtani.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A könyvek és egyéb anyagok kész eszközei az ilyen tanácsadásnak. „Bibliográfiai segédanyagok” című fejezet az előbb említett kézikönyvekből válogat. illetve serdülőkkel dolgoznak. hogy másokkal megoszthatják saját lelkesedésüket a színvonalas anyagokban található gondolatok. Az ötödik fejezet ismerteti továbbá azokat a követelményeket. „A mentálhigiénés szakember szakértelme” című fejezet bemutatja a különféle mentálhigiénés szakmákat és azok elnevezéseit. majd időt és energiát fordítanak arra. sorozat vagy bármely más elképzelhető paraméter alapján. viszonylag kevéssé ismertek a mentálhigiénés szakemberek számára. és ezeknek mind megvan a maga története. Először rendszerezik őket. INC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy az egyes dokumentumokhoz megtalálják a megfelelő felhasználót. hogy megtalálják azokat a könyveket. A negyedik. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy különféle keretek között gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozzon. megvannak a maguk hagyományai és elméleti modelljei. A könyvtárosok és médiatárosok lelkiismeretesen dolgoznak azért. miközben jól ismertek a gyerekkönyvtárosok körében. amikor az egyes gyerekek szükségleteihez megfelelő könyveket társítunk? A gyermekkönyvtári munkának ez már régóta része. történetek és fantázia iránt. Ezek a kézikönyvek. Az ötödik. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. számítógépes programokat. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyeknek birtokában a könyvtáros képes erre. A hetedik. melynek célja a gyerekek és serdülők mentális zavarainak kezelése? Ha ez így van. Valójában a tanácsadás és a véleménycsere természetes része a támogató jellegű felnőttgyerek kapcsolatoknak és elvárt azoktól a felnőtt szakemberektől. tárgy. . „A gyermekkönyvtáros és a médiatáros szakértelme” című fejezet leírja azokat a készségeket. Rengeteg kézikönyv létezik. amelyek a gyerekek és fiatalok hatékony terápiás programjai számára megfogalmazódtak. LLC. Vagy a biblioterápia a pszichoterápia egyik formája. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. filmeket.11 tapasztalata ahhoz. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy sokféle mentálhigiénés szakma és módszer létezik. olvasási szint. A könyvtárosok és médiatárosok munkájának egyik legfontosabb és legélvezetesebb része. CD-ROM-okat és más formátumokat. amelyek hordozzák a gyűjteményt használók számára szükséges tény. cím. Vagy a biblioterápia kifejezéssel azt a tevékenységet jelöljük. és hogy hogyan lehet ezeket a programokat biblioterápiás elemekkel gazdagítani. felelőtlenség volna mentálhigiénés szakember bevonása nélkül biblioterápiás programot vezetni. De még szakember bevonása esetén is felmerülhet az a nehézség. amelyik segíthet megtalálni a „tökéletes” művet szerző. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. anyagtípus. akik gyerekekkel. INC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Nem kell azonban szigorúan saját tudásukra hagyatkozniuk a könyvek és egyéb médiumok kiválasztásánál.és szórakoztató anyagot. hanghordozókat.

hogy egy már meglévő gyakorlathoz új megközelítések szülessenek – olyan megközelítések.és ifjúsági irodalommal kapcsolatos ismereteiket. „Hogyan építsünk fel biblioterápiás programot?” című fejezet az előző fejezetekben leírtakra támaszkodva lépésről lépésre bemutatja. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Úgy hisszük. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogyan építsünk fel és valósítsunk meg biblioterápiás programot. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Végezetül. LLC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A gyermekkönyvtárosok például a mentálhigiénés szakemberekkel történő együttműködés során a megfelelő anyag kiválasztásakor felhasználhatják a gyermek.12 KÖZÖS MUNKA A különféle szakemberek egyéni képességeit és a biblioterápiás programok által kínált lehetőségek komplex tárházát figyelembe véve ez a könyv együttműködést javasol a könyvtárosok. hogy a biblioterápiás programok számára ez volna az optimális. INC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A nyolcadik. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy megosszák szaktudásukat és megosszák a felelősséget. Ugyanakkor a mentálhigiénés szakember érzékenyen képes viszonyulni a súlyos distresszt átélő gyerekekhez vagy serdülőkhöz. hogy hatékonyabbak legyenek. A nyolcadik fejezet különleges figyelmet szentel a szakmai munkacsoporton belüli hatékony kapcsolatoknak. hogy a biblioterápiával kapcsolatban felmerülő kérdések újrafogalmazásával lehetővé válik. a B függelék bemutat egy kidolgozott mintaprogramot. amikor gyerekekkel és serdülőkkel dolgoznak. amelyek lehetővé teszik a szakemberek számára. . médiatárosok és mentálhigiénés szakemberek között azt állítva. amelyek lehetővé teszik a különféle szakemberek számára.

LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy különböző szerzők ugyanazt a kifejezést használják. Csak a definíciók tisztázása után vizsgáljuk meg annak kérdését. fellelkesedünk. Mindenkin lehet segíteni az olvasáson keresztül. figyelmünket azokra a bizonyítékokra irányítjuk. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. ezeknek a különböző értelmezéseknek. Életünk során mindannyian megtapasztaltuk már a könyvek erejét. Ebben a fejezetben rámutatunk arra. azt jelenti. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Természetes tehát. . összezavarodunk. hogy elérhetővé akarjuk tenni ezt az erőforrást azon gyermekek és serdülők számára is. mivel mi a gyerekek és serdülők biblioterápiájával foglalkozunk. Megvizsgálunk különféle definíciókat. Például Bernstein (1989. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy mi történik a biblioterápia különböző formáinak alkalmazása során. hogy ki és milyen esetekben alkalmazzon biblioterápiát.13 2 A BIBLIOTERÁPIA MEGHATÁROZÁSA Ha mindössze egyetlen cikket olvasunk a biblioterápiával kapcsolatban. Először áttekintést adunk a biblioterápiával kapcsolatban. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Ezután. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. majd leírjuk a biblioterápia különféle célokra történő alkalmazását. amikor fontos személyes döntést akarunk hozni. beleértve azokat BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a legegyszerűbben megfogalmazva. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Viszont ha már több cikket is el kell olvasnunk a témában. A meghatározások a nagyon egyszerűtől az egészen bonyolultig és a nagyon tágtól a nagyon szűkig terjednek. amikor különféle gyerekek körében végzett különféle tevékenységeket írnak le. amelyek alátámasztják a biblioterápia hatékonyságát a gyerekek és serdülők jó közérzetének növelése terén. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.és tájékoztatástudomány területén publikáló szerzők közük sokan próbálják könyveikben és cikkeikben meghatározni a biblioterápiát. azokról a készségekről beszélünk. mind érzelmileg hasznosítani tudják a biblioterápiát. A BIBLIOTERÁPIA MEGHATÁROZÁSAI A könyvtár. akikkel dolgozunk. A legegyszerűbb definíciók szerint a biblioterápia a könyvek gyógyító erejét jelenti. hogy mind társas kapcsolataikban. INC. Végül. ahogyan azt a könyvtári szakirodalom és a mentálhigiénés szakirodalom tárgyalja. hogy könyvekkel segítünk. INC. Az azonnal nyilvánvalóvá válik. végül bemutatjuk. hogy a biblioterápát övező viták milyen nagy része köszönhető. amelyekkel a gyerekeknek és serdülőknek rendelkezniük kell ahhoz. 159) szerint „a biblioterápia. és sokan fordulunk könyvekhez akkor. részben.

212) hosszabb definícióval szolgál: „könyvek felhasználása az egész személyiség fejlesztése céljából. Hart (1987-88. továbbá az inhatékonynak bizonyuló tervek korrekciójával kapcsolatos elképzelések. Hozzá hasonlóan Pardeck (1994. 220) hasonlóképpen fogalmaz: „A biblioterápia könyvek általi gyógyítást jelent. a személyiség fejlesztésére. illetve serdülőkkel foglalkoznak. valamint klinikai és mentálhigiénés célokra használják. valamint az olyan feladatokat is. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC.” A The Dictionary of Education (Good 1966.” Végezetül.14 is. más szerzők csak problémás gyerekekkel.” Más szerzők csak abban az esetben használják a biblioterápia kifejezést. nem igényelnek terápiás segítséget.” Ashley (1987. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy „az olvasás mindenkinek segíthet”. amely magában foglalja a személyes kapcsolat kialakítása és a gyerekek speciális szükségleteinek azonosítása céljából még az olvasmányok kiválasztása előtt végzett tevékenységeket. 56) definíciója a következőképpen hangzik: „A biblioterápiában a tanácsadó vagy a könyvtáros irányított olvasás útján nyújt segítséget a személyes problémák megoldásában. A biblioterápia definíciói valóban sok BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 241) definíciójában is: „[A biblioterápiát] legegyszerűbben könyvek általi gyógyításként definiálhatjuk. az alkalmazkodóképesség javítására. amikor az olvasást előre megtervezett tevékenységek kísérik annak érdekében. hogy az adott gyerekek a terveknek megfelelően működnek-e. . akik jelenleg nem küzdenek semmilyen problémával. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. stratégiák annak nyomon követésére.” Ugyanez a felfogás tükröződik Smith (1989. hogy célja valamilyen betegség vagy zavar gyógyítása. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Míg Hart (1987-1988. amelyek a mű elolvasása után személyes felismerésekhez segítik a gyerekeket és segítik őket abban. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. amennyiben szerinte a hatékony biblioterápia részét kell. Például Hébert (1991) az olvasást követő beszélgetésnek. Rosen (1987) még ennél is jobban leszűkíti a fogalom jelentését. amely szerint a kiválasztott olvasmányban található gondolatok terápiás hatást gyakorolhatnak egy személy testi vagy lelki egészségére. ami automatikusan olyan feltételezéseket szül. 159) azt állítja. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A zavar egy része kétségtelenül annak köszönhető. 1990b) úgy véli. Hasonló következetlenségek mutatkoznak a biblioterápia célcsoportjairól szóló leírásokban is. hogy jobban megértsék a mű szereplőit. INC. hogy az olvasókat hozzásegítsék az olvasmányban rejlő gyógyító tartalom felismeréséhez. illetve akik nem valaki más segítségével jutottak el az olvasmányhoz. olyan fogalom. hogy a biblioterápia egy ötlépcsős folyamat. szerepjátéknak és kreatív problémamegoldó feladatoknak tulajdonítja a biblioterápia sikerét. 212) és Bernstein (1989. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. az olvasó és az irodalom kölcsönhatásának folyamata. hogy a biblioterápia kifejezésben benne van a terápia szó. hogy képezzék a gyerekek újonnan szerzett ismereteinek alkalmazására irányuló tervek. amelynek során az irodalmi művet a személyiség érettségi fokának megbecsülésére. LLC ENGEDÉLYÉVEL.

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy különféle biblioterápia-fajtákat határozott meg. INC. továbbá folyamatos olvasás közbeni megfigyelést. az alkalmazott tevékenységek és a bevont gyerekek típusa alapján. 264) rámutat. Hynes (1990. Az önsegítő terápiák útmutatásai között szerepel például. Ezekben a lapokban a biblioterápia kifejezést olyan tevékenység jelölésére használják. változásnak és gyógyulásnak a kliensekben végbemenő folyamatai nem annyira az egyéni olvasás során mennek végbe. hogy a probléma természetét és súlyosságát megállapítsák. a terápiás hatásra és a személyes problémákra. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és aki „az irodalmat és/vagy a kreatív írást katalizátorként használja a növekedés és a gyógyulás elősegítéséhez”. akik diagnosztizált szocio-emocionális zavarral küzdenek. valamint terápia utáni szolgáltatásokat annak biztosítására. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy ebben a formában „a növekedésnek. Lack megkülönböztet fejlesztő és klinikai biblioterápiát. 78). aki irányítja az olvasó interakcióját az irodalommal. Létezik a biblioterápiának egy olyan definíciója. aminek következtében azt lehet gondolni. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy segítse a könyv üzenetének alkalmazását. Az egyik leghasználhatóbb tipológiát Lack (1985) állította fel. Néhány szerző úgy próbált rendet tenni a definíciók zűrzavarában.” A szerzőpáros a biblioterápia egy másik formáját „interaktív biblioterápiá”-nak nevezi és elmagyarázza. amelynek során személyes jelenlétet igénylő terápia helyett önsegítő könyvek használatára kerül sor (Rosen 1987). A harmadik fejezet részletesen tárgyalja e három csoport jellemzőit. Szerinte „a fejlesztő biblioterápia az irodalom perszonalizálása abból a célból. hogy a könyv javaslatait az egyén sikeresen átültesse a gyakorlatba. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy az interaktív biblioterápiához szükség van facilitátorra. mint inkább a műről történő irányított beszélgetés során” (Gladding és Gladding 1991. amely kizárólag mentálhigiénés szakfolyóiratokban található. LLC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy egyszerűen adjunk könyvet a szülő vagy a fiatal kezébe. a kisebb alkalmazkodási problémákkal és a személyiségfejlődés tipikusan jellemző problémáival küzdő gyerekek csoportját. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Pardeck (1989a) rendet teremt a zűrzavarban és három különböző célcsoportot állít fel a biblioterápia számára: az érzelmi zavarokkal. más módszerek beépítenek olvasás előtti beszélgetéseket is a célból. hogy „a gyakorlat alatt eleddig könyvtári anyagok gyerekek számára történő kiutalását és a gyerekeknek a feladatra adott remélhetőleg pozitív reakcióit értettük. hogy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy a biblioterápiában részt vevő gyerekek és serdülők nagyrészt rosszul működő. Az önsegítő biblioterápia célszemélyei tipikusan olyan „kliensek”. .15 utalást tartalmaznak a gyógyításra. 12) például a biblioterápia minimalista definícióját reaktív biblioterápiának nevezi és megjegyzi. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. zaklatott egyének. Gladding és Gladding (1991. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.

INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A fejlesztő biblioterápia esetében az olvasmányok és beszélgetések az általános személyiségfejlődést célozzák meg.” A biblioterápia sokféle és sok mindent felölelő jelentése csak növelte a zűrzavart azon szakmai viták terén. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC ENGEDÉLYÉVEL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. hogy az ember jobban megismerje önmagát. A klinikai biblioterápia egyfajta beavatkozási mód.16 az egyén képes legyen az életben rá váró feladatokat megoldani. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. A fejezet későbbi részében leírjuk. . Hasonlóképpen. hogyan lehet megkülönböztetni az alapvetően fejlesztő jellegű programokat a mentálhigiénés szakember részvételét és irányítását igénylő klinikai programoktól. ha a biblioterápiával foglalkozó különféle szakirodalmi műveket végigfutjuk. A kettő közé esnek az irányított olvasás azon különböző fokozatai. míg a kontinuum másik végén az a fajta komplex. mellyel súlyos érzelmi vagy viselkedésbeli problémákkal küzdő egyéneken segítenek” (Lack 1985. amelyek „segítenek a gyerekeknek megküzdeni a fejlődéslélektani problémákkal. mint amennyi definíciója van magának a biblioterápiának. hogy megértse az BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. olyan tipikusan előforduló problémákkal. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelyek azzal kapcsolatban keletkeztek. sürgős beavatkozási módnak számító terápia áll. hogy személyes belátáshoz segítse a gyerekeket és serdülőket és növelje önismeretüket. 241) anonim szerzőknek tulajdonítja a következőt: „A biblioterápia egyik erénye. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Könyvünkben megkíséreljük egyesíteni a különféle definíciókat oly módon. Pardeck és Pardeck (1986. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy mikor helyénvaló a biblioterápia és kinek kell azt végezni. A párbeszéd megkönnyítése végett könyvünk Lack terminológiáját használja: a fejlesztő biblioterápia kifejezés a kontinuum előző. Spache (1978. Valójában legalább hét különböző célt találunk megemlítve. amelyeket a könyvtári szakirodalom és a mentálhigiénés folyóiratok és könyvek egyaránt tárgyalnak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek nem igényelnek magas szintű terápiás beavatkozást. Mindenek felett a biblioterápia leggyakoribb célja az. hogy a biblioterápiát egy kontinuumnak tekintjük: legegyszerűbb formájában a biblioterápia azt a személyes jellegű felismerést jelenti. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 3) olyan biblioterápiás programokat ír le. hogy lehetővé teszi azt. a klinikai biblioterápia kifejezés pedig a másik végére utal. amely súlyosan zavart célszemély és magasan képzett mentálhigiénés szakember között zajlik. 29). A BIBLIOTERÁPIA CÉLKITŰZÉSEI Mit akarnak a biblioterapeuták elérni munkájukkal? A biblioterápia alkalmazásának legalább annyi oka van. a klinikai biblioterápia esetében konkrét problémákra fókuszálnak. amit egy gyerek egy könyvből vagy filmből nyer. INC.

amikor az olvasó megtapasztalja azon szereplők érzelmeit. a belátás legékesszólóbb leírása Bruce Colville (1990. neves gyerekkönyv-szerző nevéhez fűződik.” Pardeck és Pardeck (1986. akikkel dolgoznak. Eltalálhatja és megragadhatja azt. beleértve az emberi viselkedés pszichológiájával kapcsolatban szerzett tudást. ami alig várja. A katarzis azt jelenti. Hynes (1990) is azon a véleményen van. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. mert előre megjósolhatóak és irányíthatóbbak. ami az olvasóban (vagy a hallgatóban) rejtőzik. a személyes belátás elmélyítésének céljához szorosan kötődő céllal. Jeon (1992) rámutat. Mások szerint már maga a feszültség feloldódása is terápiás értékű (Chatton 1988. és képesek azokról beszélni. hogy hogyan lehet az irodalmat felhasználni érzékeny témák feldolgozására diákok körében. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. valamint a saját viselkedés által okozott problémák tisztázását. 40) véleménye szerint a biblioterápia „érvényes és ésszerű módja annak. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Másodsorban. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 35). 875) arról ír. hogy az irodalom és a film segíthet a gyerekeknek és serdülőknek megoldani mindennapi problémáikat. hogy a gyerekek és serdülők képesek azonosítani az olvasás során felmerült érzelmeket. INC. Jeon (1992) több különböző formáját is leírja a könyvekből nyerhető belátásnak. hogy segítsünk a gyerekeknek megbirkózni a felnövéssel együtt járó változásokkal. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A biblioterápia harmadik céljaként több jeles biblioterapeuta azt állítja. a felnőtteknek pedig könnyebben lehet segíteni az ilyen érzelmeket feldolgozni. INC. 1987) szerint a katarzis feszültségektől tisztítja meg az olvasót. hogy a felszínre törhessen. a mélyben lapuló titkos sérelmet. Hendrickson (1988. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. aki ily módon jobban képes lesz magára ismerni egy könyv valamely szereplőjében. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. „A program célja nem a tanulók szórakoztatása volt. hogy a könyvek által indukált érzelmekkel a gyerekek könnyebben megbirkóznak. egyes biblioterapeuták érzelmi katarzis kiváltására törekszenek azoknál a gyerekeknél. .” Bump (1990) szerint a belátás azt jelenti. 1) szerint „az irodalom hatékony eszköz lehet arra. akikről olvas. Mégis. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hanem BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. mint az egyébként átélt spontán érzelmek. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. haragot vagy hiányérzetet.17 emberi viselkedést és érdeklődni kezdjen önmagán túlmutató dolgok iránt is. hogy az olvasás által kiváltott érzelmek az önismeret elmélyülését eredményezhetik. Corman (idézve Ashley-nél.” Sullivan (1987. Halsted 1988). Colville megfogalmazása szerint a megfelelő időben olvasott megfelelő történet a szív irányába kilőtt nyíl. hogy érzelmi vagy pszichológiai feszültség oldódik fel. a hasonló problémákkal küzdő emberek alapvető motivációinak megértését. hogy segítsünk a gyerekeknek megbirkózni az életükben felmerülő érzelmi problémákkal.

hogy gondosan kiválasztott könyveket katalizátorként használjon beszélgetésekhez abban a reményben. tanulási és/vagy előmeneteli problémáikat. amelyeket az olvasók nem vártak (Jeon 1992.” Frasier és McCannon (1981) szemléletes magyarázattal szolgál arra nézve. amennyiben segítheti őket megoldani személyes. Negyedszer. a könyvek csökkenthetik a személyes elszigeteltség érzését azáltal. hogy a könyvek segítségével a gyerekek és serdülők alaposan elemezhetnek egy problémás helyzetet. Az irodalmi művek szereplői egyrészt segíthetnek a gyerekeknek abban. Ezért a biblioterápia végső próbáját a viselkedésbeli változások megjelenése jelenti. és hogy a program segít nekik megoldásokat találni saját problémáikra. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Ehhez kapcsolódóan. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Chatton (1988) szerint a gyerekek kötődni kezdenek ahhoz a csoporthoz. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Halsted (1988) ezt az BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy ezentúl másképpen viszonyuljanak másokhoz. Lack (1985) szintén beszél a csoport ösztönző hatásának és a csoportban kialakuló közös élmény fontosságáról. hogy a tanulók majd érzékennyé válnak aktuális társadalmi problémák iránt. A könyvek olyan fókuszt teremtenek. a legtöbb biblioterapeuta azon a véleményen van. 7) szerint „e megközelítés mögött az a feltevés húzódik meg. a kiváltott katarzis és a problémamegoldásban való segítségnyújtás hozzásegíti a gyerekeket és serdülőket ahhoz. amelyekre azok maguktól nem gondoltak.” Néhányan úgy vélik.” Jeon (1992. . segít új irányokat találni az életben. amely körül közös érdeklődést és közös élményeket lehet fölfedezni. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. másrészt e megoldásoknak olyan következményeit mutathatják be. hogy az olvasó a képzelőereje segítségével kipróbálhat különféle megoldásokat anélkül. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy lehetővé teszik az olvasó számára. A biblioterápia ötödik célja az. hogy a személyes belátás növelése. hogy általuk produktívabb és hasznosabb cselekedetekre sarkallják a célszemélyeket (Lack 1985). amelynek tagjaként könyvet olvasnak. miközben biztonságban maradnak elképzelt döntéseik következményeitől. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hacsak a biblioterapeuták ezeket a viselkedésbeli változásokat nem azért ösztönzik. 17) a biblioterápia alkalmazását tehetséges gyerekeknél szorgalmazza. hogy olyan megoldásokat kínálnak problémákra. INC. ily módon későbbi barátságokat alapozhatnak meg. illetve másképpen viselkedjenek másokkal szemben. hogy azután viselnie kellene a következményeket. hogy a célszemélyek azonosulása az irodalmi művek hozzájuk hasonló szereplőivel segít felszabadítani az érzelmeket. Hébert (1991) megjegyzi. INC. hogy a könyvek hatása rövid életű lesz. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Például Gladding és Gladding (1991.18 az. LLC. Pardeck és Pardeck 1984a). és segít új társas érintkezési formákat kialakítani. hogy hogyan segíthet az irodalom a problémák megoldásában: a szerzők arról beszélnek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy magára ismerjen egy könyv valamely szereplőjében. hogy segítsen hatékony és kielégítő társas kapcsolatokat létrehozni. Hasonlóképpen. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.

19 „egyetemessé tevés” céljának hívja, és rámutat, mennyire fontos, hogy az egyén felismerje, hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek. Ez a felismerés lehet az első lépés a felé, hogy az egyén felismerje, a problémák megoldhatók. Hatodsorban, a biblioterápia információforrásként szolgálhat az olyan gyerekek vagy serdülők számára, akik bizonyos problémáik miatt elkülönülnek társaiktól. Például Coleman és Ganong (1990, 327) olyan irodalmat használ, mind felnőtteknél, mind gyerekeknél és serdülőknél, amelyben mostohacsaládok szerepelnek. Rámutatnak, hogy „a biblioterápia hasznos módszer a mostohagyerekek és szüleik tájékoztatására a mostohakapcsolatokkal és azon sajátságos kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel esetleg szembe kell nézniük.” Pardeck a biblioterápia hasonló alkalmazásait mutatta be több jól meghatározott csoport esetében, beleértve a nevelőszülői felügyeletet (1990a), a kevert családokat (1989a) és az örökbefogadást (1989b). Anderson (1992, 83) a krónikus betegségben szenvedő gyerekek biblioterápiás kezelését tárgyalja gyermekgyógyászati környezetben. A doktornő a következőt írja: „A krónikus betegségben szenvedő, kórházban fekvő betegek között sok a gyerek. Szilárd meggyőződésem, hogy könyvek segítségével képessé tehetjük őket arra, hogy egy multikulturális társadalom tagjaiként abban építő módon vegyenek részt.” A biblioterápia hetedik, és gyakran figyelmen kívül hagyott célja a szórakoztatás: a gyerekek és serdülők azért is olvasnak, mert az olvasás szórakoztató. Chatton (1988) tulajdonképpen a biblioterápia elsődleges céljaként beszél a szórakoztatásról. Gubert (1993, 127) szintén elismeri ezt a célt, amikor a következőket írja: „A terapeuta az unalom és a hiábavalóság érzését igyekszik enyhíteni azáltal, hogy felkelti a beteg érdeklődését új dolgok iránt a személyes növekedés elősegítése és új viselkedési módok kialakítása céljából.” Valójában az irodalom és a film vonzó természete a biblioterápia jelentős hozzájárulása lehet a terápiás folyamathoz.

Összefoglalás
A hét célt felsoroló lista a teljesség igénye nélkül készült. Valójában annyi célja lehet a biblioterápiának, ahány szakember alkalmazza azt. Ennél fontosabb kérdés, hogy a megnevezett célokat sikeresen el lehet-e érni. A válasz erre a kérdésre részben attól függ, a biblioterapeuta milyen stratégiákat alkalmaz a könyv gyerekek és serdülők körében történő bemutatására, olvasására és megvitatására.
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

20

MIBŐL ÁLL A BIBLIOTERÁPIA

Mivel a biblioterápiának számos definíciója van, és a biblioterapeuták más és más célokat tulajdonítanak neki, nem meglepő, ha eltérő leírásokat találunk a biblioterápiás programokat alkotó tevékenységekkel kapcsolatban. Egyes leírások a biblioterápia lefolytatásának mikéntjéről meglehetősen rövidek és vázlatosak. Hendrickson (1988, 40) például arról beszél, hogy meg kell találni a megfelelő könyvet a gyerek számára, majd értékelni kell, jól választottunk-e. Más leírások nagyobb terjedelműek. Lack (1985) például közkinccsé teszi azokat az alapszabályokat, amelyeket a csoportjaiban használ, és példákat hoz olyan konkrét tevékenységekre, amelyek sikeresek voltak nála. Jeon (1992) ezzel ellentétben közzétesz egy listát tizenkét, más szerzők által javasolt alkalmazási módról. Chatton (1988) egy rövidebb, de részletesebb összeállítást nyújt a biblioterápia irányelveivel kapcsolatban. Gladding és Gladding (1991) a biblioterápia iskolai keretek közt történő alkalmazásához ír le követendő gyakorlati lépéseket. Sullivan (1987) javaslatokat tesz a szülők bevonásával, az anyagok kiválasztásával, a hangos felolvasásokkal és a csoportos beszélgetések irányításával kapcsolatban. (Azért, hogy segítsünk a szakembereknek megtervezni saját biblioterápiás tevékenységeiket, a fent említett, illetve egyéb szakirodalmat egy annotált bibliográfiába gyűjtöttük össze, amely az A függelékben található.) Ezen és más szerzők munkáit alapul véve Pardeck (1994) a klinikai biblioterápia leírásához elkészített egy négy lépcsőből álló modellt, míg Jeon (1992) egy három lépcsőből álló modellt készített a fejlesztő biblioterápia leírásához. A két modell nagyon hasonló. A 2.1es táblázatban egyetlen modellt alkottunk belőlük. Ebben a modellben a fejlesztő biblioterápia három tevékenységet foglal magába: az anyag kiválasztását, az anyag bemutatását és a szövegértést elősegítő feladatokat. A klinikai biblioterápia e három tevékenységen kívül még két másikat is magában foglal: a felkészüléssel kapcsolatos tevékenységeket, amelyek megelőzik az olvasmányok kiválasztását, és az ellenőrző és értékelő tevékenységeket, amelyek hosszú távú nyomon követést jelentenek a célból, hogy a program felelősei meggyőződjenek arról, a probléma megoldódott. A különféle szerzőknek a biblioterápiával kapcsolatban készített leírásait erre az ötlépcsős modellre vonatkoztathatjuk.

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

21 2.1 táblázat A fejlesztő és a klinikai biblioterápia egyes lépcsőit magába foglaló tevékenységek Lépcső Felkészülés Fejlesztő biblioterápia Klinikai biblioterápia Ez a lépés nem része a klinikai • Kapcsolatteremtés a biblioterápiának célszeméllyel • A probléma közös meghatározása • A probléma mértékének és pontos természetének feltérképezése • Szükség szerint további felmérés a gyerek állapotával kapcsolatban Az anyag • A célszemély olvasási • A célszemély olvasási kiválasztása szintjének és érdeklődésének szintjének és megfelelő színvonalas érdeklődésének megfelelő művek kiválasztása színvonalas művek kiválasztása • Olyan könyvek (és egyéb információhordozók) • Olyan anyagok kiválasztása, kiválasztása, amelyek amelyek arra építenek, amit megfelelnek a célszemély a célszemély a korábban jelenlegi értelmi/megértési azonosított problémával szintjének kapcsolatban a jelen pillanatban megérteni képes • Olyan anyagok kiválasztása, amelyek megmagyarázzák az adott problémát, és amelyben a magyarázat megfelel a célszemély jelenlegi megértési szintjének • Olyan anyagok kiválasztása, amelyek olyan megoldásokat javasolnak, amelyek valószínűleg sikeresek lesznek a célszemély helyzetében Az anyagok • A mű oly módon történő • A mű oly módon történő bemutatása ajánlása, hogy az felkeltse a ajánlása, hogy az felkeltse a fiatal személy érdeklődését fiatal személy érdeklődését • Esetleg az olvasás tagolása • Esetleg az olvasás tagolása olyan feladatokkal, amelyek olyan feladatokkal, amelyek segítik a mű megértését segítik a mű megértését • A túlzott mértékű distressz vagy a könyvre adott egészségtelen érzelmi
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

. a javasolt megoldások és a különféle megoldások következményeinek kiemelése A résztvevők segítése a mű szereplői és saját maguk vagy ismerősök közötti hasonlóságok felfedezésében A fiatal személy cselekvési szándékának előmozdítása A fiatal olvasók segítése olyan józan cselekvési terv kidolgozásában. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Az okok között szerepelhetnek a gyerek viselkedésével vagy megküzdési BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. a javasolt megoldások és a különféle megoldások következményeinek kiemelése A résztvevők segítése a mű szereplői és saját maguk vagy ismerősök közötti hasonlóságok felfedezésében Ez a lépés nem része a fejlesztő biblioterápiának • • • • Ellenőrzés értékelés és • • • • • A felkészülési tevékenységek azon lépcsők egyikét jelentik. amelyek következtében bizonyos módokon viselkednek A mű cselekményén belül megvizsgált problémák. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.22 reakciók figyelése és ezek kezelése A fiatal olvasók segítése a könyv főbb szereplői és a könyv által ábrázolt problémák vizsgálatában Kiemelt figyelmet kell szentelni a szereplők azon motivációinak. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. először hatékony kapcsolatot alakít ki velük. Ezt követően feltárja és szisztematikusan elemzi azokat az okokat. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. illetve szüleikkel. illetve serdülőkkel dolgozik. amely valószínűleg sikeres lesz A cselekvési terv időnkénti felülvizsgálata annak érdekében. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amilyen gyakran szükséges A megértés elősegítése • • • • A fiatal olvasók segítése a könyv főbb szereplői és a könyv által ábrázolt problémák vizsgálatában Kiemelt figyelmet kell szentelni a szereplők azon motivációinak. Amikor a klinikai biblioterapeuta olyan gyerekekkel. akiknek komoly mentálhigiénés problémái vannak. amelyek miatt a család terápiás kezelés mellett döntött. INC. amelyek a klinikai biblioterápiát a fejlesztő biblioterápiától megkülönböztetik. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amelyek következtében bizonyos módokon viselkednek A mű cselekményén belül megvizsgált problémák. hogy azt a célszemély garantáltan kövesse A cselekvési tervek átnézése és a velük való újbóli kísérletezés olyan gyakran.

Bármelyik eset álljon is fenn. a gyerek saját tempójában. Az irodalmi érték mellett a biblioterapeuták az anyagok kiválasztásánál azt is fontosnak tartják. hogy olyan anyagokat választanak. a nem megfelelő anyagok kiválasztása ugyanakkor kudarcra ítélheti vállalkozásunkat. A harmadik fejezet részletesebben is tárgyalja a problémák feltárásának folyamatát. A filmekkel ugyanez a helyzet: le lehet vetíteni őket megszakítás nélkül. A negyedik fejezetben részletesen tárgyaljuk. A kiválasztott könyvet vagy felolvassa valaki. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A megfelelő könyv vagy film kiválasztása növelheti a gyerekek vagy serdülők érdeklődését a programunk iránt. ami valószínűleg hasznos a gyerek jelenlegi helyzetében. hogy azok a program résztvevőinek problémáiról szóljanak. amelyek tájékoztatást nyújtanak a gyerek aktuális problémáját vagy problémáit illetően. Dreyer (1989) az anyag bemutatása során létrejövő személyes belátást. Továbbá Pardeck és Pardeck (1986) listát közöl azokról a követelményekről. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a felkészülés során azonosított problémák és a gyerek problémaszemléletéről. hogy megvizsgáljuk a könyv által kiváltott érzelmi válaszaikat. azokat a problémákat. amelyeknek terápiás értéke van egy bizonyos gyerek számára. a megoldási lehetőségekkel együtt. LLC. Különösen a klinikai biblioterapeutákra jellemző. illetve tükrözzék a résztvevők élettapasztalatait. katarzist és a szereplőkkel történő BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. filmekkel vagy illusztrációkkal. Pardeck (1994) azt javasolja. . A hangos felolvasást meg lehet szakítani kérdésekkel.23 képességeivel kapcsolatos. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. vagy meg lehet szakítani a vetítést és közbe lehet iktatni beszélgetéseket és egyéb feladatokat. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. e célból olyan anyagokat választanak. Az anyagok bemutatása. hogy felhívjuk a résztvevők figyelmét a saját maguk és a szereplők közötti hasonlóságokra. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyekkel a szereplőknek szembe kell nézniük. A fennálló problémák azonosítása tehát rendkívüli fontossággal bír. olyan nézőpontból láttatják a problémát. Az anyagok kiválasztása. hogy mely kritériumok alapján sorolunk egy művet a színvonalas gyermekirodalmi művek közé. amennyiben azt akarjuk. vagy mindenki önállóan olvassa azt. vagy a művet fel lehet olvasni megszakítás nélkül az elejétől a végéig. illetve problémamegértéséről készített felmérés kerül majd az elkövetkező biblioterápiás gyakorlatok középpontjába. INC. vagy a gyerek életében zajló traumatikus változások által kiváltott problémák. vagy hogy elemezzük. hogy a klinikai biblioterápiás programunk hatékony legyen. el lehet játszani. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyeknek az iskoláskor előtti gyerekek számára írott könyveknek meg kell felelniük. amelyek a gyerek problémamegértésénél csak kicsivel kifinomultabbak. A csöndes olvasás történhet a csoporton belül vagy önállóan. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy a megszakításokat használjuk fel arra. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. és olyan nézőpontokat kínálnak fel.

akik drogot használnak. Vizsgáljuk meg az előforduló következményeket 4. Egy könyv vagy film beszélgetés keretében történő feldolgozásához Ciancolo (1965) a következő formátumot javasolja: 1. beleértve a tárgyalt problémákat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. értékek és viselkedésformák kiemelésével 2. hogy egy osztályon belül lehetővé tegye a mű névtelenül történő megvitatását. amelyekkel a műértés elmélyíthető. Az anyagnak a csoporton belül történő bemutatása lehetővé teszi. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. vagy önsegítő könyveket jelöl ki a tárgyalt irodalmi mű mellé és arra kéri a diákokat. Vagy. majd önellenőrző kérdéseket javasol a szakemberek számára. Bump kéthasábos naplót is vezettet a résztvevőkkel a célból. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. hogy válasszák ki azokat a szereplőket. Akár megszakítjuk az anyag bemutatását beszélgetésekkel. Általánosítsuk bizonyos viselkedések következményeit 5. INC. a mű által felvonultatott szereplőket. Időnként egy egyidejű számítógépes hálózatot használ. Megkéri a diákjait. a leírt emberi motivációkat. Bump (1990) a droghasználattal kapcsolatos biblioterápiás programjában másfajta megközelítést alkalmaz a szereplők elemzésére. hogy hogyan készüljünk fel a beszélgetésre. akiket a legjobban csodálnak – ezek leggyakrabban a könyv józan szereplői. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. kapcsolatok. amelyek BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. 1990b) több ötletet is ad rajzolásos vagy drámajátékos feladatokra. hogy megvizsgáljuk az olvasókban keltett érzelmeket. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. valamint ezen motivációk alkalmazási lehetőségeit az olvasó saját életére. LLC. Beszél arról. akár nem. hogy ehhez útmutatást adjon. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Értékeljük különböző alternatívák hasznosságát. miután egy műben azonosították azokat a szereplőket. hogy cikkében több mint négy oldalt szentel annak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy soroljanak fel a drogfüggőséggel kapcsolatos tulajdonságokat. hogy alkalmazzanak önsegítő elveket a könyv szereplőire. Pardeck (1994. hogy saját gondolataikat a mű kulcsfontosságú részeire vonatkoztathassák. a műértést segítő feladatok lehetőséget biztosítanak az olvasó számára. a bemutatást követő. Bump megkéri diákjait. a szereplők és az olvasó közötti hasonlóságokat és különbözőségeket. A műértést elősegítő tevékenységeket nem kell feltétlenül csoportbeszélgetésekre korlátozni. Bernstein (1989) olyannyira fontosnak tartja a biblioterápia csoportbeszélgetéses részét. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Például bemutat olyan kreatív írásgyakorlatokat. A műértést segítő feladatok. .24 azonosulást a biblioterápia fő jellemzőiként írja le. Az olvasók keressenek hasonló eseményeket a saját életükből 3. érzelmek. Mondjuk el újra a történetet az események. hogy elgondolkodjon az olvasottakon.

olyan szerepjátékos feladatokat. Továbbá. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. valós változásokhoz vezessen életükben. hogy a biblioterápia hatása maradandó. Végül. A tervezett foglalkozás típusától és a tárgyalandó problémák természetétől függően könyvtárosok. van még egy negyedik fontos kérdés is: el kell dönteni.25 során a diák felveszi valamely szereplő szerepét. Azt hivatottak biztosítani. hogy lássuk. amelyek kiteljesítik a klinikai biblioterápiát. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyek során a diákok újra eljátszanak valamely szereplő által hozott kulcsfontosságú döntéseket. hogy kiket vonjunk be. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Fontos tehát. . Amikor egy program BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. A klinikai biblioterápia ezen utolsó tevékenységei gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek más gyermekterápiás programoktól (ezekről a harmadik fejezetben lesz részletesebben szó). ezért ebben a szakaszban a második legfontosabb dolog a cselekvési terv folyamatos nyomon követése a célból. amelyek során a diák lerajzolja egy könyv kulcsjeleneteit vagy kulcsszereplőit. hogy megbizonyosodjon affelől. a klinikai biblioterapeuta több hét vagy hónap eltelte után ismét ellenőrzi a gyereket. médiatárosok. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Amikor egy program tisztán fejlesztő jellegű célját és közönségét illetően. olyan művészeti feladatokat. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a gyerek követi-e azt. INC. a biblioterapeuták rugalmasabban dönthetnek arról. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A meggyengült cselekvési terv annak jele lehet. hogy a biblioterápia hatására foglalkozzanak problémáikkal. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Összefoglalás Amint az a megelőző rövid leírásokból látható. és hogy segítsünk nekik abban. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amit az olvasók a műből újonnan megértettek. a program célját és a programnak a fejlesztő és a klinikai biblioterápia közti kontinuumon elfoglalt helyét. tanárok. Az ellenőrzés és értékelés olyan tevékenységeket foglal magába. hogy mindaz. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. a biblioterápia előkészítésénél sok dolgot kell figyelembe vennünk: a közönséget. vagy olyan próbatárgyalásokat. LLC. a könyvben történt esemény etikai és jogi vonatkozásait beszélik meg. mentálhigiénés vagy más szakemberek dolgozhatnak egyénileg vagy egymással együttműködve. miután véget ér a biblioterápiás program. hogy kit és hogyan vonjanak be. A klinikai biblioterapeuták annyiszor vizsgálják felül és próbálják újra a cselekvési tervet a gyerekkel. amelyek során valamely. hogy reális cselekvési terveket dolgozzanak ki e célból. de a tervvel vagy annak hatékonyságával kapcsolatos problémát is jelezhet. hogy a gyerek elvesztette érdeklődését. ahányszor szükség van rá a terv eredményessé tételéhez. hogy segítséget nyújtsunk a gyerekeknek és serdülőknek annak eldöntésében. A legjobb szándék is hamar feledésbe merül.

Bármelyik eset álljon is fenn. a biblioterápia során nyert felismeréseik kiaknázatlanok maradnak. Harmadszor. hallják és tudják. INC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Ezek a lépések lehetővé teszik a fiatal olvasók számára. a fiatal olvasóknak céltudatosságra kell törekedniük a tekintetben. hogy képesek elképzelni. Habár szerepjátékaikban más érzéseket és BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy mások ugyanazt látják. Szerep-azonosulás. bármilyen rövid időre is. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. HOGY A GYEREKEK HASZNOSÍTANI TUDJÁK A BIBLIOTERÁPIÁT Mielőtt az irodalom a változás eszközévé válhat életükben. . illetve ugyanúgy cselekszenek. hogy a biblioterápia során nyert felismeréseiket hasznosítani tudják. Richard Selman (1980) korai munkája szerint az öt évnél fiatalabb gyerekek naivan azt feltételezik. a többféle megoldás elképzelésének és a szóba jöhető megoldások szisztematikus értékelésének képessége. INC. érzéseibe és viselkedésébe. A gyerekek azáltal nyernek betekintést más emberek élményeibe. megoldásokat és következményeket személyes cselekvési tervbe foglalják. mint ők. Egy könyv vagy film szereplőinek fiktív világába való belépés összetett feladat egy fiatal olvasó számára. milyen lehet a főhős világában élni. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a gyerekeknek rendelkezniük kell alapvető társas problémamegoldó készségekkel ahhoz.26 egyértelműen klinikai. Először is a biblioterápia a gyerekek azon képességére épít. Másodszor. A fiatal olvasóknak különösen három fontos készséggel kell rendelkezniük ahhoz. mentálhigiénés szakember bevonása kötelező. a szakmák közötti és az azokon belüli együttműködés csak a javát szolgálhatja a gondosan megtervezett programnak. valamint személyes célok kitűzése – fokozatosan alakulnak ki és erősödnek meg. és hogy milyen együttműködési technikák közül választhatnak. hogy az irodalomban fellelt problémákat. a biblioterapeuták számára milyen együttműködési formák jöhetnek szóba. Ezek a készségek – egy másik személy nézőpontjából látni egy eseményt. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ami lehetővé teszi számukra annak hatékony felhasználását. Az egyszerű problémamegoldó készségek közé tartozik a probléma világos megfogalmazásának. hogy saját viselkedésüket az újonnan elkészített cselekvési terv szerint alakítsák. a fiatal olvasóknak rendelkezniük kell azzal a fajta intellektuális kifinomultsággal. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. hogy hasznosítani tudják a biblioterápiás programot. ahogy a gyerekek idősebbé és tapasztaltabbá válnak. A nyolcadik fejezet ismerteti. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MI SZÜKSÉGES AHHOZ. hogy „egy mérföldet az ő cipőjükben tesznek meg”. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a problémák szisztematikus megoldása. Hacsak nem képesek személyes célokat kitűzni és elérésükért dolgozni.

hogy mások másképpen látnak. Hellner. Selman és Byrne 1974). Következésképpen esetükben a társas helyzetek megértésének képessége először a számukra ismert helyzetekkel és a hozzájuk hasonló szereplőkkel kapcsolatban alakul ki (Cairns 1986. és segítségre lehet szüksége abban. A problémamegoldáshoz kapcsolódó készségek javulnak az életkor előrehaladtával. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Ezek lesznek számukra a legkönnyebben megérthető szereplők. leginkább sikeres lehet (Spivack. mi a közös benne és egy bizonyos szereplő között. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Problémamegoldás. Perner és Wimmer 1985. Frith. Platt és Shure 1976). INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. végül annak a megoldásnak a kiválasztása. hogy kitalálják. Kilenc-tíz éves korukra a gyerekek már jobban ki tudják találni. Platt és Shure 1976). Allen és Aber 1989. ezek a gyerekek igen kevéssé értik meg. miért cselekedett úgy. hallanak és gondolkodnak. aki színvonalasabb megoldásokat gondol ki (Spivack. hogy a gyerekek bekukkantsanak egy másik ember agyába. LLC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy kétféle gyerek sikeres problémamegoldó: az. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. de még mindig nehézséget jelent számukra annak megértése. A kutatások azt mutatják. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. A gyermekpszichológusok a problémamegoldás folyamatát több kisebb lépésre bontják. akik ily módon iránymutatással is szolgának számukra. Hétéves korukra a legtöbb gyerek rájön arra. még akkor is. hogy egy hétéves gyerek nem látja. hogy valakinek mi volt a szándéka egy bizonyos fajta viselkedéssel (Shantz 1975). Például az egyik felmérés kimutatta. a másik ember egy bizonyos helyzetben hogyan fog cselekedni. Leslie és Leekham 1989. hogy összefüggést fedezzenek fel a szereplők cselekedetei és individualitása között. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ahogy cselekedett. aki több lehetséges megoldást is kigondol és az. hogy ők maguk mit tennének hasonló helyzetben (Stein és Goldman 1979). hogy a könyvben olvasható megoldásokat saját problémáira alkalmazza. 1988). Selman 1980). Az olvasás értékes lehetőség lehet arra. illetve nem tudják megmagyarázni. A gyerekeknek a mások viselkedésével és motivációival kapcsolatos feltevései a saját magukkal kapcsolatos tudásból táplálkoznak – a gyerekek abból indulnak ki. de abban még nem elég jók. Mindezek ellenére előfordulhat. hogy a hétévesek félszer több megoldást BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. ha ez az agy csak kitalált. Az emberi viselkedés mozgatórugói megértésének kifinomult képessége csak a késői kamaszkorra alakul ki teljesen (Leadbeater. Ezután következik a lehetséges megoldások kigondolása a probléma megszüntetésére. mit tud és gondol a másik ember (Moore 1979). vagy ha másképpen éreznének (Perner. Emiatt gyakran nem tudják megjósolni. ha valami mást tudnának. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Tehát jelentős mennyiségű felnőtt segítségre van szükségük ahhoz. mint ők.27 szerepeket játszanak el. mit gondol és érez a másik. Első lépés a probléma világos megfogalmazása. hogy szereplőik másképp cselekednének. majd a különféle megoldások következményeinek elgondolása. . MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. amelyikről úgy gondoljuk. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.

és feszültséggel tölti el őket a verseny: tehát továbbra is felnőtt segítségre van szükségük a nehéz személyes célok elérésével kapcsolatban felmerülő érzelmeik kezelésében (Nicholls és Miller 1984. hogy realisztikus. hogy kitalálja egy szereplő tetteinek célját (Trabasso. ha nem képesek arra. Recchia és McClintic 1992). A kisgyerekek számára tervezett biblioterápiás programoknak tekintetbe kell venniük a korcsoportra jellemző készségeket. És még ebben az életkorban is jellemző. amelyeket sikerrel el tudnak érni. Tizenegy-tizenkét éves kor körül alakul ki a gyerekekben az a képesség. amelyekre a gyerekek nem gondoltak. A biblioterápia mindkét készség fejlesztésében segíthet a gyerekeknek úgy. letaglózza őket a kudarc. A fejlődéslélektani kutatások azt mutatják. hogy egyrészt rámutat olyan megoldási lehetőségekre. A felnőtteknek segíteniük kell annak eldöntésében. Weinberg és Levine 1986). Stein. hogy ezek a kis lépések valóban közelebb viszik őket a nagyobb célhoz. hogy okokozati összefüggés van a célok és az elérésük érdekében végzett tettek között. így gyakran túl korán feladják a próbálkozást. hogy olyan célokat tűzzenek ki. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelyek nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek. hogy olyan megoldásokat gondoljanak ki. vagy nem látják meg. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Négyéves korra sok gyerek érteni kezdi. és gyakran képes arra is. világos és hatékony személyes célokat fogalmazzanak meg. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Fontos első lépés annak meglátása. másrészt szemléletes és értelmes módon bemutatja az egyes megoldási lehetőségek következményeit.28 tudtak kigondolni. ami a társas helyzetek megértését BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. . felnőtt segítséggel. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy a kisgyerekek sokkal jobban függnek a felnőttektől az ez irányú segítség tekintetében. Ennek ellenére az ötéveseknek szükségük van segítségre a személyes céljaik tisztázásában és abban. mint az ötévesek (Scarr. Összefoglalás. Ötéves korra a legtöbb gyerek célokat tud kapcsolni egy történet cselekményéhez. ha sikeresek. amelyek közelebb viszik őket személyes céljaikhoz. Viszont. Park és Baughn 1992). INC. hogy az egyes megoldások milyen következményekkel járnak. A problémák felismerése és a megoldások meglátása nem sokat ér a gyerekek számára. mint a serdülők. Folyamatos segítségre van szükségük a felnőttek részéről: meg kell dicsérniük őket teljesítményükért. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Stipek. életkortól és tapasztalattól függően. hogy kis lépésekben haladjon célja felé. hogy melyek is ezek a célok. Rodkin. a képekkel ábrázolt cselekvési terveket. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a gyerekek esetleg felnőtt segítség nélkül nem ismernek fel bizonyos megoldási lehetőségeket. hogy felismeréseiket olyan tettekre váltsák. INC. Az idősebb gyerekek szintén jobbak abban. és segíteniük kell őket abban. Célmeghatározás. LLC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy meglássák a kapcsolatot a napi fejlődésük és végső céljaik között (Woolfolk 1990). hogy feldobódnak. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. de a hét év körüli gyerekek esetleg nem értik meg. A cselekvési terv lehetővé teszi egy gyerek számára.

segít az olvasónak megbirkózni az élet nehézségeivel. A kettő között a felnőtteknek gondosan hozzá kell igazítaniuk mindazt. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. azt a Porte (1987) által kifejtett nézetet vallják. hogy biblioterápiát kizárólag olyan egyéneknek szabadna gyakorolniuk. segíthet nekik néhány problémájuk megoldásában. A serdülők számára tervezett programok már feltételezhetik. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. az ilyen tevékenységek éppoly megfelelőnek tűnnek a könyvtár számára.” BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy a gyerekekkel történő beszélgetés érzelmekről. szükségét érzik annak. szülők és mások. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. de mindig eleget ahhoz. Azok.” Lack (1985. aki konkrétan iskolai tanárokról beszél. egyetért az előbbiekben megfogalmazottakkal. amit tesznek.” Sullivan (1987. orvosok. mint bármely más felnőtt. akik szerint a gyermekkönyvtáros. Azok. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy modern társadalmunk problémáival foglalkozzanak…. hogy biblioterápiás szolgáltatásokat nyújtson. KI JOGOSULT ARRA. és én egyetértek velük.29 és a saját viselkedésük szabályozását illeti. HOGY BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOKAT VEZESSEN Ahogy nő az érdeklődés a biblioterápia iránt. 28) a következőképpen fogalmaz: „Mivel a csoportos olvasás és beszélgetés könyv-központú. akik tanárokat. LLC. ügyvédek. „A tanárok nem terapeuták. azzal érvelnek. ismerik a neurózis mibenlétét és jártasak a pszichoterápiában. hogy ki jogosult gyakorására. a gyerek kialakulóban lévő társas megértési szintjéhez. hogy az idősebbek jobban megértik az irodalmi példákat és függetlenebbül tudják alkalmazni azokat. Mások. akik jártasak a pszichodinamikában. Mások szerint csak képzett mentálhigiénés szakembereknek szabadna biblioterápiával foglalkozniuk. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy olyan személyek is biztonsággal gyakorolhatnak és gyakorolnak biblioterápiát. [egy negyedikes tanárnő] úgy gondolja. Bernstein (1989. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 874). INC. illetve az iskolai könyvtárakban dolgozó médiatáros feladata az. úgy terebélyesedik a vita azzal kapcsolatban. 165) a következőképpen fogalmaz: „Néhány kritikus úgy érzi. reményekről és álmokról természetes részét képezi a támogató felnőtt tevékenységének. hogy az olvasás. könyvtárosok. akikkel beszélgettem. és különösen a jó könyvek olvasása. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Mivel több időt tölt gyerekek között. . mint a meséléssel töltött idő a gyerekek számára. hogy biztosítva legyen a gyerek sikere a könyv példáinak és gondolatainak alkalmazása terén. úgy érzik. könyvtárosokat és egyéb gyermeksegítő szakembereket vonnának be. akik kevesebb szakképzettséggel rendelkeznek az emberi természettel kapcsolatban: tanárok. és mindig csak annyi segítséget kell nyújtaniuk. de a legtöbben. amennyi szükséges.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ha az ember átlépi a határt a segítőkészség és a komoly érzelmi problémák ingoványos területére való behatolás között. 167) így ír: „Fontosnak tűnik annak sürgetése. illetve a mentálhigiéné terén. 41) óvatosságra int: „Hangsúlyoznunk kell. hogy a könyvtáros-biblioterapeuták megfelelő kiegészítő szakképzettséget szerezzenek. hogy az átlagos tanárnál ők jobban képzettek a fejlődéslélektan. 335) szintén erősen ellenzi a könyvtárosok részvételét a biblioterápiás gyakorlatban. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. .” Chatton (1988. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy annyi idővel és képzettséggel rendelkezzenek. hogy az általános iskolások körében végzett ilyen jellegű terápia nem egyszerűen egy könyv vagy történet olvasásából áll… A tanárok és könyvtárosok nem képzett terapeuták. amikor rejtett üzeneteket akarnak értelmezni. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. figyelmen kívül hagyva azt a tényt. Ami a könyvtárosokat illeti. hogy megvárjuk. A következőképpen fogalmaz: Kevés terápiás szaktudással rendelkező emberek elkövetik azt a hibát. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy a tanárok biblioterápiás munkáját irányítsák. LLC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.” Hynes (1987. INC. hogy a gyerek elolvassa azt a könyvet és ettől jobban érzi majd magát. Nem engedhetjük meg magunknak azt. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. így óvatosnak kell lenniük. ami abban rejlik.30 Spache (1978. Miután megemlít olyan forrásokat. míg a tanuló alkalmazkodási problémái súlyos méreteket öltenek – meg kell próbálnunk már az osztályteremben javítani a helyzeten. Az orvosoktól pedig nem várhatjuk el. 245) szintén a biblioterápia gyakorlásához szükséges képesítés szélesebb megközelítését pártolja. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Például Smith (1989. 246) a következőt írja: „A könyvtárosok figyelmét fel kell hívni arra a veszélyre. Valójában az egyes gyerekeknek az olvasmányra adott válasza olyan messze eshet a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy szinte bármely típusú érintkezés egy gyerek és tanára között hatással van az előbbi személyes és társas fejlődésére. hogy egy bizonyos problémát tárgyaló könyvet egy szenvedő gyerek kezébe nyomnak abban a reményben. a következőket írja: Az ilyen források nyilvánvalóan túlságosan nagy hangsúlyt fektetnek a „terápia” szó konnotációira. amelyek a biblioterápiát kizárólag súlyos alkalmazkodási zavarok esetén és kizárólag képzett orvos vagy könyvtáros vezetésével javasolják. örömmel vennénk ilyen irányú segítségüket. de nem hiszem. A biblioterápia korlátozásának hívei felhívják a könyvtárosok és a tanárok figyelmét képzettségük és terápiás jártasságuk hiányosságaira.” Hendrickson (1988.

hacsak nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel a klinikai a gyermek. mint amennyi haszna lehet. hogy az olvasók felhagytak a problémáikkal való szembenézésre irányuló kísérletekkel. jó okunk van lebeszélni a jószándékú szakembereket a klinikai biblioterápia alkalmazásáról. ha a gyerekek személyiségfejlődését akarjuk elősegíteni. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a kudarc elkedvetlenítheti a gyereket – elveheti a kedvét attól. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy a gyerek nem rendelkezik azokkal a készségekkel vagy azzal a tudással. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.és serdülőkori mentálhigiénés problémák terén. A vita megoldásához szükséges bizonyítékok hiányában Pardeck és Pardeck (1986. hogy felfüggeszthessék a foglalkozást. hogy ez a fajta spontán terápia több kárt okozhat. ha túlságosan kauzális módon írunk elő könyveket komoly problémákkal küzdő gyerekek számára. INC. Másodszor. hogy újra megpróbálkozzon problémája megoldásával. traumatikus lehet. ha képzetlen személyek vezetnek biblioterápiát? Négy fontos problémáról kell itt beszélnünk. hogy az olvasottak intenzív érzelmi válaszokat váltottak ki vagy fájdalmas emlékeket idéztek fel olyannyira. Ugyanúgy. ami lehetővé tenné számára az olvasottak megfelelő módon való hasznosítását. A mentálhigiénés szakemberek figyelnek az ilyen természetű distressz jeleire azért. ahogy a kerti locsolócső nem tud erdőtüzet eloltani. Milyen problémák adódhatnak. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. majd segítenek a gyereknek sikeresen alkalmazni a könyv által javasolt megoldásokat. az olyan fiktív cselekmény. INC. Hogy csökkentsék a hasonló kudarcok előfordulási esélyét. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Először is. LLC. Ugyanakkor úgy tűnik. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. amely túl élénken idézi fel a gyerek saját fájdalmas emlékeit és élményeit. az visszaüthet (Chatton 1988). COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.31 konkrét problémától. . 3) nagyon ésszerű módon azt javasolja. és nem is volt kedvük újra próbálkozni (Halliday 1991). KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amely során a könyvekről szóló csoportbeszélgetések jól beilleszkedő gyerekek és serdülők tipikusan előforduló problémáival foglalkoznak. A biblioterápiának főleg az identifikációs és a projekciós szakaszban történő alkalmazása nagyon hasznos lehet kisebb alkalmazkodási problémák kezelésénél és különösen akkor. a mentálhigiénés szakemberek a biblioterápia megkezdése előtt gondosan körüljárják a gyerek problémáját és annak körülményeit. Előfordult már. Vagy az is előfordulhat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Bármi legyen is az ok. hogy a képzés szintje függjön az alkalmazott biblioterápia fajtájától.” Példájukat követve nem látjuk szükségét a fejlesztő biblioterápia korlátozásának. egy könyv szereplőinek leegyszerűsített megoldásai elégtelennek bizonyulhatnak egy gyerek valós problémájának megoldásában. „A segítő személynek nem szükséges magas szintű klinikai jártassággal rendelkeznie.

Előfordulhat. hogy a biblioterápia egyszerűen nem hatékony. hogy sohasem készítenek cselekvési tervet. hogy felismerjék a különbségeket. amennyiben nincs lehetőségük mentálhigiénés szakemberrel történő együttműködésre. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. de a való élet dilemmái ritkán oldódnak meg ilyen könnyen. Negyedszer. és hogy a gyereknek megtaníthassanak olyan stratégiákat. feltételezhetjük. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.32 mielőtt az kárt okozna. hogy irreális elvárásaik legyenek problémáik megoldásának tekintetében. Viszont ha a problémáik igen súlyosak és egészségüket veszélyeztetik. egy fiktív cselekmény arra indíthatja a gyerekeket. A mentálhigiénés szakemberek által végzett szisztematikus nyomonkövetés és utólagos ellenőrzés nélkül a gyerekek esetleg sohasem próbálják meg hasznosítani a könyv olvasása során tett felismeréseiket. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. esetleg nehezen fogják tudni elfogadni azokat a kompromisszumokat. a harmadik fejezetben ismertetjük az egyes mentálhigiénés problémákat. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. mint amilyet ők maguk biztosítani tudnak. illetve akiknek nincsenek diagnosztizált érzelmi zavarai. könyvtárosok és tanárok. amelyeket egy irodalmi mű ábrázol. akiknek nagyobb szakértelmet igénylő terápiás segítségre van szüksége. Egy irodalmi mű szereplőinek dilemmái általában megoldódnak a történet végére. Azok a biblioterapeuták. ha kizárólag olyan gyerekekkel foglalkoznak. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. előfordulhat. de húszból mindössze egy részesül mentálhigiénés szolgáltatásban (Doll 1996). időről időre szemben találják magukat olyan gyerekekkel. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. amelyek segítségével az felismerheti és kezelheti az olvasmány által kiváltott érzelmi reakciókat. akik korlátozzák tevékenységüket. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. . amelyek saját valós sikerüket jelentik. hogy azokat elérték volna. INC. a hatodik fejezetben pedig további útmutatást adunk a laikusoknak a komoly érzelmi distressz felismerését illetően. A médiatárosok. hogy az iskolás korúak mintegy egyötöde küzd valamilyen diagnosztizálható pszichés problémával. esetleg sohasem jutnak el odáig. Hogy segítsünk a segítségre szoruló gyerekek és serdülők korai azonosításában. A harmadik fejezetben szót ejtünk arról. vagy ha a gyerekek túl kicsik ahhoz. akik tipikus fejlődéslélektani problémákkal küzdenek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy kipróbálják a különféle megoldási lehetőségeket. túlságosan különböznek a gyerek saját körülményeitől. Egy dilemma viszont így is megmarad. hogy a számukra szükséges segítséget megkapják más emberektől vagy más helyekről. Ha azok a körülmények. Harmadszor. vagy esetleg jóval azelőtt feladják a céljaik elérése érdekében folytatott munkát. jobban teszik. Amikor a gyerekek problémái tipikus fejlődéslélektani problémák. a képzetlen szakemberek által vezetett biblioterápia hatékonyságának hiánya tragikus következményekkel járhat.

9) úgy fogalmazott.33 Egyes szerzők másik lehetőségként a médiatárosok. 56) a következőket írja: A zsinagógákban és iskolákban dolgozó zsidó gyermekkönyvtárosok Első lépésként tanácsadókat. hogy a szakemberek működjenek együtt abban. amelyek olyan könyvekből állnak. INC. könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek közötti együttműködést javasolják: ennek során építeni lehet az egyes szakemberek sajátos szakértelmére. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Például Hart (1987-1988. valamint ki lehet aknázni azt. biblioterapeutaként élet problémáival különleges foglalkoznak. pszichológusokat és rabbikat olyan könyvekről. és még arra is megkérheti. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC. hogy „a könyvtárosok és angoltanárok általában hajlandók és képesek könyveket ajánlani bizonyos gyerekek számára vagy bizonyos problémák esetében … Végezetül. amelyek érzékeny és hatékony módon foglalkoznak az egyes problémákkal. médiatárosok. Javasolhatják a könyvek terápiás eszközként való használatát. tanárok vagy mentálhigiénés szakemberek .között folyó mentori tevékenység révén a biblioterápia mindezen szakmák számára megfelelően végezhető tevékenységgé válhat. hogy felelősen és biztonságosan cselekedjen a váratlanul felmerülő problémákkal vagy a fiatal olvasók reakcióival szemben. mindig ott van az a lehetőség. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyek az Tájékoztathatják tanárokat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hatást gyakorolhatnak. Végezetül megtanulhatnak csoportos beszélgetéseket vezetni képzett terapeutával való egyetértésben. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. iskolai tanácsadóknak szóló cikkében a következőket írja: „A mostohacsalád témájával foglalkozó könyvek tartalmáról és irodalmi értékéről a könyvtárosok is adhatnak információt. hogy vegyen részt ő is a könyvekkel kapcsolatos tanácsadói folyamatban. ha bizonyos témákban anyagokat akar keresni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a könyvgyűjteményeket hozhatnak létre. az ifjúsági irodalom mostohacsaládokban való felhasználását tárgyaló. Az iskolai tanácsadókhoz szólva Gladding és Gladding (1991. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. A szakemberek – könyvtárosok.” Coleman és Ganong (1990. . hogy az iskolai tanácsadó az iskolai könyvtáros segítségét kérje. Az együttműködés kihasználja az egyes területeken dolgozó szakemberek speciális szakértelmét.” Mi szintén azt javasoljuk. 329). hogy felhívják a gyerekek figyelmét az irodalom terápiás lehetőségeire. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. és lehetővé teszi a biblioterapeuta számára. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.

sem az azt vitató erők nem tudják világosan alátámasztani álláspontjukat. Következésképpen. Ezt követően Lenkowsky (1987) átnézte ugyanezeket a tanulmányokat és még másokat is. Másodszor. kiemelt figyelmet szentelve az alkalmazott kísérleti eljárásoknak. rövid életűek (Spevak és Richards 1980. mivel a tanulmányok többsége pozitív eredményeket dokumentált. egymásnak ellentmondó eredményeket mutatnak be. Négy kísérleti problémát kell megoldani ahhoz. hogy a biblioterápia hasznos dolog. hogy a biblioterápia hasznossága mellett meggyőzően lehessen érvelni. a viselkedésváltozás előidézését és az önfejlődés elősegítését illeti. hogy a biblioterápia eredményei. LLC ENGEDÉLYÉVEL. és nem tudnak olyan rendszeresen kiváltódó hatásokat dokumentálni.34 A BIBLIOTERÁPIA HATÉKONYSÁGA A médiatárosok és könyvtárosok majdnem egyetemlegesen elfogadják azt a gondolatot. hogy bizonyos biblioterápiás programok miért nem voltak sikeresek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Hipple. illetve mint terápiás módszer. hogy a biblioterápiás programot követően javulás következett be a fiatal személy állapotában. ha a program sikeres volt. Stevens és Pfost 1982). amelyek miatt a biblioterápiát legitim gyermekterápiás módszernek lehetne tekinteni. Az ilyen tanulmányok egyidejűleg feloldhatják a biblioterápiával kapcsolatos kutatások során korábban kialakult véleménykülönbségeket. amelyek megmagyarázzák. még akkor is. LLC. mint amennyi nem mutat ki változást (Lenkowsky 1987. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Elképzelhető. a dolgokhoz való hozzáállás megváltoztatását. a különféle tanulmányok eredményei gyakran ellentmondanak egymásnak: éppen annyi tanulmány bizonyítja azt. hogy a későbbiekben születnek majd olyan tanulmányok. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Arra a következtetésre jutott. míg mások igen. Először is. ami az asszertivitás növelését. több tanulmány arra az eredményre jut. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. a szerzők arra a következtetésre jutottak. 1954 és 1978 között készült tanulmányt nézett át. hogy a biblioterápiával kapcsolatos tanulmányok gyakran empirikusan hibásak. INC. sem a biblioterápia hatékonyságát bizonyítani akaró.” Azonban a mentálhigiénés szakemberektől gyakran hallani. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. hogy a biblioterápia viszonylag hatékony. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Warner BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. 142) szerint „a segítő szakmákban dolgozók közül kevesen tagadják. hogy a problémaközpontú szépirodalom olvasása bizonyos emberek számára bizonyos helyzetekben nagyon fontos lehet. és hasznos információkkal szolgálhatnak a sikeres programok tervezésével kapcsolatban. Yarbrough és Kaplan (1984. . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy a biblioterápia hasznosságát alátámasztó érvek nem elég tudományosak. így nem meggyőzőek (Lenkowsky 1987). Pardeck és Pardeck (1986) harminchét.

Lenkowsky (1987. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy bár sokan hisznek a biblioterápiában és alkalmazzák azt. objektív. következetlenség. INC. A felmérések során a pszichológusok úgy találták. ha (2) a terapeuta folyamatosan tartja a kapcsolatot a célszemélyekkel. Harmadszor. 128) a következőképpen foglalja össze álláspontját: „A rendszeres. LLC. akik további kutatásokat szorgalmaznak: „A biblioterápiát és a terápiás könyvtári szolgáltatások bővülését kísérő folyamatos és sok helyről jövő érdeklődés rámutat arra. közbelép és igazít rajta (Rosen 1987). ha más terápiás stratégiákkal kombinálva alkalmazzák (Kohutek 1983. mint azok. hiszen az irodalmat vagy filmet felhasználó terápiás stratégiák kombinációi hatékonyabbak lehetnek. néhány tanulmány kifejti. Rosen és Glasgow 1981).35 1980). amelyekkel igazolják őket. amikor látja. Hacsak nem tartósak a társas kompetenciák vagy a társas problémamegoldó készségek terén elért pozitív változások. a biblioterápiával kapcsolatos kutatásokról készült beszámoló a befejezetlenség. Walker és Healy 1980). Tehát a klinikai biblioterápiában bemutatott szisztematikus ellenőrzés és értékelés nélkül a biblioterápia kevésbé hatékony. amelyek nem használnak fel irodalmat vagy filmet. hogy az eredeti terv nem működik. és hogy működik-e egyáltalán. és ha (3) a terapeuta. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC ENGEDÉLYÉVEL. tartalmatlanság és megbízatatlanság vádjával illette az adatgyűjtés. számos. Befejezésül hadd idézzük Moody-t és Limpert (1971. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy az önsegítő könyvek leginkább akkor hatékonyak. hogyan működik. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Például az irodalmat is felhasználó terápiás programok élvezetesebbnek és végső soron ösztönzőbbnek bizonyulhatnak. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.” BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Stevens és Pfost 1982. a kísérleti tervezés és az adatelemzés módszerét (Lenkowsky 1987. ha (1) a terapeuta a könyv kiválasztása előtt gondosan azonosítja a problémát. miért működik. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. . összehasonlító kutatás hiánya azonban felveti azt a problémát. nem áll rendelkezésünre elegendő és megfelelő információ azzal kapcsolatban.” Ennek a konfliktusnak a megoldásához kínál segítséget egy sor.6). hogy szükség van a mennyiségi adatok gyűjtésére és a jelenleg használatban lévő módszerek és anyagok értékelésére. hogy a biblioterápia csak akkor hatékony. Warner 1980). hogy biztosítsa az utasítások pontos követését. Végezetül. INC. Barrera. Ez nem annyira komoly vád a biblioterápiás stratégiákkal szemben. az önsegítő könyvek hatását vizsgáló felmérés (Rosen 1987. a biblioterápiás programok nem lesznek hasznos stratégiák azoknak a céloknak az elérésére.

1987. NJ: Scarecrow Press. New York: Free Press. Risks. o. hogy ki végezze a biblioterápiát. J. M. IRODALOM Anderson. Ashley. Glasgow. G. Marcella F. Hannah. and Responsibilities in the Use of Self-help Psychotherapy. Bernstein. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. "Bibliotherapy and Reading Interests: Patterns. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.. "Rights. M. "Literature in the Pediatric Setting: The Use of Books to Meet the Emotional and Cognitive Needs of Chronically Ill Children. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Nincs széles körű megegyezés azzal kapcsolatban. hogy a fent felsorolt problémákkal foglalkozzunk. Pitfalls and Predictions.36 ÖSSZEFOGLALÁS Amint azt a biblioterápia irodalmának fenti áttekintése mutatja. Könyvünk célja az. szerk. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. 1992. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. R. Jerome. és hogy mikor van rá szükség. Brodie. INC. Bump. 1981. mi is az valójában. hogy könyvekkel és egyéb anyagokkal segítsünk gyerekeknek és serdülőknek." The Arts in Psychotherapy 17: 355-62. E. és hogy mindenki számára hasznos javaslatokat tegyünk a biblioterápiával kapcsolatban. szerk. Joanne E. F. Masha Kabakow Rudman. szerk. Barrera. szakmai körökben széles körű és kitartó érdeklődés mutatkozik az iránt." In A Track to Unknown Water. INC. "Innovative Bibliotherapy Approaches to Substance Abuse Education. 1989. Jr. L. Stella Lees. o. szerk. Many Voices: Multicultural Literacy Experiences for Youth. Fort Atkinson." In Preservation of Clients Rights." In Many Faces. Rosen és R." In Children’s Literature: Resource for the Classroom. MA: Christopher-Gordon Publishing. . és P. o. "Bibliotherapy: How Books Can Help Young Children Cope. 209-22. Norwood. 79-86. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. T. Clark. LLC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. WI: Highsmith Press. Metuchen. Christians. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Anthony L. o. 1990. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 159-73. Manna és Carolyn S. 204-20. MEGJELENT AZ ABC-CLIO..

Betty K. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. kötet. és Lawrence H. Bruce. Barbara. LLC. J. 1990. B. FL: Academic Press. Dreyer. Gubert. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. J. Chatton. 1989. és C." Bookmark (ősz): 35-36.. R. Circle Pines. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 1986." American Libraries (február): 124-30. New York: McGraw-Hill. "The ABCs of Bibliotherapy for School Counselors. Good. Ganong. "Sadie Peterson Delaney: Pioneer Bibliotherapist. 1965. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Coleman. The Bookfinder: 4. M. "The Uses of Juvenile Fiction and Selfhelp Books with Stepfamilies. Doll. McCannon. Walker.S. "Children’s Literature Can Affect Coping Behavior." In Children’s Social Behavior: Development. 1993. MN: American Guidance Services. Sharon Spredemann. 1991. "Apply with Caution: Bibliotherapy in the Library. Colville. 1996. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Orlando. Guralnick és H." Personnel and Guidance Journal 43: 897-905. INC." Gifted Child Quarterly 25: 81-84. . 1981. 1988. "Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Youth: An Agenda for Advocacy by School Psychology. M. P. Strain. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. 1966." School Psychology Quarterly 11: 1-27. Frasier. 1990. szerk. Gladding." School Counselor (szeptember): 7-13. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 3-91. Marilyn. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. o. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. és Claire Gladding. "Using Bibliotherapy with Gifted Children. "A Contemporary Perspective on Social Development. "Magic Mirrors." Journal of Youth Services in Libraries (tavasz): 334-38. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Cianciolo." Journal of Counseling and Development (január/február): 327-31. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Dictionary of Education. M.37 Cairns. Samuel T. P. B. Carter. Assessment and Modification.

" Catholic Library World (január/február): 167-70. "Twenty Adolescent Novels (and More) That Counselors Should Know About. 1983. OH: Ohio Psychology Publishing. és Jeffrey S. -----------. "Bibliotherapy Within a Correctional Setting." School Library Journal (április): 40-41. 1988. MI): 13(4): 207-12. / BETH DOLL AND CAROL DOLL." School Counselor (november): 142-48. Hipple. (ősz/tavasz): 56-59. "Possibilities for Biblio/Poetry Therapy Services in Libraries. G. Linda B. Clara Richardson. "Bibliotherapy and the Judaica Children’s Librarian. J. Kaplan. Kohutek." Catholic Library World (május/június): 264-67. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. "Meeting the Affective Needs of Bright Boys Through Bibliotherapy.38 Halliday. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Theodore W. "Bibliotherapy for Gifted Children. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Jane H. 1992. 1987-88. Jeon. Merrily F. INC. "Can Bibliotherapy Go Public?" Collection Building (tavasz): 27-32. Thomas P. INC. 1984. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE." Roeper Review (Roeper City and Country School.. 1991.J. "The ’Right’ Book for the Child in Distress. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Kyung-Won. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 1985. Hébert." Gifted Child Today (november/december): 16-19." Journal of Clinical Psychology 39(6): 920-24. Hynes. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Hendrickson. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. "Bibliotherapy – The Interactive Process. K. "Psychological Self-help Books – How Dangerous Are They?" Psychotherapy 28(4): 678-80. 1991. LLC. Arleen McCarty." Judaica Librarianship. Guiding Gifted Readers. 1990. 1987. Lack. Halsted. 1988. Hart. . Columbus. Yarbrough.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. R. Bibliotherapy: Methods and Materials. ------------. Moody. I. Pardeck. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. 1990a. Moore. 1989b. John T.. és Hilda K. LLC ENGEDÉLYÉVEL. New York: Academic Press." Family Therapy 16(3): 21526. kötet: Student Motivation." Family Therapy 11(3): 241-52." Developmental Psychology 25: 465-72. S. szerk. Lenkowsky. 1971. "Children’s Literature and Adoption. "Social Cognition: Knowing About Others. Miller. Chicago: American Library Association. 1979. Mildred T." In Bibliographies and Indexes in Psychology. "Books for Early Childhood: A Developmental Perspective. Aber. Hellner. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Limper. Jean A. Ames. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. -----------. 1986. "Conceptions of Ability and Achievement Motivation. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Young People with Problems: A Guide to Bibliotherapy. L. 1984b. G." Young Children 34: 54-61. "An Overview of the Bibliotherapeutic Treatment Approach: Implications for Clinical Social Work Practice. J. INC. B. és John T. -----------. LLC. 1989. "Children’s Literature and Foster Care. "Bibliotherapy and the Blended Family. ------------.J." Child Psychiatry Quarterly 22: 11523. "Bibliotherapy: A Review and Analysis of the Literature. .39 Leadbeater. Allen. 1984a. 1989a. J. sz.. 39-73. Pardeck. Pardeck. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC. és J." Journal of Special Education 21(2): 123-32. 1. comps. 1987. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és A. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Westport. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. CT: Greenwood Press. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.G." Family Therapy 17(1): 61-65. 1984. Nicholls. Ronald S. New York: Greenwood Press. "Assessment of Interpersonal Negotiation Strategies in Youth Engaged in Problem Behaviors. 3. P." In Research on Motivation in Education. Ames és C.

L. 1988. R." Journal of Experimental Child Psychology 39: 437-71. U. és A. "A Structural-developmental Analysis of Levels of Role Taking in Middle Childhood. és S." Child Development 60: 421-27. F. "Misinformation and Unexpected Change: Testing the Development of Epistemic-State Attribution. . R. J. 1989. "Using Bibliotherapy in Clinical Practice with Children. Wimmer." Psychological Research 50: 191-97. A. INC. "Using Literature to Help Adolescents Cope with Problems. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. L." American Psychologist 42: 46-51. M." Child Development 45: 803-6. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Leslie. Understanding Development. ----------. Frith. CA: Harcourt Brace Jovanovich. LLC ENGEDÉLYÉVEL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Scarr. Levine. A. Perner. LLC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.40 -----------.to 10-Year-Old Children. M. The Growth of Interpersonal Understanding. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 1987." Adolescence (nyár): 421-27. "Literature: A Primary Life-Support System. "Exploration of the Autistic Child’s Theory of Mind: Knowledge. "John Thinks That Mary Thinks That … Attribution of Second-Order Beliefs by 5. Selman. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. Belief and Communication. Byrne. 1985. San Diego. G. Barbara Ann. -----------. 1990b. 1986. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. J. 1974. "Self-help Treatment Books and the Commercialization of Psychotherapy. Perner. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE." School Library Journal (december): 41-42. és D. S. MEGJELENT AZ ABC-CLIO." Psychological Reports 67: 1043-49. Porte. Rosen. 1980. Weinberg. R. Selman. 1994. Leekham. és H. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. New York: Academic Press. 1987..

"Will the Real Bibliotherapist Please Stand Up?” Journal of Youth Services in Libraries (tavasz): 241-49. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. szerk. és S. C. "Bibliotherapy: Medicine for the 80’s. Park és C. Shure. Recchia. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Stipek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 1992. Rhea Joyce Rubin. "Self-evaluation in Young Children. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Chicago: Society for Research in Child Development/University of Chicago Press. Phoenix. M. Platt. 1980." Bibliotherapy Sourcebook. P." Psychology: A Quarterly Journal of Human Behavior 19(4): 21-25. 240-50. INC. "Enhancing the Durability of Treatment Effects: Maintenance Strategies in the Treatment of Nailbiting. "Knowledge of Goals and Plans in the On-line Narration of Events. és M." Cognitive Therapy and Research 4(2): 251-58. 1978. Stevens." Cognitive Development 7: 133-70. N. 1992. LLC. V. Rodkin. INC. S. szerk.. és K. 1975. Hetherlington. sorozat. "Using Books to Help Solve Children’s Problems. és C. N. Stein. P. G. "The Development of Social Cognition. U. S. T. kötet." Technical Report #147 of the Center for the Study of Teaching. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A. Pfost. Chicago: University of Chicago Press. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1976." Reading Teacher (május): 874-78. 1987. D.41 Shantz. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Stein. Alice. sz. E. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. B. Spevak. 1979. és S. "Read Aloud Sessions: Tackling Sensitive Issues Through Literature. S. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 57. Spache. L. "Children’s Knowledge About Social Situations: From Causes to Consequences. George D." Monograph of the Society for Research in Child Development. 226." In Review of Child Development Research 5. Sullivan. Smith. Joanna. Richards. Spivack. 1982. Baughn. The Problem-solving Approach to Adjustment. 1989. McClintic. V. J. Trabasso. Champaign: University of Illinois at Urbana Champaign. M. San Francisco: Jossey-Bass. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1. Goldman. LLC ENGEDÉLYÉVEL. M. AZ: Oryx Press.

E. A. NJ: Prentice Hall. Woolfolk. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED." School Library Journal 27(2): 107-11. Educational Psychology. S. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. L.42 Walker. kiadás. 1990. INC. LLC. és M. "Psychological Treatment of a Burned Child. Healy. . Englewood Cliffs. Warner. 4." Journal of Pediatric Psychology 5(4): 395-404. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. "An Autistic Child and Books. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 1980. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. L. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. 1980. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.

. Friedman és Silver 1990. és ezek a diákok nem részesülnek közösségi alapú mentálhigiénés ellátásban. hogy az iskoláskorú gyerekek és serdülők tizennégy százaléka küzd komoly pszichiátriai problémákkal. 1993). Újabb egy-két gyerek valószínűleg figyelemzavaros és egyben hiperaktív. Perry. újabb ötöt a következő teremben és így tovább. Lehet. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. aminek része az is. Pothier 1988). akik közösségi alapú ellátásban is részesülnek. melyeket érzelmi problémákkal küzdő diákok részére dolgoztak ki (Fitzgerald 1987). Ha egy középiskolai osztályterembe mennénk be. mint amit az általános iskolai osztálytermekben láttunk. A diákok közül kettő vagy három valószínűleg komolyan fontolgatja az öngyilkosságot (Reynolds és Mazza 1994). melyek esetleg kitartóbbak és komolyabbak. hogy az osztályban az egyik kis hölgy étkezési zavarral küzd (Lewinsohn et al. világos. Ha hihetünk a statisztikáknak. a helyzet valamelyest változna. az országos statisztikák szerint közülük öten valószínűleg megfelelnek egy vagy több pszichés megbetegedés pszichiátriai kritériumainak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. de a statisztikák szerint egyikük valószínűleg klinikai depresszióban szenvedne. Még ha nem is így volna.43 3 A GYEREKEK ÉS SERDÜLŐKORÚAK MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁI Menjünk be egy tetszőleges általános iskolai tanterembe. A gyerekek közül egy lehet. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Egyéb adatok azt mutatják. Még mindig találnánk legalább öt olyan diákot. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy a gyerekek körülbelül egy százaléka kap ellátást iskolai körzetek olyan speciális oktatási programjai keretében. Ki foglalkozik a fent említett problémákkal? Sajnos sok esetben senki. O'Connell és Schmid 1987). akinél valamilyen pszichiátriai problémát lehetne diagnosztizálni. Három diák valószínűleg a viselkedészavar összes tünetét produkálja. 1993. akár magán. hogy két vagy három diák kábítószert fogyaszt (Murray. aki pszichiátriai problémákkal küzd. valószínűleg találunk másik öt olyan gyereket. akár állami finanszírozásúban (Knitzer 1982. INC. hogy viselkedészavarral küzd. Valószínű. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. Ha a teremben huszonöt gyerek van. Ha ezek után bemegyünk egy másik osztályterembe. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Országos statisztikák tanúsága szerint az iskoláskorú gyerekeknek és serdülőknek csak mintegy öt százaléka részesül mentálhigiénés ellátásban. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy a gyerek esetenként komolyan megsérti a társas együttélés szabályait. (Brandenberg. Ezen kívül a diákok közül négy valószínűleg súlyos szorongásokkal küzd. Doll 1996). Feltételezhetően néhányan közülük ugyanazok a gyerekek. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. az öt gyerek közül legalább négy súlyos szorongásokkal küzd.

INC. akik igen. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. akik komoly mentálhigiénés problémákkal küzdenek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek figyelmeztetnek. másképpen határozza meg ezen gyerekek problémáit. hogy a közeljövőben jelentősen nőni fognak a gyermekpszichiátria finanszírozására szánt összegek. . aki valamilyen módon részt vesz egy közösség gyerekeinek nevelésében. amelyek előre jelzik valamely pszichiátriai probléma kifejlődését. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Minden olyan felnőtt. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LLC. akik terápiás célokra használják a könyveket. a fejezet hátralévő részében leírjuk az iskolás korú gyerekek és serdülők leggyakoribb mentálhigiénés problémáit. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. akarva-akaratlanul felelőssé válik ezen gyerekek mentális egészségéért. ha naivan viszonyul az érzelmi zavar hatásához és annak kifejezési módjához. hogy azok. amikor már rendelkezésre áll a megfelelő mentálhigiénés támogatás. nem kapnak majd megfelelő segítséget a szakemberektől. Ezen módszerek mindegyike más és más gyerekcsoportot tart veszélyeztetettnek. Hogy jobban felkészítsük Önt erre a feladatra. amely könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek között jönne létre kifejezetten abból a célból. hogy a rászoruló gyerekeket csak akkor lássuk el. A hatodik fejezet felsorolja azokat a jeleket. de nagy az esélye annak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy könyveket használjanak fel gyerekek és serdülők érzelmi nehézségeinek enyhítésére. INC. A GYEREKEK MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁI A szakemberek háromféle módon jellemzik a gyerekek és serdülők mentálhigiénés problémáit: a fejlődésük során előforduló tipikus problémák leírásán keresztül. valamint a gyerekek és fiatalok körében tapasztalható különféle pszichiátriai rendellenességek leírásával. Nem volna szerencsés az sem. így nem lehet arra várni. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.44 Ez a hiányosság különleges kihívás elé állítja azokat. segítséget ír elő. azoknak a kockázati tényezőknek az azonosításával. Mit lehet akkor tenni? Nem valószínű. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. az előttük álló gyerekek közül kik azok. a könyvtárosok és médiatárosok nem tudhatják. hogy a gyereknek sürgős terápiás támogatásra van szüksége. akaratlanul. ha a könyvekben rejlő gyógyító erőt kiaknázatlanul hagynánk a leginkább segítségre szoruló gyerekek ellátása során. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. és másféle támogatást. egy gyerek érzelmi problémáit. Ennek a veszélynek a felismerése sok mentálhigiénés szakembert arra indít. A nyolcadik fejezetben felvázolunk egy alternatívát . hogy kifejezze aggodalmát a mentálhigiénében járatlan személyek által végzett biblioterápiával kapcsolatban.egy olyan együttműködés alternatíváját. Még egy valóban odafigyelő felnőtt is súlyosbíthatja.

INC.és hatéves kor között a gyerekek versenyszelleművé és ambiciózussá válnak és az a feladatuk. és Strain. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy megbélyegezzék őket. hogy nagyfokú distressz alakuljon ki náluk. kevésbé lesznek képesek BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy hogyan irányítsák a viselkedésüket oly módon. ami hagyja. Az egyik korai. Doll. és még tanulják azt. Tulajdonképpen nem a problémák megléte különbözteti meg egyik gyereket a másiktól . amelyeket egy gyereknek az egyes életkorokban el kell sajátítania ahhoz. akiknek kevésbé sikerül megoldaniuk a fejlődésük során felbukkanó problémákat. Küzdenek az önuralommal. amelyek ahhoz volnának szükségesek. hogy melyek azok a képességek. hogy megtanulják kibékíteni saját szükségleteiket a mások szükségleteivel. nagyon nehéz lesz később a gyerek számára bizalmon alapuló kapcsolatok kialakítása. Ha erre nem képesek. hogy az a legjobban szolgálja érdekeiket. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. és hogy hatékony kompromisszumokat kössenek. és esetleg kevésbé fognak tudni szembenézni a felnőtt élet kihívásaival. amikor konfliktusok alakulnak ki (Doll. Azok a mentálhigiénés szakemberek. de jelentős kísérletet az egyes pszichoszociális szakaszokban tipikusan előforduló problémák leírására Erik Erikson tette (1963). 1996). Szerinte például egy csecsemőnek meg kell tanulnia bízni abban. hogy tompítsák a hatást. mert még nem sajátították el azt a képességet. 1996). hanem hogy úgy irányítsák a felnőtt segítséget. hogy elérjék céljaikat (Doll. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és hogy a környezetében élőkkel harmonikus legyen a viszonya. hogy autonóm felnőttekké váljanak. mert még nincsenek birtokában azoknak a szavaknak. hogy egészségesen fejlődjön. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. miközben betartják a társas együttélés szabályait. Viszont azok a gyerekek. részben azért. A kisgyerekek olyan önuralmat tanulnak. legyen az munka. Erikson leírta. Három. hogy beszélni tudjanak róluk. nem azért teszik ezt. amelyekre szükségük volna ahhoz. nyomdában). és Palmer. A gyerekek küzdenek a barátságaikkal. .minden gyerek küzd a felnőtté válás részeként. LLC ENGEDÉLYÉVEL. akik a gyerekek fejlődésének tipikus problémáival foglalkoznak. hogy a felnőttek következetes és megbízható forrásai lesznek a gondoskodásnak. amit az érzelmeik gyakorolnak a viselkedésükre (Wittmer. Ha ez nem történik meg. hogy meghozzák saját döntéseiket. Küzdenek az érzelmeikkel. Sands.45 Az egyes pszichoszociális szakaszokban tipikusan előforduló problémák A gyermekkor érzelmileg viharos korszak. esetleg jobban ki vannak téve annak a veszélynek. és hiányoznak azok a tapasztalatok. hogy megértsék mások szempontjait. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. INC. LLC. család vagy közösség. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. kevesebb az esélye annak. Wehmeyer. Ha erre nem képesek. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.

INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. INC. amikor új dolgokra vállalkoznak. amelyekkel gyerekekkel foglalkozó egyének találkoznak munkájuk során. és gyakran elég nagy nehézségekkel állítják szembe őket. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek „valamelyest” és azokat. Ily módon. A káromkodás. amelyek „leginkább” jellemzik gyermeküket. Achenbach eredményei azt mutatják. mint a hét év körüliek. vagy lekicsinylik önmagukat . mert tipikusak. amelyekkel korábban már sikerült megbirkózniuk. esetleg könnyen megingatják őket a csoportvélemények és csoportcélok. Akik erre nem képesek. A tizenkét év körüliek kétszer olyan nagy valószínűséggel félénkek. viszont ugyanez a tizenhat éveseknek csak a harminc százalékára jellemző. azokhoz a problémákhoz. Ellenben a kötekedés. amelyek a különböző életkorokban megjelennek. Készített egy hosszú listát azokról a vielkedésproblémákról. hogy hogyan békítsék ki egyéniségüket azzal az igényükkel. Habár ezek a problémák mind a felnőtteket érintik. hogy egy bizonyos probléma milyen arányban fordul elő a gyerekek körében az egyes életkorokban. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Thomas Achenbach (1991) azon tipikus viselkedésproblémák meghatározásán dolgozott. A válaszok alapján meghatározta. hogy nem tekintendők fejlődéslélektani rendellenességeknek. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Ha nem tudnak erős identitást kialakítani. mutatja. a dacosság és a hisztéria nyolc és tizennégy év között a legjellemzőbb. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. A kisiskolások a kudarctól való félelem legyőzését tanulják. Mind Erikson. Habár normálisnak tekintendők. hogy egy kortárs csoporthoz tartozzanak. amelyekben vagy gyakran feladják a küzdelmet. mind Achenbach olyan problémákat ír le. LLC ENGEDÉLYÉVEL. és hatalmas belső feszültségek forrásai lehetnek. hogy bizonyos életkorokban dominánsan jelen vannak. hogy a hat-és hétévesek nyolcvan százalékára jellemző a túlzott aktivitás és a nyugtalan izgés-mozgás.az ilyen viselkedésminták korlátozzák sikerüket és magabiztosságukat. a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. az egyén szempontjából romboló viselkedésmintákat alakíthatnak ki. döntő a gyerekek és felnőttek közötti harmonikus viszony kialakulása szempontjából. . következésképpen. hogy válasszák ki azokat. amikor új készségeket gyakorolnak és folyamatosan új dolgokat tanulnak. ahogyan kifejeződnek és megoldódnak. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. az a tény. Azonban a gyerekek életére gyakorolt hatásuk nem kisebb pusztán azért.46 részt venni együttműködésre épülő. LLC. hogy valakit csúfolnak. és megkért szülőket és pedagógusokat arra. a késés és az iskolakerülés jellemzőbb a serdülőkre. mint a náluk fiatalabbakra. olyan. Erikson állítása szerint még az idősebb gyerekek is visszatérnek. ahogy az is. A serdülők azt tanulják. közösségépítő tevékenységekben. a fejlődéslélektani küzdelmek végigkísérik a felnövést és alakítják a társas megértést. amelyek a különböző életkorokban tipikusan jellemzik a gyerekeket. Viszont az. a gyerekek nem könnyen birkóznak meg velük. időről időre.

miután a szülők elváltak vagy eleve soha nem is házasodtak össze (US Bureau of the Census 1990). gyermekbántalmazás és diszfunkcionális szülői gyakorlatok jellemeznek (Kolvin. hogy ez az öt tényező számos maladaptív következménnyel jár a gyerekekre nézve. Seifer. Fleeting. Úgy tűnik. A biblioterápia egy másik célja annak megakadályozása. hogy a problémák egy későbbi fejlődési szakaszban tovább éljenek. Pszichoszociális kockázat A pszichoszociális krízist megélő gyerekek és serdülők nagy százaléka nagy szegénységben élő. így még akkor is. olyan diákokról van szó. hogy az elmúlt évben alkalmazott fizikai erőszakot gyermeke fegyelmezése során (Gelles és Straus 1987). súlyos pszichiátriai distresszt vagy bűnöző magatartást eredményeznek. akik ellenállók. ha egy gyerek meg tud birkózni egy vagy két kockázati tényezővel. a szülők majdnem tizenegy százaléka jelentette be névtelenül. Sajnálatos módon a fent felsorolt kockázati tényezők jelenleg igen gyakoriak a gyerekek és fiatalok körében. olyan családokból. mint például alacsonyabb IQ. a magas kockázati arányok ellenére. az emberi BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. A diákok majdnem huszonöt százalékánál lehet kimutatni házastársi problémákat a szülőknél. amelyre egyébként már nem lennének jellemzőek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Sameroff.47 biblioterápia egyik célja az. LLC ENGEDÉLYÉVEL. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. ha egy időben három vagy annál több tényező is jelen van az életében. akik az anyjuknál nevelkednek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Továbbá megggyőző bizonyíték van arra nézve. Óriási méreteket ölt a gyerekekkel szemben elkövetett szülői erőszak. Minél több a tényező. Rutter 1988. mivel képesek hatékony kapcsolatokat kialakítani a felnőttekkel és saját társaikkal. A gyerekszegénységi ráta 25 százalék körül van és várhatóan növekedni fog az elkövetkező tíz évben (Center for the Study of Social Policy 1992). LLC. annál nagyobb a kockázat. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. és Kolvin 1988. Vannak gyerekek. és Zax 1982). valószínű. egy olyan szakaszban. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Egy tanulmány (NIMH) becslése szerint 1992-ben négy szülőből egynek volt valamilyen pszichés vagy addiktív problémája. amelyeket házastársi konfliktusok. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. hogy sérül. segítsen nekik szembenézni velük. túlzsúfolt családokból származik. pszichés problémák és a bűnözés magasabb aránya. Miller. . hogy megértesse a gyerekekkel és serdülőkkel a problémák mibenlétét. Ily módon jelentős számú gyerek és serdülő van kitéve olyan kockázati tényezőknek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. amelyek nagy valószínűséggel alacsony szellemi képességeket. és hogy a közvetlen jelenben csökkentse az általuk okozott distresszt.

amelyek esetében a gyerek túlzott mértékű distresszt és feszültséget él meg. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Pszichés zavarok A mentálhigiénés szakemberek internalizáló és externalizáló zavarokra osztják a gyerekkori pszichés zavarokat. mégis a legritkábban kezelt internalizáló zavarok a gyerekek és serdülők körében. mennyire szoronganak. hogy sikeres kapcsolatot teremtsenek mind kortársaikkal. Az internalizáló gyerek a stresszes eseményekre befelé fordulással reagál. hogy a gyerekek találkozzanak és könyvekről beszélgessenek más. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. így kezelésük képzett metálhigiénés szakemberek feladata (American Psychiatric Association 1994). ennek ellenére sok gyerek nem részesül jelenleg megfelelő ellátásban. hogy milyen a temperamentuma. LLC ENGEDÉLYÉVEL. megpróbálnak lehetőségeket teremteni a gyerekek számára. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hasonló érdeklődésű gyerekekkel. akiknek a gondjaira bízva vannak. mert a szorongó gyerekek kisebb valószínűséggel zavarják környezetüket. vagy azért. Azok a programok tehát. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek esetében túlzott mértékűek a gyerek által megélt distressz külső kifejezési módjai. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. következésképpen kevesebb gondot okoznak azoknak a felnőtteknek. mert csak maguk a gyerekek tudják. Az externalizáló zavarok azok. beleértve a biblioterápiát is. Ha megteremtjük az alkalmat arra. INC. akkor olyan kapcsolatok jöhetnek létre. Az externalizáló gyerek a stresszes eseményekre rossz magaviselettel. LLC. nem kerülnek automatikusan szakemberhez. és hogy milyen fajta és milyen mértékű stresszhatásoknak van kitéve otthon és a tágabb közösségben. amelyek a kockázati tényezők ellensúlyozását tűzik ki célul. .48 kapcsolatok megvédik a gyerekeket a kockázati tényezők kártékony hatásaival szemben. és elég erőt és támogatást adnak nekik ahhoz. Az internalizáló zavarok azok. Mindkét esetben a gyerek problémáinak mibenléte attól függ. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyek a jövőben támogatni és segíteni fogják őket nehéz időszakokban. agresszivitással és mások zavarásával reagál. Az internalizáló zavarok A szorongásos zavarok az egyik leggyakrabban előforduló. ily módon. hogy a korlátozó életkörülmények ellenére jól működjenek. A mentálhigiénés szakemberek úgy vélik. INC. mind más korú gyerekekkel. Ez azért lehet. Érdekes módon a különféle szorongások a leggyakrabban BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy az ilyen mértékű pszichés zavarok gyengítik a gyereket. hatásukra elkerül nehéz helyzeteket és túlzott mértékben aggódik.

49 előforduló kezelt pszichés megbetegedések felnőttek körében, ami azt mutatja, hogy abban a pillanatban, hogy a szorongó egyének kellő autonómiára tesznek szert, sokkal nagyobb arányban fognak segítséget kérni. Amikor a szorongásról beszélünk, gyakran azt mondjuk, hogy az egyén túlzott mértékben fél, de ezek a szavak csak elégtelenül tudják leírni ezt az élményt. Azok a gyerekek, akik szoronganak, különféle testi tünetekről számolnak be, mint például hányinger, légszomj, izzadás vagy fázás, szapora pulzus, testi gyengeség és uralhatatlan remegés. Úgy érzik, nem urai a helyzeteknek és hogy rövidesen valamilyen katasztrófa fog bekövetkezni az életükben, még akkor is, ha eközben megpróbálják meghatározni, mi váltotta ki a szorongásukat. Bizonyos esetekben, amikor a szorongás hirtelen és váratlanul jelentkezik, a szorongás helyett a pánikroham kifejezést szoktuk használni. A szorongást kiválthatja az a konkrét helyzet, amelyben a gyerek van, mint amikor például egy elsős intenzív szorongást él át, amikor először megy el otthonról, de váratlanul, minden előzetes figyelmeztetés nélkül is hatalmába kerítheti a gyereket. Ez utóbbi esetben felmerül a gyanú, hogy a szorongást valamilyen biológiai ok, nem pedig a szituáció váltotta ki. Bizonyos gyógyszereknek, tiltott drogoknak és ételallergiáknak is lehetnek olyan mellékhatásai, amelyek hasonlítanak a szorongásos rohamokhoz. Mivel a szorongás "normális" dolog, nehéz megállapítani, hogy mi számít túlzott mértékűnek. A mentálisan egészséges népesség nagy százaléka is határozottan szorong időről időre; olyat is láttunk már, hogy a szorongás rontotta az egyén teljesítményét, vagy csökkentette az életben való sikerességét. Azok a felnőttek, akik kerülik a nyilvános szereplést, nem ülnek repülőre, nem másznak fel magasan fekvő helyekre, vagy szeretnek zárt helyen tartózkodni, kétségtelenül olyan szorongásokkal küzdenek, amelyek rontják életük minőségét. Egyes, fejlődéslélektannal foglalkozó pszichológusok szerint az, hogy valakit milyen mértékben kerít hatalmába a szorongás egy bizonyos helyzetben, illetve az, hogy milyen intenzitású ez a szorongás, az egyén temperamentumától függ, ami már a születésekor jellemzi őt, és az is lehet, hogy a szorongásra való hajlam biológiai alapú és öröklődik. Hogy megkülönböztessük a normálisnak tekinthető félelmektől vagy szorongásoktól, szorongásos zavarról akkor beszélünk, amikor egy gyerek vagy serdülő szorongásra adott válasza komolyan befolyásolja a különféle napi tevékenységeit, és legalább hat hónapig tart. A gyerekek szorongásra adott nonadaptív válaszai ölthetik különféle fóbiák formáját, amelyek akkor jelentkeznek, amikor mindenféleképpen megpróbálják elkerülni azt a tárgyat, helyet vagy eseményt, amelyről azt gondolják, hogy a szorongásukat kiváltja. Ilyen fóbia lehet
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

50 például a nyílt köztereken érzett félelem (agorafóbia), az iskolától való felelem (iskolafóbia), a mások előtt való megszólalásra való képtelenség (szelektív némaság) vagy a dolgozatírástól való félelem (teljesítményszorongás). Paradox módon a fóbia mögött meghúzódó valóságos szorongás esetleg nem észrevehető a külső szemlélő számára egészen addig, amíg a gyerek képes elkerülni azt a dolgot, amitől fél. Még ha a gyerek nem is kerüli el a szorongást kiváltó helyzetet, intenzív szorongása akkor is rontja a teljesítményét, ami jól tetten érhető a dolgozatírással kapcsolatos szorongás vagy a lámpaláz esetében. Ezek a teljesítményszorongások sokkal inkább észrevehetők a külső szemlélő számára, mint az elkerülő viselkedések mögött meghúzódó szorongások, ha a szorongás testi tünetek, mint például remegés vagy sápadtság, formájában is megnyilvánul. A szorongásos zavarok egyik nagy veszélye, hogy a gyerekek, abbéli igyekezetükben, hogy elkerüljék a számukra fenyegető élményeket és helyeket, nem fognak tudni normális, a fejlődésüket elősegítő életet élni. A szorongásos zavarok tragédiája, hogy a gyerekek nem fogják tudni megmutatni, környezetük pedig nem fogja tudni felismerni, valódi képességeiket. Segítség nélkül egy gyerek szorongásos zavara fokozatosan elmélyül és egyre bénítóbb hatással lesz rá. A rögeszmés-kényszeres zavar a szorongásos megbetegetések egy olyan speciális esete, amelyben a gyerek vagy a serdülő elméjét olyan visszatérő, nemkívánatos gondolatok vagy impulzusok (rögeszmék) szállják meg, amelyek hatására ezek a gyerekek vagy sedülők fokozott szorongást élnek át. A leggyakoribb rögeszmék közé tartozik például a tisztátalanság miatt vagy mások akaratlan megbántásától való félelem, vagy a tárgyak és helyek rendben tartásának kényszere. A repetitív, ritualisztikus cselekvések (kényszerek), amelyeknek az érintett személy ilyen esetekben átadja magát, átmenetileg csökkentik a szorongást. Például, rögeszmés-kényszeres betegségben szenvedő gyerekek esetleg addig mossák a kezüket, míg az ki nem repedezik és vérezni nem kezd, vagy gondos rituálét követnek, amikor belépnek valahová, vagy túlzásba viszik a számolást vagy a dolgok ellenőrzését, vagy ugyancsak túlzásba vitt öltözködési, illetve tisztálkodási rituálékat hajtanak végre. A megkönnyebbülés azonban, amit ezek a rituálék nyújtanak, csak átmeneti, és idővel a rögeszmés-kényszeres gyermek megint szükségét fogja érezni annak, hogy újból és újból végrehajtsa ezeket a rituálékat. Mivel a gyerekek tudják, hogy viselkedésük furcsa és gondolataik nem racionálisak, gyakran elrejtik mások elől problémáikat, nehogy bolondnak tartsák őket. Tulajdonképpen a kényszeres-rögeszmés betegség annyira rejtett zavar, hogy egészen az utóbbi időkig nem is azonosították gyerekek körében. Kutatások bizonyítják, hogy a
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

51 kényszeres-rögeszmés zavarral küszködő felnőttek nagy százaléka gyermekkora óta küzd a problémával; feltételezhetően a legtöbb iskolában találhatók olyan gyerekek, akik ezzel a zavarral küzdenek. Ha a problémát nem kezelik, a kényszeres-rögeszmés zavart kísérő kényszeres viselkedések esetleg az érintett gyerekek idejének túlzottan nagy részét lefoglalják, megzavarva koncentrációjukat és minimálisra csökkentve teljesítményüket. Ezen felül titkolt aggodalmaik, hogy megbolondulnak, fájdalmasak és szükségtelenek lehetnek. Ily módon, a kényszeres-rögeszmés zavar egyik veszélye, hogy gyengíti az érintett gyerek kompetenciáját, és akadályt gördít a jövőbeli teljesítményei útjába. Az étkezési zavarok kifejezés azokra a különös étkezési rituálékra vonatkozik, amelyeket egyes serdülőkorú lányok gyakorolnak testsúlyuk szabályozása céljából. Két fajta étkezési zavart különböztetünk meg: az egyik a bulimia, amelynek esetében a lányok felváltva zabálnak és hánynak, és az anorexia nervosa, amelynek esetében veszélyesen alacsony testsúlyt próbálnak elérni, illetve megőrizni. Bár az étkezési rendellenességek nagyrészt a nőkre jellemzőek, ma már időről időre előfordul férfiak körében is, különösen az olyan férfiaknál, akik versenyszerűen űznek olyan sportot, amelynél számít a testsúly. A bulimia olyan zavar, amely esetében a lányok először hatalmas mennyiségű ételt vesznek magukhoz (ami bizonyos tekintetben hasonló nyaralás vagy valamilyen ünnep alkalmával túlzásba vitt evéshez), majd kikényszerített hányás, hashajtók vagy valamilyen megerőltető tornagyakorlat segítségével megtisztulnak. A bulimiás lányok általában szégyellik azt, hogy túl sokat esznek, túlzottan rossz véleménnyel vannak a külsejükről és céljuk az, hogy eltitkolják az étkezéssel kapcsolatos problémáikat. Habár a bulimia általában nem halálos kimenetelű pszichés megbetegedés, a sorozatos megtisztulás érdekében alkalmazott testi kényszernek komoly egészségügyi következményei lehetnek a lányokra nézve. A fent említett két étkezési zavar közül az anorexia nervosa a veszélyesebb, amelynek során a lányok egészen addig csökkentik a bevitt étel mennyiségét, hogy testsúlyuk a normál testsúly 85 százalékára vagy még ennél is kevesebbre csökken. A legtöbb esetben egy anorexiás lány úgy próbálja szabályozni testsúlyát, hogy drasztikus mértékben lecsökkenti a fogyasztott étel mennyiségét. Ezen kívül, az anorexiás lányok torz testképpel rendelkeznek, és esetleg az önmagukra kényszerített éhezés következtében depressziós tüneteket is produkálnak. Mivel az anorexia esetében a testsúly a normális alá csökken, ez a betegség az esetek tíz százalékában halálos kimenetelű (American Psychiatric Association 1994).
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

hogy örömet érezzenek. amikor cselekednie kellene. nagyobb számban alakul ki depressziós megbetegedés. az érintett lányok a magabiztosságukat kikezdő negatív testképpel és alacsony önbecsüléssel is küzdenek. . Elkerül olyan barátokat vagy ismerősöket. ha valamiben sikert ért el. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. nem pedig szomorúságot. testi és gondolkodásbeli tünetek olyan komplex együttese. hajlamos önmagát hibáztatni. hogy segítségre szorulnak. hogy az még inkább elmélyíti a depresszióját. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A depresszió általában úgy él a köztudatban. mint felnőttek esetében. nehezen ismeri fel. ha valamilyen probléma felmerül és olyan negatív gondolati sémák foglya lesz. Bár klinikai depresszió viszonylag ritkán alakul ki kisgyerekeknél. LLC ENGEDÉLYÉVEL. LLC. hogy az étkezési zavarok veszélyeztetik a testi épséget. amelyeket korábban élveztek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy szomorúságot és kétségbeesést éreznek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Sok esetben ingerlékennyé válnak vagy dührohamot kapnak. akik korábban központi szerepet játszottak az életében.52 Mind a bulimia. INC. Amellett. de a szomorúság valójában csak az egyik tünete a depressziónak. Hajlamos arra. amelynek következtében a beteg gyakran oly módon viselkedik. hogy megpróbálnak megtisztulni. Ezen kívül a depresszió jellemző módon gátolja a gyerekeket és serdülőket abban. a serdülők körében. Ehelyett a hiányosságaival kezd el foglalkozni. különösen figyelemelterelő dolgokkal szemben. ami látható jele érzelmi zavarodottságuknak. amikor családi. barátkozás helyett a nap nagy részében egyedül üldögél és szinte semmit sem csinál. habár esetleg a szüleik vagy diáktársaik észreveszik a problémát. Amikor a depresszió súlyos. INC. A lányok ritkán vannak tudatában annak. mind az anorexia nervosa rejtett pszichés zavar. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy éheznek. mint ami egyenlő a szomorúsággal. hogy halogassa a döntéseit és habozzon. és esetleg nincs is jelen minden esetben. Ez a fajta passzivitás az iskolai teljesítmény csökkenéséhez vezethet és csökkentheti az egyén elégedettségét. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. miszerint ő úgysem fogja tudni soha elérni a céljait. még olyan élmények vagy események esetében is. illetve munkahelyi BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. az érintett gyerek vagy serdülő esetleg szociálisan visszahúzódó lesz. vagy ha depressziós tünetek jelentkeznek. a depressziós személy öngyilkosságot vagy más önmagára veszélyes cselekményt fontolgat. Ehelyett a depresszió érzelmi. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A legtöbb depressziós személy koncentrációs problémákról számol be. Amíg egy serdülő depressziós. ha a lányok külseje alapján felmerül a gyanú. hogy az egyén lekicsinyli önmagát és teljesítményét. úgy tűnik. de nem minden esetben. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. míg mások ürességet éreznek. ami szerintük sokkal ijesztőbb. A depresszió érzelmi élményét nehéz leírni olyan emberek számára. akik még sohasem élték át. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Néhány. ha azon kapják őket. A depresszióra az is jellemző. Egyes depresszióban szenvedő gyerekek arról számolnak be.

KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy sajnálnánk. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. A kezeletlen depresszió több évig is fennálhat. A depresszió egyik legnagyobb veszélye az. LLC ENGEDÉLYÉVEL. és egyes felmérések szerint ezen diákok kétharmada depressziós. mivel folytonos álmatlanságban szenvednek.53 kötelezettségeit teljesíti. mekkora súlyt cipelnek. INC. hogy ilyenkor a serdülők meggondolatlan. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Továbbá a mániás szakaszt majdnem minden esetben komoly depresszió követia. és sok depresszióban szenvedő fiatal koffeintartalmú üdítőitalokon kívül szinte nem is fogyaszt mást. Az étvágytalanság szintén gyakori. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Iskolai és egyéb teljesítményük jelentősen alacsonyabb lesz. bár ez ritkább. akikre rázárult az érzelmi kétségbeesés és a testi kimerültség lakatja. INC. túlzott magabiztosság és határtalan energikusság jellemző.tudjuk azt is. Az öngyilkosság és az öngyilkos viselkedések. Depresszió kísérhet szorongásos zavarokat is és egyes gyerekek saját depressziójuk enyhítésére önkényesen gyógyszerekhez nyúlnak. LLC. Az öngyilkossággal kapcsolatos viselkedések a halállal és a meghalással kapcsolatos gondolatoktól a konkrét öngyilkosságig terjednek. hogy azok a gyerekek. mintha ezzel is jeleznék. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. ehelyett lemondanak sok lehetőségről. testtartásuk pedig görbe. szédülés és rossz közérzet. a veszélyes autóvezetés. Nem csak arról van szó. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. akik felismerik a gyerek problémáját és látják. impulzív döntéseket hoznak . a kimerültség jeleit hordozza magán. valószínűleg nem képesek szembenézni még kisebb akadályokkal sem. Egyéb testi tünetek például a hányinger. Ez azzal a rejtett veszéllyel jár. a túlköltekezés vagy a szerencsejáték. hogyan táplálja azt a viselkedésével. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. más gyerekek viszont túl sokat alszanak. A depressziós személy önkényes visszahúzódása és passzivitása különösen frusztráló lehet a barátok és családtagok számára. aminek mélysége éles ellentétben áll a megelőzően átélt feldobottsággal. A mániás szakaszokra szokatlan feldobottság. A depresszióban szenvedő gyerekek mozgása gyakran lassú.ilyen például a túlhajtott szexualitás. Gyakorlati megfontolásból az öngyilkossággal kapcsolatos viselkedések spektrumát három szakaszra bontjuk. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. csökkentve a gyerek kompetenciáját és korlátozva részvételét az iskolai munka és a társas kapcsolatok kínálta személyiségfejlesztő tevékenységekben. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. mint ami a képességeik alapján reálisan elvárható lenne. . Egy adott középiskola diákjainak mintegy 11 százaléka fontolgatja komolyan az öngyilkosságot. hogy esetleg észrevétlen marad. A depresszió fizikális szinten ólmos fáradtságban nyilvánul meg. ha egy gyerek magára maradna a depresszió okozta lelki fájdalommal . A serdülőknél depressziós időszakok váltakozhatnak eufórikus időszakokkal. fejfájás. Néhány esetben ez a fáradtság érthető.

A befejezett öngyilkosságok lökést adhatnak az elhunyt BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. vagy azért. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Egyes esetekben kisebb önpusztító cselekedeteket hajtanak végre. meglepően magas. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Az ideációs szakasz fantáziálása aztán eljuthat odáig. Burkoltan vagy nyíltan öngyilkossággal is fenyegetőzhetnek mások előtt. ami az ideáció fázisa. Pontos adatok hiányában nehéz megállapítani. hogy az illető meggondolja magát. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. pszeudo-kísérlet-nek hívjuk. Azoknak a tanulóknak az aránya. INC. szándék fázisba. de a szakértők becslése szerint minden öt . milyen valószínűséggel szakítják meg az eseményt. Esetleg búcsúlevelet írnak. ami a kísérlet fázisa. ami a csoportos öngyilkosság egyre gyakoribb jelenségéhez vezet. LLC ENGEDÉLYÉVEL. akik az ideációs fázisból átlépnek a második.tízezer sedülőre jut egy halállal végződő öngyilkossági kísérlet. az olyan iskolákban és közösségekben. megnő a kísérletek száma. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyekben mások rájönnének. vagy amelyekben ezek a személyek bűntudatot éreznének. hogy a serdülők körében milyen nagy a sikeres öngyilkosságok aránya. Bárhogyan is hiúsult meg az előző kísérlet. ahol elkezdik öngyilkossági terveiket megvalósítani. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. (Cheifetz. ha a sikeres kísérletnek jó volt a "reklámja". Posener. mi történne velük haláluk után olyan fantáziaképekben. Esetleg jól kidolgozott fantáziaképekben gondolkodnak arról. Mivel nagyszámú diáktárs szintén fontolgatja az öngyilkosságot. ahol nemrég valaki sikeres öngyilkossági kísérletet hajtott végre. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. megvan annak a kockázata. újból próbálkozni fognak. a serdülők intenzíven gondolnak a halálra. mert a választott módszer nem vezetett halálhoz. vagy azért. hogy az illető meghal a kitervelt módszer következtében. Centers for Disease Control 1987). Továbbá. leHaye. Vannak fiatalok. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. akik eljutnak a kísérlet fázisig. és mennyire lehetséges az. például megvágják magukat vagy magas kockázatú. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. miután belefogott a kísérletbe. vagy a haláluk utánra elkezdik elrendezni a dolgaikat. és ha az áldozatra való emlékezés feltűnő módon történt. hogy hasonlóképpen cselekedjenek. mennyire értékesek voltak ők. bár sose születtek volna meg. a meghalásra és azt kívánják. a középiskolás népesség mintegy három és fél százaléka. hogy a serdülő konkrétan tervezni kezdi az öngyilkosságot. mert megzavarták. akik egyszer már próbálkoztak. Zajdman és Benierakis 1987.54 Az első fázisban. A harmadik fázisban. Azt a kísérletet. végrendeletet készítenek. hogy azok a serdülők. különösen. Ezek a tervek halálos kimenetelük tekintetében a következő szempontok szerint rangsorolhatók: mekkora annak a valószínűsége. veszélyes viselkedések jellemzik őket. amelyik nem sikerül. bármely drámai kísérlet arra buzdíthatja a többieket. a fiatalkorúak konkrét öngyilkossági kísérletet tesznek. illetve mentik meg az elkövetőt.

Vannak olyan gyerekek. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC. hogy várjanak. ezt a zavart három tünetegyüttes határozza meg: impulzivitás. akik a zavar azonosításával és kezelésével foglalkoznak. amikor ülnek. . gyakran egyik feladatról a másikra ugranak és gyakran nem együttműködőek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. anélkül. hogy zaklassák a felnőtteket. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. monoton vagy unalmas. hogy megvárták volna az utasításokat. Írásbeli munkájuk gyakran rendetlen. amikor a feladat repetitív. Még a zavar hivatalos elnevezése is kétszer változott az elmúlt tizenöt évben. következésképpen számos hibát elkövetnek. A figyelemhiányos/hiperaktív gyereek meggondolatlan. A figyelemzavaros gyerekek rövid ideig tudnak figyelni. hogy egy gyerek figyelni tudjon. Valamire odafigyelni erőfeszítést igényel. LLC ENGEDÉLYÉVEL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Következésképpen. A hiperaktív gyerekek gyorsan reagálnak. figyelemhiány és hiperaktivitás. és továbbra is az aktuális feladatra kell koncentrálnia. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. viselkedésével zavarja a környezetét és gyakran megszegi a társas együttélés szabályait. egyfolytában nyugtalanul fészkelődnek és csendesen babrálnak valamivel. Leggyakrabban az impulzivitás az. Amikor megkérik őket arra. ami a hiperaktív gyerekeket az egészségesektől megkülönbözteti. vagy a kérdéseket feltették volna nekik. INC. Sok. Az externalizáló zavarok A figyelemhiány/hiperaktivitás az egyik legtöbb vitát kavaró gyermekkori pszichés zavar. Az ilyen gyerekek. hajlamosak arra.55 arátainak és ismerősenek. vagy hogy meggondolatlan megjegyzéseket tegyenek társaiknak. hogy régebben egyszerűen csak hiperaktív zavarnak hívták ezt a betegséget. látványokat vagy gondolatokat. de nem minden figyelemzavarral küszködő gyerek olyan feltűnően magas fokú hiperaktivitást mutat. A kutatók és klinikai szakemberek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. különösen. akik ezen felül még egyfolytában beszélnek vagy énekelnek is. úgyhogy gondosan megtervezett válaszprogramokra van szükség ahhoz. és ész nélkül rohangálnak és csapkodnak. kitartó figyelemre azonban már nem képesek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy felmérnék ezen cselekedetek esetleges negatív vagy veszélyes következményeit. Megint máskor teljesen megvadulnak. Ahhoz. hogy az utánzásból adódó újabb haláleseteket meg lehessen akadályozni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Konkrétabban. ki kell zárnia az épp oda nem illő zajokat. Gyakran és szükségtelenül hajtanak végre kockázatos cselekedeteket anélkül. Máskor képtelenek ülve maradni és céltalanul ténferegnek a szobában. eltérő véleményen vannak a százalékos előfordulással és a zavart meghatározó tünetek mibenlétével kapcsolatban. összerendezetlen és tele van hibával.

például otthon. A viselkedészavaros gyerekek kitartó engedetlensége komolyan próbára teszi a szociális ellátó szervek türelmét. INC. Valódi viselkedészavar esetében a gyerek nem csak engedetlen. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ismeretlen helyzetekben. hogy komolyan megsebesít másokat. és a viselkedészavarral küszködő gyerekeknek éppúgy joguk van részt venni az egyes programokban. olyannyira. amikor a gyerek nem tudja biztosan. A legfrissebb adatok szerint az általános iskolás korú gyerekek háromtól öt százaléka. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. mind BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy azt javasolják. és egyszemélyes szupervízió alkalmával. amelyek gyerekek és serdülők számára nyújtanak szolgáltatásokat. A diagnózis felállítását nehezíti az a tény. Ezt a csökkent önértékelést. ami egyes képviselőiket arra készteti. templomban vagy étteremben. . tanárok és felnőtt gondozók negatív ítéleteinek és lekicsinylő megjegyzéseinek.56 Egy gyereket csak abban az esetben azonosítanak hiperaktívként. amelynek célkitűzése. ha ezek a tünetek legalább két különböző környezetben jelen vannak. hogy a gyermekkor közepe táján a hiperaktív gyerekek énképe már meglehetősen sérült és negatív. az iskolában vagy nyilvános helyen . INC. Tehát bizonyos helyzetekben egy gyerek hiperaktív zavara észrevétlen marad. mind biológiai okok húzódnak meg egy gyerek együttműködésre való képtelensége mögött. a figyelemzavar elsődleges velejáróját újabban számos olyan pszichológiai és oktatási program vette célba. ezeket a nehezen kezelhető gyerekeket egyszerűen zárják ki a programokból és szolgáltatásokból. késő serdülőkorban pedig komolyabb szabálysértésekkel). Nem minden engedetlen gyerek felel meg a viselkedészavar kritériumainak. megrongálja mások tulajdonát. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy mi fog történni. hogy segítse a figyelemzavaros/hiperaktív gyerekek szociális és érzelmi alkalmazkodását. Következésképpen nem meglepő az a tény.boltban. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy a viselkedészavarral küzdő gyerekek vagy serdülők figyelmen kívül hagyják viselkedésük következményeit. LLC. Gyakran idegesítő viselkedésük miatt a figyelemzavaros/hiperaktív gyerekek elsődleges célpontjai a diáktársak. a középiskolás korosztály nyolctól tizenhárom százaléka küzd ennyire komoly viselkedési zavarral. olyan tevékenységek során. hogy a tünetek minimálisra csökkennek vagy eltűnnek bizonyos helyzetekben amikor a felnőttek szigorú ellenőrzés alatt tartják a gyereek viselkedését. mint az egyéb pszichés zavarokkal küzdő gyerekeknek. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. de nagymértékben agresszív is. Ezzel ellentétes nézetek szerint mind szociális. amelyek különösen érdekesek és amelyek azonnali megerősítéssel szolgálnak (mint például a videojátékok). A viselkedészavar olyan externalizáló zavar. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Azt látva. amely heves vitákat gerjesztett iskolák és más olyan szervek között. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. csal vagy lop és megszegi a törvényt (például folyamatos iskolakerüléssel gyerekkorban. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hacsak és amíg nem hajlandók betartani a viselkedési szabályokat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

Diszharmonikus kapcsolataik. és osztálytársaik. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. bár felszínes kapcsolataik esetleg nehéznek vagy maladaptívnak tűnnek. hogy az ilyen. és hogy a fennálló különbségek milyen következményekkel járnak egy gyerek kompetenciájára és függetlenségére nézve. illetve serdülők nem képesek valódi. hogy ezek a gyerekek. vannak valódi kapcsolataik más emberekkel. A problémákban mutatkozó különbségek megértése a gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozó mentálhigiénés szakemberek szakértelmének része és a legfontosabb dolog. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy állandó kritikának és rosszallásnak vannak kitéve. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. különösen nagy a kockázata. hogy miben különböznek ezek a kihívások. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Következésképpen gyakran arra kondicionálnak másokat. bizonyos gyerekek esetében a normálisnál nagyobbak. mint fizikai. de nem szándékosan kegyetlenek és durvák. hogy néhányan depressziós vagy szorongásos tüneteket is produkálnak. Mind a viselkedés-. hogy ne szálljanak szembe velük. mind az oppozíciós zavarral küzdő gyerekek időnként agresszív konfliktusokba keverednek mind felnőttekkel. INC. A biblioterápia egyik fontos része annak megértése. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Habár ezzel az állítással lehet vitatkozni. Amikor a gyerekek engedetlenek és nehezen kezelhetők. társaik esetleg nem bíznak bennük és elkerülik őket. mind másokra nézve. INC. ÖSSZEFOGLALÁS A gyerekeknek és serdülőknek sok nehézséggel kell szembenézniük a felnőtté válás során aggódnak önmaguk és társas kapcsolataik miatt. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Annak pedig. egyesek arra a következtetésre jutnak. konfliktus keletkezik vágyaik és lehetőségeik között. Ezekben a konfliktusokban nem hajlandók engedni. hogy a viselkedészavaros gyerekek sokszor manipulatívak. A kihívások. és agressziójuk nő. amelyekkel szembe kell nézni. és akadályok nehezítik céljaik elérését.57 magukra. egyszerre két problémával is küzdő gyerekek problémás felnőttekké váljanak. Ezen kívül. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mind más gyerekekkel. Az oppozíciós zavarral küzdő gyerekek agressziója inkább verbális. tény. LLC ENGEDÉLYÉVEL. emiatt ők különösen veszélyeztetettek. . amivel ezek a szakemberek hozzájárulhatnak egy biblioterápiás programhoz. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. szeretetteljes kapcsolatok kialakítására. viselkedészavar helyett az oppozíciós zavar elnevezést használjuk. viselkedésük pedig általában nem válik kegyetlenné. Így nem meglepő. kapcsolataik pedig gyakran felszínesek. ha mások meg akarják fékezni azt. gyakori és viharos konfliktusaik és nem kielégítő viselkedésük azt jelenti.

Friedman és S. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Burlington: University of Vermont. "Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Youth: An Agenda for Advocacy by School Psychology. Zajdman és C. Center for the Study of Social Policy. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. E." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 29: 76-83. The Challenge of Change: What the 1990 Census Tells Us About Children. GA: szerző. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. J. "Children Without Friends: Implications for Practice and Policy. "An Epidemiologic Study of Adolescent Suicide. Department of Psychiatry. A. N. Benierakis. 1991. Centers for Disease Control. T. E. 1987. . / BETH DOLL AND CAROL DOLL. LLC. Costello. --------. "Child Psychiatric Disorders and Their Correlates: A Primary Care Pediatric Sample. B. J. INC. DC: szerző. A. M. Washington.. Brandenberg. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. P. Silver." School Psychology Review 25: 165-83. Washington. Posener. 1994. American Psychiatric Association. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. E. Atlanta. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1989. Cheifetz. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A.58 IRODALOM Achenbach. LLC ENGEDÉLYÉVEL. N. Doll. leHaye. R. 1990. 1992 (szeptember)." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 28: 851-55. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. M." School Psychology Quarterly 11: 1-27. 1996. Manual for the Child Behavior Checklist 4-18 and 1991 Profile. "The Epidemiology of Childhood Psychiatric Disorders: Prevalence Findings from Recent Studies. DC: szerző. 1996. M. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Death Rates for 282 Selected Causes of Death in the United States (1979-1985). BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE." Canadian Journal of Psychiatry 32: 656-59.. 1987.

" Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 29: 571-80. és D. Knitzer. Kashani. 1990. Wehmeyer. J." American Journal of Psychiatry 147: 313-18. Norton. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. New York: W. Kalikow. "Developmental Perspectives in Child and Adolescent Depressive Symptoms in a Community Sample. 1982. M." Journal of Emotional and Behavioral Disorders 1: 8-16. 1990. Gelles. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Sceery és D. R. LLC. J. A. 1996." American Journal of Psychiatry 146: 871-75. Berg. F. M. Palmer. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1987. Whitaker.. H. M. és M. 1963. J. "Is Violence Toward Children Increasing? A Comparison of 1975 and 1985 National Survey Rates. Washington. Zaremba. INC. K. Sands és M. Fleming. Orvaschel." Marriage and Family Review: 7-24. Offord. R. 1988." In Self-determination Across the Lifespan: Theory and Practice. Fitzgerald. . Sands. J. J. "Children's Mental Health Policy: Challenging the Future. szerk." Journal of Interpersonal Violence 50: 212-22. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Unclaimed Children: The Failure of Public Responsibility to Children and Adolescents in Need of Mental Health Services. D. J. --------. "Childhood Disability: Prevalence and Incidence. Davies. W. K. A. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. E.. Straus. Rapoport. MD: Paul Brookes Publishing. és H. R. D. C. INC." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 27: 764-71. Rosenberg és J. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. M. 1993. H. "Promoting the Develoment and Acquisition of Self-determined Behaviors. "A Community Study of Anxiety in Children and Adolescents. 1987. C. Baltimore. W. Schaffer. Kashani. DC: Children's Defense Fund. I. "Obsessive-Compulsive Disorder in Adolescence: An Epidemiological Study.59 Doll. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Childhood and Society. A. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Erikson. "Epidemiology of Childhood Depressive Disorders: A Critical Review. Flament.. 1989. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. H. M. B. Reid. Wehmeyer és S. E. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.

H. J. 1988." Archives of General Psychiatry 45: 486-95." In Studies of Psychosocial Risk: The Power of Longitudinal Data. H. P. Offord. Rutter." Archives of Psychiatric Nursing 8: 165-69. M. o." Journal of Abnormal Psychology 102: 133-44. P. Alcohol and Marijuana Use. C. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Links. Andrews.. Reynolds és H. INC. Thomas és C. Boyle. Reynolds. Seeley és J. Fleeting és P. S. Kolvin. A. Rae-Grant. O'Connell és L. D. 1988. szerk. M. J. W. Roberts. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. "Ontario Child Health Study: Six-month Prevalence of Disorder and Rates of Service Utilization. C." International Journal of the Addictions 22: 357-76. H. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Miller. Cadman. szerk. J. és S. New York: Plenum Press. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. 1988. Woodward. J. M. M. C. 795. D. A. "Epidemiology of Child Psychiatric Disorder: Methodological Issues and Some Substantive Findings. Szatmari. C. és J. E. Sandberg. Crawford. W. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.. M. LLC ENGEDÉLYÉVEL.. "Suicide and Suicidal Behaviors in Children and Adolescents. A. Rutter. Byles. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. N. "Risk and Protective Factors for Offending with Particular Reference to Deprivation. Pothier. "Child Mental Health Problems and Policy. Lewinsohn." Archives of General Psychiatry 44: 832-36. M. I. LLC. D. A. R. . H. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.60 Kolvin. New York: Cambridge University Press. M. W. F. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. 1987. Johnston. M. Mazza. Fleeting. M. Murray. P. "Epidemiological Approaches to Developmental Psychopathology. T. Byrne. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Hops. 1987. 525-80. "Adolescent Psychopathology: Prevalence and Incidence of Depression and Other DSM-III-R Disorders in High School Students. INC. F." Child Psychiatry and Human Developement 15: 209-33. "Seventh-grade Cigarette. 1985. Perry. I. L. R. M. 1994." In Handbook of Depression in Children and Adolescents. Schmid. P. Blum. W. J. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. R. 1993..

61 Sameroff, A. J., R. Seifer és M. Zax. 1982. "Early Development of Children at Risk for Emotional Disorder." Monographs for the Society for Research in Child Development 47. U.S. Bureau of the Census. 1990 (június). "Studies in Marriage and the Family." Current Population Reports Series P-23, 167. sz. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Velez, C. N., J. Johnson és P. Cohen. 1989. "A Longitudinal Analysis of Selected Risk Factors for Childhood Psychopathology." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 28: 861-64. Wittmer, D., B. Doll és P. Strain. Nyomdában. "Assessment of Social/Emotional Development in Young Children." Journal of Early Intervention.

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

62

4 A GYERMEKKÖNYVTÁROS ÉS A MÉDIATÁROS SZAKÉRTELME

Az Egyesült Államokban sok közösség működtet nyilvános könyvtárat, és sok iskolában van médiatár. De mit csinálnak a szakképzett könyvtárosok, könyvtár-informatikusok és médiatárosok? Billings (1995, 36) szerint "a szakképzett könyvtáros feladata a dokumentumok kiválogatása, beszerzése, rendezése, szolgáltatása és megőrzése abból a célból, hogy elősegítse az adott könyvtár vagy információs központ működését. Konkrétan a gyermekkönyvtári szolgáltatásokról szólva pedig Mae Benne (1991, 2) megjegyzi, hogy " A könyvtáron belül a gyermekkönyvtáros feladata, hogy (1) a megfelelő célközönség számára megfelelő gyűjteményt hozzon létre és tartson fenn, (2) információt szolgáltasson és a megfelelő olvasmány kiválasztásában tanácsot adjon, és hogy (3) programokat tervezzen és valósítson meg." Hogy megszerezzék a szaktudást e sokrétű és nehéz feladat ellátásához, a gyermekkönyvtárosok egyetemi szintű képzésben részesülnek, melynek során gyermek és ifjúságpszichológiát és más ide vonatkozó tárgyat tanulnak. Továbbá az iskolai médiatárosok általában tanári diplomát és tanítási gyakorlatot kell, hogy szerezzenek. Tudását felhasználva a gyermekkönyvtáros anyagokat válogat, szerez be és rendszerez, aztán segít a gyerekeknek és serdülőknek megtalálni, használni és - remélhetőleg élvezni a könyvtár vagy a médiatári gyűjtemény tulajdonában lévő könyveket és egyéb médiumokat. Ez egy folyamatos, soha véget nem érő, izgalmas és élvezetes folyamat. A gyermekkönyvtáros munkájának következő három eleme a biblioterápiához is szükséges: a fiataloknak szóló anyagok ismerete, a tájékoztatásban való jártasság és az olvasmányokkal kapcsolatos tanácsadásban szerzett gyakorlat.

A GYEREKEKNEK ÉS SERDÜLŐKNEK SZÓLÓ ANYAGOK ISMERETE
A könyvtárosok és médiatárosok ismerik a gyerekeknek és serdülőknek szóló műveket. Elolvassák a könyveket, megnézik a filmeket és meghallgatják a felvételeket. És ami még

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

63 fontosabb, értékelik ezeknek az anyagoknak a tartalmát és céljuk az, hogy különválasszák a jót és a rosszat. Az a vágy, hogy a fiatalokat megismertessük a színvonalas irodalommal, nem újkeletű. Az 1800-as évek végén Caroline Hewins gyermekkönyvtáros "könyvtári munkáját a könyvek puszta szeretetére alapozta; számára ez a legjobb könyvek gondos kiválogatását jelentette, ami a gyerekek alapos ismeretében gyökerezett és a világirodalom legjobb műveinek ismeretén alapult" (Heins 1982, 249). Ezt követően a gyermekkönyvtárosok éveken át kötelességüknek érezték, hogy színvonalas irodalmat adjanak a gyerekek kezébe, és hogy leszoktassák őket az olyan gyengébb, didaktikus művek olvasásáról, mint amilyenek például a Nancy Drew és a Hardy Boys könyvek. A gyermekkönyvtárosok még ma is fontosnak tartják a színvonalas irodalmat. MacDonald szerint "Az ember először megveszi a piacon lévő legjobb könyveket, aztán eladja a gyerekeknek, mintha megrendelésre tenné és bónusz pontokat kapna a jó művekért" (Genco, MacDonald és Hearne 1991, 118). Ugyanakkor viszont a könyvtárak egyre inkább helyet biztosítanak az olyan, alacsonyabb színvonalú műveknek is, amelyeket sok gyerek és fiatal élvez. Ezzel kapcsolatban MacDonald elismeri, hogy "munkámra mindvégig jellemző volt, hogy az egyes gyűjteményekben helyet biztosítottam a népszerű, nagy érdeklődésre számot tartó, a tömegkultúrába tartozó műfajok néhány jellegzetes képviselőjének" (Genco, MacDonald és Hearne 1991, 115). Még ha a könyvtári és médiatári gyűjtemények esetleg tartanak is népszerű, alacsonyabb színvonalú anyagot, a könyvtárosok továbbra is hangsúlyozzák a színvonalas irodalom beszerzésének fontosságát. A színvonalas irodalom beszerzésének igénye sok vitát szült azzal kapcsolatban, hogy mitől is jó egy gyerekkönyv. Jean Karl (1982, 256), az Atheneum Kiadó egyik szerkesztője azt állította, hogy "Igazság szerint sok fajta legjobb van." Charlotte Zolotow (1982, 263) gyerekkönyvíró és a Harper & Row kiadó szerkesztője azt írta, hogy "Ugyanattól [jó], mint egy felnőtteknek szóló könyv. Az összes kritérium ugyanaz, nevezetesen a mesterségbeli tudás, a tehetség és az írás minősége. De van egy nagy különbség - a hangnem - az írói nézőpont..... ez a közvetlen, a császárnak-nincs-ruhája pozíció." Madeleine L'Engle, díjnyertes gyerekkönyvszerző, így nyilatkozott erről: "Ahogy az ember megírja [a művet], a jellemek és a mondatok kidolgozottsága, mindez éppoly jó kell, hogy legyen, mint a felnőtteknek szánt könyvek esetében" (Zolotow 1982, 264). Voltak és továbbra is vannak viták arról, hogy pontosan mi számít színvonalnak az irodalomban. Az egyes művek erősségeinek és gyengéinek megállapításánál a

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

izgalmas. kevésbé kidolgozott szereplők a legtöbb könyvben jelen lehetnek és valószínűleg jelen is kell. a helyszínt. nem pedig ordítóan didaktikusnak vagy nevelő célzatúnak lennie. melyeket egy olyan mű vet fel. hogy legyenek. hogy rendelkezzenek. A biblioterápia céljainak leginkább a jól kidolgozott. a cselekményt. Az A Critical Handbook of Children's Literature című könyvében Rebekka Lukens (1995) bemutatja és megvizsgálja az előbb felsorolt szempontokat. Viszont azt se felejtsük el.64 gyermekkönyvtárosok általában a szereplőket. a témának is természetesen kell kibontakoznia a történetből. és ahol a témához kapcsolódó részletek pontosak. amelyeknek cselekménye valószerű. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A szereplőkről a tetteik. Minél jobb egy könyv vagy egy film cselekménye. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. annál könnyebben fogják tudni a gyerekek vagy serdülők a saját életükre vonatkoztatni a szóban forgó könyvet vagy filmet. ahol a konfliktus ember és természet között zajlik. logikus. hogy azok a problémák. szavaik. A konfliktus lehet egy személy küzdelme önmagával. a társadalommal vagy a természettel. Egy történet cselekménye alapvetően a benne előforduló események egymásra következése. A túl sok véletlen. amelyben a történet játszódik. INC. hogy a gyerekek és a fiatalok azonosulni tudjanak velük. Mint a történet végének. A helyszín az a tér és idő. . A biblioterápia céljainak leginkább az olyan művek felelnek meg. Továbbá ezek a szereplők olyan valószerű. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Egy mű biblioterápiás célú kiválasztásakor ne feledjük. a témát. 87) a téma "a történetet egyben tartó gondolat. akár nem. Lukens szerint (1995. hogy esetleg BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. A helyszín szolgálhat egy történet puszta hátteréül vagy "színpad"-ként egy történethez. Lapos. a nézőpontot. akár epizódszerű. mint például az olyan törénetekben. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A gazdag. de lehet egy létfontosságú elem is. akár időrendben ábrázolja az eseményeket." Ez lehet sugallt vagy nyíltan kimondott. hogy legyen rajzolva. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy következzen a történet egészéből. Egy jó író irodalmi eszközökkel. juttatja el a történetet a tetőpontig és a megoldásig. illeve más szereplők vagy a szerző mejegyzései alapján kaphatunk képet. egy másik személlyel. különben árt a történetnek. hogy feleljen a történetnek és elég jól meg kell. és a történet vége természetesen kell. jól kidolgozott cselekmények és szereplők gyakran több témát is hordoznak. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. megjelenésük. akár folyamatos. Ezért az ilyen mű esetleg könnyebben ösztönöz beszélgetésre. a stílust és a hangnemet veszik górcső alá. esetleg kevésbé fenyegetők a gyerekek vagy fiatalok számára. például késleltetéssel vagy sejtetéssel. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A helyszín meg kell. az érzelgősség és a konfliktus hiánya gyengíti a cselekményt. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. A cselekmény a konfliktus bemutatásának eszköze. a történetben fontos szerepet játszó szereplők felelnek meg. INC. hihető tulajdonságokkal kell. Biblioterápiás szempontból a mű témájának illeszkednie kell az egyes foglalkozások célkitűzéseihez. amely térben és időben nem a mai Egyesült Államokban játszódik.

és hogy összességében ezeket a szavakat hogyan használja a történet elmondásához. Ugyanakkor ez a technika . szintén harmadik személyben. Például.és ifjúsági irodalom élhet és mindig is élt ezen stíluselemekkel. miután az alapszabályok megszülettek. hogy legyen a célközönség számára. hogy betekintést nyerjenek több ember gondolataiba és érzéseibe. a szerző az egyik főszereplőről vagy néhány szereplőről beszél objektív nézőpontba helyezkedve úgy. hogy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. A humor szintén megfelelő és gyakran kívánatos is. hogy hűen rögzíti. Ami a legfontosabb. vagy abból személyes felismerésekhez jutni. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a hiperbolát. Viszont a fiatal olvasók esetleg jobban azonosulnak egy egyes szám első személyben elmondott történettel. nevet. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. érzéseit és tetteit a múltban. a képeket. a metaforikus nyelvet. Az egyes műfajoknak is meghatározott kritériumai vannak.lehetővé teszi a gyerekek és serdülők számára. LLC. A témával szemben tanúsított tisztelet és érdeklődés nyilvánvaló kell. Vagy. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Ezen nézőpontok bármelyike megfelelő lehet egy bizonyos történet elmesélésére vagy biblioterápiás célokra.65 könnyebb egy gyereknek vagy serdülőnek azonosulni egy ismerős környezetben játszódó történettel. INC. Egy történetet mesélheti egyes szám első személyben az egyik szereplő. a stílus érthető kell. A stílus azt jelenti. feltéve. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a szimbólumot és a szójátékot. az eufemizmust. viszont nem beszél gondolatokról és érzésekről. amelyet Lukens említ. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy a közvetített beszéd vagy tett mögött milyen motivációk. . a fantasy saját létrehozott világának szabályait kell. INC. A minőséget meghatározó legutolsó elem. amit lát és hall. gondolatok vagy érzések húzódhatnak meg. a hangnem. gondolatait. hogy az író milyen szavakat használ. akik érzelmileg sebezhetők. A gyermek. bár mindegyik más eredményt hozhat. Az irodalom órákon a diákok az írók rendelkezésére álló eszközök sokaságát tanulmányozzák: a konnotációt. Az összes szereplő gondolataihoz és érzéseihez való hozzáférés kissé nagyobb lélegzetű dolog és hosszabb történetet eredményezhet. jelenben és jövőben. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. és nem a közönségen. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy közvetíti a szereplők szavait.vagy ennek egy szerényebb változata . a célzást. A leereszkedés vagy a nevelő célzat bármely jele elidegeníti a fiatalokat. Gyakran egy közvetlen. ha a szerző a közönséggel. Továbbá a rosszkedvű vagy pesszimista hangnem rontja az olvasó hangulatát és veszélyezteti azokat. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy legyen a fiatal olvasók számára. Az objektív elbeszélés alkalmat ad annak megbeszélésére. vagyis az író viszonyulása az általa tárgyalt témához. olvasmányos stílus a legjobb a fiatal olvasóknak. Vagy a szerző meséli a történetet harmadik személyben úgy.

a jó író az emberi természet megfigyelője és ábrázolója. helyzeteket és megoldásokat kell ábrázolniuk. hogy a szerző ezt tudatosan teszi. amelyek audiovizuális vagy elektronikus formában léteznek. illetve serdülők számára kiválasztott anyagoknak a való életből vett embereket. Mindent egybevéve. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Jean Karl (1982. hogy a formátum megfelel-e a tartalomnak. 257) szerint "Egy jó irodalmi műben szó szerint a világ egy szeletét látjuk . A színvonalas művek meg tudnak felelni ezeknek az elvárásoknak. a pontosság. mindenkit összekötő elem . a sztereotípiák hiánya vagy megléte. illetve médiatárban található anyagok színvonalára vonatkozó információk fontosak a biblioterápia szempontjából. a szerző szakmai felkészültsége. vagy lehetne. ami őt olyannyira foglalkoztatja. Egy információközlő anyag minőségét. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. az illusztrációk milyensége. kapcsolatokat vagy megküzdő stratégiákat. A könyvtárosok és médiatárosok segíteni tudnak a mentálhigiénés szakembereknek abban. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. amit ír. Ez nem azt jelenti. Vannak olyan könyvtári és médiatári anyagok.az író szemüvegén át. Még ha mindez nem szándékos is. . a cél és a kiterjedés. A gyerekek. 118). vagy ahogy az író szerint lennie kellene . hogy vele gyerekeken és serdülőkön segítsünk. és teszi alkalmassá a művet arra.66 kövesse. 62-63). hogy a szerző olyasmiről ír. félelmeket. Ahogy azt MacDonald megjegyezte: "Amit a kiválasztott műben keresnünk kell. hogy egy. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. az a közös. INC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. további szempontokat is figyelembe kell venni annak megállapítására. a serdülőkori öngyilkossággal foglalkozó történetet mi tud hatékonyabban bemutatni: a könyv. a maga saját eszközeivel. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. a célközönség. valamint a mutatók és egyéb. és mindezt életszerű környezetben. hogy terápiás célokra kiválasszák a megfelelő anyagokat. az érvényesség. ezzel szemben. hogy a szereplők hangot adjanak személyes gondolataiknak. Például egy könyvtárosnak el kell döntenie. A történelmi regényben a háttérinformáció a történetből kell.ahogy az most van. amely lehetővé teszi." Ily módon egy jó író pontosan képes ábrázolni érzéseket. az anyagban való eligazodást segítő eszközök hiánya vagy megléte határozzák meg (Barron és Burely 1984. vagy pedig a film. amelyek aztán bekerülnek az adott könyvtár vagy médiatár állományába. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy meglátásai kibomlanak abból. vagy volt. a tartalomtól és formátumtól függetlenül a gyerekkönyvtáros gondosan kiválogatja azokat az anyagokat. Habár tartalmuk tekintetében ezen anyagok színvonalát ugyanazon kritériumok alapján állapítjuk meg. hogy kibontakozzon ahelyett. Ez a fajta írói éleslátás adja egy irodalmi mű erejét. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.a történetnek vagy információnak a mi közös emberi sorsunkra való vonatkozása" (Genco. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. mint a nyomtatott anyagokét. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. hogy történelemleckeszerűen befurakodna a történetbe. MacDonald és Hearne 1991. A könyvtárban. Inkább arról van szó.

LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A könyvtári tájékoztatásnak kiterjedt irodalma van. 3) hangsúlyozza. és széles körű kutatások folytak és folynak ezen a területen. LLC. melynek szerzője Cynthia Rylant (1992). A nyertes művek majdnem minden gyerek könyvespolcán föllelhetők. amelyik a középkori fegyverekről és fegyverzetről szól. számítógépes szoftverekkel és CD-ROM-okkal). A Newbery díjat évente ítélik oda az Egyesült Államokban megjelent legjobb gyerekkönyv szerzőjének. A könyvtári tájékoztatás azon tevékenységeket és szakmai készségeket foglalja magába. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. melynek témája a halál. Ezen felül Radford (1989. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. hogy azokat a megfelelő olvasók kezébe adja. amennyiben az illetőt érdeklik a szerepjátékok. Ilyen például a Bridge to Terabithia. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.67 Bármely könyvtár vagy médiatár rendelkezik olyan anyagokkal (könyvekkel. hogy nem elég az anyagokat gyűjteni és rendszerezni. filmekkel. illetve médiatáros megfelelő képzettséggel rendelkezik ahhoz. a történelem tantárgy tantervi szükségleteit elégíti ki.olvasóknak megkeresni az információt. melynek szerzője Katherine Paterson (1977) és a Missing May. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy tájékoztatást nyújtson. A gyerekkönyvtáros vagy médiatáros rendelkezik azzal a tudással és azokkal a készségekkel. Az a fontos. amelyekre szükségük van. Ugyanez az anyag egy fiatal felhasználó szabadidős szükségleteit is kielégítheti. feladatuk az is. . vannak biblioterápiás célokra felhasználható művek. TÁJÉKOZTATÁS A gyermekkönyvtáros. A könyvtári szakemberek tisztában vannak azzal. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyeket speciálisan a fiatal használók tantervi. hogy az olvasót a kért információ birtokába juttassák. információs és szabadidiős szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. hogy segítsenek a . illetve abban. egy olyan könyv vagy CD-ROM. Ugyanez vonatkozik a biblioterápiás célokra alkalmas anyagokra is. amelyeket a könyvtárosok és médiatárosok segítségül hívnak a célból. vagy megtalálni azokat a dokumentumokat. Például. Ezek az anyagok gyakran több célt is szolgálnak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy ebben a témában sokkal BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy "a könyvtáros az emberi érintkezési felület az olvasó és az információforrások között". Fitzgibbons (1986) megjegyzi viszont. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amely gyerekeknek vagy serdülőknek szóló műveket tartalmaz. hogy minden olyan gyújteményben. INC.fiatal vagy idős . E művek közül legalább kettő alkalmas lehet olyan biblioterápiás foglalkozásra. amelyek segítik őt ezen anyagok azonosításában.

referensz interjú-nak hívjuk. 178) megjegyezte: "A segíteni vágyás és a fiatal személlyel való jó kapcsolat kialakításának igyekezete egy jó beszélgetés két fő feltétele". Ezeket a kérdéseket négy kategóriába lehet sorolni: • • • Az olyan eligazító kérdéseket. .és ifjúsági szolgáltatásokról. hosszabb keresést igényelnek és esetleg többféle. ha tájékoztatásra van szüksége. és amelyről írtak. A sikeres információcsere esélyét növeli. Az olyan villámkérdéseket. hogy milyen kérdéseket tesznek fel a gyerekek és milyen kérdéseket a felnőttek. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. illetve médiatárba. Az olyan információkérő kérdések megválaszolása. amelyet vizsgáltak. 1994. Egy felméréssel kapcsolatban. amelyet az Illinois állambeli Urbana város könyvtárában végeztek. Harrington (1985. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. ha a könyvtáros és az olvasó hatákonyan tud kommmunikálni egymással. Amint azt Sexton (1977. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. vagy nem. INC. viszonylag gyorsan és könnyen meg lehet válaszolni. és amellyel kapcsolatban már széles körű kutatásokat végeztek. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Általában az olvasó vagy bejön a könyvtárba. A tájékoztatásnak az egyik olyan területe. vagy felhívja azt. A nyitott. több időt és erőfeszítést igényel. a gyerekek és fiatalok által feltett kérdések. mint amilyen például a "Válással kapcsolatos anyagot keresek". MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyről egyébként már sokat írtak. mint a gyermek. mivel a könyvtárosnak vagy médiatárosnak esetleg több forrást is meg kell néznie. egymásnak ellentmondó választ eredményeznek (Horning. INC. vagy a tájékoztatás részének tekinti egy kutató vagy könyvtár. és remélhetőleg meg is találja a kért információt. Ezt a folyamatot. mint például a "Mi okozza a depressziót?". ítéletmentes hozzáállás szintén fontosnak tekintendő. A gyerekek inkább technikai BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. a könyvtáros megkeresi (vagy segít az olvasónak megkeresni). mint például a "Hol van az ivókút?". és igyekezniük kell nyitott (amelyek részletekre kérdeznek rá). • Az egy bizonyos tudományterülethez kapcsolódó kérdések. és nem zárt kérdéseket (amelyekre igen vagy nem a válasz) feltenni (Jennerich és Jennerich 1987). COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A kommunikáció szerves része a tájékoztatásnak. Arra nézve is végeztek kutatásokat. 11). 65) megjegyezte: "A felnőttek és a gyerekek általában másféle kérdéseket tesznek föl. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.68 többet írtak a felnőtt-. A beszélgetés során a szakembereknek igyekezniük kell gyakorolni az aktív hallgatást. LLC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. mint amilyen például a "Ki írta a Charlotte's Web című művet?". Miután az olvasó és a könyvtáros kapcsolatba lépett egymással.

vagy hogy hogyan kell használni az audiovizuális anyagokat. illetve serdülők. hogy az olvasó kérdése személyes jellegű-e." Ahhoz. segítséget kér az információ vagy az anyagok megtalálásával vagy használatával kapcsolatban. hogy az olvasóknak hatékony módon tudjanak segíteni. amelyek a könyvtárban vagy a médiatárban megtalálhatók. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. tanácsot vagy tájékoztatást kértek. kísérje őt a felnőtté válás útján. ezek a felnőttek általában különféle természetű kapcsolatot alakítanak ki fiatal olvasóikkal. például megkérdezték. több részletre kiterjedő beszélgetéshez vezetnek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. A fiatal olvasók néha olyan kérdésekkel. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Ez alkalmat nyújt az utóbbi számára. egyébként normálisnak tekinthető problémákkal. Néhányan közülük személyes kapcsolatot alakítanak ki az ott dolgozó könyvtárossal. a könyvtárosok és médiatárosok felhasználják azokat az anyagokat és információforrásokat. ahol gyerekek vannak jelen.a biblioterápiában is jól hasznosítható. aki azelőtt még nem járt a könyvtárban. amelyeket meg kíván BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Először a mentálhigiénés és könyvtáros szakember a helyzet közös feltérképezése után szintén közösen meghatározhatja azoknak az anyagoknak a tartalmát. és segítsen neki megbirkózni az épp aktuális. aki rendszeresen látogatják az adott városi könyvtárat vagy az iskolai médiatárat. Ilyen esetekben nehéz megállapítani. Továbbá a tájékoztató könyvtáros szaktudása . A felnőttek bonyolultabb kérdéseket tettek fel. ha a fiataloknak van pozitív. . vajon az információ egy bizonyos témában. hogy a gyerek vagy serdülő viselkedésében észrevegye a hatodik fejezetben tárgyalt figyelmeztető jeleket. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Vannak olyan gyerekek. vagy azokat megvitatja a gyerekkel vagy serdülővel A könyvtáros vagy médiatáros az emberi kapcsolatokra irányuló szakértelmét az együttműködésen alapuló biblioterápiás munkában is hasznosítani tudja. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. követendő felnőtt példaképük. Az sem ritka. mint amikor például egy gyerek vagy serdülő.a gyűjtemény ismerete. Az ilyen interakciók lehetővé teszik a könyvtáros számára.69 kérdéseket tettek fel. illetve érdeklődtek a könyvtári szabályzatok és programok felől. illetve kérésekkel fordulnak a könyvtároshoz vagy médiatároshoz. mint például a válás. Jó. Egy hosszabb interakció során kiderülhet. LLC. hogy tanácsadóként az illető gyerek vagy serdülő mellett álljon. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. ha egy könyvtáros vagy médiatáros a mentori folyamatban anyagokat ajánl. amelyek esetenként hosszabb. személyes jellegű vagy tantervi szükségeleteket elégít ki. hol találják ezt és ezt a dokumentumot. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Mivel a könyvtárosok és médiaszakemberek olyan környezetben dolgoznak. a referensz interjú levezetésének képessége és az információ megkeresésére való hajlandóság . INC. Bizonyos interakciók rövidek és spontának.

LLC. valamint a nyelvi fejlesztés területén szerzett tudását a gyerekkönyvtári gyűjtemények alapos és az összes többi gyűjtemény általános ismeretével abból a célból. Mindhárom lényeges módon járulhat hozzá a biblioterápiához. könyvekről való beszélgetés és könyvbemutató. sőt némelyek szerint annak egy alcsoportja. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. a személyes vagy iskolai szükségletek kielégítésének eszközévé. fiatalokkal foglalkozó felnőtteknek fellelni és használni könyvtári anyagokat. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. 14). filmekről vagy más anyagokról. az örömszerzés és az önnevelés egy egész életre szóló formájává teszi. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Következő lépésként a könyvtáros szakember összeállíthat egy listát olyan könyvekről. amely a Washington állambeli könyvtárak számára megfogalmazza az ifjúsági szolgáltatások főbb irányelveit. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a szülőknek és más. KÖNYVEKKEL KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS A címben használt kifejezés háromféle tevékenység összefoglaló neve. hogy segítsen a gyerekeknek és serdülőknek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. illetve serdülőknek szóló tanácsadás szorosan kapcsolódik az olvasói tájékoztatáshoz. a szülőképzés. INC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. melyek a következők: olvasói tanácsadás. az olvasás és olvasástudás. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Children's and Young Adult Services 1989. (Washington Library Association.70 osztani a gyerekekkel vagy serdülőkkel. az olvasói tanácsadással kapcsolatos részben a következőt olvashatjuk: A személyzet összekapcsolja a fejlődéslélektan. Végül a szakemberek közösen kiválaszthatnak konkrét műveket erről a listáról. A könyvtárosok és az olvasók közötti kommunikáció az olvasást hasznos egyéni vagy csoportos tevékenységgé avatja. Olvasói tanácsadás A gyerekeknek. amelyek a témához kapcsolódnak. Az Advocating Access című kiadványban.

LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Ebben a tekintetben egy könyv. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. . hogy figyelemmel kísérje és tanácsokkal ellássa a gyereket vagy serdülőt. iii). (U. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a gyermekkönyvtáros maga is kezdeményezhet és ajánlhat könyvet a gyerek vagy serdülő számára. Ezekben az esetekben ugyanaz a szaktudás. hogy az olvasói tanácsadás mennyire elfogadott és szerves része a gyermekkönyvtári munkának. film vagy zenei felvétel semleges. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. egyéni figyelem ideális alkalom a szakember számára. Hasonló. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Egy 1987 őszén készült felmérés szerint az Egyesült Államokban a könyvtárak 88 százaléka biztosít ilyen szolgáltatást fiatalok számára egyéni szükségletek kielégítésére. 30). ez elsősorban egyéni és nem csoportos szolgáltatás. hogy az iskolai könyvtárosnak jól kell ismernie "azokat a módszerekeket. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amely a sikeres tanácsadáshoz szükséges. hogy összeteszi a könyvtáros és a mentálhigiénés szakember BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.71 A gyerek vagy serdülő kérhet egy konkrét könyvet. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Amint azt Fasick (1991) írja. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. A tanácsadás egy széles körben elterjedt. és amelyek segítségével a szükségeleteknek megfeleltethetők a megfelelő anyagok" (American Association of School Librarians és Association for Educational Communications and Technology 1988. Az olvasói tanácsadás során tanúsított személyes.S. hogy értékes tagja legyen egy biblioterápiás munkacsapatnak. Ezen kívül. az Egyesült Államok teljes egészére vonatkozó felmérés készült a gyerekek számára igénybe vehető könyvtári szolgáltatásokról 1988-89-ben. egy konkrét szerző által írt vagy egy konkrét témájú könyvet. biztonságos kiindulópontja lehet a beszélgetésnek. teszi képessé a könyvtárost vagy médiatárost arra. Továbbá az Information Power. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. előírja. Azáltal. Mint képzett szakember. Az ezekhez hasonló példák jól illusztrálják. amelyek segítségével meghatározhatók az egyéni szükségletek. vagyis az anyagok ismerete. 87 százalék pedig iskolai célokra (U. felderíthető az egyéni érdeklődési kör. ami képessé teszi az ilyen jellegű segítségnyújtásra. Egyes gyerekek és serdülők viszont súlyosabb problémákkal küszködnek. A felmérés során a könyvtárak 72 százaléka állította.S. LLC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Department of Education 1988. INC. 8). hogy gyerekek számára működtet tanácsadó szolgáltatást. a fiatalok ismerete és a kettő összepárosításának képessége. INC. aki érdeklődést mutat a problémáik iránt. vagy egyszerűen kérhet valamilyen jó könyvet olvasni (Connor 1985). ami az iskolai könyvtárakra vonakozó országos követelményeket mutatja be. A gyerekeknek és serdülőknek gyakran van szüksége olyan támogató felnőttre. régen elismert része a gyerekek és serdülők által igénybe vehető könyvtári szolgáltatásoknak. Department of Education 1990. a könyvtáros vagy médiatáros rendelkezik azzal a szakértelemmel.

amelyek érzékenyebbek és kényesebbek. hasznos tagja legyen egy olyan csapatnak. előre megtervezett biblioterápiás programig terjedhetnek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hasonló programok már több éve és többféle formában léteznek. amely kifejezetten a célból íródott. A beszélgetéshez szánt kérdéseket vagy témákat előre elkészítjük. ily módon megmaradnak egy személytelenebb síkon. A gyerekeket vagy serdülőket megkérhetjük. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyek valamelyik könyvről szólnak. A könyvekről történő beszélgetés A könyvtárosoknak és médiatárosoknak a téren is értékes szakértelme és tapasztalata van. . Az olyan beszélgetések. Vannak gyerekek és serdülők.72 szakértelmét. hogy a megbeszélés előtt olvassák el a szóban forgó művet. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. spontán eszmecserétől a formális. Egy dél-karolinai könyvtáros ifjúsági regényeket használ arra. LLC. vagy ha megvan erre az esély. (lásd 3. hogy a könyvtárosoknak és médiatárosoknak segítséget nyújtson beszélgetések megtervezésében. Ezekben az esetekben a könyvtáros háttere lehetővé teszi számára. hogy megfelelő anyagokat válogassanak egy ilyen beszélgetés számára. az ily módon létrejövő partneri viszony mindkettőt kiaknázza annak érdekében. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Mint ahogy azt a szakirodalomban olvashatjuk. hogy párbeszédet kezdeményezzen szülők és serdülők között. hogy színvonalasabb szolgáltatást lehessen nyújtani a gyerekek és fiatalok számára. hogy termékeny. filmet vagy hangfelvételt a beszélgetés előtt meg lehet osztani az egész csoporttal. A kiválasztott novellát vagy regényt. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mert a könyv szereplőire és eseményeire irányítják a figyelmet. fejezet). A Let's Talk About It olyan kézikönyv. hogy könyvekről. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. mint mások. INC. kivitelezésében és értékelésében (Moores és Rubin 1984). Az ifjúsági könyvtárosok szakértelme arra is kiterjed. INC. amely fiatal személyeknek nyújt segítséget. viszonylag biztonságos környezetet teremtenek. filmekről és hangfelvételekről beszélgessen gyerekekkel és serdülőkkel. mentálhigiénés szakember bevonására van szükség. Az előkészítést végezhetjük önállóan vagy mentálhigiénés szakemberrel közösen. illetve vannak témák. Amikor a serdülők saját maguk viselkednek kockázatos módon. Az öngyilkosság. népszerűsítésében. Ezek a beszélgetések a résztvevők érdeklődéséből kialakuló és a könyvtáros tudása segítségével fenntartott kötetlen. a kábítószerek és a házasság előtti szex csak néhány példa a tárgyalt témák közül.

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. vagy ellátogatnak valamelyik iskolába. átvezetéseket készít az egyes anyagok között. INC. Ez a fajta szóban elhangzó. A gyermekkönyvtárosok munkájuk részeként rendszeresen tartanak könyvbemutatókat gyerekeknek és serdülőknek. meghatározza a közös pontokat. 503). hogy a gyerekekkel vagy serdülőkkel megismertessünk néhány.vagy audio-anyagokat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Aztán szándékosan úgy és annyit beszél a kiválasztott műről. informális bemutatók általában az olvasói tanácsadás részei. amellyel egy gyermekkönyvtáros rendelkezhet" (Chelton 1980.tartják a bemutatókat. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. . és amelyik példákat is bemutat (Bodart 1980). a film megnézésére vagy a hangfelvétel meghallgatására. a társak nyomásán és az öngyilkosságon át a szomorúságig terjedhetnek. A gyakran meghatározott témában tartott bemutató célja az. A lehetséges témák korlátlan számban állnak rendelkezésre. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Aztán eldönti. LLC. a témát feldolgozó művet. video. A rövid. hogy rávegye a hallgatóságot a könyv elolvasására. Először a könyvtáros és a mentálhigiénés személyzet kiválasztja a témát. amelyik arról szól.nyilvános könyvtárban vagy iskolai könyvtárban . hogyan tartsunk könyvbemutatót. A könyvtáros vagy médiatáros szakértelme segítségével kiválasztja a bemutatásra alkalmas műveket. Bárhogyan is. Továbbá. amelyet valaki egy könyvről vagy valamilyen más anyagról tart. INC. elkészíti a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. és felkészül az előadásra.73 A könyvbemutató A könyvbemutató formális előadás. személyes bemutató jól működhet biblioterápiás foglalkozások részeként. egy ilyen bemutató jó módja annak. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Ezután a könyvtáros vagy médiatáros kiválasztja az anyagokat. 1980-ban Joni Bodart megírta az első olyan könyvet. de szolgálhat befejezésként is. és a közönség kíváncsiságát gyakran a legizgalmasabb résznél hagyja kielégítetlenül. milyen sikeresek tudnak lenni ezek a bemutatók az olvasói érdeklődés felkeltésében. A történet végét ritkán mondja el. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A bemutató szolgálhat bevezetésként a témához. Ahogy Chelton fogalmaz: "A könyvbemutató készség az egyik legértékesebb reklámeszköz. milyen sorrendben mutatja be az anyagokat. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. A könyvtáros a kiválasztott témában különféle formátumú (szépirodalmi és nem szépirodalmi) anyagokat választhat ki: nyomtatott. A példák a barátságtól a testvérharcon. hogy "horogra kapja” a hallgatóságát. A könyvtárosok gyakran személyes tapasztalatból tudják. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. a könyvtárosok vagy a saját munkahelyükön .

INC. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. o. Barron. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Billings. Harold. . Principles of Children's Services in Public Libraries. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED." Wilson Library Bulletin (January): 3437. "The Tomorrow Librarian. Washington. 2. Mae. amely sikeresen használható biblioterápiás célokra. Ez az eljárás beépíthető helyi nevelési programokba vagy olyan terápiába. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. használni és élvezni a rendelkezésre álló anyagot. Rinehart. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. & Winston. 1988. IRODALOM American Association of School Librarians and Asssociation for Educational Communications and Technology. Pamela. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Ezután a könyvtáros és a mentálhigiénés szakember megbeszéli a gyerekekkel vagy serdülőkkel a művet. majd megtartja azt. o. Benne. Chicago: American Library Association. DC: Association for REducational Communications and Technology. Burely. VÉGSZÓ A nyilvános és iskolai könyvtárakban sok olyan anyag található. pszichológus vagy szociális munkás vezet.74 bemutatót. valamint a vele kapcsolatosan felvetődő egyéb problémákat. o. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. és Jennifer Q. 1984. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Chicago: American Library Association. Továbbá az ott dolgozó könyvtárosok szívesen segítenek a gyerekeknek és serdülőknek azonosítani. Information Power: Guidelines for School Library Media Programs. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 1995. Jump over the Moon: Study Guide. fellelni. 20. amelyet tanácsadó. LLC. New York: Holt. 1991. A szakképzett könyvtáros készségei tehát hatákonyan támogathatják a biblioterápia gyakorlatát. 62-63.

Elaine Zaremba and Edward J. 1986. LLC. "How Can I Help You? The Joys and Challenges of Reference Work with Children. Harrington. o. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Karl. Fitzgibbons. " 'Go and Catch a Falling Star': What Is a Good Children's Book?" Theory and Practice 21(4): 247-53. Ethel L. Metuchen. o. Shirley A. Adele M. 8. szerk. Jennerich. 1985. Mary K. Eleanor K." Public Library Quarterly 6(3): 65-75.W. 1980. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Services. Jane Gardner. Jennerich. "Juggling Popularity and Quality. 1991. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. 1985. 1987. and Issues. . Genco. INC. 2-44. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Janice N. 1982. Managing Children's Services in the Public Library. "An Editor's View: Recognizing the Best. o. LLC ENGEDÉLYÉVEL. 1994. Booktalk! Booktalking and School Visiting for Young Adult Audiences. New York: H. Chelton. Columbia: South Carolina State Library. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE." In Reference and Information Services: A Reader for Today. Jean. Mahood. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Children's Services Handbook. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE." Show-Me Libraries (tavasz/nyár): 9-19. Fasick. Barbara A. CO: Libraries Unlimited." Theory into Practice 21(4):254-61. Connor. Heins. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED." School Library Journal 37(3): 115-19.75 Bodart. INC. szerk. CO: Libraries Unlimited. 1982. Millicent Lenz és Ramona M.. 1980. Joni.Wilson. Horning. MacDonald és Betsy Hearne. Chicago: American Library Association. Littleton. 1991. Bill Katz. NJ: Scarecrow Press. The Reference Interview as a Creative Art. "Booktalking: You Can Do It. MEGJELENT AZ ABC-CLIO." In Young Adult Literature: Background and Criticism. "Reference Service in the Children's Department: A Case Study. "Reference and Information Services for Children and Young Adults: Definition. 503. Englewood. Kathleen T.

szerk. INC. válogatta Arthur Ray Rowland. kiadás. 1992. Bohdan S. -------------. 1989. Wynar. U. 3-10. 1995. Marie L. A Critical Handbook of Children's Literature. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.76 Lukens. Rylant. Services and Resources for Children in Public Libraries. Children's and Young Adult Services. New York: Orchard Books. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. CO: Libraries Unlimited. 14. National Center for Education Statistics: Survey Reports 5. Allan and Rhea Rubin. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. o. Zolotow. New York: Crowell. CT: Shoe String Press. 1982. New York: HarperCollins. Cynthia. LLC ENGEDÉLYÉVEL. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. INC. . Paterson. 5. Rebecca J. 1984. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. 1977. Let's Talk About It: A Planner's Manual. Englewood. kiadás. "Interpersonal Communication Theory in the Library Context: A Review of Current Perspectives. 1988. Advocating Access: Developing Community Library Services to Children and Young Adults in Washington State. Hamden. "The Reference Interview and the Young Adult. Missing May. Charlotte. o." In The Librarian and Reference Service. 1990." In Library and Information Science Annual. Department of Education.S. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Chicago: American Library Association. Moores. 1988-89. Washington Library Association. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 1977. o. Katherine. 1989. Office of Educational Research and Improvement. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. National Center for Education Statistics: Survey Report 8. Kathryn. Bridge to Terabithia." Theory into Practice 21(4):263-64. Sexton. "Something That Makes Childhood Less Lonely. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. 174-78. LLC. Services and Resources for Young Adults in Public Libraries. Radford. 5.

MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy egészségesen fejlődjön. tanácsadó pszichológus. Amikor kezelés szükséges. mind szociálisan. Mivel a terapeuta tisztában van azzal. Ismerik azokat az otthoni és közösségi körülményeket. majd segítsen neki megváltoztatni azt. INC. segíteni tud a szülőknek. Ennek ellenére sok mentálhigiénés szakember hiszi úgy. INC. A felsorolt szakemberek közül bármelyik állhat iskola alkalmazásában. hogy az általuk nyújtott szolgáltatások több dologban hasonlítanak. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy a gyereket személyes felismerésekhez juttassa. tanácsadó. . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a gyermekterapeuta szakértelme lehetővé teszi. hogy segítsen a gyereknek az új felismerések alkalmazásával változtatni a viselkedésén. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mind az érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek szociális és érzelmi fejlődésének törvényszerűségeit. iskolai ápolónak vagy iskolai szociális munkásnak hívjuk őket. Bár a gyermekterapeuták többféle mentálhigiénés szakmából is kikerülhetnek. mind érzelmileg. ebben az esetben iskolapszichológusnak. pedagógusoknak és más felnőtteknek abban. hogy melyik fajta terápia segítheti leginkább abban. iskolai tanácsadónak. bizonyos fontos ismeretekkel mindannyian rendelkeznek. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.77 5 A MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBER SZAKÉRTELME Különféle ügynökségek. hogy segítsen a gyereknek elgondolkodni a dolgokhoz való hozzáállásán. A gyerekkel szemben ülő terapeuta lehet pszichológus. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Mindegyik szakmának más és más a története. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. szociális munkás. mint amiben különböznek (Drum 1987. és általában észreveszik a distresssz korai jeleit. hogy jobban védjék a gyerek. Ismerik mind a normális. klinikák és szakemberek formájában a közösségi alapú mentálhigiénés szolgáltatások hihetetlenül széles választéka áll a gyerekek és a serdülők rendelkezésére. A gyerekekkel foglalkozó szakembereket összefoglaló néven gyermekterapeuták-nak hívjuk. amelyek negatívan befolyásolják a gyerekek mentális egészségét. a gyermekterapeuta felismeri a jeleket és tudja. akik érzelmi vagy viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek tanítására specializálódtak. illetve serdülőnek ahhoz. Ezen kívül vannak olyan pedagógusok. hogy a probléma tisztázása végett körüljárja a gyerekkel kapcsolatos különféle problémákat. pszichiátriai ápoló vagy pszichiáter. Amikor egy gyerek vagy serdülő súlyos mentális zavarokkal küzd. illetve serdülő mentális egészségét. LLC. hogy milyen felnőtt segítségre van szüksége egy gyereknek. és mindegyik szakembernek egy kicsit másmilyen a szakmai háttere. Mivel a terapeuta ismeri a mentálhigiénés szolgáltató rendszer BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy megbirkózzon a problémával. Kovacs és Graham 1985). még mielőtt a mentális zavarok súlyossá válnának. Fox.

78 működését és kapcsolatba tud vele lépni. diplomával nem rendelkező egyének. mindegyiket másfajta oklevél hitelesíti. aki az iskolai vagy közösségi mentálhigiénés rendszerbe biblioterápiás programot tud beépíteni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. LLC. hogy egy közösségen belül léteznek olyan. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ily módon növelve a szolgáltatás hitelét és hatását. a terapeuta nagyban hozzájárulhat ahhoz. Kiket nevezünk mentálhigiénés szakembereknek? Az alábbiakban a következő mentálhigiénés szakmákat ismertetjük: pszichológus. szociális munkás. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. akiknél kevésbé súlyos a distressz. Tehát a gyermekterapeuta az. hogy a gyerek vagy serdülő megkapja azt a segítséget. Az is előfordulhat. A gyermekterapeuta elérheti. hogy mi számít terápiának és mi egyszerű gondoskodásnak. Minden egyes szakma más képzettséget igényel. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Mivel nehéz különbséget tenni aközött. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amire szüksége van. A médiatáros pedig lehetővé teheti a terapeuta számára. akik a hagyományos mentálhigiénés szakmák egyikében sem BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. váratlanul és fájdalmasan reagálnak az irodalmi művekre. Részvétele biztosíthatja. hogy ez a hatás maradandó és jelentőségteljes legyen. kit kell megkeresni és mit kell tenni. iskolai vagy pszichiátriai ápoló és pszichiáter. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. tudja. Az egyes államok külön szabályozzák. hogy a gyerek a saját életében valóban felhasználja mindazon ismereteket. hogy az csökkentse ezt a distresszt. lehetetlen korlátozni az olyan laikus szakemberek tevékenységét. amelyik hatékony segítséget nyújthat számukra. . hogy ezen szakmák gyakorlásának mik a feltételei. Segítséget nyújthat olyan gyerekeknek. és mindegyik működését más testület szabályozza. Amikor a program megtervezésének legelejétől jelen van a folyamatban. akik gyerekek és serdülők körében mentális egészségvédő tevékenységet folytatnak. tanácsadó vagy tanácsadó pszichológus. Azoknál a fiataloknál. hogy a súlyos érzelmi zavarokkal küzdő gyerekeket és serdülőket korán azonosítsák. amelyeket a biblioterápia során saját magával kapcsolatban és az interperszonális kapcsolatok terén szerzett. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a terapeuta figyelemmel kísérheti a biblioterápiás folyamatot annak érdekében. Figyelemmel követheti továbbá a gyerek fejlődését annak érdekében. érzelmi problémákkal küzdő gyerekekkel foglalkozó pedagógus. hogy a terápiába színvonalas irodalmat és filmeket illesszen. és hogy olyan programba vonják be őket. hogy a program valóban illeszkedjék egy bizonyos közösség gyerekeinek mentálhigiénés szükségleteihez. akik szokatlanul hevesen. INC.

Mielőtt alkalmazott tudománnyá vált volna. pályaválasztási tanácsadás. speciális problémákra. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. és ebben az esetben nem biztos. A mentálhigiéné területén dogozók egy része csak mesterfokozattal rendelkezik. klinikai pszichológia. csoportok és családok számára. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. és akik az alkalmazott pszichológia négy speciális területének valamelyikén egy évig klinikai gyakorlatot végeztek.79 rendelkeznek diplomával. tanácsadó pszichológia és szervezetpszichológia (Fox. de mások működési engedélyüket az állam oktatási ügynökségétől kapják. Ezek a területek a következők: iskolapszichológia. LLC ENGEDÉLYÉVEL. mint például drogfogyasztás. Pszichológus Az okleveles pszichológus címet általában csak azok viselhetik. hagyományosan. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Iskolai tanácsadó és iskolapszichológus Vannak olyan iskolai tanácsadók és iskolapszichológusok. akik az első három területen tevékenykednek. hogy ki nevezheti magát pszichológusnak vagy szociális munkásnak – ahelyett. Valószínűleg csak azok a szakemberek dolgoznak gyerekekkel. akik doktori fokozattal rendelkeznek. illetve serdülőkkel. Kovacs és Graham 1985). a pszichológia elméleti tudomány volt. hogy rendelkeznek doktori fokozattal. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ami azt helyezi a középpontba. a pszichológiai kutatás módszereit. Ma már a kutatás szerves része minden mentálhigiénés szakmának. LLC. INC. Az alkalmazott pszichológia területén a szakmai képzés általában magába foglalja a viselkedés szociális és biológiai alapjait. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A képzés a következő témákra irányul: tanácsadási ismeretek egyének. tehát. amennyiben a mentális képességek tekintetében a hangsúlyt a kutatás-alapú értékelésre helyezte. a pszichológusok gyakorlata különbözött más mentálhigiénés szakemberek gyakorlatától. munkájukat okleveles pszichológus felügyeli. INC. a terápiához való közelítésben pedig az empirikusan érvényesített megközelítéseket alkalmazta. étkezési és BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. akik okleveles pszichológusok. hogy hogyan fejlesszenek ki és építsenek be az iskolai tantervbe tanácsadó programokat. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a pszichológiai mérést és az intervenciót. Ehelyett a legtöbb állam szabályozza a mentálhigiénés címek használatát – azaz meghatározza. hogy korlátozná a tanácsadást vagy terápiát diploma nélkül végzők tevékenységét. . / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Az iskolai tanácsadók képzése leggyakrabban negyvennyolc olyan szemeszterórából áll.

/ BETH DOLL AND CAROL DOLL. a tanulási elméletek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. ha az illető valamely közösségben egyénileg akar praktizálni és klinikai szociális munkás oklevelet akar szerezni. szociális és érzelmi szükségleteire koncentrálnak. Ennek kritériumai államonként változnak. csoportok és iskolai osztályok számára. irányuló tanácsadó stratégiák (Council for the Accreditation of Counseling and Related Educational Programs 1994). kutatás a fejlesztés. hogy egy közösségen belül segítse a családokat abban. LLC. kétéves gyakorlatot valamely közösségi mentálhigiénés központban vagy orvosi intézményben. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. de általában szükséges egy negyvennyolc órás tanfolyam elvégzése. osztályok és rendszerek irányítására. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Eredetileg a szociális munkás feladata az volt. Ezután. felügyelet alatt teljesítenie kell egy kétéves klinikai gyakorlatot. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelynek részét képezik a következők: pszichoterápiás beavatkozás egyének. Szociális munkás A legtöbb szociális munkás kétéves mesterképzésben vesz részt. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. konzultáció (National Association of School Psychologists 1994). Az iskolapszichológusok egy minimum hatvan szemeszterórás képzésben vesznek részt. viselkedési alapelvek alkalmazása egyének. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a személyes alkalmazkodás elősegítése. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. melynek részét képezik a tanácsadással kapcsolatos elméletek és technikák. mérési módszerek.80 figyelemzavarok. INC. hogy 1 National Board Counseling Examination FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Okleveles hivatásos tanácsadó Több állam hivatásos tanácsadók működését is engedélyezi. Az alkalmazott stratégiák gyakorlatiak és a kliensek mindennapi problémáira koncentrálnak. majd le kell tennie egy vizsgát. valamint felügyelt terepmunka mindenfajta közösségi szolgáltatásban. valamint a viselkedés szociális és biológiai alapjainak területén. Hagyományosan az okleveles hivatásos tanácsadók az egyén alkalmazkodóképességének javítását célozzák és támogatják a betegeket az önfejlesztésben. . Az iskolákban működő tanácsadók és pszichológusok általában a gyerekek és serdülők tanulási. a csoportos tanácsadás és a multikulturális tanácsadás. melynek része a közösségi munka és a családsegítés. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Ezt követően a legtöbb államban le kell tenni az Okleveles Tanácsadás Országos Testülete által előírt vizsgát1 és felügyelet alatt teljesíteni kell egy nappali.

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogyan szabják személyre az oktatást sajátos nevelési igényű diákok számára. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Ő az egyetlen a mentálhigiénés szakmában. INC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. a szociális munkásnak gyakran arra is van képesítése. mivel szakértelmük kiterjed a serdülőkorú terhességgel. LLC. Bár elsősorban testi egészséggel kapcsolatos ismereteket szereznek. Mint tanárok engedélyüket az állam oktatási ügynökségétől kapják. aki mentálhigiénés mesterfokozattal rendelkezik. és elsősorban iskolákban vagy bentlakásos ifjúsági intézetekben dolgoznak. A pszichiátriai ápoló bejegyzett ápoló. Képzésük megfelelő szaktudással vértezi fel őket az érzelmi vagy viselkedészavaros gyerekek tanítására. és közbeavatkozzon családi erőszak vagy szegénység esetén. hogy gyerekeknek és fiataloknak terápiás szolgáltatásokat nyújtson. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. akik csak alapképzésben vettek részt. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Ma a szociális munkás jelentős tapasztalattal rendelkezik a téren. Pszichiáter és pszichiátriai ápoló A pszichiáter olyan orvos. hogy pszichiátriai diagnózist állítson fel. és hogy hogyan nyújtsanak a szokásosnál több szociális és érzelmi támogatást a diákoknak. Orvosi környezetben esetleg a pszichiátriai ápoló végzi a közvetlen ápolási feladatok nagy részét. Megtanulják. Emellett érzelmi és szociális támogatást is nyújtott. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. legtöbben mesterfokozattal rendelkeznek gyógypedagógiából. Ezen felül. A pszichiáter mind a diagnózis.81 kielégíthessék a lakhatás. mind a terápia területén széleskörű képzésben részesül. hogyan kezeljék a kiszámíthatatlan viselkedést és az érzelmi kitöréseket a tanórán. Mivel gyakran orvosi közegben dolgozik. INC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. . aki az orvosi egyetem elvégzése után hároméves pszichiátriai gyakorlatot teljesített. a szexualitással és a drogfüggőséggel kapcsolatos problémákra is. Érzelmi fogyatékossággal élő gyerekek tanára Habár az érzelmi fogyatékossággal élő gyerekek tanárai között vannak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. az ápolók gyakran fontos tagjai iskolai mentálhigiénés munkacsoportoknak. az étkezés és a ruházkodás iránti szükségleteiket. Módszeres viselkedéskezelési stratégiákat sajátítanak el és megtanulják. bizonyos esetekben iskolai körzetek iskolai ápolókat alkalmaznak mentálhigiénés szolgáltatások ellátására. aki gyógyszert írhat fel mentális zavarok esetén. hogyan fejlesszék a társas és érzelmi kompetenciákat. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. családi problémák esetén segítséget nyújtson. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

túlzsúfoltak. ha a társak nem fogadják el vagy nem barátkoznak vele. és ronthatja a szülői gondoskodás minőségét (Doll 1996b).82 HOGYAN RÉSZESÜLNEK GYEREKEK ÉS SERDÜLŐK MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLTATÁSOKBAN Egy gyerekre általában valamelyik tanár. az iskoláról. amit a társak teremtenek. ha úgy tűnik. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. akik gondozásáért felelősek. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. vagy hogy a fiatal többféle problémával is küzd. de segítheti is alkalmazkodóképességét azáltal. Felhasználva a szociális és érzelmi distressz jeleivel kapcsolatos tudását. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. bár a serdülőkor táján néhány fiatal maga keres segítséget a kialakult distressz miatt. hogy a gondozó valódi problémája egy kicsit más volt. ma már tipikusnak tekinthető családi események. A közösségek is felboríthatják egy gyerek szocioemocionális egyensúlyát. ahová jár. INC. A legtöbb esetben azért küldik a gyereket vagy serdülőt terapeutához. Az olyan. mert gondok vannak a viselkedésével. amelyek súlyosbítják egymást. Achenbach (1991) szerint a gyermektanácsadó központokba utalt gyerekek több mint a fele valamilyen viselkedésprobléma miatt került oda. a probléma forrása maga a gyerek. a gyermekterapeuta összehasonlítja azt a szociális és érzelmi fejlődés normális mintáival. ha túl agresszívak. A gyerek olyan széleskörű megértése. INC. hogy a támogatás. vagy nehézségei a szokásosnál komolyabbak és hosszantartóbbak és speciális beavatkozást igényelnek. LLC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a gyerek azon problémák egyikével küzd. amellyel minden normális gyermek. barátság és a megértés forrása (Doll 1996a). A gyermekterapeuta először információt gyűjt a gyerek szociális és érzelmi nehézségeivel kapcsolatban. a gyermekterapeuta azokról a felnőttekről is információt gyűjt. illetve informálódik az otthonáról. és közvetlenül elbeszélget a gyerekkel és megfigyeli őt. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Még akkor is. A szociális légkör. ami BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Mivel a gyerek problémáját nem mindig saját patológiája okozza. hozzájárulhat a gyerek boldogtalanságához és magányosságához. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. szülő vagy egyéb felnőtt gondozó hívja fel a terapeuta figyelmét. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy eldöntse. vagy irreális és szigorú elvárásokat támasztanak a gyerek viselkedésével szemben. Amikor az információt összegyűjtötte. ezek a körülmények megvédhetik őt a stressztől. mint a válás. mint amit eredetileg megfogalmaztak. beszél a szülőkkel. újraházasodás vagy nagyszülő halála traumatikus lehet egy gyerek számára. valamint tágabb szociális környezetéről. . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Az alapos vizsgálat során gyakran kiderül. beszámolókat gyűjt a gyerek viselkedésével kapcsolatban. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

olyan támogató és segítségnyújtó forrásokkal látja el a terapeutát. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy közvetlenül a gyerekkel foglalkozik. ha ugyanezt a gyereket másoktól különbözőnek vagy segítségre szorulónak bélyegezzük. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amit a gyerek mond. mikor van szükség terápiára. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A terapeuta új készségeket taníthat a gondozóknak – megtaníthatja nekik. A gyerek nehézségeinek megoldása során a terapeuta segíthet a gondozóknak abban. . amelyeket integrálhat az intervenciós tervbe. Más esetekben a terapeuta új ismereteket nyújt a gyerekekkel és fejlődésükkel kapcsolatban a célból. és ahogyan ő ezekre a viselkedésekre reagál (Mash és Barkley 1989). vagy alternatívákat mutathat fel azzal kapcsolatban. Például. egy folyamatos konzultációs programot is javasolhat ahelyett. hogy el tudjuk dönteni. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. akinek nincsenek barátai (Doll 1996a). Például a terapeuta javasolhatja. ha a gyerek zavarja a telefonbeszélgetéseit a célból. amikor dühkitörése van. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy hogyan lehet a gyereket nagyobb aktivitásra vagy nyíltságra ösztönözni. létezhet olyan terápiás csoport. vagy hogy hogyan hassanak a gyerekre. Ezzel szemben a behaviorista terapeuta segíthet a tanárnak kialakítani egy olyan jutalmazási rendszert. ahogyan a gyerek társas környezete kiprovokálja az egyes viselkedéseket. A behaviorista terapeuta egy gyerek szociális és érzelmi alkalmazkodásáról viselkedésének és azoknak a módoknak a kontextusában beszél. amelyben egy gyerek munkáját plusz szabadidővel jutalmazza. A terapeuta gyakran úgy oldja meg ezt a dilemmát. amit okozhatunk. ha segítséget kap. hogy közvetlenül a gyerekkel foglalkozna. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy a gyerek a jövőben felhagyjon ezzel. Az egyik oldalon ott van a haszon. a behaviorista terapeuta közvetlenül a gyerekkel dolgozik. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy a gondozók jobban tudjanak tanácsot adni. amelyik a gyerekek barátkozási módjaival ismerteti meg a szülőket és megtanítja nekik. hogyan hallgassák figyelmesebben. Amikor a terapeuta úgy látja. A beavatkozás során a behaviorista terapeuta valószínűleg azt javasolja majd. számos módszer közül választhat.83 figyelembe veszi ezeket a tényezőket. hogy a gyerek problémáihoz a gondozás alacsony színvonala is hozzájárul. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. valamint döntéshozatal céljából. hogy újfajta módokon reagáljanak a rossz magaviseletre. Szintén fontos. LLC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Máskor. hogy a gyerek részéről alternatív és a környezethez való jobb alkalmazkodást lehetővé tévő viselkedési mintákat alakítsanak ki. amelynek mindegyikét más és más elméleti perspektíva védi. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Taníthat neki BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy a szülő ne vegyen tudomást arról. hogy a szülőkön vagy tanárokon keresztül dolgozik. hogyan vezessenek családi beszélgetést a problémák megtárgyalása. hogyan segítsenek az olyan gyereknek. a másik oldalon viszont ott van az a kár. ami egy gyerek számára abból származhat. hogy a gyerek viselkedésének következményeit gondosan megtervezett módokon változtassák meg a célból. INC. Ha a terapeuta úgy dönt.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. és hogy hogyan jutalmazza önmagát a pozitív viselkedésért. ha azok cukkolják. hogy miért úgy reagálnak rájuk az emberek. . hogy az érezze. több lehetséges megoldás felsorolását. A terapeuta segíthet a gyereknek abban. hogy segítsen a gyereknek új ismereteket szereznie önmagával és azzal kapcsolatban. az egyik alternatíva kiválasztását és kipróbálását. valamint a terv értékelését annak eldöntésére. hogy ezek a reakciók megváltozzanak. INC. akikkel nézeteltérése támad. hogy felfedezze saját gyengéit és erősségeit. elfogadják. hogy erős és hatékony vezetőként tekintsen önmagára. hogy megváltozzanak a másokkal szembeni elvárásai. az egyes választások lehetséges következményeinek megfogalmazását. a gyerekek szociális és érzelmi alkalmazkodó képessége múltbeli élményeiktől függ – olyan élményektől. A gestalt terapeuták úgy hiszik. hogy az sikeres volt-e. Továbbá a humanisztikus terapeuta általában azt javasolja. A kognitív terapeuta segít a gyereknek megérteni azoknak a gyerekeknek a szempontjait. amelyeknek hatására van egy elképzelésük arról. hogyan tudatosítsa a viselkedésváltozásokat. hogy hogyan figyelje meg önmagát. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy szembeszálljon társaival. INC. A kognitív terapeuta úgy hiszi. például azt. hogy a szülő aktívan hallgassa és őszintén dicsérje meg a gyerekét. A humanisztikus terapeuta úgy hiszi. hogy mielőtt cselekedne vagy döntést hozna. ahogyan a gyerek az élményekhez viszonyul (Oaklander 1978). hogy mit gondolnak magukról és másokról. Fontos kognitív stratégia. amelynek során a gyerek úgy érzi. a gyerekek cselekedetei arra vezethetők vissza. Vagy. mert ez erőt adhat neki ahhoz. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A humanisztikus terapeuta aktívan figyel arra. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.84 önmenedzselési technikákat. A kognitív terapeuta azon dolgozik. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a kognitív terapeuta megtaníthatja a gyereket arra. finoman odáig vezetve őt. ily módon megváltozzon az a mód is. és hogy szabadon felfedezhesse individualitását. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. mit tesz. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. egy gyerek természetes hajlama az elégedettségre és a megfelelő alkalmazkodásra csökken. A humanisztikus terapeuta az alkalmazkodóképesség növelése céljából olyan élmény létrehozásán dolgozik. hogy viselkedését mások viselkedéséhez igazítsa. és hogy mit tehetnek azért. hogy mi az. amire képes (Hughes 1988. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. amikor úgy érzi. amit a gyerek önmagáról mond és amiben hisz. A gestalt terapeuta egy sor gondosan megtervezett tevékenységbe vonja bele a gyereket annak érdekében. elfogadják és értékesnek tartják őt. Ezzel kialakítja benne azt az igényt. a felnőtt nem fogadja el vagy nem szereti őt. mérlegeljen és gondolja végig. amikor valamiről dönteni kell: a probléma azonosítását és megfogalmazását. ahogy. amikor módszeres problémamegoldó lépések használatát tanítjuk meg a gyereknek. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Kendall és Braswell 1985). hogy az újfajta módokon tapasztalja meg az embereket. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LLC.

hogy a gyerek a terápia során nyert új tudást a későbbiekben fel tudja használni. amelyekben korábban az a bizonyos viselkedés problémás volt. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy meggyőződjön arról. hanem először álljanak meg és gondolkodjanak. hogy csökkentsék a stresszt a gyerekek életében. mikor és hogyan használják azokat. Más nevelési programok azért jöttek létre. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. nehogy a terápia befejeztével ezek a változások megszűnjenek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A BIBLIOTERÁPIA BEÉPÍTÉSE A TERÁPIÁS INTERVENCIÓBA Azt a személyes felismerést. és hogy megtanítsák őket hatékonyan kezelni a haragot. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. amelyek speciális ismereteket vagy pszichoszociális készségeket tanítanak meg a gyerekeknek problémáik enyhítése végett (Elias és Tobias 1996. természetes részévé válva annak. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy ezek a változások rögzülnek és beépülnek a gyerek viselkedésébe. amelyekhez valaki olvasás során jut. hogy ne hirtelen felindulásból cselekedjenek. Sok gyermekterapeuta kombinálja a különféle elméleteket. hogy segítsenek a gyerekeknek a konfliktuskezelésben. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC. Goldstein 1988). több különböző módon lehet folyamatban BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy ezeket szerepjátékokban vagy szimulációkban kipróbálják. az összes hatékonyan működő gyermekterapeuta célja. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Azután arról is gondoskodik. és arra is lehetőséget kapnak.85 Pszicho-szociális nevelési beavatkozásra iskolákban vagy bentlakásos kezelési programok keretében kerülhet sor. A legtöbb esetben fontos a terapeuta számára. arra is bőséges bizonyítékot találunk. hogy egyes pszichológiai zavarok esetében egy bizonyos terápiafajta hatékonyabb. érzelmi katarzist és az emberi kapcsolatokról szerzett azon új ismereteket. Bár a kutatások gyakran azt mutatják. Akkor hatékony egy terápia. hogy a különféle gyermekterápiák egyformán hatékonyak. mint egy másik. INC. a gyerek konkrét viselkedése valóban javult azokban a mindennapi élethelyzetekben. Például a gyerekeknek olyan speciális technikákat taníthatnak. a változás maradandó és mélyreható. hogy visszaszorítsák az iskolai agressziót. hogy meggyőződjön arról. ezek olyan nevelési programok. Vagy módszeres relaxációs technikákat taníthatnak nekik és elmagyarázhatják. másrészt garantálni tudjuk. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy megtanítsák a gyerekeknek. ha egyrészt képesek vagyunk változást előidézni egy gyerek viselkedésében. Különféle ellenőrző módszereket alkalmazva folyamatosan figyelemmel kíséri a gyerek viselkedését. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Bármelyik terápiás modellt válassza is. . amelyek segítségével egymással egyezségre juthatnak. alternatív beavatkozási módokat is közéjük integrálva.

amelyek a gyermekirodalomban megjelennek. mint azok. INC. Továbbá a katartikus megkönnyebbülés. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. vagy arra a kockázatos lépésre szánják el magukat. A gyermekterapeuta felhasználhatja ezt az alkalmat arra. szerepjáték-gyakorlatok alapjául szolgálhatnak gyerek és terapeuta között. könnyebben megértheti. amelyeket a legtöbb pszicho-szociális nevelési tanterv tartalmaz. Az irodalmi mű és a film. hogy nem csak ők éreznek úgy. amit valaki olyankor él át. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A nagyobb önismeretből kifolyólag egy gyerek esetleg könnyebben megérti a terapeuta feltételezéseit a problémák okait illetően. amikor biztonságos körülmények között intentív érzelmet kifejez. határozottan fellépnek az erőszakoskodóval szemben. amelyeket a gyerek készített. amelyeket elsajátítani kíván.86 lévő gyermekterápiás programokba beépíteni. hogy segítsen a gyereknek értelmezni az érzelmet és annak okát. amelyekkel a szereplők nehéz helyzetekben élnek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. akik hasonló helyzetekben találják magukat. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. amihez az olvasó jut. a gyerekek gyakran éreznek megkönnyebbülést. ahogyan ők. hozzáadhat a gyerek megkönnyebbüléséhez. Az irodalmi művek különféle szereplői mintául szolgálhatnak a gyereknek azoknak a szociális készségeknek a tekintetében. az irodalomból szerepjátszás céljára vett jelenetek hatékonyabbak és életszerűbbek lesznek. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Azokat a szereplőket. utánzandó mintául szolgálhatnak egy gyereknek. A szereplők közötti beszélgetések vagy azok a hatékony visszavágások. hogy egy másik gyereket játszani hívnak. Könyvünk egyik szerzője soha nem fogja elfelejteni egy hatodik osztályos autista BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. megragadható és az önismeret és a későbbi változás alapja lehet. illetve hogy milyen lépéseket tehet a problémák megoldása érdekében. és hogy az övékhez hasonló problémákkal mások is küzdenek. milyen módon járul hozzá ő maga saját nehézségeihez. Először is. A gyermekterapeuták visszatérő dilemmája. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. majd ellenőrizheti és finomíthatja azokat a terveket. a személyes felismerés. így nem lehet velük közvetlenül foglalkozni. utánozhatják olyan olvasók. hogy képes hiteles és valós érzelmeket kiváltani olvasóból vagy nézőből. amikor szociális készségeket tanít a gyereknek. Végezetül. képes visszahozni a terápiába ezt az érzelmi tapasztalatot. azáltal. hogy a gyerekek legintenzívebb és legproblémásabb érzelmei gyakran a terápiás szoba falain kívül keletkeznek. akik módszeres problémamegoldó lépéseket tesznek. és hogy segítsen hatékony stratégiákat kidolgozni az érzelemnek a gyerek számára biztonságos módokon történő kifejezésére és uralására. amikor megértik. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. . Továbbá azok a szituációk. INC. Mivel egy helyzet kontextusáról részletes leírást tartalmaznak. LLC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A gyermekterapeuta ezután módszeres stratégiákat dolgozhat ki. A gyermekterapeuta ezeket a mintákat használhatja jó és rossz példaként.

LLC.hogy nincs egyedül. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy léteznek a világon más hozzá hasonló gyerekek is . amelynek tagjai hasonló tulajdonságokkal bírnak. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Ezen tényezők kockázatot is hordoznak. amikor rájött. Élményeik közös vonásainak felismerése alkalmat nyújt a gyerekeknek arra. A kép. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ha a médiatárosok és gyermekterapeuták együttműködést tudnak kialakítani. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. ami gyakran akadályozza. torz és káros lehet. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy más nézőpontból tekintsenek önmagukra. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. akik sikertelenek és nem egészségesek. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. . amit a gyerek másokkal és önmagával kapcsolatban kialakít. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy egy egészségesebb létezési mód felé elmozduljanak. hogy egy olyan csoport részének tekintsék magukat. Egy regény eltúlozhatja és felerősítheti a gyerek érzelmeit.87 gyermek elképedését és megkönnyebbülését. A gyerek esetleg nem a kompetens és egészséges szereplőkkel azonosul. ha az érzelmek mögött meghúzódó problémák feltáratlanul maradnak. hanem azoknak a szereplőknek a viselkedését utánozza. Ez a felismerés megszabadítja őket a gyötrő bűntudattól. Ezeket a kockázati tényezőket gyorsan és hatékonyan lehet kezelni. különösen akkor. LLC ENGEDÉLYÉVEL.

1988.P. 1996b. M. Tobias." School Psychology Quarterly 11: 1-27. P. New York: Guilford Press. A. Doll. 1996. LLC. Maurice J. Graham. Champaign. INC. 1996a. és Steven E. 1985. Drum. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Burlington: University of Vermont. Braswell.." American Psychologist 40: 104250. "Do We Have a Multiple Personality?" Counseling Psychologist 15: 33740. Manual for the Children Behavior Checklist/4-18. 1985. A. The Prepare Curriculum. L. R. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Elias. "Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Youth: An Agenda for Advocacy by School Psychology. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.C. New York: Pergamon Press. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. 1987. Hughes. B. Kovacs. E. New York: Guilford Press. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. ----------.88 IRODALOM Achenbach. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.R. LLC ENGEDÉLYÉVEL. és S. VA: szerző. CACREP Accreditation Standards and Procedures Manual. 1994. Cognitive Behavior Therapy with Children in Schools. Council for the Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. IL: Research Press. Cognitive-Behavioral Therapy for Impulsive Children. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER." School Psychology Review 25: 165-83.. Social Problem Solving: Interventions in the Schools. T. 1991.J. J. Alexandria.N. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Kendall. Fox. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Goldstein. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. . D. "Children Without Friends: Implications for Practice and Policy. "Proposals for a Revolution in the Preparation and Regulation of Professional Psychologists. 1988. és L. INC.

V.J. LLC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. . INC. DC: szerző. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. E. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. Windows to Our Children. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Washington. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Moab. Treatment of Childhood Disorders. 1989. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A. és R. National Association of School Psychologists. Oaklander. 1978. 1994.89 Mash. New York: Guildford Press. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. The Standards for Training and Field Placement Programs in School Psychology. Barkley. UT: Real People Press.

saját élettapasztalatával reagál egy történetre. hogy a könyvek segítenek megérteni saját életüket és segítenek annak értelmet adni. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. és fel kell ismernie. Minden esetben az olvasó személyes élményei szolgálnak egy biblioterápiás történet értelmezési hátteréül. szomorúsággal. Ez a fejezet felhívja a figyelmet egy pár dologra a biblioterápiával kapcsolatban. . hogy mire kell ügyelnie annak a könyvtárosnak vagy médiatárosnak. hogy az irodalmat terápiás eszközként használjuk. akik úgy döntenek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Kitér arra is. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy milyen választ adjon egy biblioterápiás foglalkozásvezető ezekre a reakciókra. amellyel a szakemberek találkozhatnak. hogy észrevegye a különféle érzelmi válaszokat. személyes tapasztalatból tudják. belép annak a gyereknek a világába. hogy a biblioterápiás foglalkozásvezető számos értelmezési lehetőséggel megismertesse a hallgatóit. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy saját életükhöz újfajta módokon közelítsenek. amely a felszín alatt tele van félelmekkel. Szintén fontos. A biblioterápiás foglalkozásvezetőnek résen kell lennie. hogy legyőzik a hallgatót (Halliday 1991). BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. aggodalommal. hogy másokat biblioterápiás tevékenységbe vonnak. ily módon arra ösztönözve őket. mert hordozza ezeket a nagy erejű és személyes múltbeli élményeket.90 6 MIRE KELL ÜGYELNIE EGY BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSVEZETŐNEK Marsha Wiggins Frame és Beth Doll A gondolat. amikor gyerekekkel vagy serdülőkkel dolgoznak. INC. INC. pontosan amiatt. fontos beszélnünk arról. MIRE KELL ÜGYELNI AZ ANYAG KIVÁLASZTÁSÁNÁL Fontos észben tartani. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy minden ember. hogy a biblioterápia hatékony segítséget nyújthat a gyerekeknek és serdülőknek a problémáikkal történő küzdelemben. aki mentálhigiénés szakember közvetlen segítsége nélkül vezet terápiás programot. örömmel vagy izgalommal. mikor annyira intenzívek vagy fájdalmasak. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Viszont. valószínűleg azért. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. csábító. LLC. Tehát amikor egy felnőtt együtt olvas egy könyvet egy gyerekekkel. A jó történet képes intenzív érzelmi válaszokat kiváltani a hallgatóból. mert azok. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. még ha nagyon fiatal is. részben azért. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. majd leír egy sor olyan érzelmi és viselkedésbeli reakciót.

rasszisták. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. INC. . hogy a biblioterápiás foglalkozásvezető érzékenyen viszonyuljon azokhoz az értékekhez. hogy segítene a fiatal hallgatóknak abban. Ezek a sokrétű kihívások lehet. szexisták. amelyek erőszakosak. Például. szerinte hogyan egyszerűsítette le vagy nagyította fel a mű a valós életben található problémákat. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. de mások tele vannak olyan képekkel vagy eseményekkel. de érzelmileg meg is terhelhetik a gyerekeket vagy serdülőket (Chatton 1988). hogy izgalmasabbá teszik a cselekményt. hogy figyeljenek azokra a megoldásokra. valós problémákkal megbirkózzanak (Chatton 1988). amelyek igen csekély segítséget nyújtanak a gyerekeknek vagy serdülőknek abban. hogy ilyen egyszerű megoldások működjenek. hogy egy gyerek vagy serdülő szülei elváltak. Tehát fontos. Egy másik fontos kihívás. a fiatal olvasóknak elmehet a kedve. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. és a történetből levonják saját következtetéseiket. hogy fontos személyes problémákat megoldjanak. illetve a felnőtt szakemberek képviselnek. és korán feladhatják abbéli próbálkozásukat. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Az ilyen könyvek azt az üzenetet közvetíthetik. amelyet kiválasztanak a gyerekek vagy serdülők számára. Amikor ezek a leegyszerűsített megoldások végső soron sikertelennek bizonyulnak. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy elmondja. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. A képzett foglalkozásvezető megbeszélheti hallgatóságával ezeknek az irodalmi műveknek a gyengéit úgy. túlzottan leegyszerűsített megoldásokat javasolnak. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy a szakemberek felülvizsgálják saját értékrendjüket annak az irodalomnak a fényében. spontánul tett kijelentéseivel akaratlanul növelheti egy gyerek bűntudatát vagy rossz érzéseit. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy mennyire valószínű. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Az önvizsgálat fontos. LLC. hogy az irodalmat személyes fórumként használja ahelyett. akiknek sokféle problémával kell megbirkózniuk. ha egy könyvben arról van szó. hogy beszélget a gyerekekkel vagy serdülőkkel arról. mert a szakember így elkerülheti. Szintén szükséges. Máskor. amelyeket a gyerekek és serdülők. a történetek értelmezésekor saját fontosnak tartott értékrendjüket szükségtelenül erőltetik a fiatal hallgatókra. a foglalkozásvezető. hogy összetett. illetve a saját maguk értékrendje. amelyeket a terápiás célra ajánlott könyv hordoz. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. vagy úgy. A terápiás célokra gyakran használt könyvek egy része humanisztikus értékekeket testesít meg. hogy megfogalmazzák saját gondolataikat. Ezzel ellentétben.91 A szakembereknek az is feladata. akinek véleménye szerint a válás helytelen. öreggyűlölők vagy egyéb módokon érzéketlenek azok iránt az értékek iránt. amellyel a szakembereknek szembe kell nézniük. amelyeket a terápiás célra használt könyv bemutat a benne található problémák megoldására. a könyvek. hogy az ilyen problémákat túl nehéz sikeresen megoldani. Egyes népszerű történetek olyan. más könyvek olyan szereplőket mutatnak be.

a felnőttnek először meg kell vizsgálnia. jellemző lehet ez a fajta hiperaktivitás. legyen az könyvtáros. aminek semmi köze a biblioterápiás programhoz. A következőkben ezeket a válaszokat jellemezzük és egyben tanácsokat is adunk arra nézve. Azokra a gyerekekre és serdülőkre. hogy javuljon a gyerekek vagy a serdülők koncentrációja. Bizonyos esetekben egy gyerek nyugtalansága szélsőséges . számos viselkedésbeli és érzelmi válasszal találkozik majd részükről. félelem. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. különösen. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Ez lehet nyugtalanság. amikor sok gyerek van együtt. amikor éhesek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Ha a figyelemzavar nem lett diagnosztizálva. érzelmi kitörés vagy öngyilkossági szándék emlegetése. Ez azt jelenti. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyet a biblioterápiás foglalkozásvezető gyerekek és serdülők körében észrevehet. akik figyelemzavarral küzdenek. Nyugtalanság A nyugtalanság a distressz egyik leggyakoribb olyan jele. Mozgásának lehet egy bizonyos jellegzetessége és ez az állandó izgés-mozgás látszólag uralhatatlan. hogy mi a tárgyalt történet tartalma.92 A DISTRESSZ GYAKORI JELEI A biblioterápiás foglalkozásvezető. visszahúzódás. INC. ha a foglalkozásidő megnő. az ilyen nagymértékű nyugtalanság egy olyan. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. INC. Például. vagy hogy milyen BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Viszont ha a hiperaktivitás szintje attól függően nő vagy csökken. Ezek a válaszok a teljesen normálistól a súlyosig terjednek. amikor gondolatébresztő irodalmat dolgoz fel gyerekekkel vagy serdülőkkel. valamilyen betegségtünet. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy nyugtalanságukhoz nem járul-e hozzá a helyszín vagy az időzítés. hogy egy hatéves gyerek már képes egy tizenöt perces történetre odafigyelni. hogy felmerülésük esetén mit tehet a biblioterapeuta. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. ha hozzá van szokva az egy helyben üléshez és a figyeléshez. Sok esetben a helyszín megváltoztatása vagy egy kis uzsonna elég ahhoz.állandóan mozog. a gyerekek nehezebben tudnak figyelni. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Általános szabályként elmondhatjuk. gyerekes viselkedés. hogy három éves kor fölött minden évben öt perccel hosszabb ideig tud egy gyerek figyelni egy történetre (Barkley 1990). különösen. Ha a gyerekek nem tudnak reális mennyiségű ideig csöndben figyelni. megfékezhetetlen. és ha egyes gyerekek leragadnak egy-egy témánál (Barkley 1990). . vagy közvetlenül nagyobb iskolai szünet előtt. médiatáros vagy mentálhigiénés szakember. kevésbé látható érzelmi zavar jele lehet. ha a helyiség túl meleg. A babrálás és mások bökdösése bizonyos mértékig normális és várható.

hogy az ilyen gyerekekeket olyan gyakran és szigorúan megleckéztetik viselkedésükkel kapcsolatban. melyeket. mind a szülőkkel.biztosíthatják a vezető vagy a társak oly nagyon áhított figyelmét. és azonnali segítségnyújtást igényel a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy eldöntsék. hogy más alkalmakkor hogyan kezelték ezt a problémát. akkor szólnak. ha azokkal történik ugyanez. ha a könyvtáros vagy médiatáros olyan gyerekekkel dolgozik. A normális nyugtalanság és a súlyos szorongásokkal küzdő gyerekek állandó izgésemozgása közötti skálán az olyan viselkedések találhatók. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Lehet. vagy megmossák a tárgyakat. . Néhány. maga a könyv lehet a zavar okozója. akik ennyire problémás gyerekekkel foglalkoznak. hogy azért viselkednek zavaróan. amelyek enyhe fokú distresszre utalnak. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy figyelmezetesse őket a gyerek viselkedésével kapcsolatban. vagy azért. vagy ritualisztikus kifejezéseket ismételgetnek. vagy valamelyik tanár vagy mentálhigiénés szakember. hogyan lehetne kezelni a problémát. Más gyerekek esetleg állandóan kezet mosnak. hogy a fegyelmezés csak akkor hatékony. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. már az elején és ettől kezdve gyakran konzultálnia kell mind mentálhigiénés szakemberrel. megszámolják a tárgyakat vagy a szavakat. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a foglalkozásvezető először esetleg beszéljen magával a gyerekkel. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Vagy az is lehet. és fontos célt szolgálhatnak a gyerek számára . illetve bosszantják a közelükben ülőket.93 problémákat vet fel a történet. muszáj végrehajtania (Flament és mások 1988). LLC. igen ritka esetben. aki ismeri a gyereket. a gyerek vagy serdülő nyugtalansága gondosan kidolgozott rituálékban is megmutatkozik. hogy szórakoztassák magukat. akik impulzívak. Habár az effajta viselkedés nem az olvasott könyv vagy megnézett film hatására alakul ki. akik komoly distressz jeleit produkálják és akik nem tudnak odafigyelni a felolvasás vagy a megbeszélés során. és hogy hatékony reagálási módokat lehessen rá kidolgozni. ha a rossz magaviseletért kiszabott büntetés enyhe. hogy gyakran érzelmi sebeket ütnek rajtuk. amikor nem ők következnek. hajlamosak arra. LLC ENGEDÉLYÉVEL. vagy hogy a bútor hogy van elrendezve. hogy a ruhájuk és a tárgyaik érintetlenek maradjanak. Továbbá. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Bizonyított tény. Például vannak olyan gyerekek és serdülők. Vigyáznak. tudja. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy milyen módon lép be a szobába. Például a gyerek fontosnak tarthatja. Azok a felnőttek. hogy a szülő. de következetesen alkalmazott (Forehand és McMahon 1981). hogy idegessé váljanak és komolyan megszidják őket. úgy érzi. egy másik emberhez vagy valamilyen tárgyhoz. mert a tárgyalt könyv valamelyik jelenetét kínosnak találják. és ezek a sebek csak még jobban aláássák önbecsülésüket. Az igazság az. súlyos distresszre utal. INC. ha véletlenül hozzáérnek a padlóhoz. Ezek az alkalomszerű viselkedésproblémák nem adnak okot aggodalomra. Ha ilyen enyhe fokú viselkedésproblémával áll szemben.

hogy amikor rossz a közérzetük. A szakemberek tehát feltétlenül hívják fel a szülők figyelmét. amelyeket a többiek szórakoztatónak találnak. serdülők esetében kevésbé. LLC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy a gyereket kizárjuk a biblioterápiás programból. hogy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. és az elkövetkező foglalkozások során figyeli. hogy nem fordul-e elő újra. amelyet élvez. INC. hogy emlékezetében megőrzi a gyerek viselkedését. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amiben a gyerek van. amikor intenzitásuk nem áll arányban a valós veszéllyel. és akik az olyan történetektől is megijednek. Ugyanakkor a kényszeres viselkedés általában nem indokolja. ha a programban részt vevő többi gyerek el tudja fogadni a viselkedés furcsaságát anélkül. mint társaik. Vannak olyan gyerekek. vagy úgy. amikor félelmeket él át . és amikor ezek miatt a félelmek miatt a gyerek nem vesz részt olyan tevékenységekben. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO.fél a sötéttől. különösen. LLC ENGEDÉLYÉVEL. kisebb gyerekekre jellemző viselkedésformákat vesznek fel. amelyek megakadályozzák őt abban. különösen. odasimulás vagy félénkség. A biblioterápiás foglalkozás során előfordulhat ujjszopás. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Habár lesznek olyanok. Félősség Minden gyereknek vannak olyan időszakai. Viszont ha a már idősebb gyerek vagy serdülő viselkedése nagyfokú regressziót mutat. Amikor a regresszív viselkedésformák átmenetiek és nem erőteljesek. attól. hogy gondozói elhagyják (Morris és Kratochwill 1983).94 mentálhigiénés szakember részéről. a szörnyektől. hogy hallgataggá válnak. amikor a történetben félelmet keltő elemek fordulnak elő. mások leplezik azokat vagy úgy. INC. hogy fékezhetetlenül nevetnek. akik alkatilag szorongóbbak. vagyis ha a gyerek vagy serdülő egy nála több mint öt évvel fiatalabb gyerek viselkedési mintáit veszi fel (különösen. . túlzott mértékű félelmeket él át. akik közvelenül és könnyen beszélnek félelmeikről. nem kell. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. mind a mentálhigiénés szakembernek szólni kell. A foglalkozásvezetőnek ilyen esetekben annyi a dolga. Regresszív viselkedés Gyerekek esetében gyakori. ha egy hét évnél idősebb gyerek bepisil vagy bekakál). COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy kiközösítené az érintett gyereket. ha a gyerek olyan. hogy aggodalomra adjanak okot . A gyerek félelmei akkor adnak okot aggodalomra. amelyeket egyébként élvezne. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mind a szülőknek.egyszerűen a gyerek átmeneti megnyugtatása volt a céljuk.

Sokszor ezek a tünetek ürügyként szolgálnak arra. Az olyan érzelmi reakciók. Az irodalom érzelmekre ható tulajdonsága problematikus lehet az olyan gyerekek vagy serdülők számára. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyekre a könyv szereplői emlékeztették. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. sőt ellenségesek lesznek. Ha sírást nem is. Ebben a helyzetben a testi tünetek felerősödhetnek. mint a sírás. Érzelmi kitörések A jó könyv egyik jellemzője. Ugyanakkor egy könyv váratlan örömérzetet. Amennyiben a gyerek vagy serdülő érzelmileg annyira zaklatottá válik. illetve azt a célt is szolgálják. Betegségtünetek Ha a beszélgetés. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy képes könnyekig meghatni bennünket. normálisak. amelyeket a legtöbb gyerek élvezettel hallgat.vagy gyomorfájás. a biblioterapeutának ajánlatos beszélnie a szülőkkel és tanárokkal. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. mint például fej. akik annyira a negatív gondolatokra koncentrálnak. így feltételezi. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy a gyermek kimaradhasson a csoportból (a visszahúzódás rejtett formája). illetve gyakoribbá válhatnak. Gyakran ezek a panaszok érzelmileg megterhelő pillanatokban jelentkeznek egy könyv olvasása során. hogy képtelen uralkodni magán és nem reagál a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Esetleg vég nélkül sírnak. hogy erőszakos módon uralják a beszélgetést. más körülmények között is fennálnak-e ezek a tünetek.95 teljes szívvel átadja magát az olyan történeteknek. majd elmúlnak. hogy rosszkedvűek. . néhány gyermek enyhe rosszullétekről panaszkodik majd vagy esetleg visszatérő testi tünetekről számol be. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. elégedettséget vagy más pozitív érzelmet is kiválthat. de különféle félelmeket és mély szomorúságot kiválthat egy könyv az emberből. könyv vagy film túlságosan nyugtalanító. hogy kiderítse. amikor könnyedebbé válik a történet hangulata vagy amikor egy kritikus probléma megoldódik. LLC. hogy a könyv érzelmileg megmozgatja majd az olvasókat. hogy a gyermek plusz megnyugtatást kapjon a csoportvezetőtől. elszigetelik magukat a csoporttól vagy még az is előfordulhat. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. Ha a tünetek gyakoriak vagy elhúzódóak. amikor egy regényben megható pillanathoz érkezünk. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. illetve hatására újra átélhet olyan élményeket. hogy a katarzis bekövetkezik. A biblioterápiás foglalkozásvezetők arra számítanak. ha a történet egy feszültebb részhez ér.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. vagy olyan homályos megjegyzéseket tehet. Fiatalabb gyerekek kifejezhetik abbéli vágyukat. a megbeszélés során öngyilkossággal kapcsolatos megjegyzések hangozhatnak el. Az éles szemű foglalkozásvezető megfigyeli BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. amikor kérdést teszünk fel neki. a könyvtáros vagy médiatáros azonnal konzultáljon mentálhigiénés szakemberrel annak megállapítása végett. a könyvtáros vagy médiatáros jól teszi. Mivel az ilyen öngyilkos képzelgések meglehetősen gyakoriak serdülők körében (lásd a harmadik fejezetet). hogy a csoportban msáokban is felmerült a gondolat. . amíg a szülőkkel megbeszélik a kockázatot. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Ha a gyerek megjegyzései arra utalnak. hogy megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. Öngyilkossággal történő fenyegetés Amikor egy könyv témája lehangoló vagy elcsüggesztő. aki öngyilkosságot követett el. Elcsüggedés A megható jelenetnél sírva fakadó és a levert. hogy szükséges-e a gyereket felügyelet alatt tartani addig. csak kisebb mértékben lehangolt személy nem készít világos. Ránézésre az ilyen gyerek fáradt vagy letargikus. vagy ha kellemetlen élményeket idéz fel a gyerek múltjával kapcsolatban. hogy az öngyilkossági gondolatokkal kapcsolatban ne az egész csoport előtt beszéljünk. öngyilkossági gondolatokkal játszó gyerek vagy serdülő között ott van a szerény mértékben elbizonytalanodott gyerek vagy serdülő. részletes tervet az öngyilkosságra. Az a javaslatunk. aki meghalt. ha az egésznek véget vetek. Az ilyen. hogy ismer valakit. vagy amikor a társaival kommunikál. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. csak nem mondták ki hangosan. Az öngyilkosság halvány gondolata is kifejeződhet részéről. Esetleg pesszimista a hozzáállása egy történet végkifejletéhez vagy saját személyes körülményeihez. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC. INC. Egy-egy résztvevő elmondhatja. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ha arra ösztönzi a szülőket. nagy a valószínűsége annak. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Esetleg ingerülten válaszol. hogy részletes és valóságos terveket készített az öngyilkosságra. vagy ha már lépéseket tett a terv megvalósítása érdekében. mint például "Velem senki sem törődik. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.96 felnőttek vagy a társak megnyugtatási kísérleteire. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Az is előfordulhat. hanem azonnal értesítsük a szülőket gyermekük megjegyzéseivel kapcsolatban." Az illető azt is megjegyezheti. hogy azonnal forduljanak mentálhigiénés szakemberhez. hogy képtelen koncentrálni és pillanatokra "kiszáll" a történetből. Talán jobb. INC. hogy újra egyesüljenek egy olyan szeretett személlyel.

A gyermekkortól kezdve különösen a lányok számára fontos az ideális testkép. A biblioterapeutának késznek kell mutatkoznia arra. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Vannak olyan gyerekek és serdülők. akár verbálisan. Fontos. INC. amelyeket nem húztak meg világosan. akik folyamatosan agresszívek. hogy beszéljünk valamelyik tanárával és a szüleivel. fontos. A szakemberek számára szintén aggasztóak lehetnek az olyan viselkedésformák. ha az élelmiszerek zsírtartalmáról vagy a hízásról beszélgetnek. támadó magatartást tanúsít a társával szemben. ha a gyerek harcias módon szembeszáll a tekintéllyel. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Tipikusan előfordul. egy fejlesztő biblioterápiás program már kevésnek bizonyul. A KOCKÁZAT EGYÉB JELEI A testsúllyal kapcsolatos aggodamak. ha egy gyerek viselkedése a kettő közé esik. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Nehezebb dönteni. hogy azonnal értesítsük a szülőket. csúfolja a társát. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Hasonlóképpen gyakran lehetünk szemtanúi annak. Általános iskolás korú lányok körében nem ritka. vagy ha megszeg valamilyen törvényt. Ezek a problémák gyakran felszínre kerülnek biblioterápiás foglalkozások során. Ha egy gyerek ennyire agresszív. Nem volna szokatlan olyan gyereket találni. vagy leveszi az összes könyvet vagy játékot a polcról. ha ráadásul az illető káromkodik vagy másokat hibáztat. amikor egy könyv szereplői hasonló módon nagy jelentőséget tulajdonítanak az étkezésnek vagy túlsúllyal küzdenek. hogy a foglalkozások során a fentiekhez hasonló helyzeteket kezeljen. Probléma továbbá. hogy egy gyerek vagy serdülő verekedik.97 az ilyen gyereket vagy serdülőt és konzultál a szülőkkel és mentálhigiénés szakemberrel arról. ha durva. és figyelmen kívül hagyja azokat a határokat. hogy esetleg mentálhigiénés ellátásra van a gyereknek vagy serdülőnek szüksége. hogy gyerekek lökdösődnek és taszigálják. Az evéssel és a testsúllyal való foglalkozás jellemzője az amerikai kultúrának. INC. amelyeknek jellemzője a konfliktuskeresés és a nem megfelelő magaviselet. illetve sértegetik egymást. a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Ha a gyerek vagy serdülő negatív viselkedése súlyosbodik. Felnőttel szembekerülve nem adják meg magukat. ha dühkitörései vannak (különösen korlátozások esetén). ha a beszélgetés során netán kiderül. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Nem megfelelő viselkedés. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. és gyakran vannak rövidebb ideig tartó dühkitöréseik. akár fizikálisan. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. aki padban vagy pénztárcában kutakodik. hogy a gyerek testsúlyának szabályozása céljából hánytatja magát. Ha ilyesmit tapasztalunk. túlzásba viszi a testmozgást vagy hashajtót szed (lásd a harmadik fejezetet).

ahol a házasságok fele válással végződik. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ha a gyerekek aggodalmukat fejezik ki szüleik házasságának stabilitásával kapcsolatban. INC. Egy olyan országban. hogyan viselkedjenek. nem szokatlan.98 biblioterápiás foglalkozásvezető kérheti mentálhigiénés szakember segítségét a célból. amelyek sértik vagy idegesítik a többieket. Ha a visszahúzódás csak átmeneti. Ezek a kapcsolatok ugyanis jelentős distressz forrásai lehetnek egy gyerek vagy serdülő számára. Az. Ezek a gyerekek vagy serdülők elszigetelődnek a társaiktól. LLC. Más alkalmakkor a gyereket esetleg annyira felkavarja érzelmileg a történet. hogy kulcsfontosságú pillanatokban elhagyja a termet. nyomasztják őket nehéz társas kapcsolataik. hogy valamelyik gyerek feltűnően csendessé válik. nem kell. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LLC ENGEDÉLYÉVEL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Az ideiglenes visszahúzódás hatékony megküzdési stratégia az olyan gyerek részéről. Arra is szükség van. hogy aggodalomra adjon okot. . vagy ha hirtelen változás áll be valamilyen barátságban. ha kihagyják őket a csoportból. A fiatalok gyakran fejezik ki megbántottságukat. hogy a résztvevőknek milyen a társaival való kapcsolata. olyan dolgokat mondanak vagy tesznek. Azonban a biblioterápiás foglalkozásvezető észreveheti. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy együtt hatékonyabb tervet dolgozzanak ki a csoportviselkedés kezelésére. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. vagy belsőleg próbál feldolgozni valamilyen enyhén zavaró dolgot. valamint az. előfordulhat. Habár ezek a gyerekek vagy serdülők nem feltétlenül igényelnek azonnali mentálhigiénés beavatkozást. hogy bizonyos gyerekeket vagy serdülőket határozottan és nyíltan elutasítanak társaik (Doll 1996). hogy társaik nehezen fogadják el őket. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogyan kezeljen intenzív érzelmi élményeket. vagy álomszerű állapotba esik egy történet hallgatása közben. INC. hogy fokozott aggodalommal tölti el őket a barátaikkal való kapcsolatuk. Lehet. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Kisebb vitákra és csúfolódásokra számítani kell. Kevésbé csüggedt gyerekek és serdülők esetleg verekednek és kötekednek. de emögött lehet. Biblioterápiás kontextusban könnyen a felszínre kerülhetnek családi problémák. Amikor egy könyv feldolgozása csoportosan történik. aki most tanulja. Esetleg társaságban nem tudják. hogy a biblioterápiás foglalkozásvezető segítséget kérjen mentálhigiénés szakembertől. hogy valójában az áll. hogy elfogadó környezetben interakcióba lépjen társaival. Talán ilyenkor a gyerek egyszerűen csak gondolkodik azon. szintén fontos lehet a biblioterápiás foglalkozásvezetők számára. mivel sok könyv és történet foglalkozik közvetlenül a családi élettel és családi kapcsolatokkal. amit éppen hall. A biblioterápiás foglalkozásvezetőnek konzultálnia kell a szülőkkel és tanárokkal a gyerek viselkedésével kapcsolatban és alkalmakat kell teremtenie számára arra. Az elutasítottságnak és kirekesztettségnek ez a foka szülői beavatkozást igényel. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. és esetleg csak egy-két barátjuk van. Ezek az élmények mindennaposak és sok mindenkit érintenek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

ezt is jelenteni kell a gyermekvédelmi szolgálatnak. Ha a biblioterápiás foglalkozás során hasonló eset történik. akik szeretik az irodalmat. Nagyon fontos. amikor a kiválasztott könyv vagy történet valamilyen szülői konfliktust vagy válást jelenít meg. Hasonlóképpen. akiknek a családjában nagyobb változások zajlanak. A könyvek szereplői normalizálják az élet dilemmáit és alternatív megoldásokat javasolnak rájuk. mint például az állandó mozgás. ha beszél a szülőkkel. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy segédeszközként használják ahhoz. hogy szorongani kezdenek vagy zaklatottá válnak. és nem ritka. a terem elhagyása. amellyel bármilyen minőségben gyerekekkel és serdülőkkel foglalkozó felnőttek találkozhatnak.99 szavakkal fejezik ki aggodalmukat. hogy gyerekeknek és serdülőknek segítsenek megbirkózni a mindennapi élet problémáival. hogy megkülönböztessék azokat a viselkedési formákat. hogy az ilyen viselkedés nem megfelelő akkor. de lehet. aminek nyoma van. Végül. amelyeknek célja a nemi szervek fölfedezése. mint ami jellemző olyan gyerekekre. hogy intenzív érzelmeket váltson ki és szokatlan viselkedést hívjon elő. bántalmazásnak számít és jelenteni kell a gyermekvédelmi szolgálatok valamelyikének. (A legtöbb államban a tanárok. bármilyen büntetés. tanácsadók és szociális munkások erre felhatalmazott személyek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. sok óvodáskorú gyerek élénken érdeklődik saját és társai nemi szervei iránt és esetleg részt is vesz olyan játékokban. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A biblioterápiás foglalkozásvezető ilyen esetekben is jól teszi. Habár a szülők részéről nem ritka a testi fenyítés alkalmazása. ha maguk a gyerekek arról beszélnek. a megfelelő irányba terelhetjük a gyerek figyelmét és elmondhatjuk neki. akiknek kötelessége jelenteni bármilyen és minden gyanús esetet [Fisher és Sorenson 1996]). hogy a biblioterápiás foglalkozásvezetők képessé váljanak arra. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amikor olvasás folyik. hogy elverték őket. Ha ellenben kiderül. a gyermekbántalmazás is egy olyan probléma. amelyek normálisak és megjósolhatóak azoktól. hogy egy gyerek vagy serdülő szexuális tevékenységet folytat egy felnőttel vagy akár egy nála öt (vagy ennél több) évvel idősebb gyerekkel. LLC. ÖSSZEFOGLALÁS A biblioterápia lehetőséget biztosít azok számára. ha a csoportvezetőnek erre felhatalmazása van. Viszont a biblioterápia arra is képes. INC. A korábban már említett szélsőséges viselkedési formák. pszichológusok. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. a szomatikus panaszok. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a bepisilés vagy bekakálás mind nagyobb fokú distressz meglétére utalnak. amelyek komolyabb BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.

P." School Psychology Review 25: 165-83. Ily módon a könyvtárosok és médiatárosok a szakértelmük keretein belül dolgozhatnak. Davies. Spring 1988. 1981. New York: Guilford Press. Sorenson. Chatton. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Flament. New York: Guilford Press. INC. Barbara. és R. 1988. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.100 distressz meglétére utalnak. "Children Without Friends: Implications for Practice and Policy. B. IRODALOM Barkley. L.How Dangerous Are They?" Psychology 28(4): 678-80. Whitaker. A biblioterápiás foglalkozásvezetőknek érzékenyen kell viszonyulniuk a gyerekeknek és serdülőknek a foglalkozások alatt felmerülő kisebb problémáihoz. G. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. C. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. . és G.F. Halliday.A. Rapoport. Doll. Forehand. Zaremba. 3rd ed. "Apply with Caution: Bibliotherapy in the Library. 1996. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. J. ha a gyerekek vagy serdülők viselkedése súlyosabb zavarról árulkodik. LLC. 1996. és a terápia gyümölcsöző és kielégítő lehet. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. K. R. 1991. M. A. és mentálhigiénés szakember segítségét kell kérniük. "Obsessive-compulsive Disorder in Adolescence: An Epidemiological Study. Psychologists. LLC ENGEDÉLYÉVEL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Kalikow. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Schaffer. J. Helping the Noncompliant Child: A Clinician's Guide to Parent Training.Sceery és D. "Psychological Self-Help Books . W.. M. Berg. A. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Fisher. 1990." Journal of Youth Services in Libraries 1(3): 334-38." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 27: 764-71. R. New York: Longman. and Social Workers. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. School Law for Counselors. McMahon. M.

. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. és T. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Kratochwill.R. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. R. 1983.101 Morris. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Treating Children's Fears and Phobias.J. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. New York: Pergamon Press. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.

szerintünk melyek a segédanyag erősségei és gyengéi. A fejezetünkben felsorolt bibliográfiákat a fent felsorolt eszközök közül egy vagy több is ajánlja. Minden. akik könyvtári vagy médiatári gyűjtemények használatában nyújtanak segítséget gyerekeknek és serdülőknek. A segédkönyvek olyan tanárok. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. INC. végül elmondjuk. Mivel rengeteg segédanyag áll rendelkezésre. ajánlott anyagok. amelyet használni akarnak. hogy olyan. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Ugyanakkor azt ajánljuk az olvasóknak. Céljuk az. és valószínűnek tartjuk. nem törekedtünk arra.102 7 BIBLIOGRÁFIAI ESZKÖZÖK A gyermek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. . REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Ezeket a kiadványokat 2-5 évenként frissítik. Children’s Catalog (Yaakov 1991). aszerint. tájékoztatást adunk a tárgyalt témákról. Junior High School Library Catalog (Yaakov 1990). mind a nem nyomtatott dokumentumokhoz.és ifjúsági irodalom területén számos kalauz áll rendelkezésre mind a nyomtatott. majd összefoglaljuk a tartalmát. jelenleg forgalomban lévő könyveket és audiovizuális vagy elektronikus anyagokat ismertessenek. LLC. Fejezetünk a fent említett eszközök közül ismertet néhányat. hogy az olvasók találnak majd olyan forrást. Összességében a fejezetünkben felsorolt művek jól illusztrálják. Minden egyes bibliográfiának megadjuk az adatait. hogy ez a helyzet a mentálhigiénés szakemberek esetében is. audiovizuális és elektronikusan hozzáférhető anyagokkal kapcsolatban. hogy minden elérhető bibliográfiát ismertessünk. Ehelyett a következő négy alapműnek a legújabb kiadását használtuk fel az alább felsorolt huszonkét bibliográfia ismertetéséhez: Elementary School Library Collection: A Guide to Books and Other Media (Lee 1994). amelyeknek beszerzése gyermekkönyvtárak számára ajánlott. A könyvtárosok ezek közül sokat ismernek és tudják is őket használni. A BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. könyvtárosok vagy más felnőttek számára készültek. hogy milyen széles spektrumot felölelő és sokféle bibliográfiai eszköz áll rendelkezésünkre. Ezek az eszközök kiválóan tájékoztatnak az egyes témákban fellelhető könyvekkel. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Mindegyiknek más a felépítése. fejezetünkben felsorolt bibliográfiának megvannak az erősségei és gyengéi. Számos kalauz azt is megjelöli. Sok alapmű és klasszikus itt van. hogy szerzője mit talált legmegfelelőbbnek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyek az itt felsoroltaknál jobban szolgálják biblioterápiás programjuk egyedi céljait. hátha találnak bennük olyan forrásokat. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. de nem biztos. valamint a Senior High School Library Catalog (Smith and Yaakov 1992). hogy nézzék át a négy alapművet. hogy melyek a színvonalas. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. INC.

Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 5-től 18 év Mutatók Tartalmi paraméterek Két mutató: cím és tárgy . Barbara H. Minden egyes műben szerepel legalább egy fogyatékkal élő személy. nem szépirodalmi művek és olyan. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. kérhetik gyermekkönyvtáros segítségét a megfelelő bibliográfiai eszközök felkutatásában és használatában. amelyeknek fogyatékkal élő szereplői is vannak. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. és Karen H. A bibliográfia a szám szerint háromszáznegyvennyolc. amikor mentálhigiénés szakemberek önállóan vezetnek biblioterápiás programot. életrajzok. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. a fogyatékosságok között szerepel látószervi. amelyek egy bizonyos vallás hitrendszerét hirdetik Annotációk .Az elemző rész méltatja a mű irodalmi értékét és minősíti a fogyatékkal élő szereplők vagy a fogyatékosság ábrázolásának módját. Harris. New York: R. szekták által kiadott regények. Tartalmi áttekintés Ez az annotált bibliográfia olyan ifjúsági műveket rendszerez. 1984. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Baskin. A szerzők célja a fogyatékkal élő személyekkel szemben tanúsítható empátia fokozása. Olyan esetekben. mozgásszervi és hallószervi fogyatékosság. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. betűrendben sorolja fel. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Bowker. A bibliográfiák vagy hozzájuk hasonló eszközök megtalálhatók a könyvtárakban.R. LLC ENGEDÉLYÉVEL.A cselekmény-összefoglalók a fogyatékosságnak a történetben betöltött szerepét és a fogyatékossággal szemben tanúsított magatartást helyezik a középpontba . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. beleértve a fogyatékosság ábrázolására használt BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. INC. . INC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. More Notes from a Distant Drummer: A Guide to Juvenile Fiction Portraying the Disabled.Csak ifjúsági szépirodalmi művek szerepelnek benne Nem szerepelnek benne népmesék. 1976 és 1981 között született művet szerzők szerint. LLC.103 biblioterápiás foglalkozásvezetők mindegyiket egy kicsit másképpen fogják használni.

. . hogy meg tudja állapítani. LLC ENGEDÉLYÉVEL. szekták által kiadott regényeket. hogy mi az.Nem sorol fel olyan. INC. a tudományos fantasztikus irodalmat. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hanem olvasási profilokat is tartalmaznak. a romantikus és a misztikus történetet. valamint tárgyalja. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amit egy gyerek vagy serdülő az adott fejlődési szinten megérteni képes . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.A főbb műfajok mindegyikéből válogat.Megkülönbözteti azokat a fogyatékosságokat. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. központi amelyeknek másodlagos jelentősége (kisbetű) . a az érzelmi élet a zavarát. amelyek egy bizonyos vallás hitrendszerét hirdetik. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Gyengeségek .Az olvasási szint-megjelölések nem csak a megfelelő életkorokat és szinteket adják meg. speciális az értelmi fogyatékosságot.104 hangnemet és a szerzőnek a fogyatékossággal szembeni beállítottságát Erősségek . . amelyek központi szerepet szerepe játszanak (nyomtatott vagy betű) nincs azoktól. a történelmi regényt. a tanulási nehézséget. mint például a szívproblémák.Nem sorol fel ajánlott műveket. egészségügyi problémákat. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy az irodalom hogyan tud ezen kritériumoknak megfelelni A Disabled in Literature2című fejezet ismerteti a fogyatékosságot ábrázoló irodalomban előforduló trendeket és jellegzetesen előforduló témákat . a fantasy-t.Részletes cselekmény-összefoglalókat ad . a beszédhibát és a látásproblémát. a szépséghibát. amelyek leírják. az idegrendszeri mozgáshibát. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. károsodást. INC. a reuma és hasonlók. egy bizonyos mű jól van-e megírva és hogy hitelesen ábrázolja-e az adott problémát 2 A fogyatékos az irodalomban FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.Felvázolja a megfelelő intervenciós stratégia kiválasztásának kritériumait.Tízfajta fogyatékosságot jelöl meg: a halláskárosodást. beleértve a kortárs irodalmat. Az olvasónak minden elemzést át kell futnia ahhoz. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.

A cselekmény-összefoglalók nagyobb terjedelműek. Minősítik őket egyrészt. A műveket a szerzők tematikus kategóriákba sorolták. mint irodalmi alkotások. mint biblioterápiás eszközök Erősségek . az elválás különféle fajtái. örökbefogadás / nevelőszülők / otthontalanság. 1989. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.Tanulmányok is szerepelnek benne az elválás és veszteség.Kis. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. és Masha Kabakow Rudman. amelyeknek témája a veszteség és az elválás. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 3-tól 16 év Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Öt mutató: szerző.105 . illetve a biblioterápia témakörében . elfogulatlan és gyerekeknek tetsző műveket ismertet . LLC.Bemutatják az egyes művek erősségeit és gyengéit. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. illetve a biblioterápia témájában. Ezt egy hatszázhat művet rendszerező annotált bibliográfia követi. cím. New York: R. szakosodott kiadók által kiadott műveket is ismertet . A témákkal kapcsolatos problémákat emelik ki . tárgy. másrészt. mint az elemzések Bernstein. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Books to Help Children Cope with Separation and Loss: An Annotated Bibliography. INC. gyerekeknek szóló szépirodalmi és nem szépirodalmi művek kiválasztásában segíti a felnőtteket. érdekességi szint. A bevezető háttérismereteket nyújt a gyerekeket érintő veszteség és elválás.A mutatókban az érdekességi és az olvasási szint szerint is lehet keresni BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Bowker. úgymint az elválással való szembenézés. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Joanne E. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. . olvasási szint 1983 és 1988 között kiadott művek .Csak értékes. Egy olyan bibliográfia is tartozik hozzá. amely felnőtteknek szóló válogatott irodalmat tartalmaz.Tömör cselekmény-összefoglalók és értékelésük. Vol. Tartalmi áttekintés Ez a forrás olyan.3.R. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. súlyos veszteség feldolgozása. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

hogy hogyan lehet ifjúsági szépirodalmi műveket szexuális nevelés céljára használni . A tárgyalt anyagok között szerepelnek a serdülőknek szóló irodalmi művek.Az értékelő és leíró kommentárok bele vannak ágyazva az ismertetésekbe . Tartalmi áttekintés Ez a bibliográfia olyan kézikönyvekhez és egyéb anyagokhoz szolgál kalauzként. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Az 1970-es évektől felvázolja a serdülőknek írott szex-útmutatók történetét. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A szerző szabadúszó író. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. audiovizuális anyagok. Ajánlott szépirodalmi és nem szépirodalmi műveket egyaránt felsorol. 1986. mind nem ajánlott műveket Erősségek . valamint a szülőknek. amelyeket a serdülők körében való szexuális nevelőmunka során használhatunk. a szexuális úton terjedő betegségek és a homoszexualitás BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.Található benne egy olyan fejezet. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. mind a középiskolai könyvtárak. a cím és a tárgyszó .A témák között szerepel a terhesség. . majd a korszerű anyagokat is ismerteti. amelyben együtt van a szerző. LLC. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Serdülők. amelyeket az 1970-es évek vége és az 1980-as évek közepe között adtak ki Annotációk . kritikus. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a vallásos szex-prevenciós útmutatók.Ismertet mind ajánlott. valamint a Twayne kiadó Young Adult Author sorozatának szerkesztője. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. mivel olyan műveket ismertet. Sex Guides: Books and Films About Sexuality for Young Adults. Patty. amelyek könyvtári gyűjteményekbe valók .Bizonyos művek elavultak lehetnek. 11-18 év Mutatók Tartalmi paraméterek Egy mutató. amely arról szól.Olyan műveken van a hangsúly. mind a nyilvános könyvtárak serdülőknek szóló részlege számára.106 Gyengeségek Elsősorban a valóságot realisztikus módon ábrázoló irodalmi műveket rendszerez Campbell. New York: Garland Publications. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. tanároknak és könyvtárosoknak szánt anyagok. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.

valamint az ópium és származékai. barbiturátok. kokain. amfetaminok. diafilmeket. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. inhaláló szerek. Olyan anyagokat ismertet. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. alkohol. A felsorolt anyagok a következő drogokat tárgyalják: marihuána. kábítószerekkel kapcsolatos nyomtatott és audiovizuális anyagokat rendszerez. PCP. valamint transzparenseket és szlájdokat. vissza kell lapozni az előző fejezetekhez . valamint 16 mmes filmeket és videókat. 1980.Nem ismertet vallásos útmutatókat keleti vallásokból (csak keresztény és zsidó anyagokat ismertet) Charles. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. INC. hogy az egyes művekhez kapcsolódó ismertetéseket el tudjuk olvasni.Az ajánlott műveket a függelékben sorolja fel. amelyek nem ítélkezőek. Tartalmi áttekintés Ez a forrás serdülőknek szóló. New York: Neal Schuman. hallucinogének.Tartalmi összefoglalók és értékelő kommentárok .Található benne egy értékelő kérdőív a szex-útmutatókkal kapcsolatban Gyengeségek . de ahhoz. Drugs: A Multimedia Sourcebook for Children and Young Adults. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Ahol helyénvaló.A hangsúlyt a nem nyomtatott anyagokra helyezi FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. nem szépirodalmi és személyes elbeszélő műveket. cím és tárgy . INC.Nem minden mű elbírálása pozitív Erősségek . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC.Ismertet audiovizuális anyagokat is . nem pontatlanok és nem érzéketlenek. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 6-tól 12.A felsorolt anyagok tartalmával kapcsolatban nem egyforma mennyiségű információt közöl . .A hatvanas évek végén és a hetvenes években megjelent anyagok . Sharon Ashenbrenner és Sari Feldman. osztály Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Három mutató: szerző. az olvasási szint is meg van jelölve . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hangfelvételeket hagyományos és nem hagyományos hordozókon. hangos szlájdokat. Egyaránt felsorol szépirodalmi.107 .

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. .108 . szociális problémák és család. mentálhigiénés nevelés. amelyekkel a gyerekek biblioterápiája is foglalkozik: kórházi tartózkodás. újszülött érkezése. ha azok fiatalabb közönségnek is valók . testi fogyatékosságok. 1969. LLC.Néhány drogokkal kapcsolatos modern kifejezés. labilis szülők. örökbefogadás. gyermeklélektan. előítéletek és tolerancia. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. New York: Child Study Association of America. és az alatt közli a témába tartozó szépirodalmi művek címeit . testvérharc. Book Review Committee.Az anyagok régiek. nem szerepel a mutatóban Child Study Association of America. mint például a krekk. amelyben együtt van a szerző és a cím . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. nem feltétlenül hordozzák a drogokkal kapcsolatos mai ismereteinket . testi és érzelmi fogyatékosság.1969 előtt megjelent művek Speciális helyzetekről szóló gyerekkönyvek FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. mostohaszülők és mostohatestvérek. 4-től 14 éves korú gyerekeknek szóló könyvekről. iskola és tanulás. Az egyik rész kizárólag gyerekkönyvekről szól. költözés. Mutatók Tartalmi paraméterek 3 Egy mutató.Ismertet felnőtteknek szóló anyagokat is. melynek címe Children’s Books about Special Situations3olyan témákat tárgyal.A bevezetés ismerteti az anyagok értékelése során alkalmazott kritériumokat Gyengeségek . Életkor (a segédkönyv által meghatározott) A legtöbb anyag felnőtteknek szól. Recommended Reading About Children and Family Life.Közöl egy tárgyszót. válás.Nem érinti az AIDS és a droghasználat kapcsolatának kérdését . nem feltétlenül úgy viszonyulnak a drogokhoz. halál. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Tartalmi összefoglaló A bibliográfia szülők és mentálhigiénés szakemberek számára gyűjt egybe forrásokat a következő témákban: házasság és család. Az egyik fejezet. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. INC. mint ahogy ma viszonyulunk hozzájuk. szexuális nevelés.

Tömör cselekmény-összefoglalók. az elhanyagolás. Tartalmi összefoglaló A bibliográfia. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a düh vagy a költözés. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.Egyes művek nyelvezete elavult Cuddigan. a legtöbb olvasmány 5-től 10 év körüli gyerekeknek szól) Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Két mutató: szerző/cím. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. . a biztonság. például a barátkozás témáját Erősségek . Maureen és Mary Beth Hanson. a legtöbb 1976 és 1986 között került kiadásra . Az egyes fejezetek bevezetővel indítanak. melyek elmondják. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Nem használ előre meghatározott életkor-megjelöléseket .109 Annotációk . Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Gyerekek (az egyes tételeket átnézve úgy ítéljük. az a gyermekbántalmazás.A szerzők a felsorolt művek mindegyikét olvasták BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. 1988. Chicago: American Library Association. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. tárgy Gyerekkönyvek. a nemek melyeknek közötti témája a viselkedés. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. az énkép és egyenlőség. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. úgymint az éjszakai félelmek. Szerepelnek érzelmi alkalmazkodás és a gyermeklélektan bizonyos problémái is. LLC. INC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.Ajánlott életkort minden egyes műnél megad.A cselekmény-összefoglalók mindig azt a témát emelik ki. melyek a gyerekeket és a családi életet helyezik a középpontba. mely a műveket altémák szerint rendezi. hogy a tárgyalt téma hogyan kapcsolódik a gyerekekhez. majd az ajánlott művek annotált bibliográfiája következik. Growing Pains: Helping Children Deal with Everyday Problems Through Reading. amellyel az a bizonyos rész foglalkozik. és amelyek az ajánlott életkort is megadják Erősségek Gyengeségek .Az ajánlott művek 1969 előttiek . melyet egy gyermekkönyvtáros és egy diplomás ápolónő állított össze. olyan színvonalas gyerekkönyveket ismertet. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.A hangsúlyt a színvonalas gyermekirodalomra helyezi .

LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.110 . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 1992.Vannak olyan fejezetei. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a betegségről és annak kezeléséről.A bevezető hangsúlyozza annak szükségességét. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy a felnőttek kiválogassák a megfelelő műveket. valamint a társadalmi élet különféle aspektusairól szólnak . a művek nagy része tíz év alatti gyerekeknek szól .Minden fejezet végén található néhány ajánlott mű . hogyan született a Bookfinder. a biztonsággal kapcsolatos problémákról.A bevezető jó háttéranyagot szolgáltat és javaslatokat tesz a forrás felhasználására vonatkozóan . LLC. Hatszázhetvenhat művet ír le és osztályoz több.Egy pár ismeretterjesztő művet is ismertet . / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és pszichiátereknek amelyek segíthetnek a gyerekeknek megbirkózni az élet kihívásaival. majd előre elolvassák őket . de nem mindig ragadják meg. mi is történik valójában a műben Dreyer. könyvtárosoknak. Sharon Spredemann. amelyek a kórházi tartózkodásról. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. tanároknak. bár még mindig aktuálisak.Az annotációk megfelelőek. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. A bevezető. Circle Pines. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. az olvasási szintet viszont nem .Egyes művek pozitív interakciókat és kapcsolatokat mutatnak be – nem mindegyik negatív kapcsolatokat ábrázol Gyengeségek . és tanácsot ad a segédkönyv BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. viselkedéslélektani és fejlődéslélektani vonatkozású témában.Az egyes műveknél megjelöli az érdekességi szintet.Meglehetősen régi művek. a legtöbb mű több mint tíz éve jelent meg . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. tanácsadóknak.Úgy tűnik. elmondja. The Best Bookfinder: A Guide to Children’s Literature About Interests and Concerns of Youth Aged 2-18. fellelni az pszichológusoknak olyan könyveket. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. miután áttekintést nyújt a biblioterápiával kapcsolatban. hogy segítsen a szülőknek. mint négyszázötven pszichológiai. Tartalmi áttekintés A bibliográfia célja. MN: American Guidance Service.

színvonalas műveket sorol fel.Az ismertetett művek főleg az 1970-es és 80-as években jelentek meg.A hangsúlyt a szépirodalmi művekre helyezi . valamint a felhasználási lehetőségeket . INC.A szerző a Bookfinder három kötetében található legjobb könyveket válogatta bele a bibliográfiába (1983 előtt megjelent művek). MEGJELENT AZ ABC-CLIO.Található benne egy annotált bibliográfia az ajánlott könyvek kiválasztásában segítséget nyújtó eszközökről. . / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. más testi fogyatékosságokkal élő egyének számára készült anyagokat Erősségek . INC.Bemutatja az egyes művek erősségeit és gyengeségeit. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. vakoknak és filmeket. Dreyer mesterfokozattal rendelkezik pedagógiából.111 használatával kapcsolatban. Az annotációkat a bibliográfia szerzők szerint betűrendben rendezi.A biblioterápia témáinak széles skáláját öleli fel. agresszió.Más kiadványformákat is ismertet. LLC ENGEDÉLYÉVEL. valamint hangszalagokat. amelyeknek valószerű szereplői vannak. valamint egy másik bibliográfia a biblioterápiával kapcsolatos irodalomról . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. megadja a megfelelő tárgyszavakat és / vagy megjelöli elsődleges és másodlagos témákat .Az ismertetett művek forgalomban vannak a bibliográfia megjelenésének idején . puhakötésű hanglemezeket. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.Az egyes művek cselekményéről részletes ismertetéseket olvashatunk .Olyan. cím . Életkor (a segédkönyv által Mutatók Tartalmi paraméterek meghatározott) 2-től 18 év Három mutató: tárgy. és amelyekben a problémamegoldás nem didaktikus jellegű Annotációk . szerző. Többek között az alábbi tárgyszavak fordulnak elő: elhagyás. kiadásokat. szerepel benne néhány ennél korábbi mű is . például diafilmeket. . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.Megjelöli az olvasási szintet. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC.

értékek. Tartalmi áttekintés A segédkönyv által ismertetett műveket olyan esetekben használhatjuk. önbecsülés. életmód-változások és más lehetséges stresszhelyzetek.A mutató nem külön kötetben van. előítélet. Az egyes fejezetek a következő témákkal foglalkoznak: halál. szex. lopás. öngyilkosság. nemi szerepazonosság. amelyeket maga is használt bizonyos helyzetekben . féltékenység. INC. Az egyes fejezetek végén szakbibliográfia és a tárgyalt ifjúsági irodalom bibliográfiája található. látáscsökkenés. . Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Elsősorban 4-től 8 éves kor. találékonyság. mint a korábbi kiadásoknál. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1978. A korábbi kiadások egy tokban két kötetet tartalmaztak – felül volt a mutató. alul az annotációk. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Ez az elrendezés lehetővé tette a használó számára. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.A legtöbb mű a 60-as és 70-es években jelent meg. LLC ENGEDÉLYÉVEL. lojalitás. A szerző a Yale Egyetem munkatársa (Child Study Center). halál. félelem. testsúly-szabályozás és a nők jogai Gyengeségek .112 bátorság. érzelmi megfosztottság. prostitúció. nemi erőszak. Helping Children Cope. az elválással kapcsolatos élmények. amely a 40-es és az 50-es években jelent meg BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC. általános . kórházi tartózkodás és betegség. dührohamok. szerepel benne néhány olyan mű. testvérek. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. kisebbségi érzés. hogy átfussa az annotációkat és megnézze a mutatót anélkül. bizalom. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy a kettő között előre-hátra kellene lapozgatnia Fassler. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. szerepel benne néhány olyan könyv. amikor nehéz élethelyzetek kezelésében akarunk segítséget nyújtani gyerekeknek. amely ennél idősebb gyerekeknek szól Mutatók Tartalmi paraméterek Két mutató: gyerekkönyv szerzők. kapcsolat a társakkal. rémálmok.A szerző olyan műveket vett fel a bibliográfiába. New York: Free Press. elmebetegség. barátság. Joan. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC.

Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól 8. INC. 142 kisgyerekeknek. Az egyes fejezetek a következő értékeket tárgyalják: együttműködés. mások hosszasan tárgyalják a művet és szempontokat javasolnak a feldolgozáshoz Erősségek . . emberség. a személyiség érése. önbecsülés.Az ismertetett művek 1930 és 1984 között jelentek meg vagy ebben az időszakban terjesztették őket az Egyesült Államokban.A szövegbe vannak ágyazva a tárgyhoz tartozó bokrosított tárgyszavak alatt . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.113 Annotációk . lojalitás. 213 alsó tagozatosoknak és 358 felső tagozatosoknak szóló művet ismertet. LLC ENGEDÉLYÉVEL.Egyes annotációk csak a cselekményt foglalják össze. felelősségvállalás. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Hamden. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy miért nem tartja őket jónak Gyengeségek .. az állatok szeretete és az ember és állat barátsága.Szépirodalmi műveket ismertet BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. valamint olyan műveket. Carolyn W. LLC. 1987. az emberek szeretete és barátság emberek között.Nem jelöl meg olvasási szintet az egyes műveknél Field. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.Nem ajánlott műveket is felsorol és megindokolja. A hangsúlyt az újabb művekre helyezi . szerző . Values in Selected Children’s Books of Fiction and Fantasy. amelyek segítenek a gyerekeknek kialakítani a saját értékrendjüket. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. CT: Library Professional Publication. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek pozitív értékeket mutatnak be a gyerekek számára.Az egyes témákat több oldalról és többféle nézőpontból is megvizsgálja . osztályig Mutatók Tartalmi paraméterek Két mutató: cím.A hangsúlyt a művek által felvetett témák feldolgozási módjaira helyezi . bátorság. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Tartalmi áttekintés Ez a kalauz olyan műveket rendszerez. és Jaqueline Shachter Weiss. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. leleményesség.

pontos és érzékeny formában. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.Csak ajánlott műveket ismertet Gyengeségek . 1985. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amely nincs forgalomban . melyek a következők: testi. cím és tárgy . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.R. majd az 5-től 8. valamint halmozott vagy súlyos és különféle egyéb fogyatékosságok.1984 előtt kiadott műveket rendszerez .Mullins és Adelaide Weir Sukiennik. egyes művek felnőtteknek szólnak Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Három mutató: szerző. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Joan Brest.Nincsenek értékelő kommentárok Erősségek . amelyben előfordulnak szó szerinti idézetek a műből a szóban forgó érték illusztrálására . INC. irodalmi és tartalmi szempontú elemzés követ BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. . June B. LLC. Az ismertetett műfajok között szerepel fogyatékkal élőkről szóló életrajz. amelyeket rövid. A forrás először történeti ismertetést és háttérismereteket közöl. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Az alkategóriák speciális egészségügyi károsodásokat tárgyalnak. gondolkodásbeli és viselkedésbeli problémák. Tartalmi áttekintés Ez a forrás a fogyatékkal élő emberekkel szembeni toleranciát és megértést igyekszik előmozdítani olyan válogatott művek segítségével.114 Annotációk . LLC ENGEDÉLYÉVEL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.A bibliográfia ismertet néhány olyan művet is. valamint ismeretterjesztő mű. INC. amelyek fogyatékkal élő emberek élményeit ábrázolják realisztikus. fejezet annotációi tág kategóriákban tárgyalják a fogyatékosságokat. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.Az annotációk nem tartalmaznak értékelő és elemző kommentárokat Friedberg. Bowker.A cselekmény-összefoglalókat a szövegbe ágyazza. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 2-től 17 év.Cselekmény-összefoglalók. önéletrajz. New York: R.A művek a fejezeteken belül életkorok szerint vannak csoportosítva . érzékszervi. Accept Me as I Am: Best Books of Juvenile Nonfiction on Impairments and Disabilities.

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Naden. sportregények. Juniorplots 3: A Book Talk Guide for Use with Readers Ages 12-16. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Juniorplots: 12-től 16 év Seniorplots: 15-től 18 év Mutatók Tartalmi paraméterek Három mutató: szerző.Gyakran azt is megjelöli. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.R.115 . életrajzok és megtörtént események.R. beleértve az érzelmi élet zavarait is Gyengeségek .Tanárok és könyvtárosok számára szakbibliográfiát is tartalmaz . MEGJELENT AZ ABC-CLIO. valamint a minket körülvevő világ. INC.Seniorplots: A Book Talk Guide for Use with Readers Ages 15-18.Bowker. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. a kaland és a mystery. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. tanácsadás és egészség. . ----------. Az egyenként nyolcvan művet felsoroló bibliográfiák egyrészt olyan műveket ismertetnek. amelyek különféle élethelyzetekben értékesnek bizonyulhatnak. és Corinne J. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Úgy tűnik. New York: R. Tartalmi áttekintés Mindkét forrás könyvekről való beszélgetések számára javasol műveket.Megjelöli az olvasási szintet és megnevezi a fogyatékosságot . osztályig Gillespie. cím és tárgy . John T. hogy a művet milyen típusú olvasó élvezné vagy tudná legjobban hasznosítani Erősségek . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Mindkét segédkönyv elsősorban olyan műveket ismertet.Sokféle fogyatékosságot tárgyal. New York:R. történelmi regények. és általában segít olvasmányokat választani. a tudományos fantasztikus irodalom és a fantasy. LLC.Bowker. INC. a legtöbb mű idősebb gyerekeknek szól. LLC ENGEDÉLYÉVEL. 1987. 1989. másrészt olyan műveket. 7-től 12. amelyek az 1980-as években jelentek meg BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A fejezetcímek között szerepel például a kamaszélet és annak problémái. amelyek nagy valószínűséggel tetszenek a gyerekeknek és serdülőknek.A művek válogatása minőségi szempontok alapján történt .

alkoholizmus.Rövid bevezető után hosszú cselekmény-összefoglalók részletezik az egyes művek tartalmát . Ruth J. viselkedés. bátorság. valamint javasolnak olyan műveket.116 . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.Tartalmaz hivatkozásokat is recenziókhoz. amelyek felnőtt közönségnek szólnak (Seniorplots) . Ilyenek például a féltékenység. 1978.További részek tárgyalják az egyes művekben előforduló témákat. új helyzetek. LLC. valamint az abortusz .és bokrosított tárgyszólista. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. család. Bloomington: Indiana University Press.Lefedi a főbb műfajokat .A tárgymutató felsorol biblioterápiás tárgyszavakat is.Ismertet néhány nem szépirodalmi művet is Gyengeségek . családok. amelyek segíthetnek a kisgyerekeknek abban. amelyek hasonló témákat dolgoznak fel . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Tárgyszó. válás. betegség. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. valamint BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. kiemelnek bizonyos részeket. hogy megbirkózzanak érzelmileg megterhelő helyzetekkel. Tartalmi áttekintés Ez a forrás olyan műveket ismertet. halál és haldoklás. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. félénkség és magányosság.Az ismertetett műveket több klasszikus bibliográfia és referáló forrás is megvételre javasolta . Children’s Books for Times of Stress: An Annotated Bibliography. nemi erőszak. INC. szemüvegesség. gyermekbántalmazás. . énkép és barátság. nehéz helyzetek.Ugyanahhoz a témához további műveket is javasol . mint például öngyilkosság. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Olyan regényeket is ismertet.Csak korlátozott számú művet tár fel mélységében Gillis. Az egyes kategóriákat bokrosított tárgyszavak tovább bontják. LLC ENGEDÉLYÉVEL. INC. melyeket megbeszélésekhez föl lehet használni. A kétszázhatvanegy annotált tétel betűrendben van rendszerezve a következő tárgyszavak alatt: érzelmek. kötekedés. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. anyák és lánytestvérek. nagycsalád. valamint további információforrásokat a szerzővel kapcsolatban Erősségek .

A szerző iskolai könyvtáros.A betűkép nehezen olvasható . a válást. amikor úgy ítélte.Elsősorban olyan könyveket ismertet. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. .A műveket a szerző irodalmi értékük alapján válogatta. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mert nincs elég anyag . Catherine Townsend. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. a boldogságot és a bátorságot .Tartalmazzák a megfelelő tárgyszavakat és megjelölik a referáló forrást Erősségek . hogy egy bizonyos témában a műre nagy szükség van. NJ: Scarecrow Press. LLC. amelyek a mű tárgyához tartoznak . 1988. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. a kórházi tartózkodást. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. The Single-Parent Family in Children’s Books: An Annotated Bibliography. néhány kivételtől eltekintve. a félénkséget. szintén található a bibliográfiában. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól 9 éves korig Mutatók Tartalmi paraméterek Három mutató: cím.A művekhez készült annotációkat minden olyan tárgyszónál/ bokrosított tárgyszónál újra megjeleníti. 2d ed. hogy standard szakmai referáló forrásokban megkeresték őket Annotációk Tömör cselekmény-összefoglalók. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. néha értékelő kommentárokkal kiegészítve . REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.Az egyes műveknél a szerző nem jelöl meg olvasási szintet és életkort Horner.Az érzelmi élet sokféle aspektusát tárgyalja. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. a barátságot. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyek 1960 és 1976 között jelentek meg . Metuchen. A BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. INC.Az egyes művek csak azután kerülhettek bele a bibliográfiába. INC. szerző és illusztrátor .Minden művet kritikai elemzésnek vet alá a szerző . Tartalmi áttekintés Ez a szépirodalmi és nem szépirodalmi műveket egyaránt feldolgozó bibliográfia a csonka család témájában készült és annak különféle megjelenési formáit veszi szemügyre.117 kulcs a referáló forrásokhoz. a szeretetet. például a halált.

hogy 1980 óta a csonka családot szerepeltető regények komoly és gyakran egészen valósághű képet festenek a helyzetről. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. amelyek kidomborítják a mű azon erényeit. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól 10. INC. leányanyák.összefoglalókat is tartalmaz). árvák. osztályig Mutatók Tartalmi paraméterek Két mutató: cím (amely rövid cselekmény. gyámság. elválás.Csak nagyon ajánlott nem szépirodalmi műveket ismertet . illetve különválás.A válogatás olyan művekre korlátozódik. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Az annotált bibliográfia a következő kategóriákkal dolgozik: válás. LLC. elhagyás.Az ismertetett szépirodalmi művek 1965 és 1986 között jelentek meg . elhelyezi a művet . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Összefoglalják a művek tartalmát és megjelölik az olvasási szintet Erősségek .Felsorol néhány 1965 előtt megjelent klasszikust is. és meghatározatlan ok. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. amelyek a kaliforniai Santa Clara megye nyilvános könyvtáraiban fellelhetők voltak a kutatási időszakban Annotációk Leíró jellegű cselekmény-összefoglalók.Az egyes műveknél megjelöli az olvasási szintet és egy minősítő skálán. szerző/tárgy . Gyengeségek . .A könnyebb tájékozódás végett a cím szerinti mutató tételei rövid tartalmi összefoglalót is adnak az egyes művekkel kapcsolatban . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amelyek miatt helyett kapott a csonka család témájában összeállított bibliográfiában . INC. az egyik szülő elhúzódó távolmaradása (kétszülős családból).A nem szépirodalmi művek nem szerepelnek a mutatókban BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. özvegység. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. mely a nem ajánlott-tól a nagyon ajánlott-ig terjed.A nem szépirodalmi művek annotációi külön részben találhatók.118 bevezető felvázolja a csonka család gyermekirodalmi ábrázolásának történetét és megjegyzi.

INC.Mivel a művek minősítést kapnak értékelő kommentárok helyett. A nyolc fejezetből álló segédkönyv a következő témákat érinti: nemi erőszak. LLC.R. Az BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Esettanulmányok segítenek valószerűbbé tenni a problémákat és érdekesebbé tenni a témát. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól a középiskola felső tagozatáig Mutatók Tartalmi paraméterek Egy mutató. jó és rossz érintés. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. mind nem szépirodalmi művek szerepelnek benne .Bowker. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. ezen belül hangsúlyosan a védekezéssel.A bibliográfia csak 21 könyvet és audiovizuális anyagot ismertet. LLC ENGEDÉLYÉVEL.Philadelphia: Westminster Press. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A körülbelül ezer tételt földrajzi régiók szerint csoportosítja. a szerző és a tárgyszó .Nincsenek . esetenként nehéz lehet konkrét okokat találni a minősítésre Hyde. amelyek 1979 és 1986 között jelentek meg Annotációk Erősségek . 1987. hogyan tudjuk megakadályozni a nemi erőszakot. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. .Korlátozott számú művet rendszerez . hogy felvilágosítást nyújtson a nemi erőszakkal.Inkább ismeretterjesztő. melyben együtt van a cím.A felvett művek speciálisan a gyerekekre irányuló nemi erőszakról szólnak Gyengeségek Mind szépirodalmi. a megelőzéssel és a kezeléssel kapcsolatban. Our Friends. Our Family. Our World: An Annotated Guide to Significant Multicultural Books for Children and Teenagers. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Tartalmi áttekintés Ez a forrás azért készült. 1992 Tartalmi áttekintés Ez a forrás multikulturális témájú szépirodalmi és nem szépirodalmi művek annotált bibliográfiája. Hyde tanár és ifjúsági ismeretterjesztő művek szerzője. A hangsúlyt a világ földrajzi régióinak kulturális sokszínűségére helyezi. ki számít bántalmazónak. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. NJ: R. Rev.ed. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mind segédkönyv jellegű Miller-Lachmann. Margaret O. INC. Sexual Abuse: Let’s Talk About It. Lyn. New Providence.119 . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyek alapján a művek válogatása történt . zenéket . de vannak közöttük tanárok. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. osztályig Mutatók Három mutató: szerző.Ismerteti a multikulturalitás témájában született művek kiadásának történetét . melyeket értékelő kommentárok követnek .Az Egyesült Államokban és Kanadában 1970 és 1990 között kiadott szépirodalmi és nem szépirodalmi művek szerepelnek benne Annotációk . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy a használónak legyen összehasonlítási alapja Gyengeségek . INC.Nem találtunk BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.120 egyes fejezeteken belül a műveket olvasási szint szerint is csoportosítja. az örökbefogadásról. amelyek családi problémákról. A bibliográfia szerkesztésében huszonegy személy működött közre. A tárgymutató segítségével kiválaszthatjuk a biblioterápiás célra legalkalmasabb műveket. LLC ENGEDÉLYÉVEL. tárgy. például filmeket.Tömör tartalmi/cselekmény-összefoglalók. akadémikusok és gyerekkönyv szerzők is. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól 12.Értékelik a szöveg. amely olyan. tanárok és könyvtárosok által felhasználható szakmai forrásokat sorol fel. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. oktatási tanácsadók. amelyeket az egyes fejezetekhez kiegészítő anyagként fel lehet használni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.Részletesen bemutatja azokat a szempontokat. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. .Tartozik hozzá egy annotált függelék is. mind nem ajánlott műveket. például azokat.Ismertet mind ajánlott. LLC. Tartalmi paraméterek . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. illetve az illusztráció vagy fénykép minőségét Erősségek . INC. főleg gyermekkönyvtárosok és médiatárosok. videókat.Az egyes fejezeteket a tárgyalt témában jártas szakemberek szerkesztették . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. cím/sorozat. a vakságról vagy az önbecsülésről szólnak.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Jefferson.Kérdéseket tartalmaz. amelyek segítik őket az életben felmerülő problémákkal való megküzdésben. 1984. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól középiskolás korig Mutatók Tartalmi paraméterek Egy mutató: tárgy . eseményekről. NC: McFarland. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. melyeket beszélgetést ösztönző gyakorlatok és kérdések követnek . a családi kapcsolatokkal. a problémamegoldás és a problémák előrejelzése. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. a félelemhez és a halálhoz. LLC. az ifjúsági regények témája a döntéshozás. olyan bibliográfiát szerkesztett. Books and real Life: A Guide for Gifted Students and Teachers. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A valószerű helyzeteket ábrázoló szépirodalmi művek többek között a következő témákat dolgozzák fel: hogyan viszonyuljunk az erőszakhoz. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. értékekről és érzelmekről szólnak. az elutasítással és a különféle hátrányokkal. amely az 1980-as évek elején jelent meg. aki a neveléstudomány professzora (Lindenwood Colleges. Nancy.A kiválasztott művek a bemutatott problémák kezelésére realisztikus és pszichológiailag helytálló megközelítéseket alkalmaznak Gyengeségek . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogyan küzdjünk meg a haraggal. St Charles. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelyekből kiindulva beszélgetések kezdeményezetők .121 Polette. Annotációk Erősségek . . Missouri állam) és gyerekkönyv-szerző. illetve az általános iskolai korosztálynak szóló művek emberi kapcsolatokról. Csak néhány olyan mű szerepel benne. vagy hogy hogyan birkózzunk meg a barátsággal és az időskorral kapcsolatban felmerülő problémákkal. Tartalmi összefoglaló A szerző. hogy tehetséges gyerekeknek olyan műveket találjanak.Az egyes műveknél nem jelöl meg olvasási szintet BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LLC ENGEDÉLYÉVEL. a válással. amely segít a felnőtteknek abban.A legtöbb mű az 1970-es években jelent meg. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.Tömör cselekmény-összefoglalók. Az óvodás korú gyerekeknek.

6th ed.A bevezető ismerteti a válogatás kritériumait .Nagyon pontos cselekmény-összefoglalók . Az én megerősödése. Boldogulás egy változó világban. LLC ENGEDÉLYÉVEL.Rendszerez mind szépirodalmi. Viszonyulás nagy egyéni különbségekhez.Főleg olyan műveket rendszerez. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. valamint verseket rendszerez öt főbb kategóriában: 1. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól középiskolás korig Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Erősségek Két mutató: szerző és cím . REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Csoporton belüli interakciók. LLC. amelyek az emberi kapcsolatok terén fejlesztik az érzékenységet. Edited by Eileen Tway. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Az egyes fejezetekhez az a munkacsoport írta a bevezetőt. Szépirodalmi és nem szépirodalmi műveket. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 5. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Különböző kultúrák elismerése.Az egyes fejezetek szakbibliográfiával zárulnak . Ez a bizottság tanárokból és könyvtárosokból áll. Eileen Tway a the National Council of Teachers of English (NCTE)4Reading Ladders for Human Relations5elnevezésű bizottságának elnöke. amelyik az abba tartozó tételeket szerkesztette 4 5 Angoltanárok országos tanácsa Olvasás az emberi kapcsolatokért FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. DC: American Council on Education.Néhány műre kereszthivatkozás történik az egyes részek között . 4. 1981. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. . INC.Esetenkénti értékelő kommentárok . / BETH DOLL AND CAROL DOLL. 3.Az ifjúsági regényekkel foglalkozó fejezet szerkezete nem áttekinthető . INC. irodalmi értéket képviselő műveket rendszerez. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Washington. mind nem szépirodalmi műveket . BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.122 . amelyek az ötödik kiadás megjelenése (1972) óta jelentek meg .Az ifjúsági regényeket tárgyaló részben nem minden műhöz tartozik annotáció Reading Ladders for Human Relations. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tartalmi áttekintés Ez a forrás olyan. 2.

amelyek testi. melyek kiemelik a tárgyalt fogyatékosságot vagy károsodást. és viselkedésbeli problémákat. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.Az annotációkat a fogyatékosságok tág kategóriái szerint csoportosítja . cím és tárgy . LLC. majd a negyediktől a hetedik fejezet olyan műveket ismertet. érzékszervi. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. 1992. osztályig Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Három mutató: szerző. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Harris által szerkesztett két bibliográfia.Az első fejezet ismerteti a Barbara H. Bowker. Portraying Persons with Disabilities: An Annotated Bibliography of Fiction for Children and Teenagers. Az összefoglalókat a tartalom kritikai elemzése követi. olyan művekből válogat.Nincs tárgymutatója Robertson. . 3rd ed. NJ: R.Tartozik hozzá szakirodalmi bibliográfia is . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól 12. INC. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amelyek különféle testi és érzelmi fogyatékosságokkal vagy károsodásokkal élő szereplőket ábrázolnak.Hosszú cselekmény-összefoglalók. INC. Baskin és Karen H. A segédkönyv elején bevezetést és háttérismereteket olvashatunk. és legfelül azonosítják a fogyatékosságot Erősségek .Nem minden annotáció értékelő jellegű .1982 és 1991 között kiadott műveket rendszerez . / BETH DOLL AND CAROL DOLL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. New Providence.A tételek megjelölik az olvasási szintet.123 Gyengeségek . melyet egy fogyatékkal élő könyvtáros állított össze.Több mű az 1970-es években jelent meg . valamint halmozott / súlyos és különféle egyéb fogyatékosságokat . J. R. gondolkodásbeli ábrázolnak. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a Notes from a Different Drummer: A Guide to Juvenile Fiction Portraying the Handicapped és a More Notes from a Different Drummer: A BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Tartalmi áttekintés A bibliográfia. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Debra E. LLC ENGEDÉLYÉVEL.Nem készültek teljes annotációk a nagyon rossz művekhez .

és az egyes témákhoz egyéb Erősségek anyagokat is javasolnak (szépirodalmat. 1988. LLC ENGEDÉLYÉVEL.Az egyes témákat is tárgyalják (tematikus elemzések). a felnőtt szerepek azonosítása. az élőlények tisztelete.A legtöbb mű általános vagy középiskolás korú olvasóknak szól Spirt. Tartalmi áttekintés A bibliográfia könyvtárosok és más olyan felnőttek számára készült. tárgy . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. R. a világkép kialakítása. a társadalmi problémák megértése. nem szépirodalmat. műveket javasolnak közös feldolgozásra. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. valamint a könyvek szeretete. audiovizuális anyagokat) . INC. Gyengeségek .Az egyes fejezeteken belül a műveket nehézségi fok szerint rendszerezi BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.124 Guide to Juvenile Fiction Portraying the Handicapped ide vonatkozó műveit (az utóbbit ismerteti fejezetünk). New York: R. nagy terjedelmű cselekmény-összefoglalók először bemutatják a szerzőt . cím/szerző/illusztrátor. akik a 8-tól 12 éves korú gyerekek körében növelni szeretnék az olvasási kedvet. hogy gyerekek számára olvasmányokat válasszanak egyrészt egyéni olvasás. Bowker. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Introducing Bookplots 3: A Book Talk Guide for Use with Readers Ages 8-12. Diana L. a barátkozás. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 8-tól 12 év Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Három mutató: életrajzi.A részletes. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. munkahelye a Long Island-i Egyetem Könyvtár-informatikai Tanszéke. .1979 és 1986 között kiadott műveket rendszerez . Segíti őket abban. Az ismertetett művek témája a családi élet. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A szerző a gyermekirodalom emeritus professzora. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. az emberi értékrend kialakítása. másrészt foglalkozásokon történő közös feldolgozás céljára. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. a testi és érzelmi problémák.

LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.A műveket legalább három neves referáló forrás is ajánlja. tárgy és irodalmi műfaj . videók és hangfelvételek. és a szerző maga is olvasta őket . melyeket eredetileg a Bulletin of the Center for Children’s Books szemlézett 1985 és 1990 között. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. . Zena. amelyeket a Chicagoi Egyetem Bulletin of the Center for Children’s Book című kiadványa ajánl 6 Hogyan használjuk ezt a könyvet? FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.A bibliográfiában rendszerezett művek. mind az olvasási szint szerint megjelöli Mutatók Tartalmi paraméterek Hat mutató: cím. Ezekhez az anyagokhoz nem tartoznak annotációk. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 1991. LLC. Sutherland a Chicagoi Egyetem Könyvtár Tanszékének professzor emeritusa és a Bulletin of the Center for Children’s Books korábbi szerkesztője.Az egyes művekhez ajánlott kapcsolódó anyagok között gyakran szerepelnek diafilmek. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO.Az egyes fejezetek végén a szerző felsorol egyéb (nyomtatott és nem nyomtatott) anyagokat is a témában. az amerikai és brit ifjúsági szépirodalom és nem szépirodalom legjavát képviselik. Chicago: University of Chicago Press. amely olyan kiadókat és terjesztőket sorol fel. Sutton a főszerkesztője. a bibliográfia mind az évek száma. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Hat hónapos kortól tizedik osztályig. fejlődéslélektani értékek.Elsődlegesen szépirodalmi műveket ismertet Sutherland. Betsy Hearne és Roger Sutton. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.125 . . tantervi használat. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Tartalmaz egy jegyzéket. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. The Best in Children’s Books: The University of Chicago Guide to Children’s Literature. Tartalmi áttekintés . Hearne a Bulletin szerkesztője. LLC ENGEDÉLYÉVEL. olvasási szint. A Suggestions for Using this Book6 című rész ismerteti a mutatókészítés szempontjait. akik audiovizuális anyagokkal foglalkoznak Gyengeségek . INC.Csak olyan amerikai és brit szépirodalmi és nem szépirodalmi műveket rendszerez. valamint könyvek . 1985-1990. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Minden egyes mű ajánlott minősítést kapott.

a társak nyomása vagy a vallás. 2nd ed. LLC. kisebbségi szolgáltatások koordinátora a Los Angelesi megyei könyvtárban. olyan problémákat ábrázolnak. amelyek alapján egy gyerekkönyvet jónak minősítünk .Rövidek az értékelések Wilkin. Metuchen. gyermekkönyvtáros. amelyek az emberi lét és a túlélés témakörét járják körül. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. A szerző nyilvános könyvtári és gyermekkönyvtári feladatkörei a szolgáltatások következők voltak: szakértője. Ilyenek például a magány. Tartalmi áttekintés Ez a forrás olyan mai. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.Minden mű 1985 és 1990 között jelent meg Annotációk Erősségek .Milwaukee könyvtár szakán.126 . amelyeket a szerző irodalmi értékük alapján válogatott ki.Az olvasási szinteket egy -tól -ig skálán adja meg (a szintek nincsenek előre meghatározva. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A művek.A bevezető ismerteti azokat a kritériumokat. gyerekeknek szóló és valós élethelyzeteket ábrázoló szépirodalmi műveket rendszerez. a University of California at Berkeley (UCLA) és a University of Wisconsin . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. amelyeknek megoldása nehézséget okozhat a gyerekek vagy serdülők hétköznapi életében. hogy kérdéseket tegyen fel – ami a mai világban nélkülözhetetlen a fiatalok számára a túléléshez. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC. hanem az egyes művek természete szerint változnak) Több hasznos mutatója van. . iskolai Korábbi könyvtáros. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.A válogatás alapja az irodalmi érték Gyengeségek .Rövid cselekmény. melyek az értékelő kommentárokba vannak beágyazva . Binnie Tate. 1993. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. NJ: Scarecrow Press. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) Kisgyermek kortól középiskolás korig BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.és tartalmi összefoglalók. valamint tanár két egyetem. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. INC. Különösen hasznos a fejlődéslélektani értékek szerinti mutató . Survival Themes in Fiction for Children and Young People. Ezen felül bizonyos művek arra ösztönzik az olvasót.

Stephanie. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.Gyerekek háborús élményeiről is szó esik . The Best Years of Their Lives: A Resource Guide for Teenagers in Crisis. illusztrátor . mely műveket ajánlott audiovizuális anyagokkal együtt felhasználni . az ő problémáikkal foglalkozó nem szépirodalmi és önsegítő 7 Források és jegyzetek FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amelyek különféle személyiségtípusokat és kultúrákat mutatnak be. amelyekben a szereplők önvizsgálatot tartanak és fejlődik személyiségük. sok gyermekirodalmi témájú művet rendszerez .A hangsúly olyan műveken van.A cselekmény-összefoglalók és az értékelő kommentárok a mű és a téma kapcsolatára helyezik a hangsúlyt .A Sources and Notes7 című rész. 1992. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Chicago: American Library Association.Az annotációk különféle terjedelműek az egyes életkori csoportoknál Zivrin. cím.Néhány annotáció nagyon rövid és keveset árul el a cselekménnyel kapcsolatban Erősségek . . amelyek tárgyalják a társas interakciók témakörét. LLC. politikai és környezetvédelmi témákat . Tartalmi áttekintés Ez a bibliográfia elsősorban serdülők számára íródott.Az egyes részekhez biblioterápiás programokhoz használható gyakorlatokat is javasol Gyengeségek . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.Válogatott audiovizuális forrásokat is javasol az egyes fejezetek témájához kapcsolódóan és megjelöli. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. amely szépirodalmi és nem szépirodalmi művek szelektíven annotált bibliográfiája. és amelyek különféle nézőpontokból tárgyalnak történelmi.Főleg az 1980-as években megjelent könyvek . mint az idősebbeknek szóló műveket – néha egyáltalán nem értékeli őket .A fiatalabb gyerekeknek szóló műveket nem értékeli olyan részletesen. INC. INC.127 Mutatók Tartalmi paraméterek Annotációk Három mutató: szerző. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LLC ENGEDÉLYÉVEL.

tárgy . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. értékelést és ajánlott életkor-megjelölést . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. beleértve a stresszt. droghasználat. A kilenc fejezet a következő témákban rendszerez önsegítő szépirodalmi és nem szépirodalmi műveket. de nem tartalmaznak értékelést Erősségek . nemi erőszak. A szerző volt középiskolai tanár és könyvtáros. valamint filmeket: családi kapcsolatok. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. . A filmográfia elsősorban az 1980-as évek végétől az 1990-es évek elejéig forgalomba hozott filmeket rendszerezi. beleértve a serdülőkori öngyilkosságot. mint a bibliográfiában szereplő művek. mind a dokumentumfilmekről. az anorexiát és a depressziót. LLC.Interjút tartalmaz több olyan szerzővel. valamint a családon és a baráti körön belüli haláleseteket. A filmek ugyanazokat a témákat tárgyalják. .1986 után megjelent műveket rendszerez . szexualitás. az iskolához fűződő viszony. INC. terhesség és szülővé válás. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.A könnyen hozzáférhető anyagokra (ilyenek például a nagyobb kiadók által megjelentetett művek) helyezi a hangsúlyt Annotációk .A szépirodalmi művekhez készült annotációk tartalmaznak életkor-megjelölést és tartalmi összefoglalót.A nem szépirodalmi művek túlsúlyban vannak . és a kiadvány megjelenésének idején a Booklist társszerkesztőjeként dolgozott.A nem szépirodalmi művekhez készült annotációk tartalmaznak tartalmi összefoglalót. mind a játékfilmekről. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. A segédanyagot a Booklist nem nyomtatott dokumentumokért felelős segédszerkesztője állította össze. énkép.Az ajánlott videókról filmográfiát tartalmaz. LLC ENGEDÉLYÉVEL. akinek a műve szerepel a bibliográfiában BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE.128 művekből válogat. vérfertőzés és testi erőszak. Életkor (a segédkönyv által meghatározott) 12 és 18 év közötti serdülők (bizonyos műveket 10 éves kor fölött ajánl) Mutatók Tartalmi paraméterek Két mutató: szerző/cím. INC. valamint a halál. egészségügyi problémák. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

New York: H. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. Children’s Catalog. PA: Brodart. ---------. 16. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. és csak cselekmény-összefoglalót tartalmaznak IRODALOM Lee. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO.A szépirodalmi művekhez készített annotációk kisebb terjedelműek. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. W. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. W. 1990. 1991. INC. Wilson. kiadás. 6. Junior High School Library Catalog. Wilson. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. szerk. 14. kiadás. szerk. New York: H. Smith. 19. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Lauren K. kiadás. W. Senior High School Library Catalog. 1994. 1992.129 Gyengeségek . Juliette. New York: H. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Elementary School Collection: A Guide to Books and Other Media. INC. Yaakov. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. szerk. kiadás. Williamsport. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Brenda és Juliette Yaakov. mint a nem szépirodalmi művek annotációi. . KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.. Wilson.

Milyen feladatokkal segítjük az egyes művek jobb megértését? Milyen feladatok maximálják annak az esélyét. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Kinek a feladata lesz. milyen munkakapcsolatot kell kialakítaniuk egymással ahhoz. valósítsák meg és kísérjék figyelemmel ezt a programot? 4. A kilenc kérdés a következő: 1. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy figyelje a résztvevőknek a művekre adott reakcióit. LLC. amely segítségükre lehet abban. hogy jól megtervezzék programjaikat. és ezeken belül konkrétan mely művek illenek leginkább a résztvevőkhöz és illeszkednek leginkább a program célkitűzéseihez? 6. Ha a programban részt vesznek súlyos érzelmi problémákkal küzdő serdülők is. ha ötletszerű és irányítatlan (Rose és Edelson 1987). Mivel feltételezzük. nem okoz-e kárt? Ha bebizonyosodik. Milyen dokumentumtípusok. ki fogja a programot átfogó klinikai biblioterápiás programmá szélesíteni? Hogyan fogja BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. hogy ez a biblioterápia esetében is igaz. az a következő volna: a terápia általában nem hatékony. Milyen szakemberek tervezzék. INC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. ki gondoskodik arról. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. ha hatékony programot akarunk tervezni. hogy a résztvevők saját életükben is alkalmazni tudják az egyes művek üzeneteit? 7. amelyre a program tervezése során válaszolnunk kell. hogy a program megfelelően működjön? Hogyan fogják működtetni a munkakapcsolatot? 5. Ez a kilenc lépés tulajdonképpen kilenc kérdés. hogy egy vagy több résztvevő komolyabb terápiás segítséget igényel. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. A célcsoport milyen gyerekekből és serdülőkből áll és hányan vannak? 2. hogy máshová küldjék őket és egy másik programban vagy terápiás foglalkozáson vehessenek részt? Hová fogják küldeni őket szélesebb körű terápiás szolgáltatások igénybe vétele céljából? 8. ebben a fejezetben megismertetjük a biblioterápiás foglalkozásvezetőket egy olyan. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL.130 8 HOGYAN ÉPÍTSÜNK FEL BIBLIOTERÁPIÁS PROGRAMOT? Ha a gyermek-pszichoterápiával kapcsolatban összegyűlt kutatási anyagot tanulmányozva bármilyen felismerésre juthatnánk. hogy a feldolgozás alatt lévő téma vagy annak feldolgozási módja nem okoz-e túlzottan nagy feszültséget. Egy sikeres program milyen eredményeket fog elérni a célcsoportnál? 3. . LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. kilenc lépésből álló eljárással. Ha egynél több szakember vesz részt a programban.

Ez a három tényező meghatározza. hogy milyen gyakorlatokat végeztetünk a foglalkozásokon. akik a felnőtté válás nehéz. hogy a művek üzeneteit a saját életükben is alkalmazzák? Az erre vonatkozó akcióterv alakulását hogyan fogják figyelemmel kísérni? Ki fogja felülvizsgálni és átnézni a tervet a gyermekekkel és hogyan? 9. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. . / BETH DOLL AND CAROL DOLL. akik az első két csoport valamelyikébe tartoznak. és hogy milyen szakemberek szükségesek a program megvalósításához. a szociálisan sérülékeny és emiatt szocio-emocionális szempontból veszélyeztetett. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. LLC. gondoskodni kell mentálhigiénés szakember megbízható részvételéről és támogatásáról. ám mindenkire jellemző problémáival küzdenek. Ha a biblioterápiás programot olyan egyéneknek szánjuk. hogy a közösségen belül javítsa a gyerekek és serdülők életminőségét. fontos előre eldönteni. Mivel ezek a gyerekek és serdülők sokfélék lehetnek. valamint a fejlődéslélektani szempontból egészséges gyerekek esetében. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy milyen műveket választunk ki feldolgozásra. Egy mentálhigiénés szakember könnyebben azonosítani tudja a gyerek vagy serdülő problémáját. A szocio-emocionális distressz szintje A harmadik fejezet a gyerekek három csoportjánál tárgyalja részletesen a szocio-emocionális distressz különféle szintjeit: a jelentős szocio-emocionális zavarral küzdő gyerekeknél. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Elérte-e a program a célját? Ahogy egymás után megválaszoljuk a fenti kérdéseket.131 az a személy a programban részt vevő serdülőket ösztönözni arra. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. és segíteni tud a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. milyen korúak a résztvevők. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. INC. KI LEGYEN A CÉLCSOPORT? Minden biblioterápiás program végső célja az. LLC ENGEDÉLYÉVEL. programunkat kiknek szánjuk. 1. Célcsoportunk meghatározásánál legalább három tényezőt figyelembe kell vennünk: milyen fokú szocio-emocionális distressz vagy zavar kezelését tudja a program felvállalni. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. egy gondosan kidolgozott biblioterápiás program lesz az eredmény. és milyen témákat akar a program feldolgozni. INC.

INC. Ez utóbbiak építhetnek a gyermek-és ifjúságlélektanban való jártasságukra és a gyerekekkel és serdülőkkel már korábban kialakított személyes kapcsolatra. gyermekkönyvtáros vagy médiatáros részvétele is elég. hogy hogyan tudják megoldani társas problémáikat. olyan problémának. . nagyobb támogatást igényelnek a felnőttek részéről abban. akiknél ezek a készségek csak most kezdenek kifejlődni. hogy megértsék. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.132 megoldáskeresésben. Egy biblioterápiás programot mindig vonzóbbá tesz az a lehetőség. hogy milyen művet választunk feldolgozásra. akik jobban fogalmaznak. akik között akár három év korkülönbség is lehet. hogy izgalmas könyvet lehet olvasni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és általában az ő magyarázataik fejlődéslélektani szempontból megfelelőbbek. LLC. A résztvevők érdeklődése A gyerekek érdeklődésében mutatkozó különbségeket is fontos tekintetbe vennünk. túl megterhelő számukra. Az életkor adta más korlátok kevésbé nyilvánvalóak. a téma komolysága és a művek üzenete szempontjából nyilvánvalóan meghatározza. INC. Ha viszont a programot feljődéslélektani szempontból egészséges gyerekeknek szánjuk. amelyek a gyerekek között fennállnak a tekintetben. amikor lehetőségük nyílik elmagyarázni egy könyv mondanivalóját kevésbé értő társaiknak. A második fejezet ismerteti azokat a fejlődéslélektani különbségeket. Azok a gyerekek. vagy megható filmet lehet nézni. önállóbban tudják saját életükre vonatkoztatni az olvasottakat. mint a felnőtteké. illetve mennyire tudják megérteni mások gondolatait. hogyan tudnak személyes célokat kitűzni. Viszont ha a kiválasztott anyagok a témák túl nagy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC ENGEDÉLYÉVEL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A serdülők. Viszont általában nem szerencsés. mert ilyen esetekben a megértésben mutatkozó különbségeket a gyerekek túl nagynak ítélhetik. hogy azonosítsák egy könyv különféle üzeneteit. ha a célcsoport olyan gyerekekből. hasznosíthatják azokat az alkalmakat. A szociális készségekben mutatkozó kis különbségek előnyösek a csoportos megbeszélés szempontjából. A résztvevők kora A programban részt vevők kora az olvashatóság. vagy hogy felismerjék a könyv szereplőinek szükségleteit és motivációit. mivel társas készségeik fejlettebbek. érzelmeit és motivációit. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. illetve serdülőkből áll. mert azok a gyerekek. hogyan tudják alkalmazni az olvasottakat saját életükben. melynek legyőzése túl nehéz. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.

Attól függően. A mentálhigiénés szakmában jól kidolgozott viselkedésmódosító stratégiák léteznek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Mentálhigiénés szakember hozzájárulása az olyan programok esetén is hasznos. valamint a szórakoztatás. hogy egy bizonyos biblioterápiás program milyen célokat tűz ki maga elé. . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A legtöbb iskolai könyvtáros tudja. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy a program intenzív érzelmi válaszokat váltson ki a résztvevőkből. melyek a következők voltak: az önismeret fejlesztése. hogy továbbra is hatékony maradjon. a gyerekek viselkedésének megváltoztatása. hogy minden olyan gyerek. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amikor a biblioterápiás programot egyetlen téma köré szervezzük. közös problémákkal kapcsolatos információ nyújtása. amelyeket a mű jobb megértésének segítése céljából végeztetünk majd. Egy mentálhigiénés szakember nem csak azt tudja. ha egy program kiigazításra szorul a célból. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amelyeknek célja a gyerekek viselkedésének megváltoztatása. ha egy gyerek érzelmi válasza túl intenzív és számára nem előnyös. ajánlatos mentálhigiénés szakember segítségét kérni a program megtervezéséhez és irányításához. hanem észleli azt is. és túl kevés energiája maradhat arra. hogy önként dönthessenek arról. hogyan segítse elő az intenzívebb érzelmi bevonódást. LLC. rossz magaviselet kezelésére. hogy az olvasmánnyal foglalkozzon. Ilyen esetekben ajánlatos megbeszélni a témát a potenciális résztvevőkkel és lehetővé tenni számukra. kell kiválasztani a szakmai személyzetet és kidolgozni azokat a gyakorlatokat. 2. A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI A második fejezetben a biblioterápia hét céljáról beszéltünk. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Hiba azt feltételezni. A felnőtt foglalkozásvezetőnek túl sok energiája mehet el az irritáló. A motiváció terén mutatkozó különbségek külön problémát jelenthetnek olyan esetekben. érzelmi katarzis kiváltása. a csoport elveszítheti érdeklődését. hogy a gyerekeket BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. kielégítő társas kapcsolatok létrehozásának segítése. és a szakemberek felismerik.133 spektrumát ölelik fel. A könyvtárosok és médiatárosok továbbá speciálisan képzettek arra. akar majd róla olvasni és beszélgetni. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogyan kell problémamegoldó feladatokat végeztetni és alkalmakat teremteni társas interakciókra. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. hogyan kell fejleszteni az önismeretet. aki ezzel a problémával küzd. problémamegoldásban való segítségnyújtás. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. mint például a mostohacsaládok vagy a tehetségesség. Amikor az a célunk. részt kívánnak-e venni a programban vagy sem.

hogy a fejlesztő jellegű programok a könyvtáros és médiatáros részéről milyen jellegű szakértelmet igényelnek. Általában napi szinten találkozik és dolgozik gyerekekkel és serdülőkkel. klinikai biblioterápiára lehet szükség. Ebben az esetben a program célkitűzései közt nem szerepel érzelmi katarzis kiváltása és nem célja a programnak az sem. .és ifjúsági irodalmat és egyéb anyagokat. Ez a döntés azután meghatározza. A negyedik fejezetben már beszéltünk arról. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. egyedülálló módon jellemzi szakmáját és felbecsülhetetlen hozzájárulás a biblioterápiához. és a program célkitűzései egybeesnek egy gyermekterápiás program célkitűzéseivel. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 3. jól ismeri továbbá a gyermek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy látványos viselkedésváltozást hozzon létre. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy alapvetően fejlesztő vagy klinikai programot kívánunk-e megvalósítani. A könyvtáros és médiatáros. Szaktudása BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. majd olyan terápiás programot tud tervezni. hogy meghatározott témákban könyveket találjon. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. amely segít neki stratégiákat kidolgozni a probléma megoldására. Amikor a tervezett program egyértelműen fejlesztő jellegű. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Ez a fajta kontaktus lehetőséget teremt arra. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉRDÉSE Ha már tisztáztuk a programunk célját és meghatároztuk a célcsoportot. Nagy gyakorlata abban.és kognitív pszichológiában. A könyvtáros és médiatáros olyan diplomás szakember. mint ahogy arra már a negyedik fejezetben utaltunk. aki jártas a gyermek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. majd megtalálja azokat az olvasókat. Amikor a programot olyan gyerekeknek vagy serdülőknek szánjuk. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.és ifjúsági személyiség. akik hasznosítani tudják őket.134 meghatározott információforrásokhoz irányítsák. kik legyenek a felelősek a tervezésért. eldönthetjük. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. LLC. akik valamilyen súlyosabb problémával küzdenek. a célcsoportot alkotó gyerekek fejlődéslélektani szempontból tipikus problémákkal küzdenek. megvalósításért és az értékelésért. Egy ilyen programba képzett mentálhigiénés szakember bevonását javasoljuk. hogy közvetlen betekintést nyerjen a gyerekek és serdülők világába. és hogy könyveken és egyéb anyagokon keresztül segítsék őket a kikapcsolódásban. A mentálhigiénés szakember szakértelme révén azonosítani képes a gyerek legsúlyosabb problémáját. A programban közreműködő szakemberek kiválasztásánál összhangba kell hoznunk a szakmai ismereteket és a program kívánalmait. és hogy tanácsadói jellegű kapcsolatot alakítson ki velük.

ha • • • • • a csoport összes tagját kezdettől bevonják a biblioterápiás program megtervezésébe és a különféle döntéshozatalokba a csoport tagjai közösen megegyeznek a program célkitűzéseiben a tagok szívesen és őszintén megbeszélik egymással a dolgokat a program működése alatt a tagok egyéni hozzájárulása összhangban van szaktudásukkal a tagok kölcsönösen támogatják egymás erőfeszítéseit. Továbbá a mentálhigiénés szakember. ami lehetővé teszi. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Ugyanakkor mindkét fajta szakembernek megvan. a szakmájára jellemző szakértelme. mint ahogy azt az ötödik fejezetben már részletesen tárgyaltuk. hogy hatékony szakmai munkacsoportokat létrehozni egyszerre különleges kihívás és különleges lehetőség (Conoley és Conoley 1992). ha közösen dolgozik. hatékonyabb biblioterápiás élményekhez tudja juttatni a gyerekeket és serdülőket. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A könyvtáros és a médiatáros ismeri a könyveket és más anyagokat. Egy szakmai munkacsoport akkor a leghatékonyabb. A mentálhigiénés szakember képes felismerni és kezelni a komolyabb pszichés rendellenességeket. és az egyes gyerekek számára ki tudja választani a megfelelő könyveket. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy mindkét fajta szakember ért ahhoz. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. képzettsége révén. hogy a biblioterápiás programot gyermekterápiás programmá szélesítse. a mentálhigiénés szakember tudja. A fent leírtakból nyilvánvaló kell. . SZAKMAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA A szakmai kapcsolatok szakértői egyre inkább felismerik azt a tényt. így a problémákkal küzdő gyerekeket könnyen tovább lehet küldeni. hogyan kapcsoljon be biblioterápiás programot a közösségi mentálhigiénés ellátórendszerbe. hogy a gyerekekkel és serdülőkkel kapcsolatot alakítson ki. aki a biblioterápiás programban foglalkozásvezetőként szintén részt vesz. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogy legyen. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. ha erre netán szükség lenne. LLC ENGEDÉLYÉVEL. mint ha egyedül. kész észrevenni és közbelépni. INC.135 lehetővé teszi. ha egy sérülékeny gyerek számára előnytelenül reagál egy könyvre vagy gyakorlatra. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. Végül. Sok esetben tehát a könyvtáros és a mentálhigiénés szakember intenzívebb. hogy a szakmájára jellemző módon járuljon hozzá a biblioterápiás programhoz. és hogy könyvekről és egyéb anyagokról beszélgessen velük. 4. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE.

hogy csapatmunkában biblioterápiás programot hoz létre. milyen természetű munkaközösségben kívánnak dolgozni. A konzultatív csapatban az egyik szakember felelős a program kidolgozásáért. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A MEGFELELŐ MÉDIUMOK KIVÁLASZTÁSA A megfelelő könyvek és filmek kiválasztásának képessége a gyerekek és serdülők számára a könyvtárosok és médiatárosok szakértelmének részét képezi. hogy elismerjük egy bizonyos szakember egyedi képességeit. megvalósításáért és értékeléséért. míg az ötödik a mentálhigiénés szakemberek szaktudását tárgyalja. és hogy hatékony szakmai együttműködés emberek. Végezetül egy dolgot még szeretnénk hozzátenni a fent elmondottakhoz. az egyes tagok milyen szaktudást hoznak a csapatba. A kollaboratív csapatban mindkét szakember egyszerre felelős a programért. és mindketten igyekeznek minimálisra csökkenteni a konfliktusokat és az ellentéteket. Alkalomadtán úgy találhatjuk. LLC ENGEDÉLYÉVEL. . Ha konzultatív vagy kollaboratív csapatban kívánunk dolgozni. amelyekhez kevésbé ért. LLC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. történelmében vagy képzési színvonalában gyökereznek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a 8. A hetedik fejezet részletesen ismerteti azokat a tematikus bibliográfiákat. és a másik szakértelmére támaszkodik olyan területeken. mit csinál a társuk. Hogy mindezt jobban megvilágítsuk. ahol társának van szaktudása. de mindketten tudják. hogy ezek a szakmai sztereotípiák túlzott általánosítások. az első fontos lépés annak eldöntése. INC. Ez a döntés meghatározza a program kidolgozásának és kivitelezésének módját. amelyek ezt a fajta munkát segíthetik. amelyek megakadályozzák. hogy a csoport két tagjának a munkaközösségen belül optimális esetben mi a feladata. és nem szakmák között jön létre.1-es táblázat bemutat háromféle szakmai munkacsoportot. de társa segítségére támaszkodik azokon a területeken. A munkakapcsolatokban könnyen előfordul. Miután két vagy több szakember eldöntötte. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Ezek a segédanyagok azonban nem segítik száz százalékban az olyan biblioterápiás BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Ne feledjük. hogy a kompetencia a személy és nem a szakma jellemzője. fontos meghatározni. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. INC.136 Az ilyen szakmai munkacsoportok gondosan megtervezett és kölcsönösen ápolt kapcsolatokból jönnek létre. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek a szakma hagyományaiban. valamint bemutatja azt. Ehhez segítséget nyújthat a negyedik és az ötödik fejezet: a negyedik a könyvtárosok és médiatárosok speciális szaktudását. A kooperatív csapatban mindkét szakember külön szolgáltatást nyújt ugyanazon gyerekcsoport számára. 5. hogy más szakmákról sztereotípiákban gondolkodunk – olyan sztereotípiákban.

A gyakorlatok és a program célkitűzéseinek összehangolása az egyik legnehezebb feladat lehet. Például az általános iskolás gyerekek. hogyan nézhetnek ki a különféle szövegértési feladatok. A feladatokat oly módon kell kiválasztani. a megfelelő filmek és videók kiválasztásánál is szükség van a fent leírt készségekre. A 8. amelyben ötleteket találhatunk feladatokhoz. A második fejezetben elmondjuk. A kisgyerekek nehezen tudják a könyvben olvasottakat saját életükre alkalmazni. LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. hogy meg kell találni a megfelelő könyvet a témában és meg kell győződni arról. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. valamint hogy érdekesek legyenek. az A függelék annotált bibliográfiája pedig több olyan szakirodalmi művet is ismertet. Másodsorban. nagyban meghatározzák. ha egy történetre másféle befejezést kell kitalálni. akik nem tájékozottak a gyermekirodalomban. hogy illeszkedjenek a program célkitűzéseihez. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. milyen tartalmakat hordoznak a film képei. INC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. hogy ez a könyv pontosan és érzékeny módon ábrázolja-e a témát. amelyeket egy program használ egy könyv vagy film üzeneteinek megerősítésére. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. de szükség van arra is. a szereplőket és a szóban forgó mű irodalmi stílusát. hacsak a szituációk nem teljesen azonosak. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. és példákat hoz olyan gyakorlatokra. hogy a program eléri-e a célját vagy sem. mert csak így lehet aktívan bevonni a résztvevőket a programba. még kevéssé fejlett empatikus képességük miatt. emiatt nehézséget okozhat számukra az.2-es táblázat ezt részletesebben is bemutatja. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy a program elszalasztja az általa legfontosabbnak ítélt üzenetek megerősítésének lehetőségét. A serdülőkor elején járó gyerekeknél esetleg még nem alakult ki teljesen az elvont gondolkodás képessége. 6. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. arra is szükség van. hogy átfogó módon megvizsgáljuk a cselekményt. hogy alaposan végiggondoljuk. nem igazán tudják elemezni egy szereplő egymásnak ellentmondó motivációit vagy érzelmeit. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Amellett. Hasonlóképpen. A második fejezetben beszélünk ezekről az életkori sajátosságokról. Gyakran megfeledkezünk a cél fontosságáról a gyakorlatok kiválasztása során. INC. megfeleljenek a résztvevők életkorának. A könyvtárosoknak és médiatárosoknak a művek kiválasztására irányuló szakértelmét részletesebben a negyedik fejezetben tárgyaltuk. LLC ENGEDÉLYÉVEL.137 foglalkozásvezetőket. Ennek az lehet a következménye. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek az egyes célokhoz jól illeszthetők. A MEGÉRTÉST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK KIDOLGOZÁSA Azok a feladatok. a különféle feladatok életkori megfelelését gondosan át kell gondolnunk.

hogy a könyv olvasása okoz nehézséget. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA Gyakran előfordul.138 Végezetül. Lehet. a hatodik fejezet ismertet egy pár olyan figyelmeztető jelet. mint gondoltuk. amelyik a gyerekek szocioemocionális zavaraival foglalkozik. LLC ENGEDÉLYÉVEL. 8. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. a feladatoknak érdekesnek és kreatívnak kell lenniük. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A FEJLESZTŐ PROGRAM KLINIKAI PROGRAMMÁ TÖRTÉNŐ KISZÉLESÍTÉSE A fejlesztő program klinikai programmá történő szélesítéséhez szükséges stratégiákat részletesebben a második fejezetben ismertettük. amelyre odafigyelve észrevehetjük. de az is lehet. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. LLC. A résztvevők reakcióinak megértéséhez támaszkodhatunk a harmadik fejezetre is. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. ha a résztvevők valamelyike vagy akár több résztvevő szokatlanul szorongóvá és nyugtalanná válik a program különféle aspektusainak hatására. Lehet. a csoport gyorsan elveszíti érdeklődését. mikor a program már elindult. Még ha a programunkat nem mentálhigiénés szakember bevonásával terveztük is. hogy a foglalkozásvezetők valamilyen hibát vesznek észre a program tervében. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. A hatékony átdolgozás megtartja. hibák csúsztak a tervbe. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. a gyerekek már olvassák a művet és végzik a gyakorlatokat. szükségessé válhat a vele való konzultáció. ha úgy látjuk. A program kivitelezése során felmerülő másik nehézség a gyerekek reakcióinak figyelemmel kísérése. ha a gyerekek szükségletei így kívánják. Mivel maguk a gyerekek nem mindig adnak hangot rossz érzéseiknek. Az érdekesség egyik fontos összetevője az újdonság – amikor a programon belül többször előfordulnak ugyanannak a feladatnak a változatai. INC. a biblioterápiás programon javítani és finomítani kell. Bárhogy legyen is. vagy jobban kikristályosítja az elérni kívánt célokat. az ötödik fejezetben pedig mindezt BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 7. hogy a gyakorlatok túl nehezek vagy túl könnyűek a résztvevők számára. hogy a résztvevő gyerekek érzelmileg sérülékenyebbek. és lazul a fegyelem. .

értékelő lapok kitöltésével vagy írásos vélemények segítségével azok részéről. mikor és milyen módszerrel fogjuk értékelni a programot. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A céltól függően az értékelés történhet a gyerek vagy a családja által írt beszámolók segítségével. valamint utólagos ellenőrző és értékelő gyakorlatokat. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. akik ismerik a gyereket. Következésképpen fontos. hogy abban a bizonyos közösségben milyen gyakorlatok számíthatnak sikerre. Lényegében ezek a gyakorlatok a biblioterápiás programot egy nagyobb pszichoterápiás programba ágyazzák bele. Mivel a program lebonyolításának módja korlátozhatja. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. illetve lehetővé teheti egyes értékelései módszerek használatát. fontos megnézni. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. ÉRTÉKELÉS Amikor egy biblioterápiás program befejeződik. Ily módon nem fogunk akaratlanul fontos lehetőségeket elmulasztani a programmal kapcsolatos információgyűjtésre. aki elsődlegesen lesz felelős azért. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Mivel minden közösségnek megvan a saját kultúrája. mennyire sikerült a programnak elérnie a kitűzött célokat. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy az értékeléskor szerzett információ birtokában javított vagy kiegészítő gyakorlatokat készítsünk a következő biblioterápiás programhoz. ajánlatos kijelölnünk egy olyan személyt. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. . INC. a gyerek megváltozott viselkedésének közvetlen megfigyelésével. Az értékelés leglényegesebb célja az. vagy ezen módszereknek a kombinációjával. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. fontos előre meghatározni. 9. az értékelés felbecsülhetetlen hozadéka annak megismerése. hogy klinikai és nem fejlesztő programot tervezünk. A stratégiák magukban foglalnak előzetes kapcsolatépítő és problémafeltáró. hogy segítsen finomítani és javítani a gyerekeknek és serdülőknek nyújtható szolgáltatásokat. hogy a fentebb ismertetett kiegészítő lépések a gyakorlati kivitelezés részévé váljanak. Amikor eldöntöttük. LLC ENGEDÉLYÉVEL. illetve a lehetséges értékelési módszerek megismeréséhez használhatjuk Rose és Edelson könyvét (1987).139 alátámasztottuk a hatékony gyermek-pszichiátria jellemzőinek ismertetésével. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Az értékelési módszer kidolgozásához. LLC.

/ BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC. Azonban végső hatékonysága bizonyítást nyer. hogy a program gördülékenyebben és sikeresebben halad. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. . LLC ENGEDÉLYÉVEL. és ily módon maximális esélye legyen a sikerre.140 ÖSSZEFOGLALÁS Ez a kilenc lépésből álló tervezési folyamat biztosítja. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. különösen. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy biblioterápiás programunknak a tudatos tervezés eredményeképpen világos célkitűzései legyenek. A tervezési folyamat és könyvünk több más alapelvének illusztrálására a B függelékben ismertetünk egy negyedikeseknek szóló biblioterápiás programot a barátság témakörében. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. amikor azt látjuk. mint hasonló tervezés nélkül. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. ha csoporton belül történik. Kezdetben ez a fajta tervezés több időt vesz igénybe.

az együttműködésnek ez a típusa garantálja. Ha alkalom nyílik rá. LLC.141 Munkacsoport fajtája Kooperatív Szakember 1 Szakember 2 Mikor célszerű ilyen munkacsoport létrehozása Amikor két szakember ugyanazzal a gyerekcsoporttal dolgozik. hogy hasznosítsa a konzultáló szakember szakértelmét. INC. Tájékoztatja Szakember 2-t a saját szolgáltatásairól. ez a fajta együttműködés lehetővé teszi az irányító szakember számára. Szakember 2-höz fordul. Időnként megbeszélést folytat Szakember 1-gyel és további tájékoztatást és segítséget nyújt. INC. kivitelezéséért és ellenőrzéséért felel. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. de szolgáltatásaik célja nagyon különböző. Tájékoztatja Szakember 2-t saját szolgáltatásairól. illetve nem gyengítik a másik szakember által nyújtott szolgáltatások hatását. és hogy melyek a szolgáltatások célkitűzései. Elsődlegesen a saját szolgáltatásainak megtervezéséért. Ha alkalom nyílik rá. kivitelezéséért és ellenőrzéséért felel. Tájékoztatást és segítséget nyújt Szakember 1-nek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 8. . kivitelezéséért és ellenőrzéséért felel. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Tájékoztatja Szakember 1-et arról. hogy ki a célcsoportja. hogy a másikkal együtt legyen felelős a biblioterápiás programért. ha valamiben annak szakértelmére van szüksége. LLC ENGEDÉLYÉVEL.1-es tábla. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy az egyik szakember által nyújtott szolgáltatások a másik szakember szolgáltatásaival nem ellentétes hatásúak. és hogy mi a szolgáltatások célja. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Szakember 2 munkáját is támogatja. Amikor az egyik szakember munkafeltételei nem teszik lehetővé azt. Szakember 2 munkáját szakmailag támogatja. Saját szolgáltatásaiba Szakember 1 ismerteti vele saját szolgáltatásait. hogy ki a célcsoportja. Elsődlegesen a saját szolgáltatásainak megtervezéséért. A szakmai munkacsoportok fajtái Konzultatív Elsődlegesen a saját szolgáltatásainak megtervezéséért. hogy milyen gyerekeket lát el. és hogy mi a szolgáltatásai célja.

COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. illetve kiválasztják a résztvevőket. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. illetve kiválasztják a résztvevőket. Elkészíti a program tervét. amelybe a sajátján kívül beépíti Szakember 2 javaslatait és szakmai ismereteit is. INC. amikor a közös célok meghatározásra kerülnek. és továbbra is hozzájárul a közös döntéshozatalhoz. kivitelezésébe és értékelésébe. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelybe a sajátján kívül beépíti Szakember 1 javaslatait és szakmai ismereteit is. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. nyitott marad a Szakember 2 által megfogalmazott új gondolatok irányában. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Támogatja a Szakember 1-gyel fennálló szakmai kapcsolatot úgy. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. beleértve a program korai szakaszát is. hogy figyelmesen meghallgatja észrevételeit. Elkészíti a program tervét. hogy figyelmesen meghallgatja észrevételeit. Kollaboratív Bevonja Szakember 1-et a program előkészítésébe. ahogy azt a program megkívánja. kivitelezésébe és értékelésébe. Saját szakértelmét is hozzáadja a programhoz. beleértve a program korai szakaszát is. Bevonja Szakember 2-t a program előkészítésébe. Támogatja a Szakember 2-vel fennálló szakmai kapcsolatot úgy. és továbbra is hozzájárul a közös döntéshozatalhoz. Saját szakértelmét is hozzáadja a programhoz. ez a fajta együttműködés lehetővé teszi.142 beépíti a Szakember 2-től tanultakat. nyitott marad a Szakember 1 által megfogalmazott új gondolatok irányában. . LLC. INC. ahogy azt a program megkívánja. Amikor mindkét szakember hajlandó közös felelősséget vállalni a programért. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amikor a közös célok meghatározásra kerülnek. hogy mindkét szakember szaktudása teljesen ki legyen aknázva a programon belül.

INC. INC. . REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. LLC. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.143 BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.

a különféle megoldások hatásának értékelése és a megfelelő megoldás kiválasztása. hogy gondolkodjanak el azokkal a szereplőkkel kapcsolatban.2. a szereplők mely tulajdonságai váltották ki érzelmi válaszaikat. szavakba foglalni és kezelni érzelmeiket. Érzelmi katarzis kiváltása Olyan gyakorlatok. A műértést segítő gyakorlatok megfeleltetése a biblioterápiás program célkitűzéseinek A program célja Az önismeret fejlesztése Szükséges gyakorlatok Olyan gyakorlatok. LLC. és amelyek arra ösztönzik a gyerekeket. Pardeck (1990) azt javasolja. A problémamegoldó készségek fejlesztése Olyan gyakorlatok.-es táblázat. akiket a legjobban szerettek és akiket leginkább nem szerettek. egy másik. hogy a gyerekek két történetet vázoljanak fel – egyet a könyvben történt eseményekből. amelyek segítenek a gyerekeknek meglátni az összefüggést a szereplők viselkedése és saját életük között. INC. . Pardeck (1989) azt javasolja. hogy új viselkedési módokat dolgozzanak ki. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek szisztematikusan végigvezetik a gyerekeket és serdülőket a problémamegoldás egyes fázisain. és jelöljék meg azokat. párhuzamos történetet pedig a saját életük eseményeiből. Bump (1990) például arra kéri a serdülőket. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. amelyek beváltak számukra. Például a gyerekek készítsenek egy „időkapszulát”. amelyek felhívják a figyelmet a szereplők és az olvasók között fennálló hasonlóságokra. amelyek segítenek a gyerekeknek felismerni. A gyermekek viselkedésének megváltoztatása Olyan gyakorlatok. hogy a gyerekek az egyik szereplővel kapcsolatban írjanak másféle befejezést a könyvhöz. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. lehetséges megoldások keresése. LLC ENGEDÉLYÉVEL.144 8. amelyekkel a szereplők kísérleteztek. amelyen feltüntetik azokat a megoldásokat. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. meghatározni. INC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Pardeck (1989) például azt javasolja. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. majd elemezzék. melyek a következők: a probléma azonosítása. vagy készítsenek egy plakátot. hogy a gyerekek készítsenek hangulat-kollázsokat a könyvben ábrázolt érzelmek megragadására.

amelyek segítenek megérteni az irodalmi műben leírt jelenségeket. Tájékoztatás közös problémákkal kapcsolatban Olyan gyakorlatok. amelyek felhívják a figyelmet a könyvekben található tényanyagra és azt rendszerezik vagy kiemelik a célból. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Egy pár hét múlva számoljanak be a sikeres tervekről. kiadás. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Bump (1990) az irodalmi mű mellé olyan önsegítő könyveket is előír. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Szórakoztatás Olyan gyakorlatok. kollázsokat készítenek vagy új könyvborítót terveznek. amelyek számukra élvezetes interakciókba vonják be a gyerekeket és a serdülőket. School Consultation: Practice and Training.145 amely tartalmazza írásos terveiket azzal kapcsolatban. LLC. 1992. . LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy a gyerekek észrevegyék. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. hogy hogyan fogják lemásolni a könyv szereplőinek azokat a viselkedési módjait. C. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Kielégítő társas kapcsolatok létrehozásának elősegítése Olyan gyakorlatok. Boston: Allyn & Bacon. Javasoljuk azt a gyerekeknek. hogy az olvasott regényben leírt játékokat játsszák együtt. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. amelyek hatékonynak bizonyultak. W. 2. hogy a csoport nézzen meg olyan filmeket. és C. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. J. amelyek szórakoztatóak! IRODALOM Conoley. és amelyek alkalmat teremtenek további interakciókra. amikor szerepjátékban vesznek részt. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. amelyeknek témája hasonló a könyv témájához. INC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Conoley. Például kérjük meg a gyerekeket. hogy dolgozzanak párokban. Például Jeon (1992) azt javasolja.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. .146 Rose. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. S. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. L. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LLC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. és J. Working with Children and Adolescents in Groups. 1987. Edelson. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. INC. D.

/ BETH DOLL AND CAROL DOLL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Jeon. amelyek segítségével az érzelmekre és a családi dinamikára fókuszálhatunk. bemutat stratégiákat. mikor és miért.” Arts in Psychotherapy 17: 355-62. hogy a biblioterápiás programjukon belül IKT-val segített beszélgetési stratégiákat is alkalmaztak. „The ABCs of Bibliotherapy for School Counselors. és Claire Gladding. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A szerzőpáros különös hangsúlyt fektet annak bemutatására. amelyek segítségével hatékony kiscsoportos beszélgetések kezdeményezhetők. cikkében Bump leírja a magas technológia alkalmazásának előnyeit és hátrányait. valamint beszél arról. akik iskolai keretek között szeretnének biblioterápiás programot megvalósítani. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. 1991. Ez a cikk olyan szakembereknek ad gyakorlati tanácsokat. 1990.” School Counselor (szeptember): 7-13. Bump egyike azon kevés szerzőknek. a beszélgetések megtervezését és a facilitatív légkör megteremtését. „Innovative Bibliotherapy Approaches to Substance Abuse Education. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. INC. amely korábban már sikeres volt idősebb kamaszoknál. Jerome. Bár a szerző a droghasználattal kapcsolatos problémákról beszél. Ezután ötleteket ad a biblioterápiás foglalkozások megtervezéséhez. akik beszélnek arról. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. . MEGJELENT AZ ABC-CLIO. hogy hogyan kezdjünk és fejezzünk be minden programot személyes módon. hogy az iskolai közösség többi részével világosan megismertessük. a mai serdülők körében előforduló magas kockázatú viselkedések esetében is. az általa ismertetett stratégiák könnyen alkalmazhatók más. Samuel T. hogy hogyan lehet hatékonyan működő csoportokat kialakítani. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO.” Gifted Child Today (november/december): 16-19. LLC. „Bibliotherapy for Gifted Children. LLC ENGEDÉLYÉVEL. beleértve a megfelelő helyiség kiválasztását. 1992. Gladding. A szerzőpáros hangsúlyozza annak fontosságát. mit fog végezni a program. Beszél a kezdeti szövegválasztásról.147 A FÜGGELÉK Biblioterápiás feladatötleteket tartalmazó források annotált bibliográfiája Bump. Kyung-Won. technikákat. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Ez a cikk egy olyan biblioterápiás programot ír le.

amelyek az olvasó számára megkönnyítik az olvasottakon való gondolkodást. 1986. amely segíthet a foglalkozásvezetőknek eldönteni. amely segítségünkre lehet a biblioterápiás programunk megtervezésénél. Pardeck. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Jean A. John. megbeszélés és szerepjáték). REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Bibliotherapy: A Clinical Approach for Helping Children. New York: Greenwood Press. Pardeck.” Adolescence (nyár): 421-27. Pardeck felsorol olyan műveket. hogy hogyan vezessünk olvasás utáni beszélgetéseket. Pardeck. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1994. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Útmutatást ad a megfelelő könyvek kiválasztásával. Tizenhat különféle feladatötletet ismertet (szépírás. a hangos felolvasással. A cikk olyan eljárásokat mutat be. hogy az adott mű üzeneteit minél jobban megértsék. Ez a cikk serdülőknek szóló biblioterápiás programokkal kapcsolatban ad ötleteket. „Books for Early Childhood. John T. és John T. hogyan haladjanak. Ez a könyv bemutatja az iskoláskor előtti gyerekeknek szóló biblioterápiás programok speciális kritériumait. valamint megfogalmaz nyolc olyan alapelvet. Javaslatokat tesz arra nézve. Jean A. 1984. 1993. . / BETH DOLL AND CAROL DOLL.148 A cikk második fele biblioterápiás programok tervezéséhez és vezetéséhez ad gyakorlati ötleteket. és hogy hogyan készítsünk szövegértési feladatokat.” Family Therapy 11(3): 241-52. LLC. amelyeknek segítségével klinikai biblioterápiás programokat valósíthatunk meg. amelyeket különféle biblioterápiás programokban használt. hogy milyen olvasás utáni gyakorlatokat végeztessünk a gyerekekkel a célból. valamint azzal kapcsolatban. New York: Gordon and Beach Science Publishers. hogy kreatív ötleteket ad a műértés elősegítésére. Pardeck.” Bibliographies and Indexes in Psychology. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. „Using Literature to Help Adolescents Cope with Problems. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Pardeck. Pardeck. INC. és Jean A. öt lépésből álló tervezési folyamatot is leír. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. „An Overview of the Bibliotherapeutic Treatment Approach: Implications for Clinical Social Work Practice. Amellett. szerk. hogyan szerkesszünk olyan kérdéssorokat. INC. és hogy kikkel dolgozzanak. 3. Pardeck. amely segít elmélyíteni valamely irodalmi mű megértését. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. művészeti munka. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. és John T. szám. a gyerekek reakcióinak megfigyelésével. Jeon egy olyan.

például filmet vagy hangszalagot használjak benne?”) vonatkoznak. Egyedülálló módon Smith közzétesz egy önértékelő listát biblioterapeuták számára. hogyan válasszuk ki a megfelelő anyagokat. megint mások a megfelelő helyiség kiválasztására (például „A terem alkalmas arra. INC. amely minden egyes műnél megjelöli az ajánlott életkort. amelynek segítségével felmérhetik saját felkészültséget. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. részletesen bemutat általa vezetett sikeres foglalkozásokat.” Reading Teacher (május): 874-78. Joanna. hogy hogyan vonjuk be a szülőket. és hogyan vezessünk beszélgetéseket. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. hogyan rendezzünk hangos felolvasásokat. hogy médiát. . Smith. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. 1987. LLC. „Will the Real Bibliotherapist Please Stand Up?” Journal of Youth Services in Libraries (tavasz): 241-49. „Read Aloud Sessions: Tackling Sensitive Issues Through Literature. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. mások az anyagok kiválasztására (például „A művek pontos információkat közölnek-e a témában?”). Egyes kérdések segítségégével saját csoportkezelő képességüket becsülhetik fel (például „Hogyan veszem rá őket a részvételre?”). Alice G. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. 1989. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. A kérdőív hasznos emlékeztetőként szolgál minden biblioterápiás programvezető számára. Sullivan olyan programokhoz ad ötleteket. amelyek vitát kiváltó vagy érzékeny témákat tárgyalnak. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Javaslatokat tesz arra nézve.149 Ez a könyv a klinikai biblioterápiás programok céljait. Végezetül. Ezen felül találunk benne egy átfogó listát gyerekeknek és serdülőknek szóló könyvekről. Sullivan. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. egyes fázisait és módszereit mutatja be. INC.

MEGJELENT AZ ABC-CLIO. A program során azonosítani lehet azokat a tanulókat. A CÉLCSOPORT A 720 tanulót számláló külvárosi általános iskola minden negyedik osztályos tanulója részt vesz ebben a biblioterápiás programban.150 B FÜGGELÉK PROGRAM NEGYEDIK OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA A BARÁTSÁGRÓL (Az anyagokat Jennifer Bowers segítségével válogattuk. hogy ez a negyedikes osztály képes legyen kezelni az iskolaudvaron felmerülő. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy az óraközi szünetek öt százalékában veszekednek. barátokkal kapcsolatos problémákat. Félidőben történt egy értékelés – az adatok ígéretesek – csak néhány tanulóról derült ki. A negyedikesek fokozatosan haladnak előre a számukra kiválasztott olvasmányokkal és beszélgetéseket folytatnak arról. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. három százalékában társaik kötekednek velük és egy százalékában a tanulók verekednek egymással (Doll és Murphy. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Hasonló problémákat azonosítottak más közösségekben és osztálytermekben is. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy ennél intenzívebb terápiás beavatkozásra van szüksége. 1996). akiknek BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. négy százalékában társaik nem akarnak játszani velük. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy ma a barátokkal kapcsolatos problémák elkerülhetetlenek a gyerekkorban. Például egy külvárosi negyedikes osztályban a tanulók azt állították. A magas arányszámok azt mutatják. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. hogy hogyan fogja az osztály kezelni a szünetekben felmerülő problémákat. . és nyilvánvalóvá válik. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. könyvünk nyomdába kerülésével egy időben megvalósításra is kerül. hogy a legtöbb gyerek legalább havi rendszerességgel ilyen vagy ehhez hasonló problémákkal küzd. mert egy tanévben a legtöbb gyereknek ennyi óraközi szünete van. Következésképpen az alábbiakban ismertetett biblioterápiás programot dolgoztuk ki a célból.) A barátokkal és az óraközi szünettel kapcsolatos problémák gyakoriak a mai iskolákban. Szorozzuk meg a fenti százalékokat száznyolcvannal. A program az osztályteremben folyó tanítási nap részeként kerül lebonyolításra. INC. INC. LLC. Miközben a program ebben a könyvben példaként szerepel. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

A közvetlen jelent tekintve. mert a gyerekek közti barátság területén jelentős klinikai munka-. Dodge 1989. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. akit egyik osztálytársuk sem választ (Asher 1995). amelyekkel az osztály tanulói küszködnek a barátság terén. hogy a segítségnyújtás egyik hatékony módja az lehet. ha az egész csoportot rábírjuk arra. a barátkozás terén mutatkozó kitartó és súlyos nehézségek következtében a tanulók nagyobb valószínűséggel kerülnek normál osztályból speciális nevelésű osztályba (Hollinger 1987. Az iskolapszichológus lett a program felelős vezetője. Azon tanulók esetében. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. A PROGRAM CÉLJA A program célja. hogy csökkentse azoknak a problémáknak a számát. hogy rugalmasabb és elfogadóbb legyen az osztálytársakkal szemben. egy vagy két tanuló mindig lesz.151 nincsenek barátai – ezek a tanulók ezután egy olyan terápiás programban vesznek részt. azt kockáztatják. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. LLC ENGEDÉLYÉVEL. valamint kutatási tapasztalattal bír. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC. hogy felnőttként munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak lesznek. LLC. akiknek jelenleg nincsenek barátai. akiknek a barátkozással kapcsolatos problémái gyakoriak és tartósak. A MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSA A program vezetője az iskolapszichológus. Guralnick 1986). INC. A legújabb kutatások azt mutatják. nem lesz meg a kellő függetlenségük. ha az osztályteremben végeztetett gyakorlatok nem bizonyulnak sikeresnek azoknál a gyerekeknél. Az osztálytermi gyakorlatokat a negyedikes tanárokkal együtt végezteti. a nyomtatott és nem nyomtatott anyagokat pedig gyermekkönyvtáros segített kiválasztani. Továbbá. Amikor egy osztály tanulói egy darab papíron felsorolják a barátaikat. az iskolapszichológus BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. amelynek témája barátok megszerzése és megtartása. Schonert-Reichl 1993). . ezen felül problémáik magányossá és boldogtalanná teszik őket (Doll 1996). MEGJELENT AZ ABC-CLIO. agresszívak lesznek vagy súlyos mentális problémákkal küzdenek majd (Berndt 1984.

Bárcsak Wendy találna egy Meg-hez hasonló embert. „Bárcsak Meg ne költözött volna el. hogy több olvasási szintet képviseljenek. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. amelyek barátok között felmerülhetnek. legyenek köztük művek mind a fiú. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. nem akar senki legjobb barátja lenni. New York: Avon. hogy véleményezze és felülbírálja a program során használt nyomtatott és nem nyomtatott anyagokat. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. aki a legjobb barátja lehetne – mindig és örökre. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. amelyek korábban már sikeresek voltak nehezen barátkozó gyerekek esetében (Gettinger. Mint például anyukája házassága és az új család. amelyik a házassággal együtt jött. Az iskolapszichológus a program egész ideje alatt gyermekkönyváros segítségét fogja kérni abban. Akkor talán a tizenegy éves Wendy nem lenne annyira feldúlva az életében zajló egyéb dolgok miatt. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. A VÁLASZTOTT ANYAGOK A gyerekek közti barátság témakörében a következő műveket választottuk ki a negyedik osztály számára. LLC. olyan terápiás módszereket felhasználva. mind a lányok közötti barátságról. és hogy sokféle olyan problémát ábrázoljanak. C. Always and Forever Friends. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. 1988. 1994). úgy tűnt. Az anyagokat úgy válogattuk. egy okos és érdekes lány.152 folytatja velük a munkát. Doll és Salmon. INC. aki. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. INC. A SZAKMAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA E program esetében a szakmai munkakapcsolat alapvetően konzultatív jellegű. . Regények Adler.S. Csak amikor egy új lány jött az osztályba és Wendy azt hitte. Ott voltak a népszerű gyerekek – akik mind összetartottak – és ott volt Honor. hogy BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED.

apjuk dolgozik. Kortárs realizmus. The Cybil War. és most. és jött rá arra. Aztán Brian rájön. „Ida visszahozta a nevetést a házba. és üldözi őt. Betsy. újonnan érkezett hatodikos tanár figyelmét Brian-re irányítja. INC. 8-12 éves kor. LLC. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL.153 megtalálta a tökéletes „mindig és örökké” barátnőt. hogy Brian-nek tanulási nehézsége. hogy egész hátralevő életére bajba került. oldal. Könnyű olvasmány. hogy a kiszámíthatatlan Idát házvezetőnőnek felvették. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. akik befolyással vannak a rossz magaviseletre. a parancsolgatós Ernestine néni végre visszamehet Atlantába. Kortárs realizmus. 1987. A tanév végére a tanár segítségével Brian egy egész újfajta tanulási módot sajátít el. Gyermek/felnőtt barátság. Burch. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. LLC ENGEDÉLYÉVEL. INC. Kortárs realizmus. and Morton. E. M. Felolvasáshoz a következő részeket javasoljuk: 54-55. 9-12 éves kor. Robert. New York: Viking Press. De a barátságukat próbára tette. 5. 1981. Betancourt. barátok. amikor a Sutton gyerekek megtudták. Tony hazugságai miatt nagyon nehéz és bonyolult helyzetekbe kerül” (az előzetes katalogizálási adatokból). osztály. Illusztrálta Gail Owens. Ida Early Comes over the Mountain. hogy mi is valójában a barátság” (a könyvborítóról). a barátait és önmagát” (a könyvborítóról). Cassedy. Crowell. hogy ezen túl mindig ő lesz kikiáltva az osztály legbutábbjának. Anyjuk halott. diszlexiája van. Brian és Dan megkérdőjelezi kapcsolatát „legjobb barátaival” és fél önmagához hűen cselekedni. . A tanár úgy gondolja. amikor Ida Early átjött a hegyen! A négy Sutton gyerek számára Ida épp időben érkezett. 70-71. 4-6. amikor jó barátja. „Amikor egy kemény. Sylvia. 1982. 60-62. „Simon kemény leckéket tanul a jó és a rossz barátsággal kapcsolatban. osztály. 1993. New York: Thomas Y. „Az élet kemény volt a Georgia állambeli Blue Ridge hegységben. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. mint a furcsasága” (a borítóról). hogy többről van szó Ida Early esetében. Byars. oldal. És Suttonék megszokták különös megjelenését és megszerették azokat a hihetetlen meséket. hogy a tanár nem találja őt butának. beleértve a családját. Kortárs realizmus. Brian naplóbejegyzése. Cybilbe. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. és egészen másképp látja a világot. New York: Avon. My Name is Brain Brian. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Brian biztos benne. 5-7. Jeanne. de hirtelen minden megelevenedett. oldal. új barátok keresése. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. Biztos benne. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Simon beleszeretett osztálytársába. amelyeket mesélt. New York: Scholastic. oldal. ismerte meg igazán Honort.

Kortárs realizmus. hogy szokjon. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. 1990. az erélyes szomszéd kínai cselédjével” (az előzetes katalogizálási adatokból).E. 1984. M. hogy a barátkozás és a beilleszkedés soha nem lesz könnyebb. Matthew.E. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. M. Kortárs realizmus. New York: Bantam Skylark (eredetileg a Little. a cseléddel. Ellen. az osztály csínytevője mellé szegődik. 4447. Sarah. Ráadásul ugyanabban az időben ugyanazt gondolták. Morton lassan tanul. megdöbben. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. New York: Bantam Skylark. hogy mostanra hozzá kellett. hogy a bátyja. hogy Polly kedveli Mortont. Conford. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. aki szégyelli. és aki vágyik saját barátra. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. azért. 9-12 éves kor. oldal. emiatt a félénk tizenkét éves Peggy magányos és rosszul érzi magát. New York: Margaret K. nem tudja. hogy részt vesz Suffy őrült terveiben. Peggy hazudik. mígnem összebarátkozik az eredeti George-dzsal és Mrs Manning. Linda Peggy ellen fordul. és George. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. De az igazság az. Your Former Friend. és Wallis elbizonytalanodik – meddig menjen el a népszerűség kedvéért?” (a borítóról). hogy beilleszkedjen és barátokat szerezzen az új iskolában. Anything for a Friend. hogyan kezdeményezzen barátságot. 4-6. rájön. Kortárs realizmus. Megosztották egymással legnagyobb titkaikat. 116-24 oldal. LLC ENGEDÉLYÉVEL. hogy azáltal. „A családja új városba költözik Kanadában. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Aztán Stuffy okos ötletei elkezdenek visszafelé elsülni. INC. 1992. Singgel. a gyors utat választja a népszerűséghez és Stuffy Sternwood. kapcsolat/barátság egy felnőttel. kezdeményező lépéseket tesz Peggy felé. INC. Gaeddert. Brown adta ki 1979-ben) „A tizenegy éves Wallis Greene már sokat gyakorolta. . A családja már olyan sokszor költözött. oldal. McElderry Books. Hangos felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 20-24. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Aztán Matthew elutazott a BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Az illusztrációkat Mary Beth Schwark készítette. milyen új lánynak lenni az iskolában. Ezért a Briar Lane általános iskolában töltött első napján Wallis úgy dönt. az osztály különce. oldal. Hangos felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 20-29. Wallis reméli. LouAnn. Ellis. a többiek majd megszeretik. oldal. Next-Door Neighbors. 49-53. Ugyanazokat a dolgokat szerették csinálni. LLC. Tanítás után mindennap együtt voltak. 9-11 éves kor. amikor a hivalkodó új lány a környéken (Polly) Mortont barátjául választja” (az előzetes katalogizálási adatokból). osztály. De Polly Mary Ella legjobb barátnője is lesz.154 „A tizenegy éves Mary Ella. „Gail és Matthew egymás legjobb barátai voltak.

1986. hogy Amirt nevelőszülei elszakították bronxi barátaitól és egy syracuse-i otthonban helyezték el. The Gift-Giver. a csoport rájön. 4-6. egy gyönyörű póni társaságában keres vigaszt. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. „Addie. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. 7181. Joyce. hogy visszaszerezze legjobb barátját!” (a borítóról) Kortárs realizmus. és gazdagító barátságot kezd tulajdonosával. Doris úgy érzi. 101BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. aki úgy érzi. Hall. hogy elment. Hansen. osztályig. Kortárs realizmus. INC. mint a többiek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Hangos felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 54-55. 109-14. hogy aktív szerepet vállaljon a család összetartásában – még akkor is. utcai barátai nem pótolhatják Amirt – különösen az a kis buta Yellow Bird” (a borítóról). miután elment. Amir megpróbál beilleszkedni. Portree’s Pony. ha ez azt jelenti. Lynn. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. 8-12 éves kor. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. mert így újra kapcsolatba kerülhet Amirral. Felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 64-69. Gyermek/felnőtt barátság. New York: Clarion Books. 1980. magányos Amir az új fiú a környéken. Kortárs realizmus. hogy Dorisnak el kell távolodnia a barátaitól” (a borítóról). Állandóan a többi fiúval kosarazott. INC. Multikulturális témájú mű. New York: Charles Scribner’s Sons. De Yellow Bird kitart a barátság mellett és végül ő és Doris jó barátok lesznek. Multikulturális témájú mű. „Csak néhány hete történt. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy más. Mrs. LLC ENGEDÉLYÉVEL. És amikor visszatért. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. 4-7. milyen sokat jelent nekik Amir. Ahogy összebarátkoznak. 1986. Amikor Doris apja elveszíti a munkáját. aki elidegenítette és elveszítette saját lányát” (az előzetes katalogizálási adatokból). Még arról a természettudományos projektről is megfeledkezett. Amir segít Dorisnak abban. New York: Houghton Mifflin. hogy Amirt nem érdeklik azok a dolgok. Doris segít Birdnek. nagyon furcsán viselkedett. és hogy jobban megértsen másokat. oldal. Kortárs realizmus. amelyek mindenki mást érdekelnek. Hansen. soha nem fog hozzászokni ahhoz. osztály. egy büszke asszonnyal. nem szeretik. Nem Gaillel ment iskolába. A 163. Amir az. Könnyű olvasmány. De egy dolgot tudott – valamit tennie kell. amit Gaillel együtt kellett volna csinálniuk! Gail nyugtalanítónak és érthetetlennek találta a Matthew viselkedésében beállt változásokat. akinek segítségével Doris képessé válik arra. megtanulni a kívülállók elfogadását. hogy nagyobb önbizalomra tegyen szert. Doris csodálkozik. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. „A kedves. Joyce. oldal. 9-12 éves kor. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. LLC. ugyanakkor nem zavarja. .155 nyárra. Yellow Bird and Me. oldal. a nevelt gyerek.

„Túl öreg hozzád” – mondták neki a barátai. osztálytól. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. akiben meg lehet bízni. 1975. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. NY: Bradbury Press. New York: Orchard Books. aki egy rozoga házban lakott ott lent. Boston: Houghton Mifflin. mint a testvérei” (a borítóról). amíg föl nem fedezi Jennifert. Ellennek és Annemarie-nak gyorsan ki kell valamit találnia. Kortárs realizmus. LLC. a mogorva. osztály. Marinka. oldal. Történelmi regény. és amelyek egy nap Sara-Kate limlomokkal telerakott hátsó udvarában megjelentek?” (a borítóról). / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. and Me. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Persze Jennifer nem is igazán barát. hogy megértse Doris és Amir barátságát. „Elizabeth Amerika legmagányosabb gyereke. Megjegyzés: először ajánlatos a The Gift-Giver-rel megismertetni a hallgatóságot. William McKinley. oldal. Doris őszintén megszereti Bird-öt. INC. 4. Elizabeth. A boszorkányok nem barátkoznak. rövid varázsigéket mondani és Jenniferrel szót érteni” (a borítóról). 1989. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Madison. Lisle. Janet Taylor. Ellen Rosent. melyek olyan kicsik voltak. túl sovány lánnyal kapcsolatban. 1989. 3-64.” De hogyan tudta volna a kilenc éves Hillary távol tartani magát a finom pálcikaházaktól. Az illusztrációkat Miller Pope készítette. Hillary kételyeit fejezi ki Sara-Kate-tel való barátsága kapcsán. Jennifer. Newbery-díjas könyv. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Konigsburg. és úgy tesznek. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Lowry. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. amikor egy éjjel három náci tiszt érkezik hozzájuk és tudni szeretné. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. osztály. 109-13. Tartsd távol magad tőle. Lois. New York: Atheneum. 1967. Newbery díjas könyv. 4-6. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Johansenék magukhoz veszik Annemarie legjobb barátnőjét. Elizabeth a segédje lesz. mintha a családhoz tartozna.L. Hecate. Hillary megvédi a barátját. Katinka and Me (Susie). barátság kezdete Hillary és Sara-Kate között. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Macbeth. és miközben azt tanulja. Ellen miért nem szőke. hogy egérnél nagyobb élőlények nem fértek volna el bennük. Scarsdale. Felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 2-33. 4-6. „Nem olyan ember. márpedig Jennifer boszorkány. Afternoon of the Elves. INC. „Amikor a német csapatok elkezdik a dán zsidók kitelepítését. Winifred. Kortárs realizmus. hogyan váljon ő maga is boszorkánnyá. Number the Stars. többek között megtanul nyers tojást enni. . E.156 5. oldal. „Mindenki figyelmeztette Hillary-t Sara-Kate Connolly-val.

J. oldal. és. ami majdnem az életébe kerül. 4-6. Katinka és Susie barátnők… Történetesen három a szerencsés szám az ugrálókötelezésnél (vagy amikor az osztálydarabban van egy különleges táncbetét). 1988. De amikor Angel kihúz egy kést. leírás arról. az a része. Multikulturális témájú mű. miután Jamal is csatlakozott. Boston: Little. hogy fél. oldal. Newberydíjas mű. hogy szemmel tarthassa a barátját. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Susie rájön valamire a barátsággal kapcsolatban: a barátokból végül idegenek lehetnek. Kortárs realizmus. Namioka. türelmes és komoly oldaláról ismeri meg T. 1988. ha az embernek barátai vannak. ezt a kellemetlen embert. Tito az. hogy milyen is az. Az illusztrációkat Kees de Kiefte készítette. oldal. osztály. Lensey. INC. Moore. annak ellenére. a barátok közti harc eredményeképpen a trió egyik tagját kiközösítik. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. meglepetésére. Jamal legjobb barátja. aki csodálja Jamal rajzait. Felolvasásra a következő részeket ajánljuk: 6-7. ha megszűnnek beszélni egymással…” (a borítóról) Kortárs realizmus. romba dőlnek a tervek és elvész a jókedv. 5-10. 7-10 éves kor. és erőpróbára hívja a parkba. A probléma.-t. Felolvasásra a következő részeket javasoljuk: 8486. LLC. Tito megmenti barátját. Brown. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. De amikor együtt tanulnak. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. Scorpions. osztály. hogy kié lesz a nagyobb hajó. 1992. 49-52. akivel vitatkozni lehet arról. Barbra kiáll a kívülálló mellett. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. korrepetáló tanárnak. Aztán megkapja T. New York: Harper & Row. „Az egyetlen ember. Aztán Angel és Indian kétségbe vonja Jamal vezető pozícióját. Multikulturális témájú mű. aki érti a dolgokat. akivel hosszú sétákat lehet tenni Harlemből a kikötőmedencéhez. amelyik kicsi és fél. hogy bár Jamal látja. Yang the Youngest and His Terrible Ear. „Barbra nem hiszi el. LLC ENGEDÉLYÉVEL. amikor egy nap Marinka megharagszik Katinkára. . FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Kortárs realizmus. Brodie-t. hogy fegyvert használni rossz dolog. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. csatlakozik a Skorpiókhoz. Straus & Giroux. hogy ilyen balszerencsés. 122-24. hármas dinamika. Először a hatodikos tanára megbuktatja matematikából. nem tud lemondani róla (a borítóról). így. Whose Side Are You On? New York: Farrar. az.157 „Marinka. elkezdi megkedvelni őt” (a borítóról). aki. amikor gazdagok lesznek.J. Barbra új. Myers. Emily. INC. következésképpen a csoport kiközösíti. Walter Dean. Tito az. Tito.

nyúlánk lányt. sem pedig Jess saját félelmei vagy Leslie képzeletbeli elenségei. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Spitzer Általános Iskolába kell járnia. amikor a napok egy kicsit hosszabbnak tűntek. titkos erdei királyságukat. Egy barátság történetei. Szörnyetegszáj Myers. Knopf. és felülkerekedik kíváncsisága. Az örökség. 1977. és a képzelet és tudás világa. Multikulturális témájú mű. Flip-Flop Girl. Kortárs realizmus. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Kortárs realizmus. kötelekkel. Itt semmilyen ellenség nem győzhette le őket – sem a tanáruk. LLC ENGEDÉLYÉVEL. New York: Thomas Crowell. megfújni való almákkal. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. New York: Alfred A. LLC. Paterson. Egyedül Mr. a fiút örökre megváltoztatta. De az egyik szünetben Vinnie meglát egy magas. Kortárs realizmus. Miért visel Lupe élénk narancssárga strandpapucsot? És miért kerül állandóan bajba? Haragja és zavarodottsága közepette. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1974. hogy megbirkózzon a váratlan tragédiával. ahol ők uralkodtak. sem osztálytársaik. Newberydíjas mű. amely tele van begurítani való hordókkal. hogy apja számára új tanítványokat szerezzen. osztálytól. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. Peck. 4. Soup. 1994. 4-6. osztály. hogy a Gertrude B. New York: Lodestar Books. hogy hozzák létre Terabithiát. Vinnie fiatal. „ Jess meglepetésére ő és Leslie barátok lettek. hogy nagymamájával él a virginiai Brownsville-ben. aki nemrég érkezett családjával Kínából Seattle-be. amelyekkel rabokat lehet megkötözni. amit Jess felnyitott Leslie számára. Clayton. INC. INC.158 „A zeneileg tehetségtelen Yingtao. Paterson. kitörni való ablakokkal. miért olyan bolond a testvére. hogy le nem rombolja” (a borítóról). 4-7. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Illusztrálta Charles C. Leslie ötlete volt. az BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. teszi elviselhetővé az iskolát. Gehm. ami mindannyiukat érintette” (a borítóról). jóvágású tanára. sem Jess négy lánytestvére. Olyan korszak volt ez. Vinnie ritka barátságra lel – és kis híja. ahol az összes lány csinos. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. képessé tette a fiút arra. „Az. miközben inkább barátkozna és baseballozna (az előzetes katalogizálási adatokból). osztály. Gary Fulcher és Janice Avery. makkpipákkal és tízcentes szombati mozikkal. azt jelenti. Illusztálta Donna Diamond. Mason. mely két vermonti fiú közt szövődött – „történetek egy gyermekkorból. Katherine. új ruhájában azt kérdezi. Bridge to Terabithia. amit Leslie Jessre hagyott. amint egyedül ugróiskolát játszik. Robert Newton. Katherine. hegedűkoncertet készül adni. .

1981. New York: Macmillan. The Pennywhistle Tree. mélyen érzett vallásos hitét családja és barátai hitével” (az előzetes katalogizálási adatokból). hogy Alfred agyvérzést kapott. Slepian. 5. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Jan. ami a tizenegy éves Jonathon és barátai között fennáll. és ebből az elkeseredésből születik a merész – de katasztrofális – emberrablási kísérlet” (a borítóról). osztály. 1986. Putnam’s Sons. Történelmi regény. INC. Slepian.159 élet pedig egy kicsit egyszerűbbnek. 1980. INC. miközben egy hang sem jött ki a torkán és képtelen volt a veszélyre mutatni. „Alfred életének megmentése volt a valódi kezdet Lester számára. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. A Fine White Dust. amint fogyatékos barátja.P. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. „Jan Slepian kritikusok által elismert első regényének. mint ma: semmi sem volt annyira fontos. akinek korábban szintén agyvérzése volt. LLC ENGEDÉLYÉVEL. 5. Kortárs realizmus. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. New York: G. Kortárs realizmus. 5. Alfie. Lester’s Turn. mint amilyen ő kívülről. „Az utazó prédikátor érkezése ebbe a kis észak-karolinai városba új lendületet ad a tizenhárom éves Peter küzdelmének. osztálytól. ha Alfred értelmi fogyatékos? Mindenesetre különleges. . De akkor is ugyanúgy volt ez. Doris Buchanan. elkeseredetten próbálja megmenteni Alfie-t. osztálytól. LLC. és végre talált egy barátot. Alfred nélkül Lester sohasem tudta volna meg. hogy kibékítse saját. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Emellett. az egyetlen ember Lester ismerősei között. és a tizenhat éves Lester életében nem alakulnak jól a dolgok. kétségbeesetten próbálva megszólaltatni a vészjelzőt. Rylant. aki ugyanolyan belülről. 1991. Cynthia. hogy létezik menekülésre használható csónak” (a borítóról). A legrosszabb az. hogy végig kell néznie. Jan. Úgy tűnik. Természetesen nem szó szerint kell érteni. Smith. Egyszerűen ott állt a parton. The Alfred Summer. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Lester. „Repedés keletkezik abban a baráti közelségben. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. New York: Macmillan. a The Alfred Summer-nek nagyszerű folytatásában minden megváltozott azóta a sorsdöntő nyár óta. Na és. Történelmi regény. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. hogy megmentette Alfredet. nem zavarja. New York: Bradbury Press. 4-6. 11-14 év. amikor új fiú költözik az utcába és erőszakkal befúrja magát Jonathon életébe” (az előzetes katalogizálási adatokból). mint egy legjobb barát” (a borítóról). Történelmi regény. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. osztálytól. De segített. a kórházban leépül.

Minneapolis. Multikulturális témájú mű. The Egypt Game. De az utóbbi időben Franny-nak van egy olyan érzése. A rajzokat Alton Raible készítette. Mary. Illusztrálta Dee deRosa. . fejtetőre fésült hajára. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. MN: Dillon Press. INC. New York: Harper Trophy. The Noonday Friends. osztály. Mivel Simone-nak is gyakran kell segítenie saját nagy bevándorló családjában. Willis. meggyőzte Melanie-t arról. Zilpha Keatley. és arra. De April más meglepetéseket is tartogatott. Tyrone-nak munkát szerezni. Taha. és egy elhagyatott raktártelepen elkezdte felépíteni saját egyiptomi birodalmát” (a borítóról). 5-7. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. mint például. amikor Tia Rosa unokája megszületik” (az előzetes katalogizálási adatokból). aki tudta. The Secret Super Powers of Marco. Newberydíjas mű. testvére megtalálására. Azonban megtalálja a módját. Stolz. De Franny elbűvölő festőművész apja. műszempillájára és rókaprém gallérjára. és nagyon elszomorítja betegsége. April Hall meglepetés volt. mint hogy ingyenes ebédet kérjen. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. a büfé előtt. 1967. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Glanzman. milyen lesz egy új gyerek. Kortárs realizmus. Felhasználja őket kutyája megmentésére. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. csakúgy. osztály. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. 1994. 1965. úgy tűnik. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. mint Melanie. így a tizenegy éves New Yorki lánynak sok dolga és gondja van otthon. sosem tudja megtartani az állását. hogy soha nem lehet előre kitalálni. édesanyja pedig teljes állásban dolgozik. „Még Melanie számára is. New York: Atheneum. 1986. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Azt is szeretné. New York: Harper Trophy. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Simoneval. Inkább. hogy kifejezze szeretetét. Egyetlen pillantás sprőd. hogy segítsen új barátjának. Gyermek/felnőtt barátság. 4-6.160 Snyder. Kortárs realizmus. LLC. hogy April nem fog tudni könnyen beilleszkedni a Jackson School hatodik osztályába. Illusztrálta Lois S. legtöbbször megérti. majd ezt követően a halála. A Gift for Tia Rosa. Kortárs realizmus. „Franny szendvicset kér uzsonnás dobozban vagy papírzacskóban. „Marconak Különleges Képességei vannak. hogy szeretett olvasni és imádott képzeletjátékokat játszani. Karen T. „A kis Carmela közel áll idős szomszédjához. INC. Egy hónap leforgása alatt April és Melanie közös érdeklődést alakított ki az ókori Egyiptom iránt. iskola után. LLC ENGEDÉLYÉVEL. Meredith Sue. hogy a gazdag Lila többet tud nyújtani Simone-nak…” (a borítóról). osztály. 3-4. ha sok időt tölthetne legjobb barátnőjével. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.

161 Marco édesanyja azt hiszi, úgy van elrendelve, hogy Tyrone bűnöző életet éljen. Csak Marco lát meg valami mást is Tyrone-ban. Meglátja a jót az agresszív fiúban, és az igaz barátot” (a borítóról). Kortárs realizmus. Könnyű olvasmány. 8-12 éves kor.

Képeskönyvek
Fleischman, Sid. 1987. The Scarebird. Az illusztrációkat Peter Sis készítette. New York: Greenwillow Books. „Egy magányos öreg gazda felismeri az emberi barátság értékét, amikor egy fiatalember eljön segíteni neki és madárijesztőjének a gazdaságban” (a borítóról). Keats, Ezra Jack. 1971. Apt. 3. New York: Macmillan. „Egy nap, amikor eső tompítja el a város hangjait, Sam meghallja, hogy valaki harmonikázik abban az épületben, ahol lakik. Kíváncsivá válik, és testvérével együtt megpróbál rájönni, honnan jön a zene. Amit a fiúk felfedeznek, gyönyörű és meglepő – nem egyszerűen zene vagy egy új barát, hanem valami váratlan legbelül” (a borítóról). Lobel, Arnold. 1970. Frog and Toad Are Friends. New York: Harper & Row. Ez a könyv, éppúgy, mint a Frog and Toad sorozat más darabjai, két barát hétköznapjait mutatja be. Megtudhatjuk, hogyan ápolják barátságukat. Marshall, James. 1972. George and Martha. Boston: Houghton Mifflin. „A barátság törékeny dolognak bizonyul, még akkor is, ha két nem annyira törékeny lény között áll fenn, mint amilyen George és Martha. Lehet, hogy egy víziló tud szeretni és szerethető is, de törékenynek nem mondható. Még így is, George és Martha, úgy tűnik, igen jól ismeri a barátság különféle örömeit: milyen jó is az, ha van egy barát, aki felvidít, és aki törődik veled, aki megmondja neked az igazat, és aki mindent elkövet, hogy kíméletes legyen veled” (a borítóról). Naylor, Phyllis Reynolds. King of the Playground. Az illusztrációkat Nola Langner Malone készítette. New York: Atheneum, 1991.
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

162 „Kevin nagyon szeret játszótérre járni, de nem akkor, amikor Sammy is ott van… Aztán egy nap Kevin összeszedi a bátorságát és kimegy a játszótérre, még akkor is, ha Sammy nem engedi be oda… Kevin marad vagy hazamegy? Hogyan kezeli majd a helyzetet?” (a borítóról) Polacco, Patricia. 1992. Chicken Sunday. New York: Philomel Books. „’Stewart és Winston a szomszédaim voltak. Egy ünnepélyes ceremóniával, amelyet egyik nyáron a hátsó udvarukban rendeztünk, a testvéreimmé avattuk őket …. Nagymamájuk, Eula Mae Walker, most már az én nagymamám is volt.’ A gyerekek nagyon szeretnék megvenni Miss Eulájuknak azt a húsvéti kalapot Mr. Kodinski boltjában… De a kalap pénzbe kerül, a gyerekeknek pedig nincs elég pénzük. Aztán egy nap, amikor tévedésből azzal vádolják őket, hogy a boltos kirakatát tojással dobálták meg, rájönnek, hogyan bizonyíthatják be ártatlanságukat – ugyanakkor pénzt is keresnek, hogy meg tudják venni a kalapot” (a borítóról). Rylant, Cynthia. 1983. Miss Maggie. Illusztrálta Thomas DiGrazia. New York: E.P. Dutton. Nat Crawford egyfolytában meg akarta lesni Miss Maggie egyik ablakában azt a fekete kígyót, amely az emberek állítása szerint a gerendáról lógott lefelé odabent. „Az ablakon kellett bekukucskálnia, vagy az ajtón, mert nem akart bemenni az öreg Miss Maggie kunyhójába. Aztán egyik télen valami történt Miss Maggie-vel. Abból, amit Nat tesz, hogy segítsen neki, egy gazdag és emlékezetes történet bontakozik ki egy nagyon különleges emberről” (a borítóról). Steptoe, John. 1969. Stevie. New York: Harper & Row. „Egy nap Robert édesanyja azt mondta a fiának: - Tudod, jön egy kis barát, itt fog lakni. Így eljött a kis Stevie. De kezdettől fogva rémesen viselkedett. Eltörte Robert játékait és bajba juttatta Robertet. Állandóan útban volt régi elkényeztetett énjével. De aztán egy nap Stevie szülei eljöttek érte és elvitték, örökre. Hamarosan Robert kezdte úgy gondolni, talán Stevie nem is volt annyira rossz” (a borítóról). Viorst, Judith. 1974. Rosie and Michael. Illusztrálta Lorna Tomei. New York: Atheneum.

BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC.

FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

163 „A barátság minden problémát legyőz. Ezt gondolja Rosie és Michael. Elég nagy ahhoz, hogy az ember viccelődjön, nevessen, megossza a másikkal a tárgyait, segítsen a másiknak, ha baj van, sőt még ahhoz is, hogy olykor-olykor mérges legyen” (a borítóról). Waber, Bernard, 1972. Ira Sleeps Over. Boston: Houghton Mifflin. „’Meghívtak, hogy aludjak Reggie-éknél. Milyen boldog voltam! Még sohasem aludtam barátoknál.’ Ki ne lenne izgatott, ha este kacatgyűjteményt nézegethetne, birkózhatna, párnacsatázhatna, bűvésztrükköket gyakorolhatna, társasjátékozhatna, használhatná a nagyítót, vagy kísértettörténeteket hallgathatna? Végül és teljesen váratlanul azonban az este boldogítóbbnak bizonyul, mint azt Ira valaha is el tudta volna képzelni” (a borítóról): A Parade-Kodak Országos Fotóverseny nyertesei. Best Friends: A Pictorial Celebration. A bevezetőt Waller Anderson írta. New York: Continuum Publishing, 1991. „Amikor a Parade és a Kodak meghirdette fotóversenyét a Legjobb Barátok kategóriában, több mint 200 ezer alkotás érkezett. A legjobb barátokat ábrázoló fényképek nem korlátozódnak nemre, korra vagy fajra” (a borítóról).

Költészet
Livingston, Myra Cohn, szerk. 1987. I Like You, If You Like Me: Poems of Friendship. New York: Margaret K. McElderry Books. „Az egyedüllét szomorúsága; kísérlet új és virágzó barátságok természetének felfedezésére; egy hűséges állat társaságának öröme, akire az ember minden baját rábízhatja; álbarátok és legjobb barátok; a barátságot sok oldalról körüljáró versek megelevenítik például az összeveszés és kibékülés, az elválás és újbóli találkozás fájdalmas pillanatait” (a borítóról). Ez az antológia kilencven régi és mai költő műveit tartalmazza. Schenk de Regniers, Beatrice. 1986. A Week in the Life of Best Friends and Other Poems of Friendship. Illusztrálta Nancy Doyle. New York: Atheneum.
BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO, LLC. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED, INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO, LLC ENGEDÉLYÉVEL.

LLC. korábban). A BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. hogy Jesse saját magát vádolja barátja haláláért. 310. a barát néha egy másik gyerek. terjeszti a Coronet/MTI Film and Video. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Moss és Wilson 1992. de az is lehet. A háromdimenziós animáció Frog és Toad barátságát mutatja be Lobel azonos című könyve alapján. 45-46. LLC ENGEDÉLYÉVEL. A Soup for President szintén kapható. Készítette a Wonderworks. Moss és Wilson 1992. néha segítőkészek. oldal. Készítette John Matthews a Churchill Media számára. Készítette az ABC Weekend Specialists. Moss és Wilson 1992. néha nem. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Színes. 17. Az egyetlen változtatás a regényhez képest. 58 perc. terjeszti a Public Media Video. 5 perc. A sorozat más darabjaiból is készült animáció. Soup and Me. 9-13 éves kor. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. A kommentárt lásd a „Képeskönyvek” című bekezdés alatt. néha egy háziállat. 1985. INC. 8-11 éves kor. A Kanadában forgatott film Katherine Patterson azonos című regényének filmváltozata (ld. MEGÉRTÉST ELŐSEGÍTŐ FELADATOK Szeptembertől kezdve az iskolapszichológus a listáról kiválasztott könyvből mindennap felolvas egy részt az osztálynak – a felolvasás ideje szünet után egy húsz perces időköz.164 „A barátok néha közel vannak. A Robert Newton Peck azonos című regényéből készült film két fiú kalandjait kíséri figyelemmel. Animáció. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1977. a vidéki Vermontban töltött gyerekkoráról és legjobb barátjáról őrzött emlékein alapszik. A történet Peck saját. 1985. . oldal. aki eltűnődik. néha nem. Színes. 100. oldal. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. 4-8 éves kor. Frog and Toad Are Friends. hogy egy méhecske. És olykor-olykor van valaki. néha lojálisak. hogy egyedül lenni nem ugyanolyan fontos-e” (a borítóról). Színes. néha nem. 24 perc. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Audiovizuális anyagok Bridge to Terabithia. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. INC.

A tanulók verseket olvasnak a barátságról. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. az osztályban tanító tanárok és a tanulók újra összegyűlnek. Ahogy az osztály tanulói hozzászoknak a pszichológus jelenlétéhez. A tanulók a rendes olvasásórán ismerkednek meg velük. aztán saját verset írnak egy üdvözlőlapra. ha az embernek problémái vannak a barátaival. Amikor példákat találnak. hogy mi volt a legnehezebb problémájuk valamelyik barátjukkal kapcsolatban. LLC. Az osztály tanulói megnézik a filmet. a tanárok és a diákok összegyűlnek. November elején az iskolapszichológus. 3. vagy hogy mit kell tenni.165 könyv kiválasztása a tanárok javaslatai alapján történik. Október elején az iskolapszichológus. 2. amit a diákok tudni szeretnének a barátsággal. amelyeket a szépirodalmi művek szereplői alkalmaznak a problémák megoldására. A kiválasztott könyveket és filmeket az alább ismertetett módok valamelyikén fogják feldolgozni: 1. INC. LLC ENGEDÉLYÉVEL. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. bekarikázzák azokat a problémákat. A tanulók folytatják a kiválasztott művek olvasását vagy hallgatását. illetve a barátok megtartásával kapcsolatban. hogy egy listát készítsenek mindarról. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. amelyet valamelyik barátjuknak szánnak. majd miután a tanulók visszajöttek az osztályba. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. Amikor a barátsággal kapcsolatos kérdések összegyűltek. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. amelyet az osztály faliújságján kezdtek el vezetni. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Az osztály hetente átnézi a listát. A problémákat egy rövid kérdőíven sorolják fel. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. de most már más példákat is keresnek az osztály leggyakrabban előforduló problémáira. Az adatokat a matematika óra részeként a tanulók táblázatban. írhatnak a legjobb barátjukról. INC. azokat a stratégiákat. vagy megnézegetnek egy kisebb képeskönyvet. a napi felolvasást rövid beszélgetés követi az aznap felolvasott részben a barátsággal kapcsolatban felmerült problémákról. hozzáírják egy óriás problémamegoldó listához. hogy mitől lesz valaki jó barát. A találkozó célja a tanulók óraközi szünettel kapcsolatos problémáinak azonosítása. Írhatnak arról. az összebarátkozással. . majd segítségével akciótervet készít az osztályban a barátokkal kapcsolatban felmerülő problémák némelyikének megoldásához. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. ami kiindulópontként szolgál fogalmazásokhoz. kiegészítő anyagokat választanak a listáról. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. kiválaszt róla néhány módszert. illetve grafikonon ábrázolják. amelyek felmerültek az aznapi szünet során.

. LLC ENGEDÉLYÉVEL. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER.166 A KLINIKAI BIBLIOTERÁPIA ÁLTAL MEGKÍVÁNT KITERJESZTÉSEK Ha néhány tanuló esetleg további segítségre szorulna. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. az olyan gyerekek által kitöltött kérdőívek. vagy nem változtak. LLC. megmutatják. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. ÉRTÉKELÉS Az óraközi szünettel kapcsolatban készített kérdőívek hasznos mutatói lesznek a program sikerességének. Doll és Salmon 1994) vonja be őket. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. akiknek nem voltak barátai. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. Ezen kívül. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Korábbi kutatások során ezek a stratégiák hatékonynak bizonyultak olyan gyerekek esetében. akiknek nehézségei voltak a barátkozással kapcsolatban. súlyosbodtak. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. az iskolapszichológus egy szisztematikus társas problémamegoldó (Elias és Tobias 1996) és személyes célmeghatározó programba (Gettinger. INC. INC. hogy a szóban forgó tanulók barátokkal kapcsolatos problémái enyhültek. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO.

június. E. Colorado. "Sociometric. M. Assessment and Modification.167 IRODALOM Asher. INC. szerk. "The Peer Relations of Young Handicapped and Nonhandicapped Children. T. Gettinger. L. Elias. and Parent Training on Children’s Peer Relations. és M. . Doll. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. NJ: Ablex." Remedial and Special Education 8: 17-27. LLC. J." A workshop presented at the Annual Summer Institute in School Psychology: Internalizing Disorders in Children and Adolescents. 1996. Guralnick és H." A paper presented at the 104th Annual Convention of the American Psychological Association. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. MEGJELENT AZ ABC-CLIO." In Friendship in Normal and Handicapped Children. Murphy. Field. Denver. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. M. J. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. R. "Recess Reports: Self-identification of Students with Friendship Difficulties. Salmon. 1986. Ontario. Toronto. Doll. J. New York: Guilford Press. o. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. B. Straim. "Effects of Social Problem-solving. INC. New York: Academic Press. o. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. Hollinger. T. P. B. "Children Without Friends: Implications for Practice and Policy. szerk. Socio-cognitive and Behavioral Measures for the Study of Friendship and Popularity. Guralnick. Walker. LLC ENGEDÉLYÉVEL. M. M. 1996." In Children’s Social Behavior: Development. 1996. 1994. és S. D. "Social Skills for Behaviorally Disordered Children as Preparation for Mainstreaming: Theory. B. 93-140. Social Problem Solving: Interventions in the Schools.. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. J. 1987. Segal. M. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA. és P. Roopnarine. Tobias. Goal-setting. S." Journal of Applied Developmental Psychology 15: 141-63. 1995. "Children and Adolescents with Peer Relationship Problems. Practice and New Directions. 1984. Doll és D. 222-46." School Psychology Review 25: 165-83. Berndt. Norwood.

168 Moss. szerk. K. "Empathy and Social Relationships in Adolescents with Behavioral Disroders. LLC. / BETH DOLL AND CAROL DOLL. From Page to Screen: Children’s and Young Adults’ Books on Film and Video. LIBRARIANS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS WORKING TOGETHER. REPRODUCED WITH THE PERMISSION OF ABC-CLIO. INC. BIBLIOTHERAPY WITH YOUNG PEOPLE. Joyce és George Wilson." Behavior Disorders 18: 189-204. 1993. A. INC. MEGJELENT AZ ABC-CLIO. LLC ENGEDÉLYÉVEL. / BETH DOLL ÉS CAROL DOLL. . COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. 1992. KÖNYVTÁROSOK ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SZAKEMBEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Detroit: Gale Research. COPYRIGHT © 1997 LIBRARIES UNLIMITED. Schonert-Reichl. FIATALOK BIBLIOTERÁPIÁJA.