Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576 Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

PORTOFOLIU

Grupa: 2 Formator: prof. dr. TEODOR SĂRĂCUŢ- COMĂNESCU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Cursant: prof. înv. primar Teieru Cristina – Georgeta

OPIS:
1. Tema: Proiect didactic cu strategii personalizate de instruire
diferentiata, specifice disciplinei de limba si literatura romanainvatamant secundar /invatamant primar

2. Tema: Adaptarea curricular a unei unitati de invatare pentru elevii capabili de performante inalte 3. Tema: Adaptarea curriculara a uneiunitati de instruire pentru elevii cu cerinte educationale speciale (CES)

specifice disciplinei de limba si literatura romanainvatamant secundar /invatamant primar Tema: .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Proiect didactic cu strategii personalizate de instruire diferentiata.

recapitularea textelor literare studiate pe parcursul semestrului al II-lea • SCOPUL: consolidarea deprinderii de citire conştientă. expresivă.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Şcoala Gimnazială . fluentă.Silvania’’ Data: Clasa : a III-a ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare DISCIPLINA: Limba şi literatura română ÎNVĂŢĂTOARE: Teieru Cristina • TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare • UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vestitorii primăverii • CONŢINUTUL: „În lumea cărţilor”. clară. îmbogăţirea vocabularului şi exersarea abilităţilor de exprimare orală şi dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru lectură • OBIECTIVE OPERAŢIONALE: ..

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 A. Nivel maximal.compararea personajelor întâlnite în vederea emiterii opiniilor. cerute de conţinut. . Nivel mediu – exprimarea unei opinii şi găsirea unui argument cu privire la un personaj.simbol prezentată la videoproiector. Nivel maximal. COGNITIVE: La sfârşitul orei.precizarea personajului principal pe baza însuşirilor dominante care-l deosebesc de celelalte personaje. cu rostirea clară a fiecărui cuvânt. elevii vor fi capabili să: OC1. OC2 – să citească corect. Nivel mediu – reglarea vocii. respiraţiei şi a vitezei proprii. OC3 – să enumere personajele literare din textele literare studiate.să identifice titlurile textelor studiate după imaginea. OC4 – să emită opinii însoţite de argumente relevante în caracterizarea personajelor prin comparaţie cu alte personaje. Nivel minimal. MOTRICE OM1 – să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învăţător.citirea în ritm propriu. Nivel minimal – recunoaşterea simbolului prezentat. B. fluent şi expresiv fragmentele date. Nivel mediu – identificare însuşirilor caracteristice ale personajelor.folosirea corectă a accentului şi a intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie. Nivel mediu – precizarea titlului textului studiat după imaginea simbol. Nivel maximal. Nivel minimal.redarea unei opinii şi a unui argument dntr-o lecţie studiată. Nivel minimal – numirea personajelor întâlnite în textele literare studiate. Nivel maximal – identificarea titlului textului literar precum şi a autorului.

Bucureşti . metoda pălăriilor gânditoare. fişe de lucru. munca independentă . AFECTIVE OA1.clasa a III a. Sǎ dezlegǎm tainele textelor literare . metoda RAFTS. metoda exploziei stelare. Desfasurarea lectiei Secvenţele lecţiei Ob. 1995 *Iordǎchescu Carmen.Captarea şi orientarea atenţiei Se va realiza „Punctul de plecare” ♦Învăţătorul se preocupă de asigurarea ♦Elevii isi vor pregăti materialele. Piteşti Temporale : 45 minute . conversaţia . OM3. C. diagrama Venn. Ed. • STRATEGII DIDACTICE : Metode si procedee : citire. OA2. Material didactic : prezentare în power point .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 OM2 – să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a manualului şi orientarea eficientă în pagina caietului.să pătrundă afectiv în atmosfera creată de citirea textelor literare. 2004. Carminis. Unităţi de conţinut Emiterea sarcinilor şi informaţiilor Rezolvarea sarcinilor Strategii didactice Metode Mijloace Forme de organizar e frontală Modalităţi de evaluare 1. explicaţia .să manifeste interes pentru rezolvarea cerinţelor propuse de învăţătoare. trăistuţa cu poveşti. “Metodica predării limbii române în ciclul primar” . instrumentele caiete . observarea. metoda cadranelor. Metodologice : *Ion Şerdean. stimulente. pălăriile gânditoare. diplome. Editura Didactică şi Pedagogică .să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii didactice. fişe de evaluare.

Se prezintă mai multe imaginisimbol. 3 min. explicaţia frontală 2. Anunţarea temei şi a obiectivelor ”În lumea cărţilor” 1 min.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 care să incite interesul pentru lecţie condiţiilor optime desfăşurării orei de limba şi literatura română necesare orei . ♦Receptează mesajul transmis de învăţătoare. Participă la discuţie prezentând clasificarea textelor literare studiate. Importanţa cărţilor în viaţa elevilor şi argumentarea acestui aspect. ♦Vor adopta poziţia corectă în bancă . denumesc conversaţ ia Videoproiector frontală observare sistematică . Se 3. Dirijarea învăţării OC1 Enunţar ea titlului şi a autorului Intuiesc imaginile prezentate. ♦Se anunţă titlul lecţiei şi se enumeră obiectivele pe care trebuie să atingă la sfârşitul orei în termeni accesibili elevilor . Prezintă importanţa cărţilor în viaţa de şcolar. işi vor spori atenţia conversaţ ia observare sistematică Discuţie pregătitoare despre textele studiate până acum la limba română şi clasificarea acestora( în versuri şi în proză).

Prezentar e PPT evaluare reciprocă evaluare reciprocă Elevii răspund corect la întrebările adresate de învăţătoare.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 20 min. după imaginea –simbol emite sarcina didactică: Identificaţi textul literar după simbolul dat şi numiţi autorul care l-a scris. Plicuri cu fragment e din lecţiile învăţate autoevaluar e frontală diplomă Elevul care respectă aceste calităţi va primi diploma de „Cel mai bun cititor al zilei”. citirea expresivă Participă la concursul propus ţinând cont de calităţile citirii. textul literar dar şi autorul acestuia. coerenţa dar şi intonaţia corespunzătoar e impusă de semnele de punctuaţie. În lecturarea fragmentului propus se are în vedere: fluiditatea citirii. OC3 . explicaţia frontală OC2 OA1 Concurs : „Cel mai Concurs : bun „Cel mai bun cititor” cititor” Din trăistuţa fermecată elevii extrag câte un plic ce conţine un fragment din lecţiile studiate. În funcţie de textul literar denumit elevii primesc întrebări suplimentare despre conţinutul acestora.

Se exemplifică cu numele personajelor din lecţiile învăţate(pozitiv e şi negative). citesc sarcina 4. Fiecare echipă primeşte câte o fişă de lucru ce conţine diferite metode active moderne. La o rezolvare corectă a fişei primesc ca surpriză jetoane cu personajul tratat. Fişa de lucru face referire la câte un personaj din lecţiile învăţate. Obţinerea performanţei Metoda pălăriilor gânditoare Metoda pălăriilor gânditoar e pălării colorate frontală evaluare reciprocă . (Anexa2) Se va aplica metoda pălăriilor gânditoare cu sarcini Răspund corect la întrebările adresate de învăţător referitoare la personajele întâlnite în lecţiile învăţate şi exemplifică.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (Anexa 1) OC4 Se discută despre personajele literare : ce sunt personajele literare. Activitate pe grupe: Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 5. conversaţ ia explicaţia frontală observare sistematică OA2 fişe de lucru evaluare reciprocă metoda cadranelo r diagrama Venn met. Elevii îşi aleg una din pălăriile gânditoare. exploziei stelare RAFTS activitate pe grupe Fişă de lucru despre un personaj literar Elevii repartizaţi în echipe rezolvă fişa cu personajul primit de fiecare în parte. de câte feluri pot fi ele.

mediu . 6.Tema pentru acasă 1 min. Pălăria albastră Pălăria verde(Anexa 3) 5. Primesc o fişă de evaluare pe nivele de performanţă: minimal.Realizarea feed-backului 1 min. maximal. Evaluare OM1 OM2 Fişă de evaluare 10 min. Pălăria albă Pălăria neagră Pălăria roşie Pălăria galbenă 7 min. Aprecieri şi recomandări ♦Explicarea temei pentru acasă ♦Aprecierea elevilor ♦Elevii primesc ca temă pentru acasă ♦Se fac aprecieri cu privire la gradul de participare la lecţie al elevilor ♦Ascultă cu atenţie explicaţiile primite ♦Primesc aprecieri cu privire la participarea elevilor la lecţie explicaţia frontală conversaţia frontală . (Anexa 4) ♦Fixarea cunoştinţelor ♦Ce am învăţat astăzi la limba română ? Rezolvă fişa de evaluare propusă. 8. didactică specifică fiecăreia în parte şi o rezolvă .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 specifice fiecărei pălării în parte. Fişa de evaluare individual ă evaluare reciprocă ♦Răspund la întrebările învăţătoarei conversaţia frontală 7.

Tema: Adaptarea curricular a unei unitati de invatare pentru elevii capabili de performante inalte .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 2 min. ♦Se recompensează elevii care au participat activ la lecţie cu calificative.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 PLAN CARIERĂ ~ Profesor pentru învăţământul primar~ Stablirea scopurilor/obiectivelor  Pe termen lung  Pe termen scurt Identificarea modalităților de utilizare a timpului Planifcarea acţiunii Identificarea dificultăților .

 Să mă documentez în ceea ce priveşte domeniul educaţiei .  Pentru că un om dacă are succes are şi o stare psihică bună.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Punerea în practică a programului Obiective:  Îmi doresc să devin profesor pentru învăţământul primar  3 motive pentru care succesul e important pentru mine:  Pentru că mă ajută să am mai multă încredere în mine.  Obiectivele mele pe termen scurt care mă ajută să ating acest obiectiv pe termen lung:  Un prim obiectiv ar fi învăţatul. Planul de acţiune Scopul meu este: Să devin un profesor bun şi de succes: .  Pentru că îmi asigură o situaţie financiară bună.

Obiectivul 3: Să obţin un post în învăţământ conform pregătirii. nu există bariere Clasa mea . Strategii de realizare Să fiu hotărâtă Termen Resurse Bariere Tot timpul Valori personale Persoanele şi condiţiile din jur Persoanele care nu sunt de acord cu decizia mea.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Obiectivul 1: Terminarea liceului. Obiectivul 2: Să urmez apoi o facultate de profil. Condiţiimateriale Să nu mă las influenţată de ceilalţi Tot timpul Valori personale Să îmi urmez visul Tot timpul Valori personale Dacă îmi doresc cu adevărat aceasta.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Publicaţii .

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Tema: Adaptarea curriculara a uneiunitati de instruire pentru elevii cu cerinte educationale speciale (CES) .

. după M. .stimulează şi dezvoltă gândirea şi imaginaţia. O2: .generează satisfacţia reuşitei individuale şi în grup. Obiective operaţionale: O1: .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Proiect de lecţie Şcoala Gimnazială .solicită şi implică învăţarea prin cooperare cu valorificarea potenţialului intelectual al fiecărui elev. Povestirea textului după planul de idei Tipul: mixtă Motivaţia: Lecţia este valoaroasă deoarece: . cursive şi expresiv textul.să citească corect.să identifice fragmentele logice ale textului.. .Silvania’’ Data: Clasa : a II-a Învăţător: Teieru Cristina Aria curriculară: Limbă şi comunicare Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelor Obiectul: Limba şi literatura română Subiectul: Dumbrava minunată”. . Sadoveanu Plan de idei.ajută la exersarea exprimării orale şi la îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv al elevilor.

Iona Serdean. cls. * Paidea şi gândirea critic. Cleopatra Mihăileanu). cls. metoda pălăriilor gânditoare. fişe de lucru. Vasile Flueraş. Casa Cărţii de Ştiinţă.Mihăilescu. 2007. flipchart -forme de organizare: pe grupe. O8 : . autori Tudor Piţilă. citirea în lanţ cu predarea ştafetei. 2007. Corint. turul galeriei. problematizarea. povestirea.să extragă ideea principală a fiecărui fragment (sub formă de tablouri) . după planul de idei .să povestească în scris conţinutul unui fragment al textului. Consiliul Naţional pentru Curriculum-Limba şi lit. a II-a.să povestească oral fiecare fragment al textului..să povestească oral întregul text. Limba şi literatura română. benzi cu fragmentele textului povestite. frontal Bibliografie : * Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar . programă revizuită. O5: . O6: . după modelul enunţat oral în clasă. . O9 : . * M.E. a II-a.să participe cu interes la lecţie.să adopte o poziţie corectă în timpul scrierii.să aranjeze benzile cu fragmentele deja povestite în ordinea cronologică a întâmplărilor. metoda 6-3-5. română. Strategia didactică: -metode şi procedee: conversaţia. O7b: . Piţilă. Aramis.N. . Ed. C. O7a :.mijloace de învăţământ: manualul (editura Aramis. Cluj-Napoca. explicaţia. 2004. Buc.să folosească vorbirea indirectă în locul dialogului. 2004. Buc. Ed. O4: .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 O3: . * T.

Pentru realizarea feed-back-ului şi stimularea autoevaluării.6-3-5”) – Clasa este împărţită în grupe de câte 6 elevi. centralizează ideile. până când ideile iniţiale sunt îmbunătăţite de toţi membrii grupului. c) citirea textului cu oprire la STOP ( un copil citeşte. Citeşte ideile şi încearcă prin formulări noi să le modifice în sens creativ. e) Lucru pe grupe – (metoda .. Fiecare elev formulează trei idei pe care le scrie în coloana tabelului. d) citirea textului pe roluri. Se distribuie foi pe care s-a realizat un tabel cu 3 coloane. ulterior vor fi discutate şi analizate ideile formulate. De Lizuca? ce a fost De ce crezi că Lizuca să împărăteşte? Cum s-a aşezat fetiţa dormi? primită cu ospitalitate putea doarmă în scorbură pentru a 3 idei formulate de un elev al grupei: .Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Desfăşurarea lecţiei I. la bătaia din palme a învăţătoarei se opreşte şi numeşte următorul elev care va citi ). Evocarea Se vor verifica cunoştinţele însuşite anterior şi modul în care ele au fost exersate prin: a) verificarea calitativă şi cantitativă a temei. b) citirea în gând a textului . le clasifică în funcţie de importanţa lor şi le cuantifică. apoi transmite foaia sa colegului din dreapta şi o primeşte pe a celui din stânga. Învăţătorul primeşte foile. Foile sunt transmise de la un elev la altul.

pentru pernuţa împărăteşte. . blândă şi cuminte. punându-şi bereta pe 2. de muşchi. Pe salteaua şi 2.fiindcă era o fetiţă blândă şi avea saltea şi pernuţă cuminte. Lizuca s-a aşezat de va muşchi. Fetiţa s-a cuibărit în împărăteşte scorbură. gingaşă pentru că avea saltea şi şi cuminte şi şi-a cerut perinuţă de muşchi şi voie de la răchită. ghemuită dormi încălzească. deoarece ca să se Lizuca cu ospitalitate. era tare obosită. Lizuca a fost 3.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Lizuca a fost primită Lizuca putea dormi Fetiţa s-a cuibărit în scorbură. Lizuca a fost primită 1. învelindu-se cu cap. Lizuc a fost primită că a vorbit cu răchita. paltonaşul şi cu ospitalitate fiindcă doarmă era o fată bună. Lizuca putea să 1. 3. Lizuca avea tot ce-i 3. 2. era obosită de atâta mers. trebuie pentru a dormi scorbură şi i-a făcut loc pentru că era o fetiţă împărăteşte. cu ospitalitate pentru că împărăteşte. politicoasă. 5 idei modificate creativ de ceilalţi 5 elevi ai grupei: 1. Lizuca s-a cuibărit în şi lui Patrocle primită cu ospalitate.

intrat nepăsându – i de dormea împărăteşte 5. dormi frumos voie şi nu a lângă răchită. se scrie ideea pe tablă şi în caiete. Se scrie titlul lecţiei pe tablă: Dumbrava minunată după M. saltea şi pernuţă de în scorbură. se cu pe răchită şi a vorbit pernuţă şi saltea de paltonul pune bereta pe cap. iar apoi va împărăteşte. s-a învelit si-a cerut muşchi . Patrocle era cu paltonaşul ca să ea şi Lizuca nu-i fie frig. Lizuca a fost 5. Unul dintre personaje va fi chiar Lizuca. f) Recunoaşte personajul – Vor intra în clasă 4 copii care vor reprezenta personaje din lecţiile studiate. Elevii vor recunoaşte personajul. Realizarea sensului • Se identifică cele 3 fragmente ale lecţiei • Se citeşte fiecare fragment în parte.a cuibărit primită cu ospitalitate. ridicând jetonul corespunzător autorului şi titlului. se povesteşte oral. Se vor prezenta pe rând. Sadoveanu Plan de idei II. Se anunţă titlul lecţiei şi obiectivele. se formulează ideea principală. înveleşte şi îşi primită cu ospitalitate. Lizuca s-a ghemuit împărăteşte în scorbură ca să se că avea încălzească. dormi pentru că a respectat-o pentru blând cu ea. Lizuca putea putea 5. În scorbură era 4. . Lizuca pentru că a fost 4. Fetiţa s . Ea va rămâne în clasă până la sfărşitul lecţiei şi va urmări activitatea.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 4. muşchi.

Alungarea iepurelui • Se povesteşte tot textul.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 1.4 grupe de nivel mediu (asamblarea textului povestit. Reflecţia – se realizează folosindu-se metoda “palariilor gânditoare”. ( 2-3 copii) Se alege cel mai bun povestitor.1 grupa de nivel maxim ( povestirea în scris a ultimului fragment) . punându-se în ordine cele 3 fragmente) Sunt verificate lucrările prin metoda “turul galeriei”. acţiune etc. III. Un elev din grupele de nivel mediu va citi textul asamblat al povestirii. pe baza planului de idei alcătuit.Popasul din pădure 2.)? b) Pălăria galbenă – Ce crezi că s-a întâmplat cu Lizuca atunci când a ajuns mare? c) Palaria roşie – Ce sentimente ai avut citind această poveste? d) Pălăria neagră – Ce nu ţi-a plăcut în poveste? e) Pălăria verde – Ce s-ar fi întâmplat dacă cei doi prieteni nu descopereau scorbura din răchită? f) Pălăria albastră – Ce proverb se potriveşte acestei istorisiri? EXTENSIA:-tema pentru acasă (patru enunţuri despre prietenia dintre Lizuca şi Patrocle) şi se vor face aprecieri asupra modului în care au colaborat şi au răspuns în timpul lecţiei. • Povestirea în scris a textului Tratare diferenţiată: . Grupa de nivel maxim va citi textul alcătuit. a) Pălăria albă – Care sunt datele importante ale lecturii (personaje. Motivarea alegerii acestei metode . timp.Teama de bursuc 3.

le dezvoltă elevilor iniţiativa. creşte motivarea pentru citirea unui text atunci când li se solicită să descopere fapte. . Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi şi sunt eliminate motivele de stres. . Tehnicile de învăţare activă fac lecţiile mai interesante.dezvoltă spiritul critic. îi sprijină în înţelegerea conţinuturilor.încurajează competiţia între grupuri. să aducă argumente pro şi contra. . -folosirea ei este condiţionată şi de nivelul clasei şi de interesul elevilor. . În egală măsură se solicită şi scrisul şi comunicarea. mai atractive. ajută elevii să realizeze judecăţi fundamentate. .dezvoltă deprinderi interpersonale în cadrul grupului şi al clasei. PUNCTE SLABE -numărul mic de elevi. creativitatea.Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Utilizarea metodei .. -uneori folosirea metodei ia mult timp din oră.6-3-5’’ în lecţiile de limba şi literatura română antrenează elevii într-o continuă participare şi colaborare. iar emoţiile se atenuează. . PUNCTE TARI .oferă elevilor mai puţin comunicativi posibilitatea de a se exprima.încurajează solidaritatea membrilor echipei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful